HISTÒRIA DE L'INSTITUT DE COCENTAINA

L'augment de població a Cocentaina, junt a la major
demanda d'ensenyament secundari van fer necessària la
construcció d'un edifici per impartir classes de
Batxillerat.

La primera notícia documentada que tenim sobre la
construcció de l'institut és de l'any 1966. El 21 de juliol
l'Ajuntament de Cocentaina va fer una donació de terres
al Ministeri d'Educació per a la construcció d'una secció
delegada de l'Institut Padre Vitoria d'Alcoi, a la zona
coneguda com Camp de les Moreres.

El 14 de setembre de 1966 es va celebrar la subhasta de les obres que fou adjudicada al constructor
de Benijófar Antonio Villa Andreu, per un pressupost total de 6.145.778,74 pessetes.
Al llarg del curs 1966/67 es va construir l'edifici que actualment ocupa la FEPA Beniassent i que
fins 1994 seria la casa de l'Institut de Batxillerat de Cocentaina.

El nou edifici comptava amb setze aules, gimnàs, zona de pati i, per a la seua època, resultava
modern iampli.

En el decret 3305/1966, publicat en el BOE del 24 de gener de 196,7 es creava la Secció Delegada
Mixta de Cocentaina adscrita a l'institut d'Alcoi. Es tractava de la fundació legal del nostre centre
que iniciaria les classes el curs 1967/1968. A partir d'aquell moment l'institut de Cocentaina va rebre
estudiants de tota la comarca del Comtat i d'Alcoi, ja que resultava insuficient un únic institut per a
la ciutat veïna.

En el curs 1975/1976 la Secció Delegada es va convertir en Institut de BUP. Ja no depenia del Pare
Vitòria i s'implantava un nou sistema educatiu, la LGE, o llei Vilar Palací, que dividia
l'ensenyament secundari en tres nivells de BUP i un de preparatori a la universitat o COU.

El 1982 el plenari de l'Ajuntament va aprovar el nom de Pare Arques per a l'Institut de Cocentaina.
Agustí Arques Jover (1734-1808) fou un prestigiós historiador i frare mercedari nascut a
Cocentaina.

Estudià a València i tingué molta relació amb les ciutats d‘Elx, Oriola, Orà (on fou visitador),
Sogorb (on va ser comissari provincial) i Madrid (on va ostentar el càrrec d’arxiver general de
l‘Ordre de la Mercè).

El 1775 va iniciar la seua tasca com a investigador en els arxius de Cocentaina amb la finalitat
d‘elaborar una història del poble que mai arribà a acabar.
Deixà diversos manuscrits sobre el tema que es conserven
actualment a l‘Arxiu de Santa Maria. Erudit amb una
extensa obra. Crític amb la seua època, sembla que
s‘enfrontara amb el poder, sobretot amb el Comte de
Cocentaina. Es pot considerat com un intel·lectual il·lustrat
connectat amb els valencians Siscar, Maians, etc.

Fins a l'any 1994 l'Institut de BUP Pare Arques va
continuar a l'edifici de l'Altet, però l'augment del nombre
d'estudiants va fer que les instal·lacions resultaren insuficients i molts espais foren habilitats com a
aules. Per tot açò el 1993 l'Ajuntament de Cocentaina va adquirir terres a l'Avinguda del Ferrocarril
per a la construcció d'un nou edifici. El 22 de novembre de 1994 es van iniciar les classes al nou
institut preparat per a la LOGSE. El nostre centre va encetar una nova etapa amb la implantació de
l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Actualment l'IES Pare Arques té 392 estudiants d'ESO i
Batxillerat. Altres alumnes cursen el Cicle
Mitjà de Manteniment Electromecànic i el Cicle Superior de
Mecatrònica Industrial.

També oferim altres itineraris acadèmics: tenim un grup de
FP Bàsica de Fabricació Mecànica i un grup de PMAR
(Programa de Millora d'Aprenentatge i Rendiment) finançats
pel Fons Social Europeu, i som l'únic centre del nostre entorn
en participar al Programa Aula Compartida, cofinançat per
l'Ajuntamentde Cocentaina. També funciona un grup de PR4 (Programa de Reforç de 4t d'ESO) per
ajudar a alguns alumnes a aconseguir el títol de graduat en ESO. Al nostre centre s’imparteix el
Pràcticum del Màster de Secundària de la Universitat d’Alacant per formar el futur professorat
d'ensenyament secundari.