You are on page 1of 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG SPBT G

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2017


BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS
Nama Sekolah : SK TAMPASAK KINARUT PAPAR

Kepada Guru Kelas :______________________________ Kepada Guru Besar / Penolong Kanan (HEM/PK 1) :______________________________
Kuasa Membahagi Buku-Buku Teks Pinjaman Akuan Terima Buku-buku Teks Pinjaman
Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan Bantuan pinjaman Buku-buku yang berjumlah .............. naskah ini adalah diterima dan akan dibahagikan kepada
buku-buku teks bagi tahun 2017. Sila terima buku-buku Yang berjumlah......................... naskah murid-murid yang berkenaan.

Tarikh :_______________________ Tandatangan :......................................................... Tarikh :________________ Tandatangan :.........................................................


Nama :...................................................... Nama :......................................................
Jawatan : Guru Besar/PK 1/ PK HEM Jawatan : Guru Kelas Tahun.............................
Cop Sekolah

JUDUL-JUDUL BUKU TANDA TANDA


TANGAN TANGAN
NAMA MURID
MURID & MURID &
BIL T ANTO JUNG KING P
S JUMLAH TARIKH TARIKH
BM BI MT SEJ M PAI MO M R P PJ PK B B LOGY LE OF K
N NASKAH PENERIM PEMULAN
Z RAL K B S A K POEM BOOK KITE J
AAN GAN
T V D R
BUKU BUKU
1

10
BORANG SPBT G

JUDUL-JUDUL BUKU TANDA TANDA


TANGAN TANGAN
NAMA MURID
MURID & MURID &
BIL T ANTO JUNG KING P
S JUMLAH TARIKH TARIKH
BM BI MT SEJ M PAI MO M R P PJ PK B B LOGY LE OF K
N NASKAH PENERIM PEMULAN
Z RAL K B S A K POEM BOOK KITE J
AAN GAN
T V D R
BUKU BUKU
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
BORANG SPBT G

JUDUL-JUDUL BUKU TANDA TANDA


TANGAN TANGAN
NAMA MURID
MURID & MURID &
BIL T ANTO JUNG KING P
S JUMLAH TARIKH TARIKH
BM BI MT SEJ M PAI MO M R P PJ PK B B LOGY LE OF K
N NASKAH PENERIM PEMULAN
Z RAL K B S A K POEM BOOK KITE J
AAN GAN
T V D R
BUKU BUKU
26

27

28

29

30

Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman 2017 telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. Buku-buku yang tidak dapat dibahagikan
adalah disebabkan oleh..........................................................................

Tarikh :...................................... Tandatangan Guru Kelas:........................................................

Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. Dengan ini dikembalikan.............................. naskah buku teks pinjaman.
Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM............................ No Resit :.......................................

Tarikh :...................................... Tandatangan Guru darjah/Tingkatan:........................................................

Sebagai bayaran gantian buku yang hilang/rosak sebanyak .......................... naskah.