You are on page 1of 3

SCALA SANDOZ

Scoruri:
1: absent 3 : uşor 5 : moderat 7: sever
2 : foarte uşor 4 : uşor-moderat 6 : moderat-sever
Încercuiţi scorul corect

1. CONFUZIA: Lipsa asocierilor adecvate în privinţa
locului, timpului şi persoanelor. Lentoare proceselor de
gândire şi perturbarea înţelegerii, recunoaşterii şi 1 2 3 4 5 6 7
performanţelor; dezorganizare. Evaluaţi răspunsul
pacientului şi episoadele raportate în intervalul care a
trecut de la ultimul interviu.

2. VIOICIUNEA MENTALĂ: Reducerea atenţiei,
concentrării, responsivităţii, promptitudinii şi clarităţii
gândirii, perturbarea judecaţii şi a capacităţii de a lua 1 2 3 4 5 6 7
decizii. Evaluaţi pe baza întrebărilor structurate şi a
răspunsului la interviu.

3. PERTURBAREA MEMORIEI DE SCURTĂ
DURATĂ: Reducerea capacităţii de reamintire a
evenimentelor şi acţiunilor recente şi cu semnificaţie
pentru pacient, ex: vizitele membrilor familiei, 1 2 3 4 5 6 7
alimentele servite la mese, modificările importante ale
mediului înconjurător, activităţi personale. Evaluaţi pe
baza întrebărilor structurate, nu pe baza
performanţelor relatate.

4. DEZORIENTAREA: Reducerea orientării în spaţiu
şi timp, a identificării persoanelor şi a sinelui. Evaluaţi 1 2 3 4 5 6 7
numai răspunsul la întrebările din cadrul interviului.

5. DISPOZIŢIA DEPRESIVĂ: Demoralizat, disperat,
neajutorat, distrus sau neglijat de familie sau prieteni,
preocupare hipocondriacă, acuze somatice funcţionale, 1 2 3 4 5 6 7
trezire dimineaţa devreme. Evaluaţi afirmaţiile,
atitudinea şi comportamentul pacientului.

6. LABILITATEA EMOŢIONALĂ: Instabilitatea şi
inadecvarea răspunsului emoţional, ex: accese de râs 1 2 3 4 5 6 7
sau plâns, precum şi alte reacţii pozitive sau negative în
situaţii care interlocutorului i se par prea banale pentru a
provoca un astfel de comportament.

INIŢIATIVA: Lipsa interesului în a iniţia sau a îndeplini sarcini. 9. prag scăzut al toleranţei la stres. nelinişte. Evaluaţi pe baza 1 2 3 4 5 6 7 experienţelor subiective ale pacientului şi a semnelor fizice precum tremurături. Evaluaţi pe baza declaraţiilor pacientului şi a comportamentului observat în timpul şi în afara interviului. ANXIETATEA: Griji. unde exista un interes prealabil. INDIFERENŢĂ LA MEDIU: Lipsa interesului privind evenimentele. Evaluaţi pe baza impresiei de 1 2 3 4 5 6 7 la interviu şi a observării atitudinii şi comportamentului pacientului în public. 13. rece. cald. divertismentul şi mediul înconjurător. îndatoriri zilnice sau chiar în ceea ce 1 2 3 4 5 6 7 priveşte nevoile personale. irascibilitate.SCALA SANDOZ (continuare) Scoruri: 1: absent 3 : uşor 5 : moderat 7: sever 2 : foarte uşor 4 : uşor-moderat 6 : moderat-sever Încercuiţi scorul corect 7. acuze somatice funcţionale. 1 2 3 4 5 6 7 TV. frustrare. dispreţ. zgomot. interferenţă cu alţii. ÎNGRIJIREA PERSONALĂ: Alterarea abilităţilor privind igiena personală. suspine. îmbrăcatul. 11. 12. PLICTISEALĂ: Cereri frecvente şi inutile de ajutor şi sfaturi. 8. cârcotaş. ex: cefalee. hrănirea. Evaluaţi comportamentul observat şi nu declaraţiile pacientului. dacă sunt prezente. gură uscată. . Evaluaţi pe 1 2 3 4 5 6 7 baza declaraţiilor pacientului şi a atitudinii generale din timpul interviului. teamă. Evaluaţi comportamentul 1 2 3 4 5 6 7 din timpul şi din afara interviului. 10. OSTILITATE: Agresivitate verbală. preocupare exagerată privind prezentul sau viitorul. animozitate. ex: ştiri. Evaluaţi 1 2 3 4 5 6 7 comportamentul pacientului în timpul interviului şi în afara acestuia şi nu declaraţiile pacientului. certăreţ. IRITABILITATEA: Susceptibilitate. transpiraţii.

SOCIALIZAREA PRECARĂ: Relaţii deficitare cu 1 2 3 4 5 6 7 ceilalţi. reacţii negative faţă de activităţi sociale şi recreaţionale în comun. Evaluaţi comportamentul observat şi nu impresia pacientului. LIPSA DE COOPERARE: Complianţă precară faţă 1 2 3 4 5 6 7 de instructori în cazul solicitărilor de participare.SCALA SANDOZ (continuare) Scoruri: 1: absent 3 : uşor 5 : moderat 7: sever 2 : foarte uşor 4 : uşor-moderat 6 : moderat-sever Încercuiţi scorul corect 14. altele decât durerea (ex: confuzie). lipsă de amabilitate. Evaluaţi pe baza examenului fizic şi a experienţei subiective a pacientului. Evaluaţi atitudinea şi răspunsurile la interviu precum şi comportamentul observat în afara interviului. APETITUL (Anorexia): Lipsa poftei de mâncare . luând în considerare funcţiile fizice. pierdere în greutate. senzaţii subiective la nivelul capului. afective şi cognitive. ameţeala în 1 2 3 4 5 6 7 acest context include crize de nesiguranţă a mişcării şi pierdere a echilibrului. Evaluaţi atitudinea faţă de hrană. 16. . AMEŢEALA: Pe lângă vertijul adevărat. 15. OBOSEALA: Lentoare. răceală. plictiseală. indicaţi starea pacientului în acest moment. 1 2 3 4 5 6 7 ingestie inadecvată. implicare deficitară cu resentimente sau lipsă de respect pentru ceilalţi. Evaluaţi afirmaţiile pacientului şi modul de 1 2 3 4 5 6 7 abordare a activităţilor zilnice în afara interviului. luând în considerare eventualele încurajări necesare de a se alimenta sau a scădea în greutate. 18. 19. necesar de suplimente la dietă. nepăsare. IMPRESIA GLOBALĂ ASUPRA 1 2 3 4 5 6 7 PACIENTULUI: Pe baza experienţei clinice şi a evaluării pacientului. 17. epuizare.