You are on page 1of 1

Cuprins

I. Introducere..................................................................3
II. Analiza utilizrii timpului de munc..................... 4-10
2.1 Fondul de timp calendaristic;
2.2 Fondul de timp maxim disponibil;
2.3 Fondul de timp efectiv utilizat;
2.4 Timpul neutilizat n total;
2.5 Influena timpului de munc asupra principalilor
indicatori economico financiari;
III. Calculul influenei factorilor de munc la devierea
volumului produciei fabricate.............................12-14
IV. Studiu de caz........................................................15-20
V. Creativitate...........................................................21-23
VI. Bibliografie...............................................................24
VII. Anexe