You are on page 1of 203

C.N.C.F. “CFR” S.A.

DIRECŢIA TRAFIC
SERVICIUL MERSURI DE TREN
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAŞI

LIVRET
CU MERSUL TRENURILOR

REGIO
PE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

IAŞI

VALABIL DE LA 10 DECEMBRIE 2017
EXEMPLAR DE SERVICIU
2017 / 2018

2

CUPRINS

CONŢINUTUL CAPITOLULUI Pag.
Însemnarea ordinelor………………………………………………………... 5
Dispoziţii generale………………………………………………………….... 9
Trenuri aparţinând S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A. ………….... 17
Trenuri regio (rang 4)……………………………….…………………..…… 19
Locomotive izolate, garnituri de tren (rang 7) ……..………………….... 131
Trenuri de probă……………………………………………………………... 135
Trase alocate SC Regiotrans SRL.……………………...………………… 139
Trase alocate SC Transferoviar Călători SRL …………………………… 175
Anexe...................................................................................................... 187
Anexa I. Modul si tonaje maxime de remorcare a trenurilor................. 189
Anexa II. Tabela limitărilor permanente de viteză…………………......... 193
Anexa III.Tabela cu intervale de circulaţie pe linie dublă pentru care
viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers…………………… 194
Tabla de materii ……………………………………………………………... 195

3

4

originea şi Obiectul Notate în livret data ordinului La pag. ÎNSEMNAREA ORDINELOR REFERITOARE LA MODIFICĂRILE DIN PREZENTUL LIVRET Nr. Semnatură 5 .

originea şi Obiectul Notate în livret data ordinului La pag. Semnatură 6 . Nr.

originea şi Obiectul Notate în livret data ordinului La pag. Semnatură 7 .Nr.

8 .

numărul secţiei fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente (gruparea curbelor).1. Livretul central care cuprinde trenurile de călători în trafic internaţional (rang II. iar modul de remorcare este prevăzut în Anexa 1 la livretele cu mersul trenurilor de călători. Braşov. Craiova. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviari în limitele tonajului maxim solicitat prin 9 . Cluj. 1. intercity (rang II) şi interregio (rang III ). În planul de mers 2017/2018 livretele de mers de călători se prezintă astfel: 1. Livretele regionale. Pentru calculul timpilor de mers aferenţi trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase şi au fost trecute la fiecare trasă. 2. vitezele de circulaţie.2. cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători. Iaşi. 3. care cuprind trenurile regio (rang IV). În livretele de mers sunt prevăzute mersurile trenurilor de călători. 154 ) 1. PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAŢIUNILOR DE TRANSPORT FEROVIAR “ (Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. DISPOZIŢII GENERALE . 3. Timişoara. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucţiilor de serviciu. timpii de mers inclusiv adaosurile de timpi de mers datorate restricţiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulaţie. nu vor depăşi valorile tonajelor şi modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective. de pe secţiile de circulaţie aferente fiecărei Sucursale Regionale CF: Bucureşti. Galaţi şi Constanţa.1. III şi IV). Tonajele maxime ale trenurilor de călători. Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secţii de circulaţie.. avându-se în vedere caracteristicile liniei şi ale materialului rulant.

pentru întocmirea ordinului de circulaţie. pct. Vitezele maxime sunt stabilite corespunzător următoarelor drumuri de frânare: . Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret menţiunea “Frână nemoderabilă la defrânare”. poate conduce la depăşirea timpilor de mers. pentru pante caracteristice cuprinse între 8 mm/m (inclusiv) şi 15 mm/m (inclusiv). 4. pentru pante caracteristice de până la 8 mm/m. precum şi la depăşirea lungimii trenului faţă de lungimea peroanelor din unele staţii cu oprire.3. 6). sau dispoziţie scrisă. de modificare a compunerii trenurilor către toţi factorii interesaţi şi spre ştiinţă Direcţiei/Diviziei Trafic. . aceştia vor lua în prealabil acordul Direcţiei/Diviziei Trafic în funcţie de rangul trenurilor şi relaţia de circulaţie.1 şi 3. datorate acestor modificări. art. În aceste cazuri eventualele implicaţii negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar. 3. .700 m. 3. 5. Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 Km/h.comandă şi menţionat la compunerea fiecărui tren. se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii. În ambele cazuri (3. Eventualele întârzieri şi/sau alte aspecte negative. ce se va înmâna personalului de locomotivă. (Regulamentul 005. până la tonajul maxim de remorcat de pe secţiile respective (Anexa 1). Trenurile de călători care nu au această menţiune în livretele de mers şi în garnitura cărora se vor introduce vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare vor fi aduse la cunoştinţa IDM de către revizorul tehnic de vagoane (sau un agent autorizat) cu Nota de frâne. pentru pante caracteristice mai mari de 15 mm/m. Acest tonaj asigură circulaţia regulată şi respectarea siguranţei circulaţiei. Operatorii feroviari pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim şi viteza impusă în livret pentru trenul respectiv.1000 m. 10 . eventualele implicaţii negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar. cu vagoane. Solicitarea măririi tonajului trenului. 40. În cazul în care operatorii de transport feroviari doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor.2.1200 m.2) operatorii de transport feroviari vor emite telegramă.

opriri considerate "tehnice". Menţiuni privind acordarea ferestrelor de circulaţie pentru lucrări la linie şi instalaţii. decât după primirea telegramei de punere în circulaţie. lucrări la linie şi instalaţii. 1). la trasarea trenurile de călători (rang II. Aceste opriri.3 minute pentru recuperarea eventualelor întârzieri. sărbători legale. Trenurile prevăzute să circule pe baza ordinelor speciale nu se vor trasa pe graficele RC ideale. respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005. etc. Trenurile au fost trasate în condiţiile liniei duble. sunt prevăzute trenuri sezoniere şi trenuri de călători cu perioadă limitată de circulaţie. 7. pct. 122. opririle comerciale au fost suplimentate cu câte 2 .debarcări de călători. iar locul unde ar urma să aibă loc încrucişarea va fi consemnat strict teoretic. încrucişările şi trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul RC. nu se vor trece în tablourile de garare şi pe tablele de informare a publicului călător. Trenurile care aşteaptă încrucişare cu trenurile din sens opus. ele nefiind trecute în oficios. III şi IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucişări în staţii intermediare. astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime . 7. Pentru satisfacerea cerinţelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon. iar liniile de garare. fără a ţine cont de observaţiile din Anexa 4 de la „Dispoziţiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor ”. în coloana „Observaţii”. 11 .2. 7.1. 6. nu sunt acordate pentru îmbarcări . La capete de secţie. art. operatorul RC va realiza încrucişarea în funcţie de circulaţia reală. În situaţia în care se produc întârzieri din diverse cauze. În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulaţie fără a ţine cont de trasele trenurilor de rang inferior. sfârşit de săptămână. Pe secţiile de circulaţie cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii. marcate în livrete cu semnul . au fost trecute în Anexa 4 din „Dispoziţiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor ”– „Intervale libere de circulaţie (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”. Pe secţiile de circulaţie cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucişări în staţii intermediare. iar minutele întârziere nerecuperate se vor analiza la „alte cauze Infrastructură – Ie”.

operatorii RC pot da dispoziţie pentru suprimarea opririi trenului.adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricţiile de viteză prevăzute în graficul de circulaţie. anumite opriri. modificările planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă şi se difuzează astfel: 9. precum şi pentru modificările privind caracteristicile tehnice ale trenurilor (viteze maxime. 9. În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii şi instalaţii. anularea sau introducerea de trase noi permanente precum şi modificări privind caracteristicile tehnice ale 12 . Modificarea. tonaje maxime. .2. s-au marcat cu semnul . 9. iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Serviciul Mers Tren din cadrul Direcţiei Trafic. adaosuri de timp de mers pentru restricţii) se face cu aprobarea CNCF ”CFR” SA – Direcţia Trafic. III şi IV(interregionale). trenul circulând timpuriu până la noua staţie fixată pentru încrucişare sau până la prima staţie cu oprire comercială. După punerea în aplicare. timpi de mers. ce nu se utilizează pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor. dar care nu sunt pe teren. b) scurtarea timpilor de mers fără depăşirea vitezei maxime admise valorificând: . distanţe kilometrice. sau reducerea acestei opriri. La unele trenurile de călători. d) circulaţia pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) şi circulaţia permite acest lucru. de unde va pleca regulat. c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul . Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulaţie sau evitarea producerii de întârzieri se poate face prin: a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în staţii. sau atunci când încrucişarea rezultă în altă staţie (întârzieri de trenuri).tonajele mai mici faţă de tonajele maxime pentru care sunt stabiliţi timpii de mers. Agenţiile de voiaj şi staţiile CFR nu vor emite legitimaţii de călătorie pentru staţiile marcate în livrete cu semnul .1. anularea sau introducerea de trase noi permanente trenuri de rangul II. Modificarea. operatorul RC putând da dispoziţii pentru suprimarea sau reducerea duratei acestei opriri. marcată cu semnul . 8.

trenurilor (trenuri de rang IV cu circulaţie pe o singură Sucursală Regională
de Cale Ferată) se face cu aprobarea Sucursalei Regionale de Cale Ferată -
Divizia Trafic, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Biroul Mers
Tren din cadrul Diviziei Trafic.
9.3. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare, special
comandate şi turistice, se face prin telegramă emisă de:
a) Regulatorul Central de Coordonare al Traficului din cadrul
Direcţiei Trafic, pe baza mersurilor puse la dispoziţie de Serviciul Mers
Tren, pentru trenurile de rang II şi III, precum şi pentru trenurile de rangul
IV care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.
b) Diviziile Trafic pentru trenurile de rangul IV care circulă pe raza
unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.
9.4. Telegramele emise conform 9.1, 9.2 şi 9.3 vor fi adresate
tuturor subunităţilor interesate din cadrul CNCF ”CFR” S.A, SC
Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători,
precum şi altor factori interesaţi.
9.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării,
modificării sau completării livretelor.
În cazul în care modificările sunt mai ample, precum şi în cazul
introducerii de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi
trimise la toate subunităţile interesate, sub forma mersului de tren din livret,
care vor fi apoi ataşate în livretul respectiv.
9.6. Cererile şi aprobările de modificare a planului de mers vor
respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR cât şi a
publicului călător.
9.7. Punerea în circulaţie, în mod operativ, a unor trenuri compuse
din locomotive izolate care circulă pe raza unei singure S.R.C.F, se face de
către Regulatorul Regional de Circulaţie din cadrul Diviziilor Trafic
respective.
9.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III şi IV (care au ca
staţie de destinaţie sau de formare staţia Bucureşti Nord), implicit se vor
anula şi garniturile goale (G) aferente trenurilor respective în relaţiile:
Bucureşti Nord Gr. A – Bucureşti Nord Gr. AT, Bucureşti Griviţa –
Bucureşti Nord Gr. A, Bucureşti Nord Gr. A(B) – Bucureşti Basarab şi
Bucureşti Basarab - Bucureşti Nord Gr. A(B), nemaifiind necesară altă
telegramă de anulare pentru garnituri.

13

10.1. Pe secţiile cu linie dublă s-au identificat porţiunile de linie pe
care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele
fiind evidenţiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.
Pentru evidenţierea acestor diferenţe s-au folosit următoarele semne
aplicate în coloana ”Vit. max.” din mersul trenului.
* viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul
normal de circulaţie.
** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul
normal de circulaţie.
Depourile de locomotive vor instrui personalul privind modul de
interpretare şi aplicarea acestor semne din trasa trenului.
De asemenea vor lua măsuri de completare a fişei trenului care se
predă mecanicului cu precizarea în clar a porţiunilor de linie unde vitezele
maxime diferă pe cele două fire ( mai ales în sensul negativ, când viteza pe
firul din stânga este mai mică - * - ).
Regulatoarele de circulaţie vor instrui operatorii RC privind
folosirea semnului, - ** -, când viteza pe firul din stânga este mai mare,
pentru recuperarea sau evitarea producerii de întârzieri la trenurile ieşite din
trasă, în special pentru trenurile de rang superior.
10.2. Pe unele distanţe de circulaţie (cu pante mai mari de 8 ‰), din
cauza procentului de frânare insuficient, trenurile pot avea viteza din livret
mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va
conduce trenul cu viteza din livret menţionată la trenul respectiv, chiar dacă
circulă pe firul din stânga. În aceste situaţii, vitezele din trasa trenului, pe
distanţa respectivă, nu au nici o menţiune specifică. Aceste distanţe vor fi
identificate de către fiecare S.R.C.F. şi vor fi prevăzute în cadrul
dispoziţiilor specifice fiecărei sucursale.
10.3. Pe secţia de circulaţie Buzău – Făurei, datorită diferenţei mari
de viteze între firele de circulaţie (V.max. = 80 Km/h - pe fir 1, respectiv
V.max. = 30 Km/h - pe fir 2), pentru a reduce durata de parcurs a trenurilor
de călători, acestea au fost trasate pe firul 1.
La toate trenurile de călători cu soţ (sensul Făurei – Buzău) viteza
maximă pe această distanţă este marcată cu semnul #, pentru a semnala
personalului de exploatare că trenul circulă pe firul 1 banalizat, (cu Vmax.
= 80 Km/h.)

14

11. Semnificaţia semnelor folosite în livretele de mers este:
- * - în coloana “Vit.max.” – viteza pe firul din stânga este mai
mică decât viteza de pe firul normal de circulaţie;
- ** - în coloana “Vit.max.” – viteza pe firul din stânga este mai
mare decât viteza de pe firul normal de circulaţie;
- # - în coloana “Vit.max.” – trenul circulă pe firul din stânga (firul
cu viteza mai mare).
-  - din coloana “staţii - halte”, oprire care poate fi suprimată sau
redusă ca durată;
-  - din coloana “staţii - halte”, corespunde unei viteze maxime de
circulaţie peste schimbătoarele de cale la intrare - ieşire din staţii de 100
km/oră;
-  - din coloana “staţii - halte”, reprezintă oprire acordată pentru
efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;
-  - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;
Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:
1 = luni, 2 = marţi, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri, 6 = sâmbătă,
7 = duminică;
- s - sărbători legale;
Hm. - haltă de mişcare deschisă pentru toate traficurile;
H. - haltă deschisă pentru toate traficurile;
hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători şi marfă;
hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de
bilete;
h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de
bilete;
G. - tren garnitură goală;
V. - variantă tren;
L. - locomotivă izolată.

15

16

CĂLĂTORI” SA 17 . TRASE ALOCATE SNTFC „CFR .

18 .

TRENURI REGIO RANG 4 19 .

20 .

0 Dorna Candrenilor h.19 7. 9 115 17 PROCENT DE FRÂNARE = 85 Tonaj maxim =300 tone.40 4 06.1 Măgura Ilvei Hm.34 3.38 1 05.45 1 04.1 60 Silhoasa Hm.58 1 05.4 Ramificaţia Floreni 3 .2 Ilva Mare Hm.5 11..40 3.02 1 05.59 7.4 Roşu Hm. 4205-2 BECLEAN PE SOMEŞ .5 70 Leşu Ilvei Hm.39 5.53 1.28 1..33 1 06.44 02h 12m SUMARUL.BISTRIŢA NORD Dist in Km Vit STAŢII .3 80 Coşna Hm.3 Larion Hm.4 ILVA MICĂ 1 6 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VATRA DORNEI 04. 1 6 05. 1 9 05.0 55 Vatra Dornei Băi hc. 9 06. 1 10 05.47 1 05.09 1 06.8 Lunca Ilvei 8 05. 21 . 3 04. Nr.5 Poiana Ilvei 1 8 06.28 1 06. 7 04. 4205 VATRA DORNEI .31 1 04.10 4.18 1 06. 4 06.0 Grădiniţa 1 10 05.BECLEAN PE SOMEŞ Nr.26 1 05.39 1 04.17 5. .9 60 FLORENI 1 6 04.29 2.3 Strâmba h. 04.56 4. 1 11 05. 1 10 06.03 8.27 7.0 75.32 4.46 3.52 1 04.48 7. 5 04.13 4 05.

56 3.01 1 15.54 7.0 Roşu Hm. 1 10 16.36 1.13 02h 17m SUMARUL. 1 9 15.25 7. 7 17.1 Ilva Mare Hm..40 9 16. 1 8 15.8 Silhoasa Hm.53 1 15.3 Leşu Ilvei Hm. 1 5 15.3 Grădiniţa 1 10 16.35 7.02 4.10 1.5 Măgura Ilvei Hm.31 1 16. 22 .2 Lunca Ilvei 9 15. 4206-1 BISTRIŢA NORD . 5 15.54 1 16. 1 6 17.. 4206 BECLEAN PE SOMEŞ .02 2.0 Strâmba h.3 Ramificaţia Floreni 4 . 9 110 27 PROCENT DE FRÂNARE = 85 Tonaj maxim =300 tone.4 Vatra Dornei Băi hc.21 8.01 1 17. 1 7 15.55 3. 1 10 16.05 5.5 FLORENI 1 4 16.5 70 Poiana Ilvei 8 15. 5 16.24 1 15.17 4.4 55 VATRA DORNEI 3 17.49 3.0 80 Coşna Hm.5 60 Dorna Candrenilor h.09 1 17.55 1 14.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ILVA MICĂ 14.VATRA DORNEI Dist in Km Vit STAŢII .08 7.07 1 15.45 5.34 1 15.32 4. 16.4 63.BECLEAN PE SOMEŞ Nr. Nr.44 1 15.0 75. .16 1 15.15 6 16.04 1 16.1 60 Larion Hm.

6 05.26 5.1 Adjudu Vechi h.10 6.1 58.21 1 10.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII . 6 10.0 Răcăciuni h.2 BACĂU 1 6 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 09.2 Orbeni Hm.17 5.26 1 05. 4 05.0 Siretu Bacău h.33 1 05. 3 57 9 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim =500 tone. 5 06.34 9.49 7.25 1 09.57 1 05.17 2.7 Letea h. Nr.8 Răcăciuni h.21 1 05.7 51. 4 09.10 5.42 1 09.43 7.58 6.32 3.7 Valea Seacă 1 5 06.09 1 10.42 7.36 1 09.0 Şişcani h. Nr. 6 09. 6 09.49 1 09.0 Faraoani Hm.15 2 05..16 1 06. 4 10.09 1 06.16 1 10. 5 58 9 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim =500 tone.9 Adjudu Vechi h.31 1 09. 5 11 10.9 7.04 3.MĂRĂŞEŞTI Dist in Km Vit STAŢII .26 2 10. 7 05.8 100 Faraoani Hm.02 9.2 ADJUD 4 10. 1 8 05.50 7.0 100 Orbeni Hm.22 4. 6 06.19 5..7 58.37 6.. 5402 BACĂU ..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ADJUD 05.23 01h 06m SUMARUL. 6 05.01 1 10.17 4.28 01h 07m SUMARUL.2 Sascut Hm.41 1 05.1 Letea h.27 6. 5 09. 5401 MĂRĂŞEŞTI .03 1 06.1 Valea Seacă 5 09. 7 10.7 Sascut Hm. 23 .22 2.2 Şişcani h.7 Siretu Bacău h. 4 05.48 1 05.

53 6.16 7.4230 2. 4 12.37 7.11 1 13.52 5.36 1 12..0 Faraoani Hm.2 ADJUD 4 17.51 1 16.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 16.11 1 12.51 1 17..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ADJUD 12.52 01h 06m SUMARUL.17 2.22 6.29 9. 4 17. 4 17.1 58.59 3.02 1 17.7 Valea Seacă 1 5 13. 6 12. 7 12.2 Şişcani h.2 BACĂU 1 6 13.09 7. 5403 MĂRĂŞEŞTI .58 3.44 7. 7 17.12 4.27 1 17. 24 .05 5.0 Şişcani h.9 Adjudu Vechi h.0 Siretu Bacău h. 5 17..18 01h 06m SUMARUL.1 Valea Seacă 5 16.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII . 3 57 9 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim =500 tone. Nr.7 Siretu Bacău h.15 1 17.MĂRĂŞEŞTI Dist in Km Vit STAŢII .36 6.0 100 Orbeni Hm.28 9.1 Adjudu Vechi h.1 Letea h.7 Sascut Hm.28 1 12. Nr.7 51.9 7. 5 58 8 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim =300 tone. 6 16. 6 17.0 Răcăciuni h.57 1 16.03 6. 1 8 12.52 1 12.35 1 17.4630  17. 4 12.45 5.08 1 17. 5404 BACĂU . 6 17.2 Orbeni Hm. 6 12.47 4.7 58.21 1 12.2 Sascut Hm.12 5.8 Răcăciuni h. 5 12.04 1 13.43 1 12.42  17.8 100 Faraoani Hm. 6 13. 5 11 17.58 1 12..16 1 12.7 Letea h.

55 1 19.23 1 20. 7 19.0 Siretu Bacău h.21 7. 25 .MĂRĂŞEŞTI Dist in Km Vit STAŢII .03 1 21.1 58.09 1 21.27 1 21.40 1 19.9 Adjudu Vechi h.04 2 22.47 1 19.31 4.03 7.17 1 20.47 1 21.2 ADJUD 4 22.31 5. 4 21.54 1 21.2 Orbeni Hm.0 100 Orbeni Hm.1 Valea Seacă 5 21. 6 20. 7 21.10 3.12 6.1 Letea h. 5 58 9 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. 6 19.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 20.15 6.35 1 19.21 10 19.8 100 Faraoani Hm. Nr.56 7.48 6.2 BACĂU 1 6 20..11 1 20.14 1 21. Nr.41 6.02 1 20.7 Letea h. 6 20.0 Faraoani Hm.55 2. 5405 MĂRĂŞEŞTI .9 7.04 5. 3 57 9 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim =500 tone.59 1 22. 5 20.7 51.37 01h 06m SUMARUL.18 3.1 Adjudu Vechi h.. 6 21.39 1 21.2 Şişcani h..7 Sascut Hm.00 4.40 9.24 5.0 Răcăciuni h.8 Răcăciuni h. 5 11 21.Adjud circulă combinat cu garnitura trenului 5311 şi cu locomotivă inactivă aşezată imediat după locomotiva de remorcare a trenului.7 58.7 Siretu Bacău h. 1 8 20. 5 21.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .2 Sascut Hm. 6 21.0 Şişcani h. 6 21. 4 19.. Pe distanţa Mărăşeşti .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ADJUD 19. 4 21.36 2.7 Valea Seacă 1 5 20.06 01h 07m SUMARUL.57 5.28 7.48 9. 5406 BACĂU . 4 19.30 1 20.20 1 21.

5 09.52 4. 5 07.2 BACĂU 1 6 09. 4 07.00 7..10 1 07.7 Siretu Bacău h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ADJUD 08.2 Şişcani h.34 1 09.40 6.0 Şişcani h.39 1 07.21 1 09.15 1 09.0 Faraoani Hm.46 1 07.45 6. 5412 BACĂU . 6 09.1 58.35 5.06 1 09.39 1 08. 7 08. 4 06.47 2. 6 07. Nr.46 1 06.53 3.0 Răcăciuni h.2 ADJUD 4 07.7 51.2 Orbeni Hm.8 Răcăciuni h.7 Letea h. 5411 ADJUD .52 1 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 06.51 1 07. 7 07. 6 07.27 1 09..ADJUD Dist in Km Vit STAŢII .9 7.40 2.03 1 07.28 5.1 Adjudu Vechi h. 6 06.22 10 07..7 Valea Seacă 1 5 09.44 1 08.41 01h 06m SUMARUL. 1 8 09.0 100 Orbeni Hm.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII . 6 08. Nr.35 4.40 5.04 7.52 9. 5 58 18 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.59 1 09..8 100 Faraoani Hm. 4 08. 3 57 9 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim =300 tone.2 Sascut Hm.7 58. 4 08. 5 11 07.9 Adjudu Vechi h. 6 09.22 3.58 6.57 1 06.56 01h 16m SUMARUL.11 7.47 5.1 Valea Seacă 5 06.0 Siretu Bacău h.07 7.1 Letea h.51 1 08.16 6.7 Sascut Hm. 26 .32 9.

7 Valea Seacă 1 5 16. 4 15.1 58.16 1 16.7 51.47 1 13.05 1 14.7 Letea h.58 1 13.16 1 15.10 5.2 Orbeni Hm.9 Adjudu Vechi h. 6 16.7 58.33 2. 5 58 9 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim =300 tone.25 1 14.12 2.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ADJUD 15. 5 11 14.26 6.7 Sascut Hm.1 Adjudu Vechi h.2 Şişcani h.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .1 Valea Seacă 5 13.32 1 14.35 5.8 Răcăciuni h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 13.8 100 Faraoani Hm.18 9.24 9.07 4.ADJUD Dist in Km Vit STAŢII . 5 16.42 5. 4 15.42 01h 07m SUMARUL.42 7. 5 13. 6 15.53 6... 6 14.52 1 13.58 6.7 Siretu Bacău h. 1 8 15.17 1 14.17 5. 3 57 19 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone. 4 13.23 1 15.59 7. 27 .1 Letea h. 6 13.11 1 15..06 7.37 1 14.0 Şişcani h.49 7.04 3.. Nr.57 1 15.2 ADJUD 4 14.48 1 15.9 7.2 BACĂU 1 6 16.17 6. 6 14.48 3.38 4.0 Faraoani Hm. Nr. 7 15. 7 14. 4 14.0 100 Orbeni Hm.03 1 16. 5413 ADJUD .09 1 16.0 Răcăciuni h.41 1 13.23 01h 16m SUMARUL.0 Siretu Bacău h. 5414 BACĂU .2 Sascut Hm.31 11 15. 6 15.

PAŞCANI Nr.3 78.54 3.17 5. 1 5 13.3 80 Costeşti Iaşi hc.08 1 11.8 22.45 1 12.2 Iteşti Hm.15 1. .4 Hălăuceşti hc.08 7. 1 7 11.23 1 11. 5 12.7 PAŞCANI 3 12. 12.31 1 11.0 TÂRGU FRUMOS 9 11.14 1 13.. 5 13.54 14. 7 157 41 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .54 6.41 4.48 1 11.51 1 12. 5 13.49 3.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .38 1 13.33 1 13.7 Ram.7 Ruginoasa Hm. 1 9 12. Trifeşti 7 13.38 2.18 20 12.41 1 11.59 1 14.9 100 ROMAN 2 9 13.03 4. 5420 PAŞCANI . 5420-1 IAŞI .7 BACĂU 1 12 14..16 1 11.42 6.00 12. 6 13. .3 75.34 3.8 Muncel Hm.48 5.8 Stolniceni h.8 Şerbeşti Bacău h. 4 11.07 1 13.1 115.32 11.1 14. 4 12. 6 11.03 1 12.52 4.24 2 13.1 Săbăoani Hm.02 1 13.9 95 Sârca Hm.26 7. Nr.9 PODU ILOAIEI 7 11.0 PAŞCANI TRIAJ 3 .0 159.24 5.53 1 11.57 5.39 11.15 8.56 1 12.46 3.09 8.1 Budăi hc.04 13.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 10. 28 .1 100 LEŢCANI 1 14 11.12 03h 18m SUMARUL.4 Mogoşeşti hc.1 Pietrişu h.3 Mirceşti 4 13.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII . 4 12.9 Săcueni Roman Hm.53 1 13. 4 13. 6 11. 12.47 1 13.2 Galbeni 8 13.

4 04. Trifeşti 4 04. .23 1 04.19 1 06.33 1 06. 5 04.14 2 04.1 100 Săbăoani Hm.30 1 04.31 1. 7 158 50 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.0 Iteşti Hm.0 Sârca Hm. .36 5. 7 04.34 8.42 14. 11 05.00 6.41 3.8 145.8 Galbeni 5 03.26 1 06. 5421-2 PAŞCANI .7 100 IAŞI 2 15 06.9 Ram.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 06.4 Muncel Hm.1 136.51 1 03.08 1 06.20 5.45 1 03.51 1 04. 6 06.29 12.41 1 04.06 1 04. 05.46 1 04.PAŞCANI Nr.. 10 06.4 Ruginoasa Hm. 29 .54 3. 4 04.9 95 Budăi hc. 4 03. Nr.3 80 Pietrişu h.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .53 1 05. 1 9 04.47 3.35 1 04.01 1 04.7 PAŞCANI TRIAJ 4 .8 PODU ILOAIEI 6 06.1 Mirceşti 6 04.09 11.3 Hălăuceşti hc.02 3.24 7.8 Stolniceni h.42 4. 11 03.41 1 06.8 ROMAN 7 04.46 6.02 29 05.59 1 06..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 03.2 Şerbeşti Bacău h.8 81.27 5.7 Costeşti Iaşi hc.52 4. 04.07 7.40 1 03.2 Săcueni Roman Hm. 5 05.56 2.4 Mogoşeşti hc.0 PAŞCANI 3 6 05. 5421 BACĂU . 4 04.3 84.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .16 8.57 03h 28m SUMARUL.31 4.45 1 05. 7 05.46 5.1 159.34 13.7 43.6 LEŢCANI 7 06.52 11.

3 78.13 2 15.35 3.8 Şerbeşti Bacău h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 12.03 1 15. 4 14. 30 . 7 159 42 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .24 2.56 1 14.09 1 13. 4 13.36 1 15.1 14.1 Pietrişu h.7 Ruginoasa Hm. 14. 6 15.01 1.40 1 14. 4 15.3 Mirceşti 4 14.8 22.3 75.02 1 13.43 3.27 1 13.34 1 13.40 6.7 BACĂU 1 12 16.3 80 Costeşti Iaşi hc.48 1 15.34 1 14. 6 13.1 115. 5 14..03 5.8 Muncel Hm.51 1 14.27 1 15.01 03h 21m SUMARUL.0 TÂRGU FRUMOS 9 13.9 Săcueni Roman Hm.28 1 14.7 Ram.0 159.9 95 Sârca Hm..35 3. 5422-1 IAŞI .41 4.46 5.10 5. 5422 PAŞCANI .28 11.1 Săbăoani Hm.4 Hălăuceşti hc.04 20 14.1 Budăi hc.2 Galbeni 8 15.54 1 12.4 Mogoşeşti hc. 1 5 15.04 8.42 1 15.9 PODU ILOAIEI 7 13. 5 14.18 11. 5 15.22 1 15.0 PAŞCANI TRIAJ 4 14.52 4.40 14.49 1 13. Nr.8 Stolniceni h.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .57 7.9 100 ROMAN 2 9 15.7 PAŞCANI 3 14.15 7.17 1 13.PAŞCANI Nr. 1 7 13.28 6. 6 13.2 Iteşti Hm.50 13.29 4.55 8.1 100 LEŢCANI 1 14 12.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .45 1 14.39 1 13.49 12. 5 14.37 5.23 3. 1 9 13. Trifeşti 7 15. .

0 PAŞCANI 3 6 06.11 3. 5423 BACĂU .29 12. 06.1 TÂRGU FRUMOS 1 7 07.7 43.44 1 05. 1 9 05.15 1 05.51 4. 7 152 47 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.01 10 05.14 5. 3 . 11 04. 4 05.PAŞCANI Nr. 5423-2 PAŞCANI .00 1 06. 06. Trifeşti 4 05. Nr.3 84.8 Stolniceni h.19 5. 7 05.45 1 04.55 1 05.16 7.40 1 04.50 1 05. 07. . .11 20 06.13 1 07.03 11.01 4. 06.7 Costeşti Iaşi hc.7 100 IAŞI 2 15 07.4 Muncel Hm.46 6. 4 05.3 80 Pietrişu h.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .2 Săcueni Roman Hm.33 7..32 1 05. 4 04.0 Sârca Hm. 06.0 Iteşti Hm.55 6.46 5.9 95 Budăi hc. 31 .45 5.8 PODU ILOAIEI 5 07.56 3.25 8.8 Galbeni 5 04.3 Hălăuceşti hc.33 14. 10 07. 4 06.32 1 07.48 03h 19m SUMARUL. 5 .45 1 06.8 81.4 Mogoşeşti hc. .7 PAŞCANI TRIAJ 4 .9 Ram. 6 . .51 1 04.4 Ruginoasa Hm.40 4.2 Şerbeşti Bacău h. 11 06.8 ROMAN 7 05.52 11. .31 1.25 8.41 3.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .1 136.23 2 05.1 100 Săbăoani Hm.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 04.24 1 07.02 1 07.6 LEŢCANI 7 07.39 1 05.1 Mirceşti 6 05.8 145..34 13.52 3. 5 05.05 2.1 159.

9 95 Sârca Hm.3 Mirceşti 4 16.0 TÂRGU FRUMOS 9 15.05 8.34 1 15.0 PAŞCANI TRIAJ 3 .12 03h 32m SUMARUL.09 1 15. 4 16.7 Ruginoasa Hm.55 8.31 4.50 13.49 1 15. 6 15. 1 5 17. Trifeşti 7 17.40 6.54 1 14.2 Galbeni 8 17.59 1 18.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .3 80 Costeşti Iaşi hc.36 3.33 1 17.34 3.1 14.00 12.42 4. 5 16.14 12 17.04 1 17..57 1 16.8 Stolniceni h.01 1. 4 16.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .02 1 15.9 100 ROMAN 2 9 17.39 11.4 Mogoşeşti hc. 4 17.17 1 15.28 6.1 Pietrişu h.48 5. 32 .10 5.7 Ram.04 24 16.4 Hălăuceşti hc. 7 157 55 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .7 BACĂU 1 12 18.8 Muncel Hm. .39 1 15. 5424-1 IAŞI .58 7.53 4.PAŞCANI Nr.38 1 17.8 Şerbeşti Bacău h. Nr.18 11. 4 15.3 78.9 PODU ILOAIEI 7 15.53 1 17.28 2.03 5.9 Săcueni Roman Hm.54 3.26 7. 6 17. . 5 16.47 1 17.46 1 16.0 159.2 Iteşti Hm. 1 7 15.1 100 LEŢCANI 1 14 14.27 1 15.8 22. 6 15.7 PAŞCANI 3 16. 16.41 1 16.35 1 16. 16.47 5.1 115. 1 9 15. 5 17.35 3.3 75.40 14. 5424 PAŞCANI .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 14..1 Săbăoani Hm.52 1 16.1 Budăi hc.

55 1 06. 4 08. 7 07.1 Mirceşti 6 07.45 1 07.7 PAŞCANI TRIAJ 5 08. 11 06. 5 07.01 1 08.56 5.7 43.8 PODU ILOAIEI 6 09.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 09.41 4.0 Iteşti Hm. 5425 BACĂU .0 Sârca Hm.18 1 09. 4 07.41 1.6 LEŢCANI 7 09.8 ROMAN 7 07. 11 08.02 4.52 14.34 7.04 3. 10 09.2 Săcueni Roman Hm.30 5. 1 9 07. 5 09.16 1 07.08 2. 08.1 100 Săbăoani Hm.52 4.12 3.51 3.44 8. 7 09.50 1 06.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .8 81.3 Hălăuceşti hc.17 7.29 1 09..51 1 09.02 11.1 159. Trifeşti 4 07.9 Ram.19 11.43 1 09. .15 26 08..01 1 07.56 1 07. 6 09.2 Şerbeşti Bacău h.10 6.8 Galbeni 5 07.7 100 IAŞI 2 15 10.3 84.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .24 2 07.8 145.57 3.36 1 09.09 1 09.07 03h 28m SUMARUL.46 5.55 1 08.11 1 07.1 136. 33 .4 Muncel Hm. 5425-2 PAŞCANI .44 13.33 1 07. 7 160 48 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.3 80 Pietrişu h.PAŞCANI Nr.7 Costeşti Iaşi hc. 4 06.51 1 07. 4 07.0 PAŞCANI 3 7 08.37 5.4 Mogoşeşti hc.4 Ruginoasa Hm.40 1 07.03 1 09.26 8. Nr.9 95 Budăi hc.8 Stolniceni h.07 1 08.39 12.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 06.56 6.

4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .3 Mirceşti 4 20.03 5. 6 19.04 25 20.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 18.1 14.1 Săbăoani Hm.40 6.PAŞCANI Nr. Nr.17 1 19.24 1 21.8 22. 4 21.9 PODU ILOAIEI 7 19.58 1 20.1 115. 20.42 1 20..32 4.36 1 20.2 Iteşti Hm.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .8 Stolniceni h. 4 20.0 PAŞCANI TRIAJ 3 .9 Săcueni Roman Hm.9 95 Sârca Hm.0 TÂRGU FRUMOS 9 19.29 2.54 1 18.27 1 19.8 Muncel Hm. Trifeşti 7 21.43 4.9 100 ROMAN 2 9 21. 5 20.10 5.2 Galbeni 8 21. 5426-1 IAŞI .06 8.1 Pietrişu h.50 1 21.18 11.0 159.25 3.1 100 LEŢCANI 1 14 18. 5 21.. 20. . 7 157 46 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .39 1 19.44 1 21. 34 .7 BACĂU 1 12 22. 1 7 19.7 Ruginoasa Hm.1 Budăi hc. 6 21.34 1 19.3 75. 1 9 19.47 1 20. 5426 PAŞCANI .7 Ram.45 3.02 1 19.53 1 20.48 5.35 3.29 1 21. 1 5 21. .50 13.15 2 21.8 Şerbeşti Bacău h.51 12. 6 19.55 8.03 03h 23m SUMARUL.40 14.4 Hălăuceşti hc. 4 19.17 7.59 7.3 78. 4 20.30 11.49 1 19.54 4.37 3.3 80 Costeşti Iaşi hc.28 6.01 1.09 1 19.7 PAŞCANI 3 20.38 1 21.05 1 21.4 Mogoşeşti hc. 5 20.39 5.

7 43.19 1 19.8 PODU ILOAIEI 6 19.7 PAŞCANI TRIAJ 5 17.46 5.8 Galbeni 5 16. 4 16.08 1 19.34 13.52 4. 4 17. 11 16. 5 18. 7 18.2 Şerbeşti Bacău h.0 PAŞCANI 3 7 18.51 1 17.7 100 IAŞI 2 15 19. 4 17. 7 160 48 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.9 95 Budăi hc.42 4. Trifeşti 4 17. 11 18.46 1 17. 5427-2 PAŞCANI . .09 11.31 1.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 16.40 1 16.4 Ruginoasa Hm.57 1 17. 1 9 17.23 1 17.07 7.0 Iteşti Hm.27 5.6 LEŢCANI 7 19.59 1 19.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .. 5427 BACĂU .3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .14 2 17. 35 .1 Mirceşti 6 17.57 03h 28m SUMARUL.7 Costeşti Iaşi hc.. 5 17.34 8.06 1 17.29 12.3 84.58 2.47 3.41 3.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 19.3 Hălăuceşti hc.02 3.PAŞCANI Nr.8 81.8 ROMAN 7 17. 4 17.26 1 19.46 6.0 Sârca Hm.53 1 18.4 Mogoşeşti hc.52 11.54 3.20 5.1 136.35 1 17.36 5.8 Stolniceni h.41 1 17. 6 19.2 Săcueni Roman Hm.4 Muncel Hm.33 1 19.41 1 19. 18.31 4.9 Ram.45 1 18.8 145.24 7.51 1 16.1 100 Săbăoani Hm.00 6. 10 19.30 1 17.01 1 17. 7 17.42 14.1 159.16 8. Nr.3 80 Pietrişu h.05 26 18.45 1 16.

31 4. 1 9 21.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 20.46 1 22.8 Stolniceni h.04 1 23. 22.24 3.35 1 22. Nr.55 8. .28 2.50 12. 22.4 Mogoşeşti hc.3 75.17 1 21.57 1 22.9 Săcueni Roman Hm. 5 23.2 Iteşti Hm. 4 21.2 Galbeni 8 23.3 Mirceşti 4 22.28 6.14 2 23. 5 22.03 5. 1 7 21.49 1 21.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .7 Ram.58 7.50 13.44 3.7 BACĂU 1 12 00.37 1 23.1 Pietrişu h.23 1 23.41 1 22.1 115.40 14.09 1 21.0 159..8 Şerbeşti Bacău h.49 1 23.4 Hălăuceşti hc.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII . 5428 PAŞCANI .39 1 21. 5428-1 IAŞI . 1 5 23.54 1 20. 5 22. 4 22.1 Budăi hc.34 1 21.01 1. 4 22.05 8.1 100 LEŢCANI 1 14 20.0 TÂRGU FRUMOS 9 21.42 4.7 PAŞCANI 3 22. 4 23. 7 157 45 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .3 78. 6 21.02 03h 22m SUMARUL.52 1 22. Trifeşti 7 23.27 1 21. 6 21.43 1 23.9 PODU ILOAIEI 7 21.8 Muncel Hm.40 6.9 95 Sârca Hm.16 7.53 4.10 5..28 1 23. 36 .29 11.8 22. 6 23.9 100 ROMAN 2 9 23.35 3.36 3.7 Ruginoasa Hm.PAŞCANI Nr.0 PAŞCANI TRIAJ 3 .47 5.1 14.04 24 22.18 11.1 Săbăoani Hm.3 80 Costeşti Iaşi hc. .02 1 21.38 5.

10 23. 5 22.45 1 22. 5429 BACĂU .4 Muncel Hm.09 11.24 7.54 3.35 1 21.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .20 5.51 1 20. 4 21.27 5.1 100 Săbăoani Hm.41 1 23.7 Costeşti Iaşi hc. 5429-2 PAŞCANI .8 Stolniceni h. 7 21.. 4 21.30 1 21. 7 158 50 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.01 1 21.08 1 23. 11 22.3 80 Pietrişu h.9 Ram.7 43.PAŞCANI Nr.8 ROMAN 7 21. 1 9 21.7 100 IAŞI 2 15 23. 4 20.36 5.19 1 23.52 11.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .45 1 20.0 Iteşti Hm.29 12. 7 22.53 1 22.0 PAŞCANI 3 6 22.2 Săcueni Roman Hm.6 LEŢCANI 7 23.41 3.1 Mirceşti 6 21.3 Hălăuceşti hc.26 1 23.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 23..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 20.41 1 21. Trifeşti 4 21.8 81.4 Ruginoasa Hm.4 Mogoşeşti hc. 4 21.00 6.2 Şerbeşti Bacău h.52 4. .34 8.47 3.0 Sârca Hm. .46 1 21.42 4. 11 20.9 95 Budăi hc.8 145.16 8. 37 .8 PODU ILOAIEI 6 23. Nr.46 5. 21.31 1. 22.59 1 23.02 29 22.3 84.56 2.23 1 21.1 159.31 4.51 1 21.40 1 20.33 1 23.8 Galbeni 5 20.07 7.34 13.7 PAŞCANI TRIAJ 4 .06 1 21.46 6. 5 21.1 136. 6 23.42 14.57 03h 28m SUMARUL.02 3.14 2 21.

01 1 22.17 7. 4 23.8 Muncel Hm. .52 4.8 Stolniceni h. 4 21. 4 22.53 4.29 11. 5 02.58 7.47 5.26 8.8 ROMAN 7 22.33 1 22.4 Mogoşeşti hc.51 3. 5 22. 5 03.PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII . Nr.24 2 22. 1 5 03.0 Iteşti Hm.42 4.2 Iteşti Hm.49 1 03.45 1 22.3 PAŞCANI TRIAJ 3 .38 5. Nr.04 1 03. 4 03.15 01h 36m SUMARUL..55 1 21.12 3. 5431 BACĂU .8 Şerbeşti Bacău h.39 12.41 4. 4 81 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .57 3.3 Mirceşti 4 02. 1 9 22.0 PAŞCANI 3 7 23.02 11.23 1 03.1 100 Mirceşti 6 22. 11 21. 5430 PAŞCANI .46 5.56 1 22.08 2.50 1 21.0 BACĂU 1 12 04.46 1 02.4 Mogoşeşti hc.44 3. 38 . 4 22. Trifeşti 7 03. Trifeşti 4 22.8 Stolniceni h.4 Hălăuceşti hc.36 3.52 1 02..16 7.28 2. 6 03.9 Ram.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 02. 4 02.2 100 ROMAN 2 9 03.1 40.24 3. 4 82 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .7 Ram.41 1 02.37 1 03.50 12.05 8.57 1 02.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 21.28 1 03. 02.3 Hălăuceşti hc.8 Galbeni 5 22.35 1 02.2 Galbeni 8 03.02 01h 34m SUMARUL.43 1 03.31 4.0 84.2 Şerbeşti Bacău h. 7 22.3 2.7 43.9 Săcueni Roman Hm.56 5. 5 02.14 2 03.16 1 22.34 7.1 Săbăoani Hm.11 1 22.3 84.07 1 23.51 1 22.02 4. 4 02.2 Săcueni Roman Hm..01 1 23.7 PAŞCANI TRIAJ 5 23.8 81.40 1 22.1 Săbăoani Hm..4 Muncel Hm.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .

03 01h 34m SUMARUL.7 Ram..0 BACĂU 1 12 06. 5 11.58 1 04. 4 10.2 100 ROMAN 2 9 11.25 3.14 1 05.44 1 11.15 7.4 Hălăuceşti hc.2 100 ROMAN 2 9 05. 4 10.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 04.8 Muncel Hm. 1 5 06.48 4. Trifeşti 7 11.59 7.8 Şerbeşti Bacău h.00 1 06.1 40.54 4.7 Ram.2 Iteşti Hm.9 Săcueni Roman Hm.01 3.3 Mirceşti 4 05. Nr.32 4.43 4.3 Mirceşti 4 10.41 3.03 1 05. Nr.3 2. 4 05.9 Săcueni Roman Hm. .22 8.06 1 06.31 2 05.1 40.39 5.10 4.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .37 3. 4 81 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .8 Stolniceni h. .17 7.55 5.0 84.8 Stolniceni h.3 PAŞCANI TRIAJ 3 . Trifeşti 7 05.46 11.24 1 11.8 Şerbeşti Bacău h. 10. 5432 PAŞCANI . 5434 PAŞCANI .53 3. 5 04.2 Galbeni 8 05.40 1 05.0 BACĂU 1 12 12.29 1 11.3 PAŞCANI TRIAJ 3 .19 01h 34m SUMARUL. 4 04.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 10. 4 81 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .07 12.1 Săbăoani Hm.2 Iteşti Hm.2 Galbeni 8 11.29 2.53 1 10.36 1 10. 39 . 5 10.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII ..51 12. 6 11. 4 05.05 1 11. 4 11.4 Mogoşeşti hc. 04.54 1 05.45 1 05.15 2 11.52 1 04.33 7.59 4.8 Muncel Hm.3 2. 5 06. 6 05..0 84. 1 5 11.48 5.50 1 11.4 Hălăuceşti hc.42 1 10. 5 05.09 1 05.45 2.21 1 05. 5 10.30 11..06 8.1 Săbăoani Hm.4 Mogoşeşti hc.58 1 10.45 3.47 1 10.38 1 11.04 5.

5 11.4 Hălăuceşti hc.42 4.24 3.2 Iteşti Hm.05 8..29 11.53 4. .2 Galbeni 8 12.50 12. 4 11.49 1 12.35 1 11.8 Stolniceni h.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII . 5436 PAŞCANI . 4 12.7 Ram.2 100 ROMAN 2 9 12.3 PAŞCANI TRIAJ 3 . 40 .41 1 11.44 3.3 Mirceşti 4 11.0 BACĂU 1 12 13.04 1 12.14 2 12.57 1 11.1 Săbăoani Hm.23 1 12.36 3.28 2.16 7. 11.0 84.8 Şerbeşti Bacău h.8 Muncel Hm.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 11..43 1 12. 5 11.47 5. 5 12.9 Săcueni Roman Hm.58 7.37 1 12.38 5.1 40. 4 11. 1 5 12.31 4.52 1 11. Nr. 4 81 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .28 1 12.02 01h 34m SUMARUL.46 1 11. Trifeşti 7 12. 6 12.4 Mogoşeşti hc.3 2.

1 105. 5 03.0 Iteşti Hm.22 1 03. Nr.51 5. 03. 7 03.33 5. 2 . 1 8 .55 2.4 Mogoşeşti hc.23 7. 4 03.3 Hălăuceşti hc. 4 03.2 144.23 2. 10 ..06 1 05. .06 7.6 SUCEAVA 7 05.01 9 04.9 Lespezi Hm.52 1 04.46 5.00 6.03 3. .35 5. 4 03. 6 04.34 1 03.39 12.29 1 03. 5441 BACĂU . 1 6 04.1 Mirceşti 6 03.9 Lunca Siretului h.13 1 05. 5 04.3 Probota h.32 1 04.8 VEREŞTI 6 05.7 129.7 43.8 100 Stolniceni h.3 Corni h.29 02h 50m SUMARUL.26 1 04.8 ROMAN 6 03.9 Ram.15 8. 02. 03.40 1 03.14 8. Trifeşti 3 .16 4.6 Văratec 6 05. 41 .51 4.3 84.27 5.15 1 04.3 Liteni Hm.4 Muncel Hm.49 3.10 5. . 03.45 1 03.45 1 04.21 2 05. 5 04.8 Galbeni 4 . . 5 10 04.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 02. 6 04.55 11.12 3 03.3 Băneşti Suceava hc.2 Săcueni Roman Hm.7 PAŞCANI TRIAJ 4 ..2 DOLHASCA 5 04.59 1 05.46 3.53 6.8 81.07 6.41 4.50 1 03. .39 6.30 4.0 PAŞCANI 3 6 04.38 1 04.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 05.5 147. 02. 02. 11 141 29 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .2 Şerbeşti Bacău h. .SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .1 Săbăoani Hm.

6 07.5 2. Staţia Vereşti detaşează DHC de la semnal pentru tren 5581.3 VEREŞTI 1 8 05. 8 145 35 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .47 5.12 4.4 Hălăuceşti hc. Nr. 05.16 7.3 65.46 1 06.4 PAŞCANI TRIAJ 3 . .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 05.57 1 06.17 6.38 5.53 4.59 1 06.1 103.47 5.8 Şerbeşti Bacău h. 1 5 07. 4 . 5 06. .28 2. 05.2 70 Văratec 8 .3 Lespezi Hm.06 5.8 Muncel Hm.9 Săcueni Roman Hm.37 1 07.3 Mirceşti 4 06.07 2 05.05 1 06. 42 .3 ROMAN 2 9 07. 5 06.14 2 07.49 1 07.3 41.23 1 07. . Trifeşti 7 07.1 Săbăoani Hm.11 1 06.3 Liteni Hm.24 3.51 6.1 BACĂU 1 12 08.3 Corni h.36 3. 4 06.8 Stolniceni h. 5 07.17 1 06. 5 .52 1 06.29 11.31 4. 5 06.24 4 06.09 8.25 11 05.28 1 07.43 1 07.50 12.2 Iteşti Hm..05 8. 5442 SUCEAVA NORD .0 147. . 4 07.7 Ram. 5 06.4 100 Mogoşeşti hc.00 5. 5 06.35 1 06.42 4. 05. 4 06.58 7.36 6.44 3.41 1 06.9 Lunca Siretului h.41 6.5 50 SUCEAVA 5 05.46 1 05.1 Probota h.2 Galbeni 8 07.9 63.1 PAŞCANI 1 6 06.9 DOLHASCA 2 8 05.6 17.02 2.18 5. 06.02 03h 00m SUMARUL. 5 05..04 1 07.7 Băneşti Suceava hc.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .

46 5.31 4.07 7.7 PAŞCANI TRIAJ 4 .2 Săcueni Roman Hm.9 Lunca Siretului h.2 DOLHASCA 5 11.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 09.8 81.30 1 10. 5443 BACĂU .9 Lespezi Hm. 43 .42 4.7 43.8 100 Stolniceni h.26 1 11.7 129. 1 6 11.39 6. 7 10. 5 11.35 1 10. 11 148 32 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .16 8.52 1 11. 5 10. 1 9 10.45 1 11.51 1 10.38 1 11.4 Muncel Hm.16 4.0 Iteşti Hm.06 1 12. .6 Văratec 6 12.32 1 11.3 Probota h.13 1 12.14 2 10.. 6 11. 4 10.0 PAŞCANI 3 6 11.5 147.52 4.46 1 10.07 6.56 2.36 5.3 Băneşti Suceava hc.27 5.2 Şerbeşti Bacău h. 6 11.53 6..14 8.8 Galbeni 5 09.00 6.47 3. 4 09.41 1 10. 4 10.41 3. Nr.3 Hălăuceşti hc.51 1 09.3 Corni h. 10. Trifeşti 4 10. 4 10. 5 11.3 84.1 Mirceşti 6 10.8 VEREŞTI 6 12.1 Săbăoani Hm.9 Ram.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 12. 5 10 11.06 1 10.29 12. 11 09.01 1 10.15 1 11.29 03h 00m SUMARUL.23 2.02 3.1 105.02 8 11.59 1 12.8 ROMAN 7 10.23 1 10.45 1 09.24 7.4 Mogoşeşti hc.52 11.33 5.21 2 12.2 144.3 Liteni Hm.40 1 09.46 5.10 5.6 SUCEAVA 7 12.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .

28 1 08.3 Liteni Hm.43 1 08.9 63. 44 .35 1 06.4 PAŞCANI TRIAJ 4 07.6 17.2 Iteşti Hm.29 1 07. 8 149 27 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .23 1 08.42 4.1 Săbăoani Hm.3 Lespezi Hm.5 2.10 1 07.05 8.8 100 Muncel Hm.1 Probota h. 5 07.7 Ram.8 Stolniceni h. 4 08.53 4. 1 5 08.8 Şerbeşti Bacău h.58 1 06.47 5.30 4. 5 08.25 2.5 50 SUCEAVA 5 06.0 147.4 Hălăuceşti hc.49 1 08.3 65. 6 06..2 Galbeni 8 08.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .52 1 07.13 8.21 6. 5 07.16 7.24 3. 5 06.36 3.1 BACĂU 1 12 09. 6 06.9 Lunca Siretului h.35 1 07.1 PAŞCANI 1 6 07.16 1 07.57 1 07.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 06.9 Săcueni Roman Hm.02 02h 56m SUMARUL. 5 07.44 3.23 2 07.4 Mogoşeşti hc.06 2.3 Mirceşti 4 07.04 1 07.46 1 07.3 41.2 Văratec 7 06.11 2 06.05 5.43 5. Nr.1 103. 5 07. 6 08. Trifeşti 7 08. 5444 SUCEAVA NORD .38 5. 4 07.28 1 06.36 6. 5 07.59 5.37 1 08.49 6.41 1 07.29 11.3 ROMAN 2 9 08.04 1 08. 5 07..50 12.48 1 06.11 4.7 Băneşti Suceava hc.3 VEREŞTI 1 7 06.29 6.3 Corni h.20 1 06.17 5.58 7.9 DOLHASCA 2 9 06.14 2 08.42 1 06.

13 4.29 1 13. 5 12.9 Lespezi Hm. 5445 BACĂU .02 5 12.2 Săcueni Roman Hm. 1 9 11.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 10.30 8.51 1 11.46 1 11.51 1 10.2 144.45 1 10.39 2 13.01 1 13. Nr.5 147. ..41 2.41 1 11. 4 11.55 5. 11.07 5.23 1 12.30 5.1 Mirceşti 6 11.0 Iteşti Hm. 5 12.54 1 12.23 1 11.56 2.01 1 11.52 11. 4 11.1 Săbăoani Hm. 6 13.8 Stolniceni h.8 VEREŞTI 6 13. 6 12.12 1 12.1 105.3 Hălăuceşti hc. 7 11.29 12.41 3..24 7.14 2 11.7 PAŞCANI TRIAJ 4 .30 1 11. 4 11.40 1 10.07 7.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .47 3. 5 11.8 ROMAN 7 11.7 129.6 SUCEAVA 9 13. 45 .3 Liteni Hm. 11 10.7 43.0 PAŞCANI 3 6 12.02 3.52 4.35 1 11.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 13.9 Ram.47 03h 18m SUMARUL.48 6.42 4.6 70 Văratec 8 13. 1 6 13. 11 152 46 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone . 4 10.31 4.09 6.08 1 13.4 Mogoşeşti hc.15 6 13.9 Lunca Siretului h.2 DOLHASCA 5 12.3 Probota h.46 5.8 81.29 1 12.02 6.24 5. Staţia Vereşti ataşează DHC la semnal (DHC de la tren 5582).3 84.8 Galbeni 5 10.35 13 12.21 6.06 1 11.36 5.4 100 Muncel Hm.3 Băneşti Suceava hc. Trifeşti 4 11.2 Şerbeşti Bacău h.3 Corni h.16 8. 5 10 12.

9 Lunca Siretului h.1 103. 08.36 6.13 8.24 3.4 Hălăuceşti hc.41 1 08.2 Iteşti Hm. 1 5 09.9 63.38 5.9 DOLHASCA 2 9 07.16 7.14 2 09.3 Corni h. 8 147 29 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .57 1 08.8 Stolniceni h.58 1 07. 4 08.3 Mirceşti 4 08.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .3 VEREŞTI 1 7 07.11 2 07.29 11. .05 8.2 Văratec 7 07. 5 08..35 1 08.23 5 08.43 5.3 Lespezi Hm.42 4.28 2.3 41. 46 .29 6.53 4..28 1 07.5 2.17 5.04 1 09. 5 08.6 17. Trifeşti 7 09.3 ROMAN 2 9 09.4 Mogoşeşti hc.0 147.48 1 07. 5 09.5 50 SUCEAVA 5 07.3 Liteni Hm.49 6.11 4. 5 08.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 07.42 1 07.37 1 09. 4 09.20 1 07.16 1 08.1 Săbăoani Hm. 6 07.2 Galbeni 8 09.31 4. 6 09.05 5.3 65.44 3.28 1 09.43 1 09.7 Băneşti Suceava hc.23 1 09.7 Ram.49 1 09.04 1 08.1 BACĂU 1 12 10. 5 08.10 1 08. Nr.8 Şerbeşti Bacău h.59 5. 5446 SUCEAVA NORD .9 Săcueni Roman Hm. 4 08.4 PAŞCANI TRIAJ 3 . 6 07.1 Probota h.1 PAŞCANI 1 6 08.06 2.21 6.8 100 Muncel Hm.35 1 07.47 5.52 1 08.36 3.02 02h 56m SUMARUL.50 12. 5 07.46 1 08. 5 08.58 7.

06 1 15.52 1 14.8 100 Stolniceni h.7 129.7 PAŞCANI TRIAJ 4 . 6 14.13 1 15.7 43. 11 12.51 1 13. 47 .3 Liteni Hm.23 2. 1 6 14.35 1 13.52 11.21 2 15.07 7.00 6. 4 13. 7 13.38 1 14. 4 13.3 Hălăuceşti hc. 4 12.31 4. 1 9 13. 5447 BACĂU .14 2 13.0 PAŞCANI 3 6 14.29 03h 00m SUMARUL.16 8.46 1 13. .8 VEREŞTI 6 15.26 1 14.15 1 14.1 Săbăoani Hm.39 6. Nr.2 Săcueni Roman Hm.46 5.9 Lespezi Hm.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 15.2 DOLHASCA 5 14.2 Şerbeşti Bacău h.51 1 12.23 1 13.27 5.45 1 12.14 8.52 4. 5 14. 5 10 14.. 11 148 32 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone . 4 13.36 5.59 1 15.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .02 8 14.0 Iteşti Hm.42 4.6 Văratec 6 15.46 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 12.1 105.47 3.32 1 14.30 1 13.16 4.07 6.1 Mirceşti 6 13.29 12.02 3.41 3.3 Probota h..6 SUCEAVA 7 15.4 Mogoşeşti hc.8 ROMAN 7 13. 13.33 5.9 Lunca Siretului h. 5 13.3 84.8 Galbeni 5 12.9 Ram.45 1 14.41 1 13.8 81.10 5.24 7. 6 14.06 1 13.53 6.56 2. 5 14.40 1 12.3 Corni h.4 Muncel Hm.3 Băneşti Suceava hc.5 147.01 1 13. Trifeşti 4 13.2 144.

40 1 17.53 1 17.7 Ram.16 4. 5 17.4 Hălăuceşti hc. 8 153 32 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .2 70 Văratec 9 17.43 5.42 1 19. 4 19.9 63.15 1 18.55 12.3 Lespezi Hm.3 ROMAN 2 9 19.57 1 18.54 6.19 6.48 1 19.8 Şerbeşti Bacău h.19 2 19.3 41. 5 18. 48 .8 Stolniceni h.47 4.30 2.49 3.48 5.35 4.1 Probota h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 17.51 1 18.10 5.21 7.2 Iteşti Hm.28 1 19.29 3.3 Corni h.21 1 18.41 3.4 PAŞCANI TRIAJ 4 18.9 Lunca Siretului h.09 1 19.02 2..28 6 17.58 4.8 Muncel Hm.3 Mirceşti 4 19. 5 18. 6 17.47 1 17. 4 18.34 1 18.34 11.03 1 18. 5 18.02 1 19.46 1 18. Staţia Vereşti detaşează DHC de la semnal pentru tren 5583.09 8. 5448 SUCEAVA NORD . 5 19.0 147. 5 18.18 1 17.03 7.1 103.41 6.34 6.1 Săbăoani Hm.4 100 Mogoşeşti hc.1 PAŞCANI 1 6 18. 5 18.3 VEREŞTI 1 9 17.3 65.9 DOLHASCA 2 9 18. 6 17.54 1 19.5 50 SUCEAVA 5 17.5 2. 5 18.09 1 18.07 03h 05m SUMARUL.7 Băneşti Suceava hc.28 2 18.22 5.07 2 17.3 Liteni Hm.10 8. 6 19.6 17.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .1 BACĂU 1 12 20. 1 5 19.52 5.2 Galbeni 8 19.04 5.9 Săcueni Roman Hm..33 1 19. Trifeşti 7 19. Nr.40 1 18.

35 1 14.52 1 15.33 5.14 8.01 1 14.3 84. Nr.06 1 14.32 1 15.10 5.29 03h 00m SUMARUL. 4 14.38 1 15.40 1 13.29 12.59 1 16.7 129. Trifeşti 4 14.2 144.05 5 15.13 1 16.51 1 13.23 1 14.1 Mirceşti 6 14.2 Săcueni Roman Hm. 1 9 14.45 1 15. 5 15.4 Mogoşeşti hc. 11 150 30 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .58 2.9 Ram.46 5.41 3.47 3.6 Văratec 6 16.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 13.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 16.27 5.0 Iteşti Hm.36 5.4 Muncel Hm.9 Lespezi Hm.30 1 14.45 1 13..07 7.3 Corni h.3 Băneşti Suceava hc.07 6. 4 14.24 7.3 Probota h.6 SUCEAVA 7 16. 6 15.46 5.9 Lunca Siretului h. 7 14.8 VEREŞTI 6 16. 5 14. 11 13.52 4.00 6.26 1 15. 1 6 15.16 4.5 147.. 5 15.1 Săbăoani Hm.02 3.7 PAŞCANI TRIAJ 5 14.2 Şerbeşti Bacău h. 4 13.8 100 Stolniceni h.51 1 14.2 DOLHASCA 5 15.16 8.41 1 14.15 1 15.23 2. 5 10 15.3 Hălăuceşti hc.06 1 16.14 2 14.57 1 14. 4 14. 5449 BACĂU .21 2 16.31 4.8 81.1 105. 49 .42 4.8 Galbeni 5 13.7 43.46 1 14. 6 15.0 PAŞCANI 3 7 15.53 6.8 ROMAN 7 14.3 Liteni Hm.52 11.39 6.

54 1 22.3 Mirceşti 4 22.2 Iteşti Hm. 6 20.03 1 21.07 03h 17m SUMARUL.6 17.9 DOLHASCA 2 9 20.55 12.. 5 21. 21. 5 20. . 4 21.27 5. 5 20.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 19. 4 22.43 5. 6 22.8 Stolniceni h.. 1 5 22.09 1 21.58 5.51 1 21.28 1 22.2 Văratec 7 20.10 8. Nr.7 Ram.9 Săcueni Roman Hm.04 4.33 2.8 100 Muncel Hm. 5 21. 50 .10 5. 4 21.47 4.3 Corni h.29 3.58 4.09 1 22.57 8.32 1 20.33 1 22.3 Lespezi Hm.46 1 21.42 1 22.1 PAŞCANI 1 6 21.5 50 SUCEAVA 5 19.05 6.57 1 21. 5 22. Trifeşti 7 22.4 Hălăuceşti hc.20 6.4 PAŞCANI TRIAJ 3 .2 Galbeni 8 22.9 Lunca Siretului h.19 2 22.34 11.1 BACĂU 1 12 23.57 1 20.0 147.26 1 20.19 1 20.48 1 22.16 17 21. 5450 SUCEAVA NORD .BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .21 7.55 2 19.04 1 20.3 ROMAN 2 9 22. 8 147 50 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .4 Mogoşeşti hc.52 5.42 10 20.1 Săbăoani Hm.5 2.40 1 21.9 63. 5 21.02 1 22.03 7.33 6.12 1 20.49 3.41 3.8 Şerbeşti Bacău h.3 41.1 103.36 4. 5 21.3 VEREŞTI 1 7 20.52 5.1 Probota h.3 Liteni Hm.13 6.3 65.7 Băneşti Suceava hc.50 2. 6 20.

2 144.9 Lespezi Hm. 4 16.54 1 14.33 8.51 1 16.48 03h 05m SUMARUL. 1 6 17.37 1 15.16 13 16.8 81. 5 16.55 3.7 PAŞCANI TRIAJ 4 .8 ROMAN 7 15.43 12.5 147. 4 14.05 1 16.49 1 15.29 5.1 Mirceşti 6 15.46 5.0 Iteşti Hm. 5 10 16.32 1 17. Trifeşti 4 15. 11 148 37 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .11 1 17.34 1 16.10 2.4 Muncel Hm.4 Mogoşeşti hc.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 14. 4 15.3 Băneşti Suceava hc.8 VEREŞTI 6 17.6 Văratec 6 17.57 1 16.3 Corni h.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 17.45 4. 5451 BACĂU .1 Săbăoani Hm.25 1 17.45 1 16.8 100 Stolniceni h.58 6.38 7.7 129. Nr.2 DOLHASCA 5 16.20 1 15.9 Ram. 16.3 Hălăuceşti hc. .06 4.05 1 15. 5 15.59 1 15.06 11.19 6.50 5.42 2.01 3.16 3.1 105. 51 .7 43. 1 9 15.00 5. 5 16.40 2 17.52 5.00 1 16.56 4. 7 15.3 Liteni Hm. 6 17.05 5.3 Probota h.18 1 17..55 1 15.21 7.15 1 15. 4 16.30 8.6 SUCEAVA 7 17.3 84.9 Lunca Siretului h.0 PAŞCANI 3 6 16.8 Galbeni 5 15.2 Şerbeşti Bacău h.12 6.35 4.44 1 15.28 2 15. 11 14.2 Săcueni Roman Hm.04 1 17..26 6.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII . 6 17.

8 100 Stolniceni h.6 SUCEAVA 7 21.42 1 20.43 5.5 147.1 Mirceşti 6 19.2 DOLHASCA 5 20. 11 18.58 3.6 Văratec 6 21.52 1 19.36 1 20.8 VEREŞTI 6 21.3 Liteni Hm. 7 19.07 2.55 1 20. 1 6 21.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 18. 20.52 11.3 Corni h.57 1 19.40 1 18.07 7.46 1 19.02 1 21.7 129.09 1 21.2 Şerbeşti Bacău h.47 5.4 Muncel Hm.48 1 20. 6 20.9 Ram.51 1 18. 52 . 1 9 19.1 105.20 5.9 Lunca Siretului h.3 84.27 8.14 13 19.06 1 19.7 PAŞCANI TRIAJ 4 . Trifeşti 4 19.2 144.8 81.41 1 19.10 6.17 6. 4 20.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 21. .34 1 19.9 Lespezi Hm.1 Săbăoani Hm. 4 19.3 Hălăuceşti hc.02 3.03 6. 5 20..2 Săcueni Roman Hm.8 Galbeni 5 18. 5 19. 11 148 42 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .56 5. 5453 BACĂU . Nr.33 2. 5 10 20.0 PAŞCANI 3 6 20.46 5.49 6. 4 19. 5 20.24 8.41 3.16 1 21.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .23 1 21. 6 21.35 7.39 03h 10m SUMARUL.01 1 19.29 12.31 2 21.42 4.8 ROMAN 7 19.37 5.53 4.3 Probota h.02 1 20.0 Iteşti Hm.13 7 20.25 1 20.7 43.03 4.45 1 18.26 4.3 Băneşti Suceava hc. 4 18.4 Mogoşeşti hc..

15 1 06. 53 .17 4.23 1 05.6 Gârleni Hm.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .2 PIATRA NEAMŢ 7 06.02 5.7 70 Podoleni Hm.36 3.07 5.7 Costişa h.29 5.44 1 05.28 1 05. 7 06. 7 05... 1 8 06.30 4.. 4 81 20 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.35 1 06.3 Costişa h.8 Zăneşti Neamţ h.00 3.05 1 06.6 Lespezi Bacău h. 4 05.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PIATRA NEAMŢ 05.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 05.M. 1 8 06.10 5. 9 05.06 3.36 1 05.06 1 06.30 3.29 1 06. 5461 BACĂU . 5 06.8 Podoleni Hm.16 5.29 1 05. Nr.5 Dumbrava h. Nr.4 Racova h.11 4.59 6.6 Zăneşti Neamţ h. 7 06.17 1 06.35 1 05.M.18 7.3 70 Buhuşi 1 9 05.2 Săvineşti h.16 1 05. 4 79 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.8 Racova h.55 3..24 3.44 1 06.8 Buhuşi 2 7 05.11 7.9 60.9 Hămeiuş P. 5460 PIATRA NEAMŢ . 8 05. 5 05.5 Săvineşti h.5 Dumbrava h.5 60. 4 06. 6 05.54 1 05.41 1 05.4 Lespezi Bacău h.42 3.20 1 05.49 10 05. 4 05.09 1 05.52 01h 41m SUMARUL.37 5. 5 05.9 Gârleni Hm.45 5. 7 05.PIATRA NEAMŢ Dist in Km Vit STAŢII .6 Roznov 5 06.36 5. 7 05.24 3.45 6.9 Hămeiuş P.2 BACĂU 2 14 06.10 1 06.23 1 06.2 Roznov 1 6 05.21 4. 5 06. 6 06.32 01h 30m SUMARUL.59 1 06.

18 7. 7 14.57 6..2 Săvineşti h.41 1 14. 6 14.32 1 08.56 1 07.20 5.49 3.6 Zăneşti Neamţ h. 4 15. 5 07. 9 07. 1 8 08.37 3.02 1 15.35 1 15.28 5.5 Dumbrava h. 7 08.7 70 Podoleni Hm.6 Lespezi Bacău h.9 Hămeiuş P.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .42 1 07. 4 79 18 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.9 Hămeiuş P.8 Racova h.27 1 07.2 Roznov 1 6 14. 7 08. 6 15.04 1 08.5 Săvineşti h. 8 07. 1 8 08.8 Podoleni Hm.7 Costişa h.57 01h 37m SUMARUL. 7 14.5 Dumbrava h.28 4.6 Roznov 5 08.54 5.42 3.25 5. 5 08.3 70 Buhuşi 1 9 15. 5 15. 5463 BACĂU .PIATRA NEAMŢ Dist in Km Vit STAŢII .8 Buhuşi 2 7 07.43 3.35 4.34 1 14.2 PIATRA NEAMŢ 7 09.4 Lespezi Bacău h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 07.46 1 14.01 01h 43m SUMARUL.03 6.31 3.2 BACĂU 2 14 15.8 Zăneşti Neamţ h.13 12 08.25 3. 4 81 22 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. Nr.05 5.M. 4 14. 7 15..6 Gârleni Hm. Nr.45 5.42 1 15.36 4.30 1 15.20 3.3 Costişa h.48 1 07.47 5.27 1 14.24 1 15.9 60.36 1 07.12 8 15.33 3.38 1 08.39 4. 5 07.. 54 .M.4 Racova h. 5462 PIATRA NEAMŢ ..53 1 08.54 1 14.55 5.9 Gârleni Hm.44 1 08.43 7.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PIATRA NEAMŢ 14.5 60. 4 15.

47 1 14.47 1 15. 7 16.48 4.6 Roznov 5 15. 7 17.07 6.7 70 Podoleni Hm. Nr. 5 15.2 Săvineşti h.24 5.7 Costişa h. 5 17.58 1 16.06 1 17. 4 17. 7 16.. 6 16.39 4.9 Hămeiuş P. 4 81 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. 5464 PIATRA NEAMŢ .21 1 17.9 60.17 3.40 7. 4 16.56 1 14.8 Podoleni Hm. 9 14.09 3.6 Lespezi Bacău h.42 3. 5 15. 7 15. Nr.22 3.4 Racova h.5 Dumbrava h.03 5.32 1 17.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII . 4 79 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.02 1 15.33 1 15.27 1 17.03 3.39 1 17.8 Racova h.54 01h 30m SUMARUL.59 5. 6 17.54 5..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PIATRA NEAMŢ 16.33 4.2 Roznov 1 6 16.3 Costişa h.51 5..2 PIATRA NEAMŢ 7 16.8 Buhuşi 2 7 15. Circulă cu doua locomotive in capul trenului. 55 .10 01h 32m SUMARUL. 5 15.46 3.57 3..34 5.8 Zăneşti Neamţ h.32 5.5 Dumbrava h. 7 15.M.4 Lespezi Bacău h.02 1 16.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 14.50 1 16.3 70 Buhuşi 1 9 17.08 1 15.5 Săvineşti h.25 5.45 1 16.PIATRA NEAMŢ Dist in Km Vit STAŢII .41 1 15.2 BACĂU 2 14 17.53 1 15.48 4.6 Zăneşti Neamţ h.5 60.9 Gârleni Hm. 1 8 15.31 1 16. 1 8 16. 4 17. 5465 BACĂU .38 1 16. 8 14.9 Hămeiuş P.24 1 15.38 7.16 1 17.M.16 1 15.17 6.6 Gârleni Hm.28 3.

6 18.01 01h 36m SUMARUL. 7 18.34 1 18. 56 .2 BACĂU 2 14 19.35 3.23 1 18.57 1 17.9 Hămeiuş P.2 Roznov 1 6 17.25 5.5 Săvineşti h.53 3.05 1 18.06 5.6 Gârleni Hm.40 4.4 Lespezi Bacău h. 7 18.46 7 17.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .58 5.6 Zăneşti Neamţ h.3 70 Buhuşi 1 9 18.7 Costişa h.8 Podoleni Hm..8 Racova h.13 1 18..14 6.M.39 1 18.9 60.28 1 18.39 1 17. 7 17. 5 18. 4 18. Nr. 4 17. 4 18. 6 17.32 1 17.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PIATRA NEAMŢ 17.29 3. 4 79 17 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.24 3.5 Dumbrava h.33 5. 5466 PIATRA NEAMŢ .40 4.47 7.46 1 18.

4 117 25 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.3 86.55 1 04.10 2..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 04. 57 .5 Pângăraţi Hm.3 Costişa h.42 1 05. 9 06.09 1 06..6 Lespezi Bacău h.7 Stejaru h.34 3.15 4. 5471 BACĂU . 1 8 05. Nr.18 10 05.BICAZ Nu circula în zilele de 25.28 4. Dist in Km Vit STAŢII . 05.2 PIATRA NEAMŢ 7 05.2017 şi 01. 4 06.50 1 05.12 1 05.12.4 Racova h. 5 05.43 5.2 70 Săvineşti h.34 5. 7 04.33 1 04.54 8.05 5.28 3. 7 06.7 Tarcău Neamţ Hm.9 Hămeiuş P.2018.33 1 05.03 1 06.6 Roznov 5 05.27 1 04.14 1 06.9 Gârleni Hm.6 Vaduri h. 1 8 05.04 3.47 1 04.51 1. 5 04.13 3.0 BICAZ 8 06.8 Buhuşi 2 7 04.48 6.18 1 04.40 3.2 SEMNAL PIATRA NEAMŢ 3 . 9 04.31 02h 22m SUMARUL.5 Dumbrava h.M.8 Zăneşti Neamţ h.39 1 04.22 1 06.04 1 05.0 61.09 7. .23 5.5 60. 8 04.56 5.01. 5 06.7 Podoleni Hm.19 4. 5 04. 7 05.

3 Buhuşi 1 9 08. 6 08.4 Lespezi Bacău h. 58 .9 Hămeiuş P.06 3. 6 07.48 3.44 5.36 1 08.5 Vaduri h. 7 08.06 5.11 5. . 4 08.BACĂU Nu circula în zilele de 25.M.52 5.5 Dumbrava h. Dist in Km Vit STAŢII .6 Gârleni Hm.25 1 07. 6 07.2018.6 70 Zăneşti Neamţ h.53 4.27 6.41 1 08. 5 07. 5 08. 07.26 3.01.40 1.59 4.8 PIATRA NEAMŢ 3 07. 7 07.26 1 08. 7 08.2 Roznov 1 6 08.10 1 08.14 4.32 8. 4 07.3 Tarcău Neamţ Hm.05 1 08.7 Costişa h. 7 07. 5472 BICAZ .14 02h 08m SUMARUL.20 1 07.21 2.31 1 07..7 Pângăraţi Hm.8 Racova h. 4 08.8 SEMNAL PIATRA NEAMŢ 8 .47 1 08.9 86. 4 112 16 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.13 1 07.2017 şi 01.0 25. Nr.7 Stejaru h.8 Podoleni Hm. 4 08.0 BACĂU 2 14 09.58 1 07.6 24.00 7.12..42 3.19 5.43 1 07.18 1 08.52 1 08.59 1 09.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BICAZ 07.37 3.5 Săvineşti h.51 1 07.

12 2 18.55 1 17.8 Zăneşti Neamţ h. 1 8 17.5 Pângăraţi Hm.14 1.7 Tarcău Neamţ Hm. 5 16.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 16.53 3.45 1 18.05 5.2 SEMNAL PIATRA NEAMŢ 3 .3 86.0 BICAZ 8 18.44 4.43 1 17.52 1 16.35 1 17.0 61.. 5473 BACĂU . 5 18.04 1 18.34 7. Nr.5 Dumbrava h.7 Stejaru h. 8 16.9 Gârleni Hm.49 1 17.27 5.26 1 17.26 1 18.36 5.56 5.7 Podoleni Hm. 5 17.05 3.27 3.M. 5 17. 9 18.9 Hămeiuş P.54 02h 20m SUMARUL..33 2.46 5.17 8.6 Vaduri h.6 Lespezi Bacău h. 9 16. 1 8 18.19 6. 4 117 23 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.5 60. 7 18.3 Costişa h. 4 18.43 1 16.44 3.2 PIATRA NEAMŢ 7 18.04 1 17. 7 17.38 4.12 7 17.BICAZ Dist in Km Vit STAŢII .6 Roznov 5 17.2 70 Săvineşti h.8 Buhuşi 2 7 17.58 1 16.4 Racova h. 59 .32 1 18. 18. .59 3. 7 17.50 4.37 1 18.

7 Pângăraţi Hm.M.34 2.4 Lespezi Bacău h.58 5.7 Stejaru h.9 Hămeiuş P.02 3. . 4 112 17 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.8 Podoleni Hm..0 BACĂU 2 14 21.13 1 21.07 4. 7 20.6 Gârleni Hm. 5 21.3 Tarcău Neamţ Hm.40 1 20.6 24.19 1 20.01 1 21.3 Buhuşi 1 9 20.39 3.51 3.44 1 19..55 1 20.5 Săvineşti h.06 5. 19.0 25. 4 20. 7 20.28 02h 09m SUMARUL.12 1 20.38 1 19.25 5.06 1 21.8 PIATRA NEAMŢ 3 19.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BICAZ 19.24 1 20.20 3.19 5.56 3.5 Vaduri h. 6 20.9 86.13 4. 6 21.33 5.2 Roznov 1 6 20.27 4.50 1 20.8 Racova h. 4 20.26 1 19.45 8. 4 21. 7 19. 6 19.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .6 70 Zăneşti Neamţ h.56 2 19. 5474 BICAZ . 60 .14 7.7 Costişa h. 5 19.41 6.8 SEMNAL PIATRA NEAMŢ 8 . Nr.53 1. 7 20.5 Dumbrava h.32 1 20.33 1 19.05 1 20. 4 19.

22.31 1 19.6 Roznov 5 20. 7 20.8 86. 10 22.04 1 22.29 1 23.47 1.16 7 20.19 5.. 4 21.6 Lespezi Bacău h.8 Buhuşi 2 7 19. Dist in Km Vit STAŢII .4 50.0 BACĂU 2 18 23. 7 19.0 62.4 Pângăraţi Hm.5 60.50 8.BACĂU Ramură pentru tren 1756. 12 23.18 1 21. 9 20. 5 21.57 5.8 Gârleni Hm. Dist in Km Vit STAŢII .28 1 20.26 3. 61 .06 2.49 1 22.8 PIATRA NEAMŢ 3 22.11 3.33 15.4 Podoleni Hm.38 5.2 70 Săvineşti h.11 4.37 1 19.5 Pângăraţi Hm. 7 21.2 PIATRA NEAMŢ 7 20.3 86.31 2 22.37 1 20.45 2 20.32 3. 8 19. Nr.0 25.05 7. .3 Costişa h. 11 23.10 1 20..23 4.15 1 22.54 5.7 Tarcău Neamţ Hm. 7 22. 5481 BACĂU .27 02h 20m SUMARUL.01 1 23. 5482 BICAZ .7 Stejaru h.02 12.50 9. 1 8 20.02 1 20.48 01h 51m SUMARUL.53 1 19.16 1 23. .17 4. 4 103 8 PROCENT DE FRÂNARE = 85.59 1 21. 5 19..16 1 19. Tonaj maxim = 500 tone.05 1 21.4 Racova h.28 1.0 BICAZ 8 21.2 SEMNAL PIATRA NEAMŢ 3 .16 12. 4 117 23 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.4 BUHUŞI 1 14 23.8 Zăneşti Neamţ h.0 61.45 1 19.17 10..25 1 19.10 1 21.6 Vaduri h.29 5.07 7.9 Gârleni Hm. 5 19. 5 20. 1 8 20.5 Dumbrava h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BACĂU 19.BICAZ Ramura de la tren 1753.00 3. Nr.3 Tarcău Neamţ Hm. 9 19.1 24.M.9 Hămeiuş P.7 Podoleni Hm.46 6.2 70 Roznov 1 16 22.30 12. 20.8 SEMNAL PIATRA NEAMŢ 12 .03 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BICAZ 21.38 3.

HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 08.9 63.6 SUCEAVA 7 04.37 5.9 Lunca Siretului h.52 1 08.5 50 SUCEAVA 5 08.00 2.3 Probota h.. 5 09. 4 66 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .6 Văratec 6 04.9 100 DOLHASCA 2 9 08.30 6.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .59 5.2 Văratec 7 08.2 DOLHASCA 5 03.14 1 08.3 Lespezi Hm.23 2.2 60.10 1 09.58 1 08. 6 08.15 6.39 6. 6 03.15 1 03.07 8.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 03.3 Corni h.3 Liteni Hm. 5 03. 62 . 5 10 03.05 2 08.36 1 08.5 2.42 1 08.3 Băneşti Suceava hc.33 5.9 Lespezi Hm.22 1 08.07 6. Nr.38 1 03..11 5.53 5.29 01h 19m SUMARUL.1 50 SUCEAVA NORD 1 6 04.7 45.32 1 03.21 2 04.53 6.5 63.26 1 03. 1 6 03. 5 09. 5502 SUCEAVA NORD . 6 03. 5 03..17 01h 17m SUMARUL.1 PAŞCANI 1 6 09.3 Liteni Hm.46 5.9 Lunca Siretului h.23 6.29 1 08. 7 68 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .27 5.8 VEREŞTI 6 04. Nr. 5 08. 6 08.3 VEREŞTI 1 7 08.1 21.13 1 04.04 1 09.16 4.3 100 Corni h.3 41.1 Probota h.6 17. 5 08.14 8.43 6.00 6.52 1 03.PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII .59 1 04. 5501 PAŞCANI .10 5.45 1 03.7 Băneşti Suceava hc.06 1 04..05 4.

2 Văratec 7 23.9 100 DOLHASCA 2 9 21..13 8.29 6.42 1 23.6 17. 4 66 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .43 5..3 Liteni Hm. 6 23.10 1 22.5 50 SUCEAVA 5 21.1 Probota h.06 2.1 Probota h.11 4.5 2.3 Lespezi Hm.9 100 DOLHASCA 2 9 23.6 17.20 1 23.11 2 23.3 VEREŞTI 1 7 23.3 41.59 5. 5504 SUCEAVA NORD .3 Lespezi Hm.9 63..3 Corni h.05 5..28 1 21.49 6.1 PAŞCANI 1 6 00.3 41.9 Lunca Siretului h.36 6.5 50 SUCEAVA 5 23.16 1 00.10 1 00.3 Liteni Hm.21 6.06 2.04 1 22.2 Văratec 7 21.11 2 21. 6 21.43 5.21 6. 5 22.17 5.1 PAŞCANI 1 6 22.58 1 23. 6 23.28 1 23.20 1 21. 5 00.PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII .PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII .9 63.23 01h 17m SUMARUL. 5 00.17 5. 4 66 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .11 4.58 1 21.3 VEREŞTI 1 7 21. 6 21.42 1 21.35 1 21. 63 .29 6.59 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 23.36 6.48 1 23.35 1 23. 5 22. 5 00.16 1 22.49 6.3 Corni h. Nr. 5506 SUCEAVA NORD .05 5.7 Băneşti Suceava hc.5 2.7 Băneşti Suceava hc. 5 22.48 1 21.13 8. Nr. 5 23. 5 21.9 Lunca Siretului h.23 01h 17m SUMARUL.04 1 00.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 21.

PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII . 64 . 5520 TÂRGU NEAMŢ .48 4.34 1 03.2 Sfântu Mina h.7 80 Timişeşti Hm.3 Cristeşti Paşcani hc.49 1 03.3 75. 5 05.21  04.40 6. Nr.10 5.03 5.17 4.2 29.39  05. 8 04. 5521 IAŞI .4730  05. 1 7 03.7 Ruginoasa Hm.33 1 05. . 6 03.18 11.04. . Nr.27 1 03..7 SEMNAL PAŞCANI 2 .50 13. 3 05.1 100 LEŢCANI 1 14 02. 2 37 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .6 PAŞCANI 2 4 05.4730 4.0 TÂRGU FRUMOS 9 03.3 TÂRGU NEAMŢ 1030 04.23  05. 6 03.37 1 04.6 Timişeşti Hm. 5 05.30 4... 1 9 03.2630  05.58 00h 40m SUMARUL.3 80 Costeşti Iaşi hc.04. 6 05.34 4. 6 04.7 80 Cristeşti Paşcani hc.09 1 03. 05.0 76.7 PAŞCANI 3 04.2930  04.6 Sfântu Mina h.15 1.17 1 03.4430 2.3 Topile h.01 1.9 95 Sârca Hm.1 Budăi hc.40 14.. .8 22.1 14. 2 7 04.2 Topile h.44  04.2 Plăieşu h.2130 8.9 PODU ILOAIEI 7 03.28 6.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 . 4 04.6 106.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TÂRGU NEAMŢ 05.02 1 03.55 8.54 1.TÂRGU NEAMŢ Dist in Km Vit STAŢII .35 3. 8 05. .6 SEMNAL PAŞCANI 6 .2330 2. 4 03.38 5.58 02h 18m SUMARUL. 5 11630 2130 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .04.18 4.39 1 03.27 5.54 1 02.0 30.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 02.1 Pietrişu h.6 Plăieşu h.04 11 04.3930 8. 3 .

11 1 08. 08. .15 5.12 4.25 4.6 Sfântu Mina h.6 30.14 1 07.PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII .36 00h 40m SUMARUL.36 00h 44m SUMARUL. 5 08.. 65 .0130 2.1730 8. 6 07.3 Topile h.2 Sfântu Mina h. 8 08.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TÂRGU NEAMŢ 07. Nr. Nr.. 6 08.2530  08. 8 07.07 4.TÂRGU NEAMŢ Dist in Km Vit STAŢII .58  06.32 1.6 SEMNAL PAŞCANI 6 . 4 06.0430  08. 2 37 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .2 Topile h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 06.0 1.6 PAŞCANI 2 4 08.26 4. 5 08.2430  07.54 4.52 1.2 29.. .6 TÂRGU NEAMŢ 11 07.3 Cristeşti Paşcani hc. 2 41 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone . 5522 TÂRGU NEAMŢ .6 Plăieşu h. 3 07.17  08.21  07. 06.05 5. 3 08.7 80 Timişeşti Hm.7 80 Cristeşti Paşcani hc. 5523 PAŞCANI ..0 SEMNAL PAŞCANI 2 .01  08.5830 8.2130 2.0630  07.56 4.0 30.6 Timişeşti Hm. 2 7 07.2 Plăieşu h.

0 1.6 30.6 Plăieşu h.41 4.34 8. 6 10. 11..3 100 IAŞI 2 15 12. 7 11.42 14.03 1 11.27 5.43 4.57  09. 11.51 5.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .57 1 10.50 1 10..6 TÂRGU NEAMŢ 11 10.34 13. 5 11.31 1.45 1 11. 5 10.26 1 12.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 09. 5525 PAŞCANI .. 4 09. 3 10. 3 10. Neamt ..7 80 Cristeşti Paşcani hc. 66 . 5 11.12 1 11.23 8 11.0 30. Nr. .2 Sfântu Mina h.3 Topile h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TÂRGU NEAMŢ 10.2 29.0030  10.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 12.1 106.7 80 Timişeşti Hm.00 6.47 2.46 6. 5 115 21 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .8 92.6 PAŞCANI 2 4 11.4 Ruginoasa Hm.0 Sârca Hm.34  09.9 95 Budăi hc.2 Topile h.1 83.54 3. 8 11.3 80 Pietrişu h. 6 12.30 4.33 1 12.Pascani nu circula in perioada inchiderilor de linie.41 1 12. 2 41 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .53 1 11.20 5. 5524 TÂRGU NEAMŢ .19 1. Nr.7 Costeşti Iaşi hc. 8 09.13 4. 2 7 09.51 5. Dist in Km Vit STAŢII .6 SEMNAL PAŞCANI 6 .5730 2. 11 11.4 PODU ILOAIEI 6 12. 10 12.57 02h 16m SUMARUL.6 Timişeşti Hm.08 1 12.6 Sfântu Mina h.04 8.28 1.12 00h 44m SUMARUL.IAŞI Pe distanta Tg.19 1 12.46 1 10.59 1 12.01 4. .TÂRGU NEAMŢ Nu circulă în perioada închiderilor de linie.09 11. 09. .58 4.3430 8.2 LEŢCANI 7 12.50 1 09.0 SEMNAL PAŞCANI 2 .3 Cristeşti Paşcani hc.4230  09. 6 09. Dist in Km Vit STAŢII .2 Plăieşu h.

8 16.51 4. Dist in Km Vit STAŢII . 8 14.3 Cristeşti Paşcani hc.2 Plăieşu h.2 Topile h.58 4. 5527 PAŞCANI .57 8.47 1 14.2 Sfântu Mina h. 4 14.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TÂRGU NEAMŢ 15.6 Plăieşu h. 5 15.2 29. Nr. 2 7 14.7 80 Timişeşti Hm.40 4. 5 15. 2 41 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone . .. Dist in Km Vit STAŢII .31  14. Nr.3130 8.5430 2. 16. 6 14.7 80 Cristeşti Paşcani hc.6 SEMNAL PAŞCANI 6 .06 4.0 1.16 00h 42m SUMARUL. 5526 TÂRGU NEAMŢ ..0 SEMNAL PAŞCANI 2 . 6 15.48 5.3 Topile h.50 1 15.05 1 16.5730  14.TÂRGU NEAMŢ Nu circula sambata si sarbatori legale..6 PAŞCANI 2 4 16.25 1.43 1 15.3930  14.12 1.IAŞI Nu circula sambata si sarbatori legale.40 2.39 1 15.0 30.54  14.44 5. 67 . 3 15. 14. .6 TÂRGU NEAMŢ 11 15. 3 14.34 4..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 14.6 Sfântu Mina h.56 1 15.27 4. 2 37 5 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .6 Timişeşti Hm.09 00h 44m SUMARUL.6 30.

3 Cristeşti Paşcani hc.2 Plăieşu h.53 5. 2 7 17. 8 18.0 30. 16.6 SEMNAL PAŞCANI 6 . 3 17.0 SEMNAL PAŞCANI 2 .48 1 17.05 1 18.2 29.0830 2.6 Timişeşti Hm.54 4.14 1 18.6 PAŞCANI 2 4 18.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII . 5 18..6 Sfântu Mina h. 2 37 5 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .00 4.41 4.52 1 17.08  17.59 1 18.3 Topile h.0 1.49 2..5330  16.12 4.39 1.01 1 17. 18.23 00h 44m SUMARUL. Nr.15 4.4530 8.6 30.06 8. 6 17.6 Plăieşu h.25 00h 42m SUMARUL. 5 17.43 4. 3 17.7 80 Cristeşti Paşcani hc. 2 41 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .02 5. 6 17. Nr. 8 16.TÂRGU NEAMŢ Dist in Km Vit STAŢII . 5529 PAŞCANI .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 16. 4 16.1130  17.. .2 Topile h. 68 . 5528 TÂRGU NEAMŢ ..21 1.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TÂRGU NEAMŢ 17.6 TÂRGU NEAMŢ 11 17.45  16.2 Sfântu Mina h.7 80 Timişeşti Hm. .

. 20.12 00h 44m SUMARUL. 2 41 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .0 30. 6 20.43 4. .06 .6 TÂRGU NEAMŢ 11 21.2 Topile h.0 1.04 1 22.6 Plăieşu h. Nr. 5 21.6 SEMNAL PAŞCANI 6 .09. Nr.6 Sfântu Mina h.2018.49 1 21. 6 21. 430 .TÂRGU NEAMŢ Nu circulă în perioada 08.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 20. .5730 2.6 Timişeşti Hm.11 1.2018.42 1 21.56 8.7 80 Cristeşti Paşcani hc.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TÂRGU NEAMŢ 21.0030  21.01 4. 8 22.. 5531 PAŞCANI .05 4.57  20. 69 .3930 2. 2 7 20.50 4.55 1 21. Dist in Km Vit STAŢII . 5530 TÂRGU NEAMŢ .50 1 20. 2 36 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .3 Cristeşti Paşcani hc. 21.35 4.15 00h 40m SUMARUL..0 SEMNAL PAŞCANI 2 .2 29.30 4. 3 21.09. 8 20.7 80 Timişeşti Hm.2 Plăieşu h.06 .6 PAŞCANI 2 4 22.08.2 Sfântu Mina h. 230 21. 22.3430 8.IAŞI Nu circulă în perioada 08.6 30.51 5..3 Topile h.34  20. Dist in Km Vit STAŢII .28 1. 4 20.08..4230  20.43 5.

Dist in Km Vit STAŢII .07 4. 230 20.2 Topile h.2018.36 4. 2 7 19.14 1. Dist in Km Vit STAŢII . Nr.18 00h 44m SUMARUL. .IAŞI Circula în perioada 08.4830  19.2 Plăieşu h.3 Cristeşti Paşcani hc.09. .3 Topile h. 3 20.18 00h 40m SUMARUL. 6 20.06.52 1 20.6 Sfântu Mina h.45 1 20.09.0330 2.6 SEMNAL PAŞCANI 6 .6 PAŞCANI 2 4 21.7 80 Timişeşti Hm.06. 2 41 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone .TÂRGU NEAMŢ Circula în perioada 08. 5 20.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 19.57 5.08.46 5. 8 21. Nr. 70 .0630  20.0 30.34 1.49 4.38 4.59 8. 6 20. 2 36 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 250 tone . 4 19.58 1 20.53 4. 5533 PAŞCANI .7 80 Cristeşti Paşcani hc..0 1.0 SEMNAL PAŞCANI 2 .6 Plăieşu h.03  20.40  19.2018 . 5532 TÂRGU NEAMŢ .2 Sfântu Mina h.4230 2.6 Timişeşti Hm.08 4.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TÂRGU NEAMŢ 20. 8 19. 20. 19.6 TÂRGU NEAMŢ 11 20.6 30.08.2018 .2 29. 21. 430 .56 1 19. .2018.07 1 21..4030 8...

16 8.3 SUCEAVA 10 06.5 61. 10 08.19 9.BOTOŞANI Dist in Km Vit STAŢII .5 61.3 VEREŞTI 1 8 08.52 1 07.02 1 08.8 BOTOŞANI 2 24 09.5 50 SUCEAVA 5 07.2 59.39 11.18 1 05.6 70 Văratec 7 06.01 12 09. 7 93 7 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM sau tonaj max.5 LEORDA HM.13 15.54 1 05.38 1 05.53 8.9 60 Bucecea Hm 2 19 05.08 6. 71 .5 VEREŞTI 2 12 06.28 2. procentul de frânare va fi 63% Nr. Nr. 5561 VEREŞTI .55 8.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 07.. 500 tone.VEREŞTI Nr. 7 92 18 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BOTOŞANI 04.23 1 08.VEREŞTI Nr.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 06.41 1 08.. Când circulă format din AM seria 900.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .1 44. 15 05.0 Bucecea Hm 2 17 08.0 Bursuceni h. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76%..9 46.6 17.5 2.26 2 06.15 1 06. 5562 SUCEAVA NORD .54 15. 5562-1 VEREŞTI .11 2 08. 5561-2 BOTOŞANI . 2 19 09..42 9.2 70 Văratec 9 08.03 6.13 8.34 01h 40m SUMARUL.24 11.07 1 06.1 Bursuceni h.3 60 LEORDA HM.47 2.37 01h 50m SUMARUL. 2 24 05.

00 8.9 60 Bucecea Hm 2 19 09.1 Bursuceni h.09 15. 10 13. 7 92 7 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.5 50 SUCEAVA 5 12.6 17.10 6.07 1 09.2 70 Văratec 9 13.16 2.5 61.59 1 13.VEREŞTI Nr.48 1 13. 2 19 14. Nr.20 8. circula cu DHC la semnal.5 2. 5563-2 BOTOŞANI .SUCEAVA NORD Pe distanta Botosani ..56 1 09.18 2 13.43 1 09.VEREŞTI Nr. 7 93 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = 500 tone.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 10.Suceava N. 5563 VEREŞTI .3 VEREŞTI 1 8 13.22 01h 39m SUMARUL.3 SUCEAVA 10 10.15 1 10. 72 .49 9.1 44.5 VEREŞTI 2 12 09. Dist in Km Vit STAŢII .. 5564 SUCEAVA NORD .3 60 LEORDA HM. 2 24 09.5 LEORDA HM.08 9.8 BOTOŞANI 2 24 14.27 1 09. 15 09.54 2.30 1 13.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 12. Nr.04 1 10.0 Bursuceni h.BOTOŞANI Nu circulă în perioada închiderilor de linie.28 11..0 Bucecea Hm 2 17 13.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BOTOŞANI 08. 5564-1 VEREŞTI .33 01h 39m SUMARUL.2 59..08 1 14.05 8.5 61.31 11.09 1 13.9 46.43 15.57 6.6 70 Văratec 7 10. Dist in Km Vit STAŢII .44 8.

15 20. 5566-1 VEREŞTI .29 1 20.34 6.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 21.0 Bucecea Hm 2 17 19.25 1 19.3 VEREŞTI 1 8 18. 73 .2 59..5 61.42 1 20.8 BOTOŞANI 2 24 20.33 1 18..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BOTOŞANI 19.5 61.43 6.22 2 18.26 9. 7 92 33 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.54 9.5 VEREŞTI 2 12 20.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII ..24 8. 5565-2 BOTOŞANI .1 44.22 02h 05m SUMARUL.30 8..17 2.VEREŞTI Nr.5 LEORDA HM. 5566 SUCEAVA NORD .02 2.5 50 SUCEAVA 5 18.45 13 19. 5565 VEREŞTI . 2 19 19.6 17.9 60 Bucecea Hm 2 19 20.2 100 Văratec 9 18.14 11.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 18.57 8. Nr.29 15.3 SUCEAVA 10 21.08 11.9 46.07 1 19.5 2.50 1 20.3 60 LEORDA HM.08 01h 39m SUMARUL.01 1 21. Nr.0 Bursuceni h.1 Bursuceni h.42 15 18. 2 24 19. 7 93 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = 500 tone.13 1 20.VEREŞTI Nr.51 8. 10 19.58 15.BOTOŞANI Dist in Km Vit STAŢII .6 70 Văratec 7 20.53 1 19.

7 87 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85 Tonaj maxim = 500 tone.56 01h 33m SUMARUL.1 Bursuceni h.32 15.9 43.0 Bucecea Hm 2 17 07.2 70 Văratec 9 20.31 1 07.5 2. Se formează în staţia Suceava din trenul 1766/1766-1. 2 19 07.23 8.11 1 07..2 100 Văratec 9 06. .33 6.8 60 LEORDA HM.8 BOTOŞANI 2 24 21.VEREŞTI Nr..38 13 20. procentul de frânare va fi 63% Nr.21. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76%. 1766/1766-1.VEREŞTI Nr. 5570 SUCEAVA .19 1 20.. 5568-1 VEREŞTI .33 1 21.30 6.14 2. 5568 SUCEAVA NORD .3 60 LEORDA HM.54 11.00 11.53 1 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 06. 5570-1 VEREŞTI . 500 tone.BOTOŞANI Dist in Km Vit STAŢII . 9 .21.1 Bursuceni h.5 50 SUCEAVA 5 20.51 8..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 20.20 8.8 VEREŞTI 1 8 06.12 9.9 46. Nr. Când circulă format din AM seria 900.5 59.29 1 20.5 61. Dist in Km Vit STAŢII .3 VEREŞTI 1 8 20.3 BOTOŞANI 2 24 07.0 Bucecea Hm 2 15 .32 1 06.43 8.41 2 06. 10 06. .15 9. 7 88 16 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM sau tonaj max.34 15.6 14. 2 18 21. 74 .BOTOŞANI Ramura de la tr.58 01h 44m SUMARUL.6 17.

Nr. Se formează în staţia Vereşti din trenul 1755. 2 24 11. 75 . Nr. 2 17 06.1 44.12 6.19 8.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VEREŞTI 06..4 60 Bucecea Hm 2 19 12.0 Bursuceni h. 5581 VEREŞTI .03 1 12..5 BOTOŞANI 2 23 07.57 1 15. 7 84 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85 Tonaj maxim = 500 tone.42 11.5 VEREŞTI 2 24 12. In staţia Vereşti combină cu trenul 1752.6 Văratec 6 16..1 Bucecea Hm 2 24 06.0 60 LEORDA HM.22 9.28 01h 09m SUMARUL.39 9.9 29.5 LEORDA HM.1 44.5 15.14 19. Se anuleaza in perioada închiderilor de linie. 5582 BOTOŞANI .41 1 15.VEREŞTI Ramură pentru trenul 1754.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BOTOŞANI 14.5 44. TONAJ MAXIM = 500 tone. Dist in Km Vit STAŢII .19 15.04 19.38 1 06.BOTOŞANI Ramură de la trenul 1757.20 01h 06m SUMARUL.18 1 16. 6 67 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85.27 01h 30m SUMARUL. 2 24 15.. 6 64 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85.56 1 06.21 1 15.2 59.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BOTOŞANI 11. 1765/1765-2.VEREŞTI Nr. Dist in Km Vit STAŢII .57 15. Tonaj maxim = 500 tone.57 15.SUCEAVA Ramura pentru tr.44 9.5 LEORDA HM. Dist in Km Vit STAŢII ..10 2 16. Nr.3 100 SUCEAVA 1 8 16.. 5571 VEREŞTI .9 60 Bucecea Hm 2 19 15.9 25.58 8. 15 15.43 1 11. 5571-2 BOTOŞANI .5 VEREŞTI 2 12 16.

VEREŞTI Ramură pentru trenul 1756. Nr.45 1 18.. Nr.28 9.5 LEORDA HM.. Tonaj maxim = 500 tone.59 19..03 19.09 01h 06m SUMARUL.23 01h 20m SUMARUL.39 9.27 1 18.27 12 21. 5583 VEREŞTI .5 44. 5584 BOTOŞANI .58 1 21.1 Bucecea Hm 2 24 18.1 44.0 60 LEORDA HM. Se formează în staţia Vereşti din trenul 1751.9 29.BOTOŞANI Ramură de la trenul 1751.03 15.5 15. 2 24 21.5 VEREŞTI 2 24 22. Tonaj maxim = 500 tone.4 60 Bucecea Hm 2 19 21..9 25. 6 67 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85. Dist in Km Vit STAŢII .46 15. In staţia Vereşti combină cu trenul 1756. 2 17 18. 6 64 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BOTOŞANI 21.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VEREŞTI 18.5 BOTOŞANI 2 23 19. 76 . Dist in Km Vit STAŢII .

6 Văratec 6 07.59 6.0 TÂRGU FRUMOS 9 05.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .28 2.29 1 05.59 17 06.22 1 05.39 5.56 1.3 75.35 14.05 5.1 100 LEŢCANI 1 14 04.05 1 07.8 22.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 07.19 1 07. 05.1 Pietrişu h.13 11.9 95 Sârca Hm.7 121.45 13..9 Lespezi Hm.50 8. 77 . 5 10 06.30 3.58 1 06.7 Ruginoasa Hm.1 96.9 Lunca Siretului h.04 1 05.2 136.5 VEREŞTI 6 07.44 1 05.3 Probota h.32 1 06.58 5. 1 6 06.57 1 04.44 1 06.52 5. 6 05. Nr.23 6.. 4 05.16 5.51 1 06.12 1 05. 1 7 05.3 SUCEAVA 7 07.3 100 Corni h. 5 06.1 14. 6 05.3 Liteni Hm. 6 07. 1 9 05.49 1 04.9 DOLHASCA 5 06.38 1 06.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .22 4. 5601 IAŞI .20 8.34 02h 59m SUMARUL.34 1 05.1 Budăi hc.45 6.33 5. . 10 144 35 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.13 6.3 Băneşti Suceava hc.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 04.12 1 07.21 1 06.35 6.3 80 Costeşti Iaşi hc.7 PAŞCANI 3 05.5 138.9 PODU ILOAIEI 7 04.27 1 07. 6 06.06 6. 5 06.

3 100 Corni h.3 VEREŞTI 1 7 09.41 1 11.16 1 10.29 6.6 17.9 63.1 Probota h. 5 10.23 8 10.05 5.10 1 10.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .11 2 09.42 1 09.9 DOLHASCA 2 9 09.4 Ruginoasa Hm.59 1 11. 5 10.53 1 10. 7 10.8 100 IAŞI 2 15 11.3 80 Pietrişu h.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .7 Băneşti Suceava hc.58 1 09.19 1 11.00 6.7 LEŢCANI 7 11.28 1 09.09 11. 5 10. 5 09. 78 . 6 11.13 8.08 1 11.5 50 SUCEAVA 5 09. 5602 SUCEAVA NORD .59 5.1 115.0 Sârca Hm. 6 09. 10 11.04 1 10.11 4.26 1 11. Nr.9 PODU ILOAIEI 6 11.7 Costeşti Iaşi hc. 6 09.17 5. 10.27 5.1 138. 11 10.3 Lespezi Hm.43 5.45 1 10..06 2. 5 10.9 95 Budăi hc.35 1 09.49 6.20 1 09.46 6.3 Liteni Hm.2 Văratec 7 09.5 2.31 1.42 14.9 Lunca Siretului h.54 3. . 7 144 27 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.20 5.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 11.1 PAŞCANI 1 6 10.36 6.33 1 11.34 13.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 09.3 41.34 8.8 124.21 6.48 1 09.57 02h 51m SUMARUL..

17 6.8 22.02 1 07.7 Ruginoasa Hm. 5 08.5 138.1 Pietrişu h. 6 07.0 TÂRGU FRUMOS 9 07.43 5. 08.28 6.55 1 08.7 121.6 Văratec 6 09. 5 10 08.9 DOLHASCA 5 08.02 1 09.3 Probota h.1 96.3 Băneşti Suceava hc.03 6. 5603 IAŞI .55 8.01 1. 1 9 07.03 5.04 16 08. 79 .7 PAŞCANI 3 08.39 1 07.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 09. 4 07.56 5.33 2.10 6.3 Liteni Hm.50 13. 1 6 09.3 SUCEAVA 7 09.9 PODU ILOAIEI 7 07.26 4.49 6. 5 08.3 75.18 11.09 1 09.3 80 Costeşti Iaşi hc.25 1 08.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 06.54 1 06. 6 08.09 1 07.9 Lespezi Hm.1 14.1 Budăi hc.36 1 08.3 100 Corni h.40 6.23 1 09.1 100 LEŢCANI 1 14 06.35 3. .16 1 09. Nr.9 95 Sârca Hm.34 1 07.40 14. 6 07.2 136.31 2 09. 1 7 07. 10 144 35 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .17 1 07.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .37 5..27 1 07.42 1 08.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .5 VEREŞTI 6 09.39 02h 59m SUMARUL.9 Lunca Siretului h.24 8.10 5. 6 09.48 1 08.49 1 07..20 5.

7 12.20 1 11.3 Liteni Hm.3 VEREŞTI 1 7 11.29 6. 6 11.46 6.48 1 11.53 1 12. 5 12.28 1 11..1 Probota h. 5604 SUCEAVA NORD .21 6.5 50 SUCEAVA 5 11.9 95 Budăi hc.42 1 11.7 Băneşti Suceava hc.17 5.1 115.57 02h 51m SUMARUL.49 6.3 41.06 2.6 17.13 8.35 1 11.0 Sârca Hm. .3 Lespezi Hm.2 Văratec 7 11.9 Lunca Siretului h.34 13.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .36 6.43 5.8 100 IAŞI 2 15 13.11 4.1 PAŞCANI 1 6 12. Nr. 5 12.4 Ruginoasa Hm.04 1 12.05 5.34 8.42 14.7 LEŢCANI 7 13. 6 11..9 DOLHASCA 2 9 11.41 1 13.20 5.9 63.08 1 13. 7 144 27 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.27 5.26 1 13. 5 12.10 1 12. 12.09 11.3 100 Corni h.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII . 6 13.45 1 12.9 PODU ILOAIEI 6 13.31 1. 5 11.23 8 12.11 2 11.00 6.7 Costeşti Iaşi hc.54 3.5 2. 11 12. 80 .59 5.8 124. 10 13.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 13.33 1 13.19 1 13.1 138.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 11.58 1 11.3 80 Pietrişu h.16 1 12.59 1 13. 5 12.

39 1 08.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .13 1 10..3 SUCEAVA 7 10.54 1 07.10 5. 1 7 08.3 Băneşti Suceava hc.9 Lunca Siretului h.34 1 08.3 80 Costeşti Iaşi hc.1 14.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .28 6. 5605 IAŞI . 5 09.01 1.14 8.35 3.6 Văratec 6 10.1 100 LEŢCANI 1 14 07. 81 . 6 08.0 TÂRGU FRUMOS 9 08. . 09.17 1 08. 10 144 25 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .04 6 09.23 2.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 10.18 11.09 1 08.29 02h 49m SUMARUL.5 138.33 5. 1 9 08.3 75.16 4.7 PAŞCANI 3 09.27 1 08. 6 09. 5 10 09.21 2 10.46 5.02 1 08.00 6.7 Ruginoasa Hm.03 5.59 1 10.5 VEREŞTI 6 10.9 DOLHASCA 5 09.38 1 09. Nr.50 13.15 1 09. 5 09.45 1 09.9 PODU ILOAIEI 7 08.9 95 Sârca Hm.10 5.. 4 08.1 96.3 100 Corni h.49 1 08. 6 09.8 22. 6 08.1 Budăi hc.53 6.1 Pietrişu h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 07.9 Lespezi Hm.55 8.07 6.39 6.52 1 09.7 121. 1 6 09.3 Liteni Hm.40 14.2 136.27 5.26 1 09.06 1 10.40 6.32 1 09.3 Probota h.

6 12.27 5. 7 144 23 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.02 1 13.57 02h 47m SUMARUL.17 8.59 1 14.20 5.15 2 12. 6 12.46 1 12.52 1 12.21 5.08 1 13.08 1 14.3 Lespezi Hm.9 Lunca Siretului h.10 2.33 6. 5606 SUCEAVA NORD .34 8.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .9 PODU ILOAIEI 6 14. 11 13.46 6. 82 .7 Costeşti Iaşi hc.47 5.0 Sârca Hm.53 1 13.1 PAŞCANI 1 6 13.03 5.5 2.33 1 14. 5 13.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 12.4 Ruginoasa Hm. 6 14.40 6.54 3.34 13. 7 13.3 41.3 Liteni Hm..8 100 IAŞI 2 15 14.6 17. 13.39 1 12.9 95 Budăi hc.45 1 13.15 4.3 80 Pietrişu h.7 Băneşti Suceava hc.25 6.14 1 13.3 VEREŞTI 1 7 12.42 14. 5 12.09 5.20 1 13.24 1 12. 5 13. Nr.9 63.26 1 14.27 4 13.8 124.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .3 100 Corni h. 5 13.53 6.31 1.1 115.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 14.5 50 SUCEAVA 5 12.7 LEŢCANI 7 14.00 6..19 1 14.1 138.32 1 12.1 Probota h.41 1 14.2 Văratec 7 12. . 5 13.09 11.9 DOLHASCA 2 9 13. 10 14.

48 1 17.28 6.24 8. 6 16.09 1 18.3 75. 1 7 16.25 1 17.39 1 16.7 121.18 11.5 VEREŞTI 6 18.55 1 17.9 Lunca Siretului h.10 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 15.3 Băneşti Suceava hc.04 16 17.9 95 Sârca Hm. 5 10 17. 6 17.03 6.16 1 18.1 100 LEŢCANI 1 14 15. .40 6.42 1 17.26 4.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .56 5.43 5.9 PODU ILOAIEI 7 16. 6 18.1 14. 83 .54 1 15.9 Lespezi Hm.8 22. 10 144 35 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.49 1 16.0 TÂRGU FRUMOS 9 16.34 1 16.20 5.09 1 16.10 6.1 Pietrişu h.27 1 16.9 DOLHASCA 5 17. Nr.01 1. 6 16. 1 6 18.5 138. 5607 IAŞI . 4 16.33 2.35 3.3 Liteni Hm..50 13.39 02h 59m SUMARUL.6 Văratec 6 18.17 1 16.55 8.7 PAŞCANI 3 17.3 80 Costeşti Iaşi hc.31 2 18.23 1 18.1 Budăi hc.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 18. 17.1 96. 5 17.49 6.02 1 16.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .3 SUCEAVA 7 18.3 Probota h.36 1 17.2 136.03 5.17 6.3 100 Corni h.37 5. 5 17. 1 9 16.7 Ruginoasa Hm..02 1 18.40 14.

7 15.28 1 14.27 5. 5 15.3 100 Corni h. 15.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 16.8 124.04 1 15.48 1 14.3 VEREŞTI 1 7 14.06 2.7 LEŢCANI 7 16. 6 16.9 PODU ILOAIEI 6 16.35 1 14. .19 1 16.00 6.17 5.09 11.1 Probota h. 5 14.5 50 SUCEAVA 5 14.36 6.59 1 16. 11 15.10 1 15. 5 15.43 5. 7 144 27 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.53 1 15.11 4.5 2.3 80 Pietrişu h..9 DOLHASCA 2 9 14. 6 14.9 63. 10 16. 84 .05 5.34 8.8 100 IAŞI 2 15 16. Nr. 6 14.6 17.3 41.54 3.7 Costeşti Iaşi hc.08 1 16.46 6.33 1 16.58 1 14..42 1 14.11 2 14.21 6.57 02h 51m SUMARUL. 5608 SUCEAVA NORD .1 138.0 Sârca Hm.1 115.9 Lunca Siretului h.42 14.26 1 16.13 8.45 1 15.29 6.59 5.3 Lespezi Hm.1 PAŞCANI 1 6 15.3 Liteni Hm. 5 15.41 1 16.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 . 5 15.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .23 8 15.49 6.31 1.16 1 15.4 Ruginoasa Hm.20 5.34 13.2 Văratec 7 14.7 Băneşti Suceava hc.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 14.20 1 14.9 95 Budăi hc.

45 1 18.27 1 17.15 1 18.39 6.26 1 18.1 96.18 11.33 5.3 100 Corni h.52 1 18.32 1 18.1 100 LEŢCANI 1 14 16.8 22.17 1 17.59 1 19. 5 18.1 Budăi hc.7 Ruginoasa Hm.5 138. 5609 IAŞI . 6 18.3 75.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 16.10 5.40 14. . 5 10 18.23 2..14 8.53 6. 10 144 25 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.7 PAŞCANI 3 18.3 80 Costeşti Iaşi hc.29 02h 49m SUMARUL.9 PODU ILOAIEI 7 17.55 8. 4 17. 6 17. 6 17.16 4.00 6.1 14.3 Liteni Hm.03 5. 1 7 17.5 VEREŞTI 6 19.02 1 17.35 3.9 95 Sârca Hm. Nr.7 121.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII .34 1 17.40 6.09 1 17. 5 18.28 6. 18.46 5.9 Lespezi Hm.3 SUCEAVA 7 19.06 1 19.54 1 16.13 1 19.01 1..1 Pietrişu h. 1 9 17.8 50 SUCEAVA NORD 1 6 19.10 5.3 Băneşti Suceava hc. 1 6 18.27 5.38 1 18.2 136.9 DOLHASCA 5 18.6 Văratec 6 19. 6 18.04 6 18.9 Lunca Siretului h.49 1 17. 85 .21 2 19.0 TÂRGU FRUMOS 9 17.4 95 Ramificaţia Paşcani 11 .3 Probota h.50 13.39 1 17.07 6.

2 Văratec 7 15.08 1 17.3 80 Pietrişu h.34 8.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .1 PAŞCANI 1 6 16.06 2. 5 16.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .7 Costeşti Iaşi hc.0 Sârca Hm..9 Lunca Siretului h.35 1 15.7 LEŢCANI 7 17.7 Băneşti Suceava hc.57 02h 51m SUMARUL.10 1 16.9 63.43 5.16 1 16.5 2.53 1 16.59 5.45 1 16.59 1 17.34 13. Nr.9 PODU ILOAIEI 6 17.20 1 15. 5 16.8 100 IAŞI 2 15 17.49 6.00 6.31 1.3 VEREŞTI 1 7 15.09 11. 6 17.20 5.04 1 16. 7 16.3 100 Corni h. 6 15. 86 .26 1 17.4 Ruginoasa Hm.33 1 17.36 6.1 115. 5 16.13 8.3 41.42 14.42 1 15. 5 15.05 5.17 5.21 6.8 124. . 16.41 1 17.29 6.48 1 15.9 95 Budăi hc.9 DOLHASCA 2 9 15. 11 16.1 Probota h.19 1 17.28 1 15.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 17.5 50 SUCEAVA 5 15.1 138.. 6 15. 10 17.3 Liteni Hm.11 4.6 17.27 5.11 2 15.46 6.58 1 15. 5610 SUCEAVA NORD .3 Lespezi Hm. 7 144 27 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.23 8 16.54 3.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 15. 5 16.

5612 SUCEAVA NORD .3 VEREŞTI 1 7 19. 5 19.9 63.5 2.59 1 21.20 5. 87 . 10 21.13 8.28 1 19.00 6.31 1.33 1 21.36 6. 6 19.45 1 20. 6 21.35 1 19.3 Lespezi Hm.11 4. 6 19.34 8.7 LEŢCANI 7 21.9 Lunca Siretului h.08 1 21.41 1 21.27 5.20 1 19.11 2 19.10 1 20.9 DOLHASCA 2 9 19.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .1 TÂRGU FRUMOS 1 8 21.42 14.46 6.09 11.58 1 19.26 1 21. .7 Costeşti Iaşi hc. Nr.23 8 20.16 1 20. 5 20.3 Liteni Hm.21 6.3 80 Pietrişu h.49 6..06 2. 11 20.7 Băneşti Suceava hc.4 Ruginoasa Hm.59 5.34 13.9 95 Budăi hc.8 124.29 6.53 1 20.48 1 19.42 1 19.5 50 SUCEAVA 5 19.8 100 IAŞI 2 15 21.57 02h 51m SUMARUL.04 1 20.0 Sârca Hm.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 19.43 5. 5 20.1 PAŞCANI 1 6 20.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .1 115.1 Probota h.. 20.1 138.6 17.9 PODU ILOAIEI 6 21.54 3.17 5. 5 20. 7 20. 7 144 27 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.3 41. 5 20.05 5.19 1 21.3 100 Corni h.2 Văratec 7 19.

05 9. Nr.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DORNEŞTI 06. Nu circulă în zilele de 6.24 1 10.8 70 Ţibeni h..8 70 Milişăuţi Hm. Nr. 8 10. 1 45 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900.0 SUCEAVA NORD 1 11 07.28 1 07.8 DĂRMĂNEŞTI 11 07.45 6.55 1 06.10 5. 10 06.5 Ţibeni h.5 32.5 50 SUCEAVA 5 10.5 Milişăuţi Hm.16 5.8 DĂRMĂNEŞTI 11 10. 5631 DĂRMĂNEŞTI ..29 00h 31m SUMARUL.8 DORNEŞTI 1 10 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DĂRMĂNEŞTI 05. procentul de frânare va fi 63%.49 2.58 9.8 70 Milişăuţi Hm. 88 . 1 45 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900. procentul de frânare va fi 63%.0 SUCEAVA NORD 1 11 10. 5630 DORNEŞTI ..19 6.5 21.09 1 06.5 50 SUCEAVA 5 07.04 1 07.SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII .DORNEŞTI Dist in Km Vit STAŢII . 8 06. 10 10.18 1 06.5 Ţibeni h. procentul de frânare va fi 63%.. 11 06.17 8.56 5.36 1 10.16 1 07.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DORNEŞTI 10. 8 07. Nr.15 1 10..29 2.34 00h 49m SUMARUL.SUCEAVA Se anulează în perioada închiderilor de linie.54 00h 49m SUMARUL.5 21.5 32. 1 29 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900.2 30.37 8. 7 si sarbatori legale.2 30.05 6. 5632 DORNEŞTI .5 21.. Dist in Km Vit STAŢII .25 9.48 1 10.

1 44 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900.46 1 17.07 9.5 21. 5634 DORNEŞTI . Dist in Km Vit STAŢII . 7 si sarbatori legale.15 1 09.8 DORNEŞTI 1 10 09.SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII .5 Milişăuţi Hm. 5633 DĂRMĂNEŞTI .8 DĂRMĂNEŞTI 11 17. procentul de frânare va fi 63%.16 6.28 6. 9 17. 8 09.26 00h 31m SUMARUL.16 00h 48m SUMARUL.5 Ţibeni h. procentul de frânare va fi 63%. Nr..8 70 Milişăuţi Hm.. Nu circulă în zilele de 6.37 1 17. Nr.0 SUCEAVA NORD 1 11 18. 11 16.38 00h 31m SUMARUL.5 21.06 1 09.8 70 Ţibeni h..18 1 16..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DĂRMĂNEŞTI 16.10 1 18.5 Milişăuţi Hm..59 8. 1 29 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900.38 5.11 2.5 32.8 DORNEŞTI 1 10 16.27 1 16.07 5.19 5. 8 16. 8 17. 5635 DĂRMĂNEŞTI .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DĂRMĂNEŞTI 08.. procentul de frânare va fi 63%. 11 09.5 21.55 9.DORNEŞTI Dist in Km Vit STAŢII .8 70 Ţibeni h. 89 .58 1 17.47 9.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DORNEŞTI 17. 1 29 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900.5 50 SUCEAVA 5 18.28 6.DORNEŞTI Se anulează în perioada închiderilor de linie.2 30. Nr.

Dist in Km Vit STAŢII .2 30.5 32. 90 . 7 si sarbatori legale. 5637 DĂRMĂNEŞTI .03 00h 48m SUMARUL.18 6.0 SUCEAVA NORD 1 11 21. procentul de frânare va fi 63%.5 Ţibeni h.5 21.17 1 20.DORNEŞTI Nu circulă în zilele de 6.5 21. 1 29 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900.5 Milişăuţi Hm. 11 20. 8 20.24 1 21.8 DĂRMĂNEŞTI 11 21. 9 21. 1 44 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere : AM Când circulă format din AM seria 900.57 9.57 1 21.28 00h 31m SUMARUL.5 50 SUCEAVA 5 22.15 6..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DĂRMĂNEŞTI 19.SUCEAVA Nu circulă în zilele de 6.33 1 21.45 1 21.. Dist in Km Vit STAŢII ..46 8. 8 21.25 5.09 5. 7 si sarbatori legale. Nr.58 2. 5636 DORNEŞTI .8 70 Milişăuţi Hm.34 9.8 DORNEŞTI 1 10 20. procentul de frânare va fi 63%..08 1 20.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DORNEŞTI 21.8 70 Ţibeni h. Nr.

1 70 Măgura Ilvei Hm. .0 Grădiniţa 1 10 09. 1 10 10.5 80 Lucăceşti h.28 5.0 Dorna Candrenilor h. 3 08. 1 11 10.8 Lunca Ilvei 8 10.M.13 5.01 1 10.32 1 10. 2 10 06.51 1 10.5 CÂMPULUNG EST HM.7 65 VAMA 5 07.8 78.52 1 07. 7 06.57 15 06.53 3.42 7.8 Valea Putnei P. 7 09.19 1 06.10 1 10.04 1 07.12 1 08.59 1 08. 7 05.49 1 05.44 4.19 1.3 Prisaca Dornei Hm.3 Sadova Hm. 5 09.Ilva Mica.22 7.5 127.9 42. 1 10 10.3 CÂMPULUNG MOLD.45 2 06.36 4 05.4 Roşu Hm.6 Pojorâta Hm.33 4.0 Ciprian Porumbescu Hm.57 5. Nu circula in perioada închiderilor de linie pe distanta Vatra Dornei .22 4.56 2 08.0 84.0 70 SUCEAVA VEST 8 05.27 1 06. 8 08.12 3.45 2 07.7 Argestru Hm. 12 08.02 5.28 7.2 Ilva Mare Hm.8 Frasin 9 06. 7 07. 1 9 09.3 60 FLORENI 1 6 09.5 Berchişeşti Hm.53 1. Dist in Km Vit STAŢII . 9 10.5 115.39 4. 6 07.4 60 VATRA DORNEI 1 7 08.9 Iacobeni 9 08.36 2 07. 5 07.0 55 Vatra Dornei Băi hc. 1 7 07.05 1 09.51 2 08.34 1 08.26 7.0 5.06 3. 7 06.3 Larion Hm.18 1 09.40 5.41 1 10.10 8 07.12 6.25 5.47 6. 09.43 1 08.20 6.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 05.50 7. Nr.8 Molid Hm.3 62. 10 07.5 Leşu Ilvei Hm.18 4.47 3.56 1 06.1 60 Silhoasa Hm.58 4.4 Stroieşti 9 05.5 74. 7 07.9 50 Mestecăniş 10 08.25 1 07.35 5.3 GURA HUMORULUI HM.29 8.4 Ramificaţia Floreni 3 . 5701 SUCEAVA .23 2 08.05 3.5 Poiana Ilvei 1 8 10.52 91 .11 1 09.38 1 06.00 8.50 7.5 Gura Humorului Oraş 6 06.39 1 09.28 1 09.49 1 09.21 1 10.38 3.40 9. 1 6 09.ILVA MICĂ Nu circula în zilele de 6 şi 7.11 7.3 80 Coşna Hm.

HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers 7.3 70 Strâmba h.. 13 271 64 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.8 ILVA MICĂ 1 6 11. 5701 Dist in Km Vit STAŢII . Tren nr.03 05h 35m SUMARUL. 92 .52 2.51 1 10. 9 10.0 190.57 3.5 Leşu Ilvei Hm. 4 10.56 1 10..

03 8.50 4.27 1 07.31 3.8 GURA HUMORULUI ORAŞ 9 09.1 65 VAMA 6 09.16 4.53 5. 1 6 07.29 8. 6 09.19 1 10.4 74.8 116.3 128.3 Molid Hm.36 7.3 Ramificaţia Floreni 4 .5 70 Poiana Ilvei 8 05. 5 07.28 1 08.44 5 09. 1 8 10.41 1 06.13 4.8 Silhoasa Hm. 07. Nr. 1 10 06.M.8 106.31 2 06.0 Stroieşti 7 10.53 1 10.08 5.58 1 05.9 50 Valea Putnei P.0 Roşu Hm. 5702 ILVA MICĂ .22 3.43 1 10.05 7.2 Pojorâta Hm.12 1 07.49 1 05.8 SUCEAVA VEST 9 10. 1 9 07.02 1 07. .3 Leşu Ilvei Hm. 7 07. 9 08.57 5.41 1 08. 1 10 06.21 1 06. 6 07.5 60 Argestru Hm. 1 5 05. 5 09.2 31.27  10.59 4.5 Lucăceşti h.56 3.3 112.2730 6.33 5.11 7.19 5.5 GURA HUMORULUI HM.3 Câmpulung Est Hm.SUCEAVA Nu circula in perioada închiderilor de linie pe distanta Suceava .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ILVA MICĂ 05. 1 7 06.4 185.48 3. 1 8 06.5 80 Ciprian Porumbescu Hm.Gura Humorului.42 7.4 VATRA DORNEI 3 07.20 6.5 FLORENI 1 4 07.9 Mestecăniş 1 10 08.6 Lunca Ilvei 9 06.5 148.4 55 Vatra Dornei Băi hc.9 Berchişeşti Hm.5 60 Dorna Candrenilor h. 2 11 10.35 1 10.3 Măgura Ilvei Hm.58 1 09.28 3.22 7. 730 10.06 5 06.4 63.37 5.53 3 08. 7 10.47 3 07.18 1 08.1 60 Larion Hm.07 1 08. 5 08.44 1.5 CÂMPULUNG MOLD.0 Sadova Hm. 5 05.7 Iacobeni 1 10 08.8 Prisaca Dornei Hm.42 2 07.44 2.43 1 05.59 4. Dist in Km Vit STAŢII .42 3.36 1 09.1 Ilva Mare Hm.50 7.56 1 07.49 6.22 9 09.17 1.34 1 07.52 1 06. 5 08.38 3.5 17.0 75.07 1 10.8 Frasin 7 09.5 123.14 2 09.0 Strâmba h.08 7.0 80 Coşna Hm.3 Grădiniţa 1 9 07.21 1 07.35 4.02 3 09.54 93 . 12 08.47 1 08. 9 09.44 9.

01 05h 23m SUMARUL.54 5.. 14 26430 5830 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers 9. 5702 Dist in Km Vit STAŢII ..4 185. 94 .8 70 SUCEAVA 7 11. Tren nr.53 1 10.0 190.8 80 SUCEAVA VEST 9 10.

06 9 20.55 3.0 Ciprian Porumbescu Hm.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 16.50 1 18.13 1 21. 7 18.7 65 VAMA 5 17.ILVA MICĂ Dist in Km Vit STAŢII .5 127.40 1 18. 1 7 17.3 Larion Hm.06 4. 5 19.4 Ramificaţia Floreni 3 . 12 18.37 5.16 1 18.43 7. 1 9 20.9 99.30 1 19.07 10 19.14 7.09 1 18. 7 17.0 5.12 9.5 Poiana Ilvei 1 7 21.22 1 21. .3 60 FLORENI 1 6 19.17 1. 7 16. 5703 SUCEAVA .25 7.23 2.3 50 Mestecăniş 10 18.8 ILVA MICĂ 1 5 21.04 3.0 Grădiniţa 1 11 20. 2 10 17.28 3.3 CÂMPULUNG MOLD.3 Prisaca Dornei Hm.45 1 20.42 6.5 Câmpulung Est Hm.43 2 19.36 1 20.3 GURA HUMORULUI HM. 7 19.10 3.37 3.42 1 17.50 7.29 1 18.08 2 17.4 60 VATRA DORNEI 1 7 19.59 1 19.21 1 16.33 05h 33m SUMARUL. 1 11 20. 1 9 21. 8 18.41 1 16.02 4.5 115.9 42.34 6. 7 16. Nr.0 84.30 5.54 1 19.M.35 4.0 141.9 Iacobeni 9 18. 3 19.05 1 21.0 190.45 1. 8 21.00 4.0 70 SUCEAVA VEST 8 16.29 3.4 55 Vatra Dornei Băi hc.17 8.00 5.8 Valea Putnei P.48 4. 7 16.02 2 18. 4 21.3 80 Coşna Hm.8 Lunca Ilvei 8 20.0 Dorna Candrenilor h.55 8.31 3.5 Berchişeşti Hm.00 2 17.36 1 19.5 70 Leşu Ilvei Hm.5 80 Lucăceşti h..53 2 17.56 7..5 74. 1 6 19.22 7.3 Strâmba h.55 1 20.10 6.1 Măgura Ilvei Hm. 19.1 60 Silhoasa Hm. 13 267 66 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.34 1 17.5 GURA HUMORULUI ORAŞ 6 17. 5 18.23 4.6 Pojorâta Hm.27 1 21.15 5. 6 18.8 Molid Hm.24 1 20.29 5 16.3 Sadova Hm.8 78.0 116.7 Argestru Hm.28 1 17.46 7.49 1 16.20 3 19. 95 .4 Roşu Hm. 1 9 20.2 Ilva Mare Hm. 10 17.3 62.19 2 17.41 5.08 4 16.21 5.8 Frasin 9 17.4 Stroieşti 9 16.51 5.

5 15.5 60 Argestru Hm.03 7.28 1 16. 1 8 16.4 63.52 1 15. 2 11 17.12 1 13.41 5.58 1 15.8 137.03 1 13.0 75.23 1 15.22 1 16.9 Berchişeşti Hm.7 Iacobeni 1 10 15.5 148.06 7.30 3.5 FLORENI 1 4 14.5 60 Dorna Candrenilor h.21 7.22 1 17.47 3. 5 15.1 60 Larion Hm.40 1 13.5 123.54 1 17.3 Ramificaţia Floreni 4 .23 6.1 65 VAMA 6 16. 5 12.11 8.8 144.29 1 14. 5 16.5 Lucăceşti h.16 4.20 1 14.13 5. 1 7 13.12 1 15.15 6.M.42 1 14.01 1 15. 1 6 14.20 1 13.53 3.55 96 .59 3.3 128. 6 16.54 1 14.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ILVA MICĂ 12. 12 15. 9 15.8 106.46 1 16.9 Mestecăniş 1 10 15.01 5.0 Strâmba h.2 Lunca Ilvei 9 13.5 Măgura Ilvei Hm.8 Silhoasa Hm.50 1 14.0 GURA HUMORULUI ORAŞ 9 16.29 5.10 1 14.0 Roşu Hm.05 1 16. 1 9 14. 6 15.36 3.00 1 14.43 4.5 GURA HUMORULUI HM.8 116.2 Pojorâta Hm.2 Frasin 7 16.31 1 17.4 VATRA DORNEI 3 14. 8 17.0 Stroieşti 8 17.30 1 13.45 9.5 CÂMPULUNG MOLD.3 Grădiniţa 1 9 14.SUCEAVA Nu circulă în zilele de 6 şi 7. 1 8 13. Dist in Km Vit STAŢII .0 80 Coşna Hm. Nr. 5704 ILVA MICĂ .37 6. 14.02 5.8 SUCEAVA VEST 9 17.0 Sadova Hm.58 2.35 1 14.4 185.50 7.31 7.3 112.5 70 Poiana Ilvei 8 13.3 Câmpulung Est Hm.4 55 Vatra Dornei Băi hc.13 4.3 Molid Hm.36 1 16.23 3.49 1 13.34 8.32 7.25 1.5 80 Ciprian Porumbescu Hm.1 Ilva Mare Hm. 5 14.04 7.51 1.14 1 17.47 4. 9 16.33 1 15.15 1 16.21 4. 1 9 13.9 50 Valea Putnei P.55 4.46 1 15.52 3. 7 17. 1 10 14.3 Leşu Ilvei Hm.40 5 17. 1 5 13.24 5. . 7 14.55 8 17.8 Prisaca Dornei Hm.57 1 12.

0 70 SUCEAVA VEST 8 05. 8 08.52 1 07.38 1 06.3 62. 5705 SUCEAVA .20 6.8 78. 4 156 47 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.4 185. 2 10 06.8 80 SUCEAVA VEST 9 17. Dist in Km Vit STAŢII .25 1 07.4 Stroieşti 9 05.8 Valea Putnei P. 7 06.6 Pojorâta Hm.05 3.3 CÂMPULUNG MOLD..5 Berchişeşti Hm.M. 7 07.9 42.36 4 05.5 80 Lucăceşti h.43 1 08.3 Prisaca Dornei Hm.56 1 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers 9.25 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 05.12 1 08.8 Frasin 9 06.23 2 08. 7 06.26 7.12 6. 6 07.53 3..51 03h 23m SUMARUL.0 190.47 6. 1 7 07.13 5. 7 05. Nr. 5 07.59 1 08.50 7.57 15 06.7 65 VAMA 5 07.02 05h 10m SUMARUL.38 3.19 1 06.45 2 07.35 5.04 1 07.55 5.28 7. 97 .44 4.57 5.0 Ciprian Porumbescu Hm.40 9.8 70 SUCEAVA 7 18. 12 08.0 5.9 50 Mestecăniş 10 08.36 2 07.9 Iacobeni 9 08.8 Molid Hm.VATRA DORNEI Circulă în zilele de 6 şi 7. 5704 Dist in Km Vit STAŢII . 7 07.5 CÂMPULUNG EST HM.39 4.18 4..49 1 05.5 115.3 Sadova Hm.10 8 07.0 84.54 1 17. 10 07.4 60 VATRA DORNEI 1 7 08.45 2 06. Tren nr.28 5.34 1 08..27 1 06.7 Argestru Hm.3 GURA HUMORULUI HM. 14 265 45 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.5 Gura Humorului Oraş 6 06.47 3.5 74.00 8.

9 Mestecăniş 1 10 06.28 1 16.8 Pojorâta Hm.55 5.1 CÂMPULUNG MOLD.44 8.7 Iacobeni 1 10 06.55 8 17.55 4.0 Stroieşti 8 17. 6 06. 5 16. 5710 VATRA DORNEI . 1 8 16.16 4.46 1 16.08 01h 03m SUMARUL.46 1 15. 9 15.43 1 06.23 5.56 1 06.54 1 17. 12 06. 5 07. 98 . 5 07.31 1 17.CÂMPULUNG MOLDOVENESC Dist in Km Vit STAŢII ..4 70 SUCEAVA 7 18.03 3.7 Iacobeni 1 10 15.58 1 15.4 SUCEAVA VEST 9 17..15 1 16.5 48.9 Câmpulung Est Hm.9 50 Valea Putnei P.47 4.14 1 17. 5 157 30 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.12 1 15.8 30.22 1 16. 12 15..9 Mestecăniş 1 10 15.15 6.0 115.02 1 07.23 1 15..8 40.06 7.36 1 16.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VATRA DORNEI 06.02 5. Dist in Km Vit STAŢII .5 60 Argestru Hm.12 5. 9 16.53 3.23 3. 9 06.5 80 Ciprian Porumbescu Hm.34 5.0 Sadova Hm.M.24 5.11 1 06.3 37.05 1 16.7 65 VAMA 6 16.8 30.23 6.13 5.1 GURA HUMORULUI HM. 2 11 17.34 8. 5706 VATRA DORNEI . 8 17.40 5 17.8 61.5 60 Argestru Hm.8 Frasin 7 16.57 3.33 1 15.03 7.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VATRA DORNEI 14.M.02 03h 07m SUMARUL.47 3.1 65 CÂMPULUNG MOLD.3 Molid Hm.01 1 15. Nr.32 7.4 Prisaca Dornei Hm.33 1 06.45 9.5 73.22 1 06.8 Pojorâta Hm.SUCEAVA Circulă în zilele de 6 şi 7.37 6.22 1 17.05 4. 6 16.0 Sadova Hm. 2 57 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.52 1 15. 5 15.3 52.4 110. 5 15. Nr.3 37.6 GURA HUMORULUI ORAŞ 9 16.8 68.9 50 Valea Putnei P. 6 15.29 5.5 Lucăceşti h.9 Berchişeşti Hm.59 3. 7 17.

1 Măgura Ilvei Hm..21 1 16. 5 16. 7 16.3 Pojorâta Hm.34 1 17.24 3.30 1 15.15 7.23 1 15.55 7.0 112. 5 15.3 Strâmba h.M.39 1 16.4 Ramificaţia Floreni 3 .48 1. 5711 CÂMPULUNG MOLDOVENESC . 1 10 18.1 60 VATRA DORNEI 1 7 16.23 7. .31 8.3 65 Sadova Hm. 12 15..0 55 Vatra Dornei Băi hc.13 5.34 3.ILVA MICĂ Dist in Km Vit STAŢII . 1 11 17.2 Ilva Mare Hm.25 1 16.43 1 17.12 1 17.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CÂMPULUNG MOLD.25 2.29 1 18. 15.5 70 Leşu Ilvei Hm.04 1 16.9 Iacobeni 9 16.40 3.35 5.51 4.5 ILVA MICĂ 1 6 18.36 03h 18m SUMARUL.3 Larion Hm.14 4.4 Roşu Hm.43 1 15. 3 16.1 60 Silhoasa Hm.47 1 16. Nr.5 Poiana Ilvei 1 8 18. 6 15.54 1 15.9 50 Mestecăniş 10 15.05 1 18.22 1.24 1 18.3 80 Coşna Hm. 8 16.8 Lunca Ilvei 8 17.44 7.55 5. 10 173 25 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.57 5 17.5 49.06 4.30 3.26 4.44 5.7 Argestru Hm.05 5.0 Dorna Candrenilor h.14 1 18.5 37. 1 6 16. 1 9 17. 4 18. 1 10 17.0 6.02 8.13 1 16.0 Grădiniţa 1 10 17.8 Valea Putnei P.54 1 17.33 1 16. 9 18.18 3. 16. 99 .0 60 FLORENI 1 7 16.22 1 17.

4 55 VATRA DORNEI 3 21.00 1 19.16 4.23 1 19. 1 9 20.23 6 20.4 Vatra Dornei Băi hc. 20.29 4.5 70 Poiana Ilvei 8 19.38 3.0 75. 1 9 19.33 1 19.06 1 19.14 8.44 3.52 1 19. 9 108 19 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.43 1 19.1 Ilva Mare Hm.01 2.53 7.07 7.37 1 20.8 Silhoasa Hm.44 5.3 Ramificaţia Floreni 4 .0 80 Coşna Hm.VATRA DORNEI Dist in Km Vit STAŢII . 1 8 19.04 5.58 1 20. 5 20.59 1.3 Grădiniţa 1 9 20. 1 6 20.3 Leşu Ilvei Hm.51 4. 7 20.1 60 Larion Hm. 5 19.03 1 20. 1 10 20.4 63.2 Lunca Ilvei 9 19.50 1 20.34 7.5 FLORENI 1 4 20.5 Măgura Ilvei Hm.24 7.13 1 20. Nr. 100 .. .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ILVA MICĂ 18.33 1. 1 7 19.0 Roşu Hm. 1 5 19.55 3. 5712 ILVA MICĂ .02 02h 07m SUMARUL.43 1 20.0 Strâmba h.5 60 Dorna Candrenilor h.15 1 19..

7 09.5 Lucăceşti h.8 Molid Hm.55 7.47 1 04.8 31.01.2017.19 9. 01.5 74.19 6.2018.2018 şi 08. 7 09.11 6. 04. 8 06.58 4..38 6.33 4.05 3.45 9.48 7.5 36.02 6.18 1 05.3 62.6 VAMA 6 05.01 1 06.4 73. Dist in Km Vit STAŢII .2018.5 CÂMPULUNG EST HM.19 7. Dist in Km Vit STAŢII .10 1 09.42 7.0 Stroieşti 7 06. 2 11 05.36 2 09. Nr.18 1 09.11 7.8 CÂMPULUNG EST HM.2017. 1 7 10.0 70 SUCEAVA VEST 8 08. 2 10 09. 3 99 16 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.9 42. 5 05.10 1 06.01 1 10.28 1 06. 7 09.20 1 10.5 80 Lucăceşti h. 10 10.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CÂMPULUNG MOLD.3 Prisaca Dornei Hm.10 1 05..3 SUCEAVA VEST 9 06.02 1 09.44 1 08.12.36 5.4 Stroieşti 9 08.09 1 10.04 1 05.41 3.53 1 05. 3 99 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.CÂMPULUNG MOLDOVENESC Nu circula în data de 25.3 CÂMPULUNG MOLD.03 6.5 Berchişeşti Hm.0 5..11 5.29 5.10 7..3 15. 7 06.30 4. 101 .0 78.18 1 06.02 4. 1 8 05.56 3.41 1 05.3 70 SUCEAVA 7 06.5 Gura Humorului Oraş 6 09.29 1 09. 7 10.7 65 VAMA 5 10.54 6.3 65 Molid Hm.8 Frasin 7 05. 5721 SUCEAVA .5 80 Ciprian Porumbescu Hm.8 Frasin 9 09.28 5 05.SUCEAVA Nu circula în data de 25. 6 04.9 Berchişeşti Hm.04. .2018 şi 08.8 78. Nr. 9 04.48 5.3 GURA HUMORULUI HM. 7 09.55 1 09.21 3.8 3.36 01h 55m SUMARUL.01.0 Ciprian Porumbescu Hm. 01.54 1 08.47 1 09.0 GURA HUMORULUI HM.12.3 Prisaca Dornei Hm.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 08.57 1 04.04.28 01h 52m SUMARUL.5 GURA HUMORULUI ORAŞ 9 05. 5720 CÂMPULUNG MOLD.5 11.

SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII .5 CÂMPULUNG EST HM.13 1 15.3 Prisaca Dornei Hm. 10 21.23 1 20.5 74.31 6.03 1 16.3 Prisaca Dornei Hm.8 Frasin 9 20.41 5.0 GURA HUMORULUI HM.24 4. Nr. . 1 7 21.31 3.51 5.55 4.04 7. 102 . 3 99 12 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.4 Stroieşti 10 19.49 7.56 1 19. 7 19.6 VAMA 6 15.. 7 16.9 42.5 Lucăceşti h. 7 20.35 9.23 1 15.3 SUCEAVA VEST 9 16. 7 20.02 1 21.13 1 21. 2 11 16.48 1 20.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 19.30 1 15.8 3.32 1 16.0 Stroieşti 7 16.8 Molid Hm.40 1 20.45 6. 2 10 20.14 3. 5723 SUCEAVA .5 11.8 78.40 1 16.23 1 16. 8 16.0 78.5 80 Lucăceşti h.0 70 SUCEAVA VEST 8 19.57 6.CÂMPULUNG MOLDOVENESC Dist in Km Vit STAŢII .26 5.55 4..21 01h 55m SUMARUL.5 Berchişeşti Hm.45 4 19.5 80 Ciprian Porumbescu Hm.58 01h 51m SUMARUL.05 6.3 CÂMPULUNG MOLD.24 6. 7 20.7 65 VAMA 5 20..3 62.04 1 20.34 1 19.3 70 SUCEAVA 7 16.15 1 16.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CÂMPULUNG MOLD. 3 100 15 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.0 Ciprian Porumbescu Hm.54 1 15.5 GURA HUMORULUI ORAŞ 9 15.24 4.07 3..5 36.41 9.4 73.44 1 15.36 1 15.54 1 20.8 31.14 7.0 5.33 7.8 CÂMPULUNG EST HM.5 Gura Humorului Oraş 6 20. 7 21.3 65 Molid Hm. 15.3 15. Nr.50 1 16.8 Frasin 7 15.30 1 20. 9 15. 1 8 16.12 1 20.03 7.3 GURA HUMORULUI HM.16 6. 5 15.9 Berchişeşti Hm. 6 15. 5722 CÂMPULUNG MOLD.37 5.13 7.49 3.

5730 CACICA HM..28 3.4 20. 1 8 03.06 1. 03. .44 8.11 3.42 00h 52m SUMARUL. 8 04.34 4.43 1 04.SUCEAVA Nu circulă în zilele de 6.05 1 03.7 100 DĂRMĂNEŞTI 9 03. . .10 1 04.7 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 2 .2 Todireşti h. 103 . Dist in Km Vit STAŢII .. 5731 SUCEAVA .3 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 5 . 7 04.2 10. . 7 si sarbatori legale.5 32.35 3.5 50 SUCEAVA NORD 5 02.0 50 SUCEAVA 5 04. Dist in Km Vit STAŢII . .2 Părhăuţi h. 7 si sarbatori legale. 5 .56 8.3 DĂRMĂNEŞTI 1 3 04. .5 Soloneţ h. 8 . 6 .50 2.5 Pârteşti h. 6 04.2 50 Soloneţ h.. Nu circulă în zilele de 6.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CACICA HM.5 100 SUCEAVA NORD 7 04.0 Pârteşti h.17 1 04.52 2.34 1 04.0 11. 03. 1 48 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100. 04.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 02.18 4. Nr.2 50 Todireşti h.CACICA HM.21 4.2 29. Nr.08 3.26 5. 03. 03.03 4.40 1.57 00h 54m SUMARUL. 04.0 32. .25 1 04.13 5.0 21. 03.0 CACICA HM. 7 04. 1 50 2 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100..4 Părhăuţi h. 7 .55 1 02.51 1 04.

HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 05. 1 8 06.52 1.2 Todireşti h. 8 07.4 Părhăuţi h..3 DĂRMĂNEŞTI 1 3 07.4 20. 7 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CACICA HM.41 2.5 100 SUCEAVA NORD 7 07.2 50 Soloneţ h.36 1 05.14 1 07.5 50 SUCEAVA NORD 5 05. 5 05.2 29.00 3.40 1 07. .0 Pârteşti h. 06. .32 01h 01m SUMARUL.31 2.2 50 Todireşti h.0 21.5 Soloneţ h.. 7 06..7 70 DĂRMĂNEŞTI 9 05. 07. 05.29 1.0 32.06 1 07.5 32. 104 .2 10.08 1 06.09 4.17 3.32 1 07.0 50 SUCEAVA 5 07. 5732 CACICA HM.24 3.5 Pârteşti h. Nr.37 8. 7 07.07 4. 1 50 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100. 6 06.2 Părhăuţi h. 5733 SUCEAVA .59 1 06.7 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 2 .23 1 06. Nr.Dărmăneşti circulă cu AM ataşat la semnal pentru a forma trenul 5631. Dist in Km Vit STAŢII ..15 5. 8 06.24 4.16 1 06.3 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 5 . 6 07.33 8.46 00h 54m SUMARUL.CACICA HM.SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII .0 CACICA HM.54 3.46 6 05. Pe distanţa Suceava . 1 48 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.00 5.52 4.0 11.23 1 07. .59 1 07.

0 50 SUCEAVA 5 10. 8 10.20 1 09.7 70 DĂRMĂNEŞTI 9 08.7 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 2 .21 1 10.2 Todireşti h.4 Părhăuţi h.57 5.0 CACICA HM.29 01h 01m SUMARUL.5 100 SUCEAVA NORD 7 10. 8 09.2 29. 5735 SUCEAVA .2 Părhăuţi h.34 8.49 1.39 2.0 21. 6 10. .27 1.33 1 08.5 Soloneţ h.58 3. 105 .0 Pârteşti h.04 1 10.14 3.44 00h 54m SUMARUL.57 1 09.12 1 10.50 4.13 1 09.51 3.06 4.28 2.0 32.5 32.2 10.56 1 08..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 08..13 5. Nr.31 8. 5 08.2 50 Soloneţ h. 10. Pe distanţa Suceava .38 1 10.5 50 SUCEAVA NORD 5 08.2 50 Todireşti h.43 6 08. 7 09.5 Pârteşti h. 7 09. . Dist in Km Vit STAŢII . 5734 CACICA HM.. 1 8 09.CACICA HM. 08.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CACICA HM.3 DĂRMĂNEŞTI 1 3 10. 09.0 11. 1 48 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.05 4. 1 50 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone sau RE Z6100. .05 1 09.4 20.. 6 09.30 1 10.22 3.SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII .21 4. Nr.Dărmăneşti circulă cu AM ataşat la semnal pentru a forma trenul 5633. 7 10.3 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 5 .

26 3. Nr.41 01h 01m SUMARUL.0 50 SUCEAVA 5 17..33 3. 7 16.7 70 DĂRMĂNEŞTI 9 15.CACICA HM. 5736 CACICA HM.42 8. 8 16.45 1 15. 6 17.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 15.09 5.32 1 16.55 6 16. .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CACICA HM.50 2. 1 50 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.2 50 Todireşti h.03 3.2 29.32 1 17.0 11..2 Părhăuţi h. . 6 16.25 1 16.5 Pârteşti h. 1 8 16.5 32. 106 .0 Pârteşti h. 1 48 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.33 4. 16. 8 17.5 50 SUCEAVA NORD 5 15.2 50 Soloneţ h.2 10.SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII .7 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 2 .0 21.46 8.24 5.3 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 5 . Nr. 17.49 1 17. . 7 17.5 100 SUCEAVA NORD 7 17.4 20. 5737 SUCEAVA . 5 16...4 Părhăuţi h.3 DĂRMĂNEŞTI 1 3 17.01 1.38 1.5 Soloneţ h.55 00h 54m SUMARUL.40 2.01 4.17 1 16.0 32.08 1 17.08 1 16. Dist in Km Vit STAŢII .16 4.0 CACICA HM. 7 17. 17.2 Todireşti h.Dărmăneşti circulă cu AM ataşat la semnal pentru a forma trenul 5635. Pe distanţa Suceava .18 4.23 1 17.15 1 17.09 3.41 1 17.

6 21. 1 50 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.0 11. Dist in Km Vit STAŢII . Nu circulă în zilele de 6. Dist in Km Vit STAŢII .7 70 DĂRMĂNEŞTI 9 19. .5 32. .29 1.52 4. 7 20..59 1 20.2 50 Todireşti h.3 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 5 .17 3.5 100 SUCEAVA NORD 7 21.2 50 Soloneţ h. 19.CACICA HM.14 1 21.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 19. 107 .0 21.59 1 21.SUCEAVA Nu circulă în zilele de 6.24 3.54 3.4 Părhăuţi h.36 1 19.41 2.08.7 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 2 .16 1 20. 7 si sarbatori legale cu excepţia zilei de 15. 1 48 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100.23 1 21.52 1..2018.0 50 SUCEAVA 5 21. 5 19. 1 8 20. Nr. 20.00 5.2 29.5 Soloneţ h. 8 20.33 8. 6 20.0 CACICA HM. 7 21.06 1 21.5 50 SUCEAVA NORD 5 19.46 6 19.0 32. Nr. Pe distanţa Suceava .46 00h 54m SUMARUL.00 3.32 1 21.2 Părhăuţi h.31 2.2018.09 4.24 4..37 8. 21.3 DĂRMĂNEŞTI 1 3 21. 7 20.. 5739 SUCEAVA .15 5. 7 si sarbatori legale cu exceptia zilei de 15.07 4.2 10.2 Todireşti h.Dărmăneşti circulă cu AM ataşat la semnal pentru a forma trenul 5637. 5738 CACICA HM.0 Pârteşti h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CACICA HM.08.08 1 20.23 1 20.40 1 21.5 Pârteşti h. . 8 21.4 20.32 01h 01m SUMARUL.

22 1 14. 14.2 50 Todireşti h.4 20.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CACICA HM.3 DĂRMĂNEŞTI 1 3 14.5 Soloneţ h.08 3.23 5.32 3. 108 .3 SEMNAL DĂRMĂNEŞTI 5 .0 Pârteşti h. 1 43 5 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 300 tone sau RE Z6100. 8 14.41 8..48 00h 48m SUMARUL. .5 100 SUCEAVA NORD 7 14. Dist in Km Vit STAŢII .14 1 14.0 21. 7 14.2 Părhăuţi h.15 4. 6 14. 5740 CACICA HM.00 4.. 7 14.08.2 29. . 14.40 1 14.37 1.SUCEAVA NORD Circula în data de 15.2018.31 1 14.07 1 14. Nr.

44 3.52 1 05.50 4. 8 06. Nr.9 BUHĂIEŞTI 7 07.01 1 07. 5 07.9 Rateşu Cuzei h.14 1 05.43 1 07.3 57.(600) 3 04. 5 05.55 4.2 Roşieşti hc.30 1 07.46 6.53 8.36 6.2 Brăhăşoaia h. 6311 TECUCI .2 Rateş Munteni h.3 75 Picioru Lupului h.6 Ciurea Hm.44 1 05.29 1 06.07 1 05.44 2.08 5.49 1 07.30 6. 6 08. 5 05. 6 05..08 6 07.03 1 08. 10 07.4 VASLUI 1 6 07.01 1 05. 5 06.54 1 06.2 90 Bârnova Hm.8 100 Bălteni Hm.1 7.37 8. 5 05.22 1 08.8 Ghidigeni Hm.2 Bârzeşti h.15 9.2 Banca Hm.7 1.31 3.32 7.36 1 08.31 1 05.8 Rebricea Hm.7 Bulboaca h. 6 06.56 1 07.35 1 07.06 7.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TECUCI 04.0 Berheci Hm.02 3.29 1 08.6 100* ZORLENI 8 06.8 Dragalina h.2 170.3 Grajduri 1 9 08.9 100 NICOLINA 6 08. 109 . 1 6 07.0 Dodeşti hc. 4 07. 12 195 35 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.57 5.24 1 07.45 1 06.23 5.1 65 IAŞI 2 7 08.14 9. 6 08.56 6.02 4.03 3 06. 7 05. 8 06.37 6.51 03h 50m SUMARUL.25 1 05.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .30 4.9 CRASNA 8 06.4 100 Nichişeni 2 10 05.36 1 06.55 1 04.14 5.8 FRUNZEASCA HM.52 1.25 4.23 1 06.04 6.1 Tutova 4 12 05.2 50.14 1 06. 1 6 07. 6 08.3 BÂRLAD 10 06. 5 07.24 5..26 3.7 60 TECUCI NORD HC.43 1 08. 8 08.3 125.45 6.2 Munteni Hm.9 86.5 Scânteia Hm.13 1 08.15 8.4 167.6 102.

17 1 05.4 100 Ciurea Hm. 6 06.2 Brăhăşoaia h.59 1 08. 6 08.04 1 06.40 8.56 1 06.02 1 09.3 Bârnova Hm.7 170.57 1 05.05 8.TECUCI Dist in Km Vit STAŢII .56 1 08.4 Berheci Hm. 6 06.8 BÂRLAD 1 9 07.3 Bârzeşti h.8 100 Nichişeni 5 08.15 04h 01m SUMARUL. 5 06.33 1 08.50 5. 1 7 05.3 Scânteia Hm.4 TECUCI NORD HC.20 1 07.2 162.2 Dodeşti hc.13 1 07.8 Rateşu Cuzei h.34 3.50 1 06.11 1 09.45 5 05. 6 07. 8 07.6 95 Picioru Lupului h.43 2 06. 8 07.45 4.07 15 08.35 9. 1 6 07.2 100 Bălteni Hm.2 BUHĂIEŞTI 5 06.2 Bulboaca h. 2 9 08.10 6. 5 06.9 44.10 1 06.7 VASLUI 8 06.21 5.8 67.11 3. 9 05.6 Munteni Hm.50 6.37 1 05.18 4. 5 06. Nr.02 2.57 3.5 Rebricea Hm.5 70** ZORLENI 10 07.09 1 05.(600) 8 09.17 6.2 Dragalina h. 110 .51 4.2 65 NICOLINA 2 7 05.7 83.2 2.22 7. 12 192 49 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .2 80 Grajduri 1 7 05.8 Tutova 7 08.3 FRUNZEASCA HM.57 6.0 Rateş Munteni h. 4 11 08..16 1 06.34 1 06.58 5.38 1 07. 5 06..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 05.9 Roşieşti hc.39 1 08.1 Ghidigeni Hm.27 1 05.03 6.48 3 07.38 5.14 6.1 168.28 1 06.28 9.39 7.1 60 TECUCI 3 09.2 112.12 1.0 Banca Hm.04 1 07. 4 06.29 4. 7 05.28 5.00 6.2 CRASNA 7 07.27 1 07.23 1 06. 5 09.24 3.3 119. 9 05.51 8.49 1 08.05 4. 6312 IAŞI .

37 4.3 BÂRLAD 10 14.14 5.08 4.1 7.1 65 IAŞI 2 7 17. 5 13.1 Tutova 4 12 14.8 Ghidigeni Hm.39 8.4 VASLUI 1 6 15.9 86.8 Dragalina h. 8 15.. 6 15.(600) 3 13.53 1 13.8 100 Bălteni Hm.47 1 13.41 4.07 1 16.32 6.48 4.4 100 Nichişeni 2 10 14. 6 17.18 7.36 1 16.11 1 14.42 03h 55m SUMARUL. 6313 TECUCI .3 57.05 5.42 6. 10 16.57 9.8 Rebricea Hm.49 3 14.2 Munteni Hm.2 Banca Hm.00 1 14.IAŞI În perioada lucrărilor la linie se anulează pe distanta Tecuci - Barlad.8 FRUNZEASCA HM.26 5 16. 6 16. 5 14.9 100 NICOLINA 6 17.21 4.38 1 14. 5 15.6 102.2 Roşieşti hc. 5 16. 8 15. 1 6 15.00 1 15.9 Rateşu Cuzei h.6 100* ZORLENI 8 15.0 Berheci Hm.7 60 TECUCI NORD HC.2 Bârzeşti h.9 BUHĂIEŞTI 7 16.55 6.41 1 13.6 Ciurea Hm.17 1 14.48 5.30 1 14.13 1 16.47 1 15.5 Scânteia Hm.20 1 17.2 50.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TECUCI 13.22 1 15..04 1 17.18 1 16.23 8.4 167.09 1 15. 12 195 40 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone .14 3. Nr.27 1 17.3 75 Picioru Lupului h.16 6.01 9.01 8.15 1 15.0 Dodeşti hc. 111 .31 6. 5 16.10 5.7 Bulboaca h. Dist in Km Vit STAŢII .54 1 16.38 1. 4 16.31 3.12 3.2 Brăhăşoaia h.19 6. 6 14. 5 13.48 3.7 1.54 3 15.13 1 17. 8 17.2 170.3 Grajduri 1 9 17.3 125.31 1 15.40 1 15.43 5 16.54 5.35 2.2 90 Bârnova Hm.2 Rateş Munteni h. 7 14.52 7.34 1 17. 1 6 16. 6 17.9 CRASNA 8 15.28 6.

5 14.7 VASLUI 8 14.3 119.54 1 13.43 5.26 5.02 1 15. 4 11 16.5 Rebricea Hm.8 Tutova 7 16. 5 16.04 1 17.49 1 16.2 Bulboaca h.48 1 13.2 100 Bălteni Hm. 112 .05 7..39 1 14.33 8.04 1 16.28 7.16 5.37 11 15..06 4.9 Roşieşti hc.56 1 15. 8 15. 6 14.49 4.07 1 14. 1 6 15.50 3.22 11 16.53 1 14. Nr.(600) 8 17. 2 9 16. 7 13.2 BUHĂIEŞTI 5 14.27 1 15.55 1 16.2 2.6 Munteni Hm.46 6.12 1 14.17 3.56 6.2 Brăhăşoaia h.40 4.18 6 14.10 5.45 1 14.0 Rateş Munteni h.8 BÂRLAD 1 9 15.42 1 16.24 9.0 Banca Hm.16 1 15. 9 13.4 Berheci Hm.33 1 13.TECUCI Dist in Km Vit STAŢII . 12 192 54 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. 8 15.4 TECUCI NORD HC.42 5.58 6.05 1.2 65 NICOLINA 2 7 12.2 CRASNA 7 14.8 Rateşu Cuzei h.4 100 Ciurea Hm.2 Dragalina h.34 6.50 2.13 4.7 170.3 FRUNZEASCA HM.57 6.9 44.05 1 13.2 80 Grajduri 1 7 13.54 8.09 1 15. 5 13.8 100 Nichişeni 5 16.08 3.2 112. 9 13.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 12.08 04h 06m SUMARUL.5 70** ZORLENI 10 15.2 Dodeşti hc.41 1 13.6 95 Picioru Lupului h. 6 15. 5 14.3 Bârnova Hm.03 6.1 Ghidigeni Hm.34 4. 5 14. 6 16.17 9.1 60 TECUCI 3 17.32 2 14.7 83.3 Bârzeşti h.57 1 12.48 8.00 1 14.25 1 13.15 1 13.16 1 16. 4 14.2 162.1 168. 6 13.55 3.3 Scânteia Hm. 6314 IAŞI .8 67. 1 7 13.01 6.

Nr. 6315 TECUCI - IAŞI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TECUCI 18.53
1.7 1.7 60 TECUCI NORD HC.(600) 3 18.56 1 18.57
6.1 7.8 FRUNZEASCA HM. 5 19.02 4 19.06
3.2 Rateş Munteni h. 5 19.11 1 19.12
5.0 Berheci Hm. 6 19.18 1 19.19
8.4 100 Nichişeni 2 10 19.29 1 19.30
3.8 Ghidigeni Hm. 5 19.35 1 19.36
7.1 Tutova 4 12 19.48 1 19.49
6.8 Dragalina h. 7 19.56 1 19.57
8.2 50.3 BÂRLAD 10 20.07 1 20.08
7.3 57.6 100* ZORLENI 8 20.16 1 20.17
9.2 Banca Hm. 8 20.25 1 20.26
5.0 Dodeşti hc. 5 20.31 1 20.32
6.2 Roşieşti hc. 6 20.38 1 20.39
8.9 86.9 CRASNA 8 20.47 1 20.48
6.7 Bulboaca h. 8 20.56 1 20.57
4.2 Munteni Hm. 1 6 21.03 1 21.04
4.6 102.4 VASLUI 1 6 21.10 1 21.11
9.8 100 Bălteni Hm. 10 21.21 1 21.22
4.2 Brăhăşoaia h. 5 21.27 1 21.28
3.2 Bârzeşti h. 4 21.32 1 21.33
6.3 125.9 BUHĂIEŞTI 7 21.40 1 21.41
3.9 Rateşu Cuzei h. 5 21.46 1 21.47
4.8 Rebricea Hm. 1 6 21.53 1 21.54
5.5 Scânteia Hm. 6 22.00 1 22.01
6.3 Grajduri 1 9 22.10 1 22.11
5.2 90 Bârnova Hm. 8 22.19 1 22.20
5.3 75 Picioru Lupului h. 6 22.26 1 22.27
4.6 Ciurea Hm. 6 22.33 1 22.34
6.4 167.9 100 NICOLINA 6 22.40 1 22.41
2.2 170.1 65 IAŞI 2 7 22.48
03h 46m SUMARUL... 12 195 31
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tonaj maxim = 500 tone.

113

Nr. 6316 BÂRLAD - TECUCI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BÂRLAD 21.01
8.2 Dragalina h. 8 21.09 1 21.10
6.8 Tutova 7 21.17 1 21.18
7.1 Ghidigeni Hm. 4 11 21.29 1 21.30
3.8 100 Nichişeni 5 21.35 1 21.36
8.4 Berheci Hm. 2 9 21.45 1 21.46
5.0 Rateş Munteni h. 6 21.52 1 21.53
3.2 42.5 FRUNZEASCA HM. 5 21.58 1 21.59
6.1 48.6 TECUCI NORD HC.(600) 8 22.07 1 22.08
1.7 50.3 60 TECUCI 3 22.11
00h 58m SUMARUL... 6 51 7
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tonaj maxim = 500 tone .

114

Nr. 6401 BÂRLAD - IAŞI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BÂRLAD 11.45
7.3 7.3 100* ZORLENI 8 11.53 1 11.54
9.2 Banca Hm. 8 12.02 1 12.03
5.0 Dodeşti hc. 5 12.08 1 12.09
6.2 Roşieşti hc. 6 12.15 1 12.16
8.9 36.6 CRASNA 8 12.24 1 12.25
6.7 Bulboaca h. 8 12.33 1 12.34
4.2 Munteni Hm. 1 6 12.40 1 12.41
4.6 52.1 VASLUI 1 6 12.47 2 12.49
9.8 100 Bălteni Hm. 10 12.59 1 13.00
4.2 Brăhăşoaia h. 5 13.05 1 13.06
3.2 Bârzeşti h. 4 13.10 1 13.11
6.3 75.6 BUHĂIEŞTI 7 13.18 1 13.19
3.9 Rateşu Cuzei h. 5 13.24 1 13.25
4.8 Rebricea Hm. 1 6 13.31 1 13.32
5.5 Scânteia Hm. 6 13.38 5 13.43
6.3 Grajduri 1 9 13.52 1 13.53
5.2 90 Bârnova Hm. 8 14.01 2 14.03
5.3 75 Picioru Lupului h. 6 14.09 1 14.10
4.6 Ciurea Hm. 6 14.16 1 14.17
6.4 117.6 100 NICOLINA 6 14.23 1 14.24
2.2 119.8 65 IAŞI 2 7 14.31
02h 46m SUMARUL... 6 140 26
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tonaj maxim = 500 tone.

115

Nr. 6402 IAŞI - BÂRLAD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 06.49
2.2 2.2 65 NICOLINA 2 7 06.56 1 06.57
6.4 100 Ciurea Hm. 7 07.04 1 07.05
4.6 95 Picioru Lupului h. 9 07.14 1 07.15
5.3 Bârnova Hm. 9 07.24 1 07.25
5.2 80 Grajduri 1 7 07.32 1 07.33
6.3 Scânteia Hm. 1 7 07.40 1 07.41
5.5 Rebricea Hm. 6 07.47 1 07.48
4.8 Rateşu Cuzei h. 5 07.53 1 07.54
3.9 44.2 BUHĂIEŞTI 5 07.59 1 08.00
6.3 Bârzeşti h. 6 08.06 1 08.07
3.2 Brăhăşoaia h. 4 08.11 1 08.12
4.2 100 Bălteni Hm. 5 08.17 1 08.18
9.8 67.7 VASLUI 8 08.26 1 08.27
4.6 Munteni Hm. 5 08.32 1 08.33
4.2 Bulboaca h. 5 08.38 1 08.39
6.7 83.2 CRASNA 7 08.46 1 08.47
8.9 Roşieşti hc. 8 08.55 1 08.56
6.2 Dodeşti hc. 6 09.02 1 09.03
5.0 Banca Hm. 1 6 09.09 1 09.10
9.2 112.5 ZORLENI 10 09.20 1 09.21
7.3 119.8 70** BÂRLAD 1 9 09.30
02h 41m SUMARUL... 6 141 20
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tonaj maxim = 500 tone.

116

2 Banca Hm.25 2. 10 15.31 4.1230 6.IAŞI Nu circulă în zilele de 6. 6 13930 2330 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.2 Munteni Hm.5 Scânteia Hm. Nr.24 1 16. Dist in Km Vit STAŢII .19 8.27 1 14.03 1 16.18 6..26 3. 1 6 15.17 1 16.37 1 15..10 1 16.8 Rebricea Hm.54 1 15. 6 14.0 Dodeşti hc.08 4.11 4.9 Rateşu Cuzei h.4 117. 117 . 4 15.49 7.9 36.28 6. 1 6 14.37 4.3 7.32 02h 43m SUMARUL.1 VASLUI 1 6 14. 6403 BÂRLAD .2 90 Bârnova Hm.12  14.44 1 15.1730  15.57 1 13.6 CRASNA 8 14.3 Grajduri 1 9 15.1830  14.36 1 14.2 Bârzeşti h.38 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 13.44 4.04 5. 6 16.07 5.2 Brăhăşoaia h.18 6.7 Bulboaca h.8 65 IAŞI 2 7 16.3 75.6 Ciurea Hm.13  15.25 1 15. 8 16.43 1 14.1330 3.50 1 14.8 100 Bălteni Hm.2 Roşieşti hc. 6 16.3030  15.3 100* ZORLENI 8 13.3 75 Picioru Lupului h. 8 14. 430 15.6 52.58 9.01 7 15.2 119.51 9.55 5. 5 14.45 6.6 100 NICOLINA 6 16. 5 15.06 1 14. 8 14.6 BUHĂIEŞTI 7 15. 6 15.

06 9. 5 12.2 112.5 ZORLENI 10 13.6 Munteni Hm.9 Roşieşti hc. 7 10.56 1 11.58 4.8 70** BÂRLAD 1 9 13.23 1 12.35 1 12.2 80 Grajduri 1 7 11.50 1 11.BÂRLAD Nu circulă în zilele de 6.44 1 11.04 3. 9 11..8 67.2 Brăhăşoaia h.18 5.2 100 Bălteni Hm. 6 12.24 4.08 1 12. 5 12.43 1 12.7 VASLUI 8 12.5 Rebricea Hm.5830  12.17 7. 8 12.05 1 13.29 1 12.15 9.44 8.57 6. Dist in Km Vit STAŢII .0 Banca Hm.30 4. 6 141 23 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. 1 7 11.6 95 Picioru Lupului h.25 1 11.8 Rateşu Cuzei h.09 4.51 3.52  12.7 83. Nu circulă în perioada închiderilor de linie. 9 11.57 1 10.38 5.26 02h 44m SUMARUL. 5 12.3 Scânteia Hm.5230 6.16 1 13. 4 12. 6 11.50 6.08 5.2 Bulboaca h. 6404 IAŞI .49 1 10.2 BUHĂIEŞTI 5 11.3 Bârnova Hm.17 1 11.2 Dodeşti hc.2 2..59 5.42 2. 1 6 13.2 65 NICOLINA 2 7 10.26 6.2 CRASNA 7 12.45 4. 118 .3 Bârzeşti h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 10. Nr.14 1 12.03 1 12.36 6.9 44.3 119.4 100 Ciurea Hm.33 5 11. 6 12.07 1 11. 5 11.

7 VASLUI 8 18.7 83.2 2.18 6.5 ZORLENI 10 19.5 Rebricea Hm.35 1 17. 1 7 18.13 4.12 8.34 1 19..52 4. 5 18. 6406 IAŞI .2 65 NICOLINA 2 7 17.2 Dodeşti hc.26 4.0 Banca Hm.46 5.2 CRASNA 7 19. Nr.51 1 18.8 Rateşu Cuzei h. 9 17. 7 17.3 Bârnova Hm.31 1 18.55 02h 45m SUMARUL.57 1 18.01 1 18.54 6.58 4. 5 19.2 Brăhăşoaia h.2 100 Bălteni Hm.37 4.11 1 19.35 9. 5 18.4 100 Ciurea Hm.45 1 17.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 17.45 1 19.6 95 Picioru Lupului h. 5 18..03 1 19.2 80 Grajduri 1 7 17.2 Bulboaca h.42 1 18. 8 19.20 1 19.43 9.36 1 18.32 3.17 1 17.8 67.28 5. 6 18.6 Munteni Hm.18 1 18.46 7.36 5.10 2.8 70** BÂRLAD 1 9 19.04 6.3 Scânteia Hm.24 1 18.25 6. 6 19.9 Roşieşti hc. 4 18. 6 18. 119 .2 112. 1 6 19. 6 141 24 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.19 3.02 5.3 Bârzeşti h.08 5 18.25 1 17.21 6.3 119.2 BUHĂIEŞTI 5 18. 9 17.27 1 19.BÂRLAD Dist in Km Vit STAŢII .53 1 17.9 44.

17 6.IAŞI Nu circulă în zilele de 7 si sarbatori legale.24 5.32 01h 37m SUMARUL.45 6.16 1 17.47 4. 6 17.2 Brăhăşoaia h.8 Bălteni Hm.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 15. 4 85 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. 4 17.25 01h 38m SUMARUL.3 Scânteia Hm.8 Rateşu Cuzei h.9 Rateşu Cuzei h.5 100 BUHĂIEŞTI 7 04. Nr. 4 04.53 3.55 5. 1 7 16.3 Bârnova Hm.59 6. 6412 IAŞI . Dist in Km Vit STAŢII .54 1 04.3 75 Picioru Lupului h.03 1 16. 9 16.2 90 Bârnova Hm. 10 04.6 Ciurea Hm.06 4.38 5.44 1 04.17 1 05..24 1 05.31 1 16.8 67.55 9.2 Brăhăşoaia h.04 4.32 6.05 1 17.3 Grajduri 1 9 04. Nr. 6 16.10 1 17.23 1 16.39 1 16.2 80 Grajduri 1 7 16.12 3.VASLUI Dist in Km Vit STAŢII .2 Bârzeşti h.5 100 NICOLINA 6 05.13 1 16.05 1 04. 6 05. 5 17.5 Scânteia Hm.47 2.04 5.. 9 16.11 4.52 1 16.3 23.2 67.56 6.06 3.40 5.16 1 04.4 100 Ciurea Hm.2 BUHĂIEŞTI 5 16.7 65 IAŞI 2 7 05.11 1 04.24 1 04. 1 6 04.2 2. 5 16.30 1 04.25 2.3 100 Bârzeşti h.58 1 16.6 95 Picioru Lupului h.2 Bălteni Hm.7 VASLUI 8 17. 7 16.14 5.18 6. 5 04.37 1 04.9 44.4 65.8 Rebricea Hm. 6 05.46 1 16. 8 05.54 2 15. 6411 VASLUI .10 1 05.17 9..03 1 05..25 3.11 4.31 4. 120 .5 Rebricea Hm. 4 85 12 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.2 65 NICOLINA 2 7 15.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VASLUI 03. 6 04. 5 04.

4 100 Ciurea Hm.59 1 05.10 1 05.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII . 6 20.24 1 05.28 2. 4 85 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.3 Scânteia Hm.49 9..54 5.27 4.11 1 06.3 23.38 1 05.19 1 20. 6 20.4 65. 5 05. 10 04.11 1 20.9 Rateşu Cuzei h.32 5.06 3.8 67.36 6.VASLUI Dist in Km Vit STAŢII . 121 . 1 6 05.05 1 05. 4 20.00 4.49 5.57 1 05.45 1 20. 8 05..18 1 05. Nr. 5 05.51 4. 7 19.35 1 19.39 6.6 Ciurea Hm. 9 19.05 4.2 67. 4 05.2 Bălteni Hm.56 1 20.7 VASLUI 8 21..3 Bârnova Hm.48 1 05.39 6.3 100 Bârzeşti h.18 2 06.05 01h 37m SUMARUL. 6413 VASLUI .2 Bârzeşti h. 6414 IAŞI .11 6.8 Rateşu Cuzei h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VASLUI 04.43 1 19. 4 85 12 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.57 9.5 100 BUHĂIEŞTI 7 05.26 1 20. 5 20.7 65 IAŞI 2 7 06. 1 7 20..58 5.38 1 20.32 1 20.2 90 Bârnova Hm.2 Brăhăşoaia h.3 75 Picioru Lupului h.12 6.5 100 NICOLINA 6 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 19. 6 06. 9 20. 6 06.2 65 NICOLINA 2 7 19.12 6.33 3.5 Rebricea Hm. 5 20.3 Grajduri 1 9 05.27 01h 38m SUMARUL.50 1 20.2 BUHĂIEŞTI 5 20.8 Bălteni Hm.31 1 05.03 1 20. 6 05.8 Rebricea Hm.2 Brăhăşoaia h.20 2.2 80 Grajduri 1 7 20.53 1 19.9 44.6 95 Picioru Lupului h.44 4.20 5.2 2.19 3.46 3.04 1 06. Nr.04 5.5 Scânteia Hm.25 4.

.45 5.11 1 19.06 3.8 Bălteni Hm. 4 85 19 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.2 Brăhăşoaia h.2 90 Bârnova Hm.04 2 19. Nr.8 Rebricea Hm. 1 6 19.13 01h 44m SUMARUL. 6 19.59 6. 8 19.12 4.39 7 18.2 Bârzeşti h.3 23.46 4.5 100 BUHĂIEŞTI 7 19. 5 18.18 1 19.51 1 18.5 Scânteia Hm.52 3.57 6. 6 19.25 1 19.3 75 Picioru Lupului h.05 1 20.19 5.35 1 19. 122 .29 9.51 1 19.7 65 IAŞI 2 7 20.58 1 19.9 Rateşu Cuzei h. 4 18..52 4. 10 18. 5 19.2 67.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VASLUI 18.5 100 NICOLINA 6 20.3 Grajduri 1 9 19.36 5.6 Ciurea Hm.26 6.4 65.56 1 18.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII . 6 19.44 1 19. 6415 VASLUI .06 2.

27 1 10. 10 05.01 1.44 3.7 95 PAŞCANI 3 11.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 .9 PODU ILOAIEI 7 10.8 22.8 PODU ILOAIEI 6 05.0 TÂRGU FRUMOS 9 10.40 14. 6441 IAŞI .04 01h 24m SUMARUL.17 5. 6 10.9 95 Budăi hc.35 3.6 LEŢCANI 7 05.17 1 10. Nr. .24 13.43 1 04.50 6.50 13.7 Ruginoasa Hm..18 11.1 52.40 6. 4 10.03 5.1 Pietrişu h.09 1 10.47 01h 26m SUMARUL.3 80 Costeşti Iaşi hc.02 1 10.PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII .16 1 05. 1 9 10.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 09.23 1 05..32 14. 3 76 8 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone.54 1 09.10 5.. 123 .59 11. 5 04.7 Costeşti Iaşi hc.3 80 Pietrişu h.35 1 04.1 TÂRGU FRUMOS 1 8 04.09 1 05.39 1 10.. . 6442 PAŞCANI .21 1.4 Ruginoasa Hm.34 1 10. 11.1 100 LEŢCANI 1 14 09.49 1 10.7 100 IAŞI 2 15 05.3 75.1 14.31 1 05.1 Budăi hc.1 75. 11 04.36 6. Nr.9 95 Sârca Hm.28 6.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 04.0 Sârca Hm.8 61.10 5.55 8.58 1 04.24 8.49 1 04.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII . 3 78 8 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. 7 04.4 Ramificaţia Paşcani 11 . 04. 1 7 10. 6 05. 6 10.

18 11.0 TÂRGU FRUMOS 9 12. 6445 IAŞI . . 1 7 12.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 21.1 Budăi hc.03 5.40 6.03 5.55 8.35 3.1 Budăi hc. Nr.40 6.9 95 Sârca Hm.54 1 21.49 1 12.1 Pietrişu h. 6 22.10 5.PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII .02 1 22.1 Pietrişu h.28 6.1 14.8 22.01 1. Nr.04 01h 24m SUMARUL.09 1 12.8 22. 23. 1 9 12.02 1 12. 1 7 22. 6443 IAŞI .7 Ruginoasa Hm. 6 12.55 8.49 1 22. 4 12.04 01h 24m SUMARUL.40 14.54 1 11.50 13.4 Ramificaţia Paşcani 11 .18 11.17 1 22..3 80 Costeşti Iaşi hc.PAŞCANI Dist in Km Vit STAŢII .3 75.01 1. .09 1 22.7 95 PAŞCANI 3 13.39 1 22.40 14.4 Ramificaţia Paşcani 11 .35 3.28 6. 6 22.34 1 22.10 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 11. 13.9 PODU ILOAIEI 7 12.9 PODU ILOAIEI 7 22.1 100 LEŢCANI 1 14 11. 1 9 22. 3 76 8 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone... 6 12.3 75.1 100 LEŢCANI 1 14 21..7 95 PAŞCANI 3 23.50 13.7 Ruginoasa Hm. 3 76 8 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tonaj maxim = 500 tone. 124 .34 1 12.27 1 22.27 1 12.9 95 Sârca Hm.17 1 12. 4 22.39 1 12.3 80 Costeşti Iaşi hc.1 14.0 TÂRGU FRUMOS 9 22.

05.7 si sarbatori legale.05. Dist in Km Vit STAŢII .21 2.2 65 IAŞI 2 7 05.8 Cristeşti Jijia 8 05. 8 04.15 2. 5 04. Nr.26 1 05.0 Remiza T Socola h.8 80 Cristeşti Jijia 2 8 04.16 4.23 2. 6502 IAŞI .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers UNGHENI PRUT HM.28 1 04.33 2.0 Socola 2 5 05.7 si sarbatori legale..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 04.IAŞI Nu circulă în zilele de 6.04.47 5. 3 . Nu circulă în zilele de 6. 4 36 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700.29 2.22 1 04..5 19.55 00h 40m SUMARUL. 4 36 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700.00 5.2 21.2 UNGHENI PRUT HM.9 Remiza T Socola h.2 2. .8 21.32 4. .2 65 NICOLINA 2 7 04.32 1 05.8 80 Holboca Hm.46 1 04.M.27 2. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76%.9 Holboca Hm.08 1 05. 6501 UNGHENI PRUT H.38 3. Nr..15 1 05.0 50 NICOLINA 5 05.37 1 04.M. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% 125 . Dist in Km Vit STAŢII . 5 .UNGHENI PRUT H.40 00h 40m SUMARUL. .09 3.. 6 05.5 50 Socola 5 04.

6503 UNGHENI PRUT H.41 2.0 Socola 2 6 07. 6 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 06. Nr. 8 07.UNGHENI PRUT H.0 Remiza T Socola h.9 Remiza T Socola h.40 1 07.5 19.2 21.13 1 07.35 2.2 65 IAŞI 2 7 07.27 1 07.30 1 06.36 4.31 2.05 5.52 5.5 50 Socola 5 06.9 Holboca Hm. 6 07. 4 38 5 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700.34 1 07.2 2. 4 06.8 21.8 Cristeşti Jijia 8 07. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% 126 .43 3.20 1 07. Nr.00 00h 43m SUMARUL..17 2.0 50 NICOLINA 5 07. 6504 IAŞI . 07.M.35 1 06.8 80 Cristeşti Jijia 2 8 06.21 4.M.51 1 06.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII . Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76%. .2 UNGHENI PRUT HM..14 3. 4 38 5 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700.24 1 06.2 65 NICOLINA 2 7 06. 6 07.48 00h 43m SUMARUL.. Dist in Km Vit STAŢII .25 2.42 1 06.28 2.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers UNGHENI PRUT HM.8 80 Holboca Hm..

5 19.47 2. sarbatori legale si în următoarele perioade: 23.04- 22.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 14.2 65 IAŞI 2 7 15.M.27 4.40 1 15.01.04.06-09.2 65 NICOLINA 2 7 14.54 1 14. 10. Nr.01.31 2.UNGHENI PRUT H.02-11.02-11.14. .2018.06-09.2018.03 00h 40m SUMARUL.0 50 NICOLINA 5 15.5 50 Socola 5 14. 10.30 1 14. 03. 6505 UNGHENI PRUT H.8 21.33 1 15.40 4. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% Nr. . Dist in Km Vit STAŢII .20 3.55 5.2018.36 1 14.26 1 15.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers UNGHENI PRUT HM. 4 36 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700. 23.54 00h 43m SUMARUL.12. 4 38 5 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700. 3 .2018.8 Cristeşti Jijia 8 15.8 80 Cristeşti Jijia 2 8 14. 8 15.9 Remiza T Socola h.09.04- 22.2017-07..2018.IAŞI Nu circulă în zilele de 6.2018. 6506 IAŞI . 6 15..02.2018.2018. 6 15.M.2 21. 7.02.45 1 14. 03..2017-07.34 2.12. 15..41 2.9 Holboca Hm.04. sarbatori legale si în următoarele perioade: 23.2 2. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% 127 .37 2.8 80 Holboca Hm. Nu circulă în zilele de 6.2 UNGHENI PRUT HM. 23. 5 14.46 1 15. Dist in Km Vit STAŢII .46 3.0 Remiza T Socola h. 7.09.0 Socola 2 6 15.19 1 15.23 2.11 5.

32 2.8 21. Nr. 4 38 12 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700.06 2 18.0 50 NICOLINA 5 18.47 4. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% 128 .M.18 2. 17. 6 16. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% Nr. 8 17.2 21.01 2. 6 17.53 1 17.25 5.00 00h 42m SUMARUL.43 3.0 Socola 2 6 18.UNGHENI PRUT H.00 1 18.46 1 17. 6507 UNGHENI PRUT H.8 80 Holboca Hm.36 4.15 00h 50m SUMARUL.2 2... 6508 IAŞI .IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .40 3.5 19.3530  16.2 UNGHENI PRUT HM.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers UNGHENI PRUT HM..2 65 NICOLINA 2 7 16.52 5. 6 17.9 Remiza T Socola h.08 2.8 Cristeşti Jijia 8 17.54 2..5 50 Socola 5 16.0 Remiza T Socola h.8 80 Cristeşti Jijia 2 8 16. 4 3730 430 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700.2 65 IAŞI 2 7 18.26 2.31 1 16. 330 16.M.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 16. Dist in Km Vit STAŢII .9 Holboca Hm.51 1 16. .42 1 16.33 7 17.25 1 16.

0 50 NICOLINA 5 20. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% 129 .15 2.19 1 19. 4 19.58 1 18. Dist in Km Vit STAŢII .53 2.22 00h 40m SUMARUL. .2 2.2 65 NICOLINA 2 7 18.50 1 19.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 18. Nr.58 4.10 1 19.57 1 19.9 Remiza T Socola h.2 65 IAŞI 2 7 20.04 4.59 2.11 3. 5 .UNGHENI PRUT H.M. 6 19. 6 19.0 Remiza T Socola h.20 5.2 21.09 2.. 6509 UNGHENI PRUT H.20.03 2..52 1 18.8 21.2 UNGHENI PRUT HM.14 1 20.5 50 Socola 5 18.45 2.08 1 20.5 19.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII . 4 36 4 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700. 4 38 5 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Compunere = AM Desiro sau 2AM seria 700.42 5. 19.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers UNGHENI PRUT HM.0 Socola 2 5 20.8 Cristeşti Jijia 8 19.28 00h 43m SUMARUL.8 80 Holboca Hm..51 3. Când circulă format din automotor seria 700 = PROCENT DE FRÂNARE = 76% Nr.8 80 Cristeşti Jijia 2 8 19.9 Holboca Hm. 8 19. ..M. 6510 IAŞI .03 1 19.

130 .

LOCOMOTIVE IZOLATE GARNITURI DE TRENURI RANG 7 131 .

132 .

L..SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII ..5 50 SUCEAVA 5 00h 05m SUMARUL.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII ........ Nr....6 85 Văratec 7 . 22. SUCEAVA ..12 00h 22m SUMARUL. Dist in Km Vit STAŢII ..... SUCEAVA NORD .5 2..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 2. 1 22 0 133 .5 2. 23..3 50 SUCEAVA NORD 1 5 23. ....5 17.17601 VEREŞTI ..2 14. .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA 2...5 50 SUCEAVA NORD 5 00h 05m SUMARUL. 0 5 0 Nr.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers VEREŞTI 22.50 6....57 8....8 SUCEAVA 10 ... L..SUCEAVA NORD Locomotiva de la trenul 5584. L... 0 5 0 Nr.......07 2.

. TEHNICA SUCEAVA 1.SUCEAVA NORD Dist in Km Vit STAŢII . Garnituri de trenuri Nr...0 1.0 25 SUCEAVA NORD 10 00h 10m SUMARUL.0 1... 0 10 0 Nr..... 0 10 0 134 ... SUCEAVA NORD – GRUPA TEHNICA SUCEAVA Dist in Km Vit STAŢII .G.....0 25 GR.. G.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers GR. TEHNICA SUCEAVA 10 00h 10m SUMARUL.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SUCEAVA NORD 1. GRUPA TEHNICA SUCEAVA ...

TRENURI DE PROBĂ PROCENT DE FRÂNARE = 110% pentru trenurile de probă cu viteza maximă de 120 km/oră. Fac excepţie trenurile care au trecut sub mers alt procent şi regim de frânare 135 . PROCENT DE FRÂNARE = 85% pentru trenurile de probă cu viteza maximă de 100 km/oră.

136 .

Delegatul tehnic al REMAR Paşcani care va însoţi trenul de probă.2 Galbeni 9 23.1 Mirceşti 10 22.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers PAŞCANI 21. 1 11 23.6 Muncel Hm.22.0 84.3 PAŞCANI TRIAJ 5 21.BACĂU Dist in Km Vit STAŢII .20 12. 4 22. Trenul de probă se va compune numai din vagoane apte la viteza maximă de 120 km/oră sau numai vagoane apte la viteza maximă de 100 km/oră.3 2. maxim 80 de osii sau tonajul minim 400 tone. 7 22.0 Iteşti Hm. Vitezele maxime de circulaţie de la Paşcani la Bacău vor fi aduse la cunoştinţa personalului de locomotivă prin ordinul de circulaţie.03 3 23.53 8. P.28 8. nefiind admisă introducerea vagoanelor cu viteza maximă de 100 km/oră în trenurile de probă la care se vor efectua probe la viteza maximă de 120 km/oră.15 3 22. PROCENT DE FRÂNARE = 85 pentru trenurile de probă cu viteza maximă de 100 km/oră.02 3 22.54 11. 4 84 24 PROCENT DE FRÂNARE = 110 pentru trenurile de probă cu viteza maximă de 120 km/oră.47 3.33 01h 48m SUMARUL.06 9.50 3 21. minim 40 de osii.7 120 Ram. Nr.2 ROMAN 2 9 22.40 7.17 3 23. . Tren de probă compus din vagoane clasă.0 BACĂU 1 13 23.37 3 22.45 2. 137 . nefiind admisă depăşirea vitezelor maxime prevăzute în livret.05 14. 9 22.9 Săcueni Roman Hm.1 Săbăoani Hm. Trifeşti 7 . poştă sau bagaje pe patru osii pentru probă cu: tonajul maxim de 800 tone.51 3 22. Graficul de circulaţie oferă posibilitatea ca trenul de probă să circule cu viteza maximă de 100 sau 120 km/oră.1 40. va indica impiegatului de mişcare din staţia Paşcani vitezele maxime şi alte condiţii tehnice pe care trebuie să le respecte trenul de probă pe diferite intervale de staţii de la Paşcani la Bacău..18 7..18150 PAŞCANI . după caz.25 3 22.

Nr. P.18151 BACĂU - PAŞCANI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BACĂU 00.43
12.0 Iteşti Hm. 10 00.53 3 00.56
9.0 Galbeni 9 01.05 3 01.08
11.2 Săcueni Roman Hm. 1 10 01.18 3 01.21
3.9 Ram. Trifeşti 4 - - 01.25
7.7 43.8 ROMAN 8 01.33 3 01.36
8.1 120 Săbăoani Hm. 7 01.43 3 01.46
7.1 Mirceşti 7 01.53 3 01.56
14.1 Muncel Hm. 10 02.06 3 02.09
8.6 81.7 PAŞCANI TRIAJ 8 02.17 3 02.20
2.3 84.0 PAŞCANI 3 8 02.28
01h 45m SUMARUL... 4 81 24
PROCENT DE FRÂNARE = 110 pentru trenurile de proba cu viteza maxima de 120
km/ora.
PROCENT DE FRÂNARE = 85 pentru trenurile de proba cu viteza maxima de 100
km/ora.
Tren de proba compus din vagoane clasa, posta sau bagaje pe patru osii pentru
proba cu: tonajul maxim de 800 tone, maxim 80 de osii sau tonajul minim 400 tone,
minim 40 de osii. Trenul de proba se va compune numai din vagoane apte la viteza
maxima de 120 km/ora sau numai vagoane apte la viteza maxima de 100 km/ora,
nefiind admisa introducerea vagoanelor cu viteza maxima de 100 km/ora în trenurile
de proba la care se vor efectua probe la viteza de 120 km/ora.
Graficul de circulatie ofera posibilitatea ca trenul de proba sa circule cu viteza maxima
de 100 sau 120 km/ora, dupa caz.
Delegatul tehnic al REMAR Pascani care va însoti trenul de proba, va indica
impiegatului de miscare din statia Bacau vitezele maxime si alte conditii tehnice pe
care trebuie sa la respecte trenul de proba pe diferite intervale de statii de la Bacau la
Pascani.
Vitezele maxime de circulatie de la Bacau la Pascani vor fi aduse la cunostinta
personalului de locomotiva prin ordinul de circulatie, nefiind admisa depasirea
vitezelor maxime prevazute în livret.

138

TRASE ALOCATE

SC REGIOTRANS SRL

139

140

TRENURI REGIO
RANG 4

141

142 .

19 4. Nr.29 1 04.30 9.42 1 04.2 Bădeni hc.7 23. 4 04..02 1 04.5 Belceşti Hm.9 PODU ILOAIEI 8 06. 14500 HÂRLAU .9 PODU ILOAIEI 3 05.6 Bădeni hc.29 01h 31m SUMARUL.04 8.8 22.0 Podu Ulmi h.0 Belceşti Hm.08 3.2 Cepleniţa hc.17 0.50 1 04.12 5 06. 14501 IASI .7 LEŢCANI 8 05.08 1 07.1 50 Erbiceni hc. 5 04.8 49.51 5.1 Spinoasa h.5 Hodora h. 5 06. 12 04.1 100 LEŢCANI 1 12 06.1 14.1330 1 07.1 63.51 14.02 5 05.20 5.03 3.25 2.3 Hodora h.29 5. 04.1430 3. 5 07.28 1 06. 5 07.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 05. 143 .5 Podu Ulmi h.2030 2.25 01h 34m SUMARUL.59 0.18 1 04. 2 77 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.IASI Dist in Km Vit STAŢII .56 1 06. Tonaj maxim 250 tone.58 2.07 1 04.8 100 IAŞI 2 13 05.57 4.5 Spinoasa h.3 40. 7 04. . 8 06..43 5.3 Cotnari h. 4 04. Tonaj maxim 250 tone. 4 04. 430 07.02 1 07. 4 04. 06.38 9. 12 06.1930 1 07. Nr.09 3. 1 80 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.7 70 Cotnari h. .7 70 Cepleniţa hc.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers HÂRLĂU 03.12 1 04.HÂRLAU Dist in Km Vit STAŢII .6 63. 5 07..13 4..50 1 06.3 50 Erbiceni hc. 5 04.15 1 05.07 8.24 1 04. 8 06.16 14.2 SEMNAL PODU ILOAIEI 8 .03 4.8 HÂRLĂU 430 07.37 1 06.03 1 06.51 2.7 40.6 SEMNAL PODU ILOAIEI 3 .

.9 PODU ILOAIEI 8 09.05 3. 5 10.9 PODU ILOAIEI 3 05.00 3.5 Belceşti Hm.08 1 10.34 4. Tonaj maxim 250 tone.5030 1 10.0 Belceşti Hm.3 Hodora h. 09.5130 2.14 14. 7 05. 5 10.5 Podu Ulmi h.5 Hodora h.56 01h 36m SUMARUL.33 8.. 5 10.22 2.47 1 05.10 4.26 1 05. 1 80 16 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.8 22.27 1 10.4430 1 10.40 3. 12 10. 05. 14503 IASI . 4 05. Dist in Km Vit STAŢII . 430 10.51 5.05 8.1 14. 5 05.HÂRLAU Nu circula in perioada inchiderilor de linie. 4 05. 5 10.09 9.21 1 05.0 Podu Ulmi h.39 1 10.15 1 05. 4 04. 8 10.32 1 09.8 100 IAŞI 2 13 06.16 4.56 0. 4 05.2 Bădeni hc. .40 5. .48 0.7 LEŢCANI 8 06.1 50 Erbiceni hc.59 1 05. 14502 HÂRLAU .IASI Dist in Km Vit STAŢII .39 1 05.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers HÂRLĂU 04.1 63.59 1 10. 2 77 15 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. 5 05.48 5.27 01h 32m SUMARUL.55 2.2 Cepleniţa hc..28 4.5 Spinoasa h. Tonaj maxim 250 tone.7 23.59 6 06.3 40. Nr.41 7 09.3 Cotnari h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 09.7 40. 8 09.27 9.8 HÂRLĂU 430 10. 144 .3 50 Erbiceni hc.09 1 05.20 14.7 70 Cotnari h. 12 05.33 1 10.04 1 05.6 SEMNAL PODU ILOAIEI 3 .1 100 LEŢCANI 1 12 09. Nr..6 Bădeni hc.00 5.21 1 10.1 Spinoasa h.4530 3.8 49.2 SEMNAL PODU ILOAIEI 8 .6 63.22 2.7 70 Cepleniţa hc.13 1 06.

9 PODU ILOAIEI 8 13.1 50 Erbiceni hc. 5 08.5 Spinoasa h. Nr.09 14.08 4.HÂRLAU Dist in Km Vit STAŢII .32 5.8 100 IAŞI 2 13 09.18 1 08.13 1 08.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 13.2 Cepleniţa hc.52 3.25 1 14.7 70 Cepleniţa hc.48 0. 7 08.41 01h 32m SUMARUL.8 49.3 Hodora h.46  13.56 8.08 2.2 SEMNAL PODU ILOAIEI 8 .3 Cotnari h.05 14.7 23.02 4. 4 07. 4 07.6 Bădeni hc.7 70 Cotnari h.39 1 08.4630 5. Nr.1 14.31 3.07 1 08. 14504 HÂRLAU . 12 08. 2 77 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.07 1 14.31 1 08. 5 14. 08. 5 14.38 5.3 40.3 50 Erbiceni hc.04 1 09.3030  14.20 4.8 HÂRLĂU 430 14. Tonaj maxim 250 tone. Tonaj maxim 250 tone.6 63. 14505 IASI .47 2.19 9.13 1 14.0 Belceşti Hm.2 Bădeni hc. 12 14.40 5.14 4. 430 14.36  14.7 40.26 3.35 0.5 Podu Ulmi h. 4 08.0 Podu Ulmi h.18 01h 31m SUMARUL.14 2.IASI Dist in Km Vit STAŢII .1 100 LEŢCANI 1 12 13.1 Spinoasa h.7 LEŢCANI 8 09.1 63.22 8.19 1 14.3630 2.5 Belceşti Hm.6 SEMNAL PODU ILOAIEI 3 . 1 80 12 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor..55 9.5 Hodora h. 13.57 3.21 1 13. .5430  13.. 145 .51 1 07. 5 08. 4 08..01 1 08.30 5 13.56 1 07. 5 14. 8 13. 5 14..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers HÂRLĂU 07. . 8 13.9 PODU ILOAIEI 3 08.8 22.51 5 08.

.3 50 Erbiceni hc.17 2.1 Spinoasa h.3 Hodora h. Nr. .35 14.07 5.01 3. 17.21 6 12.47 1 16.. 4 11. 14507 IASI .37 1 17. .1 50 Erbiceni hc.18 0.6 SEMNAL PODU ILOAIEI 3 .35 1 12.8 100 IAŞI 2 13 12. 4 11.22 3.0 Podu Ulmi h.25 9. 5 17.1 100 LEŢCANI 1 12 16.38 4.01 1 12.44 2. 12 12.02 5. 7 12.. 146 .49 1 17.21 1 11.5 Hodora h.56 3.36 14.8 22.04 0.8 49.49 01h 32m SUMARUL. Nr.0030  18. 5 18.37 1 11.32 4.5 Podu Ulmi h.50 4.1 14.43 1 11. 5 17.IASI Nu circula in perioada inchiderilor de linie.0 Belceşti Hm. 8 17.9 PODU ILOAIEI 3 12.15 1 17.27 8.16 5.6 63.06  18. Tonaj maxim 250 tone.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers HÂRLĂU 11.09 1 12. 2 77 15 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. 4 11.1 63. 5 11.56 8 17. 5 17.7 40.11 01h 36m SUMARUL.55 1 17.26 1 11. 12 17. 14506 HÂRLAU . 8 17.48 8. 5 11.24 1 17.9 PODU ILOAIEI 8 16.7 LEŢCANI 8 12. 430 18.7 70 Cotnari h.8 HÂRLĂU 430 18.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 16..7 70 Cepleniţa hc.10 5.3 Cotnari h.49 9.6 Bădeni hc.7 23.0630 2.2 Bădeni hc.44 4.5 Belceşti Hm.3 40.2 Cepleniţa hc.38 2.31 1 11. 12.27 3.5 Spinoasa h.48 1 11.2 SEMNAL PODU ILOAIEI 8 . Dist in Km Vit STAŢII .43 1 17. 1 80 16 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.HÂRLAU Dist in Km Vit STAŢII . 4 11. Tonaj maxim 250 tone.

. 8 20. 4 14. 7 15.22 01h 31m SUMARUL.4630 1 20. 5 15.8 49.1 100 LEŢCANI 1 12 19.16 1 15.18 14.1 14.21 1 15. 5 20.9 PODU ILOAIEI 3 15.44 0.HÂRLAU Dist in Km Vit STAŢII .4130  15.51 2.55 1 19.8 100 IAŞI 2 13 16. 2 77 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. 15.30 1 19. 19.34  15. Tonaj maxim 250 tone.36 3.3430 5.IASI Dist in Km Vit STAŢII . 5 20.8 HÂRLĂU 430 20.18 2.9 PODU ILOAIEI 8 19.8 22.05 4.5 Podu Ulmi h.42 5.50 0.35 1 20.17 1 20.3 40.1 63.1 Spinoasa h. 14508 HÂRLAU . Tonaj maxim 250 tone. 12 15.7 70 Cotnari h. 5 20.7 40.10 1 15. 5 15.52 01h 34m SUMARUL.7 23. 4 14.55  14.24 4.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers HÂRLĂU 14..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 19. 1 80 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. 12 20.31 8.0 Podu Ulmi h.47 5. 430 20.39 5 19.05 9. Nr.11 4.7 LEŢCANI 8 16.29 1 20.17 2.4130 3.2 Bădeni hc. 14509 IASI .04 1 15.5530 3.6 SEMNAL PODU ILOAIEI 3 .2 SEMNAL PODU ILOAIEI 8 .30 4.22 9.6 63.08 1 16.7 70 Cepleniţa hc..1 50 Erbiceni hc.09 14.5 Belceşti Hm.04 1 20.4030 1 20.5 Spinoasa h. .2 Cepleniţa hc. 4 15.53 7 16.0 Belceşti Hm.. 147 .5930  15.4730 2.23 1 20. 8 19.00 8.6 Bădeni hc.3 Hodora h.56 5.3 50 Erbiceni hc.5 Hodora h. . Nr.00 3.3 Cotnari h. 5 20. 4 15.

6 63.16 1 19. . 5 18.9 PODU ILOAIEI 3 19.8 100 IAŞI 2 13 20.HÂRLAU Dist in Km Vit STAŢII .36 6 19.34 2.42 8.25 5.42 8.29 14.38  18. 20.8 HÂRLĂU 430 22. 8 21. 4 19.5730 1 21.58 5.03 01h 34m SUMARUL. 5 21.7 LEŢCANI 8 19.35 4. 148 .07 5.43 3.. 12 19.0 Belceşti Hm.47 1 18.5 Belceşti Hm. 5 21. 7 19.6 Bădeni hc. 8 21.5330 4.41 4.. 5 21.50 1 19.3 Cotnari h..7 70 Cepleniţa hc.5230 3.7 70 Cotnari h.5130 1 21.5 Hodora h.2 SEMNAL PODU ILOAIEI 8 . 430 21.1 Spinoasa h.03 1 19.0 Podu Ulmi h.7 23.59 2.5830 2.33 0.IASI Dist in Km Vit STAŢII . 5 18. 4 18.4230  18.16 9. .2 Bădeni hc.15 1 21.47 3.51 14.1 50 Erbiceni hc.5 Spinoasa h.40 1 21.1 14.5 Podu Ulmi h. Tonaj maxim 250 tone.28 1 21.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers HÂRLĂU 18.48 4.8 22.41 1 20.29 2.55 0.06 1 21.1 63. Nr.9 PODU ILOAIEI 8 20.3 50 Erbiceni hc.24 1 19.50 5 20. 14510 HÂRLAU .5830  18. 5 21. 19.17 5. Nr.7 40.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 20.04 9. 14511 IASI . 4 18.46 1 21. 2 77 13 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.3 Hodora h.1 100 LEŢCANI 1 12 20.2 Cepleniţa hc.34 1 21.6 SEMNAL PODU ILOAIEI 3 .53  18.3830 3.. 4 18. 1 80 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.04 01h 30m SUMARUL. 12 21.3 40. Tonaj maxim 250 tone.8 49.

5 03.6 Vlădeni 6 04. 5 04.8 Larga Jijia Hm.4 Zlătunoaia h 9 03.7 Andrieşeni hc. 11 04.32 8.00 4.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .9 Biserica Larga Jijia h.4 82.05 1 04.19 10.58 0.06 4.0 Potângeni hc.1 80 Iacobenii Vechi h.11 1 04.4 Răuşeni hc. 04.1 96.9 Rediu hc.50 1 04.59 1 05.15 9.30 1 04.25 5.31 1. 5 04.. 8 03.1 LEŢCANI 1 04.40 1 03.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers TRUŞEŞTI 03. 14512 TRUŞEŞTI .7 SEMNAL LEŢCANI 7 .41 1 04.1 Jijia h. 6 04.2 100 IAŞI 2 13 05.48 3.41 6. 3 04.51 8.24 1 03. 6 03.59 1 04.2 Şoldana h.54 3.. 149 .34 1 04.5 Movileni h 8 04.12 5. 6 03.00 14.42 6. .31 1 03.13 01h 58m SUMARUL.53 1 03. Tonaj maxim 250 tone. 5 03.35 3. 2 104 14 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.9 81.47 1 03.18 1 04.2 Todireni Hm. Nr.

150 . sarbatori legale si în următoarele perioade: 23. Dist in Km Vit STAŢII . .34 1 05.5 Potângeni hc.06 10.02.27 5. 03. 4 06.2018.48 6.5 SEMNAL LEŢCANI 1 .2 Andrieşeni hc.39 1 06.09.40 4.35 0.34 4.1 100 LEŢCANI 1 12 05.25 1 07. 6 06.47 1 05.2 Jijia h.12.8 Vlădeni 13 06.4 96.7 Rediu hc.00 1 06.05 1 06.9 Larga Jijia Hm. 7.04- 22.06-09. 6 07.45 1 06.46 3.56 1 06.33 1 06. 23. Tonaj maxim 250 tone.34 02h 12m SUMARUL.01 1.36 8.22 14.51 3.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 05.TRUŞEŞTI Nu circulă în zilele de 6.. 14513 IAŞI .26 9.1 14.57 6. 4 06.20 5. 5 06.2018.54 1 05.6 Iacobenii Vechi h. 05.9 Movileni h 11 05.0 Biserica Larga Jijia h. 5 06. 10.2018.19 1 07. 5 06. 8 07.4 14.55 3.11 8.2018.19 8 06. Nr.02-11.1 80 Şoldana h.50 1 06. 1 104 28 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.04. 6 05. 5 06..2017-07.4 Todireni Hm.1 Zlătunoaia h 5 07.2 TRUŞEŞTI 8 07.9 Răuşeni hc.03 8 07.01.

Nr. 14514 TRUŞEŞTI - IAŞI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TRUŞEŞTI 05.20
9.4 Zlătunoaia h 9 05.29 1 05.30
5.1 Jijia h. 6 05.36 1 05.37
8.2 Todireni Hm. 8 05.45 1 05.46
6.4 Răuşeni hc. 6 05.52 1 05.53
3.9 Rediu hc. 5 05.58 1 05.59
3.7 Andrieşeni hc. 5 06.04 1 06.05
4.2 Şoldana h. 5 06.10 1 06.11
4.1 80 Iacobenii Vechi h. 5 06.16 1 06.17
5.6 Vlădeni 6 06.23 2 06.25
10.8 Larga Jijia Hm. 11 06.36 1 06.37
1.9 Biserica Larga Jijia h. 3 06.40 1 06.41
3.0 Potângeni hc. 6 06.47 1 06.48
6.5 Movileni h 8 06.56 1 06.57
8.9 81.7 SEMNAL LEŢCANI 7 - - 07.04
0.4 82.1 LEŢCANI 1 07.05 1 07.06
14.1 96.2 100 IAŞI 2 13 07.19
01h 59m SUMARUL... 2 104 15
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tren automotor.
Tonaj maxim 250 tone.

151

Nr. 14515 IAŞI - DOROHOI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 06.56
14.1 14.1 100 LEŢCANI 1 12 07.08 1 07.09
0.4 14.5 SEMNAL LEŢCANI 1 - - 07.10
8.9 Movileni h 11 07.21 1 07.22
6.5 Potângeni hc. 6 07.28 1 07.29
3.0 Biserica Larga Jijia h. 5 07.34 1 07.35
1.9 Larga Jijia Hm. 4 07.39 1 07.40
10.8 Vlădeni 13 07.53 2 07.55
5.6 Iacobenii Vechi h. 6 08.01 1 08.02
4.1 Şoldana h. 5 08.07 1 08.08
4.2 Andrieşeni hc. 5 08.13 1 08.14
3.7 Rediu hc. 4 08.18 1 08.19
3.9 Răuşeni hc. 5 08.24 1 08.25
6.4 Todireni Hm. 6 08.31 1 08.32
8.2 Jijia h. 8 08.40 1 08.41
5.1 80 Zlătunoaia h 5 08.46 1 08.47
9.4 Truşeşti 8 08.55 1 08.56
4.7 Buhăceni h. 6 09.02 1 09.03
6.0 106.9 DÂNGENI 7 09.10 1 09.11
4.7 Dângeni Nord h. 5 09.16 1 09.17
8.7 120.3 Ungureni Hm. 8 09.25 1 09.26
4.6 Mândreşti h. 5 09.31 1 09.32
7.4 Vorniceni h. 7 09.39 1 09.40
4.1 Mateieni h. 4 09.44 1 09.45
4.3 Corlăteni h 4 09.49 1 09.50
2.3 Carasa h. 3 09.53 1 09.54
5.3 148.3 Broscăuţi h. 6 10.00 1 10.01
5.0 153.3 SEMNAL DOROHOI 8 - - 10.09
0.8 154.1 DOROHOI 2 10.11
03h 15m SUMARUL... 1 169 26
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tren automotor.
Tonaj maxim 250 tone.

152

Nr. 14516 DOROHOI - IAŞI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
DOROHOI 05.28
0.8 0.8 SEMNAL DOROHOI 2 - - 05.30
5.0 5.8 Broscăuţi h. 4 05.34 1 05.35
5.3 Carasa h. 730 05.4230  05.43
2.3 Corlăteni h 3 05.46 1 05.47
4.3 Mateieni h. 4 05.51 1 05.52
4.1 Vorniceni h. 4 05.56 1 05.57
7.4 Mândreşti h. 8 06.05 1 06.06
4.6 33.8 Ungureni Hm. 6 06.12 1 06.13
8.7 Dângeni Nord h. 8 06.21 1 06.22
4.7 47.2 DÂNGENI 5 06.27 1 06.28
6.0 Buhăceni h. 6 06.34 1 06.35
4.7 Truşeşti 6 06.41 1 06.42
9.4 Zlătunoaia h 9 06.51 1 06.52
5.1 80 Jijia h. 6 06.58 1 06.59
8.2 Todireni Hm. 8 07.07 2 07.09
6.4 Răuşeni hc. 6 07.15 1 07.16
3.9 Rediu hc. 5 07.21 1 07.22
3.7 Andrieşeni hc. 5 07.27 1 07.28
4.2 Şoldana h. 5 07.33 1 07.34
4.1 Iacobenii Vechi h. 5 07.39 1 07.40
5.6 Vlădeni 6 07.46 11 07.57
10.8 Larga Jijia Hm. 11 08.08 1 08.09
1.9 Biserica Larga Jijia h. 3 08.12 1 08.13
3.0 Potângeni hc. 6 08.19 1 08.20
6.5 Movileni h 8 08.28 1 08.29
8.9 139.6 SEMNAL LEŢCANI 7 - - 08.36
0.4 140.0 LEŢCANI 1 08.37 1 08.38
14.1 154.1 100 IAŞI 2 13 08.51
03h 23m SUMARUL... 2 16730 3530
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tren automotor.
Tonaj maxim 250 tone.

153

Nr. 14517 IAŞI - DOROHOI
Se anulează în perioada închiderilor de linii.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 09.04
14.1 14.1 100 LEŢCANI 1 12 09.16 1 09.17
0.4 14.5 SEMNAL LEŢCANI 1 - - 09.18
8.9 Movileni h 11 09.29 1 09.30
6.5 Potângeni hc. 6 09.36 1 09.37
3.0 Biserica Larga Jijia h. 5 09.42 1 09.43
1.9 Larga Jijia Hm. 4 09.47 1 09.48
10.8 Vlădeni 13 10.01 1 10.02
5.6 Iacobenii Vechi h. 6 10.08 1 10.09
4.1 Şoldana h. 5 10.14 1 10.15
4.2 Andrieşeni hc. 5 10.20 1 10.21
3.7 Rediu hc. 4 10.25 1 10.26
3.9 Răuşeni hc. 5 10.31 1 10.32
6.4 Todireni Hm. 6 10.38 1 10.39
8.2 Jijia h. 8 10.47 1 10.48
5.1 80 Zlătunoaia h 5 10.53 1 10.54
9.4 Truşeşti 8 11.02 1 11.03
4.7 Buhăceni h. 6 11.09 1 11.10
6.0 106.9 DÂNGENI 7 11.17 8 11.25
4.7 Dângeni Nord h. 5 11.30 1 11.31
8.7 120.3 Ungureni Hm. 8 11.39 1 11.40
4.6 Mândreşti h. 5 11.45 1 11.46
7.4 Vorniceni h. 7 11.53 1 11.54
4.1 Mateieni h. 4 11.58 1 11.59
4.3 Corlăteni h 4 12.03 1 12.04
2.3 Carasa h. 3 12.07 1 12.08
5.3 Broscăuţi h. 6 12.14 1 12.15
5.0 153.3 SEMNAL DOROHOI 8 - - 12.23
0.8 154.1 DOROHOI 2 12.25
03h 21m SUMARUL... 1 169 32
PROCENT DE FRÂNARE = 85%
Tren automotor.
Tonaj maxim 250 tone.

154

4 10.07 8. 155 .36 10 11.17 1 13.59 1 11. Nr.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DOROHOI 10.06 1 11. 14518 DOROHOI .27 8.02 1 12. 4 10.0 Potângeni hc.2 DÂNGENI 5 11. 4 10. 8 12.55 1 11.2330  12.0 Buhăceni h.8 SEMNAL DOROHOI 2 .12 6.9 Biserica Larga Jijia h.9 Rediu hc.18  12.35 4.10 1 13.1 80 Jijia h.11 3.3 Corlăteni h 3 10.1 154.2 Todireni Hm.16 4.6 33.34 0.13. 11 13.5 Movileni h 8 13.11 1 12.24 5.18 6.1 Vorniceni h.7 Truşeşti 6 11.26 1 13.56 5.35 1 13.36 14.8 Broscăuţi h. 730 10.1 Iacobenii Vechi h.6 Vlădeni 6 12. 5 12.37 2.6 SEMNAL LEŢCANI 7 .3630  10.1830 3.06 1 13.4 Mândreşti h.41 5.40 1 10.28 1 10. 3 13.2930 4.8 Larga Jijia Hm.22 0..29 1 11. 6 11.0 LEŢCANI 1 13.3 Mateieni h.10.8 0.46 4.1 100 IAŞI 2 13 13. 6 11.0 5. 8 10.41 4.7 47.45 1 10.40 1 12.24 3.55 10. Dist in Km Vit STAŢII .50 1 10. 6 12.46 9.7 Dângeni Nord h.49 03h 27m SUMARUL. 5 12.21 2 11.00 4.8 Ungureni Hm. 5 12. . .23 6..29 5.07 1.03 8.30 4. 5 12.7 Andrieşeni hc.15 1 11.4 Zlătunoaia h 9 11.51 7.IAŞI Se anulează în perioada închiderilor de linii.9 139. 8 11. Statia Trusesti in zilele in care circula trenul 14813 ataseaza un AMX.3430  12. Tonaj maxim 250 tone. 6 13.47 8 12. 2 16730 3930 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.3 Carasa h. 6 12.2 Şoldana h.29  12.4 140.4 Răuşeni hc.

.5530  14.51  14.05 30  15. Nr.07 0. .29 1 13.06 1 12.5 SEMNAL LEŢCANI 1 .6 Mândreşti h. 5 14.4 Vorniceni h.32 1 12.23 6.47 4.33 1 14.44 1 13. 14519 IAŞI . 1 169 33 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.0 Biserica Larga Jijia h.7 Buhăceni h.6 Iacobenii Vechi h.20 6.16 1 13.1 Mateieni h. 6 15.4 Todireni Hm.06 4.19 1 12.08 8.59  14.34 4.59 1 13.3930 7.12.3 Ungureni Hm.19 4.5130 4.05 1 13.33 1.5 Potângeni hc.00 4.0 153.4 14.3 Carasa h.1 14.27 3.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 11. 6 14.9 Larga Jijia Hm.53 5. 6 13.11 1 13.37 1 12.1 DOROHOI 2 15..4 Truşeşti 8 13. 5 14.0 106.5930 5.3 Broscăuţi h.1 Şoldana h.15. 5 13.18 1 14.04 4.2 Andrieşeni hc.45 9. 3 14.06 5.9 Răuşeni hc.9 DÂNGENI 7 14.7 120.26 1 12. Tonaj maxim 250 tone.1 80 Zlătunoaia h 5 13.39 5. 6 12.24 1 14.14 0. 4 14.39  14.1 100 LEŢCANI 1 12 12. 4 13.12 3. 5 13.56 2.8 Vlădeni 13 12.25 8.54 14.10 1 14..11 6. 156 .17 3. 4 12.3 SEMNAL DOROHOI 8 .DOROHOI Statia Trusesti in zilele de 5 detaseaza un AMX.53 11 14. 8 13.8 154.7 Rediu hc. 5 13.9 Movileni h 11 12.7 Dângeni Nord h. 8 14.3 Corlăteni h 4 14.38 1 13. 5 12. 6 12.30 8.16 03h 22m SUMARUL. 7 14.38 10.51 2 12.2 Jijia h.4630  14.22 1 13. Dist in Km Vit STAŢII .

30 1 14. 5 14.9 139.9 Rediu hc.1 154. 5 14.14 03h 28m SUMARUL.01 2.0 Broscăuţi h.24 4.45 1 13.04 1 13..7 Truşeşti 6 13.46 1 14.51 8. 8 13. 730 13.31 8.4 Zlătunoaia h 9 14. 6 13.6 33.7 Dângeni Nord h.39 1 14. Tonaj maxim 250 tone. Dist in Km Vit STAŢII .23 1 14.4 Mândreşti h.59 2 16.58 0.39 1 13. 6 14.6 SEMNAL LEŢCANI 7 .8 0.0 Potângeni hc. Nr.10 4.53 3.35 3.IAŞI Statia Trusesti in zilele de 5 ataseaza un AMX. 6 15.0 LEŢCANI 1 15.23 1 13. 157 .1 100 IAŞI 2 13 16.9 Biserica Larga Jijia h.10 1 15.34 1 15.52 1 13.47 3.1 80 Jijia h. .5 Movileni h 8 15.7 47. 8 14. 6 13.05 4.30 1 13.3 Mateieni h.52 1 14.3 Corlăteni h 3 13.11 5.15 7.53 5. 11 15.40 4.1 Iacobenii Vechi h.8 Ungureni Hm.14 9.15.4 Răuşeni hc.3 Carasa h.14 1 13. 3 15.8 SEMNAL DOROHOI 2 .40 6.4 140.46 6. 4 12.2 Şoldana h.48 5.42 6.46 0.58 1 14.59 4.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DOROHOI 12. 2 16730 4030 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.52 1 12.8 Larga Jijia Hm.50 1 15. 8 13.12.41 1 15.19 10. 4 13.2 DÂNGENI 5 13.05 4. 6 14. .1 Vorniceni h.6 Vlădeni 6 15.01 14.53 4..24 5.59 15 14. 4 13.31 8.09 1 13.04 1 15.0 Buhăceni h. 14520 DOROHOI .31 1. 5 15.17 2 15.0030  13.2 Todireni Hm.7 Andrieşeni hc.30 1 15. 5 15.

8 17.51 6.48 1 16.03 1 17. 5 15.28 2.7 Dângeni Nord h. 4 17. 3 17.00 10. Dist in Km Vit STAŢII .28 1 14.34 4.49 4. 5 17.59 1 15.6 Iacobenii Vechi h.4 Vorniceni h.DOROHOI Statia Trusesti in zilele de 1. 3. 8 16.39 5. 6 15.3 Corlăteni h 4 17.13 9.3 Carasa h..9 DÂNGENI 7 16.18 4. 5 16.1 14.7 Rediu hc. 5 15. . 6 17. 4.54 1 14.33 1 15. Tonaj maxim 250 tone.21 5.5 Potângeni hc.23 4.57 1 15.0 106.48 1 14..10 7.4 Todireni Hm.40 1 16. 4 15. 14521 IAŞI . 2.22 1 17.45 3. 17. 6 14.09 1 17.38 1 17.49 3.7 Buhăceni h.2 Andrieşeni hc.4 Truşeşti 8 16.3 Ungureni Hm. 5 15.29 0.3 SEMNAL DOROHOI 8 .8 Vlădeni 13 15. .4 14.16 14.5 SEMNAL LEŢCANI 1 .28 4.1 100 LEŢCANI 1 12 14. 5 14.55 1.32 5.27 1 17.40 3.17 1 17.12 1 16.41 6. Nr.41 1 14. 14.9 Larga Jijia Hm.34 4.2 Jijia h.04 4.8 154. 7 17.39 1 15. 5 si 7 detaseaza un AMX.0 153.30 8.44 1 15. 158 .47 0.9 Răuşeni hc.49 03h 33m SUMARUL.54 1 16.06 1 16.58 8.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 14.3 Broscăuţi h.13 8 15. 6 16.0 Biserica Larga Jijia h.07 5.1 Mateieni h.55 8.42 6.6 Mândreşti h.21 13 16. 4 14.1 DOROHOI 2 17.50 1 15.27 1 15.9 Movileni h 11 14. 6 15.1 80 Zlătunoaia h 5 16. 1 169 44 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.7 120.31 1 17.1 Şoldana h.

05 1.7 Andrieşeni hc.55 1 15.7 Dângeni Nord h.4230 4.1 Iacobenii Vechi h.24 1 18.2 Todireni Hm.31 1 17. Nr. .5 Movileni h 8 18. 5 17. 4 15.2630 5.3 Mateieni h.0 LEŢCANI 1 18.6 SEMNAL LEŢCANI 7 .32 4. 6 16.1 100 IAŞI 2 13 18.8 Ungureni Hm.11 1 16.7 47.50 1 16.08 1 18.2 Şoldana h.9 Rediu hc. 8 15.2 DÂNGENI 5 16.56 4.17 1 16.57 1 16. 5 17.03 8.38 5. Dist in Km Vit STAŢII .31 10 16.26 4.1 80 Jijia h.4 140.7 Truşeşti 6 16.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DOROHOI 15.0 Buhăceni h.58 8.4 Mândreşti h.8 Larga Jijia Hm.33 1 18. 6 17.3 Carasa h.41 9.24 1 16.3 Corlăteni h 3 15. 3.4 Zlătunoaia h 9 16.19 1 17. 5 17.4630  15.34  15.15.0 5.IAŞI Statia Trusesti in zilele de 1.37 30  15.04 1 18.3430 2.15 1 18.8 0. 730 15.0 Potângeni hc.20 3.42  15.6 Vlădeni 6 17.06 1 17. Tonaj maxim 250 tone.25 1 17.20 0. 6 16. 4.8 Broscăuţi h. 4 15. 5 si 7 ataseaza un AMX. 8 17.9 Biserica Larga Jijia h.34 14. 2 16730 3930 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.53 10.25 8.1 154.22 5. 11 18.14 3.47 03h 27m SUMARUL.25 4.18. 159 .47 7.4 Răuşeni hc.09 3. 3 18. 4 15.16 6.44 9 17.6 33.07 6. 6 16.9 139.8 SEMNAL DOROHOI 2 .37 1 17. . 14522 DOROHOI ..18 6.38 4.26  15.51 5. 2.13 1 17. 8 16..1 Vorniceni h.12 4. 6 18.32 0. 5 17.02 1 16.

5 18.7 120.4 Truşeşti 8 18.27 8. 8 18.36 1 19. 3 19.24 3. Nr.23 1 17.6 Iacobenii Vechi h.16 1 17.1 100 LEŢCANI 1 12 17.3 Corlăteni h 4 19.17 6.3 Ungureni Hm. .DOROHOI Statia Trusesti in zilele de 1.6 Mândreşti h.3 148.. 7 19. Tonaj maxim 250 tone.20 6. 17.1 14.3 Broscăuţi h. 160 .37 7.48 2 17.08 1 19.49 1 19.15 8. 5 18.8 Vlădeni 13 17. 5 17. 4. 6 18.14 0. 4 19. 2.01 6.5 Potângeni hc.7 Rediu hc.09 4. 14523 IAŞI . 4 18.1 DOROHOI 2 20.05 8.31 4.50 4.14 3.1 Şoldana h.0 Biserica Larga Jijia h.2 Jijia h.7 Dângeni Nord h.58 1 19.51 14.1 80 Zlătunoaia h 5 18.55 4.0 106.03 4.57 4.26 1 18.2 Andrieşeni hc.09 3.44 1 19.0030  19.9 Larga Jijia Hm.03 1 17.3 Carasa h.36 5. 530 19.8 154. 4 17.45 4.14 1 19.06 5.35 1 18.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 16.50 5 18.41 1 18.05 1 20.04 0.54 1 19.29 1 17.4 14.9 Răuşeni hc.13 1 18.4 Todireni Hm.55 2. 5 si 7 detaseaza un AMX.9 Movileni h 11 17. 6 17. .35 10. 5 18. 3. 20.0 153.59 5.02 1 18.7 Buhăceni h.23 8 19.9 DÂNGENI 7 19.19 1 18.16 03h 25m SUMARUL. 5 19. Dist in Km Vit STAŢII . 6 17.4 Vorniceni h.50 5. 6 20.30 1.42 9.1 Mateieni h.3 SEMNAL DOROHOI 8 .34 1 17. 1 16830 3630 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. 5 19. 8 19.56 1 17.5 SEMNAL LEŢCANI 1 ..08 1 18.

37 1 19.49 14.49 1 18.0 Potângeni hc. 11 21.7 Truşeşti 6 19.3 Carasa h.02 03h 19m SUMARUL.6 33.7 Dângeni Nord h. 21.1 100 IAŞI 2 13 22.02 4.43 1 19..19 8.4 140. 4 18. 8 20.9 139.7 47.7 Andrieşeni hc.12 7.00 5.4 Zlătunoaia h 9 20.59 1 21.30 1 21. 4 19.54 4.42 3.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DOROHOI 18.01 1 19.IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .47 1 20. 6 21. 3 21. .6 Vlădeni 6 21. 161 .51 4. 18.5730  18.41 1 20. 6 20.08 10.12 5.11 1 19. 6 19.06 2 21.07 4.57 5 20.11 1 20. 2 16730 3130 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.1 80 Jijia h.48 4. Tonaj maxim 250 tone.3 Corlăteni h 3 19.24 3.48 1 21.58 2.5 Movileni h 8 21.47 0.29 6. Nr.43 0. 5 20.4 Răuşeni hc. 4 19.9 Biserica Larga Jijia h.2 Şoldana h.36 3.21 4. 5 20. 8 19.31 6.4 Mândreşti h.8 SEMNAL DOROHOI 2 .2 Todireni Hm.40 8.0 Broscăuţi h.20 1 19.20 1.8 Ungureni Hm.1 Iacobenii Vechi h.27 2 20.0 LEŢCANI 1 21.6 SEMNAL LEŢCANI 7 .1 Vorniceni h. 5 20.39 1 21.1 154.19 1 21.35 1 20.9 Rediu hc.44 6.23 1 21. 6 19.29 8.2 DÂNGENI 5 19.53 1 20.18 1 20. 14524 DOROHOI .06 1 19. 8 19.8 Larga Jijia Hm. 5 20.27 2 19..3 Mateieni h.0 Buhăceni h. 6 20.02 9.8 0. .45 5.50 1 19.50 5. 730 18.38 4.

56 1 21.5 TODIRENI HM.01 1 19.21 1 19. 5 21.1 80 Zlătunoaia h 5 20.27 1 19.33 10.49 14.34 1 21.09 1 20. 7 21.16 6.57 5.4 73.1 Mateieni h. .46 9.46 1 19. 1 170 35 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 18. 3.DOROHOI Statia Trusesti in zilele de 1.9 Larga Jijia Hm.1 100 LEŢCANI 1 12 19.20 8.6 Iacobenii Vechi h.53 2.59 4.39 1 20.03 1 22.5 SEMNAL LEŢCANI 1 . 8 20.14 4.0 Biserica Larga Jijia h. 14525 IAŞI . 5 si 7 detaseaza un AMX. 6 19. .9 Răuşeni hc.0 106.42 1 21.7 Dângeni Nord h.2 Jijia h.28 1.4 14.5330 4.5 Potângeni hc.. 3 21.45 1 20. 4 20. Tonaj maxim 250 tone.59 4. Nr.7 Buhăceni h.04 1 20.15 6.4 Vorniceni h.03 8. 5 19.8 Vlădeni 13 19.40 5.3 SEMNAL DOROHOI 8 .52 1 21. 4.32 1 19. Dist in Km Vit STAŢII .3 Ungureni Hm.14 1 19.14 03h 25m SUMARUL.47 1 21..4 Truşeşti 8 20. 2.53  19. 6 22.2 Andrieşeni hc.3 Corlăteni h 4 21.13 1 21. 162 .6 Mândreşti h.12 0.23 8 20. 6 19.06 6.48 4.47 5.3 Broscăuţi h.54 5 20.8 154.28 1 21.15 1 20.9 DÂNGENI 7 21. 5 19. 4 19. 7 20.7 120. 4 21.04 5.7 Rediu hc. 8 21.19 1 21.35 7.29 4. 6 21.9 Movileni h 11 19.31 8.5830  19.05 1 21. 19. 5 20.0 153. 5 20.1 DOROHOI 2 22.02 0.3 Carasa h.1 Şoldana h.1 14. 5 21. 22.05 3.10 3.22 3.43 4.

HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 20.33 1 21.17 4..34 3.29 3. 6 20.30 1 20. 5 21. 5 21. 4 21.43 1 20. Tonaj maxim 250 tone.6 Iacobenii Vechi h.44 1. 163 .9 Răuşeni hc.10 02h 05m SUMARUL. .4 96.2 Jijia h. 14527 IAŞI .1 Zlătunoaia h 5 22. Nr.18 0. 5 20.40 6.2 TRUŞEŞTI 8 22.1 80 Şoldana h. 6 21.7 Rediu hc.02 9.28 1 21.2 Andrieşeni hc.37 1 20. 5 21.46 1 21.48 1 20.17 1 20.23 4. 8 21.4 Todireni Hm.38 3.5 Potângeni hc.10 5.02 8 21.8 Vlădeni 13 21.56 5.31 6.22 1 21.05 14.1 14.9 Larga Jijia Hm.19 8.01 1 22. 1 104 21 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.0 Biserica Larga Jijia h. 20.49 10. 6 21.47 8.5 SEMNAL LEŢCANI 1 ..1 100 LEŢCANI 1 12 20.16 1 21. 4 20.4 14.39 1 21.TRUŞEŞTI Dist in Km Vit STAŢII .9 Movileni h 11 20.55 1 21.

03 1.06 00h 57m SUMARUL.3 Sagna h.8 70 Vulpăşeşti h. 4 04.14 3.41 1 04. 10 04.1 Stăniţa h.6 SEMNAL BUHĂIEŞTI 13 . 05.9 32. Nr. 7 04. 14540 DAGÂTA .42 4. 04.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DAGÂŢA 03.5 Dumeşti h. 7 04.. 14541 DAGÂTA .2430 3.26 5.8 33. 7 04.24  04. 6 04. .6 SEMNAL ROMAN 10 .49 1 04. 164 .0330 3.13 5.13 1 04.4 36.1230  04.33 1 04.25 1 04. 0 51 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.3 37.BUHAIESTI Dist in Km Vit STAŢII .43 7..3130  04.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DAGÂŢA 04.59 3. Tonaj maxim 250 tone.32 8.4 Rafaila h.56 00h 57m SUMARUL. 7 04.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.34 5.9 BUHĂIEŞTI 3 05. 11 04.9 Piscu Rusului h.ROMAN Dist in Km Vit STAŢII .09 3. .42 1 04.18 1 04.53 0. 9 04.4 50 Negreşti Vaslui Hm. Tonaj maxim 250 tone.6 Zece Prăjini h 4 04.0 70 Suhuleţ h..19 5.4 Băluşeşti h 4 04.03  04. 0 54 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.4 ROMAN 3 04.. Nr.50 9.

06 3. 05.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BUHĂIEŞTI 05. Tonaj maxim 250 tone.30 1 06.4 Dagâţa 4 06.4 Dumeşti h..24 9.4 Negreşti Vaslui Hm.21 3.43 5.4 50 Rafaila h.50 1 06.43 3.42 1 05.8 Vulpăşeşti h.31 5.01 1 07.36 4.21 1. Nr.16 3.42 1 06. 7 06.12 0. 0 10130 1230 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor..5 Suhuleţ h.9 Piscu Rusului h.ROMAN Dist in Km Vit STAŢII .59 5.0 Băluşeşti h 330 06.15 01h 54m SUMARUL.58 1 05.14 2 06.20 1 06.35 1 05. 6 05. 14542 BUHAIESTI .5 SEMNAL ROMAN 10 . 9 06.3 Sagna h.9 70. . 7 05.50 1 05.51 8.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.3 SEMNAL BUHĂIEŞTI 3 . 165 . 11 05.3 1.10 3. 6 06.3 ROMAN 3 07.02 7. 11 06.8 71.51 5. 10 07.1 70 Stăniţa h.05 1 06.0930  06.6 Zece Prăjini h 4 06. . 7 05. 07.

4 06.21 3.32 1 05.5 Dumeşti h.32 5. 07.42 6.9 Sagna h.8 Stăniţa h. 4 07.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.5 Scânteia Hm. 7 07.04 3.58 1 07. 7 06.4 50 Negreşti Vaslui Hm.50 5. 10 05.IASI Dist in Km Vit STAŢII .38 5.31 5. 8 05.01 2 07.3 100 NICOLINA 5 08.26 3.8 SEMNAL ROMAN 2 . 8 07.3 BUHĂIEŞTI 3 07.11 0. 166 .4 70.13 7. 6 06.3 Grajduri 1 7 07.41 1 05.10 11 06.2 115.8 0. 05.03 9.5 65 IAŞI 2 7 08. 5 08.0 Suhuleţ h.37 1 06.04 1 08.03 1 06.8 100 Rebricea Hm.10 1 08.33 3. . Nr. 07.45 1 06. 5 08.3 71.3 Vulpăşeşti h.6 Dagâţa 6 06.24 03h 13m SUMARUL. 14543 ROMAN .11 6.4 113.42 5.26 1 07.22 8. 11 05. .53 1 05.49 1 07.46 5.9 Rateşu Cuzei h..4 Rafaila h.9 Zece Prăjini h 9 06.17 2.. .59 5.53 1 06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ROMAN 05. 1 5 . 7 06.22 3.54 4.54 3. Tonaj maxim 250 tone.25 1 06.16 1.2 90 Bârnova Hm.4 Băluşeşti h 4 06. 4 155 38 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.05 4. 8 05.0 SEMNAL BUHĂIEŞTI 13 .21 1 05.27 4.1 70 Piscu Rusului h.6 Ciurea Hm.30 1 06.3 75 Picioru Lupului h.19 3 07.36 6 07. 4 07.16 1 08.

DAGÂŢA Se anulează în perioada închiderilor de linii.6 SEMNAL ROMAN 10 .1 Stăniţa h.1430  11.6 33. Tonaj maxim 250 tone.9 32.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ROMAN 08. Nr.24 0.15 8.42 3. .3430 8.ROMAN Se anulează în perioada închiderilor de linii.36 0.6 Zece Prăjini h 4 10.8 70 Vulpăşeşti h.46  10. 14545 ROMAN .3 Sagna h.1 Piscu Rusului h. 10 08..5530  10.21 00h 57m SUMARUL. Dist in Km Vit STAŢII . .25 1 11. 14544 DAGÂŢA .34  08.0730 3.53  08.8 33.0430  09.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers DAGÂŢA 10. 167 .39 00h 57m SUMARUL.. Tonaj maxim 250 tone.4630 3.4 DAGÂŢA 6 09. 8 08.9 Sagna h.8 0..26 7.15 3. 0 54 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. 10 11.4430  08. 8 08.56 5.26 7. 08.3 Vulpăşeşti h.. 11.07  11. 11 11. 9 10.9 Zece Prăjini h 9 09. Nr.5330 5. 0 54 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.8 70 Stăniţa h.45 3.9 Piscu Rusului h.4 ROMAN 3 11.05 3. 7 11.14 1 09. Dist in Km Vit STAŢII . 11 09.8 SEMNAL ROMAN 2 .

28 3.55 1 13.1 DAGÂŢA 4 15. 830 15.11 1 14.18 3.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.6 95 Picioru Lupului h.. 11 13.54 1 14. 14.2 2.04 6.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 13.3 Bârnova Hm. 168 .32 1 15.48 4.9 44. 9 13. 4 162 25 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. .26 1 13.54 3.4 Dumeşti h.5 100 Rebricea Hm.33 1 13. 10 16. 6 13.23 1 14.4 100 Ciurea Hm.43 1 13.8 Rateşu Cuzei h.6 Zece Prăjini h 4 15.56 5.2 80 Grajduri 1 7 14. 14546 IAŞI . 7 15.ROMAN Dist in Km Vit STAŢII .13 7.5330  15. 7 16.5 SEMNAL BUHĂIEŞTI 3 .0 Băluşeşti h 330 15.8 Vulpăşeşti h.2 BUHĂIEŞTI 4 14.9 114.4 Negreşti Vaslui Hm. 11 14.18 4. Tonaj maxim 250 tone.8 115.17 1 15.16 0.3 Sagna h.01 1 16. 16.02 8.03 5.03 1 14. .4 50 Rafaila h.12 1 16.33 1.4 82.5 ROMAN 10 16.19 2.33 3.4130 1 15.22 3.02 1 15.24 3.4230 5. 6 14.26 03h 07m SUMARUL.2130  15.2 65 NICOLINA 2 7 13.7 SEMNAL ROMAN 3 .26 2 15. 5 14.5 Suhuleţ h.36 9.47 1 14. Nr.3 45. 11 15.1 70 Stăniţa h. 6 15.27 6.44 5.10 1 15.12 5.11 5.34 4.28 5 14. 5 14. 1 7 14. 7 15.17 1 14.3 Scânteia Hm.55 5.9 Piscu Rusului h..

Tonaj maxim 250 tone.4 70. 16.3 Vulpăşeşti h.4 Băluşeşti h 4 15.16 3. 7 15.3430 3.9 Zece Prăjini h 9 15.45 1 15.0 SEMNAL BUHĂIEŞTI 13 .8 0.0 Suhuleţ h.05 1 15. 8 14.BUHAIESTI Dist in Km Vit STAŢII .1 70 Piscu Rusului h. 0 105 17 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. .33 1 14.. 169 .23 0.09 9.3830  15.45 3. Nr.15 1 15.8 SEMNAL ROMAN 2 .3 BUHĂIEŞTI 3 16.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ROMAN 14.0030  16.46 5.53 1 14.9 Sagna h. 14.01 4.6 Dagâţa 6 15. 11 15. .5330 5.22 8 15.39 5.54 5.4 50 Negreşti Vaslui Hm. 14547 ROMAN .08 1 16. 6 15..3 71.4 Rafaila h. 8 14.22 1.06 3.25 02h 02m SUMARUL.44 1 14. 4 15.30 3.5 Dumeşti h.34  15.53  15. 7 16. 10 14.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.8 Stăniţa h. 7 16.34 8.25 7.

.04 9.50 0.2230 5.40 7.21 3. 11 17..8 71.8 Vulpăşeşti h.30 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BUHĂIEŞTI 17.29 8.2030  18.2930  17.28 1 18.9 70. 7 17. 6 17.00 3. Tonaj maxim 250 tone. 830 18.4 Negreşti Vaslui Hm. 17.39 1 18.9 Piscu Rusului h.38 5.4 Dagâţa 4 17. 170 . 0 101 11 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.0930 5.22  17.59 1 18.0 Băluşeşti h 330 17. 18.3 Sagna h.37 1 17.45 3.ROMAN Dist in Km Vit STAŢII . . 7 18.55 3. Nr.16 4.01 1. 7 17. 11 18..6 Zece Prăjini h 4 17.3 ROMAN 3 18.4830  17.4 50 Rafaila h.0830 1 18. 6 17.15 1 17. 10 18.53 2 17. 14548 BUHAIESTI .3 SEMNAL BUHĂIEŞTI 3 .44 1 17.49 3.4 Dumeşti h.5 Suhuleţ h.5 SEMNAL ROMAN 10 .3 1.1 70 Stăniţa h.53 01h 52m SUMARUL.

49 8 17.13 5.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.4 Rafaila h.8 SEMNAL ROMAN 2 . 14549 ROMAN .9 Sagna h.12 3. 8 17. 0 105 17 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.52 02h 02m SUMARUL.9 Zece Prăjini h 9 17. 7 18. 10 17.6 33.50 0. .4 DAGÂŢA 6 17.. Tonaj maxim 250 tone.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ROMAN 16.12 1 18.32 1 17.4 Băluşeşti h 4 18.4 50 Negreşti Vaslui Hm..3 BUHĂIEŞTI 3 18.8 Stăniţa h. 18.0530  18.2030 5.BUHĂIEŞTI Dist in Km Vit STAŢII .57 3.0 SEMNAL BUHĂIEŞTI 13 . 6 18.8 0.49 1.11 1 17. Nr. 171 . 11 17.00 1 17.0130 3.42 1 17.21 5.35 1 18.01  18.1 70 Piscu Rusului h.28 4. 4 18.2730  18. 7 18.06 5.0 Suhuleţ h.43 3. 7 18. 16.20 1 17.52 7.33 3.5 Dumeşti h. .36 9.3 71. 8 17.3 Vulpăşeşti h.4 70.01 8.20  18.

4 50 Rafaila h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BUHĂIEŞTI 19.5 Mareşal C-tin Prezan Hm.40  19.32 7. 0 54 3 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.56 5.48 5.21 3.11 3.DAGÂŢA Dist in Km Vit STAŢII .03 1 20. 7 19. 8 19.5030  19.27 00h 57m SUMARUL.47 1 19.4 Dumeşti h. 11 19. 14551 ROMAN .1030  20.5930 5.3 SEMNAL BUHĂIEŞTI 3 .30 0.04 5.4 Negreşti Vaslui Hm.8 70 Stăniţa h.55 1 19.11 3.20 1 20. 172 .4 37.3 1.15 1 20. 14550 BUHĂIEŞTI .6 33.51 3. Nr.1 Piscu Rusului h.0 70 Băluşeşti h 4 20. Nr.16 3.4 DAGÂŢA 6 20.20 00h 54m SUMARUL. 19.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers ROMAN 19. 8 19.26 1. 11 20.9 Zece Prăjini h 9 20. 7 20.5 Suhuleţ h. 6 20.9 DAGÂŢA 4 20.3 Vulpăşeşti h.DAGÂŢA Dist in Km Vit STAŢII .8 SEMNAL ROMAN 2 .29 9. 6 19.4030 8. 19.40 1 19..10 1 20. Tonaj maxim 250 tone.41 4. 0 48 6 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor..59  19. 10 19.9 Sagna h.. Tonaj maxim 250 tone.. .8 0. .

5 4.14554 SOCOLA .14553 CIUREA HM. .2 2. G. . . 2 15 0 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. Nr. 8 10.45 6.53 2.18 1.SOCOLA Dist in Km Vit STAŢII .7 50 SOCOLA 7 10. 173 ..00 00h 15m SUMARUL. Nr.2 8. Tonaj maxim 250 tone. 10. G. 2 14 1 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor. Tonaj maxim 250 tone.55 2.32 00h 14m SUMARUL..HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers SOCOLA 10. Nr.2 65 NICOLINA 2 7 10.CIUREA Dist in Km Vit STAŢII . 10..IAŞI Dist in Km Vit STAŢII .4 6.9 80 CIUREA HM.7 30 Racordarea Nicolina 6 .02 1 10.10 00h 15m SUMARUL. G.14552 IAŞI .2 6. Tonaj maxim 250 tone.6 65 IAŞI 2 7 11.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers CIUREA HM.24 5.. 10... 0 14 0 PROCENT DE FRÂNARE = 85% Tren automotor.03 2.4 100 NICOLINA 8 .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers IAŞI 09.

174 .

TRASE ALOCATE SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL 175 .

176 .

TRENURI REGIO RANG 4 177 .

15301 TÂRGU BUJOR . Nr.BÂRLAD 178 .

34 5. . 0 12 030 Automotor.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM.6 Bereşti Tunel h. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % 179 .23 5.10 0.39 5.3 30. 02. 02.50 2.6 Tălăşmani h. .36 2. Dist in Km Vit STAŢII .1730  03.6 Lungeşti h. 830 03. 0 11 0 Automotor. 630 03.6 în Bereşti Hm.. 11 . Nr. 3 . 630 03.3 SEMNAL BÂRLAD 530 . 5 . 02. . 02.8 31. .0 Tălăşmani h.8 0.18 3.31 5.9 11. .6 20..54 1 03. 430 03. 02.GALAŢI Dist in Km Vit STAŢII .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 03. . 02... .2930  03. 330 03. 02.1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H.1 BÂRLAD 130 02. 6 03.1130 6.3 Griviţa h.4030  03. 6 .2230  03. 4 03. 4 .5 Lungeşti h.0 BĂLĂBĂNEŞTI H.3330  03.0 Docăneasa hc. 02. 15302 BÂRLAD .49 6.9 Griviţa h. 03. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % În zilele 1 .20 4. se detaşează AM pentru tren 15300.41 4.4 BEREŞTI HM. .8 SEMNAL BÂRLAD 130 .45 3.11 5 02.5 70 Docăneasa hc. 4 .4930  03.55 00h 12m SUMARUL.4 Bereşti Tunel h.30 2.56 00h 11m SUMARUL.16 2.5430 0.

44 6.0930  05.BÂRLAD Dist in Km Vit STAŢII .1 BÂRLAD 130 05.07 2. 530 05.12 4.8 31.6 20. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % 180 .28 2.4530 0.32 5.21 5.00 5 05.6 20. 430 05. 330 05.2730  08.. 05. .28 5.. 830 08.6 Tălăşmani h.0 Docăneasa hc.5 Lungeşti h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM.5030 0.2730  05.18 5.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM..3 30.0 Docăneasa hc. 630 08.6 Tălăşmani h.3 30. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % Nr.1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H.1130  08. 330 08. 430 08.9 Griviţa h. 08.2330  05. 15305 GALAŢI-BÂRLAD Dist in Km Vit STAŢII . 630 08. 08.8 31.39 6.4 Bereşti Tunel h.24 2.5 Lungeşti h.05 2.06 1 08.4330  08. 0 1230 030 Automotor.47 00h 13m SUMARUL.3 SEMNAL BÂRLAD 630 .34 3.3830  05. 730 05. 15303 TÂRGU BUJOR .3830  08.3330  05. 430 08.52 00h 13m SUMARUL.. .3 SEMNAL BÂRLAD 630 .9 Griviţa h. 0 1230 030 Automotor.3130  08. 430 05. Nr.39 3.1730  05.4 Bereşti Tunel h.1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H. 530 05. 05.10 4.2030  08.1 BÂRLAD 130 08.

1930  10.2630  06.1 BÂRLAD 130 10.13 5. 830 10.1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H.3 Griviţa h.3030  10.0 Tălăşmani h.2130  06.1530 6.5330  06.45 4. 630 10. 0 1230 030 Automotor.0330  10.4 Bereşti Tunel h. .1230  10. 15307 GALAŢI .HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 06. 430 10.3 SEMNAL BÂRLAD 630 ..31 3.58 1 06.27 5.2330  10.24 5.20 2.8 SEMNAL BÂRLAD 130 . 15306 BÂRLAD .3 30.22 3.6 Tălăşmani h.58 1 09.6 Lungeşti h. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % Nr.6 20.34 2. 06. . PROCENT DE FRÂNARE = 85 % 181 . 430 06.44 00h 13m SUMARUL. 630 10.4230 0.38 5.04 4.6 Bereşti Tunel h.5 70 Docăneasa hc.4 BEREŞTI HM.59 00h 12m SUMARUL. 830 06.4430  06.8 31. Nr.14 0.BÂRLAD Dist in Km Vit STAŢII .. 09.3330  06.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM. 330 06.8 0.9 Griviţa h..0 Docăneasa hc.3530  10. 330 10.54 2.. 4 06. 630 06.5 Lungeşti h.59 2.0 BĂLĂBĂNEŞTI H.9 11. 430 10.3730  06. 6 06.GALAŢI Dist in Km Vit STAŢII . 630 06. 0 12 030 Automotor.36 6. 10.

0 1230 030 Automotor. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % Nr.4730  09. . 6 09.GALAŢI Dist in Km Vit STAŢII .36 3. 730 12.8 0.1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H. 15308 BÂRLAD .48 2.BÂRLAD Dist in Km Vit STAŢII .08 0.4 BEREŞTI HM.08 4..3530  12.6 Bereşti Tunel h. 630 12. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % 182 .4030  12.8 31.2830  12.3 SEMNAL BÂRLAD 630 .0 BĂLĂBĂNEŞTI H..2730  09.9 Griviţa h. Nr. 830 12.41 6.28 2.49 00h 13m SUMARUL.3 30. 09.25 2.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 09.9 11.01 00h 12m SUMARUL. 830 09..21 5.1530  09.52 9 10.32 5. 4 09. .6 Lungeşti h. 630 09.2430  12.0730  12.16 3.03 2. 15309 GALAŢI .17 5.2030  09.5 Lungeşti h.4730 0.0930 6. 0 12 030 Automotor.8 SEMNAL BÂRLAD 130 . 330 09.1630  12.0 Docăneasa hc. 430 12.3 Griviţa h.5 70 Docăneasa hc.39 4..3130  09. 630 09.29 5.3830  09.6 20.4 Bereşti Tunel h. 12.1 BÂRLAD 130 12.02 1 12. 430 12. 12. 430 09.0 Tălăşmani h. 330 12.6 Tălăşmani h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM.

06 00h 12m SUMARUL.4 BEREŞTI HM.1530 6.0 Docăneasa hc. 630 15.4430  11.. 4 11. 15. 15310 BÂRLAD .6 20.08 1 15..8 31. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % 183 .3 SEMNAL BÂRLAD 630 .4030  15.0 BĂLĂBĂNEŞTI H.2630  11.54 00h 13m SUMARUL.3730  11.3330  11..9 Griviţa h. 830 11.5230 0. 430 15. 330 15. 630 11.8 SEMNAL BÂRLAD 130 .14 4. 830 15.54 2. 0 1230 030 Automotor.6 Bereşti Tunel h.46 6.BÂRLAD Dist in Km Vit STAŢII . .0 Tălăşmani h.58 8 12.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 11.34 2. 430 11.45 4.1330  15..14 0. Nr.22 3. 15.1 BÂRLAD 130 15. 11.3 30.5 Lungeşti h.41 3.GALAŢI Dist in Km Vit STAŢII .2130  11.3330  15.38 5. 430 15. 15311 GALAŢI .2930  15.4 Bereşti Tunel h.9 11.30 2. 630 11.34 5.23 5. 0 12 030 Automotor.2230  15.6 Tălăşmani h. 630 15.3 Griviţa h.6 Lungeşti h.8 0.5 70 Docăneasa hc. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % Nr. 6 11.09 2.27 5.4530  15. 330 11.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM.5330  11. .1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H.

830 17.05 00h 12m SUMARUL.2530 6.4 BEREŞTI HM.44 2.6 Bereşti Tunel h. 15312 BÂRLAD .04 2. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % Nr. 630 16. 4 17. ataşează AM de la tren 15313.20 0.08 7 17. 4 14. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % În Bereşti Hm.0 BĂLĂBĂNEŞTI H. 630 13.0 Tălăşmani h.15 00h 12m SUMARUL.5430  16. 830 13.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 16. 16. 184 . 430 16.4330  13.6 Bereşti Tunel h.2130 6.28 3..00 2.4730  16.51 4.. .6 Lungeşti h.8 0..3 Griviţa h.3930  13.24 0.2730  13.8 0.04 1 14. 430 13.5 70 Docăneasa hc.4330  16.40 2.48 5.37 5.0 Tălăşmani h.8 SEMNAL BÂRLAD 130 .3630  16. . 15314 BÂRLAD .3230  13. 630 13.55 4.3130  16.33 5. 0 12 030 Automotor. 330 13.9 11. În staţia Târgu Bujor se detaşează un AM.44 5.8 SEMNAL BÂRLAD 130 .GALAŢI Dist in Km Vit STAŢII .3 Griviţa h.0330  17.5030  13.32 3.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 13.5 70 Docăneasa hc. 6 16.9 11. 630 16.6 Lungeşti h. 0 12 030 Automotor..4 BEREŞTI HM. 6 13. 330 16.5930  14.0 BĂLĂBĂNEŞTI H.GALAŢI Dist in Km Vit STAŢII . Nr. 13.

8 31.26 3.2530  19. 19.3630  18. 15316 BÂRLAD .6 20.TÂRGU BUJOR Dist in Km Vit STAŢII . PROCENT DE FRÂNARE = 85 % Nr.0 Docăneasa hc..9 11.5930  19. 830 19. 630 19.5 70 Docăneasa hc. 185 . 630 18.48 5. 19.4130  19.4730  18.4 Bereşti Tunel h.28 4..18 0.3 SEMNAL BÂRLAD 630 .1930 6.8 0. 630 18.02 1 20.38 2.6 Tălăşmani h. 4 20.42 5.0630 0.3030  19.3 30.03 00h 12m SUMARUL.3 Griviţa h.44 2.. 6 19. 830 18.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 19.5430  18. 15315 GALAŢI . .1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H.5730  19.BÂRLAD Dist in Km Vit STAŢII .3730  19.9 Griviţa h.6 Bereşti Tunel h.49 4.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM.0 Tălăşmani h.4 BEREŞTI HM. 0 12 030 Automotor.5 Lungeşti h.6 Lungeşti h.00 6..37 5. 330 18.1 BÂRLAD 130 19.58 2.23 2. 430 18.22 1 18.8 SEMNAL BÂRLAD 130 .0 BĂLĂBĂNEŞTI H. 430 18.2730  18.4830  19. PROCENT DE FRÂNARE = 85 %.31 5.08 00h 13m SUMARUL. 0 1230 030 Automotor. 330 19. Nr. . 630 19. 18. 430 19.55 3.4330  18.

1 BÂRLAD 130 22.9 11.2530 6.1 70 BĂLĂBĂNEŞTI H. 22.4730  22.8 SEMNAL BÂRLAD 130 .0030  22.0 Tălăşmani h.0230  23. 4 23.07 1 23.3630  22.01 3. PROCENT DE FRÂNARE = 85 % Nr. 430 21.3 SEMNAL BÂRLAD 630 . 330 22.4230  21. 830 21. 6 22.50 2.55 4.44 2.48 5.37 5.3330  21. .0 BĂLĂBĂNEŞTI H. 630 22.1230 0. 15317 GALAŢI .6 Lungeşti h. 630 22.6 Tălăşmani h.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BÂRLAD 22..5330  21. PROCENT DE FRÂNARE = 85 %.3 30.4930  21.4 Bereşti Tunel h.03 2.6 20.5 Lungeşti h.4330  22. 630 22.. Dist in Km Vit STAŢII . 730 23.5 70 Docăneasa hc.24 0.3 Griviţa h. 330 21.28 1 21.5430  22.06 6.29 2.54 5. Dist in Km Vit STAŢII . . 21.BÂRLAD Circulă în 7 ca tren 15321.0 Docăneasa hc.HALTE Min Timpi Sosire Opr Plecare simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers BEREŞTI HM.8 0.TÂRGU BUJOR Nu circulă 7. 0 1230 030 Automotor...32 3.34 4. 0 12 030 Automotor. 22. 430 22.3130  22. 186 .14 00h 13m SUMARUL.9 Griviţa h.4 BEREŞTI HM. 430 22. 630 21.6 Bereşti Tunel h.8 31.43 5.0530  22. Nr. 15318 BÂRLAD .08 00h 12m SUMARUL.

ANEXE 187 .

188 .

Secţie Porţiunea de linie maxim tren Loc.Dolhasca 300 040 DHC 189 .Bicaz 250 040 DHC 800 060 DA 507 Bicaz– Piatra Neamţ 400 040 DHC 800 060 DA 507 Piatra Neamţ .Bacău 400 040 DHC 600 060 DA 508 Dolhasca – Fălticeni 300 040 DHC 600 060 DA 508 Fălticeni . 1 2 3 4 5 6 800 060 EA1 500 Adjud – Suceava Nord 800 060 EA 500 040 EC 800 060 EA1 500 Suceava Nord – Adjud 800 060 EA 500 040 EC Vadu Siretului – 800 060 DA 500 Suceava Nord 350 040 DHC Suceava Nord –Vadu 800 060 DA 500 Siretului 350 040 DHC 800 060 DA 507 Bacău – Piatra Neamţ 400 040 DHC 500 060 DA 507 Piatra Neamţ . ANEXA I MODUL ŞI TONAJELE MAXIME DE REMORCARE ALE TRENURILOR Modul de remorcare a tonajului maxim Observaţii Tonaj pe : Nr. dublă tracţ. tr. Loc.

1 2 3 4 5 6 600 060 DA 509 Vereşti – Botoşani 300 040 DHC 600 060 DA 509 Botoşani .Floreni 250 040 DHC 500 060 DA 513 Vama – Moldoviţa 250 040 DHC 500 060 DA 513 Moldoviţa . Loc.Leorda 250 040 DHC 400 060 EA1 511 Dărmăneşti . dublă tracţ.Vama 250 040 DHC 500 060 DA 515 Dorneşti – Nisipitu 250 040 DHC 500 060 DA 515 Nisipitu .Dărmăneşti 550 060 EA 300 040 EC 500 060 DA 512 Floreni – Dornişoara 250 040 DHC 500 060 DA 512 Dornişoara . tr.Vereşti 300 040 DHC 500 060 DA 510 Leorda – Dorohoi 250 040 DHC 500 060 DA 510 Dorohoi .Dorneşti 250 040 DHC 500 060 DA 516 Gura Putnei – Putna 250 040 DHC 190 . Modul de remorcare a tonajului maxim Observaţii Tonaj pe : Nr.Ilva Mică 550 060 EA 300 040 EC 400 060 EA1 511 Ilva Mică . Secţie Porţiunea de linie maxim tren Loc.

tr.Bârnova 800 (500) (300) 600 Bârnova . Modul de remorcare a tonajului maxim Observaţii Tonaj pe : Nr. Secţie Porţiunea de linie maxim tren Loc. Loc. 1 2 3 4 5 6 500 060 DA 516 Putna – Gura Putnei 250 040 DHC 400 060 EA1 517 Suceava .Grajduri 800 060 DA 060 DA 060 DA 600 Grajduri – Bârnova 800 (500) (300) 600 Bârnova .Iaşi 800 060 DA 060 DA 060 DA 600 Iaşi . dublă tracţ.iaşi 350 040 DHC 600 060 DA 613 Leţcani – Dorohoi 300 040 DHC 191 . 550 060 EA Suceava 300 040 EC Paşcani– Târgu 500 060 DA 519 Neamţ 250 040 DHC Târgu Neamţ .Gura 550 060 EA Humorului 300 040 EC 400 060 EA1 517 Gura Humorului .Ungheni 350 040 DHC 720 060 DA 605 Ungheni .Tecuci 800 060 DA 720 060 DA 605 Iaşi .Dorneşti 250 040 DHC 600 Tecuci . 500 060 DA 519 Paşcani 250 040 DHC 500 060 DA 520 Dorneşti – Siret 250 040 DHC 500 060 DA 520 Siret .

dublă tracţ.Iaşi 800 060 EA 400 040 EC NOTĂ: 1. În perioada rece. cu respectarea particularităţilor de remorcare ale acestora şi a caracteristicilor tehnice ale secţiilor. Modul de remorcare a tonajului maxim Observaţii Tonaj pe : Nr. trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice. În funcţie de solicitări. tr.Buhăieşti 250 040 DHC 500 060 DA 607 Zorleni – Fălciu 250 040 DHC 500 060 DA 607 Fălciu .Crasna 200 040 DHC 800 060 EA1 610 Iaşi . 192 . Loc.Leţcani 300 040 DHC 600 060 DA 612 Podu Iloaiei – Hârlău 300 040 DHC 600 060 DA 612 Hârlău – Podu Iloaiei 300 040 DHC 500 060 DA 609 Buhăieşti – Roman 250 040 DHC 500 060 DA 609 Roman . 006 de remorcare şi frânare.Paşcani 800 060 EA 400 040 EC 800 060 EA1 610 Paşcani . Secţie Porţiunea de linie maxim tren Loc. la stabilirea numărului de vagoane de călători ce pot fi încălzite se va ţine cont de Anexa 15 din Regulamentul nr. 1 2 3 4 5 6 600 060 DA 613 Dorohoi . 2.Zorleni 250 040 DHC 400 060 DA 608 Crasna – Huşi 200 040 DHC 400 060 DA 608 Huşi .

193 .2017 Toate limitările de viteză permanente sunt cuprinse în graficul limitărilor de viteză.12. ANEXA II LIMITĂRILE DE VITEZĂ PERMANENTE CU ADAOSURILE DE TIMP DE MERS INCLUSE ÎN TIMPII DE MERS datorită altor cauze (necuprinse în «Graficul limitărilor de viteză») cu valabilitate de la 10.

DISTANTA Firul I Firul II LINIEI [Km/h] [Km/h] 600 Bârlad – Zorleni – Banca 100 70 * – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulaţie. ** – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulaţie. Personalul de locomotivă are obligaţia să cunoască aceste intervale. ANEXA III TABEL CU INTERVALE DE CIRCULATIE PE LINIE DUBLĂ PENTRU CARE VITEZA MAXIMA ESTE DIFERITA PE SENSURI (FIRE) DE MERS VITEZA PE NR. 194 .

....MĂRĂŞEŞTI ................. 5411 ADJUD ............. 5421 BACĂU ............................. 5414 BACĂU ............................................... 5401 MĂRĂŞEŞTI ........... 4205-2 BECLEAN PE SOMEŞ ........... 23 Nr.... 33 195 .................... 21 Nr....... 5421-2 PAŞCANI .......... 29 Nr.......PAŞCANI ..............MĂRĂŞEŞTI .................. 5422-1 IAŞI .....................IAŞI................................... TABLA DE MATERII CUPRINS .. 24 Nr.......ADJUD...................BACĂU ........................ 31 Nr........................................BACĂU ................................................ 22 Nr... 21 Nr..... 32 Nr............BECLEAN PE SOMEŞ .................................................................... 5420-1 IAŞI ......PAŞCANI ............................... 25 Nr........................................................................................... 5424-1 IAŞI ......VATRA DORNEI .......... 5413 ADJUD ........... 26 Nr......................................................................... 4205 VATRA DORNEI .......... 4206 BECLEAN PE SOMEŞ ...............................BECLEAN PE SOMEŞ .....................BACĂU ....................... 5406 BACĂU .. 28 Nr.......... 3 DISPOZIŢII GENERALE .............. 5422 PAŞCANI .......... 5423 BACĂU ..............................PAŞCANI ............................. 23 Nr. 5420 PAŞCANI ............................................... 5405 MĂRĂŞEŞTI ...................... 27 Nr........................BACĂU........................................................................................................... 24 Nr................................................................ 17 TRENURI REGIO ........................................................ 5402 BACĂU .. 5412 BACĂU ............. 4206-1 BISTRIŢA NORD .............................................................................................................. 22 Nr........... 29 Nr............. 25 Nr........................................................ 32 Nr................ADJUD.......CĂLĂTORI” SA ......... 26 Nr.......................................................................... 9 TRASE ALOCATE SNTFC „CFR ..........................................................................................BACĂU ...................... 5425 BACĂU ............................................................... 30 Nr.................PAŞCANI .................... 5404 BACĂU ...................................... 27 Nr..................... 5424 PAŞCANI ... 31 Nr..............IAŞI.. 28 Nr..........................................BISTRIŢA NORD ..................BACĂU ....BACĂU.......................BACĂU .......................... 5403 MĂRĂŞEŞTI ............... 30 Nr....... 5423-2 PAŞCANI ......PAŞCANI ............... 19 Nr.....................................................PAŞCANI ..........MĂRĂŞEŞTI ....................................

.. 5446 SUCEAVA NORD .... 5429 BACĂU ........BACĂU .............. 44 Nr.................. 5450 SUCEAVA NORD ........... 5428 PAŞCANI ..................... 50 Nr.................. 5428-1 IAŞI .. 5453 BACĂU ............................ 51 Nr.......BACĂU .........................................BACĂU .................BACĂU ...BACĂU ..........PIATRA NEAMŢ ............IAŞI.................... 43 Nr...........PAŞCANI .................IAŞI. 5449 BACĂU .......................PAŞCANI ........ 5451 BACĂU ......... 36 Nr..IAŞI............. 34 Nr.........................................SUCEAVA NORD ...............PAŞCANI ...... 5466 PIATRA NEAMŢ .......... 5430 PAŞCANI ........................................... 38 Nr.... 5429-2 PAŞCANI ...................................... 39 Nr.......................................... 34 Nr......................................PAŞCANI ............................................. 38 Nr....SUCEAVA NORD ................ 5427-2 PAŞCANI .............................. 53 Nr...................................................................... 33 Nr... 54 Nr... 5426-1 IAŞI .......................SUCEAVA NORD ............................. 54 Nr...... 5442 SUCEAVA NORD ............... 5441 BACĂU .......BACĂU ............................................ 49 Nr............................................ 42 Nr.....BACĂU ................BACĂU ...............................................................................................BACĂU ...............................................................PIATRA NEAMŢ ....... 5427 BACĂU .... 5460 PIATRA NEAMŢ ............................................................. 53 Nr...................SUCEAVA NORD ............................... 47 Nr..................BACĂU ...... 55 Nr...........SUCEAVA NORD ..... 5447 BACĂU .. 40 Nr........ 46 Nr........... 5431 BACĂU ........BACĂU ................. 5465 BACĂU ................. 52 Nr................................................................................. 55 Nr................................... 5445 BACĂU .........................BACĂU ................................................ 5444 SUCEAVA NORD ........................................PIATRA NEAMŢ ..... 35 Nr...... 37 Nr............... 5443 BACĂU ............. 5426 PAŞCANI .......................................... 5461 BACĂU ................................ 37 Nr.. 5463 BACĂU ............................. 5434 PAŞCANI ................... 39 Nr.. 36 Nr.. 35 Nr.. 5432 PAŞCANI ............... 45 Nr.. 5464 PIATRA NEAMŢ ........................................................................................BACĂU .............................BACĂU ............. 41 Nr..................................................................... 5448 SUCEAVA NORD ..... 56 196 .................................................................. Nr...................................................................................... 5425-2 PAŞCANI ......................................... 5436 PAŞCANI ... 5462 PIATRA NEAMŢ .........................................................................BACĂU .........................SUCEAVA NORD ..................PAŞCANI ................ 48 Nr......................SUCEAVA NORD .......................................................

........ 5526 TÂRGU NEAMŢ .IAŞI ....................................... 72 Nr........... 5531 PAŞCANI .....................TÂRGU NEAMŢ ............. 5524 TÂRGU NEAMŢ .......... 5473 BACĂU ................................. 5528 TÂRGU NEAMŢ .......... 5523 PAŞCANI ........... 72 Nr.......................BICAZ ............TÂRGU NEAMŢ ...................BOTOŞANI ...........IAŞI ....... 70 Nr..............................................................BACĂU ...........................................................................................TÂRGU NEAMŢ ...................... 5561 VEREŞTI ... 71 Nr................. 71 Nr......... 72 Nr................... 60 Nr........................PAŞCANI .....................VEREŞTI........... 68 Nr.................. 5506 SUCEAVA NORD ............................................PAŞCANI ..................... 67 Nr............................. 5529 PAŞCANI ..VEREŞTI . 5564 SUCEAVA NORD ................ 5502 SUCEAVA NORD .................... 73 197 ..........................................................IAŞI ................ 57 Nr.............. 5474 BICAZ .VEREŞTI ............. 5563-2 BOTOŞANI .....................BICAZ .... 5520 TÂRGU NEAMŢ ............. 64 Nr.. 68 Nr...BACĂU ............................ 5472 BICAZ ................................. 71 Nr............. 69 Nr........................... 65 Nr...................... 5481 BACĂU ........... 63 Nr.......................................................................Nr..............TÂRGU NEAMŢ .........................................................................................................................................................VEREŞTI ................ 5562-1 VEREŞTI .........BACĂU .......................................... 5562 SUCEAVA NORD ................ 5522 TÂRGU NEAMŢ ................... 66 Nr.................................. 67 Nr................................ 5527 PAŞCANI ...IAŞI ....................... 61 Nr.......TÂRGU NEAMŢ ...................... 69 Nr................SUCEAVA NORD ........................................... 5501 PAŞCANI ...............................PAŞCANI ................... 64 Nr...... 71 Nr............................................. 65 Nr....IAŞI .......................................... 5482 BICAZ ......BICAZ ..PAŞCANI .................................... 5561-2 BOTOŞANI ............... 61 Nr.......... 66 Nr...... 5521 IAŞI ............................BOTOŞANI ..................................... 59 Nr.............SUCEAVA NORD.....................SUCEAVA NORD......... 5532 TÂRGU NEAMŢ ........................................................ 5504 SUCEAVA NORD ............... 5565-2 BOTOŞANI ........... 63 Nr......................... 62 Nr.........VEREŞTI......TÂRGU NEAMŢ ......... 70 Nr....PAŞCANI ............................. 5471 BACĂU ............................... 5533 PAŞCANI ............. 58 Nr............................................... 5563 VEREŞTI ....................TÂRGU NEAMŢ .................... 72 Nr.................................................................................................. 5564-1 VEREŞTI ........................... 62 Nr....................... 5530 TÂRGU NEAMŢ ............ 5525 PAŞCANI ..................

.......DORNEŞTI.................................... 75 Nr................................DORNEŞTI........................................................ 74 Nr............................................................................ 5607 IAŞI ............... 5612 SUCEAVA NORD ................................... 89 Nr..............................................VEREŞTI .......................................................... 90 Nr.. 5566-1 VEREŞTI .......ILVA MICĂ ......... 5566 SUCEAVA NORD ................................................ 5568-1 VEREŞTI ............... 5609 IAŞI ..... 5604 SUCEAVA NORD ....................... 5634 DORNEŞTI ....................... 5565 VEREŞTI . 81 Nr......... 5601 IAŞI .........DORNEŞTI.................. 5568 SUCEAVA NORD ........VEREŞTI ........................VEREŞTI.........................SUCEAVA NORD ........SUCEAVA ................. 5602 SUCEAVA NORD .......... 5570 SUCEAVA .. 5701 SUCEAVA ............................... 88 Nr...BOTOŞANI ...............................IAŞI .............SUCEAVA .BOTOŞANI .......................SUCEAVA .......................VEREŞTI................IAŞI ....................................... 91 198 .................SUCEAVA NORD............ 76 Nr............. 77 Nr.. 73 Nr.............................................. 5608 SUCEAVA NORD .............. 75 Nr................ 80 Nr............. 5632 DORNEŞTI ........................................................ 76 Nr.............................................................. 5583 VEREŞTI ................VEREŞTI ......... 5633 DĂRMĂNEŞTI .................. 75 Nr.................................. 90 Nr...... 5630 DORNEŞTI ....SUCEAVA ....... 88 Nr............................................................................................. 5582 BOTOŞANI .......BOTOŞANI ..........................................................VEREŞTI .......... 5571 VEREŞTI ............... 5631 DĂRMĂNEŞTI ....................................SUCEAVA NORD ................................................................... 74 Nr............... 5571-2 BOTOŞANI ..... 5605 IAŞI ...............................DORNEŞTI...................... 5635 DĂRMĂNEŞTI .......... 82 Nr.SUCEAVA NORD ....... 84 Nr............................... 88 Nr........... Nr......... 89 Nr............................ 78 Nr.................IAŞI .............. 5636 DORNEŞTI ..........IAŞI ......BOTOŞANI ................... 73 Nr.........................BOTOŞANI ........................SUCEAVA NORD ....... 5581 VEREŞTI .................................................................. 79 Nr............................... 5637 DĂRMĂNEŞTI .. 5606 SUCEAVA NORD ...................SUCEAVA NORD ............. 86 Nr......IAŞI .............................. 5603 IAŞI .. 75 Nr............. 73 Nr................................................ 74 Nr................................................................................... 5584 BOTOŞANI ............ 74 Nr.................... 83 Nr..................................................................IAŞI .......... 87 Nr............SUCEAVA .................................... 89 Nr. 5610 SUCEAVA NORD ................................. 5570-1 VEREŞTI ................ 85 Nr.......................

............................................... 108 Nr..........IAŞI .. 6316 BÂRLAD ..... 99 Nr.. 106 Nr.... 106 Nr............................... 105 Nr........ 104 Nr........SUCEAVA ....................................................VATRA DORNEI ........ 117 Nr. 5738 CACICA HM............. 98 Nr................................................................................... 5710 VATRA DORNEI ....................... 102 Nr......CACICA HM. 113 Nr........... 112 Nr........... 5706 VATRA DORNEI .......................................SUCEAVA ..... ..... 116 Nr.............CÂMPULUNG MOLDOVENESC ...................................SUCEAVA.................IAŞI.......BÂRLAD ......................... ......... 5720 CÂMPULUNG MOLD............ 100 Nr.....................TECUCI .. 107 Nr........................SUCEAVA .......................................... 97 Nr..........IAŞI.. 103 Nr..... 93 Nr...CACICA HM... 5731 SUCEAVA .................................. 101 Nr................................................................................... ...............CÂMPULUNG MOLDOVENESC ......................Nr...............SUCEAVA ........ 6402 IAŞI .................................................... .... 104 Nr............................................................ 6403 BÂRLAD ................ 5722 CÂMPULUNG MOLD.....................ILVA MICĂ ................................ 5703 SUCEAVA ....... 118 199 ..............................ILVA MICĂ .CACICA HM.......... ........... 95 Nr... 98 Nr........ 6313 TECUCI ....SUCEAVA NORD .................................SUCEAVA.............. 5702 ILVA MICĂ ............... 96 Nr................... 5734 CACICA HM...............SUCEAVA ......................... 6311 TECUCI ........... 5735 SUCEAVA ....................................SUCEAVA .................SUCEAVA ...... 5733 SUCEAVA ...................... 5736 CACICA HM......................... ........................................... 5721 SUCEAVA .. 103 Nr.... 105 Nr................................. 5705 SUCEAVA ..............TECUCI.................... 102 Nr........CACICA HM........................................ 5730 CACICA HM......... 107 Nr............................IAŞI............................................................................. 5711 CÂMPULUNG MOLDOVENESC ................................................. 101 Nr....VATRA DORNEI ................................... ......... 6404 IAŞI ............................. 5732 CACICA HM................... 5739 SUCEAVA ... 6312 IAŞI ............ 5740 CACICA HM..................................CACICA HM................ ............. 111 Nr..... .. 110 Nr... 6314 IAŞI ................... 6315 TECUCI ....... .............. 5737 SUCEAVA ................. .................................................................................................................................................CÂMPULUNG MOLDOVENESC ............. 5712 ILVA MICĂ ......IAŞI .............................SUCEAVA ....BÂRLAD ..... ....TECUCI...... ........................................... 6401 BÂRLAD ..... 114 Nr........... 109 Nr................ 115 Nr. 5723 SUCEAVA ................ 5704 ILVA MICĂ ..........

........................... L.. 129 LOCOMOTIVE IZOLATE...........................VASLUI ........ 6504 IAŞI ........... 128 Nr.................. 124 Nr.......PAŞCANI ..........................PAŞCANI ... 6412 IAŞI .....UNGHENI PRUT H.................. 14500 HÂRLAU ...... 6414 IAŞI ............... 134 TRENURI DE PROBĂ ..... Nr................SUCEAVA NORD . 122 Nr................................................................... GARNITURI DE TRENURI ........ 127 Nr...............................................IAŞI ... SUCEAVA NORD – GRUPA TEHNICA SUCEAVA ........ 6406 IAŞI ................ 128 Nr............................... 131 Nr.......................... 141 Nr.......................................M................................. 6413 VASLUI ........... 133 Nr....M........................................... 6441 IAŞI .................... ................. 6503 UNGHENI PRUT H. SUCEAVA NORD ............................ .............................................................. 120 Nr........................ 6505 UNGHENI PRUT H.......................M................... 6502 IAŞI .......................... 6507 UNGHENI PRUT H. 135 Nr.......BÂRLAD .......................BACĂU ................PAŞCANI ...... 133 Nr................ ................................................................... 6415 VASLUI ..... 124 Nr..... 6411 VASLUI .................................. 143 200 ............................. 126 Nr...................... 129 Nr............................... 6443 IAŞI ..... .........UNGHENI PRUT H.............. 6442 PAŞCANI ................................SUCEAVA NORD ......UNGHENI PRUT H.......VASLUI .....................IAŞI ................................................18150 PAŞCANI ............................. 133 Nr..... 138 TRASE ALOCATE SC REGIOTRANS SRL ................. ............................................. 6510 IAŞI ................18151 BACĂU ...................... 139 TRENURI REGIO .............. 121 Nr.... 6509 UNGHENI PRUT H.......................... ....... GRUPA TEHNICA SUCEAVA ...............................IAŞI ................... P................... .SUCEAVA . P..................IAŞI ..... 134 Nr.......................... ..........................17601 VEREŞTI ............. 121 Nr..............................................................................M.....................M.........IAŞI ........... 6508 IAŞI .... SUCEAVA .............................M..... 137 Nr...... 125 Nr.. 127 Nr....SUCEAVA NORD .........UNGHENI PRUT H........................... . 131 RANG 7 ............. 6445 IAŞI ....IAŞI ...........IAŞI .................................................. G.......IAŞI .............................. ............. L..................... 126 Nr... 123 Nr..............................UNGHENI PRUT H.............M.......................... 125 Nr.. 119 Nr.......................................G................... 6501 UNGHENI PRUT H................ L..............................................M....M.........................IASI ...........IAŞI .................................................PAŞCANI ........... 120 Nr......M........................................................... 6506 IAŞI ........... 123 Nr.....................................

..............................................................DOROHOI .............. 160 Nr..................................HÂRLAU ................................IASI ... 152 Nr............................ 14517 IAŞI ............ 144 Nr................... 153 Nr...................................................ROMAN ..............................BUHAIESTI ................................. 14510 HÂRLAU ...................... 162 Nr..................... 14516 DOROHOI ..................... 148 Nr.......................................TRUŞEŞTI ...IASI ...IAŞI ............................... 14542 BUHAIESTI ...................................................................IAŞI .......... 164 Nr................................. 168 201 ............. 167 Nr................................................................... 14502 HÂRLAU . 14522 DOROHOI .................. 159 Nr............................. 14504 HÂRLAU ..................................... 14541 DAGÂTA .. 157 Nr..................IAŞI .............................................................. 14505 IASI ............................... 14525 IAŞI ...............................IASI ...............................IASI .........................................DOROHOI ........ 14515 IAŞI .................. 14519 IAŞI .......... 14501 IASI ...HÂRLAU .................................. 167 Nr...................................... 145 Nr......HÂRLAU ........................DOROHOI .............. 149 Nr..... 161 Nr........................ 145 Nr... 14544 DAGÂŢA ..............DOROHOI .... 14521 IAŞI ................. 144 Nr....DOROHOI ...............................DAGÂŢA ........ 166 Nr.............. 148 Nr............................................... 164 Nr.............. 14545 ROMAN ........................................................ 165 Nr..... 14511 IASI ............................................................ 14540 DAGÂTA ............................ROMAN ..............................................................................................................Nr.......................ROMAN .................. 14520 DOROHOI ..................................... 147 Nr............................................ 14527 IAŞI ............................................... 14523 IAŞI ...HÂRLAU ............IAŞI .............DOROHOI . 163 Nr................................ 150 Nr..... 14546 IAŞI ...............................................IASI ...................................... 14509 IASI .............. 155 Nr..............IAŞI ......... 146 Nr.... 14512 TRUŞEŞTI ..... 146 Nr....................................... 143 Nr.................................. 147 Nr........................................... 14503 IASI .................................................................... 14524 DOROHOI .................... 14518 DOROHOI ....................................IASI ..........................ROMAN .................... 14508 HÂRLAU . 156 Nr............................TRUŞEŞTI ...........................IAŞI .......................................... 14513 IAŞI ............................................... 14507 IASI ............................. 14543 ROMAN ...................HÂRLAU ..HÂRLAU ..................... 158 Nr.................................... 151 Nr...................... 154 Nr....... 14514 TRUŞEŞTI ....................................................................IAŞI ..... 14506 HÂRLAU ..........

.............................................................................. 15310 BÂRLAD ..BÂRLAD ........................................................................................................................................ 15312 BÂRLAD ................................................................ 183 Nr.........BÂRLAD ..............BUHĂIEŞTI .................................................................BÂRLAD .. 15317 GALAŢI .......... 185 Nr......................................................... 180 Nr.............................14554 SOCOLA ........... 15303 TÂRGU BUJOR ........................ 173 TRASE ALOCATE SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL........................BÂRLAD ........... 181 Nr..ROMAN ...... 15318 BÂRLAD .......................................... G................................................... 177 Nr.... 15302 BÂRLAD .......................CIUREA .............................. 14548 BUHAIESTI ......... 15301 TÂRGU BUJOR ... 189 ANEXA II LIMITĂRILE DE VITEZĂ PERMANENTE CU ADAOSURILE DE TIMP DE MERS INCLUSE ÎN TIMPII DE MERS .................................................... 15306 BÂRLAD ....................................................................GALAŢI .. 172 Nr..........................................BÂRLAD..............GALAŢI ..... 173 Nr..... 180 Nr.GALAŢI ............................. 14547 ROMAN .............................................. 15311 GALAŢI .............................. 193 ANEXA III TABEL CU INTERVALE DE CIRCULATIE PE LINIE DUBLĂ PENTRU CARE VITEZA MAXIMA ESTE DIFERITA PE SENSURI (FIRE) DE MERS .. 184 Nr................................................................... 169 Nr. 15315 GALAŢI .......................................................BUHAIESTI ....................14552 IAŞI ....SOCOLA .......................................................... 178 Nr..............BÂRLAD ........ 172 Nr.......................... 182 Nr............................ 14550 BUHĂIEŞTI .............................GALAŢI .................. 14549 ROMAN .............................................................................................................................................. 173 Nr.. 175 TRENURI REGIO ............................. G...... 182 Nr..........TÂRGU BUJOR...................................................................DAGÂŢA .... 184 Nr............ Nr.14553 CIUREA HM................ 15308 BÂRLAD .........GALAŢI ....... 14551 ROMAN ........ 194 202 .... 15307 GALAŢI .................... 15309 GALAŢI ......................... 171 Nr... 15305 GALAŢI-BÂRLAD ............... 186 ANEXA I MODUL ŞI TONAJELE MAXIME DE REMORCARE ALE TRENURILOR ....................... 185 Nr.........................................................DAGÂŢA ... 183 Nr............................................................................. ............................................................... 15316 BÂRLAD ..IAŞI . G...................... 179 Nr..........BÂRLAD.........GALAŢI ................. 181 Nr.TÂRGU BUJOR.... 170 Nr...................... 15314 BÂRLAD ..... 186 Nr...........................

.......................... 195 203 .......................TABLA DE MATERII ................................