You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 11-19-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

BEATYFIKACJA OJCA SOLANUS CASEY 11 - 18 - 2017 KSIA CHRYSTUSOWCY


Archidiecezja nasza doznaa wielkiego ks. Andrzej Malejak
zaszczytu przeywajc wczoraj piekn proboszcz
uroczysto beatyfikacji O. Solanusa Casey, Ks. Robert Wojsaw
kapucyna, ktry du cz swego ycia wikariusz
spdzi w Detroit. Ks. Sergiusz Angur
O. Solanus urodzi sie 25 listopada 1870 r., wikariusz
na farmie w Wisconsin w wielodzietnej
rodzinie irlandzkich emigrantw. Mia
dziewiciu braci i sze sistr. SIOSTRY MISJONARKI
W wieku 21 lat wstpi do Seminarium CHRYSTUSA KRLA DLA
Duchownego w. Franciszka, by zosta ksiedzem diecezjalnym. Po pieciu POLONII ZAGRANICZNEJ
latach zdecydowa si wstapi do zakonu Ojcw Kapucynw w Detroit. s. Aleksandra Antonik
W 1904 r., otrzyma wicenia kapaskie. Nastepnie 20 lat spdzi w Nowym przeoona
Jorku, w Harlemie i w Yonkers. W 1924 r., zosta przeniesiony do klasztoru s. Anna Wszoek
Ojcw Kapucynw w Detroit, gdzie pracowa przez nastpne 20 lat. W 1945
roku, powrci na rok do Nowego Jorku. Od 1946 do 1956 roku pracowa w NIEDZIELNE MSZE W.
Huntington w stanie Indiana. W 1956 roku, zosta ponownie przeniesiony do sobota - 4:00pm
klasztoru w. Bonawentury w Detroit. Saturday - 5:30pm
Ojciec Solanus spdzi swoje ycie suc ludziom. Przy klasztornych drzwiach in English
jako furtian spotyka tysice ludzi. Szukali u niego modlitwy i porady ludzie niedziela - 8:00, 9:30,
dowiadczeni cierpieniem i nieszczciem. Wielu z nich przypisywao 11:15 (z udziaem dzieci),
otrzymane aski wstawiennictwu Ojca Solanusa. O kadej porze dnia i nocy by 1:00, 7:00
gotowy i chtny do suchania wszystkich (z udziaem modziey)
potrzebujcych pomocy.
Podczas swej choroby O. Solanus powiedzia:
"Powiecam cierpienie w intencji tego, eby wszyscy
Codzienne Msze W.
stanowili jedno. ebym tylko mg ujrze nawrcenie
od poniedziaku do soboty
si caego wiata." W ostatnim wiadomym momencie
o 9:00am;
swojego ycia usiad na ku i wykrzykn: "Oddaj
od poniedziaku do pitku
swoj dusz Jezusowi Chrystusowi". Zmar 31 lipca
o 7:00pm
1957 r., w Detroit w wieku 86 lat i zosta pochowany w
klasztorze w. Bonawentury.
Biuro Parafialne czynne:
Z okazji beatyfikacji popromy Ojca Solanusa, nowego
od poniedziaku do pitku
bogosawionego o aski potrzebne dla nas i dla
10:00am -12:00pm
naszych rodzin, abymy mocno trwali przy naszej
1:00pm - 5:00pm
wierze.
w soboty
Bogosawiony Ojcze Solanusie mdl si za nas, za nasze rodziny, za nasz 10:00am - 2:00pm
parafi i Koci w naszej Archidiecezji.
Ks. Andrzej Malejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

