You are on page 1of 8

Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

Comunicarea asincron prin mesaje


Modelul
Canalele pstreaz ordinea mesajelor
Canalele nu pierd mesajele
canalele sunt cozi FIFO de mesaje, de capacitate nelimitata
operaia send nu este blocant
operaia receive este blocant
Declaraie forma general
chan nume_canal (tip1 id1,..., tipn idn)
Grup indexat de canale
chan rezultat [1:n](int)
Operaii
send nume_canal (expresie1,..., expresien)
receive nume_canal (variabila1,..., variabilan)
empty (nume_canal)
Algoritmi Paraleli si distribuiti 1
Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

Exemplu - Filtru
Procesul car_linii transform un flux de caractere ntr-o
succesiune de linii de lungime maxim cunoscut
chan input (char), output (char [1:Maxl]);
process car_linii {
char line [1:Maxl]; int i =1;
while true {
receive input (line[i]);
while (line[i] <> CR and i < Maxl) {
/*line[1:i] = ultimele i caractere introduse*/
i = i+1; receive input (line[i]);
}
send output (line); i = 1}
}
}

Algoritmi Paraleli si distribuiti 2


Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

Integrare numerica
fb fb

fa fa

a b a m b

Stanga varianta secventiala


calcul iterativ
la fiecare pas se dubleaza numarul de subintervale
se termina cand diferenta intre doua valori succesive este acceptabila
Dreapta varianta distribuita
un proces primeste un subinterval [a,b] si aria corespunzatoare
imparte intervalul in doua sub-intervale [a.m], [m,b] si calculeaza ariile
compara suma celor doua arii cu aria primita
continua calculul separat pe cele doua subintervale, daca este cazul
Algoritmi Paraleli si distribuiti 3
Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

Replicated workers

Lucru(1)
rezultat

Administrator sac

Lucru(n)

Algoritmi Paraleli si distribuiti 4


Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

Replicated workers
chan sac (real a, b, fa, fb, aria);
chan rezultat (real a, b, aria);
process Administrator {
real l, r, fl, fr, a, b, aria, total;
alte variabile marcare intervale terminate;
fl = f(l); fr = f(r);
aria = (fl+fr)*(r-l)/2;
send sac(l, r, fl, fr, aria);
while (nu s-a calculat toata aria) {
receive rezultat (a, b, aria);
total = total + aria;
marcheaza intervalul [a,b] terminat;
}
}
Algoritmi Paraleli si distribuiti 5
Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

process Lucru [i = 1 to n] {
real a, b, m, fa, fb, fm;
real arias, ariad, ariat, dif;
while (true) {
receive sac (a, b, fa, fb, ariat);
m = (a+b)/2; fm = f(m);
calculeaza arias si ariad;
dif = ariat - arias - ariad;
if (dif mic) send rezultat (a, b, ariat);
else {send sac (a, m, fa, fm, arias);
send sac (m, b, fm, fb, ariad);}
}
}

Algoritmi Paraleli si distribuiti 6


Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

Comunicarea sincrona prin mesaje


Modelul
Caracteristici similare cu comunicarea asincrona
Diferenta: si operaia send este blocant
transmitatorul se blocheaza pana cand mesajul este
receptionat

Operaii
synch_send nume_canal (expresie1,..., expresien)
receive nume_canal (variabila1,..., variabilan)
empty (nume_canal)
Neajunsuri
reduce concurenta

Algoritmi Paraleli si distribuiti 7


Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Automatic i Calculatoare

Exemplu comunicare producator / consumator


chan prodcons (real);
process prod {
real date[n];
for [i = 1 to n] {
calculeaza date[i];
synch_send prodcons (date[i]); /* intarzie transmitatorul */
} /* daca receptorul este mai lent */
}
process cons {
real buf[n];
for [i = 1 to n] {
receive prodcons (buf[i]);
prelucreaza datele primite;
}
}
Algoritmi Paraleli si distribuiti 8