You are on page 1of 112

Defensora Qeqchi

DONDE NO HAY ABOGADO


Versin Qeqchi - Castellano


Li kulubej chi
ru li chaqrab
Derecho Penal

Agosto de 2014
AEPDI

Awabej re li molam ut aj kutbesihom chi ru li chaqrab:


PEM. Ral Tacaj Xol

Xjolomink re li molam:
Adelso Romel Reyes Reyes

Xjolomink re li kanjel:
Robin Macloni Sicajn Jacinto

Aj beresinel kanjel Livingston, Izabal:


Angela Maribel Caal Ajtul

Aj beresinel kanjel El Estor, Izabal:


Matilde Chocooj
Manuel Xo Cu

Aj beresinel kanjel La Tinta, Alta Verapaz:


Karina Azucena Vanegas Garca
Martin Coc

Aj kaakalehom re li ka ru re li molam:
Arnoldo Ucum Tzul

Aj Kulul ula:
Matilde Cuz Coc

Eetalil wan chi ru li tasal hu:


Defensora Qeqchi

Xkab Puktasink: 1000 chi tasal hu

Aj yiibanel hu: CHOLSAMAJ


RAJLIL XTUSULAL

Li kulubej chi ru li chaqrab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

Xbeen Tasal
Xkuutil kulubej chi ru li chaqrab- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Ka ru aj e li kulub chi ru li chaqrab. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

Ka ru li xnimal ru maak.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13

Karu li inka xnimal ru maak- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

Ka ru li naru nakeemank jo xnimal ru maak malaj yal


babayil maak. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

Ka ru naraj naxye li inka xqaxbal ru li chaqrab- - - - - - - - - - - - - 17

Ma naru naqatoj rix junaq xmaak jalan poyanam - - - - - - - - - - - - - - 17

Ma naru nintoj rix li chankin ru- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17

Ma naru nintoj rix junaq li maak mare yal minbil


wu naq xinbaanu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19

K aru li maak li kuubanbil xbaanunkil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19

Ka ru junaq li maak li inka kauxlanbil xbaanunkil aabaan- - 19

Ma naru naxtoj rix xmaak junaq li toj maji tzaqal xhab- - - - - - - 19

Ma naru xkeebal xtojbal rix xmaak junaq li wax ru- - - - - - - - - - - - - 21

Wi ani tketoq we ma naru tinkol wib- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21

Ka ru li xmaak kolbaib- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21

Ka ru li yal xmaak naq aajel ru taabaanu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Ka ru nakulmank naq tinbaanu junaq li maak aban


sa linkauxlebaal us yookin xbaanunkil.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Ka ru nakulmank wi nakexmin wu xbaanunkil junaq li maak - - - 23

Ma naru xkeebaleb xtojbaleb rix xmaak chi junil


li nakemaakobk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

Xkab Tasal
Li maakobk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Bar wan li maak jwal nauxmank- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

Ka ru li kamsink - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

Ka ru li tiqok- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

Ka ru li muxuk malaj li batzunlenk ixq.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

Ka ru li muxuk toj saaj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

Li muxuk chi minbil l ru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Ka ru li nayeemank re muxuk yal chi ribileb rib - - - - - - - - - - - - - - 33

Ka ut naq maak xchapbal li kaaq re ru


chi inka yeebil aawe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Ka ru li elqak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Ka ru li elqak chi balaqinbil- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

Ka ru chi maakil naq ani xajori karu re- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

Ka ru li tehok kabl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

Ka ru xtojbal rix li nakuluk kaaq re ru re


tbaanu junaq li kanjel- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37

Ka ru li maakobk chi ru li loqlaj che kaam - - - - - - - - - - - - - - - - - 37

Karu li maak naq yal taachik aawib sa junaq


najej moko aawe ta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37

Ma maak li awk pim aj kaanobresinel u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39

Ka ru li tojba maak nim ut li tojba maak kachin. - - - - - - - - - - - - - 39

r Derecho Penal
4
Rox Tasal
Chanki ru naxtoj rix xmaak li namaakobk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41
Ka ru li ok sa tzalam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41

Ka ru li chapek- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

Ka ru li tzalam ut li chapek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

Ka ru li muultik- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

Qu es la responsabilidad. Civil?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44

Qu es la restitucin? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44

En qu consiste la reparacin de daos materiales y morales?- - - - 44

Qu quiere decir la indemnizacin por perjuicios?- - - - - - - - - - - - - 44

Ka ru li wank sa tuqtuukilal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45

Ka ru li xkeebal reeqaj junaq li kaaq re ru- - - - - - - - - - - - - - - - - - 45

Ka ru li xyiibankil li kixjor malaj li kixbaanu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45

Ka ru li xkeebal reeqaj li kixpo malaj li kixjor. - - - - - - - - - - - - - - - - 45

Xka Tasal
Ka ru li qabaak- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47
Ka ru naru ninbaanu wi ani junaq narahobtesink we. - - - - - - - - - 47

Wi xinnaw naq junaq li poyanam xbaanu junaq li


maak ka ru naru tinbaanu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49

Ka ru li jitok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49

Li nakuluk chaajkilal aan li najitok- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49

Ka ru xjalanil li yal najitok chi ru li nakuluk chaajkilal


aan li najitok- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51

Ka ru xyaalalil naq tchapmanq junaq li poyanam - - - - - - - - - - - - - 51

Karu naru naqabaanu wi laj elq inka


tixke rib chi chapek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53

Li kulubej chi ru li chaqrab t


5
Wi naeelelik laj elq wan sut naq moko nanawman
ta ru sa li kalebaal barwi nauxk li chaajkilal aan. - - - - - - - - - - 53

Ka ru tqabaanu wi inka tooruuq chi xkambal sa


junpaat laj elq xbaanaq xiwxiw chi ru li chaqrab- - - - - - - - - - - - - 53

Kauxlaqo, seeraqiqo ut tziibaqo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53

Ka ru tqabaanu wi laj elq aan chik taaketoq qe.- - - - - - - - - - - 55

Ka ru naru xbaanunkil naq naeelelik junaq laj elq ut


maaani naru natenqan qe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55

Li chapek majunnaqik rikin li nim xmaak ut li kachin xmaak.- - - - 55

Karu nakulmank wi li yaal re naxchap


junaq li poyanam. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57

Ka ru naraj naxye naq napuktesimank li tzilok


ix chi ru chaqrab.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59

Ka ru li maaka xmaak aban toj maji nanawek.- - - - - - - - - - - - - 59

Ka ru naru xbaanunkil naq junaq li


poyanam nachapek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59

Ani laj raqol aatin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

Xpaayileb laj raqol aatin wankeb watemaal - - - - - - - - - - - - - - - - - 63

Ka ru xkanjel laj raqol aatin chi rix li kok maak.- - - - - - - - - - - - - - - 63

Ka ru xkanjel naxbaanu laj raqol aatin li na kamok re


li xnimqal ru tzilok chaajkilal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65

Ka ru xkanjel nakexbaanu laj raqol aatin li naketzilok


rix li xnimqal ru chaajkilal re naq inka t-awmanq li
pim nakaanobresink u.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65

Ka ru xkanjeleb laj raqol aatin li naketenebank maak.- - - - - - - - - - 67

Ka ru xkanjeleb laj raqol aatin li nakeilok re


xkanjeleb li jun raqal chik chi aj raqol aatin.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 67

y Derecho Penal
6
Ka ru xkanjeleb laj raqol aatin chi rix rilbal bar
naajejil textaqla junaq li pereex.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67

Ka ru naxbaanu laj tzilol rix chaajkilal sa li


raqlebaal aatin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69

Ka ru li xyeebal chanki ru naq kiuxk li chaajkilal.- - - - - - - - - - - - - 69

Kauxlaqo, seeraqiqo ut tziibaqo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71

Ka ru naru tinbaanu naq inka nintaw ru ut inka


ninaatinak sa li kaxlanaatin.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71

Ka ut naq aajel ru junaq aj kolonel- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73

Karu naru tixbaanu laj kolonel- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73

Chan ru naqayiib junaq qapatzom sa li raqba aatin


chi ru laj raqol aatin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75

Ka ru li xbehul malaj li xkawresinkil, xtzilbal


malaj xtikibankil.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75

Ani li nakuluk chaajkilal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77

Ka ru li tzilok ix malaj li yalba ix.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77

Ka ru li xtawbal ru junaq raqba aatin- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79

Karu xkanjel li naxcholob laj maak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79

Ka ruheb laj tenqanel- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81

Ka ru li jalanq jalanq chi xcholobankil- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81

Ka ru li xnawbal ru junaq li naleb- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81

Ka ru xkanjel li hu nayehok yaal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83

Li naqabaak ma naru natenqank sa li tzilok ix- - - - - - - - - - - - - - - 83

Eb li xbeen aj raqol aatin makaajwi tzilok


naru nakexbanu malaj naru nakexbaanu
jalan chik kanjel. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83

Ka ru li chapek- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85

Li kulubej chi ru li chaqrab u


7
Majunaqik rikin li wan chi pereexil naq yal toj
yooq xtzilbal aawix - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85

Ma wan chik junaq xbehil li elk sa tzalam.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87

Ka ru li raqok aatin chi wechbil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87

Ka ru li xyalbal rix.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89

Ka ru li tenebank maak.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89

Ka ru naraj naxye naq chi junil li tenebaak maak


naru xwechbal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91

Ka ru nakulmank naq li tenebank maak nawechman rix. - - - - - 91

Ma naru nawechok li nakuluk rahilal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91

Ka ru li maaka junaq xmaak- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93

Chanki ru naru risinkil a chaajilal aan ak wank. - - - - - - - - - - - - - - - 93

Xka Tasal
Chan ru xbeeresinkil junaq li maak- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95
Jun li ixq xjunes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95

Li kikulmank rikin laj jorge mendez wax ru. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99

Eb li nekexik rikineb laj kookox aq - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103

Laj ilol re jun li choch koban. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105

i Derecho Penal
8
Li kulubej chi
ru li chaqrab

Derecho Penal
DERECHO PENAL
En esta parte de la serie donde no hay abogado explicaremos la
forma en que deben actuar las autoridades, segn la ley.

Tambin explicaremos la forma en que deben actuar las personas


particulares para enfrentar los problemas que se presentan cuando
se han cometido actos que han afectado a una persona, en su
propiedad, en su persona, su costumbre o cuando se ha cometido
un abuso contra ella.

Se tratan aqu casos como cuando una persona ha sido golpeada,


le han robado, la han engaado en un trato, tambin cuando
ha sido detenida ilegalmente o cuando se le acusa de sembrar
marihuana o amapola.

Cuando una persona comete estos actos o ha sido vctima de ellos,


tiene derechos, Estos derechos estn contenidos en la Constitucin y
en el Cdigo Penal. Aqu tambin podremos encontrar lo que dice el
Cdigo Procesal Penal, ante qu autoridades debemos quejamos
cuando alguien comete un delito, como debe hacerse esa queja, y
algo muy importantes es conocer como es el juicio contra la persona
que comete delitos.

CAPITULO I
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

Para que sirve el Derecho Penal?


Es el derecho que nos dice qu actos de las personas estn prohibidos
y que son considerados como delitos y qu actos son considerados
solamente como faltas y qu castigo se debe poner en cada caso.

p Derecho Penal
10
LI KULUBEJ CHI RU LI CHAQRAB
Sa li chaqrab ain bar wi maaka junaq laj nawol chaqrab
tqacholob ka ru naru nekexbaanu laj nawol chaqrab jo
kama naxye sa li xchaqrabil.

Tqacholob aj wi ka ru naru nekexbaanu eb li poyanam re


xkolbaleb rib chi ru li chaajkilal naq namuxmank junaq li poyanam
malaj sa xjunxaqalil, sa xnalebaal malaj naq nauxmank junaq
li inka us re.

Nabaanumank ain naq wan, junaq li poyanam narahobtesiik,


naelqaak, nabalaqiik sa junaq yakok malaj naq nachapek chi
maaka junaq xjitbal malaj naq naqaabamank chi rawbal laj
kaanobresihom u .

Li poyanam naxbaanu eb li muxuk ain malaj aan nakuluk re li


chaajkilal ain wan xkulub, a kulub ain natawliman sa li xnail li
chaqrab ut sa li xchaqrabil li muxuk. Naru ajwi naqataw li naxye
li xchaqrabil li natzilok rix li muxuk, ani chaj u naru nakoojitok naq ani
naxtaw junaq xmaak, chan ru li jitok ut jun chik li aajel ru xnawbal ani
laj raqol aatin sa xbeen junaq li poyanam namaakobk.

XBEEN TASAL
XKUUTIL KULUBEJ CHI RU LI CHAQRAB

Ka ru aj e li kulub chi ru li chaqrab.


Aan jun li kulub bar wi naxye ka ru li inka naru naxbaanu
junaq li poyanam ut ka ru li nakeemank jo junaq nimla maak malaj
yal babay ru li maak xbaanu ut chan ru naru naxtoj rix li junjunq
chi maak. Naxye aj wi chanru xkeebal reetal naq ma nim malaj
ma kachin li xmaak re naq chi kamaan li poyanam xmaakobk
tixsume li xmaak.

Li kulubej chi ru li chaqrab Q


11
Tambin nos dice qu debe pasar para que un acto pueda
considerarse delito o falta y as poder hacer responsable a la persona
que lo ha cometido.

Que es un delito?
Delito es el acto de una persona que causa un dao o pone en peligro
a otras personas o sus bienes, y por eso se le ha impuesto una
pena o castigo. De esta manera se protege la vida, la libertad, la
propiedad, la familia y otros derechos de todas las personas.

Este acto puede consistir en hacer o dejar de hacer algo que le


haga dao a una o ms personas, o las ponga en peligro o en riesgo.
Por eso es delito matar a otro o robarse algo que es ajeno. Por
ejemplo: es delito que un chofer de camioneta maneje borracho
porque pone en peligro la vida de la gente que va en la camioneta.
Tambin es delito envenenar un ro pues alguien puede enfermarse o
morir si toma el agua; o que una autoridad detenga a alguien sin una
orden de Juez o sin que est cometiendo un delito o falta cuando
lo detienen.

Los delitos estn contenidos en un libro que se llama Cdigo Penal,


que contiene artculos y cada uno de ellos nos dice cuando un acto de
una persona es delito y qu castigo o pena deber sufrir. Por ejemplo:
delito es agarrar una cosa que no es nuestra y que no tengamos
permiso para agarrarlo y que segn el Cdigo en su artculo 246, eso
es hurtar o robar.

Debemos tener presente que podemos cometer un acto que dentro


de nuestra comunidad est bien visto, pero que la ley lo puede
considerar como delito. Cuando esto pase, podremos decrselo al
Juez cuando se nos est enjuiciando, pero esto lo trataremos en la
parte de procedimiento penal, siempre en este libro.

W Derecho Penal
12
Ka ru li xnimal ru maak.
Aan jun li maak li naxbaanu li poyanam bar wi narahobtesiik
malaj naxke sa junaq rahilal li komon malaj li karu re wan. Jokan
naq tento xtenebankil junaq li xtojbal rix chi kamaan nakolman rix li
yuam, li junkabal ut wan chik xkomon xkulub li poyanam.

Li naleb ain naru xrambal xbaanunkil re naq inka terahobtesiiq


naabal chik li pyanam. Jokan ut naq xnimal ru maak xkamsinkil junaq
li poyanam malaj relqankil junaq li kaaq re ru li jan aj eechal re.
Qayehaq: animal ru maak naq junaq laj cheol beelebaal chiich
yooq chi kanjelak chi yooq ruka xbaanaq yoo xkeebal sa junaq
rahilal li xyuam li poyanam yo xkambal sa li beelebaal chiich
aan.

Xnimal aj wi ru maak xtzajninkil malaj xbanbal ru li ha xbaanaq


naru nayajer malaj nakam junaq laj kanjel chi ru li chaqrab tixchap
junaq li poyanam chi maaka junaq xchaqrab laj raqol aatin
naq wan xmaak naq tchapeq.

Li maakobk wan xtasal huhil li nayeemank re xchaqrab li kolbaj ib,


bar wi wan chi tustu ru naq xmaakobk li poyanam ut ka ru li xtojbal
rix ttenebaaq sa xbeen. Qayehaq maak xchebal malaj xchapbal
li moko qe ta malaj li inka keebilo chi xchebal, chan li chaqrabil
sa li raqal 246 aan elqak.

Chiqanawaq naq junaq li maakobk mare chi ru jun chuut li komon


inka maak aban chi ru li chaqrab aan maak. Naq tkulmanq ain
naru tqacholob cheru sa li raqal yo chi chalk sa tasal hu aj wi ain.

Li kulubej chi ru li chaqrab E


13
Qu es una falta?
Es el acto que comete una persona, pero que no causa un dao muy
grave o muy grande. Las faltas estn contenidas en

el Cdigo Penal y es el Juez de Paz quien pone el castigo cuando se


cometen. Por ejemplo, se comete falta cuando se le pega a la
esposa sin causarle una lesin o golpe fuerte, o cuando una persona
toma licor y hace relajo en la calle. Tambin es una Falta el robo de
algo de poco valor, como por ejemplo una gallina.

Cuando se cometen faltas, no es tan necesario asesorarse de un


abogado porque son cuestiones sencillas que se pueden resolver
con una multa que el Juez decide y si no se tiene el suficiente dinero
para pagarla se puede pedir al Juez que la rebaje.

Qu actos pueden ser considerados delitos o faltas?


nicamente son delitos o faltas los contenidos en el Cdigo Penal,
pero hay otros que no estan en este Cdigo sino que aparecen
en otras leyes que se llaman leyes especiales, como por ejemplo los
delitos forestales, que son los delitos que se cometen cuando se
cortan rboles sin autorizacin, y aparecen en una ley especial que
se llama Ley Forestal. A esto se le llama Principio de Legalidad.

El principio de legalidad consiste en que en la ley se deben sealar


claramente qu actos son delitos y cuales faltas y qu pena o castigo
se les debe imponer a las personas que cometan los delitos. Por eso,
tiene que existir una ley que diga que un acto est prohibido antes
de que se cometa ese delito o falta. Esta ley debe constar por escrito
y ser autorizada por el Congreso de la Repblica.

R Derecho Penal
14
KARU LI INKA XNIMAL RU MAAK
Aan jun li sachk naxkul malaj naxbaanu li poyanam bar wi inka
naxbaanu junaq li rahobtesink chi nim ru eb li kok chaajkilal ain
wan aj wi sa li xchaqrabil li kolbaj ib ut aan laj raqol aatin naru
naxke chi xtoj rix li nabaanunk re li chaajkilal ain. Qayehaq
naq tketmanq junaq li ixaqilbej wi inka rahobtesinbil malaj inka
wan junaq li xtiqilal malaj naq junaq li poyanam nakala ut napleetik sa
be inka aj wi xnimal ru maak li relqankil junaq li inka jwal terto
xtzaq qayehaq junaq li xan kaxlan.

Naq nabaanumank li kok chaajkilal ain moko aajel ta ru xsikbal


junaq aj kolonel xbaanaq moko xnimqal ta ru chaajkilal kaajwi
naru xtojbal li jonimal tixpatz laj raqol aatin re xraqbal li chaajkilal
wi jwal terto naru xpatzbal chi ru naq tixkubsi li naxpatz.

KA RU LI NARU NAKEEMANK JO XNIMAL RU MAAK MALAJ YAL


BABAYIL MAAK.
Kaaj wi xnimqal malaj xkokal maak naru natawman sa xchaqrabil
li kolbaj ib, aban toj wan chik xkomon inka natawman aran
abanan natawliman sa jalan chik chaqrab nayeemank re yal
kuubanbil chaqrab, qayehaq naq taayok jun li che chi
inka nawbil xbaan li xchaqrabil laj ilol re li loqlaj chekaam wan
sa chaqrabil nayeemank re xchaqrabil li che. Aan xkaba li
chaqrab ain.

Li xxe li chaqrab naxye naq sa li chaqrab tixcholob chi tzaqal


re ru ka ru junaq li nimla maak malaj li inka junaq li nimla maak
chan ru ut ka ru li xtojbal rix li ttenebaaq sa xbeeneb li poyanam
temaakobq.

Jokan ut naq wan raj junaq li chaqrab li tyehoq re ka ru li inka


naru xbaanunkil re naq inka raj t-uxmanq li xnimqal malaj li xkokal
li maak. A chaqrab ain tento raj wanq chi tziibanbil ut nawbilaq .

Li kulubej chi ru li chaqrab T


15
El que los delitos estn contenidos en el Cdigo Penal o en leyes
especiales sirve para que sepamos qu cosas no debemos hacer y
para que no nos juzguen por actos que no son delitos o faltas.

El principio de legalidad prohbe que se juzgue a personas por


acciones que no son delitos. Adems, este principio no permite que
se detenga, juzgue o castigue a una persona por actos cometidos
antes de que una ley los considere como delitos o faltas. Este principio
lo encontramos en el Cdigo Penal en el artculo 1 y en el artculo 17 de
la Constitucin Poltica de la Repblica.

Qu significa la no retroactividad de la ley?


Esto significa que no se nos puede juzgar o castigar por delitos o faltas
que no hayan estado escritos en la ley antes de haberlos cometido,
por ejemplo: si yo corto un rbol y en ese momento esto no est
prohibido por una ley, no me pueden juzgar o castigar, aunque
despus se haga una ley que prohba cortar rboles.

Se nos puede castigar por un delito que cometi otra persona?


No, porque existe el principio de culpabilidad, que nos dice que no se
puede juzgar por los delitos o faltas que cometieron otras personas, o
sea, que slo puede ser castigada la persona que comete el delito
y al que manda u obliga a otro a cometerlo.

Se me puede castigar por mi forma de ser?


No, pues tambin el principio de culpabilidad dice que no se nos
puede castigar por lo que somos. Por ejemplo, no se nos puede castigar
ni juzgar por ser pobres, porque nos guste tomar licor (siempre que no
hagamos relajo), o por ser indgenas o ladinos pues el derecho penal
no se aplicar a las personas por lo que son, sino por los delitos o
faltas que cometan.

Y Derecho Penal
16
Eb li xnimqal ru maak natawmank sa li xchaqrabil li kolok ib malaj
sa jalan chik chaqrabnakanjelak re xnawbal ka ru li inka us
xbaanunkil re naq inka tooqabaaq chi xbaanunkil junaq li
maak ut mare maawa maak.

Sa xtiklajik chaq li chaqrab naxye naq inka naru


xkambaleb chi ru junaq chaqrab chi maakaeb junaq xmaak
li nakeqabaak.

Jun chik a chaqrab ain naxye naq inka naru xchapbal malaj
xkeebal xtoj rix xmaak junaq li poyanam wi li chaqrab maji naxye
naq aan xmaakobk. A chaqrab ain natawliman sa xchaqrabil li
kolbaj ib sa li raqal 1 ut sa li 17 sa li xnail chaqrab re li qatenamit.

KA RU NARAJ NAXYE LI INKA XQAXBAL RU LI CHAQRAB


Ain naraj naxye naq inka naru nakooqabaak malaj tqatoj rix junaq
li maak wi inka natawliman sa junaq chaqrab naq aan maak
chi rubelaj xyiibankil junaq li chaqrab re naq twanq xtojbal
rix a maak ain, qayehaq wi xinyok junaq li che, wi maaka junaq
xchaqrabil naq wan junaq xtojbal rix inka naru nakinexkam chi
ru li chaqrab mare toj moqon chik xyiibaman xchaqrabil naq
inka naru nayokman junaq li che chi muqmu.

MA NARU NAQATOJ RIX JUNAQ XMAAK JALAN POYANAM


Inka, xbaan naq naxye xchaqrabil li maak naq inka naru naxtoj
rix xmaak junaq li jalan li yook chi qaabak, kaaj wi li xbaanunk li
maak naru naxtoj rix li xmaak malaj li ani aj wi li xtaqlank re chi
xbaanunkil li maak aan.

MA NARU NINTOJ RIX LI CHANKIN RU


Inka xbaan naq naxye aj wi xchaqrabil li maak naq inka naru
naqatoj rix li chanko qu. Qayehaq inka naru naqatoj rix xmaak
naq nebao, malaj aj kalajenaqo, malaj xbaan naq aj ral chocho
malaj al kaxlano.

Li kulubej chi ru li chaqrab U


17
Adems, la Constitucin dice que todos los seres humanos son iguales
en dignidad y derechos.

Se me puede castigar por algo que no quise hacer?


S, pues hay delitos que se cometen cuando no se tiene cuidado en
lo que se hace, estos delitos se llaman culposos. Estos se diferencian
de los delitos que se cometen con el deseo y conocimiento de lo
que se hace, los que se llaman dolosos.

Qu es un delito doloso?
Es el delito que se comete con la intencin o ganas de hacerlo y
sabiendo lo que se hace. Por ejemplo: a uno le cae mal una persona
y quiere pegarle, entonces un da lo busca y le pega, o tambin
cuando alguien entra a una casa con toda la intencin de robar algo.

Qu es un delito culposo?
Es el delito que comete una persona que acta legalmente pero
no toma las precauciones necesarias. Como por ejemplo el chofer
de una camioneta extraurbana que sabiendo que no estn bien
los frenos de la camioneta, corre a excesiva velocidad y se pone a
rebasar en curva, lo que provoca un accidente, por su imprudencia,
negligencia o impericia.

Se puede castigar a un menor de edad?


No se puede poner una pena a un menor de edad, porque la
Constitucin en el Artculo 20 lo prohbe, tambin lo prohbe el Cdigo
Penal en el Artculo 23. Pero el acto de un menor de edad que es
delito, no debe quedar sin castigo, para eso existen los centros de
correccin de menores para darles educacin y rehabilitarlos, que
viene a sustituir lo que es la pena.

Lo que quiere decir es que cuando un menor lastima a otra persona o


le quita sus cosas, debe ser tratado de forma

I Derecho Penal
18
Li xchaqrabil li maak naxye naq inka naru nakextoj li chankeb
ru li poyanam, naru nakextoj rix xmaak naq wanqeb xmaak. Li xna
chaqrab naxye naq chi junil li poyanam junaqikeb li xkulub ut
li xloqal.

MA NARU NINTOJ RIX JUNAQ LI MAAK MARE YAL MINBIL WU


NAQ XINBAANU.
Heehe, wan li maak nabaanumank naq inka taake reetal ka
ru yookat xbaanunkil nayeemank re ain maal inka ajbil xbaanunkil
xbaanaq li maak jun chik aan naq yal xawaj xbaanunkil.

K ARU LI MAAK LI KUUBANBIL XBAANUNKIL


Aan li maak nauxmank naq sa aachool nachal xbaanunkil,
qayehaq, mare xik nakawil junaq li poyanam taawaj xketbal
tatxik chi xsikbal ut taake chaq xlob malaj naq ani naok sa junaq
ochoch re elqak.

KA RU JUNAQ LI MAAK LI INKA KAUXLANBIL XBAANUNKIL


AABAAN
Aan li nakemaakobk naq inka nakexke reetal joqe xexkul li
sachk. Qayehaq laj cheol beelebaal chiich naxnaw naq wan
junaq xchaajkilal li beelebaal chiich naxik chi kaw toj reetal naq
kixkul junaq li tiqek xmaak xkawil xjolom tixkul li chaajkilal aan.

MA NARU NAXTOJ RIX XMAAK JUNAQ LI TOJ MAJI TZAQAL


XHAB
Inka naru naxtoj rix xmaak junaq li toj maji tzaqal xchihab xbaanaq
sa li xnail li chaqrab naxye naq inka chan sa li raqal junmay
jokan ajwi sa li xchaqrabil li kolbaj ib sa li raqal oxib xkakaal
aban moko naraj tanaxye naq junaq li toj babay xhab xmaakobk
tawachabamanq wan najej barwi naru xkambal re naq
takutmanq chi ru li us ut li inka us xbaanunkil.

Li kulubej chi ru li chaqrab O


19
diferente a las personas adultas, ya que algunas veces al cometer un
delito, el menor no sabe si realmente lo que hizo fue malo o bueno.

Es necesario proteger y ayudar a los menores de edad. En lugar de


mandarlos a la crcel, siempre se trata que queden bajo el cuidado
de los padres quienes deben corregirlos, si esto es imposible son eviados
a una Correccional de Menores.

Se puede castigar a un loco?


Para que un acto se considerado delito es necesario que la persona
que lo comete comprenda que es malo lo que hace. Por esto no
se puede castigar a una persona que tiene problemas mentales o
est loca, ni a un retrasado mental, segn el Artculo 23 del Cdigo
Penal. Estas son personas que no entienden qu es lo que hacen.

Si alguien me agrede me puedo defender?


S. Existen situaciones muy especiales en las que es necesario actuar
en tal forma que se podra considerar que se cometi un delito, pero
estas acciones se realizan para evitar un dao muy grande o para
defenderse. A esto se le llama causas de justificacin, es decir, que
la ley justifica o perdona el cometer una mala accin por motivos
especiales. Las principales causas de justificacin son la legtima defensa
y el estado de necesidad.

Qu es la legtima defensa?
Es cuando cometemos un delito por defendemos, por defender
nuestras cosas, por defender a otra persona o sus cosas. Para que
exista legtima defensa es necesario que haya una agresin ilegtima,
por ejemplo, si alguien me quiere golpear o matar y yo lo golpeo
primero.

Es necesario tambin que lo que yo hago para defenderme sea


razonable. Por ejemplo, si alguien me insulta y yo saco una pistola y
mato a la persona, no hay legtima defensa.

q P Derecho Penal
20
Naraj naxye naq junaq li toj babay xchihab xtoch junaq li poyanam
malaj xmaq karu re inka naru xbaanunkil re li nabaanumank re
junaq li nimla poyanam xbaanaq wan sut nakulmank ain ut aan
inka naxke reetal maus ut ma inka us yo xbaanunkil.

Us xkolbaleb rix ut xtenqankileb li toj saaj xyuam chi ru naq


taqlamanq sa junaq tzalam, naru xkanabankileb rubel xchaqrab
li nabej yuwabej re naq textij wi inka naru xtaqlankil sa junaq
naajel ak reheb aj wi li toj saajeb xyuam.

MA NARU XKEEBAL XTOJBAL RIX XMAAK JUNAQ LI WAX RU


Re naq tixtoj rix xmaak junaq laj maak tento tixtaw ru naq li xbaanu
moko us ta, aban junaq li wax ru malaj li inka us xjolom inka
naru xkeebal xtojbal rix xmaak chan sa li xraqalil li chaqrab oxib
xkakaal re xchaqrabil li maak, eb a poyanam ain inka
nakexnaw li karu nakexbaanu.

WI ANI TKETOQ WE MA NARU TINKOL WIB


Heehe, xbaanaq wan sut nakulman junaq li rahilal bar wi naru
li kolok ib us ta maak raj aban re naq inka tnimanq ru junaq li
chaajkilal malaj inka nakulmank junaq li tiqek. Nayeemank re
ain xmaak kolbaib naraj naxye li chaqrab naru naxkuy xmaak li
kibaanunk re xmaak xkolbal rib.

KA RU LI XMAAK KOLBAIB
Aan naq naqabaanu junaq li maak xmaak xkolbal qib malaj
xkolbal ka ru qe malaj jalan chik poyanam. Qayehaq wi ani traj
ketok we malaj kamsink we ut laain xbeen xinbaanunk re. Aajel
aj wi ru naq li tinbaanu aan re xkolbal wib chi ru junaq li rahilal
qayehaq mare ani xhobok we ut laain xwisi linpuub ut xinkamsi. Chi
ru li chaqrab li yuam wan xwankil chi ru li yal hobek.

Li kulubej chi ru li chaqrab q q


21
Los Jueces, cuando van a juzgar, tienen que valorar lo que se conoce
como bien jurdico tutelado, es decir, en este caso es lo que vale la
vida de una persona frente a un insulto.

Qu es el estado de necesidad?
Es cuando se comete un delito para salvarse uno, o para salvar a
otras personas o cosas que estn en peligro, por ejemplo, si estoy en
una casa ajena que se est quemando y para salir tengo que romper
una puerta, cometo el delito de dao al romper la puerta que no
es ma, pero estoy en estado de necesidad y debo romperla para no
quemarme. Por eso, si se comete un delito en estado de necesidad
no hay castigo.

Qu pasa si cometo un delito, pero en la creencia de que


estoy actuando bien?
A veces se cometen delitos, creyendo que 10 que se hace est
bien. Cuando esto pase, en el juzgado debemos decir que 10 que
hicimos, s se puede hacer dentro de nuestra comunidad, y que
nuestro acto no est considerado como malo, pero esto 10 trataremos
ms ampliamente, en la parte del procedimiento. Por ejemplo, hay
comunidades donde se roban a las patojas antes de casarse con
ellas, porque hay costumbre.

Esto legalmente es el delito de rapto. En algunas comunidades esto


es permitido y para ellos no es delito, ya que es parte de las costumbres
y tradiciones.

Qu sucede si me obligan a cometer un delito?


No se me puede castigar si me obligan a cometer un delito. Por
ejemplo, si varios hombres hacen que alguien los ayude a robar
porque si no los ayuda amenazan con matarlo. En este caso no se le
puede castigar por el robo porque fue forzado a cometerlo.

q w Derecho Penal
22
KA RU LI YAL XMAAK NAQ AAJEL RU TAABAANU.
Aan naq xabaanu junaq li maak xbaan xkolbal li jalan chik,
qayehaq, wi wankin sa junaq jalan ochoch xok chi katk naru tinpej li
okebaal us ta maak yal re naq inka tinkatq, a maak ain maaka
xtojbal rix.

KA RU NAKULMANK NAQ TINBAANU JUNAQ LI MAAK ABAN


SA LINKAUXLEBAAL US YOOKIN XBAANUNKIL.
Wan sut nabaanumank li maak aban mare inka nakeemank
naq maak naq nawulak chi ru li chaqrab ain naru naqaye naq
sa li qakalebaal moko maak ta ain, qayehaq wan nakulmank
se kalebaal naq xbeen neke relqa junaq ixqaal toja naq
nakesumlaak xbaanaq kamaan sa xnalebaaleb us ta
ain maak raj aban xnalebaaleb li komon chi kamaan maaka
nakana wi.

KA RU NAKULMANK WI NAKEXMIN WU XBAANUNKIL JUNAQ


LI MAAK
Inka nintoj rix wi yal xexmin wu chi xbaanunkil, qayehaq mare jun
tuub chi winq texpatz xtenqankil re elqak, wi inka taabaanu li
nakexye tatexkamsi; aan inka naru xtojbal rix.

Li kulubej chi ru li chaqrab q e


23
Se debe castigar a todas las personas que cometen delitos?
No, porque hay personas que no comprenden si lo que hacen es
bueno o malo, y segn la ley, especficamente son:

a) los menores de edad

b) los locos

c) los retrasados mentales, y tambin: d) La persona que tenga


trastorno mental transitorio o pasajero.

Por ejemplo, la persona que comete un delito estando tan borracha


que no sabe lo que hace o una persona a la que le hayan dado
alguna medicina que lo hace actuar violentamente. Entonces, si
alguien as comete un delito, es llevado a un hospital o a un centro
especial.

Pensemos, platiquemos y escribamos


1. Qu diferencia hay entre delito y falta?

2. Qu diferencia hay entre delito doloso y delito culposo?

3. Le ha parecido interesante el contenido de este captulo por


qu?

CAPITULO II
LOS DELITOS

Cules son los delitos ms comunes?


Los delitos ms comunes son: homicidio, lesin, violacin, estupro,
rapto, incesto, robo, estafa, dao, allanamiento, cohecho, delito
forestal, delito contra la salud. Todos estos delitos se explican a
continuacin.

q r Derecho Penal
24
MA NARU XKEEBALEB XTOJBALEB RIX XMAAK CHI JUNIL LI
NAKEMAAKOBK
Inka, xbaan naq wan poyanam nakextaw ru ma us malaj inka us
nakexbaanu. Chan li chaqrab naq aaneb ain:

jj li toj maji tzaqal xhabeb


jj Li waxeb ru
jj Li inka jultikebre
jj Malaj li poyanam nakaano ru yal joqehaq.

Qayehaq junaq li poyanam li namaakobk naq yo ruka xbaanaq


inka naznaw ka ru yo xbaanunkil malaj xexke

junaq ban re , re naq tpleetiq xkambal sa junaq banlebaal.

Kauxlaqo, seeraqiqo ut tziibaqo


1. Karu xjalanil wan rikin li nimla maak ut li inka nimla maak.

2. Karu xjalanil wan rikin li maak narahobtesink ut li maak inka


narahobtesink.

3. Manawulak chawu li wan sa li raqal ain ut kaut.

XKAB TASAL
LI MAAKOBK

BAR WAN LI MAAK JWAL NAUXMANK


Li maak jwal nauxmank aan li kamsink, li tiqek, li
xbatzunlenkil junaq li toj saaj xyuam, li nabatzunlen ixq chi minbil
ru, li nakexbtzunle rib sa li xjunkabaleb yuwabej rikin ixqaalbej
malaj asbej li muxuk yuam, li elqak, li balaqik.

Li kulubej chi ru li chaqrab q t


25
Qu es el delito de homicidio?
El Cdigo Penal dice en el Artculo 123 que: Comete homicidio quien
mate a alguna persona. Sin importar el objeto con que lo haya hecho.
Por ejemplo, es homicidio si se ahorc a la persona, si se le mat con
pistola o con machete.

Ahora la pena o el castigo s cambia, dependiendo de los motivos y


la forma en que se cometi el delito. Por ejemplo, si se le pag dinero
al que cometi el homicidio, se le debe dar un castigo mayor, porque
acept dinero por matar a alguien. Por el contrario, se le debe dar
un castigo menor si alguien mata a otro sin querer matarlo o no tena
esa intencin.

Ejemplo de un caso de delito de homicidio:


En una aldea de Huehuetenango, Julio y Pedro queran robarle a Jos
el dinero que haba ganado al vender su cosecha. Antes de hacerlo
tomaron garo para agarrar valor y esperaron que anocheciera.
Cuando Jos iba a ver a la novia lo esperaron escondidos atrs de
unos rboles y cuando pas por donde ellos estaban lo mataron
pegndole con un palo en la cabeza. Luego de matarlo le robaron
el dinero.

La accin que cometieron Juan y Pedro es un homicidio. Como era


para robar, la ley lo llama asesinato y tiene una pena ms alta.
Tanto el delito de homicidio como el delito de asesinato consisten en
matar a una persona, pero el asesinato es ms grave.

Existe delito de asesinato cuando:


a) Se mata a una persona luego de haber estado pensando
bien la forma de matarla, o sea en forma premeditada.

b) Se cobra dinero por matar.


c) Se causa un grave dao, como un incendio.

q y Derecho Penal
26
KA RU LI KAMSINK
Sa li xchaqrabil li tojba maak raqal 123 aj kamsinel li nakamsink
junaq li poyanam ayaal li ka ru nakamsink wi mare yal xyatz mare
yal xpuuba malaj yal xyok.

Aban li xtojbal rix najala ayaal naxye ka ut malaj chan ru xbaanu.


Wi yal tojbil li xkamsink naru natenebamank junaq nimla maak
saxbeen xbaanaq xkuluk tumin re kamsink, wi xkamsink chi moko
kauxlanbil xbaan aan naru naxtoj rix li xmaak chi moko nim ta.

Qayehaq chan ru junaq li kamsink.


Sa jun kalebaal re Huehuetenango laj Xiwan ut laj Lu xeraj raj relqankil
xtumin la Cheep kirisi sa li rawimj, abanan xbenwa xe xkaltesi ribeb
re naq maakaaqeb xxiw xbaanunkil li elqak toj reetal naq
axqoqyino ru li kutan naq laj Cheep yo chi xik chi rilbal li xsum
raam yookeb chi roybeninkil naq tanumeq muqmukeb chi rix
jun li che naq yoo chi numek laj Cheep xexpika chi che sa
xjolom naq ak xexkamsi xerelqa li xtumin.

Li xexbaanu laj Xiwan ut laj Lu aan jun kamsink yal sa xmaak


elqak. Li chaqrab naxteneb jun nimla maak sa xbeen li
nabaanunk li kamsink ain:

jj Wan kamsink nauxk naq nakamsimank junaq li poyanam chi


kuubanbil ru

jj Naq napatzman tumin re kamsink

jj Naq nauxmank junaq li katok

Li kulubej chi ru li chaqrab q u


27
d) Se mata con mucha saa, es decir, con mucha maldad.

Por ejemplo, matar a alguien de veinticinco pualadas.

e) Para facilitar otro delito, como en el caso de Julio y Pedro


que mataron a Jos para robarle, y se emborracharon para
hacerlo.

Qu es el delito de lesiones?
El Cdigo Penal dice en el Artculo 144: Comete delito de lesiones
quien causa a otro dao en el cuerpo o en la mente. Pueden causarse
varios tipos de lesiones, y dependiendo del tipo de lesin que se
cause, as ser el castigo que el Juez le impone al responsable. Hay
lesiones: En la cabeza o la mente.

Por ejemplo, cuando la persona queda loca por un golpe en la


cabeza.
En el cuerpo. Por ejemplo, la prdida de un brazo o una pierna.
Lesin sensorial, que es cuando se pierde un sentido. Por ejemplo,
quedarse ciego.

Lesin funcional, cuando lastiman a una persona y ya no puede tener


hijos.

Lesin laboral, cuando despus de la lesin ya no se puede trabajar.


A estas lesiones se les llama gravsimas.

Se llaman graves cuando el dao que se causa es slo por un tiempo,


como cuando por una lesin se interrumpe el trabajo del golpeado
por ms de un mes. Se les llama lesiones leves, cuando el golpeado
no puede trabajar por mas de diez das sin pasarse de treinta das.

Cuando la lesin que se causa impide el trabajo por menos de diez


das se comete una falta contra las personas y el juez de paz debe
poner el castigo.

q i Derecho Penal
28
jj Naq nauxk kamsink chi kajo li xkobolal nakeemank

jj Malaj naq nake kamsink chi toj nakex ket chaq li


nakaanobresink u, kama xexbaanu laj Xiwan ut laj Lu.

KA RU LI TIQOK
Li xchaqrabil li tojba maak naxye sa li raqal 144 naxbaanu li maak li
ani naxtiq junaq li poyanam sa xjunxaqalil malaj sa xkauxlebaal
ayaal karu ut chan ru naxbaanu. Ut laj raqol aatin sa xbeen wan
xtenebankil junaq xtojbal rix li xmaak. wan nekexkul tiqek sa
xjolomeb malaj sa rululeb neke tenek. Qayehaq junaq li poyanam
nawaxenk ru xmaak naq xexten xjolom.

Sa li junxaqalil mare ani junaq xtoqe li ruq malaj ra malaj ani nakana
chi mutz ru malaj naq nekexten junaq li poyanam ut inka chik taruuq
chi kiiresink

Malaj se kanjel, naq ani junaq xtiqe ut inka chik taruuq chi kanjelak
chijunil ain aaneb li xninqal ru tiqilal.

Nayeemank re inka xninqal tiqilal naq inka kiila honal naxkirtasi


wi junaq li xtiqilal li poyanam qayehaq naq ani xtiq rib mare xnume
jun po chi inka xkanjelak, aban wi li xtiqek kaajwi bayaq xnume
li lajeeb kutan chi inka xkanjelak aan yal babayil tiqek.

Naq li natiqek inka nakanjelak chi ru lajeeb kutan aan jun rahilal
bar wi laj raqol aatin naxke xtojbal rix.

Li kulubej chi ru li chaqrab q o


29
Que es el delito de violacin?
En el Artculo 173 del Cdigo Penal se define el delito de violacin
as: Comete delito de violacin quien yaciere con mujer (que tenga
relaciones sexuales con ella) en cualquiera de los siguientes casos:

1) Usando violencia suficiente para conseguir su propsito, es decir,


usando la fuerza, se hace contra la voluntad y el consentimiento
de la mujer, sin que ella quiera.

2) Si la mujer est desmayada, enferma, borracha, dormida y no


pueda resistirse u oponerse.

3) Cuando la mujer tenga menos de doce aos.

El delito es ms grave si se comete entre varios hombres, si el autor es


pariente o si se le hace dao grave a la mujer.

Qu es el delito de estupro?
Es tener relaciones sexuales con una mujer menor de dieciocho
aos de edad y mayor de doce aos, aprovechando que no tiene
experiencia o ganndose su confianza, sin usar fuerza o violencia.
Tambin comete estupro, el que para tener actos sexuales, engaa a
la mujer o le hace falsa promesa de matrimonio (Artculos 176 al 178
del Cdigo Penal).

En Cobn, el estupro se da en grandes cantidades, pero no 10


denuncian. Se conoce el hecho, pero no hay denuncia formal y 10
que piden los padres es casamiento. En estos casos casi siempre se
casan.

Cuando se ha cometido el delito de violacin, estupro o rapto, si las


personas se casan se termina la responsabilidad del que comete el
delito, siempre que la mujer sea mayor de doce aos.

q p Derecho Penal
30
KA RU LI MUXUK MALAJ LI BATZUNLENK IXQ.
Sa li raqal 173 re li xchaqrabil li tojba maak naxye ka ru li muxuk.

1) Naq ani nabantzulenk re junaq ixq chi moko nachal ta sa xchool


xbaanunkil li naleb aan.

2) Junaq li ixq lublu, yaj, kalajenaq, warenaq ut inka truuq xkolbal


rib.

3) Malaj naq li ixq toj maji wan xkablaju chihab

Eb amaak ain jwal nim xtojbal rix naq naabaleb chi winq naq
texbaanu, ut mare li tzaqal xbaanunk re aan jun rechelal ut
malaj narahobtesimank li ixq.

KA RU LI MUXUK TOJ SAAJ


Aan naq nekexbatzunle junaq li ixq chi toj maji naxket li wajxaqlaju
chihab us ta numenaq kablaju chihab nakexkul jun takchiiik us ta
inka xeminek ru chi xbaanunkil a naleb aan. Aan jun rahilal
ajwi naq nekebatzunleek li ixq rikin wank sa wiibal aran yoo
xbalaqinkil li ixq mare na yeechiiik sumlaak re chan sa li raqal 176
toj sa li178 re li xchaqrabil li tojba maak.

Koban jwal nakule a naleb ain aban moko nake jitek ta,
nanawman naq jokan aban inka jitbileb li ka ru nakexbaanu
li nabej yuwabej aan naq nakexmin ru chi sumlaak ut li
xnaabalil li nakuluk a naleb ain tik nokoxesumlaaq.

Naq nauxk analeb ain wi li neke baanunk ut li neke kuluk


re nekesumlaak naraqe li chaajkilal aran ayaal naxye wi li ixq
numenaq kablaju chihab.

Li kulubej chi ru li chaqrab q Q


31
Qu es el delito de rapto?
Comete rapto el que con intencin de tener relaciones sexuales
con una mujer, se la lleva a la fuerza o la engaa. Tambin comete
rapto el que se lleva a la mujer para juntarse con ella, para casarse o
para tener relaciones sexuales, aunque la mujer quiera, si sta tiene
entre doce y diecisis aos (Artculos 181 al 187 del Cdigo Penal).

Qu es el delito de incesto?
Este es el delito que se comete cuando se tienen relaciones sexuales
entre padres e hijos o entre hermanos, y es ms grave cuando se
comete con un hijo que es menor de edad (Artculos 236 y 237 del
Cdigo Penal).

Qu es el delito de hurto?
El Cdigo Penal en el artculo 246 dice que hurto es agarrar sin la
debida autorizacin, alguna cosa mueble (que se

puede transportar o cargar), que no sea de uno, lo que significa que


est hurtando porque agarra una cosa que no le pertenece y no le
han dado permiso para tenerla.

Qu es el delito de robo?
El robo, segn el Artculo 251 del Cdigo Penal, es llevarse una cosa
mueble ajena (mueble quiere decir que se puede transportar o
cargar), pero usando violencia, ya sea rompiendo puertas, muebles
o usando pistola o cuchillo para amenazar a las personas que son sus
dueos o que sencillamente las estn cuidando.

Para que haya hurto o robo la cosa que se agarra debe pertenecer
a otra persona y esta persona tiene que demostrar de alguna manera
que lo que se robaron o hurtaron es de su propiedad. El robo es un
delito ms grave que el hurto, porque en ste se utiliza la violencia
para tomar la cosa.

q W Derecho Penal
32
LI MUXUK CHI MINBIL L RU
Namuxuk li ani nawan rikin junaq ixq wi yal naxmin ru ut naxbalaqi
mare naxye kamek malaj sumlaak re, re naq tixsume xbaanunkil
li wank sa wiibal us ta li ixq naraj mare toja wan kablaju malaj
waqlaju chihab re chan sa li raqal 181 toj sa li raqal 187 re li
xchaqrabil li tojba maak.

KA RU LI NAYEEMANK RE MUXUK YAL CHI RIBILEB RIB


Aan naq ani nawan rikin sa wiibal mare yuwabej rikin ixqaalbej
malaj rikineb asbej jwal ra xtojbal rix naq nauxmank analeb
ain rikin junaq ixqaalbej li toj maji naxket li wajxaqlaju chihab chan
sa li raqal 236 ut 237 re li xchaqrabil li kolbaj ib

KA UT NAQ MAAK XCHAPBAL LI KAAQ RE RU CHI INKA YEEBIL


AAWE.
Chan sa li xchaqrabil li kolbaj ib sa li raqal 246 naq li xchapbal
li kaaq re ru chi maaani xyehok aawe qayehaq

mare meex, tem chi junil li naru xbeelankil aan jun elqak xbaanaq
maaani xyehok aawe naq taakam.

KA RU LI ELQAK
Jo naxye sa li raqal 251 re li xchaqrabil li kolbaj ib, li elqak aan
xxokbal malaj xkambal junaq li kaaq re ru li naru xbeelankil
aban mare rikin chajkilal xbaanuman qayehaq mare xexpej li
okebaal rikin puub malaj chiich re naq teruhanq chi xkambal li
kaaq re ru.

Re naq tanawalimanq naq x-uxmank li elqak ain tento laj eechal re


tixke resilal sa junpaat junaq elqak kamain aan wan xtojbal rix
chi ru li chaqrab chi ru li yal taachap sa xyaalalil.

Li kulubej chi ru li chaqrab q E


33
En qu consiste el delito de estafa?
Este delito se comete cuando una persona, aprovechndose de
otra o engandola, se beneficia obteniendo algo de esa persona,
ya sean cosas o dinero.

La diferencia con el hurto o robo, es que se engaa al dueo de la


cosa o dinero y por el engao el propietario entrega la cosa. Por
ejemplo, que alguien est vendiendo un terreno que ya tiene otro
dueo (Artculo 263 del Cdigo Penal). Tambin es estafa cuando se
paga una deuda con un cheque que no tiene fondos, o sea, que
no hay dinero en el banco para pagarlo.

En qu consiste el delito de dao?


Es un delito que se comete contra la propiedad de otra persona.
Se comete cuando con intencin, se destruye, arruina o esconde una
cosa o bien, que es ajeno o que no le pertenece a uno por completo,
sino tambin tiene otros dueos.

El delito es ms grave cuando se daan cosas que son del Estado o


de la comunidad. Por ejemplo, cuando se arruina un chorro de uso
pblico o un poste de luz (Artculo 278 del Cdigo Penal).

En qu consiste el delito de allanamiento?


Es el delito que se comete cuando una persona entra a la casa de
otra, sin autorizacin o a la fuerza (Artculo 206 del Cdigo Penal).

Existe este delito aunque el que entre a la casa sea una autoridad.
Por ejemplo, si la polica quiere entrar en la casa sin orden de Juez, o
si lo hace con orden de Juez pero despus de las seis de la tarde y
antes de las seis de la maana, es la misma autoridad la que comete
el allanamiento.

A veces pasa que la gente en el campo se mete a los terrenos ajenos,


especialmente cuando estn borrachos. Esto puede parecer un
delito de allanamiento, pero no lo es porque en el campo lo que hay

q R Derecho Penal
34
KA RU LI ELQAK CHI BALAQINBIL
Aan naq ani nabalaqink junaq poyanam mare naxpatz kaaq re
ru malaj nakuluk tumin, qayehaq ani junaq yooq chi kayink choch
chi ak wan aj eechal re chan sa li raqal 263 sa li xchaqrabil li
kolbaj ib. aan jun elqak aj wi naq ani natojok junaq kas rikin
xhuhul li tumin chi maaka xsa sa li kuulebaal tumin re xtojbal.

KA RU CHI MAAKIL NAQ ANI XAJORI KARU RE


Aan jun maak naq xajori karu re junaq li poyanam wi xabaanu rikin
xsahil aachool ut moko aawe ta re jalan chik malaj re jun chuutaq
li komon. Nimla maak wichik naq re li chaqrab najorimank malaj
re junaq li kalebaal. Qayehaq xpobal junaq li ha sa li bolbookil
chiich re jun chuutaq li komon malaj xjorbal roqechal li kaxlan xaml
chan sa li raqal 278 re li xchaqrabil li kolbaj ib.

KA RU LI TEHOK KABL
Aan naq junaq li poyanam naxchik rib sa junaq ochoch chi moko
re ta. chan sa li raqal 206 re li xchaqrabil li kolbaj ib.

Ain jun maak us ta ajkanjel chiru li chaqrab li tabaanunq re,


qayehaq wi junaq aj kaakalehom tenamit t-raj ok sa junaq ochoch
chi maaka junaq xchaqrab laj raqol aatin ut wi naxbaanu
rubel xchaqrab laj raqol aatin aban mare ak xnume li waqib
honal malaj maji waqib honal re li eqla aj kanjel aan yo chi
maakob aran.

Wan sut naq eb li poyanam sa eb li kalebaal nakexchik ribeb


sa jalan choch aban sa xkalajikeb nakexbaanu ain kama
junaq li maqok kaaq re ru yookeb aban inka jokan xbaanaq
sa li kalebaal wan naabal li choch yamyo, jokan naq li chaqrab
naxke naq aan moko xnimal ta ru maak chi ru laj eechal choch.

Li kulubej chi ru li chaqrab q T


35
son terrenos abiertos, entonces la ley toma este acto como una falta
contra la propiedad.

En qu consiste el delito llamado cohecho?


Se comete cohecho, cuando se le da dinero o algn regalo a una
autoridad, para que haga su trabajo o para que lo haga de una
forma que beneficie a alguien. Tambin es cohecho que la autoridad
pida dinero para realizar su trabajo. Aqu debemos tener presente
que tanto el que recibe el dinero o regalo, o sea, la autoridad, como
la persona que lo entrega, o sea, el interesado, cometen el delito
(Artculos 439 al 444 del Cdigo Penal).

Qu es el delito forestal?
Es el que se comete contra los bosques, cuando:

jj Sin permiso se cortan ms de cinco rboles.


jj Se cortan ms rboles de los que el permiso o licencia que
extiende INAB (Instituto Nacional de reas Boscosas).
jj Se cortan rboles que est prohibido cortar; por ejemplo,
pinabetes. Se cortan rboles en lugares que estn prohibidos.
jj Se causan incendios.
jj Se transporta madera, lea o carbn sin permiso.
jj Cuando se cortan menos de cinco rboles sin autorizacin lo
que existe es una Falta forestal, que es castigada por un Juez
de Paz, como se explicar adelante.

En qu consiste el delito de usurpacin?


Es el delito que una persona comete cuando con engao o a
escondidas, con el fin de aduearse de un terreno ajeno, lo invade,
se pone a vivir en l o saca a los ocupantes. Tambin la usurpacin
puede ser violenta.

Otra forma de usurpacin es la alteracin de linderos, que es cambiar


o mover en alguna forma las seas que marcan los terrenos, y la

q Y Derecho Penal
36
KA RU XTOJBAL RIX LI NAKULUK KAAQ RE RU RE TBAANU
JUNAQ LI KANJEL
Nabaanuman ain naq junaq li poyanam naxke xtumin malaj junaq
xmaatan laj kanjel chi ru li chaqrab re naq tixbaanu li xkanjel
re xkolbal a poyanam aan. Nabalaqik laj kanjel li naxpatz jo
nimalaq chi tumin re naq tixbaanu xkanjel arin takeemanq reetal
naq li nakuluk ut li nakehok tumin yookeb chi maakobk chi ru li
chaqrab chan sa li raqal 439 toj sa li 444 re li xchaqrabil li tojba
maak.

KA RU LI MAAKOBK CHI RU LI LOQLAJ CHE KAAM


Aan li nabaanuman naq ani:

jj Nayokok che ut nanume oob li naxtan ut maaka


xlesens.
jj Nayokok naabalaq li che us ta wan li xlesens aban
nanume xbiisul chi ru li xchaqrabil INAB nayeemank re.
jj Naq wan che nayokman ut inka raj naru xyokbal.
jj Naq sa junaq najej inka raj naru xyokbal li che ut
nayokman
jj Naq nanume li xaml sa li katok.
jj Naq nabeelemank li che malaj si chi inka nawbil xbaan laj
ilol re li loqlaj che
jj Naq nanume oob li che nayokman aan jun maak
xsachbal li loqlaj che ut laj raqol aatin wan xchaqrab
sa xbeen.

KARU LI MAAK NAQ YAL TAACHIK AAWIB SA JUNAQ NAJEJ


MOKO AAWE TA
Maak naq ani junaq li poyanam naxik chi wank sa junaq choch
moko re ta naxbaanu ain chi muqmu malaj li wankeb sa anajej aan
narisiheb re naq tawanq aran mare sa josqil malaj rikin chaajkilal .

Li kulubej chi ru li chaqrab q U


37
usurpacin de aguas, que sera, desviar el agua de un ro y perjudicar
a la persona que usa ese ro (Artculo 256 del Cdigo Penal).

En qu consiste el delito de trfico de drogas?


El Cdigo Penal establece que son delitos la siembra y cultivo de
plantas que producen sustancias estupefacientes o drogas y
transportar o almacenar las drogas.

Los delitos se llaman Siembra y cultivo de plantas productoras


de substancias estupefacientes y trfico ilegal de frmacos,
drogas o estupefacientes (Artculo 256 del Cdigo Penal). Este delito
se comete cuando sin permiso, se siembran o cultivan plantas de
las que pueden sacarse sustancias que sirven para hacer drogas, o
cuando se tienen o se venden las semillas de esas plantas (Artculo
306 del Cdigo Penal).

Existe otra ley que se llama Ley de Narcoactividad que tambin


habla sobre delitos que tienen que ver con la proteccin a la salud,
especialmente para prevenir, controlar, investigar y sancionar toda la
actividad relacionada con la produccin, fabricacin, uso, tenencia,
trfico y comercializacin de drogas y frmacos.

Qu son circunstancias atenuantes o agravantes?


Son cosas que pasan cuando se comete un delito y hacen que el
delito se castigue ms fuerte o que el castigo sea ms suave. Por
ejemplo, si para robar, primero se golpea a una persona, el delito
es ms grave, este es un agravante; en cambio, si luego de robar
el ladrn se arrepiente y devuelve lo robado, el delito es menos
grave, el arrepentimiento es un atenuante. El Juez al momento de
imponer una pena debe tomar en cuenta estas circunstancias, para
aumentarla o disminuirla.

q I Derecho Penal
38
Maak aj wi naq taajilosi laanubajl bar wi wan laachoch malaj
xnumsinkil junaq tzajej ha sa junaq nima barwi naabal li
poyanam neke ukak malaj neke puchuk chan sa li raqal 256 re li
xchaqrabil li tojba maak.

MA MAAK LI AWK PIM AJ KAANOBRESINEL U


Li xchaqrabil li tojba maak naxye naq inka us li awk malaj li kayink pim
li nakaanobresink u. Maak li rawbal ut xsikbal li pim nakaanobresink
u chan sa li raqal 256 re li xchaqrabil li tojba maak.

Maak ain chi ru li chaqrab naq maaka aalesens chi rawbal


malaj chi xkayinkil a pim ain malaj naq nakayimank li riyajil chan sa
li raqal 306 sa li xchaqrabil li tojba maak.

Wan jun chik li chaqrab li nailok re li kawilal re naq a yibaj pim ain
inka chi ttawmanq junaq raasa sa li xyiibankil malaj sa li xkayinkil .

KA RU LI TOJBA MAAK NIM UT LI TOJBA MAAK KACHIN.


Qayehaq wi xat elqak ut xat ketok aan nim xtojbal rix wi ut li ki
elqak xqajsi li kirelqa aan inka nim xtojbal rix. Laj raqol aatin
tento sa xbeen naq tke reetal ain re naq tixteneb li maak sa xbeen
li kimaakobk.

Li kulubej chi ru li chaqrab q O


39
Pensemos, platiquemos y escribamos
1. Qu tipo de delito considera usted que es el que ms se ha dado
en su comunidad?

2. En qu afecta eso a la comunidad?

3. Que opina de la aplicacin de las circunstancias atenuantes?

CAPITULO III
SANCIONES O PENAS

Cmo se castiga a la persona que comete un delito?


Las formas ms comunes de sancin o castigo que se aplican son: la
prisin, la multa y el arresto. Tambin existe la pena de muerte, pero
sta se aplica en muy pocos casos.

En qu consiste la prisin?
Es quitar la libertad o meter en la crcel a una persona que ha
cometido un delito.

Es importante saber que slo se puede encarcelar a una persona


en una prisin o en los centros especiales que estn a cargo de la
autoridad, o sea, que no se puede detener a una persona en la crcel
de una finca, por ejemplo, porque no es lugar para ello, ni el finquero
tiene autoridad para hacerlo.

La Constitucin en el Artculo 19 dice que la persona que est en la


crcel debe ser tratada como ser humano, no puede recibir malos
tratos, ni trabajos que le sean imposibles de realizar, ni puede ser
sometido a situaciones denigrantes.

La crcel debe servir principalmente para reeducar al preso, para


que en el futuro pueda vivir en comunidad.

w P Derecho Penal
40
Kauxlaqo, seeraqiqo ut tziibaqo
1. Karu chi maakil li jwal nauxmank sa laakalebaal.
2. Karu junaq chaajkilal naxboq chaq choq re laakalebaal
analeb aan.
3. Karu nakakoxla chirx li nakulmank yalaq bar.

ROX TASAL
CHANKI RU NAXTOJ RIX XMAAK LI NAMAAKOBK

Li xtojbal rix li xmaakeb nakekehek laj maak aan:

Tzalam, Chapek ut xtojbal chi tuminul li xmaak nayemank re mult.


Wan ajwi li nayeemank re li tenebaak kamk sa xbeen aban ain
inka jwal nabaanumank.

KA RU LI OK SA TZALAM
Aan xkeebal junaq li poyanam sa tzalam chi maaka
xwachabankil xmaak naq xmaakobk.

Aajel ru xnawbal naq xjunes naru xkeebal sa junaq tzalam li


naril li chaqrab, li namaakobk ka naru xchapbal junaq poyanam
sa xtzalam junaq asient xbaanaq moko aran ta naru twanq chi
moko laj eechal asient wan xwankil xbaanunkil a naleb aan.

Li xna chaqrab sa li raqal beeleelaju (19) naxye naq li poyanam


wan sa tzalam naru nailek kama yalaq ani junaq li poyanam inka
naru xik taileq, chi moko naru xkeebal junaq kan chi xbaanu li
inka tixkuy xbaanunkil chi moko naru xbaanunkil yalaq kaaq re ru
re.

Xkanjel junaq tzalam aam xtijbal malaj xkutbal chi ru junaq li


pereex wank sa usilal re naq tixnaw wank sa tiikilal moqon.

Li kulubej chi ru li chaqrab w q


41
En qu consiste el arresto?
Es meter a la crcel a una persona que ha cometido una falta, pero
que no puede estar presa por ms de sesenta das.

En lugar de sufrir algn arresto la persona que haya cometido una


falta, puede pagar una cantidad de dinero que el juez ponga
como multa, esto significa que podemos pagar dinero en lugar
de estar presos y es el Juez el que decide la cantidad que debe
pagar la persona segn la falta que haya cometido. Puede cobrar
desde una multa de cinco quetzales diarios hasta la cantidad de un
mil quetzales, por el total de la multa, esto depende de la falta que
cometi y de la situacin econmica de la persona.

Veamos un ejemplo: En Chimaltenango se dan casos de mujeres


que van a la crcel porque se pegan entre ellas. Dependiendo de la
falta, son sentenciadas a 30 das de arresto menor o pueden pagar
multa. La multa que se le impone a cada una, depende de lo que
diga el mdico forense, por los golpes que cada una de ellas tenga.

Qu diferencia hay entre prisin y arresto?


La prisin y el arresto son iguales porque consisten en que se encierra
en la crcel a la persona, pero se diferencian en que la prisin
se da cuando se ha cometido un delito, y el arresto cuando se
ha cometido una falta. Adems, el arresto no puede durar ms de
sesenta das, en cambio la prisin puede ser hasta de 50 aos de
encierro.

Qu es la multa?
Es una pena que consiste en pagar una cantidad de dinero, como
castigo que debe sufrir una persona por haber cometido un delito.
Al cobrar la multa, el Juez debe fijarse si la persona que va a pagar
es pobre o rica, pues si es pobre, la multa que debe pagar es ms
baja. Debemos saber tambin que no todos los delitos pueden ser

w w Derecho Penal
42
KA RU LI CHAPEK
Aan xkambal sa junaq tzalam li poyanam li kixbaanu junaq li
maak moko al nim ta inka naru nawan numenaq oxkaal kutan
sa li tzalam.

Chi ru naq naq txik sa tzalam junaq li poyanam kixbaanu li china


chaajkilal aan naaru naxtoj chi tuminil aban aan laj raqo aatin
naru nayehok re jarub naru tixtoj li xmaak aayaal naxye li xmaak
naru napatzek re oob quetzal wulaj wulaj toj tawulaq li jun mil ketzal
aban ayaal naxye li xmaak ut malaj rilbal aj wi naq li poyanam
aan tixkuy xtojbal li tpatzeq re.

Qilaq jun xkutbal: Aran chimaltenank xechikek sa tzalam


wiib li ixq xmaak naq xexket ribeb ayaal naxye li xmaakeb naru
neke tzap man lajeeb xkakaal kutan malaj naru nekextoj li mult
ak re re li jun junq tapatzeq ut ayaal ajwi li tixye laj banonel re li
tiqil ma inka ra xexbaanu chi ribileb rib.

KA RU LI TZALAM UT LI CHAPEK
Li ok sa tzalam ut li chapek jun taqeet xbaanaq aan ok sa tzalam
naxbaanun li poyanam li namaakobk li xjalanil aan naq wi nim
xmaak naxik se tzalam wi inka kaajwi nachapek ut nakoqe
xbaanaq inka jwal nim xmaak. Li babay xmaak inka naru
nanume k li oxkaal kutan xwanjik sa tzalam ut li nim xmaak naru
nawan junaq lajeeb roxkal chihab sa tzalam chi tzaptzooq.

KA RU LI MUULTIK
Aan jun xtojbal chi tuminul xmaak junaq li poyanam. Naq tixpatz
li tumin laj raqol aatin tento tixke reetal maneba malaj bihom
li xmaakobk wi neba naru xpatzbal kubenaq wi bihom naru
xpatzbal chi yuyu re. Aban chi qanawaq naq moko chijunil ta
li maak naru xtojbal rikin muult qayehaq wi xkamsin junaq malaj
xketok junaq chi ra aan inka naru xpatzbal muult re naru
xtaqlankil sa tzalam re tixtoj rix li xmaak.

Li kulubej chi ru li chaqrab w e


43
castigados con multa. Por ejemplo, matar a otra persona o lastimarla
gravemente no puede ser castigado con multa, sino con crcel.

Qu es la responsabilidad. civil?
La responsabilidad civil no es un castigo, sino que es la reparacin
del dao por haber cometido un delito o falta, Por ejemplo: si una
persona comete un delito o una falta, queda con la obligacin de
pagar una cantidad de dinero por el dao que hizo.

La responsabilidad civil comprende:


1. la restitucin o devolucin,

2. la reparacin de los daos materiales y morales y

3. la indemnizacin de perjuicios.

Qu es la restitucin?
Es la devolucin de la cosa que se da, si es posible, la misma
cosa, y si se ha arruinado, pagar el dao con dinero.

En qu consiste la reparacin de daos materiales y morales?


Es el pago en dinero por alguna cosa a la que se l@ caus dao
o se arruin completamente. Reparacin del dao moral, sera por
ejemplo, si una persona dice que otro es un ladrn o 10 insulta por
medio del peridico o de la radio; el que ofende puede ser obligado
por el Juez a pagar una cantidad de dinero a la persona que insult,
por el dao moral que le caus.

Qu quiere decir la indemnizacin por perjuicios?


Es el pago de una cantidad de dinero que el Juez fija. Por ejemplo,
si una persona lastima en la mano a algn carpintero y ste ya no
puede trabajar durante una semana, entonces, el Juez puede obligar
a quien hizo la herida a que le pague al carpintero el dinero que dej
de ganar durante esa semana.

w r Derecho Penal
44
KA RU LI WANK SA TUQTUUKILAL.
Aan inka jun tojba maak , aan jun xyiibankil junaq li kaq re ru
xmaak naq xbaanu junaq li inka us. Qyehaq wi ani xbanu junaq
maak babay malaj kachin tixtoj rix chi tuminul li inka us kixbaanu.

Sa a naleb ain wan:

1. Li xkeebal reqaj malaj xqajsinkil

2. Xyiibankil li kaaq re ru kixpo

3. Xyiibankil malaj xtuqubankil chi junil li kaq re ru kixpo

KA RU LI XKEEBAL REEQAJ JUNAQ LI KAAQ RE RU


Xqajsinkil li kaaq re ru kixpo wi naru aan li kixpo wi inka chik us
naru tixtoj chi tuminul li kixpo malaj li kixjor.

KA RU LI XYIIBANKIL LI KIXJOR MALAJ LI KIXBAANU


Aan xtojbal chi tuminul junaq li kaaq re ru li kijorman chi junajwa ut
li jun chik aan naq qayehaq wi junaq li qasqiitzin naxqaaba junaq
chi elqak mare xke resilal sa li puktasibaal aatin malaj sa li esilal chi
tziibanbil li nabaanunk re ain naru mine ru chi xtojbal rix chi tuminul
li kixbaanu xbaan laj raqol aatin xbaanaq inka us analeb aan.

KA RU LI XKEEBAL REEQAJ LI KIXPO MALAJ LI KIXJOR.


Xtojbal chi tuminul li tpatzeq re xbaan laj raqol aatin, qayehaq wi
junaq li poyanam kixtoq ruq junaq laj peech ut inka chik taruuq chi
kanjelak chi ru jun xamaan laj raqol aatin naru naxye re li kibaanunk
re li tiqok ain naq tixtoj li xkutan li inka xkanjelak wi.

Li kulubej chi ru li chaqrab w t


45
Pensemos, platiquemos y escribamos
1. Que diferencia hay entre arresto y prisin?

2. Qu opina de la pena de muerte?

3. Qu opina de la aplicacin de las penas en nuestro pas?

CAPITULO IV
PROCESO PENAL

Qu es el proceso penal?
Es el camino o los pasos que dice la ley que se deben seguir para saber
si una persona es inocente o culpable de un delito

del que es acusada. Tambin se le llama procedimiento penal o


juicio penal. Cualquier persona puede llevar a juicio a otra si le ha
causado un dao en su persona, su familia o sus bienes.

Qu puedo hacer si alguien comete un delito en contra de mi


persona?
Debe quejarse ante el Juez, el Fiscal del Ministerio Pblico, la polica
y contarle lo que pas. Si se presenta la queja ante el Juez o la
Polica Nacional, debe avisarle al Ministerio Pblico para que este
inicie la investigacin. Debemos tener presente que para que una
persona pueda ser castigada con la crcel, antes debe investigarse
o averiguarse por el Ministerio Pblico, si realmente esa persona
cometi el delito, luego de la averiguacin los Jueces dictarn la
sentencia para que lo declare si es culpable o inocente, en juicio
llamado juicio oral o debate.

w y Derecho Penal
46
Kauxlaqo, seeraqiqo ut tziibaqo
1. Karu xjalanil li chapek rikin li ok sa tzalam

2. Karu nakakoxla chi rix li tenebanbil kamk sa xbeen.

3. Karu nakakoxla chirix li tojok maak li nauxk sa li qatenamit.

XKA TASAL
KA RU LI QABAAK

Aan li xtzilbal rix li naxbaanu li chaqrab naq li poyanam naqabaak


maxbaanu malaj inka li naqabaak wi. Aan ajwi nayeemank re
naq ani junaq li poyanam naxkam chi ru li chaqrab li narahobtesink
re qayehaq mare xrahobtesiik sa xjunkabal malaj ka ru re.

KA RU NARU NINBAANU WI ANI JUNAQ NARAHOBTESINK WE.


Naru nakat jitok chi ru laj raqol aatin, eb laj tzilol rix chaajkilal
ut laj kaakalehom tenamit taacholob chi ruheb karu xakul.

Wi xnaw laj raqol aatin ut laj kaakalehom tenamit aaneb teyehoq


re heb laj tzilol rix chaajkilal re naq tatzillmanq rix chi us achaajkilal
aan . Chiqanawaq naq junaq li poyanam naru xkeebal sa tzalam
wi laj tzilol rix chaajkilal kixtaw xyaalal naq aan xmaakobk, chirix
aan laj raqol aatin naru naxye resilal naq maxmaakobk malaj inka
sa li raqlebaal aatin nayemank re yal toj chi yeebil.

Li kulubej chi ru li chaqrab w u


47
Si yo s que una persona ha cometido un delito qu puedo
hacer?
Es obligacin que hagamos la denuncia ante el Juez, Ministerio Pblico
o la Polica Nacional, si una autoridad o persona ha cometido un
delito y con esto se inicia el proceso penal o Juicio Penal.

Qu es una denuncia?
Es hacer del conocimiento del Juez, Ministerio Pblico o la Polica
Nacional que se ha cometido un delito. La denuncia se puede
presentar en forma verbal o (sea de palabra) o por escrito, no tiene
ninguna formalidad pero debemos contar qu fue lo que pas, quines
participaron o cometieron el delito, quines salieron afectados, si
hubieron testigos que vieron el hecho y que otros medios de prueba
podemos acompaar.

La persona que pone la denuncia no participar en el proceso y


tampoco contraer responsabilidad alguna, salvo que esa denuncia
sea falsa.

Si se presenta ante el Juez, Fiscal el Ministerio Pblico en forma


verbal, debe levantarse un acta, y no hay obligacin de presentarse
nuevamente al tribunal.

Qu es la querella?
Es otra forma de poner en conocimiento del Juez que se ha cometido
un delito, pero en este caso, el afectado o interesado es el que pone
la queja y manifiesta que se le tome en cuenta para participar en el
proceso, presentar sus pruebas y tambin ayudar en la investigacin
que realizar el Ministerio Pblico, hasta que los Jueces dicten la
sentencia. Artculo 302 del Cdigo Procesal Penal.

w i Derecho Penal
48
WI XINNAW NAQ JUNAQ LI POYANAM XBAANU JUNAQ LI MAAK
KA RU NARU TINBAANU.
Tento saqabeen xjitbal chi ru laj raqol aatin, laj tzilol rix chaajkilal
ut laj kaakalehom tenamit wi junaq laj kanjel chi ru li chaqrab
malaj junaq li poyanam kixbaanu li maak naru xtikibankil xtzilbal rix
malaj xkambal sa raqlebaal aatin.

KA RU LI JITOK
Aan xkeebal chi xnaw laj raqol aatin, laj tzilol rix chaqrab ut laj
kaakalehom tenamit naq kiuxmank jun li maak.

Ain naru nabaanumank yal chi yeebil malaj chi tziibanbil us


ta ain inka jwal paabanbil xbaan li chaqrab aban naru
nacholobamank ani xbaanunk li chaajkilal aniheb li xerahobtesiik,
mawan ani xeilok re li chaajkilal aan re naq tepatzmanq re , re
xtawbal tzaqal xyaalalil.

Li poyanam najitok inka naru xkeebal xtzaqonik sa li xtzilbal li


chaajkilal aan ut inka ajwi naru naqabamank wi li kixye inka
raj yaal.

Wi yal xyeemank re chi aatinul re laj raqol aatin, laj tzilol rix chaajkilal
naru textziiba junaq li reetalil sa li nimla tasal hu re laj raqol aatin ut
inka chik naru nawulak sa li xhonnalil li raqok aatin.

LI NAKULUK CHAAJKILAL AAN LI NAJITOK


Aan jun chik jitok nauxmank chi ru laj raqol aatin aban li najitok
aan li poyanam li nakuluk chaajkilal ut naxpatz naq ta keemanq
xtzaqonik sa li raqlebaal aatin re naq tixcholob chan ru kiuxk
re tixkut reetalil toj reetal naq laj tzilol rix chaajkilal tixtaw xyaalal re
naq laj raqol aatin tixteneb li maak sa xbeen li xmaakobk. chan sa
li raqal 302 xchaqrabil li xtzilbal rix li maak.

Li kulubej chi ru li chaqrab w o


49
Y cul es la diferencia entre la denuncia y la querella?
En la denuncia, cualquier persona puede poner en conocimiento
del Juez, la Polica Nacional y el Fiscal del Ministerio Publico que se
ha cometido un hecho delictivo. Mientras que en la querella, por
escrito la persona afectada por el delito informa directamente al
Juez y manifiesta que se constituye en formal acusador, esto quiere
decir que se le tome en cuenta dentro del proceso, puede presentar
pruebas, y participar en el da en que se celebre el juicio oral o debate
o sea que hablar tambin ante los Jueces, Fiscales defensores y
el acusado para establecer la responsabilidad o culpabilidad de la
persona que cometi el delito.

Por qu razones se puede detener a una persona?


Si una persona es sorprendida cometiendo un delito los nicos
autorizados para detenerlo en ese momento es la Polica Nacional, si
no se puede detener en ese momento la Polica debe perseguirlos
y capturarlos, siempre y cuando no pase mucho tiempo. As, si lo
detienen a las diez de la maana deben informrselo al Juez antes
de las cuatro de la tarde.

Pero como una costumbre que se ha tomado ltimamente y en casos


en que las comunidades se encuentran muy lejos de la polica, lo que
debe hacerse es detener a la persona y presentarlo ante el alcalde
auxiliar para que l se encargue de llevarlo a la Polica Nacional,
pero en ningn momento estamos autorizados para golpearlos ni
torturarlos. Segn la ley ninguna persona particular puede detener
a otra persona que haya cometido un delito, lo que debe hacerse
es identificarlo y poner la denuncia ante el Juez, Fiscal del Ministerio
Pblico o Polica Nacional.

w p Derecho Penal
50
KA RU XJALANIL LI YAL NAJITOK CHI RU LI NAKULUK
CHAAJKILAL AAN LI NAJITOK
Sa li yal jitok yalaq ani naru najitok chi ruheb laj raqol aatin, laj tzilol
rix chaajkilal ut laj kaakalehom tenamit naq xbaanumank
junaq li maak.

Ut li nakuluk chaajkilal naxtaqla chi tziibanbil re laj raqol aatin


naq takeemanq xtzaqonik sa li raqok aatin malaj sa li tzilok rix
chaajkilal re naq tixye karu li ki uxmank re ut tixkut reetalil chi ruheb
laj raqol aatin malaj li nakolok chi ru maak re naq tixkuluba xmaak li
namaakobk

KA RU XYAALALIL NAQ TCHAPMANQ JUNAQ LI POYANAM


Naru xchapbal junaq poyanam laj kaakalehom tenamit naq wan
xmaak ut laj raqol aatin tixtaqla chi tziibanbil naq tachapmanq
nayeemank re xhuhul chapek.

Wi junaq poyanam xtawe xchi xbaanunkil junaq li maak li neke


ru chi chapok re sa honal aan kaajwi laj kaakakehom tenamit wi
inka xke rib naru textaaqi roj reetal naq texchap inka texke chi
numek naabal honal wi xchape sa lajeeb honal re li qela naru
texye resil naq toj maji naxke li kaahib honal re li ewu re naq tixnaw
laj raqol aatin.

Li nabaanumank anajwan naq sa junaq li kalebaal wan chaq chi


najt naru xchpbal laj maak xkeebal sa ruq laj jolominel kalebaal
re naq tixkam re laj kaakalehom tenamit aban inka naru xtenbal
malaj xrahobtesinkil.

Chan sa li chaqrab naq maa ani junaq li poyanam naru xchapbal


junaq laj maak li naru xbaanunkil aan risinkil reetalil ani aan ut xjitbal
chi ru laj raqol aatin , laj tzilol rix chaqrab ut chi ru laj kaakalehom
tenamit.

Li kulubej chi ru li chaqrab w Q


51
Qu podemos hacer si el ladrn no se deja agarrar?
Identificarlo bien y luego poner la denuncia ante la Polica Nacional,
Ministerio Pblico o el Juez, y que ellos se encarguen de realizar las
investigaciones y ordenar su detencin.

Y si huye el ladrn, porque muchas veces es gente que no es


de la comunidad y que no conocemos?
Si se encontr al ladrn robando, y si es una comunidad muy lejana
se puede detener al ladrn y ponerlo a disposicin del alcalde auxiliar
y que se encargue dentro de las seis horas siguientes de llevarlo ante
el juez competente.

Qu hacemos si no podemos llevar rpido al ladrn porque a


nosotros nos da miedo detenerlo ilegalmente?
El pidiente puede detener al ladrn pero tiene la obligacin de
avisarle al juez ms cercano dentro de un periodo de tiempo que no
debe pasar de las 6 horas, que dice la ley.

Si no se encuentra el Alcalde Auxiliar y el buscarlo significa prdida de


tiempo, el ofendido puede detener al ladrn y llevado directamente
ante el juez. Lo mejor es que las autoridades de la comunidad lo
detengan, pero si no se encuentran y se est pasando el tiempo, es
mejor que los pidientes acten y lo lleven ante el juez.

Al ladrn pueden obligarlo a presentarse, pero sin hacerle dao, ni


golpearlo. Estas detenciones se pueden hacer nicamente cuando
nuestras comunidades estn muy retiradas y a la Polica le lleve
mucho tiempo llegar al lugar del hecho.

Qu hacemos si un ladrn levanta la mano contra nosotros?


La ley nos permite defendemos, pero en ningn momento nuestra
defensa debe pasar ms all de la agresin que estamos sufriendo.
Por ejemplo: Si nos estn amenazando con un palo para robamos
nosotros no podemos responderle con una pistola y dispararle. Despus

w W Derecho Penal
52
KARU NARU NAQABAANU WI LAJ ELQ INKA TIXKE RIB CHI
CHAPEK.
Risinkil ani li xkaba chirix aan naru xjitbal chi ru laj kaakalehom
tenamit, laj tzilol rix chaajkilal ut laj raqol aatin ut aaneb naru
neketzilok rix ut xtaqlankil xchapbal.

WI NAEELELIK LAJ ELQ WAN SUT NAQ MOKO NANAWMAN TA


RU SA LI KALEBAAL BARWI NAUXK LI CHAAJKILAL AAN.
Wi xtawman laj elq chi elqak, ut najt wan li kalebaal naru
xchapbal laj elq ut xkeebal sa ruq laj jolominel kalebaal ut
naru tixkam chi maji naru li waqib honal sa ruq laj raqol aatin.

KA RU TQABAANU WI INKA TOORUUQ CHI XKAMBAL SA


JUNPAAT LAJ ELQ XBAANAQ XIWXIW CHI RU LI CHAQRAB
Laj jolominel kalebaal naru naxchap laj elq ut tixye resilal re laj
raqol aatin aban inka naru nanumek li waqib honal xchapbal,
xbaanaq kamaan naxye li chaqrab.

Wi maaka laj jolominel kalebaal ut xxik xsikbal aan jun tzeqok


honal li narahobtesiik naru naxchap laj elq ut tixkam chi ru laj raqol
aatin.

Jwal us raj naq eb laj kanjel sa li kalebaal techapoq re laj elq


aban wi maaani wankeb naq xkulman naru li nakuluk rahilal
tchapoq ut tixkam chi ru laj raqo aatin. Naru xpatzbal re laj elq
naq tixye ani aan aban inka naru xtenlenkil, ain naru xbaanunkil
naq junaq kalebaal jwal najt wan ut najt choq re laj kaakalehom
tenamit wulak.

KAUXLAQO, SEERAQIQO UT TZIIBAQO


1. Mawanjenaqat junsutaq sa junaq raqok aatin, ye karu aawilom
ut aawabihom
2. Karu xjalanil li jitok ut li natiqek aan najitok.
3. Maak xatexrahobtesi jun sutaq ut karu xabaanu.

Li kulubej chi ru li chaqrab w E


53
de la agresin inmediatamente debemos poner la denuncia ante la
polica o el Ministerio Pblico para que con orden de Juez, procedan a
detenerlo. En ningn momento tenemos autorizacin para golpearlo
ni torturarlo, ni mucho menos lincharlo, por si hacemos esto, nosotros
nos volvemos delincuentes.

Qu se puede hacer cuando se escapa un ladrn que ya se


haba detenido?
Se puede avisar por radio, por telfono o telgrafo para que la
polica vaya a traerlo.

Qu hacemos cuando un ladrn se escapa y no hay manera


de pedir auxilio?
En primer lugar se puede calcular cuando un ladrn es ms peligroso
que otro. Si no hay problema de exponerse al peligro, inmediatamente
se debe llevar ante el juez en el plazo de 6 horas, y si hay algn
peligro se debe buscar a la polica.

Si el ladrn se escap y an no ha llegado la polica o es dificil


que llegue lo que debemos hacer, si es que ya habamos detenido
al ladrn tomar los datos de su cdula de vecindad y teniendo el
nombre y sus apellidos, podemos ir a poner la denuncia ante el Juez de
Paz, Polica Nacional o El Ministerio Pblico.

La detencin es igual para delitos y faltas?


No, porque las faltas son delitos pequeos, menos graves que slo
los puede castigar un Juez de Paz, con multa o con arresto, pero no
ms de 60 das; en cambio los delitos son ms graves y se debe seguir
un proceso para saber si se es culpable o inocente.

jj Para juzgar las faltas existe un procedimiento, que se llama


juicio por faltas en donde el Juez oye al ofendido, si hubo
denuncia ante la Polica Nacional tambin debe declarar la
persona pidientes. Si la persona no se reconoce culpable, el

w R Derecho Penal
54
4. Wi toj maji nakakul ka raj ru taabaanu wiraj toxaakul.

KA RU TQABAANU WI LAJ ELQ AAN CHIK TAAKETOQ QE.


Li chaqrab naxye naq tento tqakol qib aban inka naru naq
tnumeq xbiisul li taqabaanu.

Qayehaq wi yookeb xyeechiinkil qache xmaak naq teraj qelqankil,


inka naru naqasume rikin puub chi rix aan naru naqake resilal re
laj tzilol rix chaajkilal malaj re laj raqol aatin re naq tachapeq laj
maak. Maajun wa naru naqatenle, naqakamsi ut malaj naqakat
junaq laj elq wi naqabaanu aan naran naxye naq laao chik aj
elq.

KA RU NARU XBAANUNKIL NAQ NAEELELIK JUNAQ LAJ ELQ UT


MAAANI NARU NATENQAN QE.
Xbeenwa tqake reetal naq laj elq aan xiwxiw xchebal. Wi tqil
naq wan sa xyaalal naru xkambal chi ru laj raqol aatin aban inka
tnumeq li waqib honal wi tqil naq xiwxiw xkambal naru
xboqbaleb laj kaakalehom tenamit re naq texkam.

Wi xeelelik ut toj maji nawulak laj kaakalehom tenamit malaj inka


teruhanq chi wulak xmaak xnajtil naru naqisi ani xkaba ut li rajlil sewl
ut li xqoot xkaba, chi rix aan xkeebal resilal re laj kaakalehom
tenamit ut laj tziilol rix chaqrab.

LI CHAPEK MAJUNNAQIK RIKIN LI NIM XMAAK UT LI KACHIN


XMAAK.
Inka xbaanaq wan maak kok bar wi kaajwi laj raqol aatin naru
nayehok re chan ru xtojbal rix ain marikin muult malaj kaaj wi
tchapeq chi maji oxkaal kutan. Moko jokan ta junaq li nimla maak
naru xtzilbal rix chi us maxmaakobk malaj inka li naqabaak.

jj Re xtenebankil junaq maak sa xbeen li namaakobk laj raqol


aatin wan sa xbeen naq trabI li naqabaak maxjite chi ru laj

Li kulubej chi ru li chaqrab w T


55
Juez convoca a un juicio oral, al sindicado, al ofendido y a la
autoridad, para que presenten sus medios de prueba. El juez
de paz los escuchar y ese mismo da dictar la sentencia. El
juicio no debe durar ms de cinco das.

jj Si los delitos son ms graves, los juicios duran mas de seis


meses y se debe seguir un proceso conocer la culpabilidad o
inocencia del acusado.

jj Si se comete una falta, pero tenemos documentos de


identificacin, por ejemplo la cdula, no nos pueden detener,
pero debemos presentamos rpidamente cuando el Juez
nos cite para aclarar qu fue lo que pas. En el caso de ser
detenido en el momento de estar cometiendo un delito,
aunque tengamos cdula u otro documento de identificacin,
somos llevados ante las autoridades.

Qu pasa cuando la autoridad detiene a una persona?


1. Si le dicen que lo detienen por orden de Juez, deben mostrarle el
papel sellado y firmado por el Juez que orden la detencin o
sea la orden de captura.

2. Segn los Artculos 70. y 80. de la Constitucin, le deben decir


por qu lo detienen, decide que tiene derecho a nombrar un
defensor o una persona que lo defienda en el juzgado.

3. La autoridad debe hacer llegar una nota al Juez a ms tardar


en seis horas, en la cual le avisa que hay una persona detenida
(Artculo 60. de la Constitucin).

4. Segn el Artculo 14 de la Constitucin, la persona detenida debe


ser considerada, como inocente durante todo el proceso, hasta
que una sentencia firme lo declare responsable.

w Y Derecho Penal
56
kaakalehom tenamit ut naru naatinak li narahotesiik
wi li yo chi qabaak maaka xmaak natawman laj raqol
aatin naxke xboqbal li naqabaak sa li nayeemank re li
abiik ut eb li neke kolok re re naq texkut naq maaka xmaak
laj raqol aatin re li usila trabiheb re naq taruuq chi xraqbal junaq
chaqrab sa xbeen inka naru nanumek li oob kutan.

jj Wi li maak jwal nim li xtzilbal rix naru nabaanuman chi ru


waqib po ut naru xkambal chi tustu ru li xtzilbal rix re naq
tailmanq maxmaakobk malaj inka li naqabaak.

jj Wi nauxmank junaq li rahilal aban wan qasewl inka naru


nokoexchap, aban naru nokooxik rikin laj raqol aaitin naq
tooxboq chi xcholobankil karu li kikulmank. Wi
xoochapek naq xootawek chi xbaanunkil junaq li maak us
tawan qasewl naru nokokamek chi ruheb laj kanjel ut laj
raqol chaqrab.

KARU NAKULMANK WI LI YAAL RE NAXCHAP JUNAQ LI


POYANAM.
1. Wi nakexye aawe naq xtaql aj raqol aatin laachapbal naru
nakexkut chawu junaq li hu juchbil ut wan reetalil li
chaqrab chi ru naq aan xhuhul chapek.
2. Chan sa li Raqal Wuqub ut Wajxaqib re li xna xchaqrabil li
qatenamit tento texye aawe ka ut naq tatexchap ut naru
taasik junaq laj kolol aawe chi ru laj raqol chaqrab.
3. Laj kaakalehom tenamit naru naxye resil sa junpaat re laj
raqol aatin naq wan jun li poyanam chapcho, aban inka naru
nanumek li waqib honal xbaanunkil chan sa li Raqal Waqib re li
xna chaqrab.
4. Chan sa li raqal kaalaju re li xna chaqraab naq li poyanam
nachapek inka naru xkeebal jo aj maak wi li chaqrab toj
maji naxye naq xmaakobk.

Li kulubej chi ru li chaqrab w U


57
Qu significa la publicidad del proceso?
Esto significa que el detenido, el ofendido, el Ministerio Pblico y los
abogados o defensores pueden conocer lo que est pasando en el
proceso sin que ninguna autoridad pueda impedido. Es decir, que
se pueden leer en cualquier momento los papeles donde se tramita
el proceso, saber qu diligencias van a practicarse, y como va la
investigacin que realiza el Ministerio Pblico.

La publicidad del proceso es una garanta muy importante porque


le permite a los interesados, durante la etapa de investigacin
y a toda la comunidad durante el juicio oral o debate, saber
cmo se imparte la justicia, por qu los Jueces tomaron la decisin
de condenado o dejado libre y si lo hicieron conforme a la ley. La
publicidad tambin permite que cualquier persona pueda asistir a
un Juicio Oral o debate para enterarse directamente de cmo se
condena, o absuelve a una persona que es acusada de un delito.

Qu significa la presuncin de inocencia?


La presuncin de inocencia significa que toda persona es inocente
mientras no se haya declarado culpable judicialmente y se le imponga
una pena o castigo, por los jueces de sentencia.

A una persona que est siendo procesada se le debe tratar como


inocente, pues ser culpable hasta que se le haga el juicio y se le
compruebe que es culpable. Por eso la prisin durante el proceso
slo la puede ordenar el Juez cuando crea que por la gravedad del
delito la persona procesada pueda escapar, o cuando crea que va a
impedir la investigacin del delito. Por ejemplo: que vaya a esconder
cosas que lo comprometan o que quiera amenazar a los testigos
para que no declaren en su contra.

Qu se debe hacer cuando una persona es detenida?


1) Avisarle a la familia o a las personas de confianza, que la
puedan ayudar.

w I Derecho Penal
58
KA RU NARAJ NAXYE NAQ NAPUKTESIMANK LI TZILOK IX CHI
RU CHAQRAB.
Aan naraj naxye naq li nachapek malaj li naqabaak laj tzilol rix
chaqrab ut eb laj kolonel tento sa xbeeneb xnawbal ka ru yo
chi kulek malaj li tzilok ix yo chi uxk chi rix li naqabaak chi maaani
naru nayehok re naq inka naru nakexnaw, naraj naxye naq naru
xyaabasinkil xsa li hu bar wi yookeb chi xtzilbal rix li chaajkilal ut
chan ru yookeb chi xbaanunkil eb laj tzilol rix chaqrab.

Aajel ru xnawbal chan ru yookeb chi xbeeresinkil li chaajkilal


re naq eb laj kolonel tixnaw chan ru yookeb chi xtzilbal rix ain ut
kaut naq laj raqol aatin kixteneb maak malaj kixwachab laj maak
ut makamaan naxye li chaqrab. Li xkeebal chi nawek aajel aj
wi ru naq junaq li poyanam tixnaw chan ru natenebaak maak sa
xbeen li namaakobk.

KA RU LI MAAKA XMAAK ABAN TOJ MAJI NANAWEK.


Naraj naxye naq li poyanam naq toj yo xtzilbal rix xmaak moko ak
aj maak ta xbaanaq toj maaka junaq reetalil naq wan xmaak ut
malaj wan xtojbal rix xmaak.

Junaq li poyanam toj yo xtzilbal rix inka naru xyeebal naq aj


maak wi li chaqrab maji naxke chi nawek naq xmaakobk.

Jokan ut naq li tzalam wan aran re naq tzaptzooq li poyanam


naq toj yo xtzilbal rix li xmaak re naq inka t-eeleliq. Qayehaq mare
t-ok chi xibesink malaj tixye reheb li xeilok naq maaka texye.

KA RU NARU XBAANUNKIL NAQ JUNAQ LI POYANAM


NACHAPEK.
1. Xyeebal resilal re li xjunkabal malaj xkomon li naru
naketenqank re.

Li kulubej chi ru li chaqrab w O


59
2) Desde que la detienen, debe pedir que le nombren un
defensor o buscar a una persona (Abogado) para que la
defienda, mejor si es conocida y de su confianza.

3) Decirle a la autoridad o a quien lo detuvo, que lo presente


ante el Juez dentro de las 6 horas de su captura.

4) Si no se lleva al detenido ante el Juez, se debe avisar al Juez


que la persona est presa.

5) Si no sabe hablar espaol debe pedir un traductor, o sea,


una persona que hable su idioma y el espaol, para que le
ayude a entender lo que las autoridades le dicen y as no salir
perjudicado por no entender lo que le dicen cuando le estn
tomando la declaracin indagatoria.

6) Si el acusado tiene dinero puede pedir que le llamen un


abogado de su confianza, y si no tiene dinero puede pedir,
como parte de los derechos del detenido, un defensor de
oficio, que tambin es Abogado y es pagado por la Defensa
Pblica, quienes no cobran nada por defender a alguien que
esta siendo acusada de un delito.

Pensemos, platiquemos y escriabamos


1. Cmo ve usted la situacin en su comunidad sobre la captura de
los ladrones?

2. Qu opina de la situacin del juez que tiene que declarar


inocente o culpable a una persona?

Quin es el Juez?
El Juez es la persona que ha estudiado las leyes, o sea, que es
licenciado. Es nombrado por el Organismo Judicial y por eso tiene la
autoridad y el conocimiento para juzgar a las personas que cometen
delitos.

e P Derecho Penal
60
2. Naq tchapeq naru nakexye re naq tixsik junaq laj kolol re, us
wi naxnaw ru.

3. Xyeebal re laj kaakalehom tenamit malaj anihaq chik naq


tento tixqaxtesi sa ruq laj raqol aatin chi inka naru
nanumek li waqib honal xchapbal.

4. Wi inka naru xkambal li nachapek chi ru laj raqol aatin


naru xyeebal resilal sa junpaat naq wan jun li poyanam
chahpcho.

5. Wi inka naxnaw aatinak sa kaxlan aatin naru xsikbal junaq li


nanawok li raatinobaal ut ajwi li kaxlanaatin re naq tixtaw ru li
napatzek re xbaaneb laj kanjel.

6. Wi li nachapek wan xtumin naru nekexboq junaq aj kolol


re wi maaka xtumin naru nekexsik junaq laj kolol re barwi
inka tixtoj laj maak xbaanaq laj kolol re li neba naketojok re
, re xkolbaleb li neba.

Kauxlaqo, seeraqiqo y ut tziibaqo.


1. Chan ru nakawil laaat sa laakalebaal malaj sa
laatenamit xchapbaleb laj elq.

2. Karu nakakoxla chirix laj raqol aatin li nayehok naq mawan ut


malaj maaka xmaak jumaq li poyanam.

ANI LAJ RAQOL AATIN


Laj raqol aatin aan jun li poyanam li kitzolok chi rix li chaqrab
aan jun wan xnawon ut wan xtzolbal chi rix li xkanjel li naxbaanu.
Oksinbil sa xkanjel xmaak li xchaal li raqba aatin jokan naq wan
xwankil ut xnawom re xtenebakil xmaak li namaakobk.

Naq wan junaq xnimal ru li maak eb li neketenebamank malaj li


neke wachabank aan oxibeb chaq raqol aatin.

Li kulubej chi ru li chaqrab e q


61
Cuando son delitos graves, los que condenan o liberan a una
persona que es sealada de cometer un delito son 3 Jueces los que
aplican la ley, en Juicio Oral o debate.

El Juez tiene la obligacin de escuchar y resolver los problemas


legales que se le presenten y no debe cobrar por los servicios que
preste.

Todos tienen derecho a saber 10 que los Jueces hacen y nadie


puede ser juzgado por tribunales secretos. Por eso todos deben ser
juzgados por Jueces que toda la gente conozca y as poder ver
cmo hacen justicia. Esto es bueno, pues la gente se da cuenta as si
el Juez es bueno o malo.

Qu clases de Jueces hay en Guatemala?


Existen Jueces de Paz, Jueces de Primera Instancia de
Narcoactividad y Medio Ambiente Jueces de Primera Instancia,
Jueces de Sentencia y Magistrados de la Corte de Apelaciones y
Jueces de Ejecucin.

Qu funcin tiene el Juez de Paz Penal?


Es el que se encarga de las faltas y de los delitos que no son muy
graves y estn en las cabeceras municipales, por eso es el Juez que
las comunidades en el campo tienen ms cerca; adems, es el
primero que hace investigaciones cuando hay un delito.

Se debe ir con el Juez de paz cuando pase un hecho que pueda


ser delito o falta y cuando se necesite solucionar un problema
con ayuda de la autoridad. Por ejemplo, cuando se tienen problemas
familiares, de mojones o linderos en los terrenos o peleas de poca
importancia. Pero cuando se comete un delito, no siempre el Juez de
Paz puede resolverlo, por ejemplo, cuando se comete un delito grave
debe intervenir el Juez de Primera Instancia del departamento donde
vivimos.

e w Derecho Penal
62
Laj raqol aatin tento sa xbeen rabinkil ut xyiibakil kama naxye li
chaqrab ut inka naru naxpatz xtojbal chi xbaanunkil a
kanjel aan.

Chi junileb tento texnaw li karu nekexkuub eb laj raqol aatin


maaani naru natenebaak maak sa xbeen yal chi muqmu, jokan
naq tento naq texnaw ru laj raqol aatin li natenebank maak sa
xbeen junaq li poyanam re naq tailmanq makamaan naxye
sa li chaqrab re naq eb li poyanam texke reetal machaabil
malaj inka chaabil laj raqol aatin.

XPAAYILEB LAJ RAQOL AATIN WANKEB WATEMAAL


Wankeb aj raqol aatin re usilal, xbeenileb aj raqol aatin sa xbeen
li sutam, xbenileb aj raqol aatin sa junjunq chi chuut, aj raqol
aatin chirix laj maak malaj aj raqol aatin chirix li namuxuk chaqrab.

KA RU XKANJEL LAJ RAQOL AATIN CHI RIX LI KOK MAAK.


Aan li nailok re eb li kok chaajkilal inka ninq ut aaneb li wankeb
sa eb li kok ruqil tenamit, jokan naq aan laj raqol aatin li wan chi
nach rikineb li kok kalebaal li wankeb chi najt ut aan li tatziloq
rix makiuxmank li maakobk.

Naru nauxk numek rikin laj raqol aatin wan sa xteepal li tenamit
naq nim ru li maak malaj naq aajel ru xyiibankil rikin xtenq junaq
laj kanjel chi ru li chaqrab, qayehaq naq wan junaq chaajkilal
sa junkabal, rikin nubajl malaj choch malaj junaq yal pleet
chi ribileb rib. Aban naq wan junaq nimla chaaajkilal moko
kaaj tawi laj raqo aatin naru chi yiibank a chaajkilal aan naru
natenqan laj raqol aatin li wan sa li xnimla teepal tenamit barwi
wanko.

Laj raqol aatin tento sa xbeen xwaklesinkil junaq li kamenaq ayaal


chankiru naq kikam aban moko yal xkam ta xjunes, tento tewulaq
sa li najej bar wi nawan junaq li tochok ib sa beelebaal chiich

Li kulubej chi ru li chaqrab e e


63
El Juez de Paz tiene tambin la obligacin de levantar el cadver
cuando una persona muere violentamente o de forma que se crea
que su muerte no fue por causas naturales. Debe presentarse en
los lugares donde pasen accidentes de trnsito para tratar de ver
quin tuvo la culpa. De todo lo que el Juez de Paz haga o vea, debe
levantar un acta.

Qu funcin cumple el Juez de Primera Instancia?


Es el encargado de controlar, la investigacin que realiza el Ministerio
Pblico cuando una persona ha cometido un delito. Es tambin el
encargado de recibir la declaracin indagatoria de la persona
detenida por un delito, as como tambin decidir si debe permanecer
en prisin preventiva o dejarla en libertad, cuando no hay motivos
para detenerlo o si lo deja libre bajo fianza. Tambin se encarga
de decidir si un proceso se va a debate o Juicio Oral, luego de que el
Ministerio Pblico termino la investigacin y present solicitud pidiendo
enjuiciar a una persona que haya cometido un delito o tambin
decir que el proceso no puede continuar porque no hay pruebas o
ha fallecido el acusado.

Los Jueces de Primera Instancia se encuentran en las cabe eras


departamentales y en algunos casos muy especiales en las cabeceras
municipales, como Mixto y Coatepeque.

Que funcin cumplen los jueces de primera Instancia de


narcoactividad y medio ambiente?
En la capital hay unos juzgados que se llaman juzgados de
narcoactividad y Medio Ambiente y estos se encargan de conocer
todos los delitos que tengan que ver con la siembra y comercio de la
droga y tambin sobre asuntos relacionados con el medio ambiente,
como la contaminacin de ros por las fbricas.

e r Derecho Penal
64
re naq textzil rix ani wanwi li chaajkilal, li karu tril malaj karu li
tixbaanu laj raqo aatin naru nawaklesiman junaq li reetalil sa li
nimla tasal hu naxbeeresi.

KA RU XKANJEL NAXBAANU LAJ RAQOL AATIN LI NA KAMOK


RE LI XNIMQAL RU TZILOK CHAAJKILAL.
jj Aan li tento sa xbeen rilbal li xtzilbal rix junaq li chaajkilal
li naxbaanu laj tzilol rix li chaajkilal naq wan junaq li
poyanam namaakobk.

jj Aan aj wi li tento sa xbeen xkulbal junaq li xcholobankil


junaq li chaajkilal re junaq li poyanam li namaakobk. ut
aan ajwi li tento sa xbeen xtenebankil junaq li maak sa
xbeen li poyanam naq ma relik chi yaal naq aan xmaakobk

jj Aan aj wi tyehoq re ma naru xkambal chi ru junaq aj kiila


kanjel li namaakobk, chirix aan naq laj tzilol rix chaajkilal
ak xchoy xtzilbal rix li kanjel ut naxpatz chi ru naq tento
xkambal sa li raqlebaal aatin laj maak ut malaj tixye naq
inka chik tkamanq sa raqlebaal aatin li yo xqaabankil
xbaanaq maaka xmaak.

Eb laj raqol aatin li wankeb sa xbeen raqal eb aan wankeb


sa xnimal teepal li tenamit, ut wan sut aj wi naq nakewan saeb
li kok teep.

KA RU XKANJEL NAKEXBAANU LAJ RAQOL AATIN LI


NAKETZILOK RIX LI XNIMQAL RU CHAAJKILAL RE NAQ INKA
T-AWMANQ LI PIM NAKAANOBRESINK U.
Sa li nimla tenamit wan naabal li raqlebaal aatin nayeemank
re aj ilol re naq maaani taawoq re li pim nakaanobresink u
aaneb ain li nekeilok re li ani neke awk li inka usil pim. re naq
inka textzajni ru li ha malaj inka takayiman a pim aan.

Li kulubej chi ru li chaqrab e t


65
Qu funcin cumple los Jueces de Sentencia?
Son los Jueces que conocen del Juicio oral o debate, y que dictan
la sentencia de los procesos, con base a las pruebas que se les
presenten por el Ministerio Pblico, el Acusado y el Ofendido. Debemos
saber que estos Jueces no investigan nada acerca de un delito, lo
nico que hacen es escuchar y dictar sentencia. Los Jueces deben
ser imparciales, esto quiere decir que ellos deben decidir segn la ley
y las pruebas, si una persona es inocente o es culpable.

Cules son las funciones de los Magistrados?


Estos Jueces estn en unos juzgados que se conocen con el nombre
de Salas de Apelaciones, que estn en la capital y en las cabeceras
departamentales. Son los que revisan el trabajo de los otros Jueces, y
principalmente, las sentencias que los otros hacen. Esas sentencias,
los magistrados las pueden confirmar, anular o cambiar, o bien decir
que no son correctas. En cada uno de estos juzgados hay tres jueces
que tienen la misma autoridad y deciden los procesos entre los tres.

Que funcin cumplen los jueces de Ejecucin Penal?


Estos jueces son los encargados de decidir a qu centro penal
debe ir una persona a cumplir su condena, cuando es culpable de
un delito, conocer solicitudes para rebaja de penas, y decir cuando
ha de terminar la condena o decirle al reo cuando pedir su libertad.

e y Derecho Penal
66
Rilomeb aj wi li xninqal najej nekeyiibank kaaq re ru re naq
inka textzajni ru li ha.

KA RU XKANJELEB LAJ RAQOL AATIN LI NAKETENEBANK MAAK.


Aaneb laj raqol aatin li nakenawok re li raqlebaal aatin ut aaneb
li nake yehok re ka ru li xtzilman rix xbaanaq kamaan kixke chi
nawek laj tzilol rix li chaajkilal chi rix laj maak ut li kirahobtesiik. Tento
tqanaw naq eb a laj raqol aatin aan inka naketzilok rix chaajkilal
kaaj wi li xkanjeleb aan xtenebankil junaq li maak.

Aajel ru texbaanu li xkanjeleb chi tzaqal re ru jo kama naxye li


chaqrab ut aaneb li teyehoq re ma kimaakobk malaj inka li yo
chi qaabaak.

KA RU XKANJELEB LAJ RAQOL AATIN LI NAKEILOK RE


XKANJELEB LI JUN RAQAL CHIK CHI AJ RAQOL AATIN.
Eb aan nakewan sa jun raqlebaal aatin nayeemank re bar wi
nauxk rilbal li chaajkilal eb aan nakewan sa xnimal li tenamit
malaj sa xninqal teep tenamit. Aaneb nekeilok re xkanjeleb eb
laj raqol aatin li neke wan sa raqlebaal aatin qayehaq rilbal li maak
nekexteneb kaaj wi eb a laj raqol aatin aan naru nekeyehok re
maus li xexteneb malaj terisi malaj texjal maraj texye naq inka us
li xexbaanu sa junjunq chi raqlebaal aatin ain wan oxib laj raqol
aatin chi junaqik li xwankilaleb ut sa oxibal nakekuubank chirix li
chaajkilal aan.

KA RU XKANJELEB LAJ RAQOL AATIN CHI RIX RILBAL BAR


NAAJEJIL TEXTAQLA JUNAQ LI PEREEX.
Eb laj raqol aatin ain nakeilok re bar textaqla junaq li pereex naq ak
xtawman li xmaak ut aaneb teyehoq re laj pereex joqe taraqeq
chi xtojbal rix li xmaak ut tixpatz relik.

Li kulubej chi ru li chaqrab e u


67
Qu hace el Ministerio Pblico en el proceso penal?
El Ministerio Pblico es una oficina del gobierno que tiene la obligacin
de intervenir en todos los procesos, en representacin y defensa
del Estado y la sociedad. Es el encargado de la investigacin de los
delitos; acusar a la persona que ha cometido un delito; debe sealar
las circunstancias que favorecen o perjudican al procesado. Por eso,
aunque nadie acuse, el Ministerio Pblico est obligado a hacerlo o
tambin pedir que se deje en libertad a una persona cuando no
hay pruebas para condenado.

Debe ayudar a la administracin de justicia aportando pruebas a los


procesos. Tiene tambin la obligacin de defender los intereses de
los menores de edad y de personas que por enfermedad mental,
no puedan valerse por s mismas y no tengan quien las represente
dentro de los procesos penales.

Qu es la declaracin indagatoria?
Es lo que dice la persona o acusado sobre los hechos o cosas de
los que se le acusa ante el Juez de Primera Instancia. No lo pueden
obligar a decir cosas que lo perjudiquen y puede tambin quedarse
callado, pues no se le puede obligar a hablar, ni muchos menor
declarar en su contra.

De lo que dice el acusado en el juzgado, escribirn un acta. Se debe


saber bien qu es lo que dice el acta, antes de firmarla o de poner la
huella del dedo.

Si lo que escribieron no nos parece o creemos que falta algo


podemos pedir a la persona que escribe, que queremos agregar algo
o explicar alguna cosa, y la persona que escribe tiene la obligacin
de ponerlo. Por ejemplo, si tenemos testigos o alguna otra prueba,
en este momento se puede pedir que pongan en el acta lo que el
testigo declare o que se practiquen algunas diligencias como medios
de prueba que tenemos.

e i Derecho Penal
68
KA RU NAXBAANU LAJ TZILOL RIX CHAAJKILAL SA LI
RAQLEBAAL AATIN
Li tzillebaal rix chaajkilal aan jun rochochil li chaqrab aan li wan
rilom sa xbeen chi junil li xkolbal li chaqrab malaj li komonil.

Aan li tento sa xbeen rilbal, xtzilbal rix eb li chaajkilal xtenebankil


maak sa xbeen li namaakobk tento sa xbeen xyeebal re li
naqabaak karu li raasa tatenebaaq sa xbeen Usta maaani naru
nayehok re laj tzilol rix chaajkilal tento sa xbeen xwachabankil
malaj xyeebal naq li poyanam yo xtzilbal rix wan xmaak wi
maaka aan ajwi naru nakoqok re li naqabaak.

Tento naru ttenqanq rikin rilbal li raqok aatin, xkutbal mawan


malaj maaka li maak . Tento aj wi sa xbeen xkolbaleb rix eb
li toj maji nakexket li wajxaqlaju chihab malaj poyanam wankeb
xyajel sa xjolom ut inka teruhanq chi aatinak xjunes ut maaani
naru nakolok re sa li raqlebaal aatin tento xkolbal a poyanam ain.

KA RU LI XYEEBAL CHANKI RU NAQ KIUXK LI CHAAJKILAL.


Aan li naxye li naqabaak chi rix li ka ru li kikulek malaj li ka ru
naqaabaak wi chi ru laj raqol aatin sa xbeen raqal li chaqrab.
Inka naru nakexmin ru chi xyeebal li naxkauxla naq inka us
xyeebal choq re, naru aj wi inka t-aatinaq chi moko xminbal ru chi
xyeebal li ka ru kixbaanu.

Li ka ru tixye li naqaabaak tento xtziibankil reetalil sa junaq nimla


tasal hu re laj raqol aatin. Tento xkeebal chi xnaw karu xtziibamank
sa li nimla tasal hu chi toj maji naxjuch malaj chi toj maji naxke li
ruuj ruq.

Wi li xextziiba moko us ta choq qe malaj toj wan inka xextziiba


naru naqaye re laj tziib naq tixtziiba naq toj taqaj xcholobankil ru
chi us ain ut laj tziib tento sa xbeen xtziibankil. Qayehaq
wi wan junaq li komon li xilok li chaajkilal naru naxkeeke sa li

Li kulubej chi ru li chaqrab e o


69
Es bueno que sepamos tambin, que al declarar, podemos pedir
-que est la persona que nos va a defender, o sea, el defensor y en
el juzgado tienen la obligacin de esperar hasta tres horas para que
est presente quien hemos nombrado como nuestro defensor.

En ningn momento hay que declarar si no est el defensor. El Juez


tiene la obligacin de recibir la declaracin del detenido dentro de
las veinticuatro horas siguientes a su detencin.

PENSEMOSPLATIQUEMOS y ESCRIBAMOS
1. Cmo ve el trabajo que hace el Juez de su comunidad?

2. Qu ms sabe del Ministerio lico?

3. Para qu sirve la declaracin indagatoria?

Qu puedo hacer si no entiendo y no hablo bien el espaol?


Si no entendemos o no hablamos el espaol, podemos pedir que se nos
nombre un traductor o intrprete, o sea, una persona que hable bien
el espaol y nuestro idioma. Es mejor si esta persona es de nuestra
confianza.

En Cobn, as como en otras regiones indgenas, uno de los problemas


es que en la mayora de comunidades, mucha gente no entiende
espaol y ese es un problema con cualquier autoridad porque la
mayora de Jueces y Alcaldes no hablan idiomas mayas (Qeqchi,
quich, etc.).

Por eso se tiene que buscar a una persona que traduzca o que hable
castilla, pero eso no es igual porque no traduce todas las cosas o
no sabe explicar bien el problema y por eso no entendemos bien lo
que explican las autoridades. Por ejemplo, en Quetzaltenango y en
la mayora de los juzgados, no tienen traductor, lo que hacen es
pedirle a cualquier persona que los ayude. En Tecpn, la gente que
no habla el espaol, llevan ellos mismos sus traductores. En Tactic

e p Derecho Penal
70
nimla tasal hu li karu tixye re naq takanjelaq choq reheb xtzilbal
li chaajkilal aan.

Chiqanawaq aj wi naq tooxik chi xcholobankil li ka ru xkulek


tento xpatzbal naq tento wan laj kolonel qe wi maji nawulak li
raqlebaal aatin tento triibe oxibaq honal re naq twan chi rabinkil
li tayeemanq.

Maajunwa naru tat-aatinaq wi maji nawulak laj kolonel aawe. Laj


raqol chaqrab tento sa xbeen roybeninkil kaahib xkakaal honal re
naq t-aatinaq li kichapek.

KAUXLAQO, SEERAQIQO UT TZIIBAQO


1. Chan ru nakawil li kanjel naxbaanu laj raqol aatin sa la tenemit

2. Karu nakanaw chi rix laj tzilol rix chaajkilal

3. Karu aj e naq tatxik chi xyeebal chan ru xuxmank li chaajkilal.

KA RU NARU TINBAANU NAQ INKA NINTAW RU UT INKA


NINAATINAK SA LI KAXLANAATIN.
Wi inka naqataw ru ut inka nokooaatinak sa kaxlanaatin naru
naqapatz naq texsik aj jalol qaatin, naraj naxye junaq li poyanam
naxnaw aatinak sa kaxlanaatin ut naxnaw aj wi qaatinobaal jwal
us naq wi naqanaw ru.

Koban malaj sa jalan chik naajej barwi wankeb naabal aj ral


choch jun reheb li chajkilal aan naq sa xnaabalil li naajej inka
nekexnaw aatinak sa kaxlan aatin ut aan chaajkilal choq
reheb laj kanjel sa li chaqrab xbaanaq li xnaabalil laj raqol aatin
malaj aj jolominel poopol kabl inka nekextaw ru li raatinobaaleb
a poyanam ain.

Jokan ut naq tento xsikbal junaq aj jalol aatin li naxnaw aatinak


sa kaxlan aatin usta inka tixye chi junil li karu tixye ut mare inka
us naq tixcholob li chaajkilal ut inka tqataw ru li texye laj kanjel

Li kulubej chi ru li chaqrab e Q


71
muchas personas que se presentan al juzgado slo hablan qeqch y
a veces, aunque puedan hablar el espaol, no lo hacen.

Como vemos, en las oficinas del Estado, los empleados no hablan


el idioma de los indgenas del lugar o no tienen un oficial intrprete,
pero deberan de tenerlo porque es un derecho de los indgenas que
en su propio lugar sean atendidos y juzgados en su propia lengua.

Por qu es importante el defensor?


Porque si estamos presos o tenemos problemas con las autoridades,
es bueno que tengamos una persona que conozca de leyes para
que nos ayude a defendemos y aclarar bien los hechos por los que
estamos procesados.

Desde que nos detienen podemos tener nuestro defensor y si no


tenemos a nadie o no tenemos dinero para pagar uno, el Juez de
Primera Instancia nos nombra uno. El defensor debe ser una persona
que conozca la ley, es decir debe ser abogado y si es de la Defensa
Pblica (o sea de los que paga el gobierno) nosotros no debemos
pagarle nada y el tampoco nos puede exigir o pedir dinero.

Y qu debe hacer el defensor?


1. El defensor debe estar presente cuando el acusado o
detenido preste declaracin ante el Juez, y estar presente en
las diligencias que practique el Ministerio Pblico.

2. Solicitar la libertad de su defendido cuando este en prisin o


pedir alguna medida sustitutiva para que el sindicado no
vaya a la crcel.

3. Hacer todos los trmites necesarios que ayuden al detenido y


presentar las pruebas que sirvan para que salga libre.

4. Buscar testigos que ayuden al detenido.

e W Derecho Penal
72
chi ru li chaqraqb. Qayehaq Ketzaltenank saeb li raqlebaal aatin
maaka junaq aj raqol aatin ut yalaq ani nekexchap choq aj jalol
aatin. Ut Tekpan, eb li poyanam inka nekexnaw kaxlan aatin, ak se
yaal nekexkam aj jalol raatineb.

Taktik naabal li poyanam nakewulak sa raqlebaal aatin sa


Qeqchi neke aatinak us ta nekexnaw kaxlan aatin.

Yalaq bar sa li junjunq chi chaqrab maakaeb aj kanjel neke


aatinak raj sa raatinobaaleb eb laj ral choch sa li junjunq chi
naajej aban tento raj naq wankeb xbaanaq waneb xkulub
naq tekuleq sa raatinobaaleb.

KA UT NAQ AAJEL RU JUNAQ AJ KOLONEL


Wi wanko choq pereex malaj wan qachaajkilal rikin junaq aj kanjel
chi ru li chaqrab aajel ru naq wanq junaq li poyanam li wan xnawom
chi rix li chaqrab re naq tooxkol chi ru li chaajkilal yo wi
qaqabankil.

Naq toochapeq naru naqasik junaq aj kolol qe ut wi maaka


qatumin xtojbal junaq aj kolol qe laj raqol aatin sa xbeen raqal
naru naxsik junaq laj kolol qe chi maatan. A poyanam ain tento
naq wanq xnawom chi rix li chaqrab ut inka naru nakexpatz
xtojbal qe xbaanaq tojbileb xbaan li xchaqrabil aj kolol neba.

KARU NARU TIXBAANU LAJ KOLONEL


1. Laj kolonel tento naq wan naq taaatinaq li naqabaak chi
maakobk chi ru laj raqol aatin ut chi ru laj tzilol rix chaajkilal.

2. Xpatzbal li xwachabankil li yo chi qabaak naq wanq


chik sa tzalam malaj re naq inka txik sa tzalam.

3. xbaanunkil chi xjunil re naq tawachabaaq li Prez

4. Xsikbal ani tatenqanq re, re naq tixye naq maaka xmaak.

Li kulubej chi ru li chaqrab e E


73
5. Tiene la obligacin de defender bien a las personas, si no lo
hace se le puede pedir al Juez que lo cambie por otro.

6. El defensor puede hablar con su defendido siempre que


quiera o lo quiera el detenido. Y las autoridades tienen la
obligacin de permitirlo.

7. Tienen la obligacin de presentar en el Juicio Oral o debate las


pruebas que puedan ayudar a probar que su defendido es
inocente.

8. El defensor no debe hacer trmites que perjudiquen a la


persona que defiende.

Cmo podemos hacer nuestras solicitudes en el proceso penal


ante el juzgado?
Tanto el defensor como el acusado ante el Ministerio Pblico, o ante
el Juez de Primera Instancia pueden hacer solicitudes por escrito
durante la etapa preparatoria o fase de investigacin.

El Juez est obligado a recibir nuestras solicitudes por escrito durante


la investigacin que hace el Ministerio Pblico.

Estas peticiones que hacemos al Juez, entre otras, pueden consistir


en proponer pruebas, como testigos que ayuden con su declaracin
a probar hechos que beneficien a la persona que est procesada.

Qu es el procedimiento preparatorio, investigacin o


instruccin?
En la etapa preparatoria el Ministerio Pblico prepara la acusacin
de una persona que es acusada de cometer un delito. Y como
lo hace?, a travs de realizacin de actividades de investigacin
en donde se renen las pruebas para demostrar en el Juicio Oral
o debate que se ha cometido un delito, la forma como se cometi,
quien particip en el hecho y que responsabilidad tiene el acusado.

e R Derecho Penal
74
5. Tento sa xbeen xkolbal rix li ani yo xqabankil, wi inka
naxbaanu naru napatz re laj raqol aatin naq tixjal.

6. Laj kolonel naru naaatinak rikin li yo xqabankil naq joqe


taraj malaj naq joqe traj li yo xkolbal rix ut maaani naru
naramok chi ru.

7. Tento sa xbeeneb naq texke chi nawek sa li raqlebaal


aatin naq maaka xmaak li yo chi chapek.

8. Laj kolonel maaka sa xbeen naq aan jun taokenq chi


tenebank maak sa xbeen li naxkol rix.

CHAN RU NAQAYIIB JUNAQ QAPATZOM SA LI RAQBA AATIN


CHI RU LAJ RAQOL AATIN.
Laj kolonel malaj li naqabaak chiru laj tzilol rix chaajkilal malaj chi
ru laj raqol aatin sa xbeen raqal naru xkeebal xpatzom chi
tziibanbil naq toj yookeb chi xtzilbal rix li chaajkilal.

Laj raqol aatin naru naxkul li qapatzom chi tziibanbil naq laj tzilol rix
maak toj chi kanjelak.

Eb li patzom hain li napatzmank chi ru laj raqol aatin mare xyeebal


junaq xcholobankil li maak malaj ani naru nekeaatinak chi rix
laj maak re naq inka tatzapeq li yo xqabankil.

KA RU LI XBEHUL MALAJ LI XKAWRESINKIL, XTZILBAL MALAJ


XTIKIBANKIL.
Sa li xkawresinkil laj tzilol rix chaajkilal, naxkawresi li xtzilbal rix li
poyanam li yoo xqabankil chi maakobk ut chan ru kixbaanu,
sa li xtzilbal rix barwi naxchutub li xyalbal rix chi junil li xmaakobk
sa li raqlebaal aatin naq xbaanu li maak, chan ru xbaanu, ani
xbaanunk re li chaajkilal ut ka ru xtzaqonik wan li yo chi
qabaak.

Li kulubej chi ru li chaqrab e T


75
Para evitar que el Ministerio Pblico se exceda en la investigacin o
viole algn derecho de las personas, el Juez lo controla, y es quien le
autoriza para que practique detenciones y registros.

El procedimiento preparatorio tiene una duracin de 3 meses a partir


de dictado el auto de prisin preventiva u otorgada una medida
sustitutiva.

Quin es el ofendido o agraviado y/o Querellante adhesivo?


Es la persona a la que se ha hecho dao, o sea la vctima afectada
por un delito. Tambin puede ser la esposa, en el caso de que
maten a su esposo, los paps, cuando resulten afectados los hijos.
Si el afectado u ofendido tiene inters de que se castigue al que
cometi el delito y quiere participar en el Juicio Oral o debate se le
llama tambin, Querellante Adhesivo.

Pero no solo el afectado directamente por el delito puede ser acusador


en un proceso penal, tambin el Ministerio Pblico en representacin
del Estado y de la sociedad, tambin los representantes legales de
asociaciones, cooperativas, comits cuando son afectados por un
delito.

Qu son los medios de investigacin o prueba?


Son aquellos que sirven para demostrar la verdad de una afirmacin,
de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.

Es el instrumento o cosa que le sirve a los jueces de sentencia para


saber si se cometi un delito, quien lo cometi, cmo, cundo, y en
qu forma.

Entre ellos podemos mencionar:


a. Declaracin del procesado
b. Peritaciones
c. Testigos.
d. Careos

e Y Derecho Penal
76
Re naq laj tzilol rix chaajkilal naxbaanu junaq li chaajkilal re naq
li yo chi qaabaak tnimanq li xmaak, laj raqol aatin tento tixke
reetal naq inka tkulmanq a chaajkilal aan. Li kanjel ain
nabaanumank chi ru oxib po chalen naq xkeeman sa tzalam
laj maak.

ANI LI NAKULUK CHAAJKILAL


Aan li narahobtesiik malaj li nakuluk chaajkilal. Mare ixaqilbej
qayehaq mare xkamsiik li xbeelom, mare xyuwa, malaj xkokal
xexkul junaq chaajkilal.

Wi li xkuluk chaajkilal naxye naq tkeemanq xtojbal rix xmaak li


kibaanunk li chaajkilal ut taraj tzaqonk sa li raqlebaal aatin.
Aan nayeemank re xtzaqonik li nakuluk chaajkilal.

Aban moko kaaj ta wi li nakuluk re li rahilal, naru aj wi junaq li


naqaabank sa li raqlebaal aatin, laj tzilol rix chaajkilal re
xkolbal rix li chaqrab malaj li komonil ut malaj ani junaq nawulak
choq ruuchil junaq chuut, aj kamol be naq aaneb ajwi jun chi
kuluk rahilal.

KA RU LI TZILOK IX MALAJ LI YALBA IX.


Aan li nakekanjelak re xkutbal li yaal naq kiuxmank li
chaajkilal.

Aan jun kanjelobaal nakanjelak re laj raqol aatin re xtenebankil


junaq li maak, malaj re xnawbal naq kiuxmank li chaajkilal chan ru,
joqe re naq tatenebaaq junaq li maak.

Naru nakeyeemank ain.


a. Raatin li naqaabaak.
b. Li xtzilbal rix
c. Eb li nake ru chi tenqank
d. Xcholobankil
e. Xhuhul

Li kulubej chi ru li chaqrab e U


77
e. Documentos.
f. Grabaciones
g. Reconstruccin o inspeccin Judicial.

En qu consiste el reconocimiento judicial?


Es la observacin, el examen, la descripcin de cosas, lugares,
personas y efectos de los hechos considerados delitos, que hacen
los jueces y fiscales del Ministerio Pblico para informarse mejor de la
forma en que pudieron pasar.

En el campo o en el rea rural, regularmente estas autoridades no


lo hacen porque los lugares quedan muy lejos, pero debemos exigir
que se haga ese reconocimiento, porque para los procesos es muy
importante que el Juez conozca el lugar en donde pasaron las cosas
o el hecho del que se acusa a la persona, para as formarse una
mejor idea de la realidad.

En qu consiste la declaracin del procesado?


Es el relato que hace la persona acusada ante el juez sobre cmo
pasaron las cosas de que se le acusa. Aqu debe estar presente el
defensor y el traductor, si el acusado no habla espaol.

El Juez tiene la obligacin de tomar la declaracin (preguntar lo


que pas) a la persona que est procesada dentro de las veinticuatro
horas de haber sido detenida.

La declaracin sirve para que el detenido se defienda de los hechos


de los que se le acusa o bien los niegue simplemente o incluso guarde
silencio cuando se le pregunte. Por eso las preguntas que se le hagan
en el juzgado deben ser claras para que la persona no se confunda
al declarar, pues esto puede perjudicarlo.

Tambin, cuando se termina la declaracin, se tiene el derecho


a leer o a que se la lea el defensor o el traductor; si no estamos
de acuerdo en algo podemos aclararlo y en el juzgado tienen la

e I Derecho Penal
78
f. Bar wi xexchap chi ru junaq kaxlan mu
g. Xtikibankil junaq li raqba aatin

KA RU LI XTAWBAL RU JUNAQ RAQBA AATIN


Aan xyeebal li kaaq re ru, naajej, poyanam ut chankiru li chaajkilal
li nakexyiib eb laj raqol aatin ut li xchaaleb laj tzilol rix chaajkilal
re naq texnaw chi us li chaajkilal bar wi xenumek chaq.

Sa eb li kalebaal eb laj kanjel chi ru junaq li chaqrab inka


nekexbaanu xbaanaq najt wankeb, aban tento raj naq
texbaanu re naq tatzilmanq rix chi us li chaajkilal re naq tixnaw
laj raqol aatin barwi xkule li chaajkilal li naqabamank wi li
poyanam re naq tixnaw karu tixkul.

KARU XKANJEL LI NAXCHOLOB LAJ MAAK


Aan naq naxye li naqaabaak chi ru laj raqol aatin chan ru naq
xkule li chaajkilal li yo wi chi qaabaak. Tento naq wanq li yo chi
kolok re ut laj jalol re li raatin wiinka naaatinak sa kaxlanaatin.

Laj raqol aatin tento sa xbeen naq trabi, tpatz ka ru kikulmank


rikin li yo chi qaabaak inka naru nanumek li kaahib xkaakaal
honal li xchapbal naq tpatzeq

Ain nakanjelak re naq li yo chi qaabaak tixkol rib malaj tixye naq
moko aan ta xbaanunk re li chaajkilal, malaj inka t-aatinaq naq
t-patzeq. Jokan naq li patzom tkeemanq re tento naq saqenk ru
ut ttawmanq ru re naq inka ttzuklemanq ru li xkauxl sa li raqlebaal
aatin.

Naq taraqeq li cholobankil wan xkulub naq texyaabasi chi ru laj


kolol re malaj li najalok re li aatin wi wan junaq li inka us choq qe
naru naq sa li raqlebaal aatin texkanab chi saqenk ru li naleb
wi li poyanam inka naraj aatinak inka naru xminbal ru.

Li kulubej chi ru li chaqrab e O


79
obligacin de escribir nuestras aclaraciones, incluso si la persona no
desea declarar, puede quedarse callada como antes se indic y no
le puede obligar a que hable.

Qu son los testigos?


Son las personas que saben lo que pas porque estuvieron presentes.
Deben decir lo que saben para ayudar a que las cosas se aclaren.
Las personas tienen la obligacin de declarar en el Juicio oral o debate
sobre los hechos que les constan, y deben decir la verdad, pues si
dicen mentiras cometen el delito de falso testimonio.

Un entrevistado nos dijo: En Santo Domingo Xenacoj y en muchos


lugares de Guatemala, no se puede ser testigo porque se vengan
de uno, por eso tambin no se avisa porque se arriesga uno a la
venganza.

Cuando un testigo se sienta amenazado, se le puede pedir al Juez


que la polica le d seguridad y que lo cuide, ya que hay una ley que
protege a los testigos y obliga a las autoridades a cuidados.

Qu son los careos?


Cuando los testigos o procesados dicen cosas distintas sobre la
misma cosa o el mismo hecho, el Juez puede tomarles declaracin
al mismo tiempo, para que aclaren las cosas diferentes que dijeron.

Qu es el reconocimiento o informe pericial?


Son los informes o las opiniones que hace un especialista sobre lo
que pas, sobre los objetos, cosas o situaciones relacionadas con la
investigacin que se hace.

Por ejemplo, si el hecho del que se nos acusa se hizo segn la costumbre
de nuestra comunidad, debe pedirse que un experto que conozca
la costumbre de nuestro pueblo, la explique al Juez, para que el Juez
sepa que actuamos conforme a ella y que en nuestro pueblo eso que

r P Derecho Penal
80
KA RUHEB LAJ TENQANEL
Poyanam nekexnaw chan ru kikulmank li chaajkilal kaut naq
wankeb aran. Tento texye li yaal re naq tasaqenoq ru li chaajkilal.

Eb li poyanam aj tenq tento sa xbeeneb naq texye li yaal sa li


raqlebaal aatin, ut tento texcholob naq xeril tzaqal li chaajkilal
inka naru neke tiktiik.

Jun poyanam kipatzman kixye naq Santo Domingo Xenacoj ut sa


naabal chik naajej re li qatenamit Watemaal inka naru xyeebal li yaal
xbaanaq naru nakerisi xjosqil sa aabeen eb li nakeqaabaak
jokan naq maaka naru xyeebal xbaanaq xiwxiw li aatinak chan.

Naq junaq naraj xyeebal li yaal wi naxuwak chi aatinak naru


xpatzbal chi ru laj raqol aatin naq laj kaakalehom tenamit tento
naq texkol li xyuam sa raasa xbaanaq wan jun chaqrab nayehok
re naq tento xkolbaleb xyuam eb li nakeyehok li yaal chi rix junaq
laj maak.

KA RU LI JALANQ JALANQ CHI XCHOLOBANKIL


Naq eb li nakeilok re li chaajkilal jalanq jalanq nekexye laj raqol
aatin naru naxpatz reheb naq texcholob chi us li karu yookeb
xchi xyeebal.

KA RU LI XNAWBAL RU JUNAQ LI NALEB


Aan jun yehom, kauxl li naxbaanu junaq li wan xkawresinkil chi rix li
ka ru kikulmank, chi rix kaaq re ru malaj chi rix li chaajkilal li yo
xtzilbal rix.

Qayehaq wi li maak li yo wi qaqaabankil aan moko maak ta sa


qanalebaal sa li qakalebaal, naru xpatzbal chi ru junaq li wan
xnawom chi us chirix li naleb ain tixcholob chi ru laj raqol aatin
re naq laj raqol aatin tixnaw naq analeb aan moko maak ta
chi ru li kalebaal bar wi kiuxmank li chaajkilal aan. Malaj naru

Li kulubej chi ru li chaqrab r q


81
hicimos est bien o se puede pedir la declaracin de los principales
de la comunidad.

Hay familias que tienen la costumbre de hacer garo o licor para


tomar en su casa o en fiestas, pero segn la ley, hacer licor sin licencia
es un delito. Por eso, si alguno es detenido por hacer licor y no sabe
que es prohibido y, adems, en su casa o en su comunidad se tiene
la costumbre de hacerlo, eso se puede explicar en el juzgado.

En qu consiste la prueba de documentos?


Son los papeles en donde aparecen los hechos que pueden ayudar
a la investigacin como por ejemplo, un recibo, una factura, una
carta. Debemos tener claro que no se nos puede obligar a reconocer
documentos que nos perjudiquen.

Reconocer documentos sera por ejemplo: decir que estamos de


acuerdo con lo que dicen, o que tienen nuestra firma o la huella de
nuestro dedo.

Y el interesado o acusado puede ayudar a la investigacin?


S, el acusado debe preocuparse de que se haga una buena
investigacin por parte del Ministerio Pblico, que se averige la
verdad y, adems, de que l y todos los que quiera, puedan estar
presentes en los trmites o diligencias y leer los juicios en donde est
escrito todo lo que se ha hecho.

Y los Jueces de sentencia slo pueden usar los medios de


investigacin o tambin puede hacer otras cosas?
En la audiencia donde se haga el debate los Jueces nicamente
dictarn sentencia en base a las pruebas aportadas en la etapa
intermedia, pero en caso de duda podran ordenar que se reciban
otros medios de prueba si en el debate resultan necesarios. Por otro
lado el Juez de Primera Instancia, para asegurar el mejor resultado

r w Derecho Penal
82
xpatzbaleb naabal li poyanam wankeb xnawom sa li kalebaal
aan.

Wan jun kabal kaynaqeb chi xyiibankileb ruka re kalaak sa


rochocheb malaj sa junaq ninqe. Aban chi ru li chaqrab xyiibankil
li ha nakaltesink sa junaq ochoch aan maak. Wi junaq xchape
xbaan li naleb aan naru xchlobankil chi ru laj raqol aatin naq
aan inka naxnaw naq moko us ta aan chi ru li chaqrab aban
chi ru li xkalebaal malaj li xkomonil moko maak ta aan.

KA RU XKANJEL LI HU NAYEHOK YAAL


Hu bar wi wan reetalil li kiuxmank li naru natenqank re xtzilbal rix
li chaajkilal qayehaq junaq reetalil li loqom inka naru nekexmin qu
chi xsumenkil junaq hu li inka ttenqanq qe.

Xkulubankil junaq hu naraj naxye naq yooko xkulubankil li karu


naxye malaj ak xqajuch sa malaj ruuj quq wan sa.

LI NAQABAAK MA NARU NATENQANK SA LI TZILOK IX


Heehe, li naqaabaak naru naxtzil rix chi us naq texbaanu chi us li
kanjel eb laj tzilol rix chaajkilal textzil rix chi us li yaal, aan
malaj ani chik naru wanqeb chi rabinkil li ka ru kitzilmank rix ut
texyaabasi li tziibanbil jo chan ru kiuxmank li chaajkilal.

EB LI XBEEN AJ RAQOL AATIN MAKAAJWI TZILOK NARU


NAKEXBANU MALAJ NARU NAKEXBAANU JALAN CHIK KANJEL.
Sa li raqlebaal aatin eb laj raqol aatin kaaj wi naru nakexye
resilal li xtenebankil li maak xbaanaq xextaw tzaqal xyaalal naq
jokan kikulek. Wi raj inka tpaabamanq naru xkulbal jalanaq chi
li xyalbal rix.

Wi aajel ru li xbeen aj raqol aatin naru naxke chi chapek li


naqaabaak re naq t-uxmanq junaq chaabil kanjel sa li xtzilbal
rix malaj naru naxtaqla rilbal ka ru wan sa li rochoch li naqaabaak.

Li kulubej chi ru li chaqrab r e


83
de la investigacin que realiza el Ministerio Pblico, puede ordenar la
detencin, la prisin provisional y el registro domiciliario.

Puede ordenar la detencin de una persona cuando segn


el resultado de la investigacin, crea que la persona puede ser
responsable del delito que se investiga. Asimismo, el temor de que
el acusado pueda escapar. Esto significa que la detencin de una
persona en el proceso es excepcional o extraordinario y slo puede
ordenarse cuando el acusado pueda huir o arruinar las pruebas y en
aquellos delitos muy graves.

Otra cosa que puede hacer el Juez es ordenar al Ministerio Pblico


el registro domiciliario. Esto es que el fiscal puede entrar, por ejemplo,
a una casa particular para hacer un registro dentro, cuando considere
que esto puede ayudar a la investigacin.

Y qu es la detencin?
Es agarrar a una persona para meterla a la crcel, por medio de
la orden de un Juez, porque se piensa que esa persona ha cometido
o participado en un delito. Esta detencin se hace para asegurar el
resultado del juicio. Para poder dejar presa a una persona, el Juez de
Primera Instancia debe tener bastantes razones para suponer que el
procesado pudo haber cometido el delito o haber participado en
l si no debe dejarlo libre inmediatamente.

Es lo mismo estar preso que estar procesado?


No, pues se puede estar procesado sin estar preso, por eso podemos
pedir la libertad de alguien que est en la crcel durante la etapa
de la investigacin y ms, si la investigacin del Ministerio Pblico ha
demostrado que el acusado no tiene que ver con el delito del que se
le acusa. Cuando sean delitos menos graves no es necesario que la
persona este detenida, as lo dice la ley.

r r Derecho Penal
84
Naru naxtaqla xchapbal junaq li poyanam naq ak xnawman
naq wan xmaak. Re naq inka t-eeleliq. Naraj naxye naq nauxmank
ain naq nakauxlaman naq naru naeelelik li yo xtzilbal rix.

Jun chik li naru xbaanunkil laj raqol aatin aan naq tixtaqla eb laj
tzilol rix chaajkilal chi rilbal karu wan sa li rochoch . Ain laj kanjel
chi ru li chaqrab naru naok sa junaq li ochoch re rilbal karu wan
aran re naq teruuq chi xtzilbal rix li chaajkilal.

KA RU LI CHAPEK
Aan xchapbal junaq li poyanam re xchikbal sa tzalam, aban
rikin xchaqrab laj raqol aatin xbaanaq yo xqaabankil a poyanam
aan xtzaqon sa junaq li chaajkilal. Nabaanumank ain re
naq t-elq chi us li kanjel.

Re naq tkanaaq choq pereex junaq li poyanam li xbeen aj raqol


aatin tento naq tixnaw naq aan xtzaqon sa li maak yo wi xqabankil
ut wi inka naru naxtaqla xkoqbal.

MAJUNAQIK RIKIN LI WAN CHI PEREEXIL NAQ YAL TOJ YOOQ


XTZILBAL AAWIX
Inka. Xbaanaq naru nakextzil aawix chi moko tzaptzooqat
ta jokan ut naq naru xpatzbal xwachabankil junaq li wan sa
tzalam naq toj maji nachol ru li xmaak. Ut mare xke reetal laj
tzilol rix maak naq maaka rilom aran li wan sa tzalam. Naq yal
kok maak moko aajel taru naq tzaptzooq li poyanam xbaanaq
kamaan naxye li chaqrab.

Li kulubej chi ru li chaqrab r t


85
Hay alguna otra forma de salir de la crcel?
S, cuando el Juez nos da una medida sustitutiva que quiere decir, que
en lugar de estar preso, el Juez nos deja en libertad, pero nos prohbe
hacer algunas cosas o puede poner a una persona que nos vigile
o cual es nuestro comportamiento, o tambin nos prohbe salir del
municipio y estas medidas pueden ser:

jj Arresto domiciliario,
jj Obligacin de someterse al cuidado o vigilancia de una
persona
jj Obligacin de presentarse al tribunal, cuando el Juez nos
cite.
jj Prohibicin de salir del pas
jj Prohibicin de asistir a ciertas reuniones o visitar ciertos lugares
jj Prohibicin de comunicarse con personas que el Juez quiere
que no lo hagamos.
jj Pago de fianza, que es dinero en efectivo.

Que es el Juicio Oral o Debate?


Esta es la tercera etapa del proceso penal. Esta es la etapa principal
del proceso, aqu se ponen frente a frente al acusado, ofendido,
Ministerio Pblico, Abogados Defensores ante los jueces de sentencia
y todos deben presentar los medios de prueba para demostrar si
el acusado de un delito fue l o no quien lo cometi, de lo que aqu
se discuta o aclare los Jueces de sentencia tomaran una decisin
para condenar o dejar libre a una persona. Lo bueno que aqu
conocen el caso tres jueces que son totalmente diferentes a los que
controlaron la investigacin que realiz el Ministerio Pblico en la
etapa preparatoria o de investigacin.

Aqu es donde se vuelve a contar ante los Jueces qu fue lo que


pas, cmo pas, quines vieron al que cometi el delito, qu
pruebas se tienen, y al escuharse a todas las personas que estn en el
Juicio, los Jueces toman en cuenta estas declaraciones y observan

r y Derecho Penal
86
MA WAN CHIK JUNAQ XBEHIL LI ELK SA TZALAM.
Heehe. Laj raqol aatin naru naxye naq chi ru naq tzaptzooqat
laj raqol aatin naru nakatxwachab malaj tixke junaq aj kaakalehom
aawe yal re naq ttzilmanq rix chi us li chaajkilal aban tixye qe ka
ru us tqabaanu ut malaj li inka tooruuq chi xbaanunkil. Wi inka
nokoopaabank naru:

jj Nakoochapek sa qochoch
jj Malaj naq tookaakaleeq
jj Malaj xik sa raqlebaal aatin naq joqe texboqo
jj Inka xik sa jalan tenamit
jj Inka wank sa junaq chutam malaj xik chi beek sa jalan
chik naajel
jj Inka aatinak rikineb poyanam li tixyeqe laj raqol aatin.
jj Xtojbal aakoqbal

KA RU LI RAQOK AATIN CHI WECHBIL.


Ain li roxil raqal li xchaqrabil li chaajkilal, arin natikla li wechok
ix nakekeemank chi xkaya rib laj maak ut li narahobtesiik, aj
tzilol rix chaajkilal, eb laj colonel chi ruheb laj raqol aatin chi junileb
aan tento sa xbeeneb xkutbal tzaqal li xyaalalil naq li yo chi
qabaak wan malaj maaka xmaak chi rix li yo xwechbal rix. Eb
laj raqol aatin tento naq teril karu li texbaanu, matexteneb
maak malaj texwachab li komon li yo chi qabaak. Li rusilal ain
naq nekexnaw chi us li chaajkilal, oxibeb tzaqal laj raqol aatin chi
jalanq jalanq, chi ruheb li xeilok re li xtzilbal rix li chaajkilal li kixbaanu
laj tzilol rix chaajkilal sa li xtiklajik chaq.

Arin naq nayeemank wi chik reheb laj raqol aatin karu


kikulmank,chanru kikulmank, ani xeilok re li xbaanunk re li
chaajkilal karu xyalbal rix wan naq ak xeabiik chi junil li poyanam
li wankeb sa li raqlebaal aatin, eb laj raqol aatin tento texke sa
ajl ain ut teril li xyalbal rix li xekutek chi ru ut sa kutan ajwi aan
naru nekexteneb junaq xtojbal li maak.

Li kulubej chi ru li chaqrab r u


87
las pruebas que se les presentan y en ese mismo da que todos
llegaron al debate, se dicta la sentencia.

Lo bueno del Juicio Oral, es que cualquier persona puede llegar


a escuchar lo que ah se dice y conocer si la sentencia es justa o
no. Tambin le da oportunidad al que es acusado de un delito de
defenderse y decir con sus propias palabras como sucedieron los
hechos y si es verdad o mentira lo que dicen los acusadores y
ese mismo da puede quedar libre la persona si la sentencia no lo
condena.

y qu son las pruebas?


Todos los medios o datos capaces de declarar la existencia o
inexistencia de un hecho. Es todo lo que sirve para aclarar el delito
por el que se est Juzgando a una persona. Estas pruebas deben
ser presentadas por escrito ya que stas, en el Juicio oral o debate se
van a leer y es lo que servir para probar si una persona es inocente
o culpable de un delito.

Y qu es la sentencia?
Es la resolucin que dictan los jueces de Sentencia, en la que dice
si el procesado es culpable o inocente, luego de realizado el juicio
oral o debate. Si los jueces deciden que la persona es culpable, la
sentencia se llama condenatoria y de una vez impone el castigo por
el delito cometido.

Si los jueces piensan que el procesado es inocente, la sentencia


se llama absolutoria y si la persona est presa, debe dejarse libre
inmediatamente. Toda sentencia es apelable.

r i Derecho Penal
88
Li rusilal li raqba aatin chi wechbil, aan naq yalaq ani naru chi
wulak aran chi abink ut xnawbal li xtojbal rix li maak ma us malaj
inka. Aan ajwi xhonalil naq li naqabaak naru tixkol rib ut tixye
chan ru naq kiwan li chaajkilal ut tixye naq mayaal ut malaj inka
yaal li yookeb xyeebal li yookeb chi qabank, sa akutan ajwi
aan naru nawachabaak li poyanam wi inka tatenebaaq
maak sa xbeen.

KA RU LI XYALBAL RIX.
Aan chi xjunil li xcholobankil naq wan junaq malaj maaka junaq li
maak.

Aan li nakanjelak re xyeebal naq wan maak chirix li poyanam li yo


xqabankil.

Ut ayalbaix aain naru xkeebal xchi tziibanbil xbaanaq ain


nakamank sa li wechba tojba maak re naq tyaabasiman
chi ru li yo xqaabankil naq ma wan ut malaj maaka xmaak.

KA RU LI TENEBANK MAAK.
Aan jun li chaqrab li nekexteneb laj raqo aatin, barwi naxye naq li
yo chi qabaak wan malaj maaka xmaak chirx naq ak xbaanuman
li xwechbal sa li raqlebaal aatin.

Wi eb laj raqol aatin xextaw churux naq li poyanam wan xmaaj


nekexbaanu li nayeemank re xtenebankil xtojbal li maak ut chi
junajwa nekexye jo najtil tixtoj wi rix li maak kixbaanu.

Wi eb laj raqol aatin nakexkauxla naq maaka xmaak li tenebaak


nayemank re xkoqbal wi wan chi pereexil li poyanam sa ahonal
ajwi aan naru risinkil sa li tzalam. Chi junil li tenebaak maak naru
xwechbal.

Li kulubej chi ru li chaqrab r o


89
Y qu quiere decir que toda sentencia es apelable?
Cuando una persona que es condenada por los Jueces de sentencia
y cree que no es justo que lo manden a la crcel, tiene el derecho
que esa sentencia sea revisada por otros Jueces que se llaman
Magistrados de la Corte de Apelaciones y a este recurso se le llama
Apelacin Especial.

El abogado tiene 10 das para presentar la apelacin ante el tribunal


que dict la sentencia.

Tambin existe otra apelacin o peticin que se llama Apelacin


Genrica y consiste tambin en un recurso para manifestar nuestra
inconformidad en el caso de que se niegue otorgarle a una persona
acusada de un delito, algunas de las medidas sustitutivas que dice
la ley para que una persona mientras se investiga el caso no vaya a
prisin.

Qu pasa cuando la sentencia es apelada?


Llevan el juicio al juzgado que se llama Sala de Apelaciones. All,
los tres Jueces o Magistrados, vuelven a estudiar el juicio y pueden
nuevamente ordenar que se celebre otro juicio oral o debate porque
la sentencia dictada por los jueces no es la correcta y que se vuelva
a dictar otra sentencia o bien pueden decir que la sentencia dictada
est bien y que no hay necesidad de revisarla y por lo tanto ordenar
ya sea que se vaya a la crcel a cumplir la condena o dejarla en
libertad.

Y el ofendido, puede apelar?


S, tambin el ofendido o acusador puede apelar si la sentencia no
le parece. Lo hace en la misma forma que el acusado y el defensor.

r p Derecho Penal
90
KA RU NARAJ NAXYE NAQ CHI JUNIL LI TENEBAAK MAAK NARU
XWECHBAL.
Naq junaq li poyanam xtenebaak li maak sa xbeen xbaaneb
laj raqol aatin ut naxkoxla naq moko xkulub ta naq textaqla sa
junaq tzalam, wan xkulub naq li xtenebaak sa xbeen naru nekeril
junsutaq chi eb laj raqol aatin neke ilok xkanjeleb eb li jun raqal chaj
raqol aatin. Ut nayeemank re ain rilbal junsutaq chik li chaajkilal.

Laj kolonel wan lajeeb kutan re, renaq tixye naq t-ilmanq jun sutaq
chik li chaajkilal chi ruheb laj raqol aatin li xetenebank
maak.

Wan ajwi chik li nayeemank re, reenaq toj maji taxik sa tzalam li
poyanam us xtzilbal rix chi us li chaajkilal xbaanaq moko wanko ta
re xkulubankil li karu xexteneb.

KA RU NAKULMANK NAQ LI TENEBANK MAAK NAWECHMAN


RIX.
Nakexik rikin laj raqol aatin nayeemank re naaj barwi nawechman
rix junaq li maak. Aran eb li oxib aj raqol aatin, nekeril wichik li
chaajkilal, ut naru nekexye naq naru nauxk xik wichik junsutaq sa
li raqlebaal aatin war wi texcholob chi us li chaajkilal xbanaq
li xexteneb laj raqol aatin inka us naru xjalbal ru li tenebaak,
malaj naru nekexye naq li tenabaak xbaanuman us inka chik
naru rilbal junsutaq naru xtaqlankil sa tzalam li naqabaak malaj
xwachabankil chi junajwa.

MA NARU NAWECHOK LI NAKULUK RAHILAL


Heehe. Li nakuluk rahilal malaj li naqabank naru xwechbal rix naq
li xexteneb inka wan sa aatin rikin naru naxbaanu kama junaq li
yo chi qabaak malaj li yo kolok.

Li kulubej chi ru li chaqrab r Q


91
Qu son los antecedentes penales?
Cuando una persona ha estado presa se dice que tiene
antecedentes penales, estos antecedentes estn apuntados en un
registro de la Corte Suprema de Justicia, que se llama Direccin de
Estadstica Judicial.

Es importante que sepamos que cuando una persona tiene


antecedentes penales, se puede hacer un trmite para que los
cancelen o borren, porque tener antecedentes trae problemas
especialmente para conseguir trabajo.

Cmo se cancelan los antecedentes penales?


Se debe presentar una solicitud al Juez de Ejecucin Penal, que estn
en la ciudad capital, la solicitud debe ir con firma de abogado, y
acompaar lo siguientes documentos:

1. Certificacin de sentencias de primera y segunda instancia.

2. Antecedentes penales del interesado (en donde conste el


delito, juzgado y fecha).

3. En caso de conmuta o multa acompaar el respectivo recibo,


y, cuando se ha obtenido libertad por cualquier beneficio
debe acompaar certificacin del centro penal, donde
estuvo preso.

4. Constancia de trabajo o declaracin bajo juramento en la


misma solicitud de encontrarse desempleado o dedicarse a
negocio propio, lo cual ser ratificado en el juzgado o sea que
tenemos firmar nuevamente en el tribunal la solicitud o lo que
estamos pidiendo.

En la resolucin final, de oficio se ordenar la cancelacin de los


antecedentes penales.

r W Derecho Penal
92
KA RU LI MAAKA JUNAQ XMAAK
Naq junaq li poyanam wanjenaq choq aj pereex nayeemank
re naq wan xyehom xbaanuhom chaq chi rubelaj.

Ut a baanuhom ain tziibanbil reetalil sa li raqba chaqrab li


nayeemank re reetalil li rajlil li yehom baanuhom.

Tento naq tqanaw naq junaq li poyanam wan re ain naru xpatzbal
naq texbor li chaajkilal aan, xbaanaq rikin a yehom aan inka
chik naru nakataw aakanjel.

CHANKI RU NARU RISINKIL A CHAAJILAL AAN AK WANK.


Naru xkeebal junaq li patzom chi ru laj raqol aatin li nabeeresink
re li xtzilbal rix junaq li chaajkilal li wankeb sa xnimal li tenamit
apatzom ain tento taxik chi juchbil xsa xbaan laj naol chaqrab
ut tento rechbeenaq eb li hu ain:

1. Xcholobankil li xben malaj li xkab tenebaak.

2. Li xyehom xbaanuhom li yo chi patzok bar wi naxye naq wan


xmaak ut karu li rajlil li kutan.

3. Wi xat muultik naru nakataqla reetalil li hu barwi xake li


tumin naq ak xat elk chik sa tzalam naru nakake li
xchlobankil laawanjik sa li tojbamaak barwi xatwank
choq pereex.

4. Reetalil aakanjel, barwi yookat chi xpatzbal naq maaka


akanjel malaj yal sa aawe wankat, ut aan tento taril chi us
laj raqol aatin re naq texjuch sa li hu aan eb laj raqol aatin
barwi yooko chi patzok.

Sa xraqbal chi junil, naru xtaqlankil risinkil li xmaak xbaanu chaq


rubelaj li yo chi patzok.

Li kulubej chi ru li chaqrab r E


93
Adems en nuestra solicitud debemos poner los artculos 4 y 22
de la Constitucin Poltica de la Repblica, los artculos 1 y 2 de la
Declaracin universal de los Derechos Humanos, artculo 24 del Pacto
de San Jos, artculos 495 y 501 del Cdigo Procesal Penal.

Pensemos, platiquemos y escribamos


1. Cmo funcionan los testigos como prueba del proceso penas
en nuestro pas?

2. Qu mas sabe usted de las medidas sustitutivas?

3. Qu opina del juicio oral?

CAPITULO V
CASOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Estos casos nos ayudan a darnos cuenta de cmo son los procesos
penales en nuestro pas, cundo se hacen bien las cosas y cundo
se hacen mal. Aqu tambin podemos ver cmo ocurre en la
realidad lo que se ha explicado en las preguntas anteriores.

CASO DE LA MUJER SOLA


En una aldea de Cobn, donde la gente guarda mucho la tradicin y
es respetuosa de la unin familiar, viva la seora Juana, sola en una
casa que est apartada de la aldea.

Todos en la aldea saban que esta seora era mujer de un hombre


casado. Por eso la gente de la aldea la miraba mal, y ms, cuando
siendo sola result embarazada. Cuando ya iba a tener a su hijo
empez a sentirse mal y como no hablaba con nadie de la
comunidad, tuvo a su hijo sin ninguna atencin, o sea, que ninguno

r R Derecho Penal
94
Sa li qapatzom naru naqake eb li raqal kaahib ut wiib xkakaal
re li xna chaqrab

Eb li raqal jun ut wiib re xchaqrabil sa chi xjunil li ruchichoch li


xkulub li poyanam; Raqal kaahib xkakaal re li Pacto San Jos;
Raqal 495 ut 501 re li xchaqrabil laj tzilol rix maak.

Kauxlaqo, seeraqiqo ut tziibaqo.


1. Chan ru nakekanjelak eb li nakeraj tenqank re
xcholobankil junaq li maak sa li qatenamit.

2. Ka ru chik nakanaw chi rix eb li nakewachaabaak .

3. Ka ru nakakauxla chirx li xcholobank sa raqlebaal aatin.

XKA TASAL
CHAN RU XBEERESINKIL JUNAQ LI MAAK

Wan sut naqake reetal chanru nakexbeeresi junaq chaajkilal


sa li qatenamit ma us malaj inka li nekexbaanu. Arin aj wi tqake
reetal chan ru nakulek sa qayanqil li ak xcholobamank chaq sa
eb li patzom ak xkeeman.

JUN LI IXQ XJUNES


Sa jun kalebaal re koban, barwi eb li poynam toj nekexbaanu
li xnajter baanuhom ut maaka junaq jachok sa li xjunkabaleb, Wan
chaq xjunes qana Waan sa li rochoch jun kamok rikin li kalebaal

Aban sa kalebaal ain chi junil nakenawok re naq wanjenaq


xbeelom. Jokan naq sa kalebaal aan chi junil xik nakeilok chaq
re ut jwal chik naq xkana sa yuam xjunes. Naq ak yola re li xkulaal
inka sa nareeka chaq ut maaani naraatina sa kalebaal, xwan li

Li kulubej chi ru li chaqrab r T


95
la ayud. Despus de tenerlo, como la seora Juana estaba casi
desmayada, no se dio cuenta que el nio muri.

Doa Juana decide enterrar a la criatura. Para esto lo envuelve en


una bolsa de plstico y lo entierra en una zanja que haba hecho una
fuerte lluvia.

La gente se da cuenta de que ya no est embarazada y dan


aviso a los Alcaldes Auxiliares, que la detienen. El cadver del nio
es encontrado setenta y dos horas despus y es el Juez de Paz
del Municipio el que llega a levantar el cuerpo, sin poder saber o
determinar la causa de la muerte.

A La seora Juana le dictan prisin, le toman su declaracin en


espaol y tiene problemas porque ella no habla bien el espaol y
tristemente declara sin otra persona que hable el idioma de la seora
Juana que es el qeqchi. Por eso, ella no logra explicar bien lo que
pas el da del parto. Como doa Juana no sabe leer ni escribir, no
lee el acta de su declaracin que en el juzgado levantan. Por eso
no puede aclarar hechos que la perjudican. El juez que la indaga
le dicta prisin preventiva y Auto de Procesamiento por el delito de
Infanticidio, que es el homicidio de un recin nacido. Manda que el
Ministerio Pblico haga la investigacin y que le presente pruebas.

El Ministerio pblico realiza las investigaciones y con las pruebas que


tiene pide al Juez de Primera Instancia que la seora Juana sea
llevada a Juicio Oral.

En el debate el Ministerio pblico pide que se condene a la procesada


por el delito de infanticidio; el abogado defensor solicita que se
deje libre porque segn l cuando ocurri el hecho la seora no
se haba dado cuenta de la muerte de su hijo por el estado mental
en que se encontraba y por lo tanto decidi enterrado sin avisarle
a nadie. Los jueces de ese tribunal con el informe aportado por
el Ministerio pblico como medio de prueba condena a la seora

r Y Derecho Penal
96
xkachin chi maaani xtenqan re. Aban naq ak xyola li xkachin li
qana Waan jwal xlub ut inka xke reetal naq xkam li xkulaal.

Qana wan kichal sa xchool xmuqbal xjunes li xkachin aban


kixke sa jun koxtal nayl ut kixmuq sa jun li jul kixke li kawil hab.

Eb li poyanam xexke reetal naq inka chik yaj xexke resilal re laj
jolominel kalebaal naq texchap. Li xtibel li kulaal kitawman naq
ak wan chik kablaju xkaakaal xmuqbal ut aan laj raqol aatin li wan
chi nach li tento txik chi waklesink re li kamenaq aan chi toj maji
naru xtawbal xyaalal li xkamik.

Xexye re naq tento txik sa tzalam li qana Waan xexke naabal


li patzom re sa kaxlanaatin, chi jwal ra sa xchool kixcholob
li kikulmank xbaanaq maaani xjalok re raatin xbaanaq inka
jwal naxnaw aatinak sa kaxlanaatin. Jokan ut naq aan inka xru
chi xcholobankil ka ru li kixkul naq xwan li xkachin ut qana
Waan inka naxnaw ilok ru hu ut tziibak inka truuq chi rilbal xsa
li nimla tasal hu li xextziiba sa li raqlebaal aatin ut inka truuq chi
xcholobankil li yo wi chi qaabaak; laj raqol aatin tixye naq txik
sa tzalam xmaak naq xkamsi jun li toj yo chi yolaak. Naxtaqla
xyeebal re laj tzilol rix chaajkilal naq tento textzil chaq rix a
chaajkilal aan ut texkut chan ru xbaanu.

Laj tzilol rix chaqrab naxtzil rix li chaajkilal ut naxpatz chi ru li


wan sa xbeen raqal chi aj raqol aatin naq li qana Waan tento
xkambal sa raqlebaal aatin re naq tixcholob karu li kixbaanu.

Sa li wechok rix chaajkilal laj tzilol rix naxpatz re laj raqol aatin
naq tento tixtoj rix li xmaak xbaanaq xkamsi jun kulaal li toj xyola;
laj nawol chaqrab li yo chi kolok re naxpatz naq us xwachabankil
xbaanaq naq li kikulman moko jultik tare li qana ut inka xke
reetal xbaanaq moko jultik tachaq re ut jokan naq xmuq xjunes chi
maaani xye wi. Eb laj raqol aatin xexteneb xtojbal rix li maak sa

Li kulubej chi ru li chaqrab r U


97
Juana a cuatro aos de crcel por ese homicidio y el abogado apela
la sentencia. La corte de apelaciones al revisar la sentencia, leer
la declaracin de la procesada con intervencin de traductor y al
ver el informe mdico considera que no es justo que la seora Juana
vaya a la crcel por que cuando naci su hijo ella no estaba bien
de la cabeza y que nadie le ayud en el parto, por lo tanto anula
la sentencia y la condena por el delito de Inhumaciones y
exhumaciones ilegales que es enterrar o desenterrar a un muerto sin
permiso. Le dan la suspensin condicional de la pena y ordena que
sea dejada en libertad.

En este caso se cometieron varios errores de procedimiento, porque la


seora Juana declar ante el tribunal sin traductor, en un idioma que
no habla bien. La nica prueba presentada por el Ministerio Pblico
fue el informe mdico forense, porque no hubo testigos. El cambio
de la sentencia por los Magistrados de la Corte de Apelaciones y
ordenar que se dejara en libertad a la seora Juana fue correcta
porque en el momento en que ella enterr a su hijo se encontraba
con trastornos mentales y no saba que esto era un delito.

CASO DE JORGE MENDEZ, EL LOCO


Jorge Mndez originario de Marajuma, El Progreso, es un joven que
desde nio tuvo un problema de poliomielitis en sus dos piernas y,
adems, tiene retraso mental. Unos parientes, tambin vecinos de
Marajuma, le dijeron en broma que Julia Lpez, una muchacha de
diecisis aos, del mismo lugar, estaba enamorada de l, pero que
no se animaba a decrselo.

Jorge, convencido de que lo que le decan sus parientes era verdad,


decidi raptar a Julia para casarse con ella, por lo que un da, lleg
hasta la casa de la muchacha y se la llev a la fuerza. Pero cuando
se la estaba llevando, Julia, que no se quera ir con l, se lastim una
pierna con el machete que Jorge llevaba.

r I Derecho Penal
98
xbeen re naq tixtoj rix kaahib chihab li kamsink kixbaanu ut laj kolol
re naru naxpatz rilbal chik junsutaq li chaajkilal aan.

Li raqba aatin kixke reetal naq sa tenebank maak malaj li


xcholobankil li kikulmank rikin xtenq jun laj jalol aatin ut naq xril
li esil kixke laj banonel nakoxlaman naq moko us ta naq li qana
Waan taxik sa tzalam xbaanaq ki aj ru xjunes maaani xtenqan re
ut inka jultik re. Sa ahonal aan narisi li xexteneb sa xbeen naq
xmuq ut naq xexpik chaq li kamenaq chi maakaeb xlesens.
Nakexkanab wan xtzilbal rix ut nakexwachab li qanachin.

Sa a naleb ain xbaanumank naabal li chaajkilal xbaanaq


li qana Waan kiwulak chi xchlobankil li chaajkilal sa raatinobaal
chi maaka junaq aj jalol re li raatin.

Li kaajwi li xeruuk chi xkutbal aan li kixye laj tzilol rix kamenaq
xbaanaq maaani chik xilok re li chaajkilal aan.

Ut li xexbaanu eb laj raqol aatin naq tawachabamanq li qana


Waan aan us xbaanaq sa honal aan li qana inka jultik re naq ma
us malaj inka us naq tixmuq xjunes li xkachin.

LI KIKULMANK RIKIN LAJ JORGE MENDEZ WAX RU.


Jorge Mendez aj Marajuma Progreso aan jun saaj winq chalen
chaq sa xkachinal wan chaq xchaajkilal sa xkabichal li
ra ut inka jultik re jun siireb xkomon malaj rechkabaleb xexye
re naq wan jun li tuqixq xJuul xkaba waqlaju chi hab wan re ut aj
aran ajwi jwal na ajok re, aban moko naxye ta re chankeb len re se
chochibk .

Laj Jorge xquna xchool xmaakeb li xkomon, kixkauxla naq


tarelqa li ixqaal re naq tasumlaaq rikin, sa jun kutan xwulak rikin
sa rochoch li tuqixq ut sa minbil ru kixkam li tuqixq, aban naq
yo xkambal yo xmaqbal rib sa ruq laj Jorge kixyok jun li ra chi ru
li chiich wan rikin laj Jorge.

Li kulubej chi ru li chaqrab r O


99
La mam de Julia, cuando se dio cuenta de que Julia no estaba en
la casa, fue a la polica y puso la denuncia en contra de Jorge, pues
unos vecinos vieron cuando Jorge se la llev. Jorge fue detenido y
le iniciaron un juicio penal por los delitos de violacin en tentativa y
lesiones.

Jorge no sabe leer ni escribir y como es retrasado mental no sabe


distinguir entre lo bueno y lo malo. El Ministerio Pblico inicia las
investigaciones y con las pruebas aportadas, se comprueba que
Jorge padece de trastornos mentales y pide al Juez de Primera
Instancia junto al abogado defensor del acusado que se le de un
tratamiento especial y que una persona lo vigile por no estar bien
en sus facultades mentales. El Juez acepta la peticin del Ministerio
Pblico y deja en libertad bajo cuidado de una persona a Jorge,
resolucin que no es aceptada por la madre de la ofendida y su
abogado presenta una apelacin genrica en contra de la decisin
del Juez por que creen que Jorge si acta correctamente.

Los Magistrados de la Corte de Apelaciones, conocen de la resolucin


del Juez y piden un informe al medico para que examine a Jorge,
el mdico dijo que Jorge, debido a su problema en las piernas y al
retraso mental, se crea que era muy potente sexualmente y que no
saba cul era la diferencia entre el bien y el mal y que no entenda
bien las cosas que haca. Entonces los Magistrados no lo consideran
culpable porque adems de su deficiencia fsica y mental haba
sido engaado para que raptara a Julia y que por enfermedad era
recomendable cuidado en su casa, porque si lo encerraban en un
manicomio, podan pasar all mucho tiempo yeso no era justo.

En este caso la resolucin de la Sala de Apelaciones es correcta


porque, como se explic, una persona con retraso mental no es
culpable, ya que no entiende que lo que hace es ilegal.

t P Derecho Penal
100
Li xna li xJulia kixke reetal naq maaka chik li xko sa ochoch
tikto kixke resilal reheb laj kaakalehom tenamit ut kixqaaba laj
Jorge xbaanaq naabal keilok re naq aan kikamok re. Kichape
laj Jorge ut xeextikib xtzilbal rix li xmaak, sa xkaba naq kixrahobtesi
li ixqaal.

Aban laj Jorge inka naxnaw tziibak chi moko ilok ru hu xbaanaq
moko us ta xjolom ut inka naxke reetal barwan li us malaj bar wan
li inka us. Laj tzilol rix chaqrab kixtikib xtzilbal rix li chaajkilal ut
xexke reetal naq laj Jorge wan xyajel inka jultik re ut naxpatz chi
ru laj raqol aatin rechben laj nawol chaqrab li yo chi kolok re naq us
xbanbal li yo chi qaabaak ut naru xkeebal junaq aj kaakalehom
re xbanaq moko jultik ta re. Laj raqol aatin naxkuluba li napatzek
re ut naxye ani tkihanq re aban ain moko xexkuluba ta li xna ut
laj nawol chaqrab naxpatz naq toj tento ttzilmanq rix chi us ain
xbanaq jultik re li naxbaanu laj Jorge.

Eb laj raqol aatin xexpatz jun laj banonel re naq tixtzil li xyajel laj
Jorge. Laj banonel kixye xbaanaq li xchaajkilal wan sa xkabichal
li ra jwal narataw chaq wank rikin ixq aban moko naxnaw ta
xkeebal reetal ma us ta malaj inka us li naxbaanu, aban eb
laj raqo aatin inka nekexke jo aj maak xbaanaq wan xchaajkilal
sa xjolom ut yal xbalaqiik rikin naq xexye re naq yo chaq rajbal
xbaan li xJulia sa xmaak xyajel tento xexsik ani tailoq re sa
rochoch xbaanaq wi textzap sa junaq naajej re kaan ru naru
nawan naabal honal aran ut moko us ta choq re.

Sa a naleb ain li kixbaanu laj raqol aatin us xbaanaq kama


ak xcholobamank junaq li poyanam wan xyajel xjolom ut inka naru
natenebaak maak sa xbeen xbaanaq inka naxke reetal ma us
malaj inka us naxbaanu.

Li kulubej chi ru li chaqrab t q


101
CASO DE LAS BOTAS DEL SOLDADO
Benedicto Garca era un joven de diecinueve aos que desde
su nacimiento estaba mal de la cabeza. Un da fue llevado a la
fuerza por los comisionados militares de su aldea, para prestar
servicio militar. Benedicto fue alejado muchos kilmetros de su casa,
que estaba en Chimaltenango y lo mandaron a prestar su servicio
a Huehuetenango. Benedicto, por su enfermedad mental, pensaba
como un nio y lo nico que quera era regresar con sus paps, por lo
que un da se fue del cuartel.

Su ausencia dur poco tiempo pues fue capturado rpidamente.


Cuando se fue, Benedicto se llev puestas las botas de su uniforme.
Por eso fue detenido y acusado por el delito de hurto. Los paps de
Benedicto, cuando se enteraron de que estaba detenido, buscaron
un abogado para que lo defendiera. Lo primero que el abogado
hizo fue presentar un recurso de Exhibicin Personal porque lo haban
reclutado a la fuerza, o sea, que le quitaron su libertad ilegalmente.

El Juez que practic el recurso de exhibicin dijo que ese recurso


no vala, o sea, que era improcedente, porque el retardo mental
de Benedicto era poco y que no era determinante para echarle la
culpa a alguna autoridad por el reclutamiento forzoso de Benedicto.

El proceso sigui su trmite, pero a los cuatro meses de estar preso,


Benedicto fue sacado de la prisin de Huehuetenango y
mandado al Hospital de Salud Mental de Guatemala, siempre sujeto
al juicio penal. Los doctores informaron tres veces que Benedicto
sufra retardo mental, lo que segn la ley era suficiente para terminar
con el juicio; pero las autoridades militares de Huehuetenango no
hicieron caso a los informes y por eso pas dos meses en el Hospital
de Salud Mental. Despus fue devuelto a Huehuetenango, donde
continu preso por ms de veinte das, hasta que le fue otorgada
una medida sustitituva por el Juez de Primera Instancia.

t w Derecho Penal
102
EB LI NEKEXIK RIKINEB LAJ KOOKOX AQ
Benedicto Garca aan jun saajil winq beleelaju chi hab wan re
aban inka jwal us xjolom. Sa jun kutan xexkam sa wartel re naq
taxik chi kanjelak sa xyanqeb laj kookox aq.

Laj Benedicto kinajto rikin li rochoch wan Chimaltenango ut xextaqla


chi xbaanunkil xkanjel toj Huehuetenango. Aban laj Benedicto xmaak
li xyajel xjolom kama chik nakolak junaq kachin nakoxlak kaajwi
li junes xik naxkola rikineb li xna xyuwa ut xel sa li Wartel.

Kexchap chi junpaat xbaanaq ki eelelik kixkam chi junil li xxaabeb


ut li xtikreb aj kookox aq jokan naq xchapek ut xqabaak chi
elqak

Aban li xyuwaeb laj Benedicto naq xexnaw naq xexchap kexsik jun
laj naonel chaqrab li takoloq re. Li kixbaanu xbenwa laj colonel
aan xkutbal naq xexkam yal chi minbil ru naraj naxye moko yal
xchal ta sa xchool i xik

Laj raqol aatin kixye naq moko aajel tar u xtzilbal rix li chaajkilal
aan xbaanaq li xyajel laj Benedicto moko junelik ta naxkul ut inka
naru xkeebal xmaak junaq laj kanjel sa li chaqrab naq yal xexmin
ru laj Benedicto.

Yookeb chi rix, aban naq ak wan kaahib po rokik sa tzalam


laj Benedicto xerisi sa tzalam re Huehuetenango ut xexkam sa
jun banlebaal reheb li inka jultikeb re sa li xnimal li tenamit
Watemaal. us ta maji nawachabamank toj yo ajwi xtzilbal rix. Eb
laj banonel kexke chi nawek naq wan xyajel laj Benedicto, chan
naq sa li chaqrab naq aran taraqeq li xkeebal xmaak aban eb
laj jolominel re laj kookox aq inka xexpaab toj reetal naq xket
wiib po sa li banlebaal, chirix aan xexsuqisi Huehuetenango
barwi xexke choq pereex chi ru junmay kutan toj naq laj raqol aatin
kixke wi chik chi tzilek rix chi us li chaajkilal aain.

Li kulubej chi ru li chaqrab t e


103
En este caso, Benedicto fue privado de su libertad por ocho meses
once das a causa de un abuso de autoridad, cometido por un
comisionado militar. El reclutamiento fue ilegal porque, aunque es
obligacin prestar servicio militar, la ley seala los procedimientos para
hacerlo y Benedicto por su retraso no estaba obligado a prestarlo.
Adems, hubo negligencia por parte del Juez porque no practic la
exhibicin personal conforme a la ley.

La decisin del juez de primera instancia de otorgarle una medida


sustitutiva fue correcta, puesto que no haba razn para tenerlo
preso y por su estado mental tampoco era procedente condenarlo
por el delito de robo.

CASO DEL CARTEL DE COBAN


Don Jacinto es un seor ya grande, que toda su vida ha trabajado la
tierra. Su nica familia son dos nietos: Venancio, que es el mayor y se
fue a la capital; y Juan, el chiquito que vive con l.

Don Jacinto siembra su terreno con la ayuda de Juan y de eso viven


los dos. Es buena gente y por eso es conocido y querido por todos en
la aldea donde vive. Como se dijo, toda su vida ha trabajado la tierra
y por eso sabe mucho del cuidado de las plantas.

Un da llegaron a su casa, a visitarlo, dos hombres que nunca haban


visto por la aldea. Don Jacinto pens que seguramente eran de la
capital, por la forma de hablar y de vestirse. Los hombres llegaron a
ofrecerle un trabajo a don Jacinto.

Tena que cuidar un terreno que est al otro lado de la quebrada,


donde ellos tenan unas plantas que iban a usar para hacer adornos,
segn le dijeron y que si cuidaba bien las plantas y les echaba agua,
ellos le pagaran doscientos quetzales al mes. Como para Don Jacinto
ese era un trabajo fcil y necesitaba el dinero, lo acept. Cada dos
das iba a mirar las plantas y cuando miraba que ya estaba seca la

t r Derecho Penal
104
Sa li naleb ain, laj Benedicto xextzap chi ru wajxaqib po ut
junlaju kutan xbaan li xmuntajik laj kanjel xbaan jun laj kanjel re li
kookox aq.

Li xkeebal sa tzalam aan moko naxnaw ta li chaqrab, xbaanaq


us taraj tento raj sa xbeen naq xbaanu chaq li xkanjel, aban
kitawman xyaalalil naq maaani naru xminok ru laj Benedicto
xbaanunkil ain xbaanaq inka jwal jultik re.

Li kixbaanu laj raqol aatin naq toj kixke chi tzilek rix kaut naq
xkulman li chaankilal aan us li kixbaanu xbaanaq moko aajel taraj
ru naq xexke choq pereex xmaak naq inka jwal jultik re chi moko
xeru taraj chi xqabankil choq aj elq.

LAJ ILOL RE JUN LI CHOCH KOBAN.


Qawa Jacinto, aan jun cheekel winq, kaynaq chi kanjelak choch.

Sa li xjunkabal wiibeb ajwi li ri wankeb rikin Laj Venancio li asbej


xkoo chi kanjelak sa xnimal tenamit ut laj china Xiwan li toj kachin
kikana rikin.

Qawa Jacinto naawk sa li xchoch rikin xtenq li xchina i ut


chi ru aan nakenumek. Jwal chaabil li xnaleb ut jwal naaje
xbaaneb li xkalebaal. Kama ak xyeeman aan kiinaq chi
kanjelank choch ut naxnaw ilok kaaq ru pimul.

Sa jun kutan, xewulak wiib li qawachin chi rulaninkil ut maajun


sut rilomeb ru sa akalebaal aan. Chan sa xchool qawa Jacinto
naq sa xnimal tenamit tana nakechal chaq xbaanaq jalan
nakeaatinak ut jalan nakex tiq rib chan. Xewulak chi xyeechiinkil
xkanjel.

Xexye re naq tril jun siir li choch wan chi nach aran, bar wi wan
awbil pim sa, li tkanjelaq reheb choq uutzuuj naq xexye re, wi
naril chi us li pim wan aran ut wi tixtaqasi xexyeechii xtojbal 200

Li kulubej chi ru li chaqrab t t


105
tierra, le echaba agua. Un da Don Jacinto se enferm y pas casi
una semana sin poder levantarse de la cama.

l estaba con la pena del terreno que se haba comprometido a


cuidar, por eso le dijo a su nieto Juan: Ve Juan, anda al terreno aquel
que me encargaron y miras las plantas a ver si estn lastimadas o
tienen alguna mancha las hojas, si est seca la tierra le hechas agua.

Fue mucha la sorpresa de Don Jacinto cuando vio que al regresar


Juan, vena con cinco hombres vestidos de verde y con armas, que
eran de la Guardia de Hacienda y que le dijeron a Don Jacinto que
estaba detenido por sembrar marihuana y por eso se lo llevaron preso.

Don Jacinto no habla muy bien el espaol y por eso, cuando le tomaron
su declaracin indagatoria en el juzgado, dijo que s era cierto que
l cuidaba ese terreno y puso la huella de su dedo en el papel,
porque no sabe leer ni escribir. El Juez le dicta prisin preventiva y auto
de procesamiento por el cielito de siembra y cultivo de marihuana
y el Ministerio inicia la investigacin para saber si era cierto o no el
delito de que se acusaba a Don Jacinto.

Juan, su nieto, le haba pedido ayuda al maestro de su escuela y


juntos fueron a visitar a Don Jacinto que les cont todo lo que le haba
pasado y les dijo que l no saba que era prohibidos cuidar terrenos
ajenos, pues por eso crea Don Jacinto que estaba preso.

El maestro fue al juzgado y all le explicaron bien por qu estaba


preso Don Jacinto. Entonces fue a la polica a traer a Juan, y se
fueron de regreso a la aldea. Esa noche, el maestro habl con varios
vecinos de don Jacinto y les cont lo que haba pasado, y les dijo
que era bueno que algunos de ellos fueran al Ministerio Publico a dar
testimonio de que conocan a Don Jacinto y de que era una persona

t y Derecho Penal
106
rajlal po. Choq re qawa Jacinto moko kawil kanjel ta aan ut tumin
traj jokan naq kixsume li kanjel. Rajlal kakab kutan naxik chi rilbal
li pim ut li choch chaqi ru naxik chi xtaqasinkil. Aban sa jun kutan
qawa Jacinto kiyajerk, jun xamaan kiwan sa chaat chi moko naru ta
chik chi wakliik sa li xchaat.

Ut aan kajo li xkauxl chirix li xkanjel xsumehom rilbal, kixboq li


xchina i kixye re Xiwan ayu il chaq li choch insumehom rilbal, il chaq li
pim ma maaka reek mare yo xketbal baan xul ut mare xchaqik ru
li choch taataqasi chaq chan re.

Nasach xchool qawa Jacinto naq xril laj Xiwan chi suqiik chi
wankeb chik oob li winq raxeb raq ut wankeb xpuub ut aaneb aj
kaakalehom asient ut xexye re qawa Jacinto naq texchap xmaak
rawbal li pim nakanobresink u.

Qawa Jacinto inka jwal naxnaw aatinak sa kaxlan aatin ut naq


xpatze re naq ma aan na ilok chaq re li choch aan kixsume
ut kixke ruuj ruq sa li nimla tasal hu naaxbeeresi laj raqol aatin
xbaanaq inka naxnaw ilok ru hu ut tziibak. Laj raqol aatin kixye
naq tento txik sa tzalam li qawa Jacinto xmaak rawbal li pim
nakaanobresink u ut laj tzilol rix chaajkilal tento sa xbeen naq
tixtzil rix mayaal malaj inka yaal li yo wi xqaabankil qawa Jacinto.

Laj Xiwan, li ri kixpatz usilal chi ru li xkutunel sa li xtzolebaal ut xewulak


chi rulaaninkil qawa Jacinto ut kixye reheb li ka ru kikulmank aan
moko naxnaw ta naq inka us tril jalan aj choch sa xchool aan
naq sa xmaak aan xexchap. Laj kutunel xkoo sa li raqlebaal aatin
ut aran xexcholob chi ru ka ut naq chapcho qawa Jacinto. Chi
rix aan xkoo chi xokbal laj china Xiwan rikineb laj kaakalehom
tenamit ut xeqaj sa li kalebaal.

Sa a qoqyin aan kiaatinak rikineb li rechkabal qawa Jacinto


ut kixye reheb ka ru kixkul ut kixpatz chi ruheb naq txik raj junaq
sa li tzilba chaqrab chi xcholobankil naq nakexnaw ru qawa

Li kulubej chi ru li chaqrab t u


107
honrada y trabajadora. Al otro da, tempranito, se fueron dos vecinos,
Don Margarito y Toms, junto con el maestro.

Llegaron al Ministerio Publico y entraron a hablar con el Fiscal y le


preguntaron si con lo dicho por ellos podan ayudar a Don Jacinto.
Adems, el maestro le cont al Fiscal lo que realmente haba pasado
y que como don Jacinto no habla bien el espaol, no se haba
podido explicar bien.

La Fiscal dijo que le tomaran declaracin de testigos al maestro, a Don


Margarito y a Toms y pidi al Juez que se ampliara la declaracin
de don Jacinto, quien con la ayuda del maestro, que habla bien el
idioma de Don Jacinto y el espaol, cont bien como haba sido todo.
Despus de la declaracin, y la peticin del Fiscal de otorgarle una
medida sustitutiva orden que se siguiera la investigacin para ver si
se encontraba a los dos hombres que engaaron a don Jacinto y a
l lo dejaron libre.

En este caso Don Jacinto no saba que lo que sembraba era


marihuana porque haba sido engaado, por esto no poda ser
condenado. Los verdaderos responsables eran los hombres que lo
engaaron.

Pensemos, platiquemos y escribamos


1. Cmo cree usted que debi actuar el Juez en el caso de
doa Juana?

2. Qu fue lo que favoreci a Jorge Mndez para quedar en


libertad?

3. Cmo ve la actitud del Juez en el caso de las botas del


soldado?

4. Cules cree usted que fueron los principales obstculos


que impidieron a don Jacinto y su nieto para demostrar
inmediatamente su inocencia?

t i Derecho Penal
108
Jacinto jo aj kanjel, ut aan jun chaabil poyanam. Chi wulajaq
xekoheb wiib li rechkabal qawa Margarito ut li xyum aj Max
rechbeeneb laj kutunel.

Xewulak sa li tzilebaal chaajkilal xeok chi aatinak rikin jun laj


kanjel aran ut xexpatz re ma naru nakextenqa rikin li xewulak chi
xyeebal. Laj kutunel kixcholob chi ru laj kanjel naq chan ru naq
xkulmank aan ut qawa Jacinto inka jwal naxnaw aatinak sa
kaxlanaatin inka kiru chi xchlobankil ka ru li kixkul.

Laj kanjel kixye tinke sa ajl li ka ru kixye qawa Margarito, li xyum aj


Max ut laj kutunel ut kixpatz chi ru laj raqol aatin naq toj ttzilmanq
chi us rix li chaajkilal aan xbaanaq rikin li xtenq laj kutuenel ut
naxnaw aatinak sa li raatinobaal qawa Jacinto kixcholob sa
kaxlanaatin chan ru naq xkulman li chaajkilal aan.

Chi rix aan laj kanjel sa tzilebaal chaajkilal kixpatz chi ru laj raqol
aatin naq tento xtzilbal rix malaj xsikbaleb li winq li xebalaqink re
qawa Jacinto ut texwachab wan aan.

Sa a naleb ain qawa Jacinto inka naxnaw naq li yo chaq


chi rilbal aan li yibaj pim nakaanobresink u ut yal xexbalaqi
ut inka naru xexke chi chapek xbaanaq moko naxnaw ta. Eb li
tzaqal li xebaanunk re li naleb aan, aaneb li wiib chi winq li
xewulak chi balaqink re.

Kauxlaqo, seeraqiqo ut tziibaqo


1. Chan raj ru nakakauxla laaat naq xbaanu laj raqol aatin sa
xbeen qana Waan.
2. Karu li xtenqank re qawa Jorge re naq tawachabaaq.
3. Chan ru nakawil li xbaanu laj raqol aatin rikin li al xeelelik chaq
sa li wartel.
4. Bar wan choq aawe li xninqal chaajkilal naq inka xeru chi
xcholobankil naq maaka rilomeb sa li yookeb wi xqaabankil,
qawa Jacinto ut li ri.

Li kulubej chi ru li chaqrab t o


109
Impreso en los talleres de
Cholsamaj

5a. Calle 2-58, Zona 1, Guatemala, C. A.


Telfonos: (502) 2232 5959 - 2232 5402
E-mail: editorialcholsamaj@yahoo.com
www.cholsamaj.org