You are on page 1of 28

MarcSegar

A UTIZMUS FZETEK
letvezetsi tmutat
Asperger szindrmban
szenved emberek szmra
"Szeretnl tbbet megtudni az autizmusrl MarcSegar
egy olyan em!>ertl, aki benne l?

Gondolkoztl-e mar azon, hogy milyen rzs autistnak letvezetsi tmutat


lenni? Mirt rtik fetre olyan gyakran az autizmust?
Egybknt is, mi az hogy autizmus?" Asperger szindrmban
Marc Segar az autizmus s az Asperger szindrma
specialistja, s e1adasai sorn mindig arra trekszik, hogy szenved emberek
egyszeru fogalmakkal magyarzzan.
Elltogat iskohikba, segit csoportokba, illetve konkrt szmra
krdsekkel vagy problmkkal kzd csaldokhoz.
Hogyan birkzik meg Marc autizmusavnl?
Alapelve, hogy az autista embereknek tudomnyos ala-
pon kell megrtenik a nem autistk ltal sztnsen rten
dolgok.t.
A szerz fontosnak tartja, hogy:1 hozz hasonl llapotil
emberek kedvezmnyesen vsrolhassk meg ezt a fzetet.
Ezt a krest kszsggel teljestjk. ezrt krjk, gnykkel
forduljanak a kiad hoz az albbi cimen:

~
AZ AUTIZMUS ALAPlWH "Ol'YVKJADJA
1089 Budapest. Delej utca 24-26.
Telefon/fax: 3142859, 2104364

AZ AUTIZMUS ALAPTV NY KNYVKlADJA AUTIZMUS ALAPTVNY


A m eredeti cme:
A Guide to Coping SpecificaIly for People with Asperger Syndrome.
A forditas az J 997 mrciusi kiadvny alapja.n keszi.ilt.
A megjelenst Marc Segar s Elisabeth Newson segtsge tette lehet6ve.

TARTALOM

Bevezets
Hogyan tudunk a Jegtbbet D)'erni ebbl a
knyvbl . ........... 10
Aggds . 12
Mindennek a j oldalt keU nzni. .. . ,. 14
Testbeszd .... . .. 15
Hatrok ..... 16
Szemkontaktus . . . . . . . . . . . . . 17
Hangszin . ...... .. ... . . . 18
Az ltzkdsjelentese 19
Az igazsg elferdtse 20
Msok veled kapcsolatos esetleges flrertsei . 22
Beszlgets . . . . . . . . . . . . . . . 23
ltalnos ismeretek . 24
Nevek ..... ...... . 26
Humor s konfliktus ,. . 26
A sze'J:uaJit~ssal s a szrakozssal kapcsolatos
problmk 28
Budapest, 1997 augusztus Szrakozssal tlttt estk 31
Kiadja az Autizmus Alapitvny Kapocs Knyvkiadja Ismerkeds . 32
Felejs kiad: Dr. Balzs Anna Meghivs ........ ... . 34
Fordtotta: Gervai Judit
Szemlyes biztonsg ., 35
Lektorlta s Szakmailag ellenrizte: Dr. Balzs Anna
A nemi ersza]( vlsgos helyzetben 36
MSlaki szerkeszt6: Balla Endre
Nyoms, kts: ETOPrint Nyomdaipari Kft. A megfelel bartok megtallsa . . . 36
Felels vezet: Balogh Mihly gyvezet igazgat Tartsd fenn a j hredet 39
Sajt magad tisztzsa ............ . 40
ISBN 963 7723 102 Oktats............. . .. 41
ISSN 1416-1826

