j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

SULIT

1249/1

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 SKEMA PEMARKAHAN SEJARAH KERTAS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A D B C A A D C B A D D A C C D B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B A A C D C B B C D C B B C A D B D D

1249/1

SULIT

j*k

SULIT

1

1249/2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH 1249/2

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak

1249/2

SULIT

j*k

SULIT

2

1249/2

PANDUAN PEMERIKSAAN SEJARAH KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2010
Bahagian A (Soalan Struktur)

1. Setiap soalan diperuntukan 10 markah. 2. Cara penandaan dengan menanda (√) pada setiap isi atau point. Contoh : Soalan 1a – Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi \ kota Makkah. (2 markah) F1 - Terletaknya Kaabah √ 1 F2 - Kaabah menjadi pusat ibadat bagi orang Islam √ 1 F3 - Makkah tempat asal bagi orang Muhajirin √ 1 (MARKAH MAKSIMUM DIPERUNTUKAN 2 MARKAH WALAUPUN PELAJAR MEMBERIKAN LEBIH DARIPADA 2 ISI )

Bahagian B (Soalan Esei)

1. Calon mesti menjawab dalam bentuk esei (karangan). Jawapan dalam bentuk nota diberi markah setengah daripada markah yang diperuntukkan. 2. Tanda / dalam skima bermakna pilihan (ambil satu sahaja) dan beri markah. 3. Pastikan setiap fakta (F), atau huraian (H) atau Contoh (C) diberi markah sekali sahaja. 4. Gunakan simbol-simbol penandaan yang seragam dan selaras seperti tanda √, (_________ ) untuk isi yang diterima dan diberi markah. 5. Gunakan juga perkataan yang sesuai dengan kesalahan seperti jawapan kabur, tidak berkaitan,terpesong dan lain-lain yang berkaitan. 6. Markah kecil (bagi pecahan soalan a, b, c) ditulis dibahagian bawah setiap soalan seperti soalan 5a) 6// 7. Jumlah markah bagi tiap-tiap soalan ditulis di bawah sekali dan digelungkan, contohnya 16.

1249/2

SULIT

j*k

SULIT

3

1249/2

8. Jumlah markah daripada setiap soalan yang diperiksa hendaklah juga diisi di dalam borang markah yang dilampirkan. 9. Untuk mengelakkan kesilapan menjumlah markah,buatlah rumusan dibahagian bawah setiap soalan. Contoh: soalan 5 a) 5 + 5b) 5 + 5c) 6 = 16 10. Markah penuh ditulis di bahagian atas hadapan dan digelungkan 60. 11. Tuliskan jumlah soalan dijawab kalau soalan kurang daripada empat.Tuliskan RUBRIC kalau tidak mengikut arahan kertas soalan (Jawab lebih daripada 3 soalan dalam bahagian B). 12. Perkiraan peratus: Jumlah markah Kertas 1(40) + Jumlah markah Kertas 2 (100) X 100 = % Markah 140 13. Peratus markah disesuaikan dengan grading yang ditetapkan oleh JPN.

1249/2

SULIT

j*k

SULIT Soalan 1 (a) F1 F2 F3 F4

4 Butiran Siddiq /berkata benar Amanah /dipercayai Tabliq /menyampaikan Fatanah /bijaksana [Mana-mana 3 x 1 m]

1249/2 Markah 1 1 1 1 [3m]

1 (b)

F1 F2

Perbuatan baginda sentiasa dipercayai Tidak pernah berbohong [Mana-mana 1 x 1 m] Membantu isteri memasak Menampal pakaian yang koyak Melayan anak Membersihkan rumah Anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya Menjadikan diri sebagai teladan kepada anak-anak Mengamalkan cara hidup yang sederhana [Mana-mana 2 x 1 m]

1 1 [1m] 1 1 1 1 1 1 1 [2m]

1 (c)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

1 (d)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Memikirkan tentang kehidupan masyarakat Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat Mengasingkan dirinya daripada masyarakatnya Mengasingkan diri untuk beribadat Mendapatkan tempat beribadat yang sunyi dan tenang Menyerahkan diri kepada Allah Memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy [Mana-mana 2 x 1 m]

1 1 1 1 1 1 1 [2m]

1 (e)

F1 F2 F2 F4 F4 F5

Mendapat ilmu Menambahkan ilmu Sesuatu bangsa itu akan berilmu Mencapai kejayaan yang cemerlang Meningkatkan tamadun Membina masyarakat (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1 m]

1 1 1 1 1 1 [2m]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT Soalan 2 (a )

5 Butiran F1 Imigran miskin dari China F2 Tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu [ Mana-mana 1 X 1]

1249/2 Markah 1 1 [1m] 1 1 [ 2 X 1] [2m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m]

2(b)

F1 F2

Sistem pengambilan kakitangan Sistem pengambilan rumah kongsi

2(c)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Galakan kerajaan kolonial British Penghijrahan mereka tidak ditentang orang Melayu Kekayaan sumber alam/bijih timah Tanah subur Kemakmuran ekonomi Kestabilan politik Permintaan tinggi untuk buruh/sumber tenaga manusia ( Mana-mana jawapan yang munasabah) [ Mana-mana 2 X 1]

2(d)

F1 F2 F3 F4 F5

Petempatan berbeza mengikut kaum/orang Melayu di luar bandar/orang Cina di bandar/India di ladang Pekerjaan berbeza mengikut kaum/orang Melayu sebagai petani/orang China peniaga/orang India ladang Bahasa pertuturan berbeza mengikut kaum Sistem pendidikan vernakular Ketidakseimbang pendapatan antara kaum ( Mana-mana jawapan munasabah) [ Mana-mana 3 X 1]

1 1 1 1 1 1 [3m] 1 1 1 1 1 1 1 [2m]

2(e)

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Bertoleransi antara kaum Bekerjasama antara kaum Rukun tetangga disertai pebagai kaum Wujud kawasan kejiranan yang terdiri pelbagai kaum Ziarah menziarahi di antara pebagai kaum Merayakan perayaan kaum lain (Mana-mana jawapan yang munasabah) [ Mana-mana 2 X 1]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT Soalan 3(a) F1

6

1249/2

3(b)

F1 F2 F3 F4 F5

Butiran Markah Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri dalam 1 Malaysia. [1 x 1] [1m] 1 Parlimen Britain 1 Parlimen Tanah Melayu 1 Dewan Perhimpunan Singapura 1 Majlis Undangan Sarawak 1 Majlis Undangan Sabah [ Mana-mana 2 X 1] [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 m]

3(c)

F1 F2 F3 F4 F5

Semua urusan negara luar menjadi urusan Kerajaan Persekutuan Agama Islam sebagai agama Persekutuan kecuali Sabah/Sarawak Agama lain bebas diamalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/bahasa lain boleh digunakan F6 Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepas Hari Malaysia bagi Sabah/Sarawak F7 Sabah/Sarawak mempunyai kuasa kawal hal ehwal imigresen F8 Sabah/Sarawak mempunyai kuasa kawal perkhidmatan awam F9 Sarawak peroleh 24 kerusi/Sabah 16/Singapura 15 kerusi parlimen F10 Rakyat Sabah/Sarawak dapat taraf sama dengan orang Melayu Semenanjung Tanah Melayu [ Mana-mana 2 X 1]

3(d)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

3 (e)

Lord Brassey/Pengarah Syarikat Borneo Utara Sir Malcolm MacDonald/Gabenor Jeneral Asia Tenggara Dato’ Onn Ja’afar Lim Yew Hock David Marshall Lee Kuan Yew [ Mana-mana 2 X 1] Bebas daripada ancaman komunis Bebas daripada penjajahan Inggeris Pasaran lebih luas Dapat manfaatkan sumber kekayaan bahan mentah bersama Menggalakkan pelaburan Menggalakan perkembangan industri pertanian Penurunan kadar kemiskinan Kemajuan negeri-negeri anggota Integrasi nasional (Mana-mana jawapan munasabah) [ Mana-mana 3 X 1]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT

7

1249/2

Soalan Butiran 4(a) Nyatakan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memajukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan F1 Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP) F2 Bangsa"Melancarkan Minggu/Bulan Bahasa F3 Melancarkan slogan “Bahasa jiwa Bangsa” F4 penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar F5 Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan F6 Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan kepada bahasa kebangsaan F7 Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia F8 Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris F9 Bahasa Melayu digunakan di mahkamah [Mana-mana 2x1 m] 4(b) Apakah objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan? F1 memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan F2 memupuk/memelihara keperibadian kebangsaan F3 memperkaya/mempertingkat kualiti kehidupan F4 Aspek kemanusian/kerohanian diseimbang dengan pembangunan sosioekonomi F5 Menjadi panduan dalam membentuk/mengekalkan identiti negara Malaysia [Mana-mana 2x1 ] Berikan dua prinsip utama Dasar kebudayaan Kebangsaan F1 Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang F2 Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima F3 Islam sebagai unsur yang terpenting [Mana-mana 2x1 m] Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolah F1 Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan F2 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan F3 Menyediakan kemudahan fizikal/padang/gelanggang di sekolah F4 Menyediakan peralatan sukan di sekolah F5 Menyediakan guru-guru yang mahir dalam bidang sains sukan (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 2x1 m] 1249/2

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 [2 m]

4(c)

1 1 1 [2 m]

4(d)

1 1 1 1 1 [2 m] SULIT

j*k

SULIT 4(e)

8 Sebagai seorang pelajar, cadangkan cara-cara untuk memupuk perpaduan di kalangan pelajar pelbagai kaum melalui sukan di sekolah F1 Membuka penyertaan pelbagai kaum dalam sesuatu acara sukan F2 Menubuhkan kelab penyokong pasukan sukan sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum F3 Tidak membenarkan sesuatu acara sukan hanya disertai oleh satu kaum sahaja F4 Memperkenalkan acara sukan yang dikuasai oleh orang Melayu kepada kaum lain F5 Memperkenalkan acara sukan yang dikuasi oleh kaum lain kepada orang Melayu F6 Mewujudkan acara sukaneka yang melibatkan pelbagai kaum F7 Semua pelajar pelbagai kaum bekerjasama untuk menaikkan nama sekolah melalui acara sukan (mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 2x1 m]

1249/2

1 1 1 1 1 1 1 [2 m]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT Soalan 5 (a)

9 Butiran Kesuburan tanah Tujuan pertanian/penanaman Kemudahan bekalan air minuman Air untuk kegunaan harian/ membasuh/memasak Air untuk menyiram tanaman Sumber makanan/ hasil protein/menangkap ikan Kemudahan pengangkutan Kemudahan perhubungan Tujuan keselamatan Tanah sungai/selut diguna untuk membina rumah Keagamaan Pertahanan Perdagangan [Mana-mana 6 x 1 m] Pembinaan terusan untuk mengairi tanaman Teknologi pembajakan Penciptaan cangkul Penciptaan sabit Penggunaan batas untuk penanaman Alatan pertanian dibuat daripada besi Kalender untuk menentukan musim menanam Penciptaan tenggala untuk membuat batas Terusan dibina untuk mengelakkan banjir Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu/kereta kuda/kereta sorong beroda Penyisir tanah Sistem penanaman secara bergilir untuk menjaga kesuburan tanah Kawasan bukit di teres untuk pertanian [Mana-mana 7 x 1 m] Membuka rancangan tanah/ Felda Memajukan tanah terbiar Pertanian sebagai perniagaan Galakan melanjutkan pelajaran dalam pertanian Beri biasiswa Beri subsidi kepada petani Guna teknologi moden Memperkasakan peranan agensi pertanian/Mardi/Risda (Mana-mana jawapan yang munasabah)

1249/2 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [9m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [5m]

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

5 (b)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

5(c)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

1249/2

SULIT

j*k

SULIT Soalan 6 (a)

10

1249/2

Butiran Markah 1 F1 Menerusi aktiviti perdagangan F2 Catatan China mengatakan orang Arab/Parsi mempunyai 1 pusat perniagaan/petempatan di Canton/Amoy F3 Pedagang Arab menguasai perdagangan laut/Pelabuhan 1 Iskandariah di Mesir hingga China F4 Perdagangan berterusan di rautau ini setelah kemunculan 1 Islam F5 Pedagang Arab ke China singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggara/Pelabuhan Selat Melaka kerana strategik/ di tengah laluan perdagangan 1 F6 Menunggu perubahan angin monson ke China 1 F7 Menetap beberapa bulan sebelum menerus perjalanan ke – China 1 F8 Membina perkampungan yang berfungsi sebagai tapak perdagangan/mengumpul barangan dagangan/membeli barang mewah dari China 1 F9 Contoh perkampongan Ta shih di Sumatera Utara 1 F10 Orang Arab berkahwin dengan wanita tempatan 1 F11 Masa menunggu diguna unruk berbincang dan berintaraksi dengan pedagang tempatan /Asia Tenggara tentang kepercayaan/agama 1 F12 Nilai murni Islam diperlihatkan oleh pedagang/pendakwah 1 F13 Menarik minat orang tempatan mendalami agama Islam 1 F14 Kejujuran menjalankan perniagaan/mementingkan kebersihan/berhemah tinggi menarik minat masyarakat dan pedagang tempatan 1 F15 Persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan di Semenanjung Tanah Arab 1 F16 Perkataan Arab pada tulisan jawi diambil daripada Bahasa Arab 1 F17 Resam dan budaya Melayu banyak dipengaruhi budaya Arab 1 F18 Contoh amalan menghormati tetamu/muzik Melayu seperti dabus/tarian zapin 1 F19 Karya tempatan mengatakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh Shaikh Arab 1 F20 Contoh Hikayat Raja-raja Pasai – pendakwah pertama tiba di Pasai sufi berketurunan Arab Shaikh Ismail berjaya mengislamkan Raja Pasai merah Silu/Malik al Salleh 1 F21 Raja Patani Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Sheikh Said 1 [ Mana-mana 9 x 1m] [ 9 m]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT 6 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14

11 Dikemukakan Emanuel Gadinho Eredia/S.Q Fatimi Khan Fo/Canton/Guang Zhou menjadi pusat perniagaan terkenal pedagang Arab Islam Jalinan hubungan ini membolehkan Islam dikembangkan di kalangan peniaga China Pedagang China Islam berdagang di Asia Tenggara menyebarkan Islam kepada masyarakat tenpatan Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton/Amoy pada 876M ke Asia Tenggara Penemuan Batu Bersurat di Sungai Tersat Kuala Berang Terengganu Penemuan batu nesan bertarikh 1028M Menunjukkan Islam telah sampai ke Pantai Timur Tanah Melayu sebelum abad ke 13 Islam dibawa oleh mubaligh China Islam menerusi Laut China Selatan Terdapat persamaan unsur senibina China dengan unsur senibina masjid di Nusantara /Kelantan/Melaka/Pulau Jawa Dakwaan Islam berkembang dari China melalui Champa persamaan bumbung masjid dengan rumah ibadat Cina/pagoda/bahagian hujung perabung yang mementik Pengaruh atap genting China dan warna merah dan kuning pada kayu pintu/tingkap masjid Jubin lantai/dinding/tangga dan kolah air di masjid [Mana-mana 6 x 1 m]

1249/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m ]

6 (c)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 M

Pedagang Arab berhemah tinggi Mempamerkan kejujuran dalam urusan perniagaan Amalan nilai murni seperti kejujuran/amanah Menurut tindakan raja yang memeluk Islam Perkampongan Arab memudahkan interaksi pedagang Islam Arab dengan masyarakat tempatan Hubungan tradisi yang lama antara pedagang Arab dengan Tanah Melayu Amalam agama Islam mudah diikuti oleh orang Melayu ( Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 5 x 1 m]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT

12

1249/2

Soalan Butiran Huraikan idea perjuangan Gerakan Islah (m/s 49-50) 7(a) F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia H1a Memajukan ekonomi orang Melayu H1b Memajukan pendidikan orang Melayu H1c Memajukan politik orang Melayu H1d Memajukan sosial orang Melayu F2 Menyematkan sikap mengkritik penjajah F3 Mengkritik raja/pembesar Melayu H3a yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu F4 Menubuhkan beberapa buah madrasah F5 Menjalankan sistem pendidikan Islam H5a yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat H5b Memberi peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapatkan pendidikan [ Mana-mana 9 x 1 m] Nyatakan halangan yang dihadapi oleh Gerakan Islah(m/s 50) 7(b) F1 Gerakan ditentang oleh Kaum Tua/golongan alim ulama F2 Golongan Kaum tua telah menguasai masyarakat dengan fahaman H2a Islam itu adalah tentang akhirat H2b menekankan tentang ilmu fardhu ain sahaja F3 Hanya dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Selat sahaja F4 undang-undang telah dikeluarkan di negeri-negeri Melayu H4a bagi menghalang pengaruh Kaum Muda H4b undang-undang tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan H4c undang-undang tidak membenarkan risalah/buku Kaum Muda dibawa masuk [ Mana-mana 6x1m] 7(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah British turut memberi tekanan kepada Gerakan Islah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Ingin mengekalkan pengaruh Kaum Tua Gerakan Islah mengkritik penjajah/British Gerakan Islah akan meningkatkan pengetahuan orang Melayu Gerakan Islah akan membangkitkan semangat nasionalisme Bimbang akan berlaku kestabilan politik tidak mahu orang Melayu memajukan diri Mahu orang Melayu mengikut kehendak British (Mana-mana jawapan yang munasabah) [ Mana-mana 5x1m] 1249/2

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [9 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

1 1 1 1 1 1 1

[5 m] SULIT

j*k

SULIT Soalan 8(a) F1 F2 F3 F4

13 Butiran Sistem pemerintahan beraja Pemilihan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia Yang di-Pertuan Agong bertindak berasaskan perlembagaan Yang di Pertuan Agong menerima nasihat daripada perdana Menteri F5 Baginda tidak boleh bertindak sendirian F6 Kecuali perkara tertentu yang perlukan budi bicara F7 Tonggak keagungan kerajaan malaysia F8 Simbol keutuhan negara F9 Simbol perpaduan rakyat F10 Memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat/rakyat yang dinaungi oleh raja [ Mana-mana 5x1m] Sebagai Ketua negara F1 Mengetuai tiga badan kerajaan. F2 Mengetuai Badan Perundangan (Legislatif)/Badan F3 Pemerintahan (Eksekutif)/Badan Kehakiman (Judisiari) Yang di-Pertuan Agong komponen penting parlimen F4 Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan F5 Parlimen Memperkenankan undang-undang sebelum diwartakan F6 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata F7 Berkuasa mengampunkan/menangguhkan sesuatu hukuman F8 terhadap kesalahan dibicarakan oleh Mahkamah Tentera Bertanggungjawab menjaga/memelihara kedudukan dan hak F9 istimewa orang Melayu F10 Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat H11 Bagi membincangkan tentang keistimewaan, kedudukan, kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu F12 Merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri/Pulau Pinang/ Melaka/Wilayah Persekutuan/Sarawak/Sabah F13 Melantik Perdana Menteri F14 Melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri/Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri F15 Mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah ‘Undangundang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam F16 Melantik Pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya/ahli Perkhidmatan Kehakiman/Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam F17 Melantik Peguam Negara F18 Melantik Ketua Audit Negara F19 Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara kita [ Mana-mana 9x1m]

1249/2 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8(b)

1 1 1 1 1 [9 m]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT 8(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

14 Lambang pemerintahan Raja Berperlembagaan Tonggak keagungan negara Simbol keutuhan negara Lambang perpaduan rakyat Memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita Unsur penting dalam parlimen Melindungi kepentingan rakyat [ Mana-mana 6x1m]

1249/2 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

1249/2

SULIT

j*k

SULIT 9(a) F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f H1g H1h H1i F2 H2a H2b H2c H2e H2f H2g H2h

15 Faktor politik Kemunculan nasionalisme Negara-negara kecil di Eropah telah bersatu dan Membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar Contohnya Jerman dan Itali Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah Seperti Britain / Perancis / Austria-Hungary / Rusia untuk mendapatkan tanah jajahan kuasa-kuasa besar ini sanggup berperang bagi membuktikan kekuasaan masing-masing Pakatan negara-negara Eropah Persaingan antara kedua-dua pakatan mengancam perimbangan kuasa dunia Perikatan Kuasa Tengah / Triple Alliance Dianggotai oleh Jerman / Austria-Hungary / Itali Turut disertai Turki dan Bulgaria Pakatan Bertiga / Tripple Entente Terdiri daripada Britain / Perancis / Rusia Serta Itali / Jepun Faktor ekonomi Persaingan kuasa-kuasa merebut peluang ekonomi Persaingan sengit akibat Imperialisme Baru Untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing Bagi mendapatkan bahan mentah dan Memasarkan barangan siap. Faktor Segera Pembunuhan Archduke Ferdinand / pewaris tahta AustriaHungary Oleh seorang pengganas Serbia. Austria dengan sokongan Jerman Telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Serbia disokong oleh Sekutunya Rusia / Perancis. Serangan terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium Telah menimbulkan kemarahan Britain. Britain yang sememangnya bermusuhan dengan Jerman turut campur tangan. Britain meminta bantuan Amerika Syarikat. Jerman turut menyerang kapal dagang Amerika Syarikat. [ Mana-mana 7x1m]

1249/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [7 m]

F3 H3a H3b H3c H3d H3e F4 H4a H4b H4c H4d H4e H4f H4g H4h H4i H4j

1249/2

SULIT

j*k

SULIT 9(b) F1 H1a H1b H1c H1d H1e F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f H2h F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f H3g H3h H3i H3j F4 H4a

16 Politik Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah Persidangan Damai pada bulan Jun 1919 Membawa kepada termeterinya Perjanjian Versailles. Peta Eropah telah berubah Terbentuknya beberapa buah negara baru Pembentukan Liga Bangsa Untuk menggalakkan keamanan dan Kerjasama antarabangsa Menjamin keselamatan bersama Keahlian liga termasuk negara-negara bersekutu kecuali Amerika Syarikat dan Negara-negara berkecuali Gagal menjamin kesejahteraan dunia Ekonomi Negara-negara yang berperang mengalami inflasi Hutang peperangan yang tinggi Disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besar Pada akhir peperangan, pakatan Bertiga membelanjakan US $125 bilion Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US $60 bilion Juga membawa masalah pengangguran Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat / Jepun Ini dirasai oleh negara-negara Eropah terutama Britain Iaitu sebuah negara industri yang menguasai peratusan terbesar dalam perdagangan dunia Britain hilang satu per tiga perdagangan dunia Sosial Kehilangan nyawa yang begitu ramai [ Mana-mana 8x1m] Jangan menyerang negara lain sewenang-wenangnya Mendamaikan negara-negara yang berada diambang peperangan Badan pengaman dunia mesti bertindak bijak mengelakkan peperangan Tidak memihak kepada mana-mana negara yang terlibat dalam perang Menghapuskan kuasa veto yang dimiliki oleh kuasa-kuasa besar Menghentikan perlumbaan senjata PBB mesti bertindak adil kepada semua negara Mengharamkan pemilikan senjata nuklear Mengharamkan pembangunan senjata nuklear (Mana-mana jawapan yang munasabah) [ Mana-mana 5x1m]

1249/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m]

9(c)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

1249/2

SULIT