You are on page 1of 2

Nombre APELLIDO

Edad
Direccin, Cuidad-Pas
Apto-Casa

Tel:xxxxxxxxxxxx Asistente Contable


E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com Disponible a partir junio 2012

HABILIDADES EXPERIENCIA LABORAL


De 00/00/0000 a 00/00/0000
-Anlisis de cartera (Ciudad-Pas)
-Cuentas de cobro NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Relacin con proveedores Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Bilinge Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Trabajo bajo presin, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
responsable y organizada. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De 00/00/0000 a 00/00/0000
Espaol: Natal (Ciudad-Pas)
Ingles: Avanzado NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx: xxxxx Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Programas manejados:
Excel, PowerPoint, Word, De 00/00/0000 a 00/00/0000
(Ciudad-Pas)
Elisa.
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Nociones en: Paquetes Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
contables. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESTUDIOS
Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Ciudad-Pas) Universidad o institucin

Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Ciudad-Pas) Universidad o institucin

Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Ciudad-Pas) Universidad o institucin
REFERENCIAS
Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com
FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos, Proyectos Humanitarios xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Deportes Hobbies: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com