You are on page 1of 1

Formular Aplikimi Certifikate Elektronike

Informacion personal

EMER
MBIEMER
ADRESA
TELEFON
CELULAR
ADRESA E EMAIL
DATELINDJE
NUMRI PERSONAL

Informacion mbi vendin e puns


INSTITUCIONI
DEPARTAMENTI
POZICIONI PUNES
TELEFON ZYRE
FAX ZYRE
EMAIL ZYRE

Adresa:
Email: info@akshi.gov.al
Rruga PAPA GJON PALI
tel. +355(0)4.2277750
II
fax. +355(0)4.2277764
Nr 3, Tiran,