You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 11-12-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Czowiek moe by w yciu rozsdny,
KSIA CHRYSTUSOWCY
albo nierozsdny, podobnie jak panny
z dzisiejszej przypowieci ks. Andrzej Malejak
ewangelicznej. Dlatego oblubieniec proboszcz
powiedzia do panien, ktre nie Ks. Robert Wojsaw
czuway gdy on przyszed, e nie zna wikariusz
ich. Mora z przypowieci jest Ks. Sergiusz Angur
nastpujacy: "czuwajcie, bo nie znacie wikariusz
dnia ani godziny." (Mt 25,13) Czyli
mdro polega na tym, aby czowiek
by zawsze gotowy na spotkanie z
Chrystusem. SIOSTRY MISJONARKI
Jaki wic czowiek ma wybr: opowiedzie si za Bogiem, albo przeciwko Bogu. w. CHRYSTUSA KRLA DLA
Jan Pawe II woal do caego wiata: "Otwrzcie drzwi Chrystusowi, bo nie POLONII ZAGRANICZNEJ
zrozumiecie siebie bez Chrystusa ". Niedawno ukazaa si ksika napisana przez Ks. s. Aleksandra Antonik
Kardynaa Roberta Sarah pod znamiennym tytuem : "Bg albo nic - rozmowa o przeoona
wierze. " Tytu wyranie sugeruje, e jeli czowiek odrzuci Boga to pozostanie tylko
s. Anna Wszoek
nico i pustka.
Z punktu chrzecijanskiego mdro i rozsdno czowieka polega na szukaniu NIEDZIELNE MSZE W.
odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: Co powinienem robi? Naladowa sobota - 4:00pm
Chrystusa i czyni to co On czyni. Co mog pozna? Wszystko, jeli poznasz Boga.
Saturday - 5:30pm
A jeli poznasz Boga, to znaczy poznasz prawd, czyli tajemnic wszechwiata i
pragnienie ludzkiego serca. Czego mog si spodziewa? Peni ycia, za ktr in English
tsknisz, a ktr daje Chrystus rozpraszajcy wszelkie ciemnoci. niedziela - 8:00, 9:30,
Kolejna mdro potrzebna do naszego ycia to: "Nie wi za nic nikogo w swoim 11:15 (z udziaem dzieci),
yciu. Dobrzy ludzie daj szczcie, li - dowiadczenia, najgorsi ludzie daj ci dobre 1:00, 7:00
lekcje, a najlepsi - pikne wspomnienia. " (z udziaem modziey)
Czy wiesz jak ludzie myleli 40 lat temu? " 40 lat temu ludzie chcieli mie telefon w
domu. 30 lat temu chcieli mie telefon z sekretark. 20 lat temu chcieli mie komrke,
10 lat temu chcieli mie komrke z internetem. Teraz kady chciaby mie troch
spokoju." Czy w. Augustyn nie mia racji, gdy powiedzia, e niespokojne jest serce Codzienne Msze W.
czowieka dopki nie spocznie w Panu. od poniedziaku do soboty
Oto prawdziwa mdro do ktrej ludzie dochodz kiedy w yciu odkryj Boga. o 9:00am;
I dlatego czasami moemy spotka ludzi, ktrzy mwi w ten sposob: "przyczyn od poniedziaku do pitku
mojego sukcesu jest moja wiara i moje chrzecijanstwo." Czy jeste w stanie tak o 7:00pm
powiedzie.
Ireneusz Dudek, kompozytor i dyrektor Festiwalu Rawa Blues w nastpujacych
Biuro Parafialne czynne:
sowach okreli swoj yciow mdro: "Co jest dla mnie najwaniejsze - eby z
mojej roboty zadowolony by Bg. I ebym umia kademu spojrze w oczy. " od poniedziaku do pitku
Czy jestes w stanie zy wedug tej zasady? W czasie dzisiejszej Mszy w. popro 10:00am -12:00pm
Chrystusa, aby ci pomg w szukaniu twojej mdroci yciowej. A najpikniejsze jest 1:00pm - 5:00pm
to, e chocia czowiek w yciu jest saby i robi pomyki, to jednak zawsze ma do kogo w soboty
wrci, bo miosierdzie Chrystusa jest 10:00am - 2:00pm
nieskoczone. Ks. Andrzej Malejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 - O Boe b. dla Janusza z okazji urodzin


1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Alexa w 4 urodziny
1:00 +za zmarych z wypominek
1:00 +Teresa i Bronisaw Synowiec
SOBOTA - 11 LISTOPAD 2017 1:00 +John Rozkowski
9:00 +za zmarych z wypominek 1:00 +Maria, Wacaw Starostka
9:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od Grayny, Zdzisawa 1:00 +Jzef ykowski
Tarnickich 1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od Tomasza z rodzin
4:00 +Helena Mack - 5 rocz. mierci - dzieci 1:00 +Jolanta Demkiewicz
5:30 +Feliksa Nita - 9 rocz. mierci 1:00 +Czesaw Matuk
1:00 +Edward Skrzypek - od crek Joanny i Karoliny z
XXXI NIEDZIELA ZWYKA - 12 LISTOPAD 2017
rodzinami
8:00 ++z rodziny Janiszewskich i Kabatw 1:00 +Stanisaw Zielonka - od ony i synw
9:30 - Za konajcych i cierpicych od czonkw 7:00 ++Danuta Zielonka, Maria Helen
Arcybractwa
11:15 +Stanisawa
1:00 +Za zmarych z wypominek
1:00 ++Marianna, Stanisaw opacki LEKTORZY
1:00 +John Rozkowski Sobota/Niedziela 11-19-2017
1:00 +Micha Pietraszko 4:00 - O. Oko,
1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od siostrzeca Krzysztofa 5:30 - J. Lewczuk
1:00 +Stanisaw Zielonka - od Ludwika Zielonka 8:00 - A. Szklarska, I. Jdrzejczak
1:00 ++Irena, Tadeusz, Roman, Danuta Zawadzccy 9:30 - A. Marchel, M. Purzycki, Z. Purzycki
7:00 ++Stanisaw, Jerzy Midura 11:15 - Dzieci kl.
PONIEDZIAEK - 13 LISTOPAD 2017 1:00 - M. Grot, K. Grzesiak, J. Gmurowski
7:00 - P. Skwarek
9:00 +Marianna, Teodor, Mirosaw Zembrzuski
9:00 +Maria, Szczepan Zdyb - od crki Niny Stephenson KOLEKTORZY
7:00 +Za zmarych z wypominek Sobota/Niedziela 11-19-2017
WTOREK - 14 LISTOPAD 2017 4:00 - chtnych zapraszamy do zakrystii
8:00 Z. Sznitka, E. Szymaski
9:00 - O uzdrowienie i uwolnienie oraz Boe b. dla Emilii 9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek
Elizabeth w 22 rocznic urodzin 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, K. Zadrony
9:00 +Za zmarych z wypominek 1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
10:00 +Za wszystkich zmarych czonkw Koa Seniora 7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
7:00 - Za parafian
RODA - 15 LISTOPADA 2017
9:00 +za zmarych z wypominek CZYTANIA MSZALNE OD
9:00 +Janusz, Marianna Klak - od sistr Misjonarek PONIEDZIAKU
7:00 +Tadeusz Olszewski, Barbara, Leon, Czesawa 13 LISTOPADA 2017
CZWARTEK - 16 LISTOPADA 2017
PONIEDZIAEK - Mdr 1,1-7 Ps 139 k 17,1-6
9:00 +za zmarych z wypominek
9:00 +Janina Mikua - siostra WTOREK - Mdr 2,23-3,9 Ps 34 k 17,7-10
7:00 +Halina Knach - 9 rocznica mierci RODA - Mdr 6,1-11 Ps 82 k 17,11-19
PITEK - 17 LISTOPADA 2017 CZWARTEK - Mdr 7,22-8,1 Ps 119 k 17,20-25
9:00 - Za parafian PITEK - Mdr 13,1-9 Ps 19 k 17,26-37
9:00 +Lucyna Jurzak - m i syn SOBOTA - Mdr 18,14-16;19,6-9 Ps 105 k 18,1-8
7:00 +za zmarych z wypominek
7:00 +Apolonia Litwinienko NIEDZIELA - Prz 31,1013.1920.3031 Ps 128 1
7:00 +Edward Skrzypek - od Marii liwecki Tes 5,16 Mt 25,14-30
SOBOTA - 18 LISTOPADA 2017
SKADKA CSA NA DZIE 5 Listopada 2017
9:00 +Andrzej
4:00 +Stanisaw i Antoni Mieczkowski
5:30 +za zmarych z wypominek DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
CSA $52,534.00 $33,465.00 $19,069.00
XXXI NIEDZIELA ZWYKA - 19 LISTOPADA 2017

8:00 +Maria Jdrzejewski


9:30 +Stella Lenart Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci
11:15 +Wadysawa Wilga
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Oglna: Aby chrzecijanie w Azji, dajc wiadectwo


99 ROCZNICA Ewangelii swoimi sowami i czynami,
ODZYSKANIA przyczyniali si do dialogu, pokoju i
PRZEZ POLSK wzajemnego zrozumienia, zwaszcza z
NIEPODLEGOCI wyznawcami innych religii.

Ojczyzna to wsplna
historia, to wielka warto.
A kada wielka warto RADA FINANSOWA
musi przechodzi przez W tym roku dobiega koca kadencja Rady Finansowej.
ogie prby i wymaga Ks. Proboszcz powoa now Rad Finansow, ktor
pracy i ofiary w walce z antywartoci. W co uderza dzisiaj tworz nastpujace osoby:
najbardziej zo: w rodzin, w maestwo, w szacunek do Przewodniczaca - Margaret Parker
rodzicw, w mio duchow i ofiarn, w nard i Ojczyzn. Zastepca - Jola Lewczuk
Sowa Bg, Honor i Ojczyzna s zawsze aktualne. Sekretarz - Leszek Lodej
W 99 rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci Czonkowie Rady finansowej - Mariola Vanderest i Jerzy
prosimy Ci Maryjo, we w obron Ojczyzn nasz, ktrej Ryzner.
my sami nie obronimy wobec ataku za. Pom nam
Maryjo, abymy byli wierni Bogu, Krzyowi i Ewangelii, Serdecznie dzikuj dotychczasowej Radzie Finansowej,
by nasza Ojczyzna bya domem, ale domem z zasadami. ktr tworzyli: Alicja Karlic, Tadeusz Rusin, Boena
Dulemba, Frank Dmuchowski, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Elbieta yliska i Krzysztof
Stpie za prac i powicenie dla dobra parafii.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
13 XI w. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Nowej Radzie Finansowej yczymy Boego
Krystyn (1003), eremici i misjonarze, dziaajcy w bogosawiestwa we wszystkich pracach zwiazanych z
okolicach Midzyrzecza za Bolesawa Chrobrego, pierwsi jak najlepszym funkcjonowaniem naszej parafii.
polscy mczennicy wyniesieni na otarze
17 XI w. Elbieta Wgierska, jedna z pierwszych
tercjarek franciszkaskich, patronka Franciszkaskiego BILETY NA MSZ W. BEATYFIKACYJN
Zakonu wieckich, ktra prowadzia gbokie ycie FR. SOLANUS CASEY
duchowe i oddawaa si posudze miosierdzia std te Beatyfikacja Ojca Solanusa odbdzie si w
nazywa si j patronk miosierdzia chrzecijaskiego; sobot, 18 listopada. Zamwilimy 4
18 XI b. Karolina Kzkwna, ktra od autobusy na wyjazd na Msze wit
najmodszych lat ukochaa modlitw i staraa si wzrasta Beatyfikacyjn. Koszt przejazdu wynosi
w mioci Boej; poniosa mier mczesk na pocztku I $15.00. Osoby, ktre zgosiy si na
wojny wiatowej, bronic cnoty czystoci i ludzkiej wyjazd prosimy o odebranie biletw w
godnoci; biurze parafialnym lub po Mszach w
niedziel. Przy odbiorze biletw prosimy
przygotowa naleno za przejazd autobusem. Wyjazd
autobusami planujemy na godzin 11:30 am. Wejcie na
SPOTKANIE KOA SENIORW ZOTA RA Ford Field rozpocznie si o godzinie 2:00 pm
W najbliszy wtorek, 14 listopada po Mszy
w. o godz. 10:00 odbdzie si spotkanie
czonkw Koa Seniorw w sali Jana Pawa
II. KAWIARENKA - PODZIKOWANIE
Na ostatnim spotkaniu w padzierniku w Serdeczne Bg zapa skadam parafianom MB
obecnoci 35 czonkw odbyo si Czstochowskiej za wsparcie finansowe w mojej chorobie.
gosowanie, na ktrym wybrano nowy Szcz Boe - Ania Janaszek
zarzd: Przewodniczca Koa Seniorw - Dochd z kawiarenki zorganizowanej przez rodzicw
Krystyna Palmeri; Skarbnik - Maria Pokropek; Sekretarz - dzieci przygotowujcych si do I Komunii z ostatniej
Veronika Kraska. Nowo wybranym paniom yczymy niedzieli wynosi $1085.00. Bg zapa wszystkim
owocnej i oddanej pracy w subie naszym seniorom. rodzicom i wolontariuszom za pomoc.

KONFERENCJA O. Stephen Pullis SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


We wtorek, 14 listopada o godz. 7:00 wieczorem Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
o. Stephen Pullis w kociele w. Faustyny przy 14025 witego do wsplnoty Kocioa zosta
East Twelve Mile Rd, Warren, MI 48088 wczony: Wiliam Silva. yczymy
wygosi konferencj o O. Solanusie Casey i Ewangelizacji. Boego bogosawiestwa oraz opieki
Bdzie to przygotowanie do Beatyfikacji. Serdecznie Pani Jasnogrskiej, patronki naszej
zapraszamy. parafii!
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZABAWA ANDRZEJKOWA RENOWACJA WNTRZA KOCIOA


Parafia zaprasza na zabaw Andrzejkow w sobot 25 W lipcu rozpocza si renowacja wntrza naszego
listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie gra Zesp kocioa. Autorem projektu nowego wntrza jest architekt
Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w holu Andrzej Ryczek, ktry zaprojektowa koci pod
kocioa lub w biurze parafialnym. wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i w. Jana
Pawa II w Toruniu. Dotychczas zostaa uoona w
prezbiterium nowa granitowa posadzka. Obraz Matki
Boskiej Czstochowskiej zosta odnowiony przez malarza
Cezarego Sienkiel.
Projekt renowacyjny obejmuje rwnie nowe stacje
drogi krzyowej, ktre bd podwietlane. Koszty
projektu oszacowane s na okoo $250 tysiecy dolarw.
Aby zebra fundusze na pokrycie kosztw renowacji
zorganizowalimy loteri samochodu Jeep Compass.
Zostao wydrukowane 4 tysice biletw loteryjnych po
$25.00. Dlatego zwracamy si z serdeczn prob do
wszystkich parafian i przyjaci o zakupienie biletw
loteryjnych.
WYGRAJ SAMOCHD
JEEP COMPASS!!!
LOTERIA W CZASIE
BAZARU
WITECZNEGO
10 Grudnia 2017
Zachcamy wszystkich do
NADCHODZI CZAS DZIELENIA wzicia udziau w naszej
Rozpoczynamy akcj CHOINKA. Zwracamy si z loterii. Bilety loteryjne s do nabycia w biurze
ogromn prob do parafian o parafialnym, w zakrystii oraz w Srodek Bakery & Dali w
zgoszenia osb, ktre waszym cenie: $25.00 za bilet.
zdaniem naley obdarowa prezentem Do wygrania Jeep Compass, fabrycznie nowy, model
pod choink. Wystarczy tylko rocznik 2018, numer VIN 3C4NJCAB0JT123550
wypeni papier i wrzuci do skrzynki Dodatkowe 3 nagrody do wygrania tablet Samsung
w holu Kocioa z napisem Galaxy. Cao dochodu przeznaczona jest na renowacj
CHOINKA. kocioa. Losowanie odbdzie si w czasie naszego Bazaru
W tym roku wiele osb potrzebowao witecznego w niedziel, 10 grudnia.
naszej pomocnej rki przyniemy
im rado z naszego prezentu!
NASZYM MODLITWOM POLECAMY
POMAGAJMY DZIELMY SI CHORYCH I CIERPICYCH
MIUJMY SI NAWZAJEM
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Maria Roek, Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Lidia
Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyska,
Izabella, Pawe Kuniec, ks. Jzef, Maria, Elbieta, Urszula
Derecka, Sawomir, Alek Kawaek, Jakub M.
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
w dniach 9 i 10 grudnia. Zwracamy si z prob do Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
parafian o przynoszenie OZDB WITECZNYCH i
wszystkiego, co jest zwizane ze witami Boego
Narodzenia. Osoby chtne do pracy przed i w czasie MSZE POGRZEBOWE
bazaru proszone s o zapisywanie si na tablicy w holu W minionym czasie odesza do
kocioa. Prosimy rodzicw dzieci z katechezy, ktrzy wiecznoci:
zadeklarowali pomoc przy bazarze i wpisanie si na p. Maria Kryczkowski.
dyury. Na bazar mona ju rezerwowa stoliki na Polemy go miosierdziu Boemu:
stoiska biznesowe. Wieczny odpoczynek racz jej da Panie.
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
6002 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak SChr;
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Lider - Daniel Myzia - (586) 489-9972
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka - s. Anna - (248) 224-8946 Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA: Koo Seniorw Zota Ra
Przewodniczcy: Mariusz Szrek (248) 909-9119 Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Zastpca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
Sekretarz: Agnieszka Wrbel, i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Katarzyna Berry,
Brygida Czaczkowska
Nina Orlik, GRUPY NIE PARAFIALNE
Pawe Rakowiecki, Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Marcin Zajc Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dbrowski - (248) -623-0706
RADA FINANSOWA: Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Przewodniczca: Margaret Parker
(248) 980 - 2797 Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
Zastpca: Jola Lewczuk (586) 484-2657
Leszek Lodej - sekretarz,
ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII
Jerzy Ryzner, Zesp Dziecicy Hosanna
Mariola Vanderest sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
parafii. Raz na dwa miesice jest zbierana na ten cel Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778 Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Przedszkole parafialne
ANGELS CORNER CENTER Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Justyna Pal - (586) 258-9586
Zesp taneczny Czarny Dunajec
Sala Jana Pawa II poniedziaek - 9:00pm
Rezerwacje - biuro parafialne Mateusz Wasioek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
od wrzenia do maja: lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
W rod o godz. 6:40pm
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO W I pitek miesica od godz. 6:00pm
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
i przygotowa potrzebne papiery.
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.