You are on page 1of 128

Defensora Qeqchi

DONDE NO HAY ABOGADO


Versin Qeqchi - Castellano


Junxaqalil Kulubej
Derecho Civil

Agosto de 2014
AEPDI

Awabej re li molam ut aj kutbesihom chi ru li chaqrab:


PEM. Ral Tacaj Xol

Xjolomink re li molam:
Adelso Romel Reyes Reyes

Xjolomink re li kanjel:
Robin Macloni Sicajn Jacinto

Aj beresinel kanjel Livingston, Izabal:


Angela Maribel Caal Ajtul

Aj beresinel kanjel El Estor, Izabal:


Matilde Chocooj
Manuel Xo Cu

Aj beresinel kanjel La Tinta, Alta Verapaz:


Karina Azucena Vanegas Garca
Martin Coc

Aj kaakalehom re li ka ru re li molam:
Arnoldo Ucum Tzul

Aj Kulul ula:
Matilde Cuz Coc

Eetalil wan chi ru li tasal hu:


Defensora Qeqchi

Xkab Puktasink: 1000 chi tasal hu

Aj yiibanel hu: CHOLSAMAJ


RAJLIL XTUSULAL

JUNXAQALIL KULUBEJ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

XBEEN TASAL
LI XHUHUL TENAMIT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Chan ru nanawman ru ani li poyanam. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

Ka ru aj e naq naketziibamank eb li kokal. - - - - - - - - - - - - - - - - 13

Chanki ru naq texke we li xhuhul li yolajik.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

Ka ru nakulmak naq inka natziibaman


li xyolajikeb li kokal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17

Chanki ru natziibamank li xyolajik junaq poyanam


numenaq waqxaqlaju hab.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19

Ka ru nakulmank naq li qakaba inka us tziibanbil. - - - - - - - - 19

Chanki ru naq nakeemank xkaba junaq li poyanam- - - - - - - - - - 21

Ma yaal naq li nabej maaka xbeelom inka naru


xtziibankil li xkachin.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Ka ru nabaanumank naq nakam junaq li poyanam


nakam sa xxaqam. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Ka ru nabaanumank naq nakam junaq xmaak yajel.- - - - - - - - - - 23

Ma us naq nakexpatz xtzaq xmaak xtziibankil


reetalil li xkamik junaq poyanam. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Ka ru aj e li xhuhul li kamk.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

Chanki ru naq naisimank li sewl.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

XKAB TASAL
LI JUNKABAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ka ru li sumlaak- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

Ma tento naq tooxik sa poopol re naq toosumlaaq.- - - - - - - - - - - - 27


Ma naru nakexmin wu chi sumlaak sa junaq paabaal.- - - - - - - - - 29

Ani aj e li kaaq re ru li naloqmank naq ak


sumsuukeb li komon. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

Ka ru nakulmank naq wi li junsumal chi


poyanam inka nakesumlaak. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

Ka ru aj e naq tkanabamanq chi tziibanbil naq


wankeb sa laqlo jun sumal chi poyanam.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

Wi yal laqlooko, ma naru nakooxtenqa li ixq chi


xpatzbal naq li yuwabej tkeheb xtenqaal li ralal.- - - - - - - - - - - - 33

Ka ru nakulmank naq nayolaak junaq kachin ut


li xyuwa inka naraj xtziibankil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Chanki ru naqatenqa li qanachin re naq li xbeelom


ttenqa rikin li sachom re xkiiresinkil li xkokal. - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

Ma naru naxsak li rixaqil li winq. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

Ka ru tbaanu li ixq naq jwal naketek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37

Kaut naq wankeb ixq moko nakexjit ta naq nakeketek. - - - - - - 39

Naq wan chaajkilal ma tento xjachbaleb li jun sumal.- - - - - - - - - 41

Ka ru li kulubej re tzakahemq - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

Aniheb xaqabanbileb chi xkeebal li tzakahemq.- - - - - - - - - - - - 43

Ma tento sa xbeen li xbeelom, xnumsinkil xtumineb


li kokal kixkanab.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45

Chanki ru naq li ixq tento tril li xbeelom naq ra wank. - - - - - - - - - - - 47

Ut li ixq, ma tento naq tnumsi li tumin.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47

Kaut naq nayeemank naq li ixq moko junelik ta naru


xkeebal xpensin.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47

Ka ru nakulmank naq li nabej naxkanabeb li


xkokal rikin li rixaan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49

r Derecho Civil
4
Jun china mama wank hoob rixqaal, ma naru naxpatz
reheb li rixqaal naq t-ileq xbaaneb. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49

Ka ru nakulmank wi li tento tkehoq tzakahemq


inka naxke.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49

ROX TASAL:
QAXTESINK MAATAN
(Hu ut xmaatan)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51
Ka ru nakulmank wi inka ninjeki linnaaj, linketomq
ut li wochoch naq xinkamk. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51

Ka ru li hu re jekinki kaaq re ru.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53

Li chaqrab naxye ani teeechaninq re li kaaq re ru.- - - - - - - - - - 53

Ma naruuk xjalbal junaq li hu re jekink naajej,


ketomq, ochoch ut kaaq re ru.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57

Ma aajel ru naq tinkanab ka ru reheb li walal inkajol.- - - - - - - - - 57

XKA TASAL
KA RE RU- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61
Ka ru li ka re ru.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

Ka ru li kaaq re ru li naeekank.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

Ka ru li kaaq re ru li inka nakebehek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

Eb li kaaq re ru li inka nakeruuk chi eekank, ma naruuk


nakesutqiik choq kaaq re ru nakeeekank. - - - - - - - - - - - - - - - - 61

Ka ru li kaaq re ru inka nanawmank ani aj eechal re. - - - - - - - - 63

Ka ru li kulub re li eechej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65

Ka ru li Wotzok eechej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65

Ka ru li komon naajej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65

Ka ru li kulub re eechej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69

Junxaqalil Kulubej t
5
Wi najter nakinok roksinkil junaq naajej, ma
naru naweechani.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69

RO TASALIL
CHOCH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71
Ka ru naru xbaanunkil wi junaq aj eechal naajej yo
chi isiik sa xnaaj. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71

Ka ru li jumpaatil hu re reechaninkil li choch. - - - - - - - - - - - - - - - - 73

Ka ru li molam aj tuqubanel choch (INTA). - - - - - - - - - - - - - - - - - 73

Ka ru li eechej re li junkabal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73

Ma naru nakanabamank re jalan chik li komon choch. - - - - - - - - 75

Chanki ru nayiibamank junaq hu re xpatzbal


reechaninkil junaq naajej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75

Joqe natzeqmank li kulub sa xbeen li eechej re li junkabal. - - 77

Ka ru chi najejil naxke li Int.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77

Ma naru nakexke we junaq reetalil patzok choch


naq wan chaajkilal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79

Ka ru us tqbaanu rikin li yo laj ilol tenamit.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 81

Li jumpaatil hu re choch, naru naqapatz chi ru li int.- - - - - - - - - - - 85

Ka ru nakulman naq li najej maaka xbehil.


Qilaq wiibaq li chaajkilal:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85

Ma naru nakeemank li numleb choq re kamok ha. - - - - - - - - - - 87

Wan naq natawmank li chaajkilal kamain: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87

LI NUBAJ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91

Karu li kehok mooqon. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91

Ma naru nakacholob chi wu chanki ru natuqubamank


junaq chaajkilal chi rix li mooqon.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91

Qu es el Registro de la Propiedad?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92

y Derecho Civil
6
Ka ru li reetalil li eechej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93

LI HU REETALIL LI KAYINK MALAJ LOQOK CHOCH. - - - - - - - - - - - - - 95

Ka ru ninbaanu naq tinkayi malaj tinloq najt rikin linnaaj.- - - - - 95

Naq ani naraj xloqbal li xnaaj, ka ru tbaanu junaq


aj kalom re naq truuq xloqbal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97

Ka ru nakulmank wi maaka xtuminal junaq aj


nawol chaqraqb. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97

Ani nabisok re li choch naq tinkayi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97

Ut ma maaka chaajkilal, naq nakayimank


malaj naq nasiimank. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99

Aban li hu ain maaka xwankilal chi ru li chaqrab. - - - - - - - - - - - 99

Chanki ru nayiibamank li xhuhul choch. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101

Ma truuq taakut chi wu junaq xhuhul loqok choch.


REETALIL JUNAQ XHUHUL LOQOK CHOCH.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101

Ani naru chi yiibank re li hu ain. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103

Ka ru naajmank re naq nayiibamank junaq


xhuhul loqok naajej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103

Cholob ka ru chi huhil tento xyiibankil naq


naloqmank junaq naajej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105

Kaut naq jwal us li xmu li hu tziibanbil rix xbaan laj


nawol chaqrab. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105

Wi junaq li poyanam tkayi junaq naajej moko re ta, aban


juchbil xbaan aj nawol chaqrab, ma wan xwankilal ain.- - - - - - 107

Ma naru naq wanq junaq aanaaj us ta moko aawe, tat-awq


chi sa ut naru nakatwan chi sa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107

Ka ru li xhuhul tonink choch. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107

Aniheb li nakeru chi xkeebal chi to junaq kaaq re ru.- - - - - - - - 109

Ut chi qajunil naru naqatoni junaq kaaq re ru. - - - - - - - - - - - - - - - 109

Junxaqalil Kulubej u
7
Ut ka ru li naru xkeebal chi to - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109

Ka ru naru ninbaanu wi texpatz we naq tinqajsi junaq


naajej, wi maji nawulak xqehil xqaxtesinkil- - - - - - - - - - - - - - - - - - 109

Ka ru nakulmank wi li xloqman rikin junaq li


poyanam inka nakeruuk chi xtojbal malaj li kitonimank
inka naru xtojbal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111

KUUBANK IB SA KALEBAAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111

Ka ru jun li Komite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111

Chankeb ru li Komite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113

Ka ru naru naqabaanu re naq nakubliik junaq Komit- - - - - - - - 113

Ka ru tento xbaanunkil re xtziibankil junaq Komit - - - - - - - - - - - 115

Ka ru nakexbaanu li Komite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 117

Chanki ru nakesikmank li nakejolomink re li komite - - - - - - - - - - - - 117

Ka ru li Asosiasion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119

Li xhuhul li molam tento naq wanq sa xhu laj nawol


chaqrab ut tkulubamanq sa chuutal, malaj sa junaq
chutam, tento naq wanq - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121

Chanki ru naq t-uxq xtziibankil junaq molam malaj


junaq nimla molam- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121

Ka ru jun li koperatiiw - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123

Chanki ru nakubliik junaq koperatiiw - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125

Li akt re xxaqabankil, tento naq tkam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125

i Derecho Civil
8
Junxaqalil Kulubej

Derecho Civil
DERECHO CIVIL

El derecho civil es el conjunto de normas que regulan todo lo que


tiene que ver con la persona, cmo identificarla, cundo puede
ejercer o hacer uso de sus derechos al casarse.

Regula tambin la familia, los derechos y las obligaciones del esposo,


de la esposa y de los hijos. Tambin nos dice la forma de legalizar las
cosas que pasa a ser nuestras por compra, herencia, cambio, etc., es
decir, nos orienta cmo pasar a ser legalmente propietario de algo o
cmo vender y comprar algo, legalmente. Todo esto lo explicaremos
ms detallado a continuacin.

CAPTULO I
DOCUMENTACIN PERSONAL

Cmo se identifican las personas?


Las personas se identifican con el nombre con que se inscriba su
nacimiento en el Registro Civil. Este se compone de nombre propio,
por ejemplo, Juan, Mara del Carmen; y del apellido de sus padres
casados, por ejemplo, el hijo de Juan Lpez y Carmen Prez se
llamara Pedro Lpez Prez.

Si los padres no estn casados, su nombre se forma con el apellido


de los padres que lo han reconocido, es decir, si lo reconoce slo la
madre llevar los dos apellidos de la madre, si lo reconocen los dos
padres llevar el primer apellido de cada uno de los padres.

Los nios no siempre son inscritos en el Registro Civil o su nombre se


inscribe mal, con el nombre equivocado o los apellidos mal escritos,

p Derecho Civil
10
JUNXAQALIL KULUBEJ

Li junxaqalil kulubej, aan jun siir chi chaqrab li natusuk ru chi xjunil li
xjunxaqalil li poyanam, chanki ru rilbal, chanki ru naroksi li xkulub sa
xhoonalil li xsumlajik.

Naxtusub aj wi ru li xwanjik li poyanam sa li xjunkabal, li xkulubeb


ut li xtaqlankileb li ixaqilbej, li beelomej ut eb li alalbej. Jo aj wi
naxtusub li xbehil li chanki ru naq naok xchaqrabil ka ru qe,
xbaan naq xqaloq, xexsi qe, xqajal, ut wan chik xkomon; naraj
naxye chanki ru naq tweechani li kaq re ru, chanki ru xkayinkil ut
chanki ru li loqok chi wank xchaqrabil. Chi xjunil ain tqacholob
chi us.

XBEEN TASAL
LI XHUHUL TENAMIT

Chan ru nanawman ru ani li poyanam.


Nanawmanki ru li poyanam xbaan naq kikeemank jun xkaba sa li
nauxk wi tziibank kokal, sa xhoonalil li xyolajik. Ain nakutbesink
re, qayehaq: Juan, Maria del Carmen; ut eb li xsum xkaba li xyuwa
sumsuukeb aan, qayehaq, li ralal aj Juan Lpez ut Carmen Prez,
tixkabain aj Pedro Lpez Prez. Wi li yuwabej inka sumsuukeb,
li xkaba natuslaak ru rikin li ani xetziibank re, naraj naxye, wi
xjunes li xna xtziibank re, ut chi kabichal li xsum xkaba li xna,
wi eb li yuwabej naketziibank re, naxkam chi kabichal li xsum
xkabaeb li yuwabej.

Eb li kokal moko junelik ta naketziibamank bar wi naketziibaak


li kokal malaj li xkaba inka us xtziibamank, inka tuqtu ru li
xkaba malaj li xsum xkaba inka us tziibanbil, li nachaajkink

Junxaqalil Kulubej Q
11
lo que da problemas cuando se quiere hacer un trmite. Por eso es
necesario inscribirlos luego, para que no se olvide.

Para que se necesita registrar a los nios?


Para que tengan un documento que les sirva para demostrar cmo
se llaman, donde diga quines son sus padres, dnde nacieron,
cuntos aos tiene. A un nio lo conocen sus familiares, sus vecinos
en su comunidad, pero una persona de otra comunidad, no sabr
como se llama, quienes son sus padres, cundo y dnde naci.

Para que a un nio lo puedan inscribir en la escuela es necesario que


los paps presenten su certificacin de acta de nacimiento, para
que la maestra sepa su nombre correcto y el nombre de sus padres.

La certificacin de la partida de nacimiento tambin sirve para


demostrar que se es pariente de una persona, por ejemplo que se
es hijo de alguien, para poder heredar sus bienes; tener derecho
a que lo mantengan si es chiquito; para pedir ayuda del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, etc.

Para casarse por lo civil tambin es necesario ensear la certificacin


del acta de nacimiento, porque as hay seguridad en que el nombre
de las personas ste correcto, que no son parientes, ni estn casados.

Es necesario registrar el nacimiento de los nios lo ms pronto posible,


mejor si es antes de que cumpla treinta das de nacido, porque si no,
despus se cobra multa.

Es importante que toda persona tenga documentos de identificacin


para poder realizar cualquier trmite, ya sea en la Municipalidad
o cualquier otra institucin. Muchas personas no tienen partida de
nacimiento y cuando van a casarse se encuentran en problemas
para obtener la partida.

W Derecho Civil
12
naq naajmank junaq hu, junaq taql, malaj ka chik ru. Jokan naq us
xtziibankil chi rubeetal re naq inka tsachq sa li choolej.

Ka ru aj e naq naketziibamank eb li kokal.


Re naq wanqeb junaq li xhuheb li teroksi naq texkut ani li
xkabaeb, bar wi tixye aniheb li xna xyuwa, bar xeyolaak,
jarub hab wankeb re. Jun kachin nawbil ru xbaaneb li rechalal,
rechkabal, aban junaq li poyanam, nachal sa junaq chik kalebaal,
moko tnawmaq ta ani li xkaba, ani li xyuwa, joqe ut bar xyolaak.

Re naq junaq kachin truuq xtziibankil sa li tzolebaal, tento naq eb


li xna xyuwa texkut li xhuhul bar wi xextziiba, aran teril li tzaqal
xkaba ut xkabaeb li xna xyuwa.

Li xhuhul yolajik, naoksimank aj wi re xkutbal naq ani junaq


rechalal, qayehaq ani aj alal, re naq ttzaq li ka ru re li xna xyuwa;
re naq wanq xkulub naq texkawresi wi toj kachin; re naq texpatz
xtenq saeb li molam chapcho chi ru li chaqrab, malaj baraq chik.

Naq nauxk sumlaak chi ru li chaqrab, tento aj wi xkutbal li xhuhul


li yolajik, xbaan naq aran nayaalok ani tzaqal xkaba, ma
rechalaleb ribeb malaj sumsuukeb.

Tento xtziibankil chi jumpaat li xyolajik eb li kokal, jwal us naq maji


naxket lajeeb xkakaal kutan, wi nanumek li lajeeb xkakaal kutan,
nawan li tojok.

Jwal us naq chi xjunil li poyanam wanq xhu re naq truuq chi patzok
malaj xbaanunkil li jalanjalanq chi kanjel, mare sa li poopol malaj
sa jalan chik chi molam.

Naabaleb li molam maakaeb li xhu re li xyolajik ut naq nawulak


xqehil naq nakesumlaak, nakechaajkok chik chi risinkil li xhuhul li
xyolajikeb.

Wankeb li komon inka moko nakextziiba ta li ralal xkajol xbaan


naq moko sumsuukeb ta, aban moko xmaak ta haan naq inka

Junxaqalil Kulubej E
13
Hay personas que no inscriben a sus hijos porque no son casados, pero
este no debe ser motivo para no inscribirlos en el registro y causarles
problemas futuros.

Las mujeres deben llevar su cdula de vecindad para hacer cualquier


trmite y despus guardarla, ya que cuando los hombres hacen esos
trmites se quedan con sus documentos y a la hora de un problema,
por ejemplo en el juzgado, es ms complicado resolver cualquier
caso. Las personas menores de 18 aos deben llevar su partida de
nacimiento.

Cmo se obtiene un acta de nacimiento?


Los nacimientos y todos los actos que tenga que ver con el estado
civil de las personas, o sea, si son casados, solteros, etc., se inscriben
el Registro Civil, que es una oficina de la Municipalidad de donde uno
es. Para registrar un nacimiento es necesario que el padre o la madre
se presenten con su cdula de vecindad a dar aviso. Si los padres
no pueden, puede hacerlo otra persona, pero los padres deben ir a
confirmar el nacimiento dentro de los sesenta das siguientes.

Los Alcaldes Auxiliares y las personas a que asistieron el parto, tambin


tienen que dar aviso de los nacimientos que ocurran fuera de la
cabecera municipal.

Para que se inscriba el nacimiento, los padres nicamente deben


presentar su cdula de vecindad, y si el parto fue atendido por una
comadrona o un mdico, la identificacin (carnet) de la comadrona
o una nota del doctor.

Si el nacimiento no fue inscrito dentro de los treinta das siguientes, es


necesario pagar multa.

R Derecho Civil
14
teruuq chi xtziibankil li ralal xkajoleb ut xchikbaleb sa chaajkilal
wulaj kabej.

Eb li ixq tento naq texkam li xhuhul xtenamiteb re naq teruuq


xbaanunkil naabal chi kanjel ut chi rixkil xxokbal, xbaan naq
li winq naabaanunk re li kanjel haan ut nakekaana rikin, naq
nawan junaq chajkilal, qayehaq mare sa li chaqrab, jwal chaaj
chik xtuqubankil ru xbaan naq maaka li xhu rikineb. Eb li toj maji
naketzaqlok xhabeb, tento naq texkam li xhuhul li xyolajikeb.

Chanki ru naq texke we li xhuhul li yolajik.


Li yolaak ut chi xjunil li kaaq re ru li na uxk chi rix li poyanam,
qayehaq, ma sumsuukeb, ma toj xjuneseb, malaj wan chik xkomon;
chi xjunil hain nabaanumank sa li poopol kabl, ak re wi tziibank.
Re xtziibankil yolajik, tento naq li nabej ut li yuwabej texkam
li xhuhul li xtenamiteb (sewl), re yeebal resilal li yolajik. Wi eb li
yuwabej inka nakeruuk, naru nakexik jalaneb, aban eb laj
eechal kachin tento naq texik chi xyaalobrsinkil li xyolajik li xkokal,
chi ru oxkaal kutan.

Li najolomink sa li kalebaal ut eb li xeokenk chi rilbal li xyolajik li


kachin, tento naq texye resilal li yolaak kiwan sa li xkalebaaleb.

Re naq li nabej ut li yuwabej teruuq xtziibankil li ralal xkajoleb,


kajwi texkut li xhuhul xtenamiteb, wi xusa chi ru junaq aj ilol yaj sa
kalebaal malaj chi ru junaq aj banonel, tixkam li xhu li poyanam
aan, malaj junaq li hu keebil re, xbaan junaq aj banonel.

Wi inka xtziibamank li yolaak chi ru lajeeb xkakaal kutan, tento li


tojok.

Junxaqalil Kulubej T
15
Qu pasa cuando no se registran los nios?
A veces las personas no registran a sus hijos. En estos casos, adems
de la multa, los padres deben ir al Registro Civil junto con testigo o
ir con el Alcalde Auxiliar, para que declaren que el nio s naci en
ese lugar y cuando naci. Esto solo se puede hacer si el menor no ha
cumplido los dieciocho aos y sus paps estn vivos todava.

En algunas municipalidades ya no hacen el trmite si los nios son


mayores de nueve aos.

Les vamos a contar un caso sobre este problema:


En la colonia Tierra Nueva hay una pareja que tiene cinco hijos y no
estn reconocidos. El seor es ciego, pero estn vivos los dos padres,
Qu tienen que hacer para registrarlos?

Recordemos que si los nios son menores de 9 aos no hay problema


porque los padres solo tienen que ir con sus cdulas, el boleto de
ornato y los documentos del hospital, si los tienen, a la municipalidad
de Chinautla, porque Tierra Nueva es de esa Municipalidad.

Les van a poner una multa de 2 a 10 quetzales por los 5 nios y si no


tienen dinero les pueden rebajar si hablan con la trabajadora social,
pero lo deben hacer cuanto antes, porque en esa municipalidad, si
los nios son mayores de 9 aos, ya no los podrn registrar y tendrn
que ir ante un notario a arreglar todo y all s le va a salir ms caro.

Cuando los nios son mayores de 9 aos pueden ir al Bufete Popular


de las Universidades para que les ayuden en estos casos.

Si por ejemplo, el nio ya tiene 15 aos, tiene que ir la mam con sus
testigos, tiene que levar un doctor que examine que el nio tiene esa
edad y mejor si tiene su partida de bautizo o algn otro documento,
todo eso se tiene que hacer ante un notario o juez.

Y Derecho Civil
16
Ka ru nakulmak naq inka natziibaman li xyolajikeb li kokal.
Wan naq li komon inka nakextziiba li xyolajikeb li xkokal. Chi
rix ain, nauxliik li tojok, ut eb li xna xyuwa tento naq texik sa li
poopol kabl bar wi naketziibank rochbeen jun li poyanam,
malaj rochbeen li najolomink sa li kalebaal, re naq texye chaq
naq li chinaal xyolaak sa li kalebaal ut joqe xyolaak. Ain naru
xbaanunkil naq li al maji natzaqlok xhab ut toj yoyo li xna xyuwa.
Wan li poopol kabl inka chik nakexbaanu li kanjel naq li chinaal
ak kixket li beeleb chihab.

Tqaseeraqi junaq li esilal kulbil chi rix ain:


Sa jun li najej Tierra Nueva xkaba, wan jun sumal chi poyanam,
wankeb oob xkokal ut maajun tziibanbil. Li qawachin mutz,
aban yoyookeb sa kabichal chi yuwabej, ka ru texbaanu re
naq textziiba. Jultikaq qe, wi eb li kokal, maji nakexket beleeb
hab, maaka junaq chajkilal, xbaan naq eb li xna xyuwa, kaaj
wi texik sa poopol rikineb li xhuhul tenamitil (sewl), li xhuhul tojbal li
rilbal li tenamit ut li hu xexke re sa li banlebaal, texik sa li poopol
re li Chinautla, xbaan naq li naajej Tierra Nueva, re li tenamit aan.

Tekeheq chi tojok, mare wiib malaj lajeeb ketzal, xbaan naq oob li
xkokaleb wi maakaeb xtumin naru nakekubresiik re wi teaatinaq
rikin li nailok re li xmajelaleb, aban tento naq texbaanu chi
junpaat, xbaan naq sa li poopol kabl aan, inka chik naketziibank
naq eb li kokal nimqeb chi us; tento bi naq texik rikin junaq aj
nawonel chaqrab aban jwal terto chi t-elq chi ruheb. Wi eb li
kokal numenaqeb beleeb hab, naru nakexsik jun li rochochil li
chaqrab re li xnimqal tzolebaal, aran naru naketenqaak.

Qayehaq wi li al ak wank olaju hab re, tento naq txik li xna rikineb
li rochbeen, tento naq tkam jun laj banonel re naq tril naq li al wan
olaju hab re ut jwal us wi wan li xhuhul li kuubiha malaj junaq chik
chi hu, chi xjunil ain tento naq texbaanu chi ru junaq aj nawonel
chaqrab malaj chi ru junaq aj raqol aatin.

Junxaqalil Kulubej U
17
Cmo se registra el nacimiento de una persona mayor de dieciocho
aos?
En Fray Bartolom, Alta Verapaz, hay muchos problemas de papeles.
Hace poco, dice Juana, fui a una aldea lejana que se llama San
Pablo y dos muchachas, que tienen ms o menos 21 aos, no tienen
papeles y ni siquiera saben si estn inscritas en el Registro Civil. Ellas
ahora quieren saber su edad pero no saben cmo sacar sus papeles.

El problema que tienen es que quieren casar, pero no tienen papeles.


Conozco a otros muchachos que tampoco tienen papeles que
necesitan para poder tener su diploma de primaria y tambin hay
muchos jvenes que por no tener papeles, no pueden salir de su
casa, por eso queremos saber qu puede hacer.

Es necesario hacer un trmite ante un notario o ante el juez de Primera


Instancia. Se debe presentar una certificacin de que no se est
inscrito en el Registro Civil de donde uno naci, adems, se deben
presentar testigos y examen mdico que determine o diga la edad.

Qu se hace cuando nuestro nombre est mal inscrito?


Este problema es muy comn, veamos estos casos:

Aqu en Carch, como la gente no habla castilla, no van a la


municipalidad por eso cambian el nombre de los nios, porque los
que hacen este trmite no son los padres, si no que buscan a otra
persona y esta gente no apunta bien el apellido y a la hora de sacar
la cdula es un problema, cuando son chiquitos no hay pena, el
problema viene despus, cuando los hijos ya estn grandes.

Tambin aqu en las aldeas de San Marcos tenemos problemas con


las partidas de nacimiento, porque no aparecen bien los apellidos.

I Derecho Civil
18
Chanki ru natziibamank li xyolajik junaq poyanam numenaq
waqxaqlaju hab.
Aran Fray Bartolom de la Casas, Alta Verapaz, xiikil li chaajkilal chi rix
li hu. Toje chaan Xjwaan, xinwulak chaq sa jun kalebaal San Pawl
xkaba ut wiib ixqaal mare junxkakaal hab wankeb re, maajun
li xhuhileb ut moko nakexnaw ta matziibanbileb sa li poopol.
Anajwank nakeraj xnawbal li xhabeb aban inka nakexnaw
chanki ru risinkil li xhuheb.