5
Elkltzs otthonrl .. __ . . . . . . . . 43
Telefonls. . ... 45
Vendgek. . . . . . . . .. .. . 46
llsok s felvteli beszlgetsek ..... 46
Autvezets __ 50
Klfldi utazs 50
BEVEZETS
Alkudozs. 52
Lebetsgek . . . 53 Amennyire vissza tudok emlkezni, mindig is voltak olyan
A problma mlyrehat, szemlyes elemzse 54 zavaros gondolataim s elkpzelseim, amelyek klnss
tettek. Gyerekkoromban, az ltalnos iskola els veiben az
idm legnagyobb rszt olyan dolgokkal tltttem el, ame-
lyek msok szmra nem igazn tntek rtelmesnek. Azok a
gondolatok s elkpzelsek amelyek foglalkoztattak, be vol-
tak zrva a fejembe, s nem tudtam ket msoknak elmon-
dani.
7 ves koromban megllaptottk, hogy az autizmus egy
olyan formjban szenvedek, amelyet jelenleg Asperger
szindrmaknt ismernek. Nem sokkal ezutn thelyeztek a
londoni Walthamsow-ban egy Whitefieldsnek nevezett spe-
cilis iskolba, ahol a kvetkez nyolc vben szakrt segit-
sgben rszesltem, melynek nagy rsze egy Jenny nev
lelkes s jkedv hlgytl szrmazott. Nem sokkal az j
iskola megkezdse utn a csaldom s n csatlakoztunk egy
Kith s Kids nev csaldsegit csoporthoz, amelyben jelen-
leg rendszeres nkntes munkt vgzek, eladok, rszv-
telem mindig aktv s kreatv.
Tizenngy ves koromban tkerltem az Edmonton-i West
Lea iskolba, s itt vgl is sikerlt letenoem a GCSE-vizsgt
(ez egy rettsgihez hasonl tfog jelleg vizsga, melyet az
angol iskolarendszerben 16 ves korban kellletenoi. A lekt.).
Annak elismerst, bogy a vizsga rdemes jelltje vagyok,
elssorban a francia tanromnak, Mr. Cole-nak ksznhetem.
akinek nagyon hls is vagyok.
Tizenht ves koromban Winchmore-ban megkezdhettem
a hatodik osztlyt, ahol mg nagyon kemnyen dolgoztam a
legjobb jegyek elrsrt. valahogyan sikerlt magamat a
tbbi dik csfoldsnak s zaklatsnak komoly clpont-
jv tennem, igaz ekkoriban kezdtem megtanul ni azt is,

6 7
hogyan vdhetem meg magam. s arra is rijttem. hogy az keztem egyrtelmen megfogalmazni, hogy az emberek ne
emberi viselkedsnek s magatartsnak sok olyan ratlan sza- zavarodjanak ssze tlk. illetve hogy nehogy egyes dol-
blya van, amelyeket rajtam kvl mindenki ismer. gokat nem megfelel kontextusban prbaljanak meg alkal-
Ezt kveten felvettek a manchesteri egyetemre - amelyet mazm.
mostanra mr elvgeztem - biokmia szakra. Az egye- Kznsgem soraiba valszinleg autistk s nem autistk
temnek ugyanazzal az egsz letemet vgigksr illzival is bele fognak tartozni. Szeretnk ram utalni arra, bogy all-
vgtam neki, miszerint az j kezdet a gnyoldsok vgt is tsaim nagy rsze egyes emberek szmra esetleg teljesen
jelenti. Azonban az els vben szocilis helyzetem ijeszten nyilvnval, msok szmra azonban tkletesen idegen,
rossz volt, egy teljes vet eltltttem ht masik sraccal egy ezrt szeretnm hangslyozni, hogy nem szndkom se leke-
laksban gy, hogy n magam gyakorlatilag teljes elszige- zelni senkit. sem tudlkosnak ltszani.
teltsgben ltem. Azrt dntttem gy, hogy most irom meg ezt a knyvet s
A masodik vben egy fallowfieldi hazban ktttem ki, ahol nem ksbb, mert gy rzem, hogy letem idevag hibai s
harom barat lakott egytt, s mg kt szabad hely volt. lecki most mg vilgosan megvannak a fejemben. Lehet,
Teljesen vletlenl kerltem ide. Nick nagyon j baverom hogy nmelyek szmra ez a knyv tlsagosan vilgiasnak
lett, volt az, aki vgl betlttte az utols belyet. 6 izig- !nik, n azonban gy gondolom, hogy ha egy borderline
vrig lzad. s azta mr sok tllsi trkkre megtantott, autista szemlynek nllan ki kell lpnie ebbe az elgg
erre pedig nagy szksgem volt a nagyon is vilgias. st, utalatos vilagba, akkor arra van a legkevsb szksge, hogy
nha bartsgtalan manchesteri utckon s jszakai brok- finomkodjanak vele. Nagyon szeretnm felvrtezni ezeket az
ban. A msodik s a hamladik tanv kztti sznetben hir- embereket olyan trkkkkel s ismeretekkel, amelyek segit-
telen tlettl vezrelve helyet foglaltam egy Kelet-afrikai sgvel meg tudjak vdeni sajat magukat, s nem szeretnk
trsas tra. ahol az idm nagy rszt sajt felelssgemre a lszent lenni vagy vlemnyemet rerltetni msokra. A
csopoml elklnlve tltttem (a csoport kikzsitett), s knyv megrsa sorn ms autista emberek szleitl szr-
mindenflt megtudtam a helyi emberek letmdjrl s maz konstruktv visszajelzsekre is tmaszk.odtarn. Nem
szoksairl. Szegny mamm mg soha nem izgult rtem szeretnm gy rezni, hogy autista OlV3Sim kzl brkit is
annyit. Az utols vben nagy szerencsmre rendkvl rett s tlsgosan rerltetnek knyvem elolvassra. Kezdetben az
konstruktiv mdon szellemes emberekkel laktam egytt. is elg lehet, ha valakinek a halszobajban hever a knyv,
Amita lediplomztam, mind itthon, mind klfldn sokfle lehet, hogya megpillantilsa egszsges rdekldst kelt majd.
mun.lcit vgeztem autista gyermekekkel. Jelenleg a gyermek- Szndkaim szerint a knyv egyetlen clja az, bogy
szrakoztat iparban dolgozom, s szintn gy rzem, hogy javtson az emberek letnek minsgn. autista olvasim fi-
ez sikeres vlts volt. gyelmt pedig hangslyozottan szeretnm felhvni arra, hogy
Meghatarozott clja van, hogy knyvet irok. Az a clja, a lertakat ne akarjak tl gyorsan alkalmazni, valamint, hogy
hogy tapasztalataimat, amelyeket azzal kapcsolatban szerez- tartsk szben, Rmt sem egy nap alatt pitettk fel.
tem, hogy hogyan lehet Asperger szindrmasknt fenn- Mg az en szmomra is nehzsget jelent mindezen SZ8-
maradni egy olyan vilagban, amelyben minden helyzet egy balyok gyakorlati alkalmazasa, de mar az elny, ha tisztban
kicsit ms, tadjam a tbbi olyan embemek, aki ebben a vagyunk velk.
szindrmban szenved. Egy sor szablyt s irnyvonalat sze-
retnk a rendelkezskre bocsatani a kzlekedsi szabalyok-
hoz hasonl stlusban, s vgig vltozatlan formtumban,
hogy ne okozzon szksgtelen zavarokat. lIitasaimat igye-

