·

AL DOILEA PARACLIS

AL PREASFINTEI NASCATOAREI

DE DUMNEZEU

ALDOll.,EAPARACLIS

AL PREASFINTEI NASCATOAREI DEDUMNEZEU

Acest Paradis se canta la intristare sufleteasca si la mice i'ntfunplare grea, fund foarte folositor pentru tot crestinul.

DupaRugaeiunile Ineepatoare:

Doamne miluieste (de 12 ori) Slava.: $i aeum... Veniti sa ne inchinam (de 3 ori) Psalrnul142: Doamne, auzirugaciunea mea ...

La Vecernie se canta stihirile pe 4, glasul at 8-lea:

Stih: Sfintit-a locasul Sau eel preainalt; Dumnezeu este in mijloeullui ~i nu se va clatina.

Ceea ce esti mai cinstita, Maica prealaudata, nu ne pricepem noi pacatosii a te lauda cum se cuvine, ci numai graim: bucura-te, Maica Soarelui celui neapus, a Ziditorului tuturor.

Stih: Si va dori imparatul frumusetea ta ... N e rugam tie, ceea ce esti cu totul laudata, Stapana a lumii, sa ne izbavesti din primejdiile noastre, precum ai izbavit din surparea casei, pe

.,

3

pruncul femeii, celeia ce te cinstea pe tine.

Stih: Voi pomeni numele tau in tot neamul §i neamul.

InvillZA-ma, Maica lui Dumnezeu, pe mine eel mort pentru faradelegile mele, precum ai inviat pe pruncul evreicei, eelei ee te-a chemat pe tine in ajutor.

Stih: Asculta.fiica, §i vezi §i pleaca urechea ta si uita poporul tau §i casa parintelui tau.

Roaga pe Fiul tau ~i Dumnezeul nostru, pe Care L-ai nascut, nestiind de nunta; deci pentru 0 taina ca aceasta, care s-a savar~it intru tine, minunandu-ne, graim: bucura-te, Maica pururea fecioara .:

Slav! ... Si acum ... , glasul al5-1ea

Pe Unul din Treime, Care S-a nascut din Tatal mai inainte de veci, pe Acela L-ai nascut, Maica prealaudata, cu nespusa minune prin umbrirea Sf'antuIui Duh. Pentru aceasta cu glasul lui Gavriil, graim tie: bucura-te, prin care rasare bucuria; bucura-te, prin care piere blestemul, Domnul este cu tine.

La Dumnezeu este Domnul... se canta troparele acestea:

Catre NAscitoarea de Dumnezeu, acum cu

4

5

osardie sa alergam noi pacatosii si smeritii ~i sa eadem cu pocamt:!, strigand din adancul sufletului:

Stapana, ajuta-ne, milostiveste-te spre noi; grabeste ca pierim sub multimea pacatelor, nu intoarce pe robii tai deserti, ca pe tine, singura nadejde te-am ~gat.

Slava ... , acelasi tropar; Si acum ...

Nu vom tacea, Nascatoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale no~ nevrednicii. Ca de n-ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi izbavit pe noi din atatea nevoi? Sau cine ne-ar fi pazit pana acum slobozi? Nu ne vorn departa de la tine, Stapana, ca tu izbavesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule ...

Canonul de rugaciune catre Nascatoarea de Dumnezeu

Cantarea 1, glasul aI8-lea:

Irmos .' Apa trecdnd-o ca pe uscat ...

Pe moartea ee se salbaticise de demult, prin nasterea ta, Stiipana, 0 ai surpat, pentru aceasta graim tie: bucura-te, mantuirea eelor robiti; bucura-te, innoirea tuturor, Stapana.

Noi intru tine ne laudam ~i prin mijloeirea ta scapata din eursele cele de multe feluri ale diavolului; pentru aeeasta graim catre tine, Nascatoare de Dumnezeu: bucura-te, caderea diavolilor ~i intarirea noastra a credinciosilor.

Slava ...

Tatal a binevoit, si FiuJ S-a pogorat prin umbrirea Sfantului Duh in pantecele tau, Preanevinovata Stapana a lurnii.

Si acum ...

Bucura-te, grairn tie, Nascatoare de Dumnezeu, ceea ee esti folositoare tuturor eelor ce sunt in nevoi, ~i a tuturor eelor ee scapa sub acoperamantul tau, Stapana.

6

7

Cantarea a 3-a:

lrmos .' Doamne, Care ai facut cele ...

Moise prooroeul de demult te-a inchipuit pe tine, zicand: rug insufletit ~i nears esti, Fecioara, ceea ce ai 10 pantece foeul Dumnezeirii.

Fiul tau ascultand rugaciunea ta, Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, se milostiveste spre sufletele noastre, ea un iubitor de oameni.

Slava ...

Pe Unul din Treime ai nascut, Maica prealaudata, cu nespusa minune, pe Care L-a laudat adunarea pruneilor strigand: o sana, bine este cuvantat Cel ee vine intru numele Domnului.

Si acum ...

Stiindu-te pe tine a fi Maica a lui Dumnezeu, ne rugam tie sa ne izbavesti de gresealele noastre eele de voie ~i eele tara de voie.

Cantarea a 4-a:

Irmos: Am auzit, Doamne, taina ...

Cu strigare tara incetare, striga catre tine bolnavul eel slabanogit in boala eea lara de

om, pentru aceea am nazuit la tine, eu, ticalosul, sa mamiluiesti,

vindecare, pe care, auzindu-l, l-ai vindecat, Preanevinovata Stapana.

Zapisul boierului eel scris cu sangele sau, l-ai scos din mana diavolului cu put ere a ta cea atotstapanitoare.

Slava ...

Stapana ingerilor, Maica saracilor ~i ajutorul celor straini, la cunostinta ta, la ajutorul tau si la acoperamantul tau scap, ca sa rna miluiesti.

Si acurn ...

Milostiveste-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai milostivit spre cele doua fecioare curate, trimitandu-le lor cununi din cer.

Slava ...

Pentru puterea ta, cu care ai izbavit pe multi din primejdii, Preacurata Nascatoare de Durnnezeu, graim catre tine: Ceea ce ai nascut pe Cel slavit 10 Treime, roaga-L sa ne mantuiasca de partea cea de-a stanga

Si acum ...

Cu adevarat Nascatoare de Durnnezeu, tu esti scaparea no astra din amaratul pacat allui Adam, eel dintai zidit.

Cantarea a 6-a:

Irmos: Rugaciunea mea voi varsa ...

Bucura-te, ceea ce esti plina de bucurie, Marie, Domnul este cu tine, a grait Aglaida si a izgonit pe diavolul, care-i facea suparare in tot ceasul.

Cu deadinsul rna rog tie, Maica lui Dumnezeu, sa rna miluiesti si sa rna acoperi sub acoperamantul tau, cand va sedea Fiul tau pe scaunul cel infricosator.

Slava ...

Cu cantari intreite cantam tie: bucura-te, ceea ce ai nascut Lumina lumii; bucura-te, ceea ce ne mantuiesti de primejdiile noastre; bucura-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Cantarea a 5-a:

Irmos: Auzi-ne pe noi ca porunca ta ...

Miluieste-ma, Maica lui Dumnezeu, precum ai rniluit pe femeia aceea, careia i se umflase tot trupul, ca nu am alta nadejde sau ajutor afara de tine.

Sa stii, Doamna mea, pentru ca S-a intrupat Fiullui Dumnezeu intru tine ~i pentru noi S-a facut

8

9

Si acum ...

Cum te vom lauda, Maiea lui Dumnezeu, ~i eu ee buze te vom saruta, sau eu ee ochi vom cauta la ehipul tau eel zugravit, fiind impilati eu necuratiile noastre? Ci numai graim tie: Miluieste-ne, Maiea milostivirii.

laerimi vredniee de pocainta ~i sa ne rugam Lui:

Milostive, primeste pe Nascatoarea de Dumnezeu, care se roaga pentru noi, pe care 0 lauda ingerii din cer, iar noi pe pamant eu buze de tina graim catre dansa: bucura-te, rninunea eea de ingeri multlaudata, Maiea Facatorului tuturor.

Condacul, glasul aI3-lea:

Prochimen, glasuZ aI8-lea:

Mareste sufletul meu pe DomnuZ, §i s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu Mdntuitorul meu.

Partenie, pustnieul, eel ee mergea la muntele Sinai pentru a se inchina la loeul unde era sfantul rug, aducandu-si aminte de minunea nasterii tale, cea intru tot laudata, graia catre tine: bucura-te, minunea cea de ingeri mult laudata, Maica Facatorului tuturor.

Stili: Ca a cautat spre smerenia roabei Sale. lata de aeum rna vor feriei to ate neamurile.

Icosul:

Slava ... , glasul al2-lea:

Parinte, Cuvinte ~i Duhule, Treirne Sfanta, curateste multimea greselilor noastre.

Si acum ...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea greselilor noastre.

Stih : Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta ...

Spre nevointa sa ne sarguim si dezmierdarile lumesti toate sa le uram ~i la Domnul pururea sa gandim ~i de Dansul sa ne lipim, ea sa ne deschida noua usa milostivirii Sale, preeum a facut de demult si eu alti pacatosi: a dat iertare tuturor pacatelor lor, slabanogului pe care l-a vindeeat sufleteste ~i trupeste, vamesului caruia i-a dat iertare de pacate, ~i altora multi. Deei sa ne sarguim ~i noi sa-i adueem

Apoi stihurile aeestea, glasul al6-lea

10

11

Ajutorului omenesc nu ne incredinta, Preasfanta Stapana, ci primeste rugaciunea robilor tai, ca necazurile ne cuprind ~i nu putem rabda sagetarile diavolilor; acoperamant nu ne-am agonisit nicaieri unde sa scapam noi, pacatosii, pururea fund biruiti; mangaiere nu avem afara de tine, Stapana Iumii. Nadejdea si Ajutatoarea credinciosilor, nu trece rugaciunile noastre, ci Ie Ia de folos.

Nimeni din cei ce alearga la tine nu iese rusinat, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara; ci, cerand dar bun, primeste daruirea catre cererea cea de folos.

Prefacerea celor scarbiti, izbavirea celor neputinciosi fund, izbaveste pe robii tai, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, pacea eel or din razboaie, linistea celor inviforati, singura folositoare a crestinilor

Cantarea a 7-a:

Irmos: Pruncii, care mersesera ...

Pe Mangaietorul tuturor nascand, Maica prealaudata, curata ai ramas ca ~i inainte de nastere; pentru aceasta graim: bucura-te, Maica preacurata, care nu stii de mire; pe tine te binecuvantam intru totivecii,

12

Fecioara ai fost mai inainte de nastere si intru nastere iara~i ai fost fecioara ~i dupa nastere iara~i fecioara ai ramas; pentru aceasta pe tine te binecuvantam intru toti vecii.

Slava ...

lnvaluindu-ne intru aceasta lume ~i cazand in noroiul pacatelor noastre, scapand catre tine, stapana, graim tie: vino degrab si ne scoate din adancul rautatilor noastre, ca pe tine te binecuvantam intru toti vecii.

Si acum ...

La tine este scaparea noastra ~i intru tine ne-am pus nadejdea; tu ne ajuta noua, ca poti toate cate Ie voiesti, Maica Facatorului tuturor, si pe tine te binecuvantam intru top vecii.

Cantarea a 8-a:

Irmos: Pe imparatul ceresc, pe Care ...

Pe lmparateasa cerului si a pamantului, care a nascut neispitita de nunta peHristos, F~ luiDumnezru, ~i pe care 0 lauda ostile ingeresti, laudati-o ~i preainaltati-o intru top vecii.

Daniil proorocul de demult a inchipuit nasterea ta, Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, ca ai purtat

13

In pantecele tau pe Eacatorul cerului ~ al pamantului, pe Care nascandu-L ai ramas nestricata; pe tine te preainaltam intru top vecii.

Slava ...

Pe Dumnezeu, Cuvantul eel din Dumnezeu, Care S-a pogorat In pantecele tau prin umbrirea Sfantului Duh, L-ai nascut lara de stricaciune; pe tine te preainaltam intru top vecii.

Si acum ...

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am castigat; aiutatoare te avem intru primejdiile noastre pe tine ~i mantuire desavar~ita sufletelor; pe tine te preainaltam intru top vecii.

Cantarea a 9-a:

Irmos : Cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu ...

Isaia, de demult, dantuind a grait: iata, F ecioara in pantece va lua ~i va naste Fiu. Pentru aceasta graim tie: bucura-te, ceea ce ai purtat In pantecele tau pe Cel mai inainte de toti vecii; pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.

Proorocul David te-a laudat oarecand in cartea Psalmilor, aratandu-te Maica Facatorului

14

tuturor, pe Care roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.

Slava ...

Ce limba omeneasca te va lauda dupa vrednicie, ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii? Pentru aceasta cu guri si lara de tacere graim tie: bucura-te, ceea ce de ingeri esti mult laudata, Domnul este cu tine.