Li chaajkilal wan haan naq teraj raj li sumlaak, aban maaka


xhuheb. Nakebin naw ru jun siireb li al maakaeb aj wi li xhu, ka
ru texbaanu li al re naq tewanq xhuheb re texye naq risihomeb
xwaq naaj ut jo aj wi naabaleb li saaj al, yal xmaak naq maakaeb
li xhu inka nakeruuk chi elk sa li rochocheb, tqaj xnawbal ka ru
texbaanu.

Tento xbaanunkil junaq li patzok rikin la nawol chaqrab malaj rikin


laj raqol aatin, tento naq texkam junaq li hu bar wi tye naq moko
tziibanbileb ta sa li poopol ut jo aj wi tento naq tkam xtestiw ut li
xyehom laj banonel , bar wi tye jarub hab wan re.

Ka ru nakulmank naq li qakaba inka us tziibanbil.


A chaakilal ain jwal naabal, qilaq ain:

Arin Karcha, xmaak naq li komon inka naxnaw aatinak sa kaxlan


aatin, moko nakexik ta sa li poopol jokan naq nakejalaak
xkabaeb li kokal, xbaan naq li naketziibank chaq reheb
jalaneb, nakexsik junaq li komon nabaanunk chaq re, ut wan
naq inka nakextziiba chi us li xkab xkaba, naq nakeraj risinkil
li xsewleb aran nakextaw li xchaajkilaleb, naq kokaleb maaka
chaajkilal, aban naq ninqeb aran nachal li chaajkilal.

Jokan aj wi arin sa li xkalebaal San marks, wankeb naabal li


chaajkilal, sa li xhuhul li xyolajikeb, xbaan naq inka us li xkab
xkabaeb. Sa linjunkabal wank qachaajkilal xbaan naq

Junxaqalil Kulubej O
19
En mi familia hemos tenido problemas porque cuando nos inscribieron,
nos pusieron como si furamos hijos del hermano de mi pap, quien
fue el que nos fue a inscribir, y hasta que estudiamos nos dimos cuenta
del problema y entonces tuvimos que hacer muchos trmites y hacer
nueva papelera para toda la familia:

Recuerde que si la persona que escribi nuestro nombre en el Registro


Civil cuando nacimos, cometi un error y nos puso otro nombre o
escribi mal un apellido, es necesario seguir un trmite ante un Notario
o ante el Juez de Primera Instancia para que se corrija el error. Este
trmite se llama: Diligencias Voluntarias de rectificacin de Partida
de Nacimiento.

Cmo se hace una identificacin de persona?


Se debe hacer bajo juramento ante un Notario, en una escritura
pblica. All se hace constar todos los nombres que usa la persona
y esto despus se inscribe en el Registro Civil para que no haya
confusiones.

Por ejemplo:
"Soy de la Colonia Tierra Nueva y yo antes firmaba de Len porque
es el apellido de mi pap pero resulta que mi pap no me haba
reconocido y por eso tuve que arreglar mis papeles slo con los
apellidos de mi mam y para eso tuve que ir con un notario. Me
hicieron una constancia en donde pusieron que varias combinaciones
de nombre eran la misma persona. Tuve que arreglar lo mo, lo de mi
mam y lo de mis hijos y eso se puede arreglar en el juzgado, pero si
uno es persona conocida en la colonia.

En el caso de Tierra Nueva lo que sucedi no fue que su nombre


estaba mal inscrito, sino que usaba un nombre distinto. En este
caso las personas que usan incompleto su nombre o se llaman con
apellidos distintos de los de su partida de nacimiento deben hacer
una identificacin de personas ante un Notario.

q P Derecho Civil
20
xohextziiba kamaano ta chik ralal li ras li qayuwa, xbaan naq
haan li kitziibank chaq qe, toj xootzolok, tojo naq xqake reetal
tojo naq xqabaanu naabal li kaaq re ru ut toj xqisi qaak hu re chi
xjunil li qajunkabal.

Jultikaq aawe naq li poyanam kitziibank re li qakaba sa li poopol


naq xooyolaak, kisach ut kixke jalan chik qakaba ut jalan li xsum
qakaba, tento xbaanunkil junaq chik li tziibank ib rikin aj nawol
chaqrab malaj riin laj raqol aatin. A naleb ain aan: xtuqubankil
ru li xhuhul li yolajik ut li kabaej.

Chanki ru naq nakeemank xkaba junaq li poyanam


Tento xbaanunkil rikin junaq aj nawol chaqrab, sa xhuhul li
chaqrab. Aran natziibamank chi junil li xkaba li poyanam ut
chi rix hain natziibamank chaq sa li poopol re naq maakaaq
chaajkilal.

Qayehaq:
Laain nakinchalk sa li Kolony Tieera Nuew, laain nintziiba chaq
de Len, xbaan naq haan xkomon xkaba linyuwa, toj maji pe
naok xkaba linyuwa chi wix, jokan naq xinjal linhu ut xwoksi li
xkomon xkaba linna ut re naq kikulmank hain tento naq xinwulak
chaq rikin jun laj nawol chaqrab. Xexyiib jun linhu bar wi xexyuli
chaq naabal chi kabaej ut jun aj wi li poyanam. Tento naq xinyiib
li we, re linna, reheb linkokal ut haan naru xtuqubankil sa li raqba
aatin, aban wi li poyanam nawbil ru sa li Kolony.

Choq re li Tieer Nuew, li kikulmank aan naq, moko yib ta ru li


kabaej, yookin ban roksinkil jalanil kaba. Naq li komon nakeroksi
li xkaba chi inka tzaqal re ru malaj nakeboqmank rikin li xkomon
kabaej, jalan chi ru li wan sa li xhuhul re xyolajik, tento naq texkam
chi ru junaq aj nawol chaqrab.

Junxaqalil Kulubej q q
21
Es cierto que las madres solteras deben pagar ms por inscribir a sus
hijos?
No es cierto, los hijos del matrimonio o fuera del matrimonio son iguales,
entonces no se tiene por qu cobrar ms. Adems, por inscribir a un
nio no se puede cobrar, slo se cobra por extender una certificacin
o copia de lo que est en los registros.

Qu se hace cuando alguien muere trgicamente?


Si una persona muere por un accidente o porque otra persona le dio
muerte, es necesario llamar al Juez de Paz o al Fiscal para que ste
pueda iniciar las investigaciones y as saber si existe alguna persona
responsable. El Juez levanta un acta y luego ordena que trasladen
a esta persona al anfiteatro (con el Mdico Forense), que es el
encargado de examinarlo y decir por qu muri.

Qu se hace cuando alguien muere por enfermedad?


Si una persona muere porque estaba enferma o por cualquier otra
causa natural, es necesario llamar a un mdico o a las personas
del puesto de salud que aseguren que la persona muri. Si en la
comunidad no hay ningn doctor es necesario dar aviso al Alcalde
Auxiliar o a la polica nacional.

La muerte de una persona se tiene que inscribir, dentro de las


veiticuatro horas despus de su muerte, en el Registro Civil, con el
aviso que deben dar los familiares, el Juez o el Alcalde Auxiliar. Se
debe presentar una constancia mdica y si no hay, el informe del
Alcalde Auxiliar o de la polica.

Es correcto que cobren por registrar un fallecimiento?


La municipalidad de Momostenango nos cobra un quetzal cuando
se muere la gente y dicen que es para sacar la tarjeta de Defuncin.
Este quetzal lo pagamos en la tesorera municipal

q w Derecho Civil
22
Ma yaal naq li nabej maaka xbeelom inka naru xtziibankil li
xkachin.
Moko yaal ta, xbaan naq li ralaleb li sumsuukeb malaj moko
sumsuukeb, junnaqikeb, moko naru ta naq tpatzmanq terto chi us.
Jun chik, yal xmaak xtziibankil jun chi kachin moko naru ta xpatzbal
xtoj, kaaj wi napatzmank xtzaq li hu malaj li xmu li hu.

Ka ru nabaanumank naq nakam junaq li poyanam nakam sa


xxaqam.
Naq junaq komon nakam xmaak tiqek, malaj yal kamsimbil, tento
xboqbal junaq aj raqol aatin malaj li ruuchil, re naq textikib xtzilbal
rix, ma wan junaq li kibaanunk re. Laj raqol aatin naxyiib li aakt ut chi
rix haan naxtaqla rikin aj banonel re naq tril kaut naq xkam.

Ka ru nabaanumank naq nakam junaq xmaak yajel.


Wi junaq poyanam nakam xmaak yajel malaj xmaak junaq chik
kaaq re ru, us xboqbal junaq aj banonel malaj li nakekanjelak sa
li banlebaal re naq teril ka ru xok re. Wi sa li kalebaal maaka aj
banonel, tento xyeebal re laj jolominel tenamit malaj laj ilol tenamit.

Li xkamik junaq poyanam, tento xtziibankil reetalil chi ru kaahib


xkakaal honal, tento naq li xjunkabal tbaanunq chaq re. Tento
naq tkammanq junaq xhuhul kikehe xbaan laj raqol aatin malaj laj
jolominel kalebaal, malaj laj ilol tenamit.

Ma us naq nakexpatz xtzaq xmaak xtziibankil reetalil li xkamik


junaq poyanam.
Li poopol wan Momostenank, naxpatz jun ketzal naq nakam junaq
poyanam ut nakexye naq re risinkil li xhuhul li kamk. Li ketzal haan
natojmank bar wi nakekuluk toj re li poopol.

Wi yaal naq nakexpatz xtzaq, xbaan naq sa li xnimal tenamit,


qayehaq, laj banonel yo chi rilbal li kamenaq naq toj yoyo, naxke
jun li hu bar wi naxye naq xkam. Rikin li hu haan naru li xik sa li

Junxaqalil Kulubej q e
23
S es normal que cobren, porque all en la capital, por ejemplo, es
el doctor que estaba viendo al que ahora est muerto, el que da un
certificado y dice que se muri la persona. Con ese certificado va
uno a avisar a la municipalidad que se muri la persona y all cobran
por el trabajo de sacar copia del acta de defuncin.

Est bien que nosotros paguemos ese quetzal, pero lo que pasa
es que la municipalidad jams nos ha ayudado con las cosas del
cementerio somos nosotros mismos los que tenemos que cuidarlo
y mantenerlo: Lo que pasa es que lo que no le cobran por el
cementerio, sino como honorarios por la certificacin.

Para qu sirve la certificacin de la partida de defuncin?


Es el documento que sirve para probar que una persona ha muerto
y que es posible que su esposa, su conviviente o sus hijos inicien los
trmites para heredar sus bienes.

Si la persona que muri era afiliada al Instituto Guatemalteco de


Seguridad Social (IGSS), o su viuda y sus hijos tenan derecho a una
pensin por cualquier otra institucin, es necesario presentar la
certificacin de la partida de defuncin, para que les paguen la
pensin o el dinero que como familiares del finado, tienen derecho.

Cmo se hace para obtener la cdula de vecindad?


La cdula se obtiene en el Registro Civil del lugar donde uno vive. Es
necesario presentar dos fotografas y una certificacin de la partida
de nacimiento. Con estos documentos se inscribe a la persona como
vecino de un lugar.

Pensemos, platiquemos y escribamos:


jj Si ha tenido problemas con el trmite de sus documentos,
comparta la experiencia.
jj Qu problemas puede tener una persona que no tenga sus
documentos?

q r Derecho Civil
24
poopol ut xyeebal resil naq xkam li poyanam, ut aran nakexpatz
xtzaq li xmu li akt re li kamk.

Us naq texpatz jun ketzal aban li poopol moko nakooxtenqa ta chi


rilbal li muqlebaal, yal laao aj wi nakooilok re.

Li xyaalalil haan naq inka nakexpatz jun ketzal re li muqlebaal,


nakexpatz re xtzaq li hu.

Ka ru aj e li xhuhul li kamk.
Aan li hu naoksimank re xyeebal naq li poyanam yaal naq xkam ut
naru naq li rixaqil ut eb li xkokal naru nakextikib xpatzbal li ka ru
re.

Wi li poyanam kikam tziibanbil sa li Ikss, li xqanachin ut eb li xkokal


wankeb xkulub re naq teileq xbaan junaq aj ilonel, tento xkutbal
li xhuhul xkamik, re naq tekeheq bayaq li xtenqeb, malaj teileq
aran.

Chanki ru naq naisimank li sewl.


Li sewl naisimank sa li poopol bar wan li junjunq. Tento xkambal
wiibaq li poot ut junaq li hu re yolajik. Rikineb li hu ain naru
xtziibankil li poyanam jo xkomon li tenamit wan wi.

Junxaqalil Kulubej q t
25
jj Si usted ha vivido alguna de las experiencias parecidas a las
experiencias en este libro, comprtala.

CAPITULO
II LA FAMILIA

Qu es el matrimonio?
Es la unin legal entre un hombre y una mujer, con la intencin de
vivir juntos por mucho tiempo, tener hijos, cuidarlos y alimentarlos y de
ayudarse en todos los problemas de la vida. Se dice que es la unin
legal, porque las personas no slo comienzan a vivir juntas, sino que
van ante el Alcalde, un Notario o un Padre o Pastor para que celebre
el matrimonio.

El casamiento, al igual que el nacimiento y la muerte, se debe inscribir


en el Registro Civil, para que quede escrito que estas personas se
casaron.

Para que las personas se puedan casar es necesario que no se hayan


casado antes, estn divorciados o viudos y que tengan por lo menos
dieciocho aos. Si no tiene dieciocho aos, pero la mujer tiene ms
de catorce y el hombre ms de diecisis se pueden casar con permiso
de sus paps. Se debe presentar certificacin reciente (6 meses) de
las partidas de nacimiento de los novios.

Por fuerza tenemos que ir a la municipalidad para casarnos?


S se debe ir a la municipalidad para casarse. Si no es posible, se
pueden casar ante un Notario o ante un Padre o Pastor, si se desea
casar por la iglesia.

q y Derecho Civil
26
XKAB TASAL
LI JUNKABAL

Ka ru li sumlaak
Aan li xlaqabankil rib li ixq rikin li winq, re naq tewanq sa
wiibal chalen, tewanq xkokal, teril ut texkawresi xtzakahemq ut
textenqa chi ru li xyuam. Nayeemank naq aan li laqabank chi ru
li chaqrab, xbaan naq li poyanam moko kaaj ta wi nakextikib
wank sa wiibal, nakexik ban chi ru laj jolominel tenamit, malaj chi ru
junaq aj nawol chaqrab, malaj rikin junaq payr malaj junaq pastor,
re naq tesumubaaq.

Li sumlaak jo aj wi li yolaak ut li kamk, tento xtziibankil sa li poopol,


re naq tkanaaq chi tziibanbil naq xesumlaak.

Re naq li poyanam tesumlaaq tento naq inka sumlajenaqeb,


malaj jachbileb xbaan li chaqrab, malaj kamenaq rochbeen ut
tento naq wanq xwaqxaqlaju hab. Wi sa kabichal maji nakexket
li waqxaqlaju hab, aban li ixq numenaq kaalaju hab ut li winq
numenaq waqlaju, naru nakesumlaak aban rikin xchaqrabeb
li xna xyuwa. Tento naq texkam li xhu re xyolajikeb (waqib po
risinkilaq).

Ma tento naq tooxik sa poopol re naq toosumlaaq.


Heehe, tento li xik sa li poopol re naq nauxk li sumlaak. Wi inka
naruuk li xik sa li poopol, tento li xik rikin junaq aj nawok chaqrab;
malaj rikin junaq li payr malaj li pastor naq na naajmank sumlaak sa
li paabaal.

Junxaqalil Kulubej q u
27
La gente que se quiera casar, auque sea de aldeas lejanas, tiene que
ir a la municipalidad a casarse y por eso, mucha gente no lo hace, si
no que vive unida.

Me pueden obligar a casarme por alguna religin?


No, la decisin de casarse slo la puede tomar la pareja. Ninguno
puede obligarlos a casarse, por una u otra religin, ni hacer otra cosa
que no se quiera.

En las comunidades de San Marcos, uno de los problemas que


tenemos ahorita e que las iglesias Evanglicas, de alguna manera
nos quieren casar a la fuerza, ya ve por ac con nosotros la mayora
de la gente slo est unida. Como ya se explic, la decisin de
casarse es un acto voluntario y personal.

De quin son las cosas que se compran cuando se est casado?


Las cosas que cada uno tena al casarse o las que hereda de los
padres, son de cada esposo. Las cosas que compran cuando ya
estn casados, son de los dos esposos, y ninguno puede venderlas o
prestarlas sin el permiso del otro.

Por ejemplo, a Doa Alicia le pas que cuando se cas con Don
Jos no tenan sitio. Despus de aos de trabajar los dos, compraron
un terreno a la par de la iglesia, a donde se pasaron a vivir junto con
sus seis hijos? Don Jos comenz a tomar licor y perdi el trabajo
que tena, as que decidi vender el terreno. Cuando Doa Alicia se
enter, le pidi que no lo hiciera porque dnde iban a vivir ella y sus
hijos? Don Jos no hizo caso, as que doa Alicia decidi ir al Juez de
Paz.

El juez los cit a los dos y les hizo ver que ese terreno no lo pedan
vender Don Jos porque la mitad le perteneca a Doa Alicia, ya que
estaban casados y lo haban comprado durante el matrimonio. Don
Jos insista en venderlo, entonces el Juez le explic a doa Alicia,

q i Derecho Civil
28
Eb li pooyanam, teraj sumlaak, us ta sa najtil tenamit nakechalk,
tento naq texik sa li poopol chi sumlaak, naabaleb li pooyanam
inka nakebaanunk re ut yal wankeb sa wiibal.

Ma naru nakexmin wu chi sumlaak sa junaq paabaal.


Inka, li sumlaak kaaj wi naru nakubliik xbaaneb li teraj sumlaak,
sa junaq paabaal; chi moko junaq kaaq re ru inka naajmak
xbaanunkil.

Sa xkalebaaleb aj San Marks, jun li chajkilal wank anaqwan,


naq eb li paabaal nakeraj xmimbal li sumlaak, chake reetal sa
qayanqil li poyanam yal laqlookeb chi ribil. Kamaan xyeemank
naq li sumlaak aan jun li naleb yal nawakli sa xchool li poyanam
ut sa junesal.

Ani aj e li kaaq re ru li naloqmank naq ak sumsuukeb li komon.


Eb li kaaq re ru ak wan naq toj maji nauxk li sumlaak malaj li kikehe
re xbaaneb li nabej yuwabej, ak re reheb wi. Li xloqmank naq
ak sumsuukeb chik, reheb sa kabichal, ut maajun naru nakayink
re, malaj natonink re, naq inka nakexnaw sa wiibal.

Qayehaq, li qana Aliis kixkul naq kisumlaak rikin qawa Jose maaka
xnajeb li rochocheb. Chi rix chik naq ak xekanjelak sa kabichal,
xexloq jun li xnaajeb chi xkatq li Iylees, bar wi xenumek chi
wank rikin waqib chi kokal, qawa Jose kiok chi kalaak ut kiisiiik sa
xkanjel, ut kiok chi xyechinkil li xnaaj rochoch. Naq kixnaw li qana
Aliis, kixye re, re naq inka tbaanu chi kamaan, xbaan naq bar
chi texik chi wank rikineb li xkokal, qawa Jose moko kixpaab ta,
aban qana Aliis kikoo sa li ochoch re raqok aatin (juzgado).

Laj raqol aatin kixboqeb sa kabichal ut kixkheb chi xnaw naq


yiijach re Qana Aliis, xbaan naq sumsuukeb ut xexloq naq ak
sumsuukeb. Qawa Jose jwal trataw xkayinkil, ut aran laj raqol aatin
kixcholob chi ru qana Aliis wi jokan, naru naxtikib junaq raqok

Junxaqalil Kulubej q o
29
que si era as, poda iniciar un juicio en el Juzgado de Instancia, para
que se inscribieran en el Registro los derechos de Doa Alicia y la
venta no sirviera.

Al ver esto, Don Jos ya no vendi el terreno, pero si lo hubiera hecho,


la ley protege a Doa Alicia.

Qu sucede si las personas viven juntas sin casarse?


La ley reconoce que existen muchas personas que viven juntas sin
casarse y a esto se le llama unin de hecho. Para que se reconozca
esa unin las personas deben haber vivido juntos por lo menos tres
aos.

La unin de hecho se puede hacer constar por dos formas: una


es que el hombre y la mujer se presenten voluntariamente ante un
Notario (Licenciado) o ante un Alcalde y le digan que viven juntos y
que desean hacerlo constar.

La otra es que el hombre o la mujer le pidan al Juez de Familia que la


reconozcan, ya sea porque uno de los dos ha muerto o porque una
de las dos personas no quiere reconocer que viven juntos.

Para que sirve que se declare la unin de hecho?


Sirve para que la unin sea reconocida como el matrimonio. As los
hijos que ya hayan nacido de la unin se reconocen como hijos de
los dos padres y se tiene el derecho de alimentarlos y a heredar.

Si el padre se niega a reconocer a su hijo, se puede hacer un juicio en


el Juzgado de Familia para probar quin es el padre e inscribirlo en el
Registro Civil con su nombre.

q p Derecho Civil
30
aatin sa li raqlebaal aatin, re naq textziiba sa xkaba qana Aliis,
re naq wi terataw xkayinkil moko teruuq ta.

Ut qawa Jose moko kiruuk ta xkayinkil li choch, wi taraj kixbaanu, li


chaqrab inka raj aj wi kixkanab xjunes qana Aliis.

Ka ru nakulmank naq wi li junsumal chi poyanam inka nakesumlaak.


Li chaqrab naxkuluban naq li poyanam tewanq sa laqlo chi
moko tesumlaaq ut hain nayeemank re: wank sa laqlo. Re naq
li chaqrab tkuluban naq laqlookeb tento naq ak xewan oxib
hab chi kamaan.

Re xkeebal chi xnaw li chaqrab naq wankeb sa laqlo, wan wiib


xbehil: jun naq sa kabichal texik rikin junaq aj nawol chaqrab
(lisensiaar), malaj rikin aj jolominel tenamit ut texye naq laqlookeb
ut texkanab rax chi tziibanbil.

Li jun chik aan naq li ixq malaj li winq tixpatz chi ru laj raqol aatin re
li junkabal re naq tixke chi tziibanbil, mare jun reheb xkamk malaj
jun reheb inka naraj xik chi xtziibankil.

Ka ru aj e naq tkanabamanq chi tziibanbil naq wankeb sa laqlo


jun sumal chi poyanam.
Us xbaanunkil re naq kamaan aj wi naq sumsuukeb. Naq nakewan
li alalbej naru naketziibamank jo chanchan naq sumsuukeb, re
naq reheb sa wiibal chi ru li chaqrab, tewanq xtzakahemq ut
tekeheq ka ru reheb.

Wi li yuwabej inka naraj xtziibankil li ralal, naru nauxk xik sa li


ochoch re raqok aatin chi rix li junkabal, re xnawbal ani li yuwabej
ut xtziibnkil sa li poopol.

Junxaqalil Kulubej q Q
31
Y si slo estamos unidos, la ley nos ayuda a las mujeres a pedir que
el pap de los nios los mantenga?
S, los nios siempre tienen derecho a alimentos, y la madre si el padre
se niega, lo puede demandar como se explica adelante.

Qu sucede cuando nace un nio y su padre no lo quiere reconocer?


Cuando las personas estn casadas, los hijos de los esposos se
inscriben en el Registro, quiera o no quiera el padre reconocerlos. Lo
mismo pasa si se reconoce la unin de hecho.

Ahora si los padres slo estn unidos, sin que esa unin sea declarada,
o si la madre no vive con el padre y es soltera, el padre debe reconocer
voluntariamente ante el Registro Civil o en un testamento que el nio
es su hijo. Si no lo quiere hacer se puede entablar un juicio, pero para
esto es necesaria la ayuda de un abogado.

Les vamos a contar un caso para entender bien este problema:


En Chiningitz, San Marcos, una muchacha de la aldea tuvo
problemas con su pareja. La pareja slo se mantena peleando, y
una vez, el marido le peg a la seora y le quit a la fuerza el hijo y
se fue huyendo con el nio y se lo llev con sus paps. Ahorita es el
abuelo, o sea, los suegros de la muchacha, los que tienen al nio y
ya le pusieron los apellidos del abuelo y para esto fueron al juzgado.

La muchacha ya perdi a su nio porque los abuelos lograron


quedarse con l. No sabemos por qu el Juez hizo eso, porque segn
el acta, el muchacho se comprometa estar con los suegros, pero
al final lo que hicieron fue darle el nio al marido, y el problema
ahorita es que la seora est esperando otro hijo de su marido, pero
l no quiere hacerse cargo del nio y ella quiere que la ayude a
mantenerlo.

q W Derecho Civil
32
Wi yal laqlooko, ma naru nakooxtenqa li ixq chi xpatzbal naq li
yuwabej tkeheb xtenqaal li ralal.
Heehe, li kokal wankeb xkulub re naq tetzekanq ut li nabej aj
wi, aban wi li yuwabej inka naraj, naru naxjit chi ru li chaqrab jo
chanchan nacholobamank.

Ka ru nakulmank naq nayolaak junaq kachin ut li xyuwa inka


naraj xtziibankil.
Naq sumuukeb, eb li kokal nakeyolaak, reheb se kabichal ut
nakextziiba sa li poopol, traj malaj inka traj xtzibankileb li xyuwa.
Kamaan aj wi nakulmank naq natziibamank reetalil naq wankeb
sa laqlo.

Anaqwan wi li nabej yuwabej yal laqlookeb aban inka


tziibanbil reetalil, malaj li nabej wan rikin li winq yal chi kamaan,
li yuwabej tento naq tziiba chaq sa li poopol, malaj tziiba junaq
xhuhul li kuulaal. Win inka naraj xbaanunkil, naru naux jitok sa
chaqrab.

Tqaye junaq seeraq re naq ttawmanq ru a chaakilal ain:


Sa jun kalebaal Chininwitz xkaba sa xsutam San Marks, jun ixqaal
kiwan xchaajkilal rikin li rochbeen. Li rochbeen junes chaajkilal
naxyoob ut jun kutan kiketek xbaan li xbeelom, kixmaq li xkachin
ut kieelelik, kikoo rikin li xyuwaeb. Anaqwan xmama li kachin,
qayehaq li xna li qanachin, ut ak xextziib chi rix li mamaej, re naq
xexbaanu hain, tento naq xewulak sa li chaqrab.

Li qanachin ak kixtzeq li xkuulaal xbaan naq ak xextziiba li


kuulaal chi rixeb li mama. Inka nanawmank kaut naq laj raqol
aatin kixbaanu chi kamaan xbaan naq wan xhuhul, li winq kixye
naq twanq rikineb li xna, aban li kexbaanu haan xkeebal li
kuulaal re, ut li chajkilal wank anaqwan, naq wan wi chik sa yuam
li qanachin, aban li winq inka naraj xkeebal chi rix ut li qanachin
traj naq ttenqaak chi xkiiresinkil li kachin.

Junxaqalil Kulubej q E
33
El marido es el que tiene cdula y toda la ropa de ella y no se la quiere
dar. Acaban de hacer otra cita ante el Juez, pero el muchacho no se
present, todava estn pendientes de la solucin del Juez.

Cmo se le puede ayudar a una madre para que el marido ayude


econmicamente a sus hijos?
En este caso, para que el marido apoye econmicamente al nio, la
muchacha debe ir al Juez de Paz para que este cite al esposo y tratar
de llegar a un arreglo. Si el esposo no se presenta entonces se debe
iniciar un juicio para demostrar que este nio es de l y luego, otro
juicio para que le pase manutencin. Este juicio se llama juicio oral de
alimentos y se explica ms adelante.

Ahora no le pueden quitar el hijo a una madre, la ley siempre protege


el derecho de la madre a estar con sus hijos, a menos de que ella
no este bien de la cabeza o los maltrate. En este caso, el Juez no le
poda quitar el nio a la madre. Lo que se debe hacer el ir con el Juez
de Instancia del Departamento y denunciar lo que sucedi, porque si
hizo eso, cometi un delito.

El hombre tiene derecho de pegarle a la mujer?


No, el hombre no le puede pegar a su esposa, ni aunque estn
casados o unidos, as como tampoco la esposa le puede pegar a su
esposo. Los esposos deben resolver sus problemas hablando, aunque
uno de los dos haya cometido un error, eso no es causa para que el
otro le pegue.

Ninguna persona tiene derecho a golpear a otra y mucho menos a


pegarle a su compaera de hogar. El que lo hace comete un delito
que es castigado por la ley.

q R Derecho Civil
34
Rikin li xbeelom wan li xsewl ut chi xjunil li xtikr ut inka naraj xqajsinkil.
Toje chi xexke chaq jun li xboqbal rikin li naraqok aatin aban
inka kiwulak li winq, toj yookeb chi rix rikin li naraqok chaqrab.

Chanki ru naqatenqa li qanachin re naq li xbeelom ttenqa rikin li


sachom re xkiiresinkil li xkokal.
Re naq li xbeelom ttenqa rikin tumin li xkachin, tento naq li qanachin
txik rikin laj raqol aatin, re naq aan tboq ut texke rib sa kuub. Wi
inka nawulak li winq, tento naq textikib junaq nimla raqok aatin re
naq tyeemanq re naq li kachin re ut chi rix aan ttiklaaq wi chik jun li
raqok aatin sa xbeen li winq re naq ttenqanq chi rilbal li xkachin, a
raqok aatin ain re kehok tzakahemq, aban toj tqacholob.

Anaqwan moko naru ta chik texmaq li xkuulaal junaq nabej, li


chaqrab junelik naxkol li xkulub li nabej; aban wi li nabej inka
chik tzaqal li xnaleb, li naru xbaanunkil, aan naq t-uxq xik sa li
raqlebaal aatin ut xyeebal resilal li xbaanu ut aan kolbileb.

Ma naru naxsak li rixaqil li winq.


Inka, li winq moko naru ta naxket li rixaqil, ayaal chanki ru wanqeb,
ma sumsuukeb malaj yal laqlookeb, jo aj wi li ixq inka naru naxket
li xbeelom. Eb li poyanam tento naq textuqub ru li xchaajkilal sa
xyaalal, us ta jun reheb kixtaw xchaajilal, moko aj baan ta naq
tketeq.

Maajun li poyanam taqlanbil xbaan li chaqrab chi xketbal junaq


chik chi moko xketbal li roxhbeen sa xjunkabal. Li nabaanunk re
naxsik xchaajkilal ut li chaqrab nakanjelak sa xbeen.

Aban a chaajkilal ain jwal nakulmank. Qilaq:

Arin Koban, eb li winq jwal nakexket li rixaqileb, aban maaka


naru naqabaanu. Wankeb li winq wankeb rixaqil aban nakewulak
chi ru junaq chik ixqaal, nakexkanab li rixaqil ut nakexkam li ixqaal

Junxaqalil Kulubej q T
35
Pero este problema se presenta seguido, veamos:

"Aqu en Cobn tenemos problemas porque los hombres les pegan a


sus mujeres, pero no podemos hacer nada ante esa situacin.

Hay hombres que tienen mujer, pero despus les gusta otra muchacha,
dejan a la esposa y se juntan con la otra y ya no quieren mantener
a los hijos, de esos se dan muchos casos, pero nos hemos quedado
encerrados sin buscar solucin.

En las Aldeas de Momostenango, lo que hacen las mujeres cuando


el hombre est bolo y est haciendo escndalo o le est pegando
a su mujer, nos vamos a quejar con los Auxiliares y ellos los mandan
a llamar y los regaan o los llevan al juzgado, si los llevan al juzgado,
son los ayudantes del Alcalde los que los agarran y los llevan a la
crcel de Momos.

Qu puede hacer la mujer si recibe malos tratos?


Ir con el Juez de Paz que le toque, por ejemplo si el caso se da en
Rabinal, se debe ir con el Juez de Paz de Paz de Rabinal y denunciarlo.
El Juez toma la declaracin de la mujer y ella le tiene que contar qu
fue lo que pas.

Despus, el Juez la manda con el mdico forense o con el doctor del


puesto de salud del lugar y le hace un examen, el mdico dir cuanto
tiempo va a llevarse para curarse de los golpes. Si son menos de diez
das de curacin es una falta, si son ms de diez das de curacin, es
un delito. Luego el Juez escucha al marido y de all le dan tantos das
de crcel, o en vez de eso, puede pagar una multa, pero, adems, el
marido tiene que pagar la curacin y los das que la mujer no pueda
ir a trabajar por los golpes, porque no es as nada ms que el marido
le pega a su mujer, eso es un delito y eso lo castiga la ley.

q Y Derecho Civil
36
ut inka chik nakeraj xkawresinkil li xkokaleb, a chaajkilal ain
naabal nakulek, aban inka naqataw xtuqubankil ru.

Sa xkalebaal li Momostenango, li nakexbaanu li ixq, naq junaq


li winq tkalaaq ut yoo chi baanunk chaajkilal, nakejitok chi ru
li najolomink li kalebaal ut eb aan nakextaqla xchapbal ut
nakexke chi ru laj raqol aatin, ut wan naq nakexik sa tzalam re li
tenamit aan.

Ka ru tbaanu li ixq naq jwal naketek.


Txik rikin laj raqol aatin li wan sa xtenamit, qayehaq wi li chaajkilal
wan Rabinal, tento naq txik rikin laj raqol aatin Rabinal ut tjitoq
chaq, laj raqol aatin ttziiba li xchaajkilal.

Chi rix aan, laj raqol aatin ttaqla rikin junaq aj banonel re naq
ttzil rix ma tawasinbil ut jonajtil tkam re naq tkiiraaq. Wi maji tket
lajeeb kutan naq tkiraaq, naraj naxye naq jun sachk, wi numenaq
lajeeb kutan tkiraaq wi, aan jun li maak. Chi rix aan laj raqol aatin
trabi li xbeelom toja naq laj raqol aatin naxye jarub kutan twanq
sa tzalam, malaj choq ruuchil aan, tento ttoj junaq xmuult, aban
naruuk aj wi naq li winq ttoj li xbanbal ut jarub kutan inka txik chi
kanjelak, xbaan naq moko kaaj ta wi tket rixaqil li winq, xbaan naq
li chaqrab naxtzil rix.

Junxaqalil Kulubej q U
37
Por qu hay mujeres que no denuncian el mal trato que les da su
marido?
Muchas mujeres no quieren acusar al marido porque hay maridos
que dicen Si me vas a acusar dejo el trabajo y si quers pues me
voy a la crcel no me van a comer, yo me voy preso pero no tenes
gasto, o sea, que asustan a la mujer. As dicen, pero no lo hacen,
porque estar en la crcel no es as nada ms y adems, los golpes
contra las mujeres son castigados por la ley. Por ejemplo, en el caso
de un Seor de la Colonia El Milagro, que tiene dos mujeres y a las dos
les pega, les tiene que pagar curacin a las dos de las golpizas que
les da y tiene que pagar multa para salir de la crcel por pegarles,
porque no es nada ms de pegarle a la mujer.

Claro que muchas mujeres no tienen el valor de salir adelante y estn


sometidas al hombre y slo estn dependiendo de lo que les lleva
el marido y por miedo de tener gasto se aguantan y despus, hasta
consiguen el dinero para sacar al marido cuando est en la crcel.

La otra solucin es que si la mujer no quiere meter preso al marido,


va al Juzgado de Familia y se pide UNA MEDIDA DE SEGURIDAD, con
eso, el Juzgado de Familia protege a la mujer para que el marido ya
no le siga pegando, sacndola de la casa o le da otro trabajo y si el
marido la llega a molestar, ella puede llamar a la polica o a cualquier
otra autoridad para que tome las medidas necesarias para que no
la moleste. Esto evita que el marido vaya a la crcel y da seguridad
a la esposa.

Otro Caso:
En el Juzgado de Instancia de Cobn se present el caso de una
muchacha golpeada. El marido la meti en un costal con hormigas y
la colg por dos horas. La Juez orden la captura, pero el marido huy
y lograron capturarlo al ao. Al da siguiente de su captura, la mujer
estaba pidiendo que lo sacaran porque ya se haban contentado
con l. Existen muchos casos as, que las mujeres primero denuncian

q I Derecho Civil
38
Kaut naq wankeb ixq moko nakexjit ta naq nakeketek.
Naabaleb li ixq inka nakeraj xjitbal li xbeelom, xbaan naq li
winq naxye: Wi tinaajit tinkanab linkanjel, tinxik sa tzalam xbaan
naq laain moko tinxkux ta li tzalam, tinxik sa tzalam ut maaani
tkehoq aatumin, nakexxibe li ixq. Kamaan nakexye aban inka
nakexbaanu, xbaan naq li wank sa li tzalam moko sa ta ut jo wi li
xlobeb li ixq ttzilbil rix xbaan li chaqrab. Qayehaq ju qawachin
sa li najej Se Milayr, wan wiib rixaqil ut sa kabichaleb naxketeb,
tento naq ttoj xbanbaleb sa kabichal xbaan naxketeb ut tento
naq ttoj xmuult re naq telq sa tzalam, xbaan naq moko kaaj ta wi
xketbaleb li ixq.

Yaal, mare naabaleb li ixq inka nakeruuk chi wank xjuneseb xbaan
naq nakeroybeni li xbeelomeb, xmaak xxiweb naq tekanaaq chi
maakaeb xtumin nakexkuy ut chi rixkil nakexsik li xtuminal re naq
nael li winq sa li tzalam. Jun chik li xbehil aan naq, wi li qanachin
inka naraj xkeebal sa tzalam li xbeelom naru naxik sa rochochil
xchaqrabil li junkabal ut naru naxpatz junaq xkaakalenkil, ut chi
kamaan, li rochochil li xchaqrabil li junkabal ut naxkol li ixq re naq
li xbeelom inka chik tket, naru narisi sa li ochoch malaj tsik junaq
xkanjel, wi li xbeelom twulaq chi xchilenkil, naru naboqok rikineb
laj kaakalenel tenamit malaj junaq chik tkehoq xkolbal. Ain naru
nabaanumank re naq inka txik li xbeelom sa tzalam ut naxkol li ixq
chi ru li ketek.

Jun chik naleb:


Sa li ochoch re raqok aatin aran Koban, kiwulak jun li ixqaal ketbil.
Li xbeelom kixkuj sa jun li saak rikineb sank ut kixtuyub chi ru wiib
honal. Laj raqol aatin kixye naq texchap chaq ut li winq kieelelik
aban toj chi ru jun chihab kexchap wi. Naq eweraq xchapbal,
kiwulak li ixq chi risinkil xbaan naq kinumek xjosqil rikin. Naabal sut
nakulmank naq xbeen naq li ixq najitok toja chi naq naxik chi risinkil

Junxaqalil Kulubej q O
39
y luego retiran la denuncia, o de mujeres que ni siquiera quieren
denunciar. A estas mujeres, no se les puede obligar a ir al juzgado.

Lo importante es que sepan que la ley las protege y que pueden


denunciar ante el Ministerio Pblico, a la Procuradura General de la
Nacin, a la Polica Nacional Civil, a los jueces, a los bufetes populares
y al procurador de derechos humanos

las agresiones que reciban de su marido. Estas instituciones permiten


que las mujeres no estn solas y deben velar para que las mujeres no
sean maltratadas.

La ley de violencia Intrafamiliar protege a las mujeres maltratadas por


los maridos.

Siempre que hay problemas se deben separar los esposos?


No, existen muchas formas de solucionar el asunto. Ellos pueden
solucionar solos sus problemas, los suegros o los padres los pueden
aconsejar para que arreglen sus cosas o pueden ir con el Juez y
conciliarse. Por ejemplo:

En el Juzgado de San Francisco El Alto, se present doa Lupe, que es


de una aldea que se llama Coxom y le dijo al Juez:

Mire seor Juez, ya no puedo vivir con mi marido porque l me trata


mal.

jj El Juez le pregunt al marido lo que haba pasado y le dijo:

jj Lo que pasa es que cuando llegu, no me dio rpido mi


comida y por eso le pegue.

La verdad es que ella se quera ir de su casa, pero el marido no quera


que ella se fuera. Ante la insistencia de ella se les recomend que
se apartaran un mes. Al mes, la mujer ya no quera volver a vivir con

w P Derecho Civil
40
ut wankeb chi moko nakeraj jitok. Eb a ixqeb ain moko naru ta
xminbaleb ru re naq texik sa raqba aatin.

Li jwal aajel ru aan naq texnaw naq li chaqrab nakekolok re ut naru


naq nakejitok sa li chaqrab, sa ministeer puwl, sa li prokuraruriy re
li chaqrab, rikin laj kakaalenel tenamit, rikin laj raqol aatin, sa li
naketzilok wi rix chaqrab malaj rikin laj tzilol rix kulubej, chi xjunil li
rahilal naxbaanu li xbeelom re. Eb a molam ain inka nakexkanab
xjunes li ixq ut nakeril naq li ixq inka naketenleek.

Li xchaqrabil re rilbal naq inka nauxmank xtenlenkil li junkabal,


naxkol li ixq naq inka natenleek xbaan li xbeelom.

Naq wan chaajkilal ma tento xjachbaleb li jun sumal.


Inka, naabal paay ru re naq truuq xtuqubankil li chaajkilal. Naru
naq nakextuqub ru xjuneseb. Naru naq li xyuwa, malaj eb laj
hiom malaj laj alibahom re, malaj naru nakexik rikin laj raqol aatin
ut textuqub ru li chaajkilal. Qayehaq: Sa li raqlebaal aatin San
Paransiisk el alto, kiwulak qana Luup, nachal sa jun kalebaal Koxom
ut kixye re laj raqol aatin:

jj Il qawa aj raqol aatin, inka chik nakinruuk chi wank rikin


linbeelom xbaan naq jwal nakinxket.

Laj raqol aatin, kixpatz re li xbeelom chan ru naq wan li


chaajkilal, ut kixye re:

jj Naq xinwulak sa li ochoch, moko kixkeeke ta linwa, jokan


naq xinsak.

Li xyaalalil aan naq kiraj raj eelelik, aban li xbeelom inka kixkanab.
Xmaak naq jwal traj xik li qanachin, kiyeemank re naq txik jun pohaq.
Naq kixket li jun po, xekoheb wi chik rikin laj raqol aatin ut xexkuub
naq tewanq wi chik chi laqlo.

Junxaqalil Kulubej w q
41
el marido, se presentaron nuevamente al juzgado y decidieron vivir
juntos otra vez.

Cuando los casos que se presentan no van acompaados de lesiones


y hay nios de por medio, lo que se trata de hacer en el juzgado es
conciliarlos, sobre todo por los nios y porque las personas deben
resolver sus problemas hablando. Se les hace ver las responsabilidades
que tienen como padres, los problemas econmicos que eso les
acarrea, cmo afectarn a los nios y por eso es que la mayora de
casos que se presentan en los juzgados, sobre todo casos del rea
rural, llegan a una conciliacin.

Qu es el derecho de alimentos?
Es el derecho que tenemos todas las personas a que, si en un momento
de nuestra vida no podemos trabajar, ya sea por enfermedad, vejez,
por no tener trabajo por ser nios, otra persona nos mantenga o nos
debe dar lo necesario para que podamos comer, vestirnos, curarnos,
tener donde vivir y en el caso de los nios, educarse.

No es una cantidad fija; la pone el Juez de acuerdo con la cantidad


de dinero que tenga el que va a dar alimentos y las necesidades del
que va a recibirlos. Por ejemplo, si un seor gana trescientos quetzales
al mes y tiene cinco hijos, entonces el Juez fijara una pensin de
treinta quetzales por cada hijo.

Quines tienen la obligacin de dar alimentos?


Estn obligados a dar alimentos, el marido a la mujer, la mujer al
marido, los padres a los hijos, los hijos a los padres, y los hermanos
entre ellos mismos. Tambin los abuelos a los nietos y los nietos a los
abuelos.

En el caso de los padres a los hijos, los alimentos se deben de dar


siempre hasta que los nios cumplan dieciocho aos o hasta que se
casen.

w w Derecho Civil
42
Naq li chaajkilal nakulmank, moko nim ta ru ut maka li tiqek ut
wankeb li kokal chi sa, li nauxmank sa li raqlebaal chaqrab
aan xraqbal li chaajkilal sa usilal, xmaakeb li kokal ut eb li ninqi
poyanam tento naq textuqub ru xchaajkilal sa usilal. Nakeke chi
rabi li xtaqlankileb jo nabej yuwabej, ut li chaajkilal li naxkam
chaq naq texjach rib, jo aj wi eb li kokal jwal nakereeka, jokan
naq li xnaabalil li chaajkilal li nawulak sa li raqlebaal aatin,
xnaabalil li nakechalk sa li kalebaal, nakextuqub ru sa usilal.

Ka ru li kulubej re tzakahemq
Aan jun li kulub wank qe chiqajunil, mare wulaj kabej inka
nakooruuk chi kanjelak, mare xmaak yajel, cheekelal, xmajelal
kanjel malaj xmaak li kachinal, jalan chik li poyanam t-iloq qe ut tke
qatzakahemq, qatikr, qabanbal, bar wi toowanq ut choq reheb
li kokal, xtijbaleb.

Maaka junaq xkihal, laj raqol aatin naxye jokihal li tumin nakutunk
chi ru li tkehoq re ut ka tzaqal ru li traj li t-ajoq re. Qayehaq: junaq
qawachin naxkul oxib sient rajlal po, ut, wankeb oob xkokal, laj
raqol aatin tye naq tento naq tke lajeeb xkakaal ketzal re li junjunq
chi kokal.

Aniheb xaqabanbileb chi xkeebal li tzakahemq.


Xaqabanbil, li xbeelom li qanachin, li ixq re li xbeelom, li yuwaeb
li xkokal, li kokal reheb li xyuwaeb, li riitzineb rib chi ribileb rib.
Eb li ixaambej/mamabej reheb li ri ut li iibej reheb li ixaanbej/
mamabej.

Naq li yuwabej naxke reheb li xkokal, li kokal toj nakexket


waqxaqlaju hab malaj toj nakesumlaak.

Wi junaq li ixq naxjach rib rijkin li xbeelom, malaj tkanabaaq xbaan


li xbeelom, wan xkulub re naq li xbeelom, us ta wan chik jalan

Junxaqalil Kulubej w e
43
Si una mujer se separa de su esposo, o su esposo la abandona, tiene
derecho a que el esposo, aunque tenga otra mujer, le d alimentos
por sus hijos. Este derecho no lo pierden los hijos aunque la madre
tenga otro marido.

Existen muchos casos en donde el marido no cumple, por ejemplo:


En Alta Verapaz, hace poco me cont una seora que su marido la
abandon y se junto con otra mujer. Por esas penas, ella ahora est
muy enferma y porque, adems, el hombre dice que quiere tener a
las dos mujeres. La seora est bien enferma, ya no puede caminar y
por eso se fue a vivir con su mam y se quiso llevar a sus hijos, pero su
suegra no los dej ir, por eso la suegra tiene ahora a los hijos.

El marido mantiene bien a la otra mujer y al otro hijo que tienen, pero
a sus primeros hijos no les pasa gasto ni nada, adems, quiere que la
esposa le cuide a su otro hijo, el que tiene con la otra mujer. Ella lo que
quiere es ir al juzgado para ver si el marido le paga todos los gastos
que estn haciendo por su enfermedad, porque est gastando
mucho dinero, adems, la otra mujer se pelea con ella tambin.

El marido tiene la obligacin de pasar gasto a los hijos que


abandon?
El hombre que abandona a sus hijos, tiene la obligacin de
mantenerlos auque ya no viva con ellos.

En este caso, el marido no tena derecho a irse slo as, eso es una
cuestin civil que se llama ABANDONO DE HOGAR y lo que ella
debi hacer, en el momento en que el marido se fue, era ir con el
Juez y levantar un acta por abandono de hogar y hacer ver all que
tampoco est pagando alimentos.

Despus de eso, el Juez manda a hacer una investigacin de ese


seor para saber cuanto gana y lo van a obligar a pagar una
cantidad cada mes para sus hijos. Si no cumple con el compromiso o
no cumple con dar el gasto, lo pueden meter preso.

w r Derecho Civil
44
rixaqil, tke xtzakahemq li xkokal. A kulub ain moko nasach ta, us ta
li ixq wan chik jalan xbeelom.

Wan aj wi naq li beelomej moko naxbaan ta; qayehaq: Sa xteepal


Alta Verapaz, toja jun li qanachin kixye we naq kikanabaak xbaan
li xbeelom ut kixtaw jalan chik li ixq. Yal xmaak aan li qanachin jwal
yaj aj chik, ut jo aj wi li winq naxye naq traj naq wiibaqeb rixaqil. Li
qanachin jwal yaj inka chik naruuk chi behek, jokan naq xkoo chi
wank rikin li xna ut kiraj xkambaleb li xkokal, aban li xna li winq
inka xkanabeb chi xik li kokal, jokan naq anaqwan rikin xna li
winq wankeb li kokal.

Li xbeelom naril chi us li xkab rixaqil ut li xkachin wan rikin, aban


li xbeen xkokal inka chik naxnumsi xsachomeb, ut traj naq li
xbeen rixaqil tril li kachin rikin li xkab ixq. Li traj li xbeen ixq aan
xik sa chaqrab malaj sa raqba aatin re naq tpatz wi truuq naq
li xbeelom ttoj li xsachom yoo xkeebal xmaak li xyajel, xiikil li tumin
yook xsachbal ut jo aj wi li xkab ixq jwal najosqok rikin.

Ma tento sa xbeen li xbeelom, xnumsinkil xtumineb li kokal


kixkanab.
Li winq naxkanabeb li xkokal, tento sa xbeen xwentininkileb us ta
maaka rikineb.

Qayehaq ain, inka raj xruuk naq xkoo li beelomej chi kamaan,
ain aan jun li junxaqalil chaajkilal ut nayeemank re Xkanabankil
li junkabal, li kixbaanu raj naq xkoo li xbeelom, xkoo raj rikin laj
raqol aatin ut xwaklesinkil junaq akt xmaak naq xkanab li xjunkabal
ut xkeebal aran naq inka yook xnumsinkil tzakahemq.

Chi rix aan laj raqol aatin, naxtaqla chi xtzilbal rix li qawachin aan,
jarub naxkul rajlal po ut texmin ru re naq tixke bayaq tumin rajlal po
reheb li xkokal. Wi inka naxbaanu jo xye li chaqrab, xnumsinkil li
tumin, naru nakexchik sa tzalam.

Junxaqalil Kulubej w t
45
Lo que se puede hacer t6ambin es ir al Bufete Popular de cualquier
universidad del pas. All les ponen un estudiante que los puede
ayudar y puede hacer un juicio oral de alimentos.

Cmo est eso de que la esposa est obligada a mantener al


esposo impedido?
El pasar gasto o lo que se llama alimentos tiene que ver con vestido,
casa y no slo es la comida. Es una obligacin que tienen los padres
con sus hijos, los hijos mayores con sus padres y abuelos. Si los padres
ya no pueden trabajar uno tambin est obligado a ayudarlos y
si el esposo llega a quedar impedido, la esposa tambin tiene la
obligacin de mantenerlo a l y ya no digamos si la esposa es la que
queda impedida.

Por ejemplo, un seor tiene un accidente de trabajo y queda


impedido, la esposa, si tiene trabajo, est en la obligacin de
mantenerlo, lo que se mira no es quin es, sino que necesidad tiene y
qu posibilidades tiene el otro de pasar alimentos.

Y a la mujer, el marido tambin le tiene que pagar pensin de


alimentos?
Los primeros que tienen derecho a la pensin son los hijos menores de
edad porque ellos no se pueden mantener solitos hasta que cumplan
mayora de edad. Ahora a la esposa o la compaera de hogar con
quien usted est unido, no siempre se le tiene que pagar pensin.

Por qu se dice que a la mujer no siempre se le tiene que pagar


pensin?
Porque si yo me separo de mi esposo ahorita, tengo mis dos manos,
mis dos pies, mi cabeza y puedo trabajar para mantenerme, pero si
es una persona mayor que ya no puede trabajar, o est impedida,
entonces el esposo tiene la obligacin de pagarle pensin, estn
casados o unidos.

w y Derecho Civil
46
Li naruuk xbaanunkil aj wi, naruuki xik sa xnaajeb laj tzilol rix
chaqrab r+e xnimqal ru tzolebaal, yalaq bar. Aran nakexke laj
tzolonel, re naq ttenqa chi xpatzbal li tzakahemq.

Chanki ru naq li ixq tento tril li xbeelom naq ra wank.


Li numsink tumin malaj li nayeemank re tzakahemq, tento aj wi naq
naok se ajl li tikr, ochoch ut moko kaaj ta wi li tzakahemq. Tento sa
xbeeneb li yuwabej rikineb li xkokal,

eb li asbejeb rikineb li xyuwa ut li xmamaeb. Wi eb li yuwbej


inka chik nakeruuk chi kanjelak tento sa qabeen xtenqankileb,
wi sa jun kutan li beelomej inka chik truuq chi behek, li ixaqilbej
tento naq tril, jokan aj wi naq li ixaqilbej nakanaak sa rahilal.

Qayehaq: Jun qawachin kixtiq rib sa xkanjel ut ra chi us kixkul,


wi li rixaqil wan xkanjel tento naq twentini, moko nailmank ta ani,
nailmank ban karu traj, ut chanki ru wan li jun re naq ttenqa.

Ut li ixq, ma tento naq tnumsi li tumin.


Eb li tento xtenqankileb aaneb li kokal xbaan naq moko teruuq
ta rilbal ribeb toj texket li waxaqlaju hab. Anaqwan li ixq ani wankat
wi moko junelik ta xnumsinkil li xtenq.

Kaut naq nayeemank naq li ixq moko junelik ta naru xkeebal


xpensin.
Xbaan naq wi laain xinkanab linbeelom anaqwan, wan wiib li
wuqb, wiib woq, wan linjolom ut naru nakinkanjelak re naq twil wib,
aban wi li poyanam cheek chi us, ut inka chik naru chi kanjelak,
malaq tiqil, aran tento naq li beelomej tento naq tke li tenqaal
(pension), ma sumsuukeb malaj yal laqlookeb.

Junxaqalil Kulubej w u
47
Qu pasa cuando la mam abandona a los hijos con los abuelos?
A la hija de doa Estela, por ejemplo, la dej el marido y despus ella
se fue y abandon a los hijos con los abuelos y no les pasa ningn
centavo para mantenerlos. Pero los hijos tie-

nen el derecho a que los padres los mantengan. En el caso de doa


Estela, en que los dos padres se fueron, la abuela pudo haber ido al
juzgado de familia para exigir que los padres pasen pensin a sus
hijos y si no la quieren pagar se van presos.

Un anciano que tiene cinco hijas, tiene derecho a pedir que sus hijas
lo mantengan?
Si, los hijos tambin deben mantener a sus padres y en este caso las
cinco hijas estn obligadas a ayudar a su padre que ya no puede
trabajar por la edad. El procedimiento es el mismo que los dems
casos y es que se explica en la prxima pregunta.

Qu se hace si el que est obligado no quiere pagar los alimentos?


Se debe mandar a llamar al que est obligado al juzgado para tratar
de llegar a un arreglo. Si se llega a un arreglo, se levanta un acta,
donde se establece que cantidad se le va a pagar mes a mes y
dnde la va a pagar.

Si no se llega a un arreglo, se debe comenzar un juicio ante el juzgado


de Familia, que se llama Juicio Oral de Alimentos, donde el juez,
despus de estudiar el caso, fija una pensin que se debe pagar mes
a mes, en el juzgado.

Si despus de hacer un convenio o de llevar el juicio, el obligado


no quiere pagar, se le debe cobrar por medio de un Juzgado con
un juicio que se llama Ejecutivo en la va de Apremio, y si an con
este juicio no quiere pagar, entonces comete un delito que se llama
Negacin de asistencia econmica y se le puede llevar a la crcel.

w i Derecho Civil
48
Ka ru nakulmank naq li nabej naxkanabeb li xkokal rikin li
rixaan.
Li xko qana Esteel, kikanabaak xbaan li xbeelom ut chi rix haan
kikoo ut kixkanabeb li xkokal rikin li xna ut maajun senta naxnumsi
rajlal po, re xtzakahemqeb.

Aban eb li kokal wankeb xkulub re naq li yuwabej tkeheb


xtenqaal. Kamaan li qana Esteel, naq sa kabichal li yuwabej
xkoheb, li ixaambej xruuk raj naq xkoo se raqba aatin chi rix li
junkabal re naq tixpatz li xtenqaaleb li kokal reheb li xyuwa wi
inka nakeraj xtojbal, naru nakexik sa tzalam.

Jun china mama wank hoob rixqaal, ma naru naxpatz reheb li


rixqaal naq t-ileq xbaaneb.
Heehe, eb li alalbej tento sa xbeeneb rilbal li xyuwaeb, qayehaq
arin tento naq eb li ixq teril li xyuwa, xbaan naq inka chik naru chi
kanjelak xmaak naq cheek chi us. Li xbaanunkil kamaan aj wi ut
haan li nacholobamank chi rix li patzom hain.

Ka ru nakulmank wi li tento tkehoq tzakahemq inka naxke.


Tento xtaqlankil xkambal rikin xtenq laj raqol aatin, re naq
tkuubamanq sa wiibal ka ru tbaanumanq. Wi nakublaak ru,
tento xyiibankil junaq li akt, bar wi tkeemanq reetalil jonimal ttoj
rajlal p out bar tento ttojoq.

Wi inka nauxk wulak sa kuub, tento xtuqubankil ru rikin laj raqol


aatin, li nayeemank re, raqok aatin sa xbeen li tzakahemq, bar wi laj
raqol aatin naxtzil rix li chajkilal, naxye li xkihal li tento ttoj rajlal po.

Wi chi rixkil naq xtziibamank reetalil malaq kiuxk jun raqok aatin chi
rix li tzakahemq, li ttojoq inka naraj tojok, tento xik sa li raqba aatin
re naq ttoj, rikin jun li chaqrab jwal kaw chik, wi rikin haan inka na
raj xtojbal, aran chik natanek li chaqrab sa xbeen xmaak naq
inka naraj tojok ut naru naxik sa tzalam.

Junxaqalil Kulubej w o
49
Pensemos, platiquemos y escribamos
jj Qu opina del padre de familia que se niega a alimentar a
su hijo?

jj Qu opina de los padres y las madres que abandonan a sus


hijos?

jj Considera usted correcto que las mujeres no denuncien el


maltrato que les da el marido? Por qu?

CAPTULO III
LA SUCESIN
(Testamento y herencia)

Qu pasa si antes de morir no reparto mis tierras, mis animales, mi


casa?
Le dejara un gran problema a sus familiares. Cuando una persona
muere sin haber dicho cmo debe repartirse sus tierras, sus animales,
sus herramientas, su casa y todo lo que tenga, la familia tiene que
repartirlo. Y si alguno de los hijos no queda conforme con lo que
le toco, porque cree que se le est dando menos de lo que le
corresponde, comienzan los pleitos entre la familia.

Si la persona muere sin haber repartido sus cosas, entonces la familia


tiene que arreglarlo todo y si no hay un acuerdo o existen terrenos,
se debe seguir un proceso que se llama Proceso Sucesorio Intestado
que se hace ante el Juez de Primera Instancia del ramo Civil. Si la
familia est de acuerdo, el trmite se puede hacer ante un Notario.

w p Derecho Civil
50
Kauxlaqo, aatinaqo ut qatziibaaq
jj Ka ru nakakauxla chi rix li yuwabej inka naraj xkeebal
xtzakahemq li ralal.
jj Ka ru nakaye chi rixeb li yuwabej nakexkanab li ralal
xkajol.
jj Ma us naq eb li ixq inka nakejitok naq nakeketek xbaan li
xbeelom. Ka ut.

ROX TASAL:
QAXTESINK MAATAN
(Hu ut xmaatan)

Ka ru nakulmank wi inka ninjeki linnaaj, linketomq ut li wochoch


naq xinkamk.
Tinkanab jun nimla chajkilal choq reheb linjukabal. Naq jun li
poyanam nakam naq maji naxjeki li ka ru re; li xjunkabal tento naq
tjeki. Wi jun reheb li ralal moko twulaq ta chi ru li ttzaq, mare tril naq
babay aj wi li kitzaq naq tril, aran natiklaak jun nimla chaajkilal
rikin li xjunkabal.

Wi li poyanam nakam naq maji naxjeki li ka ru re, tento naq li


xjunkabal rikineb li rechalal texjeki, wi inka nakexke rib sa
aatin tento naq texik sa chaqrab chi xbaanunkil jun naleb risinkil
sa xkaba kamenaq ut xkeebal chi rixeb li yoyookeb, ut aan
nauxmank chi ru junaq laj raqol aatin re xchaqrabil li junxaqalil. Wi
li xjunkabal naraj, naruuk aj wi nabaanumank chi ru junaq laj nawol
chaqrab.

Re naq maakaaq chaajkilal, li junjun tixyiib junaq xhu rikin junaq


aj nawol chaqrab, naq toj yoyo, aran tye chanki ru naq tjekimanq
li xketomq, li xnaaj, li rochoch ut li ka ru re sa xbeen li xjunkabal

Junxaqalil Kulubej w Q
51
Para que no hayan problemas, lo mejor es que uno haga su testamento
ante un Notario (Licenciado) o sea, que diga cmo quiere que se
repartan sus animales, sus tierras, su casa y todo lo que tiene entre sus
familiares o entre las personas que uno escoja. As las cosas quedarn
bien repartidas y no habr problemas entre la familia.

En la siguiente pregunta se explicar cmo hacer un testamento,


pero si en su comunidad ya tienen la costumbre de repartir los bienes
antes de morir, es bueno hacerlo, pero con todo y papeles. Es decir,
que debe cambiar su nombre como propietario y poner el de la
persona, hijo u otro familiar o amiga a quien le va a dejar sus bienes.
Esto se debe hacer ante un Notario.

Si se trata de bienes que no tengan documentos o escrituras, entonces


s los puede repartir nada ms de comn acuerdo.

Qu es un testamento?
Testamento es un documento donde la persona reparte sus cosas: su
terreno, su casa, sus animales, entre las personas que l quiera, para
que ellas sean dueas cuando muera.

EL TESTAMENTO SE DEBE HACER ANTE UN NOTARIO, en escritura


pblica para que tenga valor. Si no es con un Notario (Licenciado)
el testamento no vale ante las autoridades, y las cosas se repartirn
entre todos los que la ley reconoce como herederos.

Quines son los herederos segn la ley?


La ley reconoce como herederos al esposo o a la esposa y a los hijos,
quienes heredan por partes iguales. Si la persona no tiene hijos lo
heredan sus padres. Y si tiene nietos, pero su hijo ha muerto, los nietos
junto con sus tos heredan la parte que le corresponda al padre.

w W Derecho Civil
52
malaj sa xbeen li ani traj naq ttzaq. Chi kamaan li kaaq re ru
chaabil naq tjekimanq ut maakaq chaajkilal tkanab sa xyanq
li xjunkabal.

Rikin li patzom wank arin, tcholobamanq chanki ru xyiibankil junaq


li hu re jekinki kaaq re ru, aban wi sa laakalebaal ak nakexbaanu
naq toj maji nakekamk, us

xbaanunkil, rikineb chi xjunil ut rikin hu. Naraj naxye naq tjalmanq
laakaba sa li hu ut tkeemanq sa xkaba li tkanaaq wi, ain tento
xbaanunkil rikin junaq aj nawol chaqrab. Wi li kaaq re ru maaka
xhuhul, naruuk xjekinkil yal chi aatin.

Ka ru li hu re jekinki kaaq re ru.


Aan jun li hu bar wi jun li poyanam naxkanab reetalil naq ak xjeki
li ka ru re, mare xchoch, mare rochoch, malaj xketomq, rikin li
komon li traj naq tereechani li kaaq re ru ut tereechani naq tkamq.

Li hu ain tento xbaanunkil rikin junaq aj nawol chaqrab, sa jun


li hu wan xwankilal chi ru li chaqrab (escritura pblica). Wi inka
nauxmank rikin aj nawol chaqrab, maaka xwankilal, ut li kaaq re
ru tjekimanq sa xyanqilal li komon li naxkuluban li chaqrab.

Li chaqrab naxye ani teeechaninq re li kaaq re ru.


Li chaqrab naxye naq li kaaq re ru naru najekimank chi rix li
ixaqilbej, li beelomej, eb li alalbej, naketzaq chi juntaqeet. Wi
li poyanam maakaeb xkokal, li tetzaqonq aaneb li yuwabej.
Aban wi wan ri, naru natzaq li iibej rikineb li ikanbej, naketzaq
ka ru re li mamabej.

Junxaqalil Kulubej w E
53
Veamos unos casos:
En Carch, dice don Pedro, escuchamos poco de problemas de
herencias porque aqu la mayora no son dueos de tierra, si no que
hasta ahora estamos viendo como nos quedamos con un pedazo,
pero cuando un pap tiene 8 o 10 cuerdas de terreno, y l siente que
ya avanz en su edad, lo reparte entre sus hijos, y me imagino que
hacen escritura con algn Licenciado.

Si el padre se muere antes de testar, los hermanos se tratan de poner


de acuerdo, eso es slo de palabra y no hay problema, pero si hay,
entonces tienen que ir con algn abogado.

Yo soy de Momostenango y si por ejemplo tengo una hija y tengo un


pedazo de terreno que le voy a dejar como herencia, lo que hago es
hacer una escritura ante un Licenciado. Esta escritura debe hacerse
antes de morir, para evitar que hayan problemas entre la familia. A
veces hay problemas, porque hay padres que dejan un poco ms
de terreno a su hijo y al otro por ejemplo, le dejan una casita ms
sencilla, porque aqu as es, la primera casa siempre es ms formal
y de ah viene el pleito cuando uno reparte, porque una es casa
buena y la otra sencilla y entonces un hijo dice que por qu al otro se
le dej una mejor casa.

Aqu se acostumbra que al hijo mayor se le deja la casa grande, la del


pap, porque el mayor es el que sufri, porqu carg a sus hermanos
cuando crecieron, por eso l se ha ganado esa casa o el terreno ms
grande. Pero hay hermanos que hacen pleito, sobre todo cuando
ya est muerto el pap, empiezan a reclamar porque uno tiene una
casa o un terreno ms grande y all empieza el lo

Cuando no se arregla entre ellos, van con los tos o hermanos del
pap y si los parientes tampoco pueden arreglar, van ante el Alcalde
Auxiliar y si l no resuelve nada, rinde parte a la Municipalidad y ellos
forman un Comisin y vienen a la aldea a averiguar por qu se pelean

w R Derecho Civil
54
Qilaq junqaq reetalil:
Aran Karcha, chaan qawa Lu, bayaq aj wi naqanaw chi rix li
xjekinkil li ka ru qe, xbaan naq li choch moko qe ta, toj anaqwan
yooko rilbal chanki ru naq tqeechani jun peraasaq qe, aban naq li
yuwabej wank mare waqxaqib malaj lajeeb kaam xchoch, ut
nareeka naq jwal xcheekok, naxjeki chi rixeb li ralal, ut ninkauxla
naq naxyiib xhuhul rikin junaq aj nawol chaqrab.

Wi li yuwabej nakam naq toj maji naxjeki li ka ru re, eb li asbejeb


nakexke rib sa aatin, aan kaaj wi chi aatin ut maaka chaajkilal,
aban wi wan chaajkilal tento naq texik rikin aj nawol chaqrab.

Laain aj Momostenank, qayehaq wi wan junaq wixqaal ut wan


junchuyul chi naajej tinke re li tinbaanu aan naq tinxik rikin aj nawol
chaqrab ut tinyiiba chaq li xhuhul. Li hu aan tento naq tinyiib naq
maji nakinkam, re naq maakaaq chaajkilal rikineb li wechalal.
Wan naq nawan li chaajkilal, xbaan naq wankeb yuwabej nim li
naajej nakexke re jun li ralaleb ut re li jun chik naxkanab jun china
qel ochoch, xbaan naq arin kamaan, li xbeen ochoch chaabil
bayaq ut aran nachal li chaajkilal naq najekimank, xbaan naq li
ochoch jun chaabil bayaq ut li jun jwal yib ru ut jun li alalbej naxye
kaut naq li jun chaabil ochoch xkeemank re .

Arin nabaanumank naq li asbej re nakanaak li ochoch re li yuwabej


xbaan naq aan jwal kiiiqank ut kitenqank chi xkiiresinkileb li
riitzineb jokan naq re li ochoch malaj li choch jwal nim. Aban
wankeb iitzinbej jwal naketikok chaajkilal, wan naq li yuwabej
ak xkam, nakexpatz, kaut naq jun nim li rochoch malaj nim xnaaj
li jun ut aran nachalk li chajkilal.

Naq inka nakextuqub li chaajkilal chi ribileb, nakexik rikin li


rikaneb, wi li rechalaleb inka aj wi nakextuqub ru li chaajkilal,
nakexik rikin laj jolominel kalebal, wi aan inka naxtuqub ru,
nauxki xik sa li poopol ut aaneb nakexyiib jun li chuut re rilbal

Junxaqalil Kulubej w T
55
y as empiezan un gran pleito. S, an as, no hay acuerdo, se debe de
ir al Juzgado de Instancia para que est resuelva quin tiene la razn.

A veces en estas peleas, un hermano paga abogado y el otro


tambin y slo gastan dinero y los los siguen y a veces no se resuelve
porque ya tienen documentos que les dejo el pap, pero en general
se respetan mucho los convenios o arreglos entre ancianos o lo que
ha decidido el pap. A veces son las mujeres las que se quejan, ni
siquiera, unos dos surcos y as empiezan lo tambin ellas y a veces,
como estn pelea y pelea, algunos han logrado sus dos o tres cuerdas
y hay hermanos mayores que prefieren dejarles un pedazo.

Se puede cambiar un testamento?


Mientras la persona est viva puede cambiar su testamento cuantas
veces quiera.

El obligatorio heredar a mis hijos?


No, las personas pueden hacer con sus cosas lo que quieran y estn
obligados a darles a sus hijos un pedazo de su terreno o una parte
de sus animales. Es decir, que si quieren hacerlo est bien, pero no se
les puede obligar. La nica obligacin que tienen los padres con los
hijos es que se debe garantizar su derecho a alimentos, que ya fue
explicado.

Vamos a poner un ejemplo:


En Xenacoj, don Domingo est llevando un juicio contra su hijo mayor
porque a este hijo le dio un terreno con casa, pero el hijo vendi
ese terreno y se gast el dinero y ahora no quiere salirse de la casa
y est reclamndole a su padre otro terreno para l. Don Domingo
dice que ya les dio herencia a todos sus hijos varones, pero ellos ya
no cuidan la tierra como antes, ya no quieren trabajarla, sino que
prefieren rentarla, venderla o hacer negocio con ella. La tierra donde
l siembra, una parte se la heredaron sus padres, la otra la compro l
y una parte es de su esposa. Tiene registrada su propiedad.

w Y Derecho Civil
56
li chaajkilal ut nakexik chi rilbal ut chi kamaan natiklaak xnimqal
ru chaajkilal. Wi chi jokan inka natuqlaak ru, tento naq texik sa li
raqba aatin re chaajkilal re naq ttzil rix ani yaal naxye.

Wan naq sa chaajkilaleb ain, jun reheb li iitzinbej naxtoj aj nawol


chaqraqb ut li jun chik jokan aj wi ut yal nakexsach xtumineb
ut li chaajkilal wan xaq ut wan naq inka natuqla ru, xbaan naq
ak wan xhuheb kanabanbil xbaaneb li xyuwa, aban jwal
naoxloqimank li kuubank nawan rikineb li cheekel winq, malaj li
ak xkuub li yuwabej. Wan naq eb li ixq nakechaajko xbaan
naq maaka xekanabaak re ut aran nachal li chaajkilal, ut wan
naq junes chaajkilal, wan nakereechani wiib malaj oxib kaam,
jokan naq anaqwan wan nakechaajkok rikineb li ras ut wankeb
asbej nakexke jun peraasaq reheb.

Ma naruuk xjalbal junaq li hu re jekink naajej, ketomq, ochoch ut


kaaq re ru.
Wi li poyanam toj yoyo, naru xjalbal li xhu ayaal jarub sut naraj.

Ma aajel ru naq tinkanab ka ru reheb li walal inkajol.


Inka, eb li poyanam naru nakexbaan re li kaaq re ru reheb, ut
moko minbileb ta ru naq texkanab jun peraasaq xnaajeb malaj
bayaq xketomqeb. Naraj naxye wi teraj xbaanunkil us, wi inka
naruuk aj wi. Li xtaqlankileb li yuwabej aan naq tkeheb chi
tzekank li ralal xkajol, li ak cholobanbil.

Ok qe xkeebal jun reetalil:


Sa Xenakoj, qawa Ku yo chi xkambal sa chaqraqb li xnimla al,
xbaan naq li alalbej ain, kisihiik jun peraas xnaaj rikin jun li ochoch,
aban li alalbej ain kixkayi li naaj aan, kixsach li tumin ut inka
naraj elk sa li ochoch ut yo xpatzbal jalan chik xnaaj re li xyuwa.
Qawa Ku kixye naq ak kixke xmaatan chi xjunileb li ralal, aban eb
aan inka chik nakeril li xnaajeb kamaan junxil, inka chik nakeraj
xkanjelankil, kaaj chi xkeebal chi to, xkayinkil, malaj nakextoni

Junxaqalil Kulubej w U
57
El hijo quiere meter preso a Don Domingo por no querer dejarle otra
herencia, pero el padre tiene papeles que

demuestran que ya le dej. El comprador del terreno ya tiene una


escritura y un contrato de compra que hicieron ante el abogado, en
donde estn los datos colindantes, cdula del comprador y vendedor
y se levant un acta por el dinero que recibi el hijo de don Domingo
al vender su tierra.

Don Domingo le aconsej a su hijo que no vendiera su terreno porque


era el nico lugar que tena para vivir l y su familia, pero el insisti que
necesitaba el dinero que ya se gast y ahora no quiere dar el terreno
y le pide a don Domingo que l devuelva el dinero al comprador
porque el es el dueo de la tierra.

Este problema llevan un ao y no lo han resuelto por falta de tiempo


y dinero, y segn don Domingo, estos problemas se dan seguido en
su comunidad y en otras, porque los hijos les exigen a sus padres que
les dejen herencia. En este caso don Domingo no tiene por qu
volverle a dar herencia a su hijo y l no puede hacer nada contra
don Domingo. Si el hijo lo sigue molestando puede acudir al juzgado
para que le llamen la atencin y si es mucho lo que hace, puede
iniciarle proceso.

Recuerden que heredar es un acto libre, ninguno tiene obligacin de


heredar a otra persona.

Pensemos, platiquemos y escribamos


jj Por qu es til hacer testamento antes de morir?
jj A quienes se les considera herederos ante la ley?

w I Derecho Civil
58
xtumineb ut inka chik nakexqajsi. Li choch bar wi naawk, jun
yiijach kikehek re xbaaneb li xyuwa, jun yiijach kixloq ut jun yiijach
re li xqanachin. Wan xhuhul li xnaaj.

Li ralal traj xtaqlankil sa tzalam qawa Ku, xbaan naq inka chik
naraj xkeebal chik junaq xnaaj, aban li xyuwa wan xhuhil rikin bar
wi kixke li xnaaj. Li kiloqok re ak wan li xhuhul rikin ut jun li hu bar
wi naxye naq kixloq yiibanbil xbaan laj nawol chaqrab, bar wan
li xmooqonil, xsewl laj loqonel ut la kayinel ut kiwaklesimank jun li
akt bar wi wan reetalil li tumin kixkul li ralal qawa Ku naq kixkayi li
naajej.

Qawa Ku naxye chaq re li ralal naq inka tkayi li xnaaj, xbaan naq
kaaj wi aan wank re, re naq twanq ut li xjunkabal, aban aan jwal
jip ut kiraj ru li tumin ut kixsach, ut anaqwan inka naraj xkoqbal li
naajej, ut naxye re qawa Ku naq tqajsi reeqaj li tumin re laj loqonel
xbaan naq aan aj eechal re li naajej.

Jun hab xtikibankil li chaajkilal ain ut inka natuqla xbaan naq


maaka xhonaleb ut maaka xtuminal, ut qawa Ku naxye naq
a chaajkilal ain jwal nakulmank sa li kalebaal ut sa jalan chi
kalebaal, xbaan naq li alalbej nakexpatz li xmaataneb reheb
li xyuwa. Qayehaq arin, qawa Ku moko naru ta chik tke jalan chik
xnaaj li ralal ut maaka naru naxbaanu chi rix li ralal. Wi yal yooq
chi chaajkink, naru naxik sa li raqba aatin, ut wi nanumtaak li
naxbaanu naru nakextikib junaq nimla jitok chi rix.

Jultikaq eere, naq li kehok maatan, moko minbil ta, maaani minbil
ta ru re naq tke xmaatan li alalbej.

Kauxlaqo, aatinaqo ut qatziibaaq


jj Ka ut naq us xjekinkil li kaaq re ru, naq toj yoyooqat.
jj Aniheb nakexkanab li chaqrab re naq tereechani li kaaq
re ru.

Junxaqalil Kulubej w O
59
CAPTULO IV
BIENES

A que se le llama bienes?


Bienes son todas las cosas que puede tener una persona, que es
el dueo de ellas y con las que puede comerciar. Se clasifican en:
bienes muebles, bienes inmuebles.

Qu son los bienes muebles?


Son los que se pueden mover de un lado a otro sin problema, ya sea
porque ellos se muevan, como los animales; o porque nosotros los
movemos como una mesa, una cama, un carro o un machete.

Los perros, las gallinas, las vacas, las ovejas son bienes muebles porque
ellos caminan y van de un lugar a otro o nosotros los podemos mover.

Qu son los bienes inmuebles?


Son bienes inmuebles los que no se pueden mover del lugar donde
estn. El suelo, la montaa, el bosque son bienes inmuebles porque
no los podemos cambiar de lugar. Las casas, los edificios, las escuelas,
las iglesias, todas las construcciones que estn pegadas al suelo son
bienes inmuebles porque no las podemos mover del lugar donde
fueron construidas.

Los bienes inmuebles pueden convertirse en bienes muebles?


Si se destruye una casa, las tejas, los adobes, el block o la lmina se
convierten en bienes muebles porque ya los podemos mover. Pero
mientras estn construidos son bienes inmuebles.

e P Derecho Civil
60
XKA TASAL
KA RE RU

Ka ru li ka re ru.
Li ka re ru, nayeemank naq aan chi xjunil li wan re junaq poyanam,
aan aj eechal re ut naru naxkayi. Nayeemank re ka re ru:
chunlebaal, walebaal malaj choch.

Ka ru li kaaq re ru li naeekank.
Aaneb li nakeru reekasinkil, taakam sa jun naajej ut sa jalan
chik, naru nakereekasi rib jo eb li xul, malaj laao nakooeekasink
re, jo meex, chaat, beelebaal chiich malaj chiich.

Eb li tzi, li kaxlan, li wakax, aaneb li kaaq re ru nakeeekank,


xbaan naq nakebehek ut laao naru nakooeekasink reheb.

Ka ru li kaaq re ru li inka nakebehek


Aaneb li kaaq re ru inka nakeeekank, qayehaq li choch, li
kiche, aaneb li kaaq re ru inka nakeru chi eekank. Li ochoch,
eb li xnimqal ochoch, li tzolebaal, li tijlebaal, chi xjunil li wan roqachal
sa choch.

Eb li kaaq re ru li inka nakeruuk chi eekank, ma naruuk nakesutqiik


choq kaaq re ru nakeeekank.
Wi najukek junaq ochoch, li xbeen, li ru, nakesutqiik choq kaaq
re ru nakeruuk reekasinkil, aban wi toj xaqxo, aan kaaq re ru inka
nakeruuk chi eekank.

Junxaqalil Kulubej e q
61
Las manzanas, las naranjas, el caf, el frjol y el maz, mientras no los
cosechamos son bienes inmuebles porque estn pegados a la tierra,
una vez cosechados se convierten en bienes muebles.

Las vacas, caballos y dems animales, cuando estn al servicio de


una finca, la ley dice que comos son parte de la finca, son tomados
como bienes inmuebles.

Qu son los bienes mostrencos?


Los bienes mostrencos son bienes muebles, o sea, bienes que se
pueden mover, que estn abandonados o no se sabe quin es su
dueo.

Cuando una persona encuentra algo: una vaca, un caballo, y no


sabe quien es su dueo, no puede quedarse con lo que encontr,
porque si el dueo se da cuenta que esa persona tiene ese bien
mueble que a l se le perdi, podra pensar que se lo rob. Por eso
dice la ley que la persona que encuentre un bien mueble y que no
conozca al dueo, tiene la obligacin de llevarlo a la autoridad
municipal ms cercana, al Alcalde o al Alcalde Auxiliar.

Pero hay bienes que se pueden adquirir por ocupacin, es decir


que la persona que los encuentra se puede quedar con ellos. Estos
son aquellos bienes muebles que nunca pertenecieron o fueron
de alguna persona, como conchas y piedras o bienes que fueron
abandonados por sus antiguos dueos. Por ejemplo, en El Tejar, el
otro da desaparecieron unos redoblantes. Despus encontraron a
un seor vendiendo los redoblantes, pero no lo agarr la autoridad,
porque comprobaron que l los haba encontrado abandonados en
el camino. Siempre hay que tener en cuenta que no es bueno recoger
todo lo que uno encuentra tirado, porque puede tener dueo y no
se sabe si fue robado o no, y por eso puede tener problemas en los
juzgados.

e w Derecho Civil
62
Li awimq, wi toj maji naqisi toj kaaq re ru inka naeekank, xbaan
naq latzlookeb chi ru li choch ut naq naisimank nakesutqiik choq
kaaq re ru naeekasimank.

Eb li ketomq, naq wank sa xchaal junaq naajej, li chaqrab naxye


naq aaneb li kaaq re ru inka naru reekasinkil.

Ka ru li kaaq re ru inka nanawmank ani aj eechal re.


Aaneb chi xjunil li kaaq re ru li naru chi reekasinkil, tzeqtzookeb
malaj inka nanawmank ani aj eechal re.

Naq junaq li poyanam naxtaw junaq, wakax, junaq tzimitz (caballo), ut


inka nanawmank ani aj e, inka naru nakana choq re, xbaan naq
mare laj eechal re tke reetal naq rikin wan ut tqaaba chi relqankil.
Jokan naq li chaqrab naxye naq wi junaq poyanam naxtaw junaq
kaaq re ru, tento naq tkam rikin aj jolominel kalebaal, malaj rikin
aj jolominel tenamit.

Aban wan kaaq re ru, taataw, qayehaq, mare junaq poyanam


kixtaw li kaaq re ru, naru nareechani. Ain li kaaq re ru inka
wanjenaq aj eechal re, kamaan li pemech ut li pek kanabanbil
najter, xbaaneb laj eechal re. Qayehaq, sa Tejar, sa jun kutan
kisach jun siir li tambor. Chi rix aan kextaw jun li qawachin chi
kayink tambor, aban inka keruuk xchapbal, xbaan naq extaw
chi rix naq li qawachin yal kixtaw li tambor sa be.

Jultikaq eere naq moko us ta xxokbal li ka ru taataw chi tanto,


naru naq wank aj eechal re, ut inka nanawmank mare yal elqanbil
malaj inka, yal xmaak aan naru natawmank chaajkilal ut nauxk
xik sa chaqrab.

Junxaqalil Kulubej e e
63
Qu es el derecho de propiedad?
Es el derecho que tienen los dueos de las cosas de poseerlas o
tenerlas sin que nadie los moleste. As, el dueo de una vaca o parcela
tiene el derecho de propiedad sobre la vaca o parcela, este derecho
consiste en usarlos, hacerlos producir o venderlos. Y as como se tiene
el derecho de propiedad sobre una vaca, tambin le pertenece
al dueo los terneros que tenga. Al dueo de un terreno tambin
le pertenece lo que se siembre o los frutos que den los rboles que
estn en l. La propiedad puede ser individual o en copropiedad.

Qu es la copropiedad?
Cuando un bien pertenece a varias personas y ninguna sabe qu
pedazo le toca, sino slo sabe que es propietario de un pedazo de
es bien, el derecho que tienen sobre el bien se llama copropiedad.
Por ejemplo, tres hermanos heredan un terreno que perteneca o
era de su padre, y no lo dividen, sino que entre los tres lo siembran y
entre los tres lo cosechan. Estos tres hermanos son copropietarios de
la parcela y a cada uno le corresponde una tercera parte.

Qu son los terrenos comunales?


Las comunidades llenan terrenos comunales a aquellos terrenos que
son propiedad de la Municipalidad y qu esta los usa para beneficio
comn. Por ejemplo, en una aldea de Xenacoj hay un terreno que es
de la municipalidad. El Sindico municipal se encarga de ese terreno,
que es un bosque grande y all est el nacimiento de agua, por esto
cuidan que no se corten los rboles.

Tambin en Totonicapn hay tierras comunales que casi no se usan


porque no dan permiso de cortar lea a la gente que no tiene terreno,
slo si se necesita madera para la comunidad dan permiso si no, no.
Si uno corta lea en ese terreno, la gente de la Municipalidad se lo
lleva a uno, porque ellos son los encargados del terreno.

e r Derecho Civil
64
Ka ru li kulub re li eechej.
Wankeb xkulub li wankeb ka ru reheb, re naq maaani
nachiichiink re. Laj eechal re junaq xanwakax malaj junaq naajej,
wan xkulub laj eechal re sa xbeen. A kulub ain, aan re naq
troksi, re xpuktesinkil malaj xkayinkil. Kamaan naq wan li kulubej
sa xbeen junaq xanwakax, wan aj wi xkulub sa xbeeneb li ral
wi twanq. Jokan aj wi laj eechal naajej, wan xkulub sa xbeen li
awimq twanq chi ru li naajej. Li kulub sa xbeen li eechej, naruuk
naq sa junesal malaj sa komonil.

Ka ru li Wotzok eechej.
Naq wan junaq kaaq re ru naabal aj eechal re ut maajun nanawok
re bar xchaal ttzaq li junjunq, kaaj wi naxnaw naq aj eechal re
bayaq li kaaq re ru aan, li xkulub li wank choq re aan xkaba,
wotzbil eechej.

Qayehaq: oxibeb chi riitzineb rib xereechani jun peraas chi


naajej, re xyuwaeb naq xwan ut moko xexjachi ta, yal sa oxibal
nakeraw xsa ut sa oxibal nakerisi li nakeraw chi ru li choch.

A oxibeb ain aj eechal reheb re li choch ut chi junqaleb tetzaq


jun peraas.

Ka ru li komon naajej.
Eb li kalebaal nakexye re komon e, naq li naajej re li poopol ut aan
naroksi choq re xwaklesinkil li komon. Qayehaq: sa jun kalebaal
Xenakoj xkaba, wan jun naajej re li poopol. Laj kanjel sa li poopol
naxbeeresi li naajej aan, aan jun li nimlakiche ut aran wan li
xyolajebaal ha ut nakeril re naq inka textan li kiche aan.

Jokan aj wi Totonicapn, wan jun siir naajej inka jwal nakeroksi


xbaan naq inka nakeraj naq tatyokoq si chi sa, kaaj wi naq
naajmank che nakeemank wi inka, inka. Wi ani naxsik xsi aran,

Junxaqalil Kulubej e t
65
En otros casos los titulares o los dueos son las mismas comunidades,
por ejemplo, un campesino cuenta:En mi aldea, Xequemey,
tambin hay un terreno comunal. Antes ese terreno se usaba para
sacar algunas maderas que necesitaba la comunidad, ya sea para
tablas, para puentes, para hacer cosas de la comunidad. Pero ahora
ese terreno est abandonado, hace como dos aos que ya no es
usa y ahora estamos pendientes de ver que vamos a hacer con ese
terreno que mide unas 500 cuerdas y es puro monte, puro bosque.

El problema es que ese terreno es de 4 caseros: Xequemey,


Rachoquel, Jutacaj y San Jos Sibil. Pero los de Rachoquel no pueden
ir a traer su lea hasta all, porque esta muy lejos y Xequemey
queda ms cerca. No es que sea un lo, pero estamos pensando qu
vamos a hacer con el terreno, si se va a dividir o se va vender.

Este problema ya es viejo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo,


Xequemey era una sola aldea, pero, con el tiempo fue creciendo
y por eso se dividi. Antes haba un solo Alcalde, pero ahora son
cuatro Alcaldes y cada quien tiene su auxiliatura y sus autoridades.
El terreno est ms cerca de Xequemey, pero cuando necesitamos
un palo tenemos que pedir autorizacin a las cuatro comunidades
para poder cortar el palo. Por ejemplo, ahora se est haciendo una
carretera y se est solicitando un palo grande para sacar tabla por
que sirve para los tragantes, pero la Auxiliatura de Xequemey dice
que hay que avisar a las otras tres comunidades y eso es un problema.

Unos dicen que se divida el terreno, otros no quieren eso sino que se
venda y otros no dicen nada y por eso no hemos llegado a ningn
acuerdo, pero tampoco tenemos problemas grandes por eso

e y Derecho Civil
66
nakechapek xbaan laj kanjel re li poopol, xbaan naq aaneb
yaaleb re sa xbeen li naajej.

Sa jalan chik chi najej, laj eechal naajej aaneb aj wi li kalebaal,


qayehaq jun aj kalom naxye: Sa linkalebaal, Xekemeya, wan
aj wi li naajej re komon. Junxil, naru isink che aran choq reheb li
wankeb aran, mare tzalam che, malaj re qa, malaj re kalebaal.
Aban anaqwan li naajej aan kanabanbil, wan chik wiib hab
xkanabankil ut anaqwan yooko rilbal ka ru tqabaanu rikin li oob
sient tareey chi naajej ut junes pim, junes kiche.

Li chaajkilal aan naq li naajej wan kaahib kawayeriiy: Xekemeya,


Rachokel, Jutakaj ut San Jose Sibila. Aban laj Rachokel inka nakeruuk
chi xik aj si toj aran, xbaan naq jwal najt ut eb laj Xekemeya jwal
nach. Moko nim ta li chaajkilal, aban yooko xkauxlankil ka ru
tqabaanu re li choch, mare tjekimanq malaj tkayimanq.

A chaajkilal ain junxil naok. Junxil Xekemeya, jun aj wi chi kalebaal,


aban xki ut kixjachi rib. Junxil jun aj wi aj jolominel kalebaal ut
anaqwan kaahibeb chi aj jolominel kalebaal ut li junjunq wan
xjolomil ut aj kanjel. Li choch jwal nach rikin Xekemeya, aban
naq naqaj junaq qache, tento naq tqapatz qanumleb reheb li
kaahib chi kalebaal re naq tooruuq xyokbal li che.

Qayehaq, anaqwan yo xyiibankil jun li nimlabe ut yooko xpatzbal


jun li nimla che re naq t-isimanq naabal tzalam che re naq tqayiib
releb ha, aban laj jolominel re li kalebaal re Xekemeya, naxye
naq toj tqaye re laj jolominel reheb li oxib chik chi kalebaal ut aan
chaajkilal.

Wank nakeyehok re naq tqajachi li najej ut wan inka nakeajok


re aban nakeraj naq tkayimanq ut wankeb maaka nakexye,
jokan naq toj maji naqake qib ss kuub, aban maaka xnimal ru
chaajkilal xmaak aan.

Junxaqalil Kulubej e u
67
Estos casos, en los que la comunidad es la duea de un terreno,
deben ser regulados por ellos mismos. Es decir, es la comunidad la
que debe decidir si lo vende, si los distribuye o si lo divide. Esta forma
de tener la tierra no se encuentra escrita en ninguna otra ley, y lo
nico que debemos hacer es respetar el derecho de todos sobre el
terreno y no molestar el derecho de otros.

Qu es el derecho de posesin?
El derecho de posesin es muy parecido al derecho de propiedad,
pero la diferencia est en el caso de los bienes inmuebles, que no
estn inscritos en el Registro de la Propiedad. El que se encuentra
en la posesin de un bien, la ley dice que es el propietario de ese
bien, salvo que el verdadero propietario de ese bien, salvo que el
verdadero propietario demuestre su derecho.

Si llevo mucho tiempo usando un terreno puedo adquirir su


propiedad?
Si, hay muchas personas que llevan muchos aos de tener un terreno,
posiblemente se los dio su padre y a l se lo dio su abuela, pero
nunca inscribieron su derecho en el Registro General de la Propiedad.
Entonces, si una persona lleva de tener un terreno ms de diez aos,
puede solicitar que se inscriba su derecho de posesin en el Registro
General de la Propiedad. Pero para que esto sea as debe reunir los
requisitos siguientes:

FUNDADA EN JUSTO TTULO: Esto significa que se debe tener un papel


donde diga que se tienen los derechos sobre el terreno, ya sea que
hayan comprobado los derechos, ya sea que hayan comprobado
los derechos, los hayan heredado del padre o del abuelo, etc., o
bien, que no exista un documento en el que conste que una persona
es duea.

ADQUIRIDO DE BUENA FE: Esto significa que la persona debe poseerlo


sin daar los derechos de otra persona, esto significa que la persona

e i Derecho Civil
68
Naq chi xjunil li kalebaal aj eechal re li naajej, aaneb li nakesikok
xbehil li chaajkilal. Naraj naxye, naq li kalebaal nayehok re, ma
tkayimanq, ma tjachimanq chi rixeb. Li xtuqubankil chaajkilal chi
rix li choch naq re komonil, maabar tziibanbil reetalil sa junaq
chaqrab, ut li tento xbaanunkil haan roxloqinkil li xkulubeb chi
xjunileb sa xbeen li choch ut inka xchilenkileb li komon.

Ka ru li kulub re eechej.
Li kulub re eechanink, chanchan aj wi li kulub re eechej, aban li
xjalanil, haan naq li kaaq re ru inka naeekank moko tziibanbileb
ta sa xhuhul li eechej. Laj eechal re junaq eechej, li chaqrab naxye
naq haan aj eechal re.

Wi najter nakinok roksinkil junaq naajej, ma naru naweechani.


Heehe, wankeb naabal li poyanam najter nakeok chi roksinkil junaq
naajej, mare xyuwa kikehok re, ut re aan li xmama kikehok re,
aban maajunwa xextziiba reetalil sa xnimal tenamit. Naraj naxye
win jun li poyanam naxkam lajeeb hab roksinkil li choch, naru
naxpatz xtziibankil sa xhuhul li eechej sa xnimal tenamit. Aban re
naq truuq xbaanunkil, tento naq tbaanumanq ain:

TZIIBANBILAQ REETALIL: Ain naraj naxye naq tento naq wanq reetalil
chi tziibanbil naq junxil naok chi xkanjelankil, mare yal loqbil, malaj
yal keebil re xbaan xyuwailq malaj rikin li xmama, ut maajunaq
chi li hu bar wi tye naq wan jalan chik aj eechal re.

QAXTESINBIL SA XYAALALIL: Naraj naxye naq li poyanam, yal kixchap


sa xyaalal maaani kixchile, ut tixke re jalan chik ut maaani chik
jalan aj eechal re ut naru naxkanab re.

Junxaqalil Kulubej e o
69
que tenga el terreno lo haya recibido, creyendo que la persona que
lo tena anteriormente era la duea y se lo poda dejar.

UTILIZNDOLA CONTNUAMENTE: Quiere decir que el terreno se haya


usado todos los aos, porque si se deja de usar un ao, se entiende
que no fue continuo y que uno no quiere el terreno.

UTILIZANDOLA PBLICAMENTE: Es decir, que se usa el bien o el terreno


de manera que todos los vecinos lo saben.

OBTENCIN PACFICA: Es la que no se obtiene por la fuerza o por la


violencia.

CAPTULO V
TIERRAS

Qu se puede hacer cuando tratan de quitarle la tierra a sus legtimos


propietarios?
Somos de Alta Verapaz y tenemos una cooperativa cerca de
Carch, pero nos quieren quitar nuestra tierra y hacer una colonia en
terrenos donde vivimos desde hace mucho tiempo.

En este caso se debe hacer un trmite que se llama titulacin


supletoria y eso hay que hacerlo en el juzgado. Porque cuando uno
ya tiene su ttulo supletorio es ms fcil defender el terreno. Al mismo
tiempo se puede hacer un juicio llamado Interdicto de Amparo
de Posesin y Tenencia este interdicto o trmite se hace ante el
Juzgado de Instancia con la ayuda de un abogado, para proteger
a la persona que tenga tiempo de estar en el terreno, de la persona
que se lo quiera quitar.

e p Derecho Civil
70
ROKSINKIL RAJLAL: Li nakanjelank re li naajej tento naq xroksi chi kok
xsa chalen chaq, wi xkanab roksinkil chi ru jun hab, naraj naxye naq
inka xoksimank rajlal.

CHI XJUNIL NANAWOK RE: Naraj naxye naq naoksiman li naajej,


aban chi xjunil li komon nanawok re ut maaka muqbil.

NATAWMANK SA XYAALAL: Aan li najej natawmank moko sa


chaajkilal ta.

RO TASALIL
CHOCH

Ka ru naru xbaanunkil wi junaq aj eechal naajej yo chi isiik sa


xnaaj.
Laao aj Alta Verapaz, ut wan jun qakomonil aran Karcha, aban teraj
xmaqbal chi qu li qanaaj ut texsutqis choq kolony, bar wi xooki.

Rikin ain naru xbaanunkil jun li hu, reetalil xtziibankil ut ain naru
xbaanunkil sa raqba aatin. Xbaan naq ak wan jun li reetalil
xtziibankil, jwal sa chik xkolbal rix. Naq ak wan junaq xhuhul keebil
xbaan laj raqol aatin jwal sa xkolbal rix li naajej. Ut jo aj wi naru
xyoobankil junaq li hu, xhuhul re xyeebal naq li najej we, li hu ain
naru rikin laj raqol aatin rikin xtenq junaq aj nawol chaqrab, re
xkolbal rix li poyanam ak najter naok sa li najej, chi ru li traj maqok
re.

Junxaqalil Kulubej e Q
71
Qu es la titulacin supletoria?
La titulacin supletoria es un trmite que se debe hacer con un
notario, quien hace un escrito dirigido al Juez de Primera Instancia del
departamento, se presenta el ttulo por medio del cul se adquiri el
terreno, la partida de nacimiento del poseedor, dos testigos y pedir
que un experto medidor vaya a medir el terreno por parte de la
Municipalidad. Esto normalmente lo hacen los sndicos.

La resolucin del juzgado donde se aprueban las diligencias o


el trmite de titulacin supletoria, se inscribe en el Registro de la
Propiedad. Una vez inscrito, despus de diez aos, se es propietario o
dueo del terreno.

Qu es el Instituto Nacional de Transformacin Agraria (INTA)?


Es una oficina del gobierno que se encarga de ver que se haga
una buena y mejor explotacin de las tierras no cultivadas o mal
cultivadas. El INTA es el encargado de repartir las tierras ociosas o que
no se trabajan y los terrenos baldos entre aquellos campesinos que
necesiten tierras para vivir. En todas las cabeceras departamentales
hay oficinas del INTA.

Por ejemplo, unos campesinos de Carch dicen La autoridad


que tiene que ver con la tierra es el INTA, porque a ellos les hemos
solicitado certificacin de tierras y por ejemplo, ahora que estamos
pidiendo tierras que hace mucho ocupbamos, nos piden el censo
de la comunidad, nmero de familias, cantidad de personas que hay
y nos preguntan porqu estamos pidiendo terreno.

Qu es el patrimonio familiar?
Cuando el INTA entrega un terreno lo hace como patrimonio familiar,
o sea, que debe ser cultivado por el dueo y su familia. Un terreno
que est en patrimonio familiar solo se puede dividir con autorizacin
del INTA, no se puede vender, no se puede hipotecar y no lo pueden

e W Derecho Civil
72
Ka ru li jumpaatil hu re reechaninkil li choch.
Li risinkil xjumpaatil xhuhul, aan jun li hu naru rikin junaq aj nawol
chaqrab, bar wi naxyiib junaq li hu naxtaqla re laj raqol aatin,
taakut li hu, bar wi naxye naq xaweechan li choch, li xhuhul
xyolajik laj eechal re, wiib aj ilol re ut xpatzbal junaq aj bisonel sa
li poopol. Ain nakexbaanu li Siint re li poopol kabl.

Li hu naxke li rochochil raqok aatin, bar wi naxsume li xjumpaatil


xhuhul li choch, naxtziiba sa li bar wi natziibamank chaq li
choch. Naq ak tziibanbil chik, chi rix aan li poyanam aj eechal
re chik.

Ka ru li molam aj tuqubanel choch (INTA).


Aan jun li naajej re awabej, li naxbaanu aan naq naril naq chaabil
nakanjelamank li choch li toj maji kanjelanbil malaj li inka us
kanjelanbil. Li molam ain naxjeki li choch chi rixeb laj kalom,
jokihal inka nakanjelamank, ut re aj wi naq tewanq. Sa chi xjunil
li xteepal Watemaal wankeb rochochil.

Qayehaq: wankeb junjunq laj kalom Karcha nakexye, li yaal re sa


xbeen li choch aan li INT, xbaan naq rikineb, naqapatz xhuhul
li qachoch, qayehaq anaqwan naq yooko xpatzbal choq qe li
choch bar wi xooki, nakexpatz li xkihal li poyanam wan chi sa,
xkihal li ochoch ut nakexpatz qe ka ru aj e li choch naqapatz.

Ka ru li eechej re li junkabal.
Naq li Int, naxqaxtesi jun siiraq choch, naxqaxtes choq re li junkabal,
naraj naxye naq tento naxkanjela laj eechal re ut li xjunkabal. Junaq
choch wan sa xkaba junaq junkabal, naru xjachinkil naq li Int
naxye naq us, moko naru ta xkayinkil, inka naru patzok to chi ru li
xhuhul ut moko naru ta xmaqbal sa junaq raqba aatin. A naajej
ain kaj wi naru xkanjelankil xbaan laj eechal re ut li xjunkabal, ut
yalaq joqe naru xkeebal chi to.

Junxaqalil Kulubej e E
73
quitar por un juicio. Este terreno slo puede ser cultivado por el dueo
y su familia, y slo a veces se puede emplear trabajadores.

El Estado tiene la obligacin de crear patrimonios agrarios familiares,


que debe entregar a los campesinos que no tengan otro bien y que
tenga familia que dependa de su trabajo. Los que reciban los terrenos
deben pagar un precio que fija o que pone el INTA, hay que pagar la
dcima parte del enganche y el resto en veinte anualidades iguales,
que no ganan intereses. Cuando se termina de pagar, el INTA debe
dar el ttulo de propiedad, que se debe inscribir en el Registro de la
Propiedad.

Cuando exista un grupo de campesinos que trabajan la tierra en forma


comunitaria, se puede constituir un patrimonio agrario colectivo. Su
dueo puede ser un grupo de campesinos o una cooperativa.

Se puede heredar el patrimonio familiar?


S, el patrimonio familiar se puede heredar a la mujer y a los hijos,
con la autorizacin del INTA, despus de que el INTA examine, de
acuerdo a las necesidades, quin va a dirigir la explotacin comn
del bien o autorizar la divisin del terreno.

Cmo se hace la solicitud para solicitar adjudicacin de un terreno?


Para solicitar la adjudicacin de un terreno, el interesado debe
presentarse a las oficinas del INTA en la capital o en los departamentos,
y llevar:

jj Certificaciones de las partidas de nacimiento del solicitante


de su esposa o conviviente y de sus hijos menores de edad.

jj Certificacin de la Municipalidad, en donde se haga


constar que el solicitante es vecino del lugar, que es fsica y
mentalmente capaz y que trabaja en actividades agrcolas o
ganaderas.

e R Derecho Civil
74
Li chaqrab tento sa xbeen naq tke li najej choq re li junkabal,
choq reheb laj kalom li maaka xnaaj ut wan xjunkabal wentini
naraj. Li nakekuluk li najej tento naq textoj bayaq ayaal re li Int,
tento xtojbal chi kachinq toj reetal naq t-osoq xtojbal ut maaka
ral li tumin.

Naq naraqek xtojbal, li Int, naxqaxtesi li xhuhul re naq t- uxq


xtziibankil sa li xhuhul li eechej sa li nimla tenamit.

Naq wan jun chuut laj kalom, nakexkanjela li najej sa komonil,


naru natziibamank choq re komonil. Laj eechal re haan jun li chuut
malaj junaq molam.

Ma naru nakanabamank re jalan chik li komon choch.


Heehe, li naajej re junkabal naru xkanabankil re li ixaqilbej ut reheb
li alalbej, toj hayaal re li int, chi rix haan li int naxtzil rix li xmajelaleb
li tekanjelanq re li naajej.

Chanki ru nayiibamank junaq hu re xpatzbal reechaninkil junaq


naajej.
Re xpatzbal reechaninkil junaq naajej, tento naq li t-ajoq re txik sa
li int sa li xnimal tenamit, malaj sa li xteepal ut tkam:

jj Xhuhul li xyolajik li yo chi patzok naajej, re li rixaqil ut eb li


ralal xkajol.

jj Xhu li poopol bar wi naxye naq laj patzol choch aj aran ut


aj kanjenel choch.

Junxaqalil Kulubej e T
75
jj Certificacin de carencia de bienes inmuebles del solicitante
de su esposa o conviviente, que se extiende o se solicita en
la Direccin de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas
Pblicas en la capital.

jj Certificacin en donde diga si el interesado y su esposa


o conviviente tienen o no tienen negocios que paguen
impuestos. Y en caso de tener negocio y pagar impuestos,
deben decir qu clase de negocio tiene, en una certificacin
que debe ser extendida por el receptor fiscal, el tesorero
municipal o por el administrador de rentas departamental.

Ya con estos papeles en la oficina del INTA, le hacen su solicitud.

Cundo se pierden los derechos sobre el patrimonio familiar?


Los derechos se pierden si se abandona voluntariamente la parcela
por ms de un ao, si se deja de pagar ms de una vez la mensualidad,
si se presentaron papeles falsos para que dieran la parcela.

Qu tierras adjudica el INTA?


El INTA da o adjudica las tierras ociosas, pblicas o privadas. Son
tierras ociosas las que midan ms de 100 hectreas y no se usan
para nada, o sea, que no tienen cultivos o ganado o aquellas que
estn abandonadas o son objeto de una mala explotacin, como
por ejemplo, talar bosques sin reforzar. Estas tierras pueden ser
expropiadas por el Estado, o sea, que el Estado las puede quitar a sus
dueos para ser entregadas en patrimonio familiar.

Los terrenos baldos, es decir, los que no tienen cultivos ni dueo


conocido, se pueden inscribir a favor de la Nacin para que esta
los entregue en parcelas. Para inscribirlo, un ingeniero debe medirlo
y hacer un plano. Para entregar estos terrenos el INTA debe dar
preferencia a las personas que lo ocupan.

e Y Derecho Civil
76
jj Xhuhul li xmajelal ka ru re aan ut li rixaqil, li naisimank chaq
sa najolomin re aj nawol chi rix li kaaq re ru li wank sa li
Watemaal.

jj Junaq hu bar wi naxye naq li yookeb chi patzok naajej


maaka xkayeb baraq, li hu ain naxke laj ilol kay, laj xokol
tumin sa li poopol malaj li najolomink re li kayeb sa xteepal
li naajej wan wi.

Rikineb li hu hain, li int, naru chik naxyiib li hu re patzok.

Joqe natzeqmank li kulub sa xbeen li eechej re li junkabal.


Li kulub natzeqek naq taakanab li naajej chi jun hab, naq nakana
xtojbal wiibaq po, wi yal xyoobamank li hu xke wi li choch.

Ka ru chi najejil naxke li Int.


Li Int, naxke li choch li inka nakanjelamank. Li naajej inka
naoksimank, wan numenaq jun cienta ektaar ut inka naoksimank,
maaka awimq chi sa chi moko ketomq, li naajej kanabanbil ut
mokonakeroxloqi ta, qayehaq, nakextan li che. Li naajej ain naru
naxmaq wi chik li awabej, ut tqaxtes re junaq junkabal t-ajoq re.

Eb li baltiiy, li maaka awimq chi sa chi moko nanawmank ani aj


e, naru natziibamank sa xkaba li chaqrab ut ain tixjeki choq
parseel. Re naq ttziiba tento naq junaq aj bisol choch tbaanunq
re ut tyiib li reetalil. Re xjekinkil, tento xkeebaleb re li ak wankeb
chi sa.

Chi rix wan naajej ak kanjelanbil xbaan junaq kalebaal malaj


kamenaq aj eechal re ut maaani chik nachapok re. Qayehaq,
Koban, naabaleb li naajej wankeb sa xkabaeb aj Aleman,
xkooheb sa xtenamit ut inka chik xeqaj chaq chi moko li ralaleb.

Re naq tqaxtesimanq li naajej ain, tento xkanabankil junaq li hu re


xpatzbal rochbeen junaq hu bar wi naxye naq maaani aj eechal

Junxaqalil Kulubej e U
77
Por ltimo, hay terrenos que son trabajados por una comunidad y los
dueos han muerto y no existen herederos conocidos. Por ejemplo,
en Cobn existen fincas que pertenecieron a los alemanes que se
fueron del pas y no regresaron ni ellos, ni sus hijos.

Para que se entreguen estos terrenos se deben presentar una solicitud


junto con pruebas que demuestren que no existen herederos y que
los solicitantes llenan los requisitos que establece la ley para que se les
entregue un terreno. Con esta solicitud el INTA oye a la Municipalidad
y al Ministerio Pblico y despus entrega el terreno.

Me pueden dar un ejemplo de trmite ante un conflicto o un


problema de tierras?
Les vamos a presentar un caso:

En Cobn tenemos un problema, estamos gestionando que la


tierra donde vivimos, que es propiedad del gobierno, o sea, son
tierras nacionales, quede inscrita a nuestro nombre y por eso hemos
formado un comit para ver qu hacemos.

La tierra que se est peleando entre todos, cada quien tiene su


parcela que no es del mismo tamao, hay gente que tiene cincuenta
cuerdas, otros dos y otros que tienen slo el lugar de la casita y que
hacen trabajos particulares porque ahora ya no trabajamos en la
finca, en cambio antes nos obligaban a trabajar all.

Hay unos vecinos que estn en contra de nosotros, con estos vecinos
est una autoridad, un polica, que est tratando de dividimos,
porque l tiene un inters para l y no para la comunidad y por eso
lo hace. El inters del polica es hacer un negocio porque l est
lotificando como once cuerdas de ese terreno y ya alambraron un
lote como de cuerda y media y no sabemos cmo puede hacer eso.
Esos lotes los est vendiendo a otras personas que no son de Carch
y los vende en Q 4,500.00 y segn hemos odo ya vendi como cinco

e I Derecho Civil
78
re chi moko xkokal aj eechal re, ut li yo chi patzok re tzilbil chik rix
xbaan li chaqrab naq maaka xnaaj, re naq tqaxtesiiq li xnaaj.
Rikin li patzok ain li Int, narabi chik li poopol ut li Ministeer puwl, chi
rix aan naxqaxtesi.

Ma naru nakexke we junaq reetalil patzok choch naq wan


chaajkilal.
Tqaseeraqi eere junaq li reetalil:

Koban wan jun li chaajkilal, yooko xpatzbal naq li choch wanko


wi, re chaqrab, naraj naxye naq maaani aj e, t-ok sa qakaba,
jokan naq xqakuub jun komite re tqil karu tqabaanu.

Li choch yooko xyalbal rix, li junjunq wan xparseel, moko junnaqik


ta xbiisal, wan li komon wan lajeeb roxkaam re, wan wiib kaam
re ut wankeb kaaj wi xnaaj rochoch wankeb, yalaq ka ru
nakexbaanu, xbaan naq anaqwan inka chik nakookanjelak sa li
asient, junxil nakoexmin chi kanjelak.

Wankeb junjun li qechkabal inka jwal saheb sa xchool sa


qabeen, sa xyanqeb a qechkabal haan wankeb li yaaleb re,
wan jun aj ilol tenamit ut yo chi qajachbal xbaan naq wan naraj ut
moko xtenqankil ta li kalebaal traj, jokan naq yoo chi xbaanunkil.
Li traj laj ilol tenamit aan, xtikibankil xkayinkil, xbaan naq ak xtikib
xbisinkil chi kaam, junlaju kaam ak xbisi ut kixsut sa alampr meer
xkab kaam ut inka naqanaw chanki ru naq yoo xbaanunkil aan.
Eb a kok najej aan yoo xkayinkil re jalan, moko aj karchaheb ta,
yoo xkeebal chi Q. 4,500.00, ut yooko rabinkil naq ak xkayi oob
chi kok naaj, meer xkab kaam xnimqal, ut yal xmaak aan yoo chi
qaxibenkil, ak xinxket jun sut laain.

Junxaqalil Kulubej e O
79
lotes de cuerda y media cada uno, y por ese su inters hasta nos ha
llegado a amenazar, a m ya me peg en la cara una vez.

Qu podemos hacer con lo que hace la Polica?


En este caso es posible hacerle un juicio pidiendo que anulen esos
documentos que tiene y que est usando para vender, porque no
son vlidos.

l tiene que demostrar quin le vendi el terreno a l y si no puede


demostrarlo, es porque est cometiendo un delito y eso se castiga.
Eso es muy importante hacerlo porque nosotros no tenemos que
permitir abusos de ninguna autoridad.

El polica no tiene derecho a hacerlo, pero puede ser que haya


conseguido papeles falsos. Por eso es importante tener los papeles
que digan que ustedes son los dueos, porque en estos casos, en el
juzgado, lo que vale son las escrituras.

El agente de la polica nacional agarr un pedazo de tierra que est


vendiendo y debe haber un acuerdo entre l y los que compraron el
terreno lotificado, porque ya lo estn alambrando, pero este terreno
no es privado sino del gobierno, entonces, cmo el Licenciado firma
una cosa as?, Eso tiene validez?.

Si el abogado sabe lo que est haciendo y entr en un acuerdo con


el polica, los dos estn cometiendo delito. Y la pobre gente que est
comprando el terreno, est siendo engaada, entonces es mejor
avisarles que no compren.

El problema es que todo esto lo estn haciendo a escondidas, por


eso fuimos a Gobernacin y al INTA pero no nos han dado solucin .

Lo mejor es ir con el Juez y l debe citar al polica y pedirle que muestre


los papeles. Despus debe investigar si los papeles son verdaderos o
no, porque hay un registro en Guatemala donde aparece de quien

r P Derecho Civil
80
Ka ru us tqbaanu rikin li yo laj ilol tenamit.
Rikin aan, tento xtikibankil junaq jitok, re naq terisi xwankilal li hu
wan rikin ut li yo roksinkil naq yo xkayinkil, xbaan naq moko wan ta
sa chaqrab.

Aan tento naq tkut ani xkayink re li najej re li xloqok, wi inka


naru xkutbal, yo xmuxbal li chaqrab ut aan wan xtojbal rix. Aan
jwal us xbaanunkil xbaan naq inka naqaj naq junaq aj kanjel re
chaqrab yooq chi numtaak sa qabeen.

Laj ilol tenamit maajun xkulub re naq tbaanu, aban mare kixtaw
chaq li yoobanbil hu. Jokan naq jwal us naq wan xhuhul li najej
eerikin bar wi tye naq eere li choch, xbaan naq sa li raqlebaal
aatin li wan xwankilal aan li tzaqal xhuhul choch.

Laj ilol tenamit kixchap jun peraas li choch ut yo xkayinkil, ut


xexke rib sa aatin rikin aan ut li xeloqok, xbaan naq ak yookeb
xsutbal sa alampr, aban li naajej ain maaani aj eechal re, re ban
li chaqrab, chanbi ru naq laj nawol chaqrab naxjuch li hu chi
kamaan. Ma kulbil.

Wi laj nawol chaqrab naxnaw li yo xbaanunkil ut xewulak sa kuub


rikin laj ilol tenamit, sa kabichaleb yookeb xmuxbal li chaqrab,
ut eb li yookeb chi loqok re li naajej yookeb chi balaqiik, us
xyeebaleb reheb, re naq inka texloq.

Li chaajkilal aan naq sa muqmu yookeb xbaanunkil, jokan naq


xoowulak chaq rikin ruuchil li awabej ut sa li Int, aban toj maji
nakextuqub ru li qachaajkilal.

Li naru xbaanunkil aan xik rikin laj raqol aatin, ut aan tboq la ilol
tenamit, tpatz li xhu re. Chi rix aan ttzil rix wi li hu chaabil malaj
yal yoobanbil, xbaan naq wan li reetalil sa li nimla tenamit, ani aj
e, li naajej. Wi laj raqol aatin naxye naq li hu ain inka us, li naru
xbaanunkil aan naq ttiklaaq junaq nimla jitok sa xbeen laj ilol

Junxaqalil Kulubej r q
81
son los terrenos. Si el Juez determina que son papeles falsos, lo que
tienen que hacer es iniciarle un proceso al Polica por el delito de
estafa, porque lo que hace es un pleito.

Bueno, la tierra es ahora del gobierno, pero nuestros padres y


abuelos all nacieron y nosotros seguimos viviendo all, lo cultivamos,
sembramos milpa y tenemos siembra permanente.

Antes, hace mucho tiempo, cuando entraron aqu los alemanes


compraron tierras al gobierno y cuando los alemanes se fueron
dejaron esas tierras, pero en nuestro caso, el alemn no entreg la
tierra, ni se fue, sino que aqu se muri de una vez. Y como en esas
tierras dejaron su vida y trabajaron nuestros abuelos y nuestros padres,
por eso decimos que las queremos ahora. Parece que el alemn que
viva antes en la finca tiene un hijo, pero nosotros tenemos ms de 100
aos de vivir all porque como le digo, es tierra de nuestros abuelos.

Como ahora dicen que es tierra del gobierno, estamos haciendo


trmites por medio del INTA y ellos nos estn ayudando y estamos
viendo como asegurarla para nosotros. El INTA nos entreg un papel,
un certificado. La Pastoral Social nos sac la certificacin y eso es
una parte, pero parece que nos falta otra. Qu podemos hacer
para terminar de resolver nuestro problema?.

Lo que debe hacer el INTA cuando terminen ustedes de hacer su


trmite, es entregarles la tierra. Pero tambin pueden ir al juzgado y
seguir un trmite que se llama Interdicto de Amparo de Posesin o
de tenencia.

r w Derecho Civil
82
tenamit, xbaan naq yo chi elqak, ut li yo xbaanunkil aan jun nimla
chaajkilal.

Anaqwan li choch re li awabej, aban eb li qamama qixaan,


aran xeyolaak ut laao toj yooko chi wank aran, aran nakooawk,
aran nakoowaak.

Najter naq xeok chaq laj Alemanes, xexloq li choch rikin li awabej,
naq xwulak xqehil xxikikeb xexkanab li choch aan, aban choq
qe li choch moko xqajsiik ta xbaan laj Aleman, chi moko xkoo,
arin ban xkam. Xbaan sa li choch aan aran xexkanab li xyuam
ut xekanjelak li qamama qixaan, jokan naq naqaye anaqwan
naq naqaj. Chanchan naq laj aleman wanjenaq junxil wan ralal,
aban laao najter nakoook chi sa, a naajej aan reheb qixaan
qamama.

Kamaan nakexye anaqwan, naq li choch re li awabej, yooko


xpatzbal chi ru li int, ut eb aan yookeb chi qatenqankil ut yooko
rilbal chanki ru naq tkanaaq choq qe. Li int xqaxtesi qe jun li hu. Li
pastoral sosial, kirisi choq qe jun li sertipikasion, nakoosahok, aban toj
wan naraj. Ka ru tento tqabaanu re naq ttuqlaaq ru li qachaajkilal.

Li tbaanu li int, naq texraqeq laaex chi xbaanunkil leehu, aan


xqaxtesinkil li choch. Aban naru nakexxik sa li raqba aatin ut
xkeebal xkomon leepatzom, ut aran texke chaq junaq leehu bar
wi naxye naq eere chik li choch. Aban chanki ru aan.

Li kanjel aan naxbaanu li poyanam, xbaan naq maaka xnaaj,


aban najter nakexok chi wank aran, ak wan leekulub chi wank
aran ut naru nakereechani.

Li naxbaanu li hu tke eere laj raqol aatin, aan naq tkol eerix naq
eere ut inka chi texchileeq. Naru xbaanunkil sa li raqba aatin,
rochbeen junaq aj nawol chaqrab.

Junxaqalil Kulubej r e
83
Y qu es ese Interdicto de Amparo de Posesin o de Tenencia?.
Es un trmite que hace la gente que como ustedes, no tienen
propiedades, pero tienen tiempo de estar viviendo en estas tierras,
por lo que ya tienen el derecho de ser dueos de ellas. Lo, que hace
ese interdicto es protegerlos, evitar que los molesten. Se debe hacer
ante el Juzgado de Instancia, con la ayuda de un abogado.

Con este problema nos estn ayudando de la Pastoral, pero lo que


vale es que nosotros sigamos peleando por nuestra tierra. O sea, hay
dos formas de resolver el problema de tierras que tienen por ac, se
puede tramitar ante el INTA cuando son tierras del Estado y ante el
abogado cuando son tierras que no pertenezcan al Estado.

La titulacin supletoria entonces la podemos tramitar ante el INTA?


En el caso de su comunidad, no puede ser con ttulo supletorio porque
son terrenos que pertenecieron a los alemanes y que el Estado les
confisc o quit. Ese es un trmite ante el INTA, de acuerdo al decreto
20-71, que dice que toda persona que quiera tener un terreno que
perteneci a los alemanes lo tiene que hacer por medio del INTA.

Qu pasa cuando una parcela no tiene salida al camino? Veamos


dos casos:
1- En aldeas de Cobn, tenemos problemas de paso. Si vivimos ms
lejos del camino y hay que pasar por otro terreno, nos tenemos
que poner de acuerdo con el vecino para pasar. Pero a veces,
nos ponemos de acuerdo, pero despus tenemos problemas
porque nos cierran el paso.

Cuando eso pasa pedimos a la autoridad que nos autorice el


paso. Es mejor que nosotros no hagamos ley por nuestra cuenta,
sino acercamos a las autoridades para resolver estos asuntos.

2- En Sumpango, mi terreno y el de otros vecinos est metido atrs


de un lote que est a la orilla de la carretera, pero un da los

r r Derecho Civil
84
Rikin a chaajkilal ain yookeb chi qatenqankil eb laj Pastoral sosial,
aban li jwal us aan naq toj tqeechani li qachoch.

Wan wiib li qelik sa li chaajkilal wankex wi, naru patzok chi ru li int
naq li choch re li awabej ut rikin junaq aj nawol chaqrab naq li
choch moko re ta li awabej.

Li jumpaatil hu re choch, naru naqapatz chi ru li int.


Choq re li kalebaal inka naru naq jumpaatil hu teeroksi, xbaan
naq li naajej aan reheb chaq laj aleman ut maqbil chi ruheb. Li
patzok teebanu chi ru li int, jo naxye li chaqrab 20-71, naxye naq
chi xjunil li poyanam li traj jun peraasaq xnaaj, li wanjenaq choq
reheb laj alemanes, tento tixpatz chi ru li int.

Ka ru nakulman naq li najej maaka xbehil. Qilaq wiibaq li


chaajkilal:
1. Sa li xkalebaaleb li Koban, wan qachajkilal rikin numleb. Wi
jwal najt wanko chi re be ut tento toonumeq sa junaq li naajej,
tento naq tqake qib sa aatin rikin laj eechal re. Wan naq
naqake qib sa aatin aban, nuxitawmanq chaajkilal xbaan
naq nakextzap li numleb chi qu.

Naq naqakul haan, naqapatz chi ru laj jolominel re kalebaal,


re naq tke qanumleb. Jwal us naq inka tqayoob qib laao re
xtuqubankil li chaajkilal, us naq tooxik rikineb li naketuqubank
chaajkilal.

2. Aran Sumpank, linnaaj ut li reheb wechkabal, chikcho chaq


chi rix naabal chi loot, li wankeb chi re li be, aban jun kutan
laj eechal re keraj xsutbal sa alampr ut xtzapbal li be, aban
laj eechal re kichaajko xbaan aan xookana raj chi maaka
qabe.

Junxaqalil Kulubej r t
85
vecinos quisieron poner alambrado en ese paso, pero el dueo
del terreno se enoj y por eso nos bamos a quedar sin camino.

Es importante saber que:


El dueo de un terreno que no tiene salida al camino, tiene derecho
a pedir al vecino que le d paso. Este paso debe ser suficiente para
que pase un vecino y una bestia, sin arruinar las siembras de donde
se pasa. Generalmente se arregla que el paso sea de una vara,
y si el camino pasa en medio de dos terrenos, cada vecino debe
dar media vara. La ley dice que el camino debe ser entre dos y seis
metros, pero esto slo sirve cuando los terrenos son muy grandes o los
vecinos no se ponen de acuerdo.

Este derecho de paso se llama servidumbre de paso y no lo tienen


las personas sino que lo tienen los terrenos, es decir, aunque se venda
el terreno el nuevo dueo debe respetar las servidumbres que haba
antes. La servidumbre se puede hacer, si las partes estn de acuerdo,
en forma verbal o por escrito. Si las partes no estn de acuerdo se
puede ir con el Juez o se puede pagar por el derecho de paso.

Se puede dar permiso para llevar agua a un terreno?


Tambin se le puede pedir paso al vecino para poder llevar agua de
un ro al terreno o del terreno al ro. El agua debe pasar por el lugar
donde se le cause menos perjuicio al vecino. Si el nico pozo o el
nacimiento de un ro estn en un terreno de propiedad privada, el
dueo debe dejar pasar a las personas y al ganado hasta el terreno
donde se encuentra el agua.

A veces se presentan problemas como el siguiente:


En un ro de una aldea de Sumpango, unos vecinos conocidos,
metieron unas mangueras o un poliducto para regar la arveja china
que siembran, pero no le pidieron permiso a los vecinos, por eso los
dueos de los terrenos estn enojados, ser legal que ellos pasen
esas mangueras en terreno que no es de ellos y sin pedir permiso?

r y Derecho Civil
86
Us xnawbal naq:
Laj eechal naajej li maaka xbe, wan xkulub chi xpatzbal reheb
li rechkabal re naq tke xbe. Li be hain tento naq nimaq bayaq
re naq tzaqal tnumeq li poyanam ut junaq xxul aran, re naq inka
ttoch li awimq. Nabaanumank naq li be nakanaak jun baar. Li
chaqrab naxye naq li be tento naq wanq wiib malaj waqib meetr,
aban ain nakanjelak naq li najej jwal nimq malaj eb li rechkabal
nakexke rib sa aatin.

A numleb ain kuubanbil be xkaba, ut moko reheb ta li komon,


reheb ban li naajej, qayehaq yal nakayimank li choch, tento naq
laj ak eechal re, troxloqi li be ak wan chi sa. Li kuubanbil be, naru
nawan yal chi aatin malaj chi tziibanbil, ha yaaleb re laj eechal
re. Wi laj eechal reheb inka nakeraj xkeebal, us xik rikin laj raqol
aatin ut xtojbal li numlebaal.

Ma naru nakeemank li numleb choq re kamok ha.


Naru aj wi xpatzbal re laj eechal re naajej re naq tke li numleb
re xokok ha. Li ha tento naq tnumeq bar wi inka tchichiiiq li
poyanam.

Wi li yolajebaal ha wan sa xnaaj junaq li poyanam, tento naq tke


xnumlebaaleb li komon ut li ketomq toj sa li naajej bar wi wan
chaq li ha.

Wan naq natawmank li chaajkilal kamain:


Sa jun li nima wan Sumpank, junjunq li komon xexke xmankeer
re naq textaqasi li kaxlan kenq nakeraw, aban inka xexpatz
xnumleb reheb li komon, jokan naq laj eechal naajej popookeb.
Ma wan tawi sa chaqrab re naq tnumeq li mankeer sa li naajej
jalan aj e ut maaka resilaleb.

Junxaqalil Kulubej r u
87
No, no es legal, si ustedes tienen un terreno y en ese terreno pasa un
ro y alguno quiere pasar all les tiene que pedir autorizacin.

En mi comunidad, entre varios terrenos pasa una manguera y hasta


ahorita no sabemos quien la puso all porque la gente no pide
permiso y a veces, cuando trabajamos en nuestro terreno, no nos
damos cuenta y rompemos la manguera, qu podemos hacer para
arreglar eso?

Si usted no est de acuerdo en que el poliducto pase por su terreno,


eso no le da derecho a machetear la manguera, lo que tiene que
hacer es ir con la autoridad, y l va a citar al otro seor y le va a
pedir que saque el poliducto de su terreno, pero usted no puede
hacer ley por su cuenta porque si no, lo nico que hace es meterse
en problemas ms grandes.

Mire, este problema es como el de paso o servidumbre que cuentan


los seores de Cobn y Sumpango. Tambin hay servidumbre de
agua o acueducto para sacar y meter el agua de algn terreno. Si
la persona no tiene otra forma ms que pasar el agua por su terreno,
la ley dice que usted tiene que dar permiso y le puede pedir que
entierre bien la manguera por el lugar que le cause menos molestias,
para que usted no la vaya a lastimar.

Ahora, si rompen la manguera se pueden dar dos cosas: si usted


la rompi de mala fe, entonces tiene la responsabilidad; pero si lo
rompi porque no se acordaba que all pasaba el poliducto, tiene
que probar si hubo mala fe de parte suya o no.

r i Derecho Civil
88
Inka, moko wan ta sa chaqrab, wi laaex wan junaq eenaaj ut sa
naajej aan nanumek junaq nima ut wan junaq traj numek aran,
tento tpatz xnumleb eere.

Sa linkalebaal, sa xyanqil naabal li naajej nanumek jun li


mankeer, toj anaqwan inka nanawmank ani xkehok re xbaan naq
li poyanam inka naxpatz xnumleb ut wan, naq nakookanjelak sa
li qanaaj inka naqake reetal naq naqakob li mankeer aan. Ka
ru naru naqabaanu re naq tqayiib aan.

Wi laaat inka nakawaj naq li mankeer tnumeq aran, moko naraj


ta naxye naq taapeji, li naru nakabaanu, aan naq tatxik rikin laj
jolominel kalebaal, aan tboq laj eechal re li mankeer ut tye re naq
t-xok ut trisi sa li naajej.

Aban laaat maajunwa naru nakachap li chaqrab aajunes, xbaan


naru naq aachaajkilal taasik.

Il a chaajkilal ain, chanchan chik li kuubanbil numleb li


nakexseeraqi li komon re Koban ut Sumpank. Wan aj wi kuubanbil
xnumleb li ha, mare mankeer malaj tuuw.

Wi li poyanam inka naru naxtaw xha ut tento naq tnumsi li xha sa


laanaaj, li chaqrab naxye naq tento naq taake xnumleb li komon
haan, aban tento naq traw chi us li xmankeer re naq inka yooq chi
kehok chaajkilal, ut inka taake xkoblal laaat.

Anaqwan wi taakob li mankeer, naru nachal wiib li chaajkilal: Wi


laaat yal xawaj, tento li maak sa aabeen, aban wi xapej ut inka
jultik aawe naq aran nanumek li xbe li ha, tento naq tyal aawix
mare yal xawaj.

Junxaqalil Kulubej r o
89
LIMITES
Qu es el amojonamiento?
El amojonamiento es el acto de sealar los mojones, los lmites, de un
terreno o parcela. El amojonamiento comprende o tiene tres pasos:

El deslinde: Es establecer por medio de los planos del terreno u otras


pruebas, como testigos, el tamao del terreno y sus colindancias.

El apeo: Es cuando se mide la tierra ya deslindada. Es decir, el Juez u


otra autoridad miden el terreno y establece los lmites.

El amojonamiento: Es cuando en los lmites se ponen seales. Por


ejemplo, cuando se ha medido la propiedad se ponen izotes, piedras
o hierros para saber con seguridad cules son los mojones.

Podra explicarme cmo se soluciona un problema por lmites?


Vamos a poner un ejemplo:

Yo tengo un to que acaba de comprar la mitad de un terreno, pero


que en medio del terreno tiene dos mojones, o sea, que en medio
hay un pedazo que no se sabe de qu parte es. El otro pedazo lo
compr otro seor a quien le cobraron un poco ms caro que a mi
to y por eso dice que es suya esa parte.

Pero segn los vecinos, que son los testigos, dicen que hace tiempo
que tiene esos dos mojones en medio, pero que la tierra que est en
medio le toca la mitad a un terreno y la mitad al otro y que eso es lo
justo.

Los vecinos dicen que es un problema que tiene tiempo de estar as y


que el que vendi, es ya la cuarta generacin que vena acarreando
con el mismo problema y es hasta ahora que arreglan la escritura,
porque el terreno ya es de dos personas.

r p Derecho Civil
90
LI NUBAJ
Karu li kehok mooqon.
Li kehok mooqon aan xkeebal reetalil bar nanumek li xnubaj
junaq li naajej, li kehok mooqon wan oxib xbehil:

Li xkeebal chi ru hu: Xkeebal chi ru li hu li xnimal ut li xkihal ,


xtziibankil reetali chanki ru rilbal.

Xkeebal chi ru chaqrab: Aan naq nakeemank chi ru li chaqrab


li xbisbal ut naru naq laj raqol aatin nabaanunk re, ut naxke
xmooqonil.

Xkeebal reetalil xmooqonil: Aan naq ak bisbil ak xnume chi ru li


chaqrab. Rawbal li che choq xmooqonil, malaj xkeebal li tzak
malaj chiich, choq reetalil li nubaj.

Ma naru nakacholob chi wu chanki ru natuqubamank junaq


chaajkilal chi rix li mooqon.
Qakehaq reetal:

Wan jun li wikan, toje kixloq junperaas li choch, aban sa xyi li


choch wan wiib li mooqon, sa xyi wan bayaq li inka nanawmank
ani aj eechalk re. Li jun yiijach chik jun li qawachin kiloqok re, li kixtoj
bayaq terto chi ru li wikan ut jokan naq naxye naq toj re. Aban li
nakexye li rechkabal aan naq, wan wiib li mooqon aran ak junxil,
xbaan naq yeebil naq yiijach tkam li jun ut yiijach tkam li jun, ut
aan us.

Nakexye naq li chaajkilal aan ak najter chaq, ut toj wan aj wi


anaqwan, ut li naajej wiib chik aj eechal re.

Li junjunq li wan sa li chaajkilal ain naxkam li xhu, wi laj raqol aatin


kaaj wi naxbeeresi li naxye li hu, sa kabichaleb us li xhuheb;
jokan naq wankeb li komon nakexsik junaq li komon nanawok re
chan tzaqal ru wan li naajej aan, malaj nailmank li hu jwal junxil,

Junxaqalil Kulubej r Q
91
Cada uno de los que estn en estos problemas presentan su escritura,
y si el Juez slo toma en cuenta las escrituras que muestran, los dos
tienen la razn, por eso muchas veces hay que buscar antecedentes,
hay que tomar en cuenta escrituras ms antiguas, porque si no, a
veces se resuelve injustamente, porque los Notarios no van al fondo
del problema.

En primer lugar hay que tratar de conciliar, de llegar a un acuerdo


entre los vecinos. Si no es posible, se le puede pedir al Juez de
Paz o al sndico que intervenga, que mida los terrenos y resuelva
amigablemente el problema.

Si el pleito sigue y las partes no se pueden arreglar, es necesario


hacer un juicio en el Juzgado de Instancia del Departamento. Si
los mojones se movieron hace poco es posible hacer un juicio que
se llama Interdicto de apeo o deslinde. Si es un pleito de muchas
generaciones, es necesario hacer un juicio ordinario. En los dos casos
es necesaria la ayuda de un abogado; y son juicios muy largos y
costosos.

Qu es el Registro de la Propiedad?
Es una oficina pblica, o sea, del gobierno, donde se escribe en
libros, quines son los dueos de los terrenos, cuando se vende o se
compra. Sus libros estn a la vista de todos. Los terrenos que estn all
inscritos se llaman [mcas. Hay dos registros en Guatemala, uno est en
Quetzaltenango para la regin de Occidente, y otro en Guatemala
para el resto del pas.

Si uno quiere saber quin es el dueo de una finca, cules son sus
medidas, quines son sus vecinos y en dnde se encuentran, puede
buscar en los libros o pedir por escrito una certificacin donde conste
lo que dice el libro.

Cuando uno compra un bien inmueble debe pedir que se inscriba


en el Registro de la Propiedad que uno es el nuevo propietario. Si no

r W Derecho Civil
92
xbaan naq wan naq natuqubamank ru chi moko us ta, xbaan laj
nawol chaqrab moko naxtzil ta rix.

Xbeenwa, tento xtuqubankil ru li chaajkilal sa xyaalalil, kuubank


rikineb li echkabal. Wi inka naru tento li xik rikin laj raqol aatin
malaj rikin laj bisol choch nakanjelak chi ru li poopol naq t-okenq,
tbis li choch ut ttuqub ru sa xyaalal.

Wi li chaajkilal yooq, ut inka nakewulak sa li kuub us xik rikin laj


raqol aatin re chaajkilal li wan sa li sutam. Wi li mooqon xeekasimank
toje, naru nawank chi nim li chaajkilal, naru naq li chaqrab ttaqla
aj bisol re ut tke xmooqonil.

Wi li chaajkilal ak najter chaq, us xkeebal junaq raqok aatin chi


wechbil. Sa kabichal chi naleb, tento xtenq laj nawol chaqrab;
ut nanajtok roq ut naxik awuq.

Ka ru li reetalil li eechej.
Aan jun li ochoch re li awabej, bar wi natziibamank chaq reetalil
sa jun li nimla hu, aniheb aj e li choch, naq nakayimank malaj
naloqmank. Li xnimqi hu wan sa rilobaal li komon. Eb li naajej li
tziibanbil aran xbaaneb pink xkaba. Wan wiib chi reetalil
choch arin Watemaal, jun nakana Ketzaltenank ut jun wan sa li
nimla tenamit re chi xjunil li tenamit.

Wi junaq naraj xnawbal ani laj eechal choch, jarub li xbiisal,


aniheb li rechkabal ut bar natalimank, naru nasikmank sa li nimqi
hu malaj xpatzbal chi tziibanbil junaq reetalil.

Naq jun li poyanam naxloq junaq xchoch tento naq tpatz naq
ttziibamanq sa li hu re reetalil li choch, re naq tkanaaq naq aan
aj eechal re. Wi inka nabaanumank naru natalimank naabal li
chaajkilal ut naru nakexmaq chi qu li choch ut toj tqake junaq
nimla jitok sa li chaqrab re naq tqeechani wi chik.

Junxaqalil Kulubej r E
93
se hace pueden haber muchos problemas, incluso que se nos quite
el terreno y despus tengamos que hacer un juicio para recuperarlo.
La ley dice que lo que manda es lo que dicen los libros del Registro,
aunque sepamos que no siempre dicen la verdad.

LOS CONTRATOS
Qu debo hacer cuando compro o vendo algo fuera de mi
comunidad?
Es importante que en estos casos se proteja con un documento escrito
que se llama contrato de compraventa. Cualquiera que tenga ms
de 18 aos puede hacer un contrato.

Los contratos pueden ser de palabra o por escrito. Si no conoce a la


persona con la que est haciendo el trato, lo mejor es hacerlo por
escrito para que despus no haya problema, si ya no quieren cumplir
con lo acordado.

Dos ejemplos:
1- En Cobn se hacen contratos de compraventa de terreno y
contratos cuando se alquila tierra para sembrar, pero eso se hace
ante un licenciado. Cuando se alquila, se firma un papel por
cinco aos por ejemplo, para que as ya no le pueden subir a la
renta, porque si uno paga cada mes, ese papel es lo nico que
me garantiza que no me van a quitar la tierra, cuando todava no
he levantado mi cosecha.

2- En Momostenango slo hacemos contratos de compraventa de


terrenos y slo hay que hacerlo ante Notario. Nosotros, que somos
una cooperativa agrcola, tambin hacemos contratos con
instituciones. Por ejemplo, una institucin nos quiere vender abono
que queremos repartirlo entre los socios, pero ellos necesitan un
documento o una garanta, porque les queremos pagar poco a
poco.

r R Derecho Civil
94
Li chaqrab naxye naq li yaal naxye aan li tziibanbil sa li xhu li
chaqrab, us ta naqanaw naq moko junelik ta yaal naxye.

LI HU REETALIL LI KAYINK MALAJ LOQOK CHOCH.


Ka ru ninbaanu naq tinkayi malaj tinloq najt rikin linnaaj.
Jwal us xnawbal naq us naq wanq junaq laahu xhuhul loqok malaj
kayink choch xkaba. Yalaq ani wan xwaqxaqlaju hab re naru
naxyiib xhu, malaj naru nake xhu. Li reetalil li kayink choch naru
naq yal chi yeebil ut naru chi tziibanbil.

Wi inka nakanaw ru li ani taakayi wi malaj li tkayinq aawe, tento


xkeebal chi tziibanbil re naq wulaj kabej maakaaq li chaajkilal.

Wan wiib li reetalil:


1. Aran Koban nayiibaman li xhuhul li loqok malaj kayink choch
ut xhuhul naq nakeemank chi to, aban aan nabaanumank
chi ru junaq aj nawol chaqrab. Naq nakeemank chi to,
najuchmank junaq li hu chi ru oob hab qayehaq re naq inka
ttaqsi li xtoninkil, wi natojmank rajlal po, li hu aan naxkol rix li naaj
naq inka texmaq chi wu, naq toj maji nawisi ru li awimq.

2. Aran Momostenank, naqayiib xhuhul naq nakookayin, malaj


nakooloqok choch ut aan naqabaanu chi ru junaq aj nawol
chaqrab. Laao wanko sa jun li chuut re naajej re kalek,
naqayiib qahu rikineb nimqi molam. Qayehaq junaq molam traj
kayink awoon qe, re naq tqajeki chi rixeb li qakomon, aban
haaneb nakeraj junaq li hu, re naq kojkooqeb xchool, xbaan
naq chi kok toj tqabaanu re.

Junxaqalil Kulubej r T
95
Los requisitos que nos piden son hacer un documento de garanta,
porque como somos un grupo el que pide el prstamo, si alguno no
paga, entre todos tenemos que pagar la deuda de toda la gente.
Este ao no haremos este contrato porque no tenemos pisto, pero el
otro ao as ser.

Cundo alguien quiere comprar un terreno cul es el trmite que


siguen algunos campesinos?
Bueno, como en la aldea todos nos conocemos, y si por ejemplo, yo
tengo inters en comprar y oigo que alguien est vendiendo, voy a
la casa del dueo y le voy a rogar y preguntar a ver si es cierto que
est vendiendo terreno, si es as, le digo que me haga el favor de
vendrmelo porque yo tengo la facilidad de comprarlo.

Y as, le ruego dos o tres veces, incluso nos echamos una nuestra
agua por all, para ganar confianza y as, si me afirma que me lo
vende, entonces hacemos el trato y lo cancelo ante un Notario y
hacemos la escritura de una vez.

Qu pasa si no tienen pisto para pagar un Notario cuando compran


un terreno?
Pues a puro tubo tiene uno que buscar el dinero, porque no hay otra
manera de garantizar un terreno, porque si no, yo le doy el pisto al
seor pero quiere decir que todava no es mo el terreno, porque no
tengo ningn documento en mi poder, el aval es la escritura ante el
Notario y para eso tenemos que ir a Momostenango o a Xela.

Quin mide la tierra cuando se hace una venta?


No viene el abogado ni la Municipalidad a medir el terreno, slo
nosotros llevamos el mapa, y all ponemos con quin colinda la tierra,
cunto mide all y cunto mide por ac. Slo vamos con el testigo
y el mapa, y este mapa es una hoja de papel en donde ponemos
cmo es el terreno, si es cuadrado lo ponemos as y ponemos cunto

r Y Derecho Civil
96
Li aajel ru aan naq nakexpatz jun li hu re naq kojkooq li xyeemank,
xbaan naq laao nakoopatzok re li to, wi jun qe inka natojok, tento
naq sa komonil tqatoj. Chi ru li hab hain moko tqayiib ta qahu re
to, xbaan naq maaka li qatumin, aban wi sa li hab jun us tqil, toj
aran tana.

Naq ani naraj xloqbal li xnaaj, ka ru tbaanu junaq aj kalom re naq


truuq xloqbal.
Sa li kalebaal, naqanaw qu chi qibil, qayehaq naq twaj xloqbal
ut twabi naq ani yo xkayinkil li xnaaj, tinxik sa rochoch laj eechal
re ut twelaji ut tinpatz re naq mayaal naq yoo xkayinkil li xnaaj, wi
jokan tinye re naq tkayi we, xbaan naq wan bayaq linsentaaw.

Ut chi kamaan twelaji chi ru wiibaq malaj oxibaq sut, ut naru naq
tqaket junaq quka, re naq sa xyaalal tkauxla laj eechal re, wi tye
naq tkayi, toja naq tooxik rikin junaq aj nawol chaqrab, tintoj re ut
laj nawol chaqrab tyiib linhu chi junwaakaj.

Ka ru nakulmank wi maaka xtuminal junaq aj nawol chaqraqb.


Tento naq nasikmank xyaalal li tumin, xbaan naq maaka chik
junaq xbehil re xyeebal naq aawe li naajej, naru ninke li tumin re li
qawachin ut maabar naxye naq li naajej we, xbaan naq maajun
linhu, li hu jwal wan xwankilal haan li naxyiib laj nawol chaqrab, re
aan tento naq tooxik Momostenank malaj Xela.

Ani nabisok re li choch naq tinkayi.


Moko naxik ta laj nawol chaqrab chi moko li poopol xbisbal li choch,
laao tookamoq re li reetalil li choch ut aran tqake ani wankeb sa
qamooqon, jarub xbiisal. Kaaj wi tqakam li naochbeenink qe,
tqayiib junaq reetalil chi ru hu, bar wi tkutunq, chanki ru lo naajej,
jarub xbiisal, laj nawol chaqrab kaaj wi naril li hu xyiibamank.

Junxaqalil Kulubej r U
97
mide en cada lado, por el norte, por el sur y el Notario slo mira el
papel que hacemos.

Y no han tenido problemas de colindancias despus, cuando


venden o heredan?
Tal vez s hay, pero lo que pasa es que antes de pagar la tierra,
yo tengo que hacer lo posible de citar al vecino o los vecinos y
preguntarles hasta dnde llega su mojn y el del seor que me va
a vender, entonces ellos sern testigos de s es cierto o no lo que me
dice el vendedor.

Eso lo hacemos entre nosotros y ante un Notario, porque es muy rara


la persona o el licenciado que viene hasta aqu a medir el terreno,
porque est lejos donde vivimos. Para estas cosas siempre vamos con
abogado particu1ar y no con el Juez, porque eso no es competencia
del juzgado y no tenemos costumbre de ir al juzgado.

Fjese que hay otro tipo de documento que se hace y que no es


escritura, porque lo hace una persona particular. Pero esto se hace
cuando la persona que me est vendiendo es de confianza, por
ejemplo, un pariente, porque a veces resulta que todava no tengo
todo el dinero para comprar el terreno, entonces lo que hacemos es
un documento ante una persona del pueblo, que sabe algo de ley,
que tiene maa y que sabe escribir.

Pero este tipo de documento no vale nada ante la ley.


Pero como hay gente que no junta el dinero para pagar un Notario.
Adems, si tomamos en cuenta los pasajes, la comida y otras cosas,
sale caro, por eso mientras se hace un documento formal, ms serio
y se junta el dinero, se hace este documento.

Para la compraventa de terrenos es necesario hacer escritura


pblica, porque otro tipo de documento no se puede inscribir en el
Registro, y lo que est inscrito en el Registro es lo que vale.

r I Derecho Civil
98
Ut ma maaka chaajkilal, naq nakayimank malaj naq nasiimank.
Mare wank aban naq toj maji natojmank li choch, tebinboq li
rechkabal, re naq tinpatzeb re toj bar nawulak li xmooqoneb ut
re li qawachin tkayi li xnaaj, re naq haaneb aj wi teyehoq re, ma
junnaqik rikin li naxye laj kay.

Aan naqabaanu chi qibil qib ut rikin laj nawol chaqrab, ut jwal
maakaeb laj nawol chaqrab txik chi xbisbal junaq naajej,
xbaan naq najt wanko. Jokan naq junelik nakooxik rikin laj nawol
chaqrab ut moko rikin ta laj raqol aatin, xbaan naq moko rilom ta
laj raqol aatin aan.

Wan chik jun paay chi hu nabaanumank, moko escrituur ta, yal jun
komon nayiibank re. Ain nabaanumank naq li yo chi kayink ninnaw
ru malaj wechalal, mare toj maji tzaqal li xtzaq wikin re xtojbal
chi junwaakaj, li nabaanumank aan naq junaq li komon naxnaw
tziibak ut naxnaw bayaq li chaqrab, naxyiib junaq qahu.

Aban li hu ain maaka xwankilal chi ru li chaqrab.


Aban wan li komon inka nakeruuk xtojbal junaq aj nawol
chaqrab. Qayehaq wi tqake sa ajl li xbeelebaal ut li xtzakahemq
ut li kok sachom, jwal terto naelk; rikin ain naru xyiibankil junaq li hu
rikineb li qakomon, naq wan li xtzaq, toja naq tooxik rikin laj nawol
chaqrab.

Re naq nakayimank malaj naloqmank li choch tento xyiibankil


junaq xhuhul (escritura pblica) li choch, wi maaka re moko naru
ta xtziibankil sa bar wi wan chaq reetalil li choch ut li wan reetalil
aran wan xwankilal.

Junxaqalil Kulubej r O
99
Cmo se hacen los contratos?
Los contratos se hacen por escrito. Si se hace por escrito deben tener
los datos personales del que compra y del que vende, si se trata de
un terreno debe tener los nmeros de la finca conforme su inscripcin
en el Registro de la Propiedad o la declaracin del vendedor, de los
aos que lleva de tener pblica, pacfica y de buena fe el terreno,
diciendo la aldea, municipio y departamento donde est ubicado
medidas y colindancias. Los contratos deben llevar, adems, las
condiciones en que se hace la compraventa, por ejemplo el precio,
cmo se van a pagar las cosas que se venden y cmo se

entregan, y las firmas o la huella digital de los que estn contratando.


Si un contrato no tiene firma o la huella digital, no vale. Si no se puede
hacer un contrato, al menos se debe exigir un recibo por el dinero
que se paga, si no nadie nos va a creer que hemos pagado y puede
ser que hasta perdamos el dinero. Pero siempre es mejor hacer un
contrato.

Me podra ensear un contrato de compraventa? MODELO DE


CONTRATO DE COMPRAVENTA
En el Municipio de ___________ del Departamento de___________el
cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, nosotros Juan Lpez
Prez, de cuarenta aos, con cdula de vecindad nmero de orden
es___________y de registro ___________, extendida en este Municipio, y
Venancio Toc Sac de cuarenta y dos aos, con cdula de vecindad
nmero de orden___________y de registro___________extendida en
este municipio; los dos guatemalteco s, agricultores, casados, con
domicilio en este departamento, hallndonos en el libre ejercicio
de nuestros derechos civiles, por este acto celebramos contrato de
compraventa, contenido en las Clusulas siguientes.

PRIMERA: Yo Juan Lpez Prez, soy propietario de dos quintales de


abono marca Abonn, para tomate, los que vendo al seor Venancio
Toc Sac, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde,

t P Derecho Civil
100
Chanki ru nayiibamank li xhuhul choch.
Li xhuhul li kayink malaj li loqok choch nabaanumank chi
tziibanbil. Wi nabaanumank chi tziibanbil, tento naq txik li resilal li
yo chi kayink re ut li yo chi loqok re, wi aan jun nimla naajej, tento
naq txik rajlil li xna li choch, chanchan naq tziibanbil chaq sa bar
wi wan reetalil li eechej, jarub hab rokik chi kamaan, sa xyaalal,
xyeebal li kalebaal, li tenamit ut li xteepal, ut li xbiisal ut li xmooqonil.

Sa li hu tento txik chi sa jonimal, chanki ru naq ttojmanq ut chanki


ru naq tqaxtesimanq, li xjucheb li yookeb chi yiibank re. Wi wan
junaq li hu maaka xjuch chi sa, maaka wankilal. Wi inka naru
chi uxliik junaq li hu, us ta junaq resiiw, xmaak li tumin yo chi tojek, wi
inka maaaani tpaabanq qe naq ak xtojmank, ut naru naqatzeq li
qatumin. Aban jwal us xyiibankil junaq li hu.

Ma truuq taakut chi wu junaq xhuhul loqok choch. REETALIL JUNAQ


XHUHUL LOQOK CHOCH.
Sa li tenamit___________re xsutam li___________, oob xbe li po junio re
li hab noventa y dos, laao aj Juan Lopez Prez, kakaal hab wan re,
wan xsewl, li rajlil aan _______ ut ___________, keebil xbaan li poopol
re___________; ut qawa Venancio Toc Sac, wiib roxkaal hab wan
re, wan xsewl li rajlil aan___________ut___________, sa kabichaleb al
guatemaaleb, arin wankeb li rochoch, wanko chi tzaqal qe qu, ut
yooko chi roxloqinkil li chaqrab, rikin li hu ain yooko chi xwotzbal li
naleb re kayin kaaq re ru.

XBEEN: Laain aj Juan Lpez Prez, wan wiib kintal chi awoon wikin,
abonin xkaba, re li pix, yookin chi xkayinkil re qawa Venancio Toc
Sac, chi xjunil li wiib kintal. Wiib sient xtzaq, xinkul chi tzaqal re ru.

Junxaqalil Kulubej t q
101
por el precio de doscientos quetzales. Asimismo manifiesto que sobre
dichos quintales de abono no hay ninguna prenda que afecte los
derechos del comprador. SEGUNDA: Yo Venancio Toc Sac, manifiesto
que he recibido a mi entera satisfaccin el abono y que en los
trminos antes relacionados, acepto la venta que por este acto se
me hace. TERCERA: Ambos contratantes manifestamos que hemos
ledo ntegramente lo escrito, y enterados de sus efectos legales,
lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Yo Juan Lpez Prez y yo
Venancio Toc Sac dejo impresa la huella digital de mi dedo pulgar
de la mano derecha.

Quin puede hacer contratos?


Los contratos se pueden hacer slo entre las partes, o ante un Notario.
Pero las compraventas de terrenos deben hacerse en escritura
pblica ante un Notario. Si no se hace ante notario, en escritura
pblica, no se puede inscribir en el Registro de la Propiedad y puede
haber muchos problemas, si se hace el negocio de un terreno sin
escritura. No vale. Slo el dueo del terreno puede venderlo, y es
dueo del terreno la persona que aparece como tal en el Registro
de la Propiedad. Por eso es bueno que antes de comprar un terreno
el dueo nos ensee sus escrituras para ver si de verdad el terreno le
pertenece a l.

Qu se necesita para hacer un contrato de compraventa?


Primero que todo hay que ser el dueo del terreno que se va a vender,
el que compra y el que vende deben ser mayores de edad, deben
querer vender y comprar, pues no se puede vender ni comprar a la
fuerza y se deben poner de acuerdo en el precio. Despus van con
el Notario y le dicen que quieren hacer un contrato de compraventa
del terreno.

El dueo, o sea, el vendedor debe tener ttulo de dueo, este ttulo


es un papel que dice que l es el dueo, este papel puede ser la
certificacin del Registro de la Propiedad o la copia de la escritura

t w Derecho Civil
102
Ninye aj wi naq maaka chik wilom chi rix li wiib kintal chi awoon,
xbaan xreechani laj loqol re.

XKAB: Laain qawa Venancio Toc Sac, maajun inchajkilal chi rix li
wiib kintal chi awoon xbaan naq xinkul chi tzaqal re ru.

ROX: Sa kabichal xqake reetal naq chaabil li hu ut maaka chik


yehek traj, naqajuch xsa, reetalil naq sa sa qachool. Wi inka
nanawmank li juchuk, naru nakanaak li reetalil li ruuj uqb seebal.

Ani naru chi yiibank re li hu ain.


Junaq xhuhul kayink kaaq re ru, kaaj wi naketzaqonk eb li
nakeokenk, rochbeen junaq aj nawol chaqrab. Aban li xloqbal
junaq najej, tento xbaanunkil sa xhuhul chaqrab ut rikin junaq
aj nawol chaqrab. Wi inka nabaanumank rikin junaq aj nawol
chaqrab, malaj sa xhuhul chaqrab, moko

naru ta xtziibankil sa xhuhul li eechej ut naru natawmank naabal li


chaajkilal, wi naloqmank junaq li choch maaka xhuhul, moko us
ta. Kaaj wi laj eechal re naru chi kayink re ut laj eechal re aan li wan
chaq xkaba sa li xhuhul reetalil li eechej. Jokan naq naloqmank
junaq li naaj tento naq tkut li xhuhul chawu, re naq t-ilmanq naq relik
chi yaal re.

Ka ru naajmank re naq nayiibamank junaq xhuhul loqok naajej.


Xbeenwa tento naq we li tinkayi ut li teloqoq tento naq wanq
xwaqxaqlaju hab re, tento naq teraj kayink ut loqok, inka naru
kayink ut loqok naq mimbil ru ut texke rib sa aatin rikin li xtzaq.
Chi rix aan nakexik rikin junaq aj nawol chaqrab ut texye naq
teraj junaq xhuhul loqok choch.

Laj kay re, tento naq wan xhuhul li xnaaj rikin, li hu aan naxye naq
aan aj eechal re li choch, haan mare junaq sertipikasion keebil
xbaan li nakamok reetalil li eechej malaj xjalam u li xna li choch,
bar wi naxye naq re li yo xkayinkil, re rilbal naq haan laj eechal

Junxaqalil Kulubej t e
103
donde conste que l es el dueo, para identificarse las personas
deben llevar su cdula de vecindad. Si el terreno est hipotecado,
o sea, que si al dueo le prestaron dinero y dio como garanta el
terreno, debe decrselo al que le va a comprar y al Licenciado.

Explquenos qu papeles debemos, hacer al comprar un terreno?


Hay tres tipos de papeles: Escritura pblica, documentos autenticados
y documentos privados. Si una persona compra un terreno y le dan
un ttulo o escritura pblica son papeles que valen, o si uno tiene un
documento autenticado, tambin tiene validez siempre que sea
de una escritura, porque de lo contrario slo es una prueba de las
personas que venden.

Ahora, si compra un terreno y le dan un documento privado, hay


que tener cuidado porque los documentos privados son fciles de
falsificar y por eso hay tierras que tienen dos documentos privados y
la gente que es mala vende dos veces el mismo terreno, por eso es
mejor tener escritura pblica o documento autenticado porque eso
no es fcil de falsificar. Adems, como ya se indic, slo la escritura
pblica se puede inscribir en el Registro.

Por qu vale ms el documento autenticado?


Porque est firmado por un Notario, en cambio en el privado no
aparece firma del Licenciado, cualquiera puede firmar, es slo una
constancia de venta. Por ejemplo: Si los papeles estn firmados por
un gisache (tramitador), tampoco tienen validez.

Cuando un Notario firma el documento y firman las dos partes; o


sea, el que compra y el que vende o si se firma ante un Alcalde el
documento es vlido. Por eso es necesario que si se compra o se
vende un terreno se haga ante un Notario.

t r Derecho Civil
104
re, tento naq tkam li xsewl. Wi li naajej, wan xhuhul se bank,
malaj xtonink tumin baraq, tento xyeebal re li tloqoq ut laj nawol
chaqrab.

Cholob ka ru chi huhil tento xyiibankil naq naloqmank junaq


naajej.
Wan oxib paay chi hu: Hu keebil xbaan li chaqrab, xmu xhuhil
ut tziibanbil rix xbaan laj nawol chaqrab ut hu yiibanbil xbaan
junaq li komon naxnaw tziibak.

Wi junaq poyanam tloq junaq naajej ut texke re xhuhul tzaqal li


naajej, aanatqeb li hu useb, wi li hu yal xmu ut tziibanbil rix xbaan
laj nawol chaqrab, us aj wi, re rilbal naq wan xhuhul rikin li yo chi
kayink re.

Anaqwan wi tloq junaq naajej ut texke junaq xhuhul re yiibanbil


xbaan aj nawol chaqrab malaj junaq li komon xyiibank re, naru
naq nakexyiib reheb ani t-ajoq re, jokan naq wan li naajej wan
wiib xhuhul, wan li komon jwal yib ru xnaleb ut truuq xkayinkil
wiibaq sut, jokan naq tento naq wanq xhuhul keebil xbaan li
chaqrab, malaj tziibanbil rix, re naq maaani truuq chi kasutink
re. Jo kamaan xyeemank, li hu keebil xbaan li chaqrab naru
xkambal sa li natziibamank wi chaq li eechej.

Kaut naq jwal us li xmu li hu tziibanbil rix xbaan laj nawol chaqrab.
Xbaan naq juchbil xsa xbaan laj nawol chaqrab ut li yal yiibanbil
xbaan junaq komon, inka us xbaan naq maaka xjuch laj nawol
chaqrab chi sa, yalaq ani naru najuchuk chi sa xbaan naq yal
reetalil naq xkayimank. Qayehaq, wi li hu juchbil xbaan junaq yal
aj yiibahom hu, maaka xwankilal.

Naq junaq aj nawol chaqrab naxjuch xsa li hu ut sa kabichaleb,


li nakayink ut li naloqok, malaj rochbeen laj jolominel tenamit li hu

Junxaqalil Kulubej t t
105
Y si una persona vende una tierra que no es de l, pero el papel que
da est firmado por un Notario, eso tiene validez?
All hay un problema serio porque la ley dice que no se puede vender,
sino lo que es propio. Si vendo lo que es de otro, aunque se haga
ante Notario no tiene validez. El que vende de esta manera est
cometiendo un delito y es el delito de estafa y por eso, por un lado,
puede ir a la crcel y por el otro lado, tiene que devolver el dinero
que le dieron y como se hizo ante Notario, se tienen todas las pruebas.

Por eso, antes de comprar debemos averiguar bien cmo estn


los terrenos y saber qu papeles son los que valen porque si no, lo
pueden engaar a uno. Por ejemplo, en San Cristbal Verapaz, don
Jacinto Pop compr un terreno, pero el vendedor no le quiso ensear
la escritura, pero dijo que era una venta segura porque la duea del
terreno se iba a ir a los Estados Unidos.

Primero, el vendedor le pidi a don Jacinto veinticinco quetzales


para tramitarle los papeles, despus le exigi seiscientos sesenta y
ocho quetzales para poner al da un pago atrasado, despus result
que no exista el terreno, pero don Jacinto ya haba pagado y no
tena ningn comprobante.

Uno puede tener un terreno que no es de uno y sembrar o vivir en l?


S, por medio de un contrato de arrendamiento, que tambin se
conoce como alquiler.

Qu es el contrato de arrendamiento?
El contrato de arrendamiento o alquiler, es aquel por medio del cual
una persona da a otra el derecho a usar por un tiempo una cosa, a
cambio de un pago.

t y Derecho Civil
106
haan us. Jokan naq wi tkayimanq junaq naajej, tento xik rikin
junaq aj nawol chaqrab.

Wi junaq li poyanam tkayi junaq naajej moko re ta, aban juchbil


xbaan aj nawol chaqrab, ma wan xwankilal ain.
Arin wan jun nimlachaajkilal, li chaqrab naxye naq moko naru ta
xkayinkil junaq naajej moko aawe ta. Wi tinkayi raj junaq li kaaq re
ru moko we ta, us ta tinyiib xhuhul rikin aj nawol chaqrab, maaka
xwankilal. Li ani nakayink chi kamain yo chi xmuxbal li chaqrab ut
yo chi elqak chi rix haan naru naxik sa tzalam ut chi haan tento
naq tqajsi li tumin li kikehek re, xbaan naq kibaanumank chi ru aj
nawol chaqrab wan reetalil.

Jokan naq okaq qe xloqbal junaq naajej tento naq tqanaw


chanki ru wan, xnawbal naq li xhuhul chaabileb, wi inka naru
nakohexbalaqi. Qayehaq, San kristow, xteepal Alta Verapaz,
qawa Jacinto, kixloq jun xnaaj, aban li xhuhul inka kikutek chi ru
xbaan laj kay re, aban kiyehek re naq haan jun li naajej maaka
xchaajkilal, xbaan naq laj eechal naajej xik re chi wank sa xteepal
estawos uniiy, xbeen laj kay re kixpatz re qawa Jacinto, oob
xkakaal ketzal re risinkil li xhuhul.

Chi rix aan kixpatz re olaju xkaakaal ketzal chik, re xtojbal jun li kas
ak wan, chi rixkil naq li naajej aan maaka, aban qawa Jacinto
maajun xhuhul rikin naq kixtoj li tumin aan.

Ma naru naq wanq junaq aanaaj us ta moko aawe, tat-awq chi sa


ut naru nakatwan chi sa.
Heehe, naru nakatoj rajlal, laaat aj to choch.

Ka ru li xhuhul tonink choch.


Rikin xhuhul toninki choch natawmank li kulubej re roksinkil
jarubaq po, malaj hab li naajej xbaan naq yo xtojbal.

Junxaqalil Kulubej t u
107
Quienes pueden dar en alquiler alguna cosa?
En primer Lugar, los dueos. Pero tambin pueden dar en alquiler
los que tengan el bien aunque no sean dueos, pero siempre con
permiso del dueo.

Y todos tenemos derecho a alquilar una cosa?


S, todos los mayores de edad tenemos derechos d alquilar.

Y qu cosas se pueden arrendar o alquilar?


Se pueden alquilar los terrenos, los carros, los animales y todas las
cosas que no puedan ser cambiadas por otra igual, por ejemplo, no
se pueden alquilar granos bsicos como el maz, frjol, comida, garo,
cigarros y otras cosas.

Qu puedo hacer si me piden, antes del plazo, un terreno que estoy


alquilando?
Yo soy de una aldea de Sumpango y cerca de la comunidad un
finquero me alquil un terreno y tengo siembra all, pero ahora de
repente me dijeron que se termin el plazo, pero segn mis cuentas,
el plazo no se ha terminado todava y lo que ms me preocupa es
que no he recogido mi cosecha,

qu puedo hacer?
El finquero no tiene derecho a impedir que saque la cosecha. Existe
una prueba del acuerdo que es el documento. As que lo que puede
hacer es ir al Juzgado de paz y tratar de arreglarse con el finquero. Si
eso no es posible, debe buscar un abogado, para que ste comience
un juicio. Tambin para alquilar tierra se debe hacer por escrito,
porque si se hace as no le pueden a uno subir el precio del alquiler.

Por ejemplo: Una persona hace un contrato de .alquiler y firma el


papel para dos aos, para que as ya no le puedan subir el precio del
alquiler que casi siempre se paga mensual o quincenalmente. Si hay
un papel o contrato no le pueden subir el precio y se garantiza que

t i Derecho Civil
108
Aniheb li nakeru chi xkeebal chi to junaq kaaq re ru.
Xbeen been, laj eechal re. Aban naru aj wi nakexke chi to us ta
inka reheb, aban toja yaal aj wi re laj eechal re.

Ut chi qajunil naru naqatoni junaq kaaq re ru.


Heehe, li wanko waqxaqlaju hab qe, malaj li numenaqo waqxaqlaju
hab, naru naqatoni yalaq ka ru.

Ut ka ru li naru xkeebal chi to.


Naru xkeebal chi to li naajej, eb li beelebaal chiich, eb li xul ut
chi xjunil li kaaq re ru li inka naru xjalbal rikin junaq chik junnaqik,
qayehaq, inka naru xkeebal chi to li iyaj, li wa, li uka li may ut wan
chik xkomon.

Ka ru naru ninbaanu wi texpatz we naq tinqajsi junaq naajej, wi


maji nawulak xqehil xqaxtesinkil.
Laain wankin sa jun kalebaal re Sumpank ut nach rikin li kalebaal
jun aj eechal naajej kixtoni we jun peraas, ut wan li wawimq aran,
aban anaqwan xexye we naq xwulak xkutankil xqaxtesinkil, aban
jultik we naq toj maji nawulak xkutankil ut li jwal yo wi linkauxl aan
naq maji nawisi li wawimq.

Ka ru naru tinbaanu.
Laj eechal naajej maaka xkulub naq trisi li winq wi toj maji narisi
li rawimq. Wan jun li reetalil, aan li hu kijuchmank xsa naq kiok chi
tonink aran. Li naru nabaanumank aan naq naru nauxki xik sa li
raqba aatin ut xtuqubankil ain rikin laj eechal naajej. Wi inka
naru xbaanunkil, tento xsikbal junaq aj nawol chaqrab re naq
ttikib junaq tzilok ix.

Naq nauxk tonink naajej tento xkanabankil chi tziibanbil reetalil,


wi nakana reetalil chi tziibanbil inka naru nakextaqsi li xtojbal.
Qayehaq: Jun li komon naxtoni junaq naajej ut naxjuch li xhuhul
toonink re wiib hab, re naq inka chik textaqsi xtzaq li naajej, li

Junxaqalil Kulubej t o
109
no le van a quitar el terreno cuando todava no se haya levantado
la cosecha.

Qu pasa si a uno no le pueden pagar la cosa que le compraron o


el terreno que le alquilaron?
Pues, por ejemplo, en Tecpn, cuando se presentan denuncias por
deudas no pagadas, lo que se hace es, si tienen algn comprobante,
citar a las personas y pedir que paguen. Si no tienen ningn
comprobante, se escucha a las dos partes y casi siempre el que
debe, lo reconoce, pero solicita tiempo para pagar. Tambin se
puede seguir un juicio en un juzgado para que le paguen a uno lo
que le deben, pero en lo que s hay que ser claros, es que por deudas
no se puede castigar a ninguna persona con la crcel.

ORGANIZACIN COMUNITARIA
Qu es un Comit?
Es la reunin de personas que se unen para buscar solucin a
necesidades que tiene la comunidad.

Estos Comits deben surgir de las necesidades sentidas en la


comunidad, en donde casi siempre hay personas inquietas que
quieren ver la mejora en la vida de las personas y de las comunidades.
Estas personas inquietas ven que se pueden hacer algunas cosas,
pero que se necesita la unin para lograr sus fines y por eso invitan a
sus amigos, a sus vecinos y a sus parientes para platicarles sobre sus
ideas.

Cuando los invitados oyen, tambin ellos piensan y as aparecen ms


ideas, y ven que juntos pueden traer muchas mejoras a la comunidad.

Entonces buscan cmo organizarse para realizar las tareas que tienen
que cumplir para trabajar por el mejoramiento de la comunidad y es
as como nacen los Comits.

t p Derecho Civil
110
natojmank rajlal po malaj rajlal kabkab xamaan. Wi wan junaq li
hu chi rix inka chik naru nakextaqsi li xtojbal ut naru naq toj trisi li
rawinq.

Ka ru nakulmank wi li xloqman rikin junaq li poyanam inka


nakeruuk chi xtojbal malaj li kitonimank inka naru xtojbal.
Qayehaq, aran Tekpan, naq nakulun junaq jitom xmaak kas maji
tojbil, li nabaanumank haan naq wi wan junaq reetalil, xboqbaleb
li poyanam ut xpatzbal re naq tetojoq. Wi maajun wan reetalil li
xtumin, nakeabimank sa kabichaleb, aban junelik nareeka li
xmaak li wan xkas, aban naxpatz xhonal re naq ttojoq. Naru naq
li chaajkilal nanumek sa li raqba aatin re naq textoj li kas, tento
xnawbal naq maajun li komon naru naxik sa tzalam xmaak li kas.

KUUBANK IB SA KALEBAAL
Ka ru jun li Komite.
Aan li chutubank ib re xsikbal xbehil xtuqubankil li chaajkilal
sa li kalebaal. Eb li chuut ain, nakesike ru sa xyanq li kalebaal,
bar wi junelik wankeb li komon jwal nakexsapsapi rib re xsikbal
xchaabilobresinkil li kalebaal ut eb li komon. Eb li poyanam aan
nakexke reetal naq wan li kaaq re ru naru xbaanunkil, aban naraj
naq chutchuuqat, jokan naq naxsikeb ru li xkomoneb re naq
nakeseeraqik.

Naq eb li boqbileb nakerabi, aaneb aj wi nakekauxlak ut


chi kamaan nayola naabal li naleb ut nakexke reetal naq sa
komonil naru xsikba li rusilal li kalebaal.

Tojo naq nakexsik chanki ru nakexkuub ribeb re xbaanunkil


li xkanjeleb re xwaklesinkil li xkalebaaleb ut chi kamaan naq
nayola li Komite.

Junxaqalil Kulubej t Q
111
Cmo pueden ser los Comits?
Son de muchos tipos:
Pro-mejoramiento de la comunidad Introduccin de agua potable
Mejorar o construir escuelas Introduccin de energa elctrica
Instalacin de letrinas Mejoramiento de la vivienda Construir
caminos vecinales Construir puestos de salud.

Y Comits para realizar o hacer cualquier otro trabajo que se necesita


en la comunidad.

Quines integran o forman un Comit?


Una Directiva se forma por lo menos con las siguientes personas:
Presidente Secretario Tesorero Vocales

Las personas que estn en estos cargos deben ser electos por la
Asamblea General. Siempre se trata que la directiva tenga un
nmero impar (por ejemplo 3, 5, 7,) de miembros para que no haya
empate en las votaciones. El resto de las personas forman parte de la
Asamblea General del Comit.

Qu tenemos qu hacer para formar un Comit?


Para formar un Comit hay que cumplir con los requisitos que ordena
la Gobernacin Departamental y son:

1. Solicitud dirigida al Gobernador Departamental en una hoja de


Papel bond o simple. En la solicitud debe aparecer:

jj Los objetivos que persigue la formacin del Comit.


jj Proponer dos testigos que declaren sobre la honradez y
honorabilidad de los miembros de la Junta Directiva.

2. Se acompaa a la solicitud, otra hoja de papel bond o sim ple,


donde se certifica el acta de fundacin del Comit y los miembros
de la Junta que salieron electos en Asamblea.

t W Derecho Civil
112
Chankeb ru li Komite.
Naabal paay ruheb :
Re xwaklesinkil li kalebaal Re ha Re tzolebaal Re lus Re
letriin Re ochoch Re be Re kawilal.

Ut Komite re xbaanunkil naabal paay ru chi kanjelil sa li kalebaal.

Ani naketzaqonk sa li Komite


Jun li chuut, naru nakubliik xbaaneb li komon ain :
jj Xbeenil
jj Xkabil
jj Roxil
jj Xkahil
jj Roil

Eb li nakeokenk chi sa, tento naq sikbileb ru xbaaneb li komonil.


Junelik junaq Komit, mare oob, malaj wuqub li nakeok chi sa, re
naq nawan bootik moko juntaqeet ta nael. Li komonil nakekana
choq komonil.

Ka ru naru naqabaanu re naq nakubliik junaq Komit.


Re naq tkubliiq junaq Komite, ka ru naajmank jo naxye li
kowernasion ut ain :

1. Jun li hu re xpatzbal, sa li hu ain naok:

jj ka ru aj e li Komite
jj Wiibaq li komon li texye naq chaabileb li xekana sa li
Komite.

2. Xhuhul naq xesikek jo Komit (certificacin de acta).

Junxaqalil Kulubej t E
113
3. Junto a la solicitud y a la hoja de papel donde est la certi ficacin
del acta deben mandarse los antecedentes pe nales y policacos
de: Presidente, Secretario y Tesorero.

4. Indicar o decir qu obra quieren o pretenden hacer.

5. Acompaar presupuesto (lista de gastos y precios) de la obra a


realizar.

6. Informar qu cantidad de dinero van a recaudar para rea lizar la


obra.

Los Comits que recaudan fondos slo se autorizan si se van a hacer


obras fsico-materiales, por ejemplo:

jj Introduccin de energa elctrica. Introduccin de agua


potable.
jj Construccin de parques.
jj Construccin de escuelas.
jj Construccin de iglesias.

Todos estos requisitos se fundamentan legalmente en el decreto 20-


82.

Cules son los trmites a seguir para la inscripcin de un Comit?


a) Mandar a la Gobernacin la papelera anotada antes.

b) Ir con el Alcalde Municipal de la localidad con la resolucin


para que escuche a los testigos propuestos. El Consejo Municipal
acuerda si es posible dar aprobacin a la obra que se piensa
realizar por los miembros del Comit.

c) Regresa la papelera ya tramitada. Inmediatamente la


Gobernacin Departamental manda la papelera al Ministerio de
Gobernacin, quien da la aprobacin del Comit.

t R Derecho Civil
114
3. Xhuhuleb li xeok chi sa re rilbal naq maakaeb xchaajkilal
(antecedentes policacos y penales).

4. Xyeebal karu chi kanjelil teraj xbaanunkil.

5. Junaq reetalil li xsachomeb chi rix li teraj xbaanunkil.

6. Xyeebal resil, jonimal chi tumin texchutub re li xkanjeleb.

Li komit naru nakexchutub xtumineb, wi texbaanu junaq kanjel,


qayehaq:

jj Roksinkil li kaxlan xam.


jj Roksinkil li ha
jj Xyiibankil li paark
jj Xyiibankil li tzolebaal.
jj Xyiibankil li tijlebaal.

Chi xjunil ain wan sa li xchaqrab 20-82.

Ka ru tento xbaanunkil re xtziibankil junaq Komit.


a) Xtaqlankil sa kowernasion li hu kiyeemak.

b) T-uxq xik rikin laj jolominel tenamit rikin li xchaqrabil, re naq


terabi eb li komon aj tenqeb. Sa xchutameb sa li poopol
texye ma us li kanjel yo chi xkauxlankil.

c) Naqaj chaq li hu. Chi junpaat nauxk xik sa li kowernasion, re


xkambal li hu ut textziiba chaq li komite.

Junxaqalil Kulubej t T
115
d) La papelera regresa a la Gobernacin Departamental, en donde
dan la resolucin autorizando la formacin y organizacin del
Comit.

e) Se entregan las credenciales o los papeles a los del Comit.

Se dan avisos:
jj Al Ministerio de Finanzas Pblicas.
jj A la Contralora General de Cuentas.

Una vez autorizado el Comit, se debe pagar una contribucin cada


tres meses. La cantidad de dinero que se da, depende de lo que
quiera dar el Comit. Esta contribucin es algo as como un regalo.

Cules son las funciones del Comit?


Los Comits reconocidos por la Alcalda y la Gobernacin
Departamental se organizan slo para hacer una obra especfica
y desaparecen cuando esa obra queda terminada. Todas la/s
actividades del Comit tienen que ver con la obra para la cual
fueron autorizados.

Si hacen una fiesta o acto cultural tiene que tener como motivo la
realizacin de la obra, por ejemplo: recaudar fondos, solicitar ayuda
a los vecinos, dar a conocer la obra, inaugurar una parte de la obra,
el inicio de los trabajos o la finalizacin de los mismos.

Cmo seleccionamos a los dirigentes de un Comit?


Generalmente ya se conocen en la comunidades a las personas que
tienen ms inters por trabajar y por animar a otras personas para
que ayuden a resolver los problemas de la comunidad.

Lo mejor es averiguar y buscar poco a poco y conocer a las


personas, para ver a quines proponen los vecinos para formar parte
de la Directiva que elige la Asamblea General. La sabidura de las
comunidades es la mejor gua en estas cosas.

t Y Derecho Civil
116
d) Naqaj chaq sa li kowernasion, bar wi nakexke xchaqrabil
re naq naxaqli li komite.

e) Nakeemank li xhuhuleb li junjunq chi poyanam xtzaqonk sa


li komite.

Nayeemank resilal sa eb li molam ain:


jj Sa li naketzilok wi chaq rix li tumin (Ministerio de Finanzas
Pblicas).
jj Sa li nakehok xnumleb chi xjunil li nabaanumank (contralora
general de cuentas)

Naq ak xtziibamank li komite, tento naq natojmank jun li china


tenqaal rajlal ox ox po. Li xkihal li tumin nakeemank, ayaal re li
komite. Li china tenq ain kamaan jun li maatan.

Ka ru nakexbaanu li Komite.
Eb li komite, kuubanbil xbaan li poopol ut li kowernasion,
nakexkuub rib re xbaanunkil junaq li kanjel ut nasach naq
naraqek li kanjel. Chi xjunil li tbaanu li komite tento naq wanq sa
xyanq li xkanjel, xbaan naq aan aj e naq xyola.

Wi nakexbaanu junaq nimqe malaj junaq kutbesink, tento naq


wanq xyaalalil, qayehaq, chutubank tumin, xpatzbal xtenq,
xpuktasinkil resilal li kanjel, xnimqehinkil xtiklajik li kanjel malaj xraqik
li kanjel.

Chanki ru nakesikmank li nakejolomink re li komite.


Ak nawbileb ru sa li kalebaal, eb li nakeokenk, eb li naketzaqonk
chi xtuqubankil li chaajkilal nailmank sa li kalebaal.

Li us aan xtzilbal rix ut xsikbal ru chi timiltimil ut xnawbaleb ru,


ut aniheb li teokenq sa li chuut. Li kalebaal aaneb nakesikok
reheb li komon ain.

Junxaqalil Kulubej t U
117
Es importante hacer un trabajo educativo para que la gente que
siempre sale electa para esos cargos, vaya formando a otras personas,
especialmente jvenes, que puedan ir teniendo la oportunidad de
participar y as formar gente nueva que ponga en prctica nuevas
ideas en las comunidades.

Qu es una Asociacin?
Las asociaciones no lucrativas, o sea, que no buscan ganar dinero,
son un grupo de personas que se juntan para promover, ejercer y
proteger sus intereses sindicales, polticos, econmicos, religiosos,
sociales, culturales, profesionales o de cualquier otra cosa, que deben
estar debidamente aprobadas por el Ministerio de Gobernacin,
tienen personalidad jurdica o legal y por lo tanto tienen derechos y
obligaciones.

Estas asociaciones deben constituirse por medio de un acta notarial,


(ante un Notario) esta acta debe de tener por lo menos los siguientes
datos:

a) Lugar, da, mes y ao de otorgamiento


b) Los nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad,
profesin, ocupacin u oficio, lugar donde vive e identificacin
de las personas que forman la asociacin.
c) Deben decir claramente que tienen la voluntad de formar parte
de la asociacin.
d) Nombre de la asociacin.
e) Nombramiento de una Junta Directiva Provisional.
f) Nombramiento de la o las personas encargadas de tramitar
toda la papelera y a lo que estn autorizadas para realizar esos
trmites.

t I Derecho Civil
118
Jwal us xbaanunkil naq li ani tetzaqonk arin texkut chi ruheb
li saajeb, re naq eb li komon yooqeb xtzolbal rib, re naq wulaj
kabej wanqeb ani tetzaqonq.

Ka ru li Asosiasion.
Jun li molan ain, moko re ta sikok tumin, aaneb jun chuut chi
poyanam nakexkuub ribeb, re naq tekanjelaq re li komonil,
choq reheb laj kanjel, choq reheb li kalebaal, choq re
xsikbaleb ribeb li komon, choq reheb li pabaal, kalebaal, li
wanjik, aj tzoloneleb malaj ka chik ru, tento naq tziibanbolaqeb
sa li kowernasion, wankeb chi ru li chaqrab, ut wankeb xkulub ut
xtaqlankil.

Eb li chuut ain, nakekubliik sa xhuheb laj nawol chaqrab, li akt


aan tento naq wanq li esilal ain chi sa:

a. Najej, kutan, po, hab re xwaklesinkil.

b. Kabaej ut li habej, ma sumsuukeb malaj inka, xnaajeb li


komon teok sa li molam (Asociacin).

c. Texye naq teraj wank sa li molam.

d. Xkaba li molam

e. Xhuhul li wankeb sa li chuut.

f. Xkabaeb li yaaleb re chi xbeeresinkil li xhuhul li molam.

Junxaqalil Kulubej t O
119
Los estatutos de las asociaciones no lucrativas deben estar en el Acta
Notarial y debern contener por lo menos los siguientes datos:
a) Denominacin o nombre, domicilio y plazo por el que se constituye
la asociacin.

b) Declarar que es una organizacin no lucrativa, poner claramente


cules son sus finalidades y objetivos, los que deben mostrar que
la asociacin no persigue un fin econmico.

c) Los derechos y obligaciones de los asociados, requisitos necesarios


para ser aceptados, forma y procedimiento de ingreso a la
asociacin, prohibiciones, lo relacionado a la suspensin, prdida
y posible recuperacin de la calidad de asociado; sistema para
resolver las diferencias que aparezcan entre los asociados entre
s.

d) rganos que componen la asociacin, cmo se va a convocar


a los asociados, qu cantidad de asociados deben estar para
poder hacer las reuniones o para votar (qurum), as como las
facultades de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria,
y forma de tomar decisiones por parte de los rganos de la
asociacin.

e) Cmo estn organizados y cules son las tareas de rganos


ejecutivos o Junta Directiva; cmo se forma la directiva y cules
son los derechos y obligaciones de cada uno de los directivos,
qurum y forma en que se tomarn las decisiones. Cuando la
asociacin cuente con otros rganos, deber constar en los
estatutos las responsabilidades de cada uno de ellos y su forma
de integracin.

Cul es el trmite para inscribir una Asociacin o una Fundacin?


a) Debe hacerse una solicitud al Ministerio de Gobernacin en
papel simple, que debe ir junto con el original del acta en donde
aparece la constitucin de la asociacin o Fundacin.

y P Derecho Civil
120
Li xhuhul li molam tento naq wanq sa xhu laj nawol chaqrab ut
tkulubamanq sa chuutal, malaj sa junaq chutam, tento naq wanq:
a) Xkaba, xnaaj, xyuam li molam.

b) Xyeebal naq aan jun li molam, moko aj sikol tumin ta, xkeebal
ka ru aj e, kaut naq tkuubamanq.

c) Li xkulubeb ut li xtaqlankileb li wankeb sa li molam, ka ru li


aajel ru re naq t-ok sa li molam, re naq ttzaqonq jo xchaal.

d) Xkomonil li molam, chanki ru teboqmanq li komonil, jarubeb li


komonil wanqeb re naq twanq li chutam, chanki ru naq twanq li
chutam, chanki ru naq texbaanu li kanjel.

e) Chanki ru naq kubkuukeb, karu xkanjeleb li nakejolomink,


chanki ru nakesikmank li nakejolomink. Naq li molam wank
xkomon, chanki ru naq tkanjelaq.

Chanki ru naq t-uxq xtziibankil junaq molam malaj junaq nimla


molam.
a. Tento xyiibankil junaq li hu re xpatzbal xtziibankil sa li
kowernasion, tento txik li x-aktil bar wi xesikek ru li wankeb sa
li chuut.

Junxaqalil Kulubej y q
121
b) El Ministerio de Gobernacin mandar el expediente a su Asesora
Jurdica, para que revise si todo est legal y si se estn cumpliendo
las formalidades que se solicitan, de no ser as la asesora dir qu
es lo que falta.

c) El Ministerio Pblico da tambin su opinin sobre el trmite y si


el Ministerio de Gobernacin lo cree conveniente, se pedir la
opinin de otras instituciones que tengan relacin con el asunto.

d) Si el Ministerio Pblico la aprueba, el Ministerio de Gobernacin


har el proyecto de Acuerdo Gubernativo, que con el visto
bueno del Ministro de Gobernacin, ser enviado a la Presidencia
de la Repblica para que sea revisado por los asesores jurdicos
de Presidencia y si existe algn problema es sometido a la
consideracin y firma del Presidente.

e) Una vez que haya salido el Acuerdo Gubernativo, ser publicado


en el diario oficial y pagan la publicacin los interesados.

f) Terminado lo anterior, los interesados podrn solicitar la inscripcin


de la asociacin en el Registro Civil.

En el caso de las Fundaciones, el Ministerio de Gobernacin deber


cuidar que la cantidad de dinero de la fundacin est de acuerdo,
o sea, adecuada y razonable con los fines que se propone realizar.

Qu es una Cooperativa?
Es una asociacin o un grupo de personas que se unen para realizar
actividades relacionadas con la produccin, el consumo y los
servicios para el beneficio de sus asociados. Es decir, es un grupo de
personas que tienen las mismas necesidades o intereses econmicos,
sociales o culturales y que procuran resolverlos por medio de una
actividad cultural o econmica o un negocio en comn, como por
ejemplo una tienda de artculos de consumo diario, una cooperativa

y w Derecho Civil
122
b. Li yaal re xtziibankil naxtaqla li hu re xtzilbal rix, ma us malaj
inka us, ut aaneb teyehoq re ka chi ru naraj.

c. Li misteer puwl, naxye aj wi li xkauxl ut li yaal re xtziibankil naru


naxpatzi re junaq chik molam re naq textziiba malaj inka
textziiba.

d. Wi li misteer puwl naxkuluban, li kowernasion naxyiib li chaqrabil,


naq naru nakextaqla rikin li awabej re naq tjuch chaq.

e. Naq ak wank chi li xchaqrabil, nakexpuktasi, sa li h ure tenamit


(diario oficial).

f. Naq naraqek chi xjunil, eb li wankeb sa li molam, nakextziiba


rib sa li poopol.

Choq reheb li xnimqal ru molam, li kowernasion naxke reetal naq li


xkihal xtumin li molan tento naq wanq re xbaanunkil li xkanjel.

Ka ru jun li koperatiiw.
Aan jun chuut chi komon, nakexchutub rib re xsikbal xwaklijikeb
rikin awk, kayink malaj ut li kanjelak reheb li xkomonil. Naraj naxye
naq junaj li xchooleb chi rix li nakeraj. Nakexkuub jun xkauxleb,
mare junaq xkayibaal, junaq loqlebaal kaaq re ru, ut naru

Junxaqalil Kulubej y e
123
de ahorro y crdito, de transportes, de vivienda, de educacin, de
seguros.

Cmo se constituye o se forma una Cooperativa?


Para que se pueda constituir una Cooperativa debe tener por lo
menos 20 miembros, que deben hacer una escritura pblica o reunirse
y realizar una asamblea constitutiva en la que se levantar un acta.

Esta acta debe hacerse ante el Alcalde Municipal o estar autorizada


por l o ante un Notario. La certificacin del acta constitutiva o la
copia de la escritura pblica se debe presentar al Instituto Nacional
de Cooperativas, INACOP, dentro del mes siguiente al acto de
constitucin. La cooperativa obtiene su personalidad jurdica desde
el momento en que inscribe en el registro de cooperativas sin
necesidad de ningn otro trmite.

El acta constitutiva deber tener:


jj Tipo de cooperativa que se va a formar
jj Denominacin o nombre de la cooperativa
jj El objeto social
jj La direccin o el domicilio
jj Valor o cantidad de dinero que va a aportar cada socio y
cmo lo va pagar
jj Cmo se van a distribuir las ganancias entre los socios
jj Cunto dinero van a ahorrar y que no pueden repartir, no
debe ser menos del cinco por ciento de las ganancias.
jj Forma en que se da la representacin legal de la Cooperativa.
jj Estatutos de la Cooperativa.

y r Derecho Civil
124
nakexyeechii li naleb xokok tumin, kehok to, tonin belebaal
chiich, tzolok, ayaal chik ka ru.

Chanki ru nakubliik junaq koperatiiw.


Re naq tkubliiq junaq koperatiiw, tento naq wanqeb junmay chi
komon, texyiib junaq xhuhileb malaj texke junaq xchutameb
bar wi texyiib junaq x-akteb.

Li akt ain tento xbaanunkil chi ru laj jolominel tenamit, malaj tento
naq sumembilaq xbaan malaj chi ru junaq aj nawol chaqrab. Li akt
aan malaj li xhuhileb, texkam chi ru li INAKOP, chi ru jun po. Li chuut
naok chi ru li chaqrab naq natziibamank sa li xhuhil li kooperatiiw,
maaka chik naraj.

Li akt re xxaqabankil, tento naq tkam :


jj Ka ru chi kooperatiiwul t-ajmanq.
jj Xkaba li koperatiiw.
jj Ka ru aj e.
jj Xnaaj
jj Xkihal li tumin wan re li junjunq chi poyanam ttzaqonq sa.
jj Chanki ru naq tjekimanq li xmaatan li tumin.
jj Jokihal li tumin teroksi, ut inka naru xjekinkil, ut inka naru
nataqek li ral.
jj Chanki ru naq texnaw xkihal li tenq yo chi ok.
jj Chanki ru naq texxaqab li yaal re sa xbeen li kooperatiiw.
jj Xchaqrabil li chuut.

Junxaqalil Kulubej y t
125
Impreso en los talleres de
Cholsamaj

5a. Calle 2-58, Zona 1, Guatemala, C. A.


Telfonos: (502) 2232 5959 - 2232 5402
E-mail: editorialcholsamaj@yahoo.com
www.cholsamaj.org