U vezi e-mail poruke Ivana Majdaka (od 16.7.2017.

u 23:42 sata) pod nazivom "Na znanje zaposlenima" (i
pripadajućih privitaka), te Obavijesti predsjednice Izvršnog odbora Marije Jukić (od 17.7.2017.) dužnosnicima i
zaposlenicima RSRH,

Statutarna komisija RSRH po službenoj dužnosti dana 18.7.2017. godine jednoglasno donosi sljedeće

OČITOVANJE

I. Legalni članovi Izvršnog odbora RSRH su: 1. Marija Jukić (predsjednica IO, iz Sektora RSRH-Pošta), 2.
Domagoj Mendeš (potpredsjednik IO, iz Sektora RSRH-Pošta), 3. Miomir Jačimović (član IO, iz Sektora RSRH-
Zaštita), 4. Hrvoje Palameta (član IO, iz Sektora RSRH-Ostali), te 5. Jasmina Nikolić (član IO, glavna tajnica
RSRH).

Navedeno proizlazi iz odluka Središnjeg odbora od 27.6.2017. a što je potvrđeno i na dopisnoj sjednici
Sabora RSRH od 13.7.2017.

II. Ivan Majdak, Željko Vidaković, Silvana Ercegović Furlan i Ante Smolčić, opozvani su sa svih sindikalnih
funkcija u RSRH, te od 27.6.2017. ne obnašaju više niti jednu sindikalnu funkciju u RSRH.

Navedeno proizlazi iz odluka Središnjeg odbora od 27.6.2017. i 13.7.2017. a što je potvrđeno i na dopisnoj
sjednici Sabora RSRH od 13.7.2017.

III. Sastanak nekolicine opozvanih članova i njihovih gostiju održan u Stubičkim Toplicama 15.7.2017. i/ili
16.7.2017. ne može se smatrati niti Saborom RSRH niti Središnjim odborom RSRH niti sjednicom bilo
kojeg legalnog tijela RSRH.

Sukladno tome, bilo kakve odluke s takvog sastanka su ništetne tj. kao da i ne postoje.

IV. Sve odluke legalnih tijela RSRH konstitutivne su naravi, dok je rješenje nadležnog Ministarstva deklaratorne
naravi.

Predsjednik
Statutarne komisije RSRH
Zorislav Bujan