8 9
HOGYAN TUDUNK A LEGTBBET NYERNI Ha annyira el vagy foglalva ezeknek a szahlyoknak a
EBBL A KNYVBL megkrdjelezsvel, hogy nem tudod ket a gyakorlatba
tltetni, akkor ez a knyv nem lesz nagyon nagy hasznodra.
Nem mindenki fog mindent azonnal megrteni ebben a Az azonban nem haj, ha valamennyi idt megkrdjelez-
knyvben, ha azonban valami elsre nem vilgos, tbb rtel- skkeltltesz el.
met nyerhet, ha tugOljuk, s ksbb visszattnk hozz. Van nhny olyan iratlan szably, amelyekrl nem tudtam
Ennek a knyvnek az a clja, hogy megismerd belle azt a szlni vagy azrt, mert tlsgosan homlyosak s nagyon
sok ratlan szablyt, amelyet az emberek tbbsge sztnsen nagy mrtkben a helyzettl fggenek, vagy azrt, mert eset-
ismer s magtl rtetdnek tekint. leg mg n magam sem fedeztem fel ket.
Ha az ember nem tartja be ezeket az ratlan szablyokat, az Amikor vgignlvasod ezt a knyvet, esetleg gy gondolod,
idnknt elmegy, rendszerint azonban azok, akik az infor- hogy ezek egy elgg ostoba jtk szablyai, ez a jtk
mlis szablyokat nem tartjk be, informlis bntetsben azonban maga az let, s a szablyait nem lehet megvltoz-
rszeslnek. Ilyen bntets lehet az, hogy valakit kinevetnek, tatoi.
kevsb fontos szemlyknt kezelik, vagy kikzstik. Az let nevjtkkal az a problma, hogy minden helyzet
Ha autista vagy (vagy Asperger szindrmban szenvedsz), egy kicsit ms, mint a tbbi. Vannak olyan dolgok. amelyek
az egyik legnehezebb dolog az, hogy nagyon sokan elvrjk az egyik helyzetben esetleg megfelelek, ms helyzetekben
tled, hogy ugyaniIgy betartsd s ismerd ezeket a szablyo- azonban nem. Ez a knyv nem mondhatja meg neked, hogy
kat, mint k, noha senki nem mondta meg neked, mik is ezek. minden egyes helyzethen hogyan reag lj, hanem csupn
Ez ktsgtelenl rendkivl igazsgtalan, sajnos azonban az irnyvonalakat tud neked nyjtani.
emberek tbbsge ezt nem igy ltja, mivel k nem rtik meg Az autistk ltalban a rszletekre, a nem autistk pedig az
ezt a problmt. esemnyek vezrfonalra emlkeznek. Az esemnyek trt-
Ha mg neked is problmt okoz annak az elfogadsa, nete szorosan sszefgg azzal a feldert munkval, amely az
hogy autista vagy (vagy Asperger szindrmban szenvedsz), emberek tbbsge szmra lehetv teszi, hogy megtanuljk
akkor lehet, hogy mg nehezebb teszed magad szmra a az ebben a knyvben szerepl ratlan trsadalmi szahlyokat.
dolgokat. Elfogadsval nem csupn tbbet nyersz e knyv- Lehet, hogy az ebben a knyvben bemutaton szablyok
bl, de lehetv teheti, hogy meghocsss magadnak, ha hib- nmelyikt vagy nagy rszt mr ismered. Mindazonltal
zol, s megszabadulj a fjdalom egy rsztl, amely csak ezeket mgis bele kell vennern a knyvbe azok mian, akik
htrltathat. esetleg mg nem ismerik ket.
Rendszerint van egy olyan ratlan szably, amely szerint Elfordul, hogy egyes emberek idnknt olyan tancsokat
az ratlan szablyokrl nem szoks nyilvnosan beszlni, a adnak neked, vagy olyan hrlatokat mondanak rlad, ame-
szlkkel, tanrokkal, tancsadkkal vagy bartokkal azon- lyeket egy kicsit leereszkednek, tudlkosnak vagy jelen-
han, ha egyedl vannak, ltalban nyugodtan beszlhetsz tktelennek rzel. Gyakran elfordulhat, hogy ez ellen fel
rluk. akarsz lzadni, valjban azonbao lehet, hogy pontosan azok
Valszn, hogy azt szeretnd, ha ezeknek a szablyoknak ellen a dolgok ellen lzadnl, amelyek a legnagyohb segts-
a nagy rszt elmagyarznk neked. Sajnos nem mindegyiket get jelentik a szmodra.
lehet megmagyarzni anlkl, hogy eltrnnk a knyv leg- Ne felejtsd el, hogy ezt a knyvet rszben szemlyes
fontosabb clkitzseitl. Az is igaz, hogy nagyon sok ember tapasztalataim alapjn rtam, s az, ami nekemj, nem biztos,
tkletesen betartja az ebben a knyvben leirt szablyokat hogy minden esetben msnak is j.
anlkl, hogy ennek tudatban is lenne.