Si acum ...

Roaga, cu deadinsul, pe rnilostivul Dumnezeu pentru noi pacatosii, care gresim in tot ceasul, ca sa ne fie noua milostiv In ziua judecatii.

Apoi:

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita ~i preanevinovata, ~i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai slavita lara de asemanare decat serafimii, care tara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Svetilna:

S-a rugat, de demult, catre tine, Preacurata, Maria egipteanca, pe care, auzind-o, ai invrednicit-o a vedea si a saruta cruceaFiului tau, pentru aceasta graim catre tine: roaga-te Fiului tau ~i Dumnezeului

15

nostru, sa se milostiveasca spre noi, sa nu ne osandeasca pentru pacatele noastre, ci sa ne miluiasca ca un iubitor de oameni. (de trei ori)

La Laude se canta stihirile pe 6, glasul al 2-lea:

Cu ce cununi de laude vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a aratat scaun Cerescului lmparat, care se roaga pentru noi catre Milostivul Dumnezeu si ne izbaveste din faradelegile noastre? Deci catre dansa sa graim: bucura-te, Preacurata, ca prin tine a fost cu noi Domnul puterilor: roaga-te cu deadinsul sa se mantuiasca sufletele noastre.

Cu ce podoabe de cantari vom lauda pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea ce s-a invrednicit a fi imparateasa a toate, care s-a aratat mai malta decat cerurile ~i mai sfanta decat toti sfintii? Deci catre dansa sa graim: roaga-te, Preacurata, cu toti sfintii, sa se mantuiasca sufietele noastre. (de doua ori)

Cu ce flori duhovnicesti vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a ararat scara cereasca, prin care am aflat lesne-suirea catre Dumnezeu? Deci toti sa ne adunam si sa 0 laudam, graind: bucura-te, Preacurata, prin care am afiat har; bucura-te, ca prin tine s-a dat tuturor bucurie;

16

17

bucura-te, nadejdea sufletelor noastre, prin care noi toti ne mantuim.

Cu ce mangaietoare cantari vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, pe care 0 lauda ingerii in ceruri cu cantari tara incetare strigand: bucura-te, marirea noastra; bucura-te, mantuirea pamfurtenilor, bucura-te, ceea ce esti scaun lmparatului nostru? Deci ~i noi pacatosii catre dansa sa graim: roaga, Preacurata, pe Cel pe Care L-ai nascut lara stricaciune, sa mantuiasca sufletele noastre.

Slava ... $i acum ... , glasul al8-lea:

Veniti toti pamantenii sa facem praznuire Maicii lui Dumnezeu, cea care ne izbaveste din mainile diavolului eel ce uraste binele, precum a izbavit pe femeia care se ruga ei ~i a inviat-o de si-a spovedit pacatul, Vezi, dar, suflete al meu, pentru ce te lenevesti ~i nu strigi catre Maica lui Dumnezeu:

Doamna atotstapanitoare, ceea ce ai nascut cu nespusa minune pe Domnul eel iubitor de oameni, peAcela roaga-L sa ne miluiasca pe noi.

RUGACllfflECATREPREACURATA NASCATOARE DE DUMNEZEU

0, Preamilostiva Stapana mea, nu rna lepada pe mine, nevrednicul, ci primeste aceasta purina rugaciune, din buzele mele cele intinate §i 0 du Fiului tau si Dumnezeului nostru, Care S-a nascut cu trupul din tine spre mantuirea noastra; Care pentru noi pacatosii S-a rastignit si S-a ingropat §i a inviat a treia zi. Desi faradelegea mea este mai grea decat toate faradeiegile, totusi talharii si desfranatii pe care Iubitorul de oameni, pentru nernasurata Lui milostivire, i-a primit si i-a rniluit, imi dau indraznire;

§i cu toate ca nu te aveau pe tine mijlocitoare, nu le-a - inchis usa rnilostivirii Sale. Cum sa nu rna primeasca dar si pe mine, care nadajduiesc In ajutorul tau? Milostiveste-te deci spre mine, Doamna mea, caci pop toate cate le voiesti, iar cele pe care le ceri de

la Fiul tau le §i iau f'ara indoiala, deoarece pe tine te-a facut mijlocitoare crestinilor. Pentru aceasta pe tine

te binecuvantam §i te preainaltam In vecii vecilor. Amin.

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful