PREDSJEDNIK

PRESIDENT
Ivan Zvonimir Čičak

POTPREDSJEDNIK
VICE PRESIDENT
Igor Peternel

IZVRŠNI ODBOR
EXECUTIVE
COMMITTEE
Bruno Čavić
Nenad Fabijanić
Karolina Vidović Krišto
Mladen Maloča
Mijo Pavić
Zvonimir Šikić, v.d.
Ivana Tucak

RIZNIČAR
TREASURER
Bruno Čavić

ČLANOVI
MEMBERS
Lamija Alili
Bruno Čavić
Ivan Zvonimir Čičak
Jadranko Črnko
Dushako Delmatho
Katarina Dokoza Pavičić
Nenad Fabijanić
Mladen Maloča
Zlatko Mateša
Maša Marochini Zrinski
Almira Osmanović
Mijo Pavić
Igor Peternel
Karolina Vidović Krišto
Zvonimir Šikić
Evelin Tonković
Ivana Tucak
Mišo Virag
Slobodan Vukičević
2

Zagreb, 16. studenoga 2017.

Izjava broj 13. – O slučaju Vesne Očak-Sekulić

Vlada RH na zahtjev Europske unije usvojila je program suzbijanja diskriminacije za nadolazeće
petogodišnje razdoblje. Posebna pozornost u vladinom dokumentu posvećena je problemu osoba s
invaliditetom s obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj ima oko 600 tisuća invalida od kojih je
veliki broj vezanih uz invaliditet donjih ekstremiteta.
Hrvatskome helsinškom odboru za ljudska prava (HHO) se obratila gospođa Vesna Očak-Sekulić
iz Zagreba, Medulićeva ulica 26, invalidna osoba kojoj je utvrđeno postojanje tjelesnog oštećenja
od 70%, za donje ekstremitete. Također joj je prošle godine učinjena operacija na srcu ugradnjom
srčanog zaliska, a dijagnosticiran joj je aktivni ulkus želuca. U otpusnom pismu (Kliničke
bolnice Dubrava) predlaže joj se da ne koristi stepenice.
Gospođa Očak-Sekulić živi na 2. katu stambene zgrade Medulićeva 26 u kojoj nema ugrađenog
lifta i jedini pristup stanu je stubištem s visokih šezdeset stepenica. Stoga je, zbog osiguranja
nesmetanoga pristupa i kretanja do vlastitog prostora za stanovanje te sudjelovanja i osiguranja
prava na slobodno kretanje, dakle na normalan život bez ograničenja, gospođa Očak-Sekulić kao
investitor zatražila je od Gradskog ureda za prostorno uređenje i izgradnju grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet izdavanje građevinske dozvole radi postavljanja invalidske
platforme na dvorišnoj strani zgrade Medulićeve 26. U toj se zgradi na 2. katu nalazi njezin stan.
Gradske vlasti dopustile su montažu invalidske platforme. Na to su se rješenje žalili stanari, no
Ministarstvo graditeljstva žalbu je odbilo čime je dozvola postala pravomoćna i ovršna.
U siječnju 2017. suvlasnici stambene zgrade Medulićeva 26, podnijeli su Upravnom sudu
upravnu tužbu protiv Ministarstva graditeljstva osporavajući dozvolu. Upravni sud u Zagrebu u
rekordnom roku izdaje rješenje kojim zabranjuje montažu invalidske platforme - bez prava na
žalbu!! Takav postupak potvrđuje da u Hrvatskoj nije zaživjela kultura vlasništva. U članku 31.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je „da se vlasnik, a ni itko drugi ne
smije služiti svojim pravom s jedinim ciljem da drugome šteti ili ga smeta“, a u članku 82. stav 3.
da "suvlasnici ne mogu zabraniti izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan pristup, kretanje
i rad osobama smanjene pokretljivosti". Očigledno je da u Upravnom sudu, što proizlazi iz
hitnosti rješenja bez prava žalbe, ne poznaju ove zakonske odredbe, ili ih poznaju, ali iz nama
(ne)poznatih razloga ne primijenjuju.
Ne ulazeći u meritum stvari spomenutog slučaja i ne sugerirajući rješenje, HHO, svijestan na
slučaj gospođe Očak-Sekulić nije iznimka nego nažalost česta pojava, ovim primjerom želi
upozoriti javnost i sve nadležne institucije, na obvezu brzog postupanja temeljem principa
pozitivne diskriminacije kad su u pitanju invalidi.
Vodeći se spomenutim načelom, a u skladu sa svojom uobičajenom praksom, HHO se obratio
Upravnome sudu u Zagrebu, ukazujući na zakonske okvire i europsku praksu. Upozorili smo
predsjednicu Suda na moguću ugrozu ljudskih prava kao i prava invalidnih osoba. Ukazali smo
predsjednici Suda Meri Dominis-Herman na sporost postupka što je u suprotnosti s Europskom
konvencijom o ljudskim pravima, te vezano uz zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, a u
suprotnosti je i s hrvatskim zakonima. Riječ je o tome da svako odugovlačenje postupka dodatno
ugrožava zdravlje invalidnih osoba u ovom slučaju izravno gđe Očak-Sekulić. Gđa Očak-Sekulić
obratila se brojnim institucijama u RH od Ministarstva pravosuđa, Saborskog odbora za
zakonodavstvo, Pravobraniteljice osoba s invalititetom do nevladinih udruga.
Na sve zahtjeve institucija za ubrzanjem postupka u predmetu gđe Očak-Sekulić predsjednica
Suda odgovorila je, da su sada na redu u Upravnom sudu predmeti iz 2015. godine, pa bi rečena
gđa Očak-Sekulić mogla doći na red tek za dvije do tri godine. Svjesni smo činjenice da sudovi
postupaju temeljem načela vremenskog prispjeća predmeta, no ovdje se ne radi o običnoj
građevinskoj dozvoli nego o invaliditetu i zdravlju uopće s mogućom životnom ugrozom.
3

Upozorili bi sud na članak 8. Zakona o upravnim sporovima koji određuje sudovima da su dužni
postupati „brzo i bez odugovlačenja“ te „onemogućiti svaku zloporabu prava stranaka i drugih
sudionika u sporu, te donijeti odluku u razumnom vremenu“. Razumno vrijeme nije prosjek niti
statistički podatak, nego questio facti, a ovdje je to žurno zbog zdravstvenog stanja.
HHO, zbog navedenog, smatra potrebnim izraziti negodovanje birokratskom bešćutnošću čelnice
jedne tako visoke sudbene institucije koja nam, ne ulazeći u meritum problema, odgovara kako
HHO nije (temeljem Zakona o sudovima) stranka u sporu. Znamo i bez te napomene
(argumenata!?) da nismo stranka u sporu, ali zadatak i dužnost nevladinih udruga za ljudska
prava je upozoravati nadležne institucije u RH na moguće kršenje ljudskih prava pojedinaca i
propuste u proceduri. Ovo je prvi puta u radu HHO-a da smo od jedne sudske institucije dobili
ovakav nepojmljiv birokratski odgovor.
Ovakav paušalni, neargumentirani odgovor predsjednice Suda od koje bi svaki ojađenio i nemoćni
građanin trebao dobiti izraz razumijevanja i potporu u okvirima zakona ne samo da izaziva
nevjericu, nego pobuđuje i sumnju u nepristranost i objektivnost u vođenju sudskih sporova.
Pogotovo s obzirom na neobično i nezakonito ponašanje sutkinje Tamare Bogdanović koja, kako
proizlazi iz pojedinih dopisa tužiteljima daje izravne instrukcije kako postupati u daljnjem
postupku što je u suprotnosti sa zakonom! No, to je već posao za pravosudne inspekcije, kojima
ćemo dostaviti materijale i potkrijepiti ih činjenicama koje ukazuju na notorne slabosti
pravosudnoga sustava o čemu u posljednje vrijeme svjedoče izjave s najviših mjesta u RH i EU.

Za HHO:

Ivan Zvonimir Čičak
predsjednik
4