10 11
AGGDS Idnknt. de nem mindig, szk barti trsasgban is be-
szlhetsz p~nblmidrl, ennek azonban a beszlgetshez kell
Van egy olyan dolog, ami az autista embereknek gyakran kapcsoldnia.
klnsen jl megy, s ez az aggds. Prblj meg gy beszlni a problmidrl, hogy ne ke-
Elfordulhat, hogy sok kevss kifizetd erfeszitst seredj el kzben tlsgosan. A negatv beszd negativ rz-
teszel letedben, s az is leb et, hogy gy rzed, krltted sekhez vezet, a negat v rzsek kvetkeztben pedig kevsb
mindenki szabadon beszlget egymssal oly mdon, amely a leszel kpes arra, hogy megvdd magadat. Nem akarsz rdgi
te szmodra zagyvasgnak rnik. krbe kerlni.
Ha gy prblsz bekapcsoldni, hogy te is zagyvasgokat Visszautalva az elz mondatra, ha lehet, prblj pozitiv
mondasz, az emberek bosszankodnak. krforgsba kerlni. Ezt PMA-nak (Pozitiv Mentlis Atti-
Ha msok panaszkodhatnak amiatt, hogy te zagyvasgokat tdnek) hvjk, s aztjelenti, hogy a pozitiv tulajdonsgaidon
beszlsz, te mirt nem panaszkodhatsz az zagyvasgaik val gondolkoLlstl pozitivabban fogod rezni magadat, s
miatt? Ez gy nem igazsgos. Ez bosszant tged? Ha igen, ezltal jobban tudsz vdekezni a rossz dolgokkal szemben.
ehhez minden jogod megvan. A dolgok menett azonban nem Az emberek idnknt haszontalannak vagy tudatlannak
tudod megvltoztatni. Ennek a knyvnek a segitsgvel fognak blyegezni. Ez azrt fordulhat el, mert nem ragadod
azonban jobban meg tudo rteni msok zagyvasgait. meg az alkalmakat okossgod megmutatsra, s NEM azrt,
Az aggdssal az egyik problma az, hogy gyakran elvonja mert igaz.
a figyelmedet azokrl a dolgokrl, amelyekre oda kellene A bntudat rzsvel rettenetesen nehz megbirkzni. Ha
figyelned a problma megoldshoz. gy gondolod, hogy vtkes vagy valamiben, akkor fel kell
Egyes problmk knnyebb vlnak, ha a vicces oldalukat tenned magadnak azt a krdst, hogy volt-e tudomsod arrl,
nzzk. Ha megtanulsz nevetni sajt magadon, aggodalmaid hogy valami rosszat csinlsz. Ha nem, vagy ha csak egy ho-
nagy rsze el fog tnni. mlyos rzsed volt ezzel kapcsolatban, akkor nem okolhatod
Sok olyan ember van, aki az sszes problmjt magba sajt magadat mg akkor sem, ha msok gy tesznek. Csak
zrja, s gy viselkedik, mint aki ragyogan rzi magt, sok annyit tehetsz, hogyelhatrozod, mskor nem fogod ezt csi-
olyan ember is van azonban, akiknek szksgk van arra, nlni.
hogy beszlhessenek problmikrl. A trkk az, hogy a Ha gyakran krnk bocsnatot, azzal enyhithetjk botu-
megfelel emberekkel beszljnk, s ne a nem-megfelelk- datunkat, elg azonban EGYSZER bocsnatot kmi. Ha
kel. tlsgosan sokszor krnk bocsnatot, akkor ettl szgyen-
Problmirl ne beszlj nyilvnosan illetve ismeretlen lsnek vagy sebezhetnek tnhetnk.
emberek eltt (kivve a tancsadkat). Ha gy teszel, akkor Az csak egy illzi, ha gy gondolod, hogy a vilg ellened
feltrod gyengesgeidet a tged krlvev embereknek. Ne van, Mindenkivel elfordul nha, hogy gy rez.
hidd azt, hogy nem fognak odafigyelni. Ne felejtsd el, hogy ennek a knyvnek a felhasznlsval
Ha nyilvnosan beszlsz a problmidr61, azzal rvid kapcsolatban trelmesnek kell lenned. A szemlyes fejlds
tvan egyttrzst kellesz, hossz tvan azonban valszn- lass s nehz folyamat.
leg el fogsz szigeteldni. Egy msik problma, amellyel szembekerlhetsz, az az,
Problmidrl beszlhetsz a tanraiddal, a szleiddel, a hogy gy rzed, nem elg, ha csak flig sikerl elmed
kzeli rokonaiddal, s nha a bartaiddal, de csak akkor, ha valamit. Lehet, hogy rnindent-vagy-semmit ember vagy, de
egyedl vannak. ne feledd, lehet, hogy csak az autizmusod beszl belled.

12 13
Jegyezd meg, hogya kulcssz az ELSZNTSG, s ha a jeleit sem fogod szrevenni, ez a knyv azonban segthet
szved mlyn bztos vagy abban, hogy el tudsz rni valamit, ezek felismersben.
akkot prbld s meg. Ha akarod, tudsz szerezni olyan hivatalos seglyeket s
juttatsokat, amelyek segtenek rajtad az letben. Prbld
meg ezeket nem csalsnak tekinteni. Ha mr eddig is nebz
MINDENNEK A J OLDALT KELL NZNl volt az leted, taln megrdemled ezt a klnleges bns-
mdot. Ez mg olyankor is jl jhet, ha valamirt meg kell
Sok olyan dolog van, amely az intelligens autistk szmra jelenned a brsg eltt, mert ilyen esetekben j tlet egy
knnyebb, mint a nem autista emberek szmra. olyan j pszicholgus tmogatst megszerezned, aki meg-
Az autistk klnsen jl meg tudnak tanulni klnfle rti a problmdat.
tnyeket, kszsgeket s kpessgeket, ha (A) akarjk s (B)
ha rendelkezskre llnak a megfelel eszkzk. Ez j kil- TESTBESZD
tsokat biztosthat plyafutsukhoz, s nha mg fogyatkos-
sgaik ellenslyozshoz is elegend. A testnyelvbe nemcsak a gesztusok tartoznak bele, hanem
Az autistk a kvetkez hasznos kpessgekkel rendel- az arckifejezsek, a szemkontaktus s a hangszn is, st
kezhetnek: fenykpszeru emlkezet, zenei tehetsg, vizulis idnknt mg az is befolysolja, hogy milyen ruha van rajtad.
logika kiemelkeden j felismerse, valamint klnsen j Vannak olyan emberek, akiknek a testbeszde akr m-
szmtgp-programozi kpessg. vszi szint is lehet, sokan azonban nehznek talljk.
Azzal, hogy kvetkezetesen pontos vagy a munkahelye- Sok olyan ember van, aki llandan retteg attl, hogy
den, kinosan lelkiismeretes, magas sznvonal munkt vg- megfelel-e testbeszde, mg akkor is, ha rendkvl jl megy
zei, valamint mindig betartod a hatridket, kivivhatod igaz- neki.
gatd vagy a kzvetlen fnkd rendkivli elismerst. Ha valaki nem megfelel rzelmet mutat vagy rosszkor
Vannak, akik azt mondjk, hogy nem mindig az szntesg nevet, az zavarba ejt lehet. Ez olyankor fordulhat el, ha te
a legjobb politika, ha azonban a megfelel embereknek pon- msra gondolsz, mint amirl a krltted lev emberek be-
tosan el tudod mondani az igazsgot, de magadban is tudod szlnek. Ha valaki felfigyel erre, mondd azt, hogy valahol
tartani, ha bzalmas kezelsre van szksg, akkor fellml- msutt jrt az eszed.
hatatlan szintesgeddel nagy elismerst vvhatsz ki ma- Ha valaki valamilyen rzelmes dologrl beszl neked, s te
gadnak. a testbeszdeddel nem reaglsz az vre, akkor esetleg azt
Ha olyan ember vagy, aki ltalban csendes, s csak akkor gondolja rlad, hogy nincs benned egytttzs, vagy nem
szlal meg, amikor rdemes, lehet, hogy munkahelyeden rdekel igazn.
nagy becsben tartanak majd rte. Ha valaki azt mondja neked, hogy nem hasznlsz elegend
Attl, hogy nem ktttek egsz letedben az iratlan trsa- testbeszdet, akkor mondanivald hangslyozsa rdekben
dalm szablyok. rendkivl eredeti gondolkodv vlhattl. lehet, hogy el kell tloznod, de ne tlsgosan. Ez eleinte
Sok helyzetben, ahol a nem autistk ingerltt vlnak vagy mesterkltnek fog tnni.
megflemltve rzik magukat, az autista emberek rintetlenek A testnyelvbe az udvariassg is beletartozik, az pldul,
maradnak, s hideg fejjel tudnak gondolkozni. Elfordulhat, hogy .,bocsnat", "krem", ,.ksznm", "egszsgre",
hogy teljesen trgyilagos s immunis tudsz maradni olyan "viszlt", valamint az, hogy te mondd elsnek azt, hogy
feszlt lgkrben s rossz hullmok kztt is, ahol msok "hell". Gyakran kln erfesztsbe kerl ezeknek a dol-
szenvednnek. Ezzel csak az a problma, hogy a veszly goknak a kimondsa, de taln az udvariassghoz ppen az

14 15
tartozik, hogy valamifle erfesztsbe kerl. Itt megadtam vasnod. Ennek a vghezvitelhez az a legegyszerubb szably,
nhny (nem tl udvarias) udvariassgi formult, az azonban, hogya nylt, valaki fel irnyul gesztusok ltalban von-
hogy milyen mrtkben udvarias formult vlasztasz, attl is zdst, a zrt, elfordul gesztusok pedig ltalban kerlst
fiigg, hogy milyen emberekkel vagy egytt. jelentenek.
Mindnyjunknak vatosnak kell lennnk akkor, amikor Meg kell ismerned valamit, amit a kzeleds-tvolods
odallunk valaki mg, aki nem lthat minket, mert ha meg- csapdjnak neveznek. Gyakran dntennk kell arrl, hogy
fordul, megijedhet tlnk. Ez klnsen fontos akkor, ha odamegynk-e valakihez. elmegynk tle, vagy egyiket sem
nagydarab vagy magas vagy. Egy zsfolt buszon vagy vona- tesszk.
ton azonban ez nem biztos, hogy elkerlhet. Ms emberek tenitriumnak felismersbl is addhat-
Gyakran elfordulhat, hogy megerltet hetente hrom- nak problmk. Ha pldul valamilyen helyzetben ntu-
sZOr lezuhanyozni vagy megfrdni s dezodort hasznlni, datlanul betolakodsz egy olyan helyre. amelyet valaki ms a
sokkal knnyebben tudsz azonban beszlni az emberekkel, ha sajt territriumnak tekint, akkor elfordulhat, hogy nagy
tisztnak rzed magad s nem vagy bds. Ne felejtsd el, nem bajba kerlsz. Egyszer pldul egy n panaszait hallgattam,
biztos, hogy szreveszed, ha bds vagy. aki egy olyan hzban lakott, amely tele volt gyerekekkel. A
Ha tlsgosan jl megy neked a testbeszd vagy tlsgosan n nagyon zaklatott volt, mert a bartja, akiben nagyon ers
mennek ltszol, kevsb valszn, hogy az emberek kivtelt volt a birtoklsi vgy s pp akkoriban jtt ki a brtnbl,
tesznek veled, ha valamit tudtodon kvl rosszul csinlsz. minden klnsebb ok nlkl nem sokkal azeltt viharzott el.
Ha felntt - s klnsen, ha nagydarab - vagy, jobb, ha Az, hogy "mi van, ha visszajn", eszembe sem jutott. Testi
nem futsz az utcn, hacsak az nem gyakorlatilag res. Ha psgem szerencsre nem kerlt veszlybe, mert msnapig
busz vagy vonat utn szaladsz, az rendben van akkor, ha ezzel nem jtt vissza. Ha elkvetsz egy ilyesfajta hibt s ksbb
azt red el, hogy nem kell mg egy fl rt vrnod. vagy ha megmagyarzzk, akkor lehet, hogy mr nagyon nyilvn-
sietsz valahov. Msrszt viszont, ba kocogni rngy, vegyl valnak fog ltszani.
fel rvid nadrgot vagy melegtt, hogy az emberek lthas-
sk, hogy testgyakorls cljbl futsz, s igy remlhetleg
nem fognak megijedni. Szemkontaktus
Vgl, ha megltsz az utcn egy ismerst, akkor - br ez
idnknt esetlennek fog runni - rendszerint elg, ha vltasz A szemkontaktust nagyon nehz jl csinlni, mert nehz
vele egy pillantst, enyhn elmosolyodtok, vagy felhzztok megmondani. hogy tl sokat vagy tl keveset nznk-e annak
a szemldktket. az embemek a szembe, aki beszl hozznk.
Amikor az emberek nem beszlnek, s te sem beszlsz
hozzjuk, legjobb, ha nem nzel rjuk. Ez azrt van. mert az
Hatrok emberek rendszerint a szemk sarkbl ltjk, hogy nzed
ket, s ettl knyelmetlenl rezhetik magukat, s ebben az
A hatrok arrl szloak, hogy nem szabad se tl kzel esetben elfordulhat, hogy a htad mgtt beszlni kezdenek
menni valakihez, se tlsgosan tvol maradni tle. rlad.
Az, hogy hol van a megfelel hatrvonal, attl fugg. hogy Lehet, hogy a tekinteted kontrolllsa nehznek runik a
kivel, mikor s hol beszlnk. szmodra, azonban semmi esetre sem lehetetlen.
Ha fizikai vonzds van kztted s egy msik ember Ugyanezek a problmk llnak fenn az emberekre val
kztt, akkor a megfelel jelzseket kell leadnod S leol- mutogatssal kapcsolatban is.

16 17
Amikor beszlsz valakihez vagy hozzd beszlnek, akkor azonban sokkal temlszetesebbnek runik majd. Ha nyugta-
azt vrjk, hogy rjuk nzzl, szem eltt tartva a kvetkez lant az, hogy a bartaid mit fognak gondolni - ez egybknt
irnyvonalakat: csak rvid tvon okozhat problmt -, akkor lehet, hogy
Ha az id kevesebb, mint egyharmadban nzel valakire, hasznosabb, ha azt az alkalmat ragadod meg a mutlshoz,
akkor ezzel esetleg azt kzld vele, hogy flnk vagy (ha amikor iskolt vltasz.
folyton lefel nzel), vagy pedig azt, hogy nem vagy becs- Vgl jegyezd meg azt is, hogy ne beszlj se tl hangosan,
letes (ha folyton oldalvst nzel). se tl halkan. Ez fUgg a kzted s a msik ember kztt lv
Ha az id tbb, mint ktharmadban nzel valakire, azzal tvolsgtl is, s a hangodat halkabbra kell fogni olyankor.
azt kzld vele, hogy kedveled (ha az egsz arct nzed), amikor nmi diszkrcira van szksg. Amikor mindenki
vagy pedig azt, hogy agressziv vagy (ha egyenesen a szembe suttog (vagy valaki alszik a kzelben), akkor te is suttogj.
nzel). Elfordulhat, hogy amikor rendkivl hangosan s rthe-
Ha valakit egsz id alatt, llhatatos s megszakts nlkli ten kell beszlned (pl. szinpadon vagy egy sznjtkban),
szemkontaktussal nzel, az kt dolog egyikt jelentheti. Vagy akkor meg akarod tervezni, hogy milyen hangnn fngsz
azt, hogy provokini akarod (ez az agresszv pillants), vagy beszlni. Ehhez hzd ki magad, vegyl fel knyelmes test-
azt, hogy rajongsz rte (ez a benssges pillants). Ms kul- tartst, s kpzeld el, hogy a hangod a gyomrodbl jn, br-
trkban (pl. Eurpa mediterrn vidkein) azonban bartsgos milyen furcsnak is runik ez.
viszonyt is jelkpezhet. Egy autista szmra ez azrt is nagyon
nehz lehet, mert elszr meg kell bizonyosodnia arrl, bogy
vajon melyik a megfelel. A fixlt szemkontaktus erszakkal Az ltzkds jelentse
elvonhatja a figyelmnket, mikor beszl.ni prblunk.
Az, hogy milyen ruht viselsz, zenetet kzvett rlad.
Ha rikt s egymst t sznekbl ll ruhkat veszel fel-
Hangszn esetleg azzal a szndkkal, hogy magabiztosnak runj -, sokan
valszinleg elvesztik majd az rdekldsket irntad.
Elfordulhat, bogy te is azok kz tartozol, akik anlkl, Ha western csizmt, szakadt farmert, heavy metal plt s
hogy tudnnak errl, szinte csak egyetlen hangszint hasznl- szgekkel kivert brdzsekit veszel fel, az emberek vagy tl-
nak. sgosan megijednek ahhoz, hogy kzeledjenek bozzd, vagy
Krdezz meg egy megbzhat embert, hogy ez igy van-e, pedig azt vrjk tled, hogya beavy metal zenrl, az utcai
s ha igen, akkor mondanivald hangslyozsa rdekben el- letrl s klnfle jszakai helyekrl fogsz beszlni. Ilyen
tlzott intoncit kell alkalmaznod (tlsgosan azrt ne imzzsal nagyon nehz boldogulni.
tlozd el). Ez eleinte mesterkltnek fog hangzani. Ha termszetes szinekbe, pldul kkbe, szrkbe. stt-
Ha egy gyermeknek meseknyvbl olvasol fel, akkor az a zldbe, feketbe vagy fehrbe ltzl, amit az emberek nem
j, ha minl tbb intnncit hasznl sz. nevethetnek ki, de mgis divatosnak ltszik, akkor annak
Az intonci rendkvl fontos annak az eldntshez, hogy alapjn fognak megtlni, hogy hogyan viselkedsz, s nem
lelkesen vagy gnyosan beszlnk-e valamirl. Azt is elrul- pedig az alapjn, hogy mi van rajtad, s valszinleg ez az,
ja, hogy valamit komolyan vagy viccbl mondtunk-eo amire szksged van.
Ha fiatalember vagy, s a hangod mutl, akkor - ha ezt Tbbnyire j tlet, ha valaki msnak a vlemnyt is meg-
knyelmesebbnek tartod - hagyd elcsuklani gy, ahogyan hallgatod azzal kapcsolatban, hogy mit vegyl fel (beszlj
jlesik. Bellrl eleinte furcsn fog bangzani, kivlrl hallva valakivel, akiben megbizhatsz).

18 19
AZ IGAZSG ELFERDTSE kell. Azt is elvrhatjk tled, hogy automatikusan tudd, ha
valamit titokban kell tartani.
A gnyolds azt jelenti, hogy valaki mond valamit, de H. valaki gy prbl egy zenetet eljuttatni hozznk, hogy
kzben az ellenkezjre gondol. Ha pldul valaki bfg, kzben ne srtsen meg, akkor lehet, hogy egy clzst fog
arra azt mondja: "milyen jlnevelt". A gnyoldst leg- elejteni. Erre az a legjobb plda, amikor egy frfi fel akar
knnyebben a hangszin megfigyelsbl vehetjk szre. szedni egy nt, de a n nem akarja, s ebben az esetben ahe-
Elfordulhat, hogy idnknt meg kell vdened magad a lyett, hogy azt mondan: "Nem rdekelsz, menj el", becsem-
gnynlds ellen, s ezzel a kvetkez fejezetekben fogunk pszi a beszlgetsbe ,,3 bartom" szt.
foglalkozni. A metafork idnknt flrevezethetnek bennnket. Az
Az igazsg nem ismerse az egyik leggyakoribb oka pldul, hogy "a fld felettlebegek", aztjelenti, hogy nagyon
elferdtsnek. boldog vagyok. Ha a szkpek problmt jelentenek a sz-
Az igazsg elferdtsnek egyik klnsen csnya formja modra, vannak knyvek, amelyekben utnuk nzhetsz, vagy
a "bnbakkeress". Ez azt jelenti, bogy valakit olyan megkrhetsz valakit, hogy tantson meg neked nhnyat.
dolgnkrt okolnak, amelyek nem az hibjbl trtntek. Elfordulhat, hogy valaki, aki akar tled valamit, hazudik
Ennl mg rosszabb, ha valaki szndkosan valami rosszat neked. Erre a legjobb plda az a hzal, aki a pnzedet akarja.
csimil, csak azrt, hogy aztn ezrt tged okoljanak. Ha Ha elad neked egy olyan televizit, amelyik nem mkdik,
ilyesmi trtnik, elszr ki kell tallnod, hogy ez vajon trfa akkor tver tged.
vagy komoly dolog. Ha komoly, s ha valban tged kez- A beszlgetsek sorn nem ritka dolog az, hogy az em-
denek okol ni miatta, akkor valahogyan be kell bizonyitanod, berek tloznak. Ha pldul valaki azt mondja, hogy "krl-
hogy ez a rossz dolog nem a te hibdbl trtnt, ilyen esetben bell tz korsval ittam meg tegnap este", az valjban eset-
pedig el kell mondanod a megfelel embemek azt, hogy leg csak tt jelent. Azokat az embereket, akik gyakran tