You are on page 1of 1

Consulta Processual http://www.tjgo.jus.br/index.

php/consulta-processual

Processo: 206553-97.2016.809.0000 (201692065530)

Decisao: "A CORTE ESPECIAL, A UNANIMIDADE DE VOTOS, DENEGOU


A SEGURANCA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR."
Descrio da Ata:

Votantes

1 de 1 16/11/2017 16:52