You are on page 1of 2

NAMA:__________________________ KELAS:_________

Unit 8: Wang Hingga RM100


Sk 8.1: Mengenal dan menyebut nilai mata wang

Senaraikan gambar yang ada pada wang RM50 DAN RM100.

1.

Bahagian hadapan Bahagian belakang

____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
2.

Bahagian hadapan Bahagian belakang

____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________