CHRYSTUSA KRLA - 26 LISTOPADA 2017

8:00 - O Boe b. dla rodziny Kmieciw


9:30 +Zdzisaw Burczak
SOBOTA - 18 LISTOPAD 2017 9:30 +Jadwiga Gutowski (15 rocz. mierci)
9:00 +Andrzej 11:15 - O Boe b. dla Kapanw i Sistr z naszej parafii
4:00 +Stanisaw i Antoni Mieczkowski 1:00 - O opiek MB dla Jarka, Magdy, Weroniki i
5:30 +za zmarych z wypominek Wiktorii - od Lidii
1:00 - O Boe b. dla Jadwigi i Jeremy Johns w 15 rocz.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKA - 19 LISTOPAD 2017
lubu - od mamy i braci z rodzin
8:00 +Maria Jdrzejewski 1:00 za zmarych z wypominek
9:30 +Stella Lenart 1:00 +Andrzej Szybisty - rodzina Cyganowskich
11:15 +Wadysaw Wilga 1:00 +Marek Wierzbicki
1:00 - O Boe b. dla Janusza z okazji urodzin 1:00 +John Rozkowski
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Alexa w 4 urodziny 1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od Joanny z rodzin
1:00 +za zmarych z wypominek 1:00 +Lucyna Jurzak - od siostry Lidii
1:00 +Teresa i Bronisaw Synowiec 1:00 +Jan Krzysztaowicz ( 1. rocz. mierci) - od ony
1:00 +John Rozkowski 1:00 +Jan Augustyniak (3 rocz. mierci) - crka z rodz.
1:00 +Maria, Wacaw Starostka 1:00 +Stanisaw Zielonka - Krystyna Mieczkowski
1:00 +Jzef ykowski 1:00 +Edward Skrzypek - od D.A. Popawscy
1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od Tomasza z rodzin 1:00 +Mirosaw, Kwiatkowski (2 rocz. mierci), Jzef
1:00 +Jolanta Demkiewicz Brzozowski (6 rocz. mierci)
1:00 +Czesaw Matuk 7:00 +ukasz Skowroski (7 rocz. mierci), zmarli z
1:00 +Edward Skrzypek - od crek Joanny i Karoliny z rodziny - rodzice, syn
rodzinami
1:00 +Stanisaw Zielonka - od ony i synw
7:00 ++Danuta Zielonka, Maria Helen II TACA Z OKAZJI NIEDZIELI
MISYJNEJ
PONIEDZIAEK - 20 LISTOPAD 2017
W przysz niedziel II taca zostanie
9:00 - O szczliw operacj dla Cheng zebrana na Ksiy Chrystusowcw.
9:00 +za zmarlych z wypominek Bg zapa za wszelkie ofiary.
7:00 +Stanisaw Radek (4 rocznica mierci)
WTOREK - 21 LISTOPAD 2017
9:00 - O ask zdrowia dla Cezarego LEKTORZY
9:00 +za zmarych z wypominek
Sobota/Niedziela 11-26-2017
7:00 +Jolanta Demkiewicz - od rodziny i przyjaci
4:00 - C. Basta
RODA - 22 LISTOPADA 2017 5:30 - A. Mirek
8:00 - M. Mikoajczyk, R. Lisiak
9:00 +za zmarych z wypominek
9:30 - B. Kawaek, S. Dobrzyski, A. Martusiewicz
7:00 - za parafian
11:15 - Dzieci kl. III
CZWARTEK - 23 LISTOPADA 2017 1:00-M. Vanderest, J. Majcher, Z. Duniec-Dmuchowska
7:00 - D. Konopka
9:00 +za zmarych z wypominek
KOLEKTORZY
9:00 +Aniela, Jakub Skwarek
Sobota/Niedziela 11-26-2017
11:00 - Dzikczynna za otrzymane aski
4:00 - chtnych zapraszamy do zakrystii
PITEK - 24 LISTOPADA 2017 8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:00 - Stanisaw Zielonka - od John Oldani 9:30 - J. Midurski, E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner
7:00 - O zdrowie i Boe b. i opiek MB Fatimskiej dla 11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan, K.
Diane Loduca Zadrony
7:00 - Dzikczynna za udany zabieg dla syna i o dalsz 1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
opiek MB Czstochowskiej 7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
7:00 +za zmarych z wypominek
7:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki, SChr
SKADKA CSA NA DZIE 12 Listopada 2017
7:00 +Kamil Wadoowski
7:00 +Michael Pietraszko
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
SOBOTA - 25 LISTOPADA 2017
CSA $52,534.00 $33,465.00 $19,069.00
9:00 +Za zmarych z wypominek
9:00 +Katarzyna Chryczyk
4:00 +Luiza Budzynowski, Amelia Czaczkowski
5:30 - O Boe b. dla Czesawa Nowaka z okazji 70. Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci
urodzin
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Oglna: Aby chrzecijanie w Azji, dajc wiadectwo


Myli zwizane z beatyfikacj Ojca Solanusa Ewangelii swoimi sowami i czynami,
Casey wybrane z lokalnej gazety przyczyniali si do dialogu, pokoju i
katolickiej "The Michigan wzajemnego zrozumienia, zwaszcza z
Catholic" . wyznawcami innych religii.
Oddawanie czci witym i
bogosawionym moe by bardzo
niebezpieczn rzecz dla Kocioa,
jeli tej czci nie towarzyszy jasne i
wyrane wezwanie do nawrcenia. CZYTANIA MSZALNE
Jakie jest nasze zadanie - nie tylko OD 20 LISTOPADA 2017
podziwia wietych, ale take ich
naladowa w umiowaniu Jezusa. My PONIEDZIAEK - 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Ps
wiemy, e wszyscy ludzie, ktrzy przebywaj w niebie s 119 k 18,35-43
wici. Ale co jest ciekawe dla nas, nie musimy by WTOREK - 2 Mch 6,18-31 Ps 3 k 19,1-10
kanonizowani, ale moemy znale sie w niebie, jeli RODA - 2 Mch 7,1.20-31 Ps 17 k 19,11-28
cakowicie poddamy si woli Boej, kochajac Boga z CZWARTEK - 1 Mch 2,15-29 Ps 50 k 19,41-44
caego serca, duszy i umysu. ( Ralph Martin) PITEK - 1 Mch 4,36-37.52-59 1 Krn 29 k 19,45-48
Beatyfikacja Ojca Solanusa odbywa sie w pierwsz SOBOTA - 1 Mch 6,1-13 Ps 9 k 20,27-40
rocznic Archidiecezjalnego Synodu "Unleash the
Gospel". Czy nie jest to pikny zbieg okolicznoci, aby NIEDZIELA - Ez 34,1112.1517 Ps 23 1 Kor 15,2026.28
nowy bogosawiony sta si patronem tego wielkiego Mt 25,3146
przedsiwzicia niesienia Ewangelii do ludzi. To cichy i
pokorny Ojciec Solanus jest dla kadego z nas wzorem jak
WITO DZIKCZYNIENIA
y Ewangeli i jak dowiadcza jej mocy i siy. Nowy
bogosawiony jest prototypem Archidiecezjalnego Pielgrzymi,
programu Ewangelizacyjnego Encounter - Spotkaj, Grow - przypynli
Wzronij w wierze, Witness - Bd swiadkiem". Kiedy do Ameryki
Ojciec Solanus przyby do Detroit, nie by tylko furtianem i wyldowali
siedzcym i otwierajcym drzwi przybywajcym. On na Skale
wykorzystywa kad okazj, aby ze spotkanymi ludmi Plymouth 11
dzieli si Ewangeli. (Fr. Stephen Pullis) . grudnia
Ks. Ryan, profesor z Archidiecezjalnego Seminarium 1620. Ich
przypomnia, e w historii Kocioa Ojciec Solanus nie jest pierwsza
jedynym furtianem, ktry zosta wietym. wity zima bya
Alphonsus Rodriguez i wity Andre Bessette to rwnie druzgocca.
przykady furtianw, ktrych Koci wynis na oltarze. Do pocztku nadchodzcej jesieni stracili 46 ze 102 osb.
Co najciekawsze z ycia Ojca Solanusa, on nie narzeka na Ale niwa 1621 byy obfite. Kolonici zadecydowali uczci
swj stan, ale by Bogu za wszystko wdziczny i dlatego to witem, wraz z 91 Indianami z plemienia Wampa-
ciagle powtarza: "Wdziczno jest pierwszym znakiem noagw, ktrzy pomogli Pielgrzymom przetrwa ich
mylcego stworzenia". pierwszy rok. wito trwao trzy dni. Oprcz ucztowania,
Mieszkacy wielkiej metropolii Detroit patrz na Ojca wito obejmowao take wsplny wypoczynek i zabaw
Solanusa jako na zwyczajnego i prostego czowieka, ktry kolonistw i Indian. witem narodowym ogosi je w
potrafi odda nadzwyczajn chwa Bogu poprzez 1863 roku prezydent Abraham Lincoln. wito
modlitw, post i jamun. Dzikczynienia obchodzimy w ostatni czwartek listopada.
Czy jestemy w stanie go naladowa? Obiad w tym dniu to tradycyjnie indyk. Na stole nie moe
To jest najwaniejsze pytanie, jakie stawia przed nami te zabrakn urawiny i synnego ciasta dyniowego. W
uroczysto beatyfikacyjna Ojca Solanusa. najbliszy czwartek, 24 listopada przypada wito
Dzikczynienia. Niech nasza modlitwa w tym dniu bdzie
dzikczynieniem za wszelkie dobro jakie otrzymalimy
KONCERT KOLD W ORCHARD LAKE dziki Boej asce i dobroci.
Kanclerz Szk Orchard Lake, ks. Mirosaw Krl zaprasza MSZA W. tylko o godz. 9:00am i o 11:00am
serdecznie na koncert kold, ktry odbdzie si w sobot, Nie ma wieczornej Mszy w.
2 grudnia 2017 roku o godzinie 5:30 po poudniu.
Koncert odbywa si pod patronatem kardynaa
Stanisawa Dziwisza. BIURO PARAFIALNE
Wystpi: Collegium Cantorum Polonia Choir,
Chicago Nihtingale Childrens and YouthChoir, Biuro parafialne bdzie zamknite od czwartku do soboty
SS. Cyryl & Methodius Seminary Choir, w dniach 23-25 listopada.
Jzef Dbrowski Polish Language School Childrens Choir
Serdecznie zapraszamy!!!
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZABAWA ANDRZEJKOWA RENOWACJA WNTRZA KOCIOA


Parafia zaprasza na zabaw Andrzejkow w sobot 25 W lipcu rozpocza si renowacja wntrza naszego
listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie gra Zesp kocioa. Autorem projektu nowego wntrza jest architekt
Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w holu Andrzej Ryczek, ktry zaprojektowa koci pod
kocioa lub w biurze parafialnym. wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i w. Jana
Pawa II w Toruniu. Dotychczas zostaa uoona w
prezbiterium nowa granitowa posadzka. Obraz Matki
Boskiej Czstochowskiej zosta odnowiony przez malarza
Cezarego Sienkiel.
Projekt renowacyjny obejmuje rwnie nowe stacje
drogi krzyowej, ktre bd podwietlane. Koszty
projektu oszacowane s na okoo $250 tysiecy dolarw.
Aby zebra fundusze na pokrycie kosztw renowacji
zorganizowalimy loteri samochodu Jeep Compass.
Zostao wydrukowane 4 tysice biletw loteryjnych po
$25.00. Dlatego zwracamy si z serdeczn prob do
wszystkich parafian i przyjaci o zakupienie biletw
loteryjnych.
WYGRAJ SAMOCHD
JEEP COMPASS!!!
LOTERIA W CZASIE
BAZARU
WITECZNEGO
10 Grudnia 2017
Zachcamy wszystkich do
NADCHODZI CZAS DZIELENIA wzicia udziau w naszej
Rozpoczynamy akcj CHOINKA. loterii. Bilety loteryjne s do nabycia w biurze
Zwracamy si z ogromn prob do parafialnym, w zakrystii oraz w Srodek Bakery & Dali w
parafian o zgoszenia osb, ktre cenie: $25.00 za bilet.
waszym zdaniem naley obdarowa Do wygrania Jeep Compass, fabrycznie nowy, model
prezentem pod choink. Wystarczy rocznik 2018, numer VIN 3C4NJCAB0JT123550
tylko wypeni papier i wrzuci do Dodatkowe 3 nagrody do wygrania tablet Samsung
skrzynki w holu Kocioa z napisem Galaxy. Cao dochodu przeznaczona jest na renowacj
CHOINKA. kocioa. Losowanie odbdzie si w czasie naszego Bazaru
W tym roku wiele osb potrzebowao witecznego w niedziel, 10 grudnia.
naszej pomocnej rki przyniemy
im rado z naszego prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI NASZYM MODLITWOM
MIUJMY SI NAWZAJEM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski,
Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Maria Roek, Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Lidia
Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyska,
Izabella, Pawe Kuniec, ks. Jzef, Maria, Elbieta,
Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si
Urszula Derecka, Sawomir, Alek Kawaek, Jakub M.
w dniach 9 i 10 grudnia. Zwracamy si z prob do Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
parafian o przynoszenie OZDB WITECZNYCH i i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
wszystkiego, co jest zwizane ze witami Boego Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
Narodzenia. Osoby chtne do pracy przed i w czasie
bazaru proszone s o zapisywanie si na tablicy w holu
kocioa. Prosimy rodzicw dzieci z katechezy, ktrzy UWAGA RODZICE - NIE MA KATECHEZY
zadeklarowali pomoc przy bazarze i wpisanie si na Ze wzgldu na dugi weekend nie bdzie katechezy
dyury. Na bazar mona ju rezerwowa stoliki na w sobot 25 listopada i w niedziel 26 listopada.
stoiska biznesowe.
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
6002 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Duszpasterstwo modziey - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak SChr;
Zakrystianka - s. Anna - (248) 224-8946 Lider - Daniel Myzia - (586) 489-9972
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
RADA DUSZPASTERSKA: Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Przewodniczcy: Mariusz Szrek (248) 909-9119 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Zastpca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Koo Seniorw Zota Ra
Sekretarz: Agnieszka Wrbel, Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Katarzyna Berry, Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
Brygida Czaczkowska i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Nina Orlik,
Pawe Rakowiecki, GRUPY NIE PARAFIALNE
Marcin Zajc Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA: Harcerstwo - Janusz Dbrowski - (248) -623-0706
Przewodniczca: Margaret Parker Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
(248) 980 - 2797
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
Zastpca: Jola Lewczuk (586) 484-2657
Leszek Lodej - sekretarz,
ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII
Jerzy Ryzner,
Zesp Dziecicy Hosanna
Mariola Vanderest sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz na dwa miesice jest zbierana na ten cel Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Przedszkole parafialne Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
ANGELS CORNER CENTER Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Justyna Pal - (586) 258-9586 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
Sala Jana Pawa II
poniedziaek - 9:00pm
Rezerwacje - biuro parafialne Mateusz Wasioek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
od wrzenia do maja: lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
W rod o godz. 6:40pm
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO W I pitek miesica od godz. 6:00pm
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
i przygotowa potrzebne papiery.
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.