You are on page 1of 13

* Programa de pregtire a fost elaborat de specialiti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, i

reprezint o soluie orientativ pentru informarea, conceperea i naintarea spre avizare, instituiei noastre. Depunerea
acesteia, spre analiz, la nivelul instituiei noastre, nu conduce automat la primirea avizului, programa de pregtire putnd fi
supus unor modificri n funcie de viziunea de pregtire a lectorilor propui de furnizorul de formare profesional, iar
avizarea favorabil va ine cont de ndeplinirea tuturor cerinelor legale n domeniu.

PROGRAMA DE PREGTIRE PENTRU OCUPAIA:


INSPECTOR PROTECIE CIVIL - cod COR 121303
- iniiere -

TOTAL ORE DE PREGTIRE - 136 ORE, din care: - pregtire teoretica ( P.T. ) - 45 de ore
- pregtire practic ( P.P. ) - 91 de ore

MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
Tema 1.1 Primirea informaiilor. - expunere; - suport de curs; - exprimarea clar, concis i la obiect;
Sursele de informaii si mijloacele adecvate - dezbatere; - legislaie specific - corectitudinea i relevana informaiilor
1. Comunicarea pentru verificarea lor. (1 or P.T.) - problematizarea.
domeniului proteciei prezentate/transmise;
Tema 1.2. Fluxul informational stabilit prin - expunere;
interactiv civile; - studierea i alegerea mijloacelor de
legislaia in vigoare, metode si mijloace de - dezbatere;
- primirea, organizarea, comunicare (1 or P.T.) - video proiector; comunicare adecvate scopului comunicrii;
- problematizarea. - laptop; - operativitatea n transmiterea informaiilor
analizarea, prezentarea i Tema 1.3. Organizarea informaiilor:
transmiterea informaiilor. n corelaie cu coninutul i cantitatea acestora, - flipchart; specifice;
- expunere - suporturi electronice de - meninerea relaiilor pentru ndeplinirea
8 ore (8 ore P.T. ) conform reglementrilor interne adaptate - dezbatere;
situaiei concrete i cerinelor operative date operativ a sarcinilor de serviciu;
specifice situaiilor de urgen. (1 or P.T.) - schema fluxului - utilizarea cu uurin a terminologiei

1
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
Tema 1.4. Analiza informaiilor: - expunere; informational dintre specifice in comunicarea specializat;
- se utilizeaz numai informaii certe, conform instituiile i organismele - cunoaterea fluxului informaional utilizat
situaiei reale din zona de responsabilitate, - dezbatere;
adecvate situaiei operative. (1 or P.T.) - problematizarea. componente ale subsistemului pentru vehicularea informaiilor specifice
1. Comunicarea local pentru situaii de urgent domeniului proteciei civile.
interactiv Tema 1.5. Prezentarea informaiilor:
- operativ, n limbaj accesibil, clar i concis, n - expunere;
- primirea, organizarea, funcie de coninut i importan. (2 ore P.T.) - dezbatere.
analizarea, prezentarea i Tema 1.6. Transmiterea informaiilor:
transmiterea informaiilor. - cu promptitudine n funcie cu specificul
8 ore (8 ore P.T. ) situaiei; - expunere;
dispoziiile/ordinele de intervenie se transmit - dezbatere;
pe baza informaiilor analizate n cadrul - problematizarea.
comitetului/celulei pt. SU periodic sau la nevoie
funcie de coninut i importan. (2 ore P.T.)
Tema 2.1. Atribuiile i organizarea proteciei - suport de curs; - capacitatea de identificare a sarcinilor i
civile (2 ore P.T.). - legislaie specific atribuiilor in cadrul echipei;
- expunere;
- organizarea i coordonarea proteciei civile la domeniului proteciei civile; - capacitatea de colaborare cu ceilali
- dezbatere.
nivelul unitilor administrative, instituiilor - videoproiector; membri ai echipei in timpul realizrii
publice i operatorilor economici. - laptop; sarcinilor specifice;
2. Coordonarea Tema 2.2. Structuri cu activitate permanent - flipchart; - flexibilitatea n depirea situaiilor
activitii - echipelor de i/sau temporar n domeniul managementului - suporturi electronice de date conflictuale, n rezolvarea divergenelor de
lucru situaiilor de urgen. Organizarea i sarcinile - schema fluxului opinii;
- elaborarea planurilor; specifice echipelor de lucru (2 ore P.T.). informational dintre - adaptabilitatea la situaii neprevzute;
- coordonarea i - inspectorul de protecie civil instituiile si organismele - capacitatea de a facilita schimburile de
evaluarea echipelor - competene specifice necesare ndeplinirii - expunere; componente ale subsistemului informaii in cadrul echipei;
12 ore (6 ore P.T. + 6 atribuiilor specifice - dezbatere; local pentru situaii de - capacitatea de asumare a rspunderii
ore P.P.) - membrii comitetului local pentru situaii de - problematizare. urgen; individuale n rezolvarea unor sarcini
urgen/membrii celulei de urgen si ai - standardul ocupational ncadrate n timp si n corelare cu
centrului operativ pentru situaii de urgen; specific ocupaiei inspector prioritile specifice echipei;
- primarul/conductorul instituiei publice sau de protecie civil; - capacitatea de a elabora planuri de
al operatorului economic; - scheme, plane privind activitate a echipelor si eficienta in
- grupurile de suport tehnic pe tipuri de riscuri. organizarea proteciei civile la coordonarea acestora;

2
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
Tema 2.3. Formaiuni de intervenie specifice. - expunere; nivel local si formaiunile de - capacitatea de monitorizare i evaluare a
2. Coordonarea ncadrarea cu personal. Rolul si sarcinile - dezbatere; intervenie constituite in performantelor echipelor la nivel individual
activitii - echipelor de specifice fiecrui membru (1 or P.T.). - problematizare. domeniu. si de grup;
lucru - capacitatea de identificare i prioritizare a
- elaborarea planurilor; Tema 2.4. Activitile inspectorului de protecie - expunere; soluiilor de optimizare a performantelor
- coordonarea i civil si ale membrilor celulei de urgen pentru - dezbatere; echipelor n raport cu cerinele
evaluarea echipelor pregtirea aciunilor de intervenie (1 or P.T.). - problematizare. organizaionale.
12 ore (6 ore P.T. + 6 Tema 2.5. Elaborarea si prezentarea - expunere;
ore P.P.) documentelor de conducere a aciunilor de - dezbatere;
intervenie (6 ore P.P.). - problematizare.
Tema 3.1. Pregtirea datelor necesare
ntocmirii programului de munc. Metode de - suport de curs; - capacitatea de planificare a activitii
planificare n raport de frecvena activitilor - legislaie specific proprii n conforrnitate cu obiectivele
efectuate (1 or P.T.). domeniilor proteciei civile si structurii din care, face parte;
- obiectivele angajatorului privind protecia managementului situaiilor de - cunoaterea legislaiei incidente si
civil/anagementul situaiilor de urgen; - expunere; urgen; identificarea nevoilor reale de pregtire;
3. Planificarea activitii - meninerea permanent a performanelor - dezbatere. - video proiector; - obiectivitatea manifestata in monitorizarea
proprii comitetului/celulei pentru situaii de urgen i - problematizare - laptop; propriei activiti si in evaluarea propriei
- planificarea ale formaiunilor de intervenie; - flipchart; performante profesionale;
programului de munc; - adaptarea structurilor specifice la factorii de
- monitorizarea - suporturi electronice de - capacitatea de desfurare a activitilor
risc existeni n zona de responsabilitate; date; in succesiunea si intervalul de timp
ndeplinirii activitilor - acte emise de structurile/autoritatea care
planificate i asigurarea ndrum i controleaz activitatea n domeniu. - schema fluxului stabilite;
dezvoltrii profesionale; informational dintre - capacitatea de replanificare operativa a
- asigur dezvoltarea Tema 3.2 Aprecierea performanelor proprii (3
ore P.P). instituiile si organismele activitilor nerealizate tara perturbarea
profesional componente ale subsistemului activitilor curente;
6 ore (2 ore P.T. + 4 - autoinstruirea prin studiu planificat al
legislaiei i literaturii de specialitate; local pentru situaii de - rezistenta la factori perturbatori;
ore P.P.) - expunere;
- navigarea pe internet i utilizarea urgen; - interesul manifestat pentru stimularea
- dezbatere; - standardul ocupaional furnizri feed-back-ului de persoanele cu
calculatorului n pregtirea continua;
- problematizare; specific ocupaiei inspector care interactioneaz direct n ndeplinirea
- participarea la cursuri de perfecionare/
- lucrul practic. de protecie civil; responsabilitilor;
specializare;
- participarea la trguri, conferine, simpozioane - scheme, plane privind - capacitatea de valorificare a
de profil, exerciii i aplicaii tactice; organizarea proteciei civile la oportunitilor de dezvoltare permanent a
- structura planului de pregtire individual. nivel local si formaiunile de pregtirii de specialitate;

3
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
3. Planificarea activitii intervenie constituite in - capacitatea de a utiliza tehnici de munca
proprii Tema 3.3. . Modaliti si mijloace de dezvoltare domeniu. independenta utiliznd calculatorul si
- planificarea profesionl (1 or P.T). navigarea pe internet.
programului de munc; - planificarea dezvoltrii profesionale n
- monitorizarea conformitate cu legislaia n vigoare n raport cu - expunere;
ndeplinirii activitilor necesitile organizaiei/operatorului economic; - dezbatere;
planificate i asigurarea
dezvoltrii profesionale; - dezvoltarea profesionl se face utiliznd - problematizare.
- asigur dezvoltarea surse de informare accesibile;
profesional - pregtirea continu i dezvoltarea carierei
6 ore (2 ore P.T. + 4 prin modaliti i mijloace performante.
ore P.P.)
Tema 4.1. Pregtirea membrilor comitetelor
locale pentru situaii de urgen, centrelor
operative si celulelor de urgen, a inspectorilor
si personalului de specialitate cu atribuii in
domeniul proteciei civile (2 ore P.T.).
Tema 4.2. Pregtirea personalului din
compunerea serviciilor voluntare / private
4. Dezvoltarea
profesionl a membrilor pentru situaii de urgen. Forme si metode de - suport de curs;
echipei pregtire - legislaie specific
- stabilirea necesitailor - frecventa de execuie a acestora (1 or P.T.; 2 - expunere; domeniilor proteciei civile si - capacitatea de a stabili nevoile de
de dezvoltare profesionl a ore P.P.) - dezbatere; managementului situaiilor de pregtire profesional;
membrilor echipelor. - convocri; instructaje; antrenamente; exerciii; - problematizare urgen; - capacitatea de a monitoriza dezvoltarea
concursuri de specialitate; - lucrul practic. - videoproiector; profesionl a membrilor echipelor;
10 ore (5 ore P.T. + 5 - ntocmirea si prezentarea documentelor. - laptop: - capacitatea de a evalua programul de
ore P.P.) Tema 4.3. Planul de pregtire in domeniul - legislaie i proceduri legale pregtire profesional.
situaiilor de urgen. Evidenta si evaluarea aplicabile n domeniul
pregtirii. (1 or P.T.; 3 ore P.P.). achiziiilor publice .
- baza legal; obiectivele pregtirii;
- organizarea pregtirii in domeniul proteciei
civile;
- planificarea pregtirii pe niveluri de
competenta, structuri funcional si categorii de
personal;
- planificarea pregtirii prin exerciii i
4
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
concursuri de specialitate;
- evaluarea prin teste scrise, ntrebri orale;
- executarea practic operaiunilor de - expunere;
intervenie (echipare; utilizarea mijloacelor de - dezbatere;
4. Dezvoltarea protecie; folosirea mijloacelor de intervenie; - problematizare.
profesionl a membrilor
echipei salvarea persoanelor si materialelor;
- stabilirea necesitailor - documente de evident (registrul de evidenta a
de dezvoltare profesionl a calificativelor obinute; fisa individuala de
membrilor echipelor. instructaj pentru situaii de urgent ; proces-
verbal de instruire etc.)
10 ore (5 ore P.T. + 5 Tema 4.4. Evaluarea rezultatelor instruirii (1
ore P.P.) or P.T.):
- periodic/ori de cte ori este nevoie;
- cu obiectivitate prin metode specifice;
- prin simulare, exerciii i aplicaii;
Tema 5.1. Caracteristicile zonei de
5. Coordonarea responsabilitate. (1 or P.T.). - suport de curs; - capacitatea de planificare a resurselor in
planificrii activitilor Factori de risc existeni: - legislaie specific funcie de caracteristicile zonei de
i msurilor de protecie - clasificarea obiectivelor din competen din domeniilor proteciei civile si responsabilitate si nivelul riscului;
civil punct de vedere al proteciei civile. Evaluarea i managementului situaiilor de - gradul de nsuire a criteriilor de
acoperirea riscurilor: - expunere; urgen; clasificare a unitilor administrativ -
- stabilirea resurselor
- zone cu/far aglomerri de persoane; - dezbatere; - videoproiector; teritoriale , instituiilor publice i
necesare realizrii - spaii de cazare i alimentaie publica; - problematizare. - laptop; operatorilor economici din punct de vedere
activitilor/msurilor de - obiective culturale; - flipchart; al proteciei civile, n funcie de tipurile de
protecie civil; - obiective industriale (nucleare, chimice, - suporturi electronice de riscuri specifice;
- ealonarea energetice etc); date; - capacitatea de stabilire a prioritilor
activitilor/msurilor de - surse de risc; - materiale de educaie si in soluionarea problemelor create de
protecie civil pe etape; - coninutul PAAR. informare preventiv situaiile de protecie civil /situaiile de
- alocarea resurselor Tema 5.2. Activitile i msurile de protecie elaborate de serv. prof. pentru urgen;
necesare realizrii civil. Misiunile specifice (10 ore P.P.). situaii de urgen; - capacitatea de alocare eficienta a
- expunere;
fiecrei etape. - prevenire; - PAAR al localitii; resurselor necesare realizrii fiecrei etape
- dezbatere;
- protecie; - utilaje i autospeciale din a activitii de protecie civil in funcie de
- problematizare;
13 ore (3 ore P.T. + 10 - intervenie si reabilitare specific tipului de dotarea SVSU / SPSU. evoluia situaiei operative i misiunile de
- edina practic
ore P.P.) risc produs; ndeplinit.
- misiunile specifice: cercetare; cutare si
5
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
5. Coordonarea salvare; descarcerare; decontaminare etc. - suport de curs; - capacitatea de planificare a resurselor in
planificrii activitilor - legislaie specific funcie de caracteristicile zonei de
Tema 5.3. Principii i reguli de intervenie in domeniilor proteciei civile si responsabilitate si nivelul riscului;
i msurilor de protecie domeniul proteciei civile. Stabilirea resurselor - expunere;
civil managementului situaiilor de - gradul de nsuire a criteriilor de
necesare pe baza analizei si evalurii riscurilor. - dezbatere; urgen; clasificare a unitilor administrativ -
- stabilirea resurselor Criterii de alocare a resurselor umane, materiale - problematizare. - videoproiector; teritoriale , instituiilor publice i
necesare realizrii i financiare (1 or P.T.). - laptop; operatorilor economici din punct de vedere
activitilor/msurilor de - flipchart; al proteciei civile, n funcie de tipurile de
protecie civil; - suporturi electronice de riscuri specifice;
- ealonarea Tema 5.4. Principiile care stau la baza date; - capacitatea de stabilire a prioritilor
activitilor/msurilor de ealonrii activitilor /msurilor de protecie - materiale de educaie si in soluionarea problemelor create de
protecie civil pe etape; civil pe etape (1 or P.T.). informare preventiv situaiile de protecie civil /situaiile de
- principiul stabilirii prioritilor; - expunere;
- alocarea resurselor - dezbatere; elaborate de serv. prof. pentru urgen;
- corelarea msurilor specifice n fucntie de situaii de urgen; - capacitatea de alocare eficienta a
necesare realizrii complexitatea acestora; - problematizare.
fiecrei etape. - PAAR al localitii; resurselor necesare realizrii fiecrei etape
- corelarea resurselor alocate. - utilaje i autospeciale din a activitii de protecie civil in funcie de
13 ore (3 ore P.T. + 10
dotarea SVSU / SPSU. evoluia situaiei operative i misiunile de
ore P.P.)
ndeplinit.
- suport de curs;
- legislaie specific
Tema 6.1. Clasificarea documentelor specifice domeniilor proteciei civile si
6. Elaborarea situaiilor de urgen dup natura activitilor si managementului situaiilor de
documentelor specifice structurile emitente (1 or P.T.). urgen; - cunoaterea legislaiei incidente si
- identificarea tipurilor de - documente de planificare, de conducere i de - videoproiector; identificarea nevoilor reale de actualizare a
documente; evidenta emise de prefeci, primari, conductori - laptop; documentelor in funcie de modificrile
- expunere;
- redactarea documentelor; ai instituiilor publice /operatorilor economici; - flipchart; survenite in situaia operativa;
- dezbatere;
- actualizarea - documente emise de CLSU/membrii celulei - suporturi electronice de - capacitatea de sinteza si de procesare a
- problematizare.
documentelor; de urgen, ai centrului operativ pentru situaii date; datelor si informaiilor furnizate de
- gestionarea de urgent i specialiti pe tipuri de riscuri (n - scheme, plane privind specialitii in domeniu cu care conlucreaz
domeniile chimic, radiologie, biologic, organizarea proteciei civile la la elaborarea documentelor.
documentelor seismologie, inundaii, incendii etc.) din nivel local si formaiunile de
8 ore ( 2 P.T. + 6 P.P.) componenta grupurilor de suport tehnic. intervenie constituite in
domeniu;

6
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE

- tipizate i modele de
6. Elaborarea documente.
documentelor specifice - cunoaterea legislaiei incidente si
- identificarea tipurilor de identificarea nevoilor reale de actualizare a
documente; documentelor in funcie de modificrile
- redactarea documentelor; survenite in situaia operativa;
- actualizarea - capacitatea de sinteza si de procesare a
documentelor; datelor si informaiilor furnizate de
specialitii in domeniu cu care conlucreaz
- gestionarea
Tema 6. 2. Clasificarea documentelor specifice la elaborarea documentelor.
documentelor
8 ore ( 2 P.T. + 6 P.P.) situaiilor de urgen dup activiti si situaii de
risc (1 or P.T.)
- administraie publica; - expunere;
- activiti de producie cu risc (radiologie, - dezbatere;
chimic, biologic etc.); - problematizare.
- manipulare/transport substane periculoase;
- activiti spitaliceti etc.

Tema 6. 3. Redactarea, actualizarea, - expunere;


gestionarea i arhivarea documentelor specifice - dezbatere;
situaiilor de urgen (6 ore P.P.). - lucrul practic
Tema 7.1. Termeni i expresii specifice
proteciei civile (1 or P.T.) - suport de curs;
- dezastre i situaii de protecie civil;
- legislaie specific
- definirea ntiinrii, avertizrii, prealarmrii i
alarmrii; domeniilor proteciei civile i - capacitatea de estimare
- expunere; managementului situaiilor de a consecinelor unui eveniment in
7. Consilierea conducerii - adpostire, asanare, factori i tipuri de riscuri;
- starea de alert, intervenia operativ i - dezbatere; urgen; funcie de tipul de risc luat in
instituiei pe probleme - problematizare. - videoproiector; calcul;
evacuarea n situaii de urgen.
de protecie civil - laptop; - capacitatea de evaluare a situaiei in
Principalele tipuri de riscuri generatoare de
- identificarea riscurilor; - flipchart; funcie de particularitile zonei de
situaii de urgen: definire, caracteristici,
- evaluarea riscurilor; consecine (1 or P.T.). - suporturi electronice de responsabilitate, prin analiza elementelor
- soluii de - riscuri naturale (cutremure, inundaii, date; relevante privind pericolul / evoluia

7
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
inlaturare/limitare si alunecri de teren, tornade, seceta etc.); - materiale de educaie i evenimentului;
control al riscurilor - riscuri tehnologice (explozii, avarii, accidente). informare preventiva - capacitatea de estimare a posibilitilor
12 ore (4 ore P.T.+ 8 Tema 7. 2. Situaii de protecie civil ( 2 ore elaborate de serv. de intervenie in situaii critice in funcie de
ore P.P.) P.T.). Profesioniste pentru situaii tipul de risc si consecinele acestuia;
- expunere;
Dezastre (calamiti i catastrofe) i conflicte de urgen;
- dezbatere;
militare. - PAAR al localitilor;
- problematizare.
Alte situaii care pot genera pierderi umane i - utilaje i autospeciale din
materiale. dotarea SVSU/SPSU.
Tema 7. 3. Posibiliti de intervenie la nivelul
structurilor implicate, elaborarea planurilor i
msurilor adecvate n cazul producerii - suport de curs;
situaiilor de urgen produse n zona de - legislaie specific proteciei
responsabilitate cu respectarea prevederilor civile i managementului
7. Consilierea conducerii actelor normative n vigoare situaiilor de urgen; - capacitatea de estimare
instituiei pe probleme (8 ore P.P.). - videoproiector; a consecinelor unui eveniment in
de protecie civil - alocarea de resurse umane specializate - laptop; funcie de tipul de risc luat in
- expunere;
- identificarea riscurilor; - punerea in aplicare a msurilor locale de - flipchart; calcul;
- dezbatere;
- evaluarea riscurilor; protecie a populaiei; - suporturi electronice de - capacitatea de evaluare a situaiei in
- problematizare;
- soluii de - executarea de manevre destinate evacurii date; funcie de particularitile zonei de
- edina practic.
populaiei i bunurilor/ echipamentelor; - materiale de educaie i responsabilitate, prin analiza elementelor
inlaturare/limitare si
- punerea n funciune a tehnicii de intervenie; informare preventiva relevante privind pericolul / evoluia
control al riscurilor elaborate de serv. evenimentului;
- alertarea forelor specializate cu care se
12 ore (4 ore P.T.+ 8 coopereaz, prevzute n planurile de aciune; Profesioniste pentru situaii - capacitatea de estimare a posibilitilor
ore P.P.) - scenarii de intervenie cuprinse n planurile de de urgen; de intervenie in situaii critice in funcie de
analiz i acoperire a riscurilor. - PAAR al localitilor; tipul de risc si consecinele acestuia;
- utilaje i autospeciale din
dotarea SVSU/SPSU.

8
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
- suport de curs;
- legislaie specific proteciei
civile si managementului
8. Organizarea msurilor situaiilor de urgen; - capacitatea de a stabili corect modalitile
de protecie civil - videoproiector; de realizare a msurilor de protecie;
- stabilirea modalitilor de Tema 8.1. Protecia populaiei/salariailor i a - laptop; - capacitatea de stabilire a prioritilor in
realizare a msurilor de pro- bunurilor materiale prin adpostire (2 ore P.T.). - flipchart; soluionarea problemelor create de situaiile
tecie civil; - concepia i principiile adpostirii; - suporturi electronice date;
- adposturi de protecie civil, destinaie, - expunere; de protecie civil /situaiile de urgen;
- repartizarea resurselor tipuri, compartimentare i dotare; - dezbatere; - materiale de educaie si - capacitatea de alocare eficienta a
necesare; - calculul necesarului de adpostit; - problematizare. informare preventiv pentru resurselor necesare realizrii fiecrei etape
- identificarea criteriilor de - destinaia, compartimentarea i dotarea situaii de urgen; a activitii de protecie civil in funcie de
evaluare - PAAR al localiti; evoluia situaiei operative si misiunile de
punctelor de comand. ndeplinit.
22 ore (10 ore P.T. 12 - utilaje si autospeciale din
ore P.P. ) dotarea SVSU /SPSU;
- documente operative de
rspuns elaborate la nivelul
localitii /operator economic

Tema 8. 2. Protecia chimic, bacteriologic,


radiologic i nuclear (C.B.R.N.) i asigurarea
material necesar realizrii acesteia
(3 ore P. T . + 8 ore P.P.).
- concepia realizri proteciei C.B.R.N.; - expunere;
- principiile de realizare a proteciei C.B.R.N.; - dezbatere;
- concepia i principiile de realizare a asigurrii - problematizare.
medicale; - suport de curs;
- formaiunile C.B.R.N. i de asigurare - legislaie specific proteciei
medical - destinaii i misiuni. civile si managementului
8. Organizarea msurilor situaiilor de urgen;
de protecie civil - videoproiector; - capacitatea de a stabili corect modalitile
- stabilirea modalitilor de
- laptop; de realizare a msurilor de protecie;
realizare a msurilor de pro- Tema 8. 3. Protecia populaiei/salariailor - expunere;
i/sau bunurilor materiale prin evacuare (4 ore - flipchart; - capacitatea de stabilire a prioritilor in
tecie civil; - dezbatere;
P.P. ). - suporturi electronice date; soluionarea problemelor create de situaiile
- repartizarea resurselor - problematizare;
- definiia i principiile evacurii; - materiale de educaie si de protecie civil /situaiile de urgen;
necesare; - edina practic.
- organizarea, pregtirea i executarea informare preventiv pentru - capacitatea de alocare eficienta a

9
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
- identificarea criteriilor de evacurii; situaii de urgen; resurselor necesare realizrii fiecrei etape
evaluare - asigurarea aciunilor de evacuare; - PAAR al localiti; a activitii de protecie civil in funcie de
22 ore (10 ore P.T. 12 - documentele specifice aciunii de evacuare; - utilaje si autospeciale din evoluia situaiei operative si misiunile de
- schema de acoperire a localitii din punct de ndeplinit.
ore P.P. ) dotarea SVSU /SPSU;
vedere al audibilitii mijloacelor de alarmare i
calculul necesarului mijloacelor de alarmare; - documente operative de
- organizarea i instalarea taberei de sinistrai n rspuns elaborate la nivelul
situaii de urgen. localitii /operator economic
- plane / scheme /schite
Tema 8. 4. Protecia populaiei / salariailor demonstrative.
mpotriva efectelor muniiilor ramase
neexplodate (nefunctjonate) (1 or P.T.). - expunere;
- muniii: definiie, tipuri, efecte; - dezbatere;
- masuri de prevenire i protecie. - problematizare.
Tema 8. 5. Protecia populaiei /salariailor i
/sau bunurilor materiale mpotriva seismelor i
/sau alunecrilor de teren (2 ore P.T.; 4 ore
P.P.). - expunere;
- definiii, clasificri, tipuri de seisme; - dezbatere;
- principalele caracteristici ale fenomenelor - problematizare;
distructive; - edina practic.
- msuri de protecie, intervenie i realizare;
- coninutul planului n caz de dezastre
(cutremur).
Tema 9.1. Sistemul National Integrat de
9. Monitorizarea realizrii ntiinare, Avertizare i Alarmare - S.N.I. (1
msurilor de protecie or P.T.). - suport de curs; - promtitudinea in alertarea factorilor /
civil - destinaia i funciile sistemului; - expunere; - legislaie specific structurilor de intervenie si a instituiilor
- verificarea realizrii - clasificarea i descrierea subsistemelor - dezbatere; domeniilor proteciei civile si specializate;
msurilor de protecie civil; componente; - problematizare. managementului situaiilor de - capacitatea de a oferi informaii scurte,
- coordonarea desfurrii - schema legturilor; urgen; clare, precise;
interveniei; - protecia i securizarea S.N.I. - videoproiector; - capacitatea de a propune i susine masuri
- stabilirea msurilor de Concepia i modul de realizare al ntiinrii, - laptop; si aciuni urgente pentru limitarea efectelor
reabilitare avertizrii i alarmrii (1 or P.T.). - flipchart; situaiilor de urgen;
24 ore ( 4 ore P.T.+ 20 Tema 9. 2. Organizarea, planificarea i - expunere;
ore P.P. ) controlul activitilor de prevenire (2 ore P.T.; 4 - dezbatere;
10
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
ore P.P.). - problematizare.
- organizarea activitii de prevenire; - edina practic.
- planul lunar al activitii de prevenire;
- tipurile de control si coninutul etapelor
activitii de control de prevenire;
- finalizarea controlului si modalitile de
valorificare.
Tema 9. 3. Activitatea personalului cu atribuii
n conducerea i coordonarea serviciilor de
urgen private/voluntare pentru situaii de - expunere;
urgen n aciunea de limitare i nlturare a - dezbatere;
urmrilor unui cutremur, n cooperare cu - problematizare;
structuri profesioniste pentru situaii de urgen - edina practic.
i celelalte componente ale S.N.M.S.U.
(8 ore P.P.).
Tema 9. 4. Elaborarea documentelor necesare
desfurrii unui exerciiu tactic cu tema
Aciunile formaiei de .. .(la alegerea - expunere;
cursanilor) - pentru limitarea i nlturarea - dezbatere;
urmrilor unei situaii de urgent determinat de - problematizare;
(la alegerea cursanilor), n cooperare cu alte - edina practic.
structuri de intervenie cu atribuii n domeniu
(8 ore P.P.).
Tema 10.1. Mijloace de cercetare i de
decontaminare din dotarea serviciilor
voluntare / private pentru .situaii de urgen (8 -suport de curs;
ore P.P.) - legislaie specific
- expunere;
- aparatura de cercetare: destinaie, descriere, domeniilor proteciei civile si
- prezentare;
principalele caracteristici tehnice; managementului situaiilor
- descriere;
- autospeciala de cercetare (A.R.C.): destinaie, de urgen;
- lucru practic.
10. Gestionarea bunurilor descriere, posibiliti tehnice; -videoproiector;
din patrimoniu - autospeciale de decontaminare , destinaie, - laptop;
- stabilirea necesarului descriere, posibiliti tehnice; - flipchart; - capacitatea de a stabili necesarul de
bunurilor de patrimoniu; - misiunile formaiunilor de cercetare, de - suporturi electronice de resurse materiale, pentru protectia civil;
11
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
- verificarea recepiei si decontaminare. date; -capacitatea de a elabora i susine cererea
depozitarea bunurilor de - utilaje si autospeciale din de fonduri pentru procurarea mijloacelor
patrimoniu ; dotarea SVSU /SPSU; tehnice si materialelor de .protecie civil .
- supravegherea ntreinerii - plane/scheme/schite -capacitatea de verificare a concordantei
bunurilor de patrimoniu . demonstrative; dintre cantitile, sortimentele preluate cu
21 ore ( 1 ore P.T. + 20 - instruciuni tehnice ale cele nscrise in documentele de nsoire;
ore P.P. ) autospecialelor si utilajelor de - cunoaterea spatiilor de depozitare
stins incendii/de protecie adecvate;
civil din dotarea
SVSU/SPSU;
- tipizate specifice activitii
Tema 10.2. Mijloace de deblocare-salvare de evidenta si gestiune a
( 6 ore P.P.). bunurilor de patrimoniu.
- utilaje folosite in aciunile de deblocare- - expunere;
salvare: destinaie, descriere, principalele - prezentare;
caracteristici tehnice; - descriere;
- mijloace folosite in aciunile de asanare a - lucru practic.
terenului de muniia rmasa neexplodata: - capacitatea de a asigura ntreinerea si
destinaie, descriere, caracteristici tehnice. funcionalitatea mijloacelor tehnice.
Tema 10. 3. Miiloace tehnice de intervenie si - expunere; - cunoaterea noiunilor de evidenta si
descarcerare din dotarea SVSU/SPSU (6 ore - prezentare; gestionare a bunurilor: recepia bunurilor :
P.P.). - descriere; - procesul - verbal de recepie/predarea
- mijioace pentrustingerea incendiilor; - lucru practic. /primirea bunurilor in folosin/procesul-
- mijioace pentru deblocare-salvare. verbal de predare-primire/depozitarea
bunurilor de patrimoniu
- asigurarea spatiilor, condiiilor de
securitate, meninerea integritii bunurilor,
Tema 10. 4. Noiuni de evidenta si gestionare a respectarea condiiilor de mediu impuse de
bunurilor. Estimarea necesarului de patrimoniu - expunere; productori/casarea bunurilor de patrimoniu
pe urmtorii 2 ani. Tipuri de documente - dezbatere; la termen si n situaii deosebite;
utilizate (1 or P.T. ). - problematizare. - referatul de casare.
Tema 10. 5. Noiuni generale de ntreinere a - expunere ;
mijloacelor tehnice (4 ore P.P.), - prezentare;
- planul de ntreinere/reparaii; - descriere;
12
MIJLOACE DE INSTRUIRE,
METODE/FORME
COMPETENE SPECIFICE CONINUT TEMATIC MATERIALE DE CRITERII DE PERFORMAN
DE ACTIVITATE
NVARE
- verificarea strii de funcionare. - lucru practic.

Total ore de pregtie: 136 din care 45 ore pregtire teoretic (P.T.) i 91 ore pregtire practic (P.P.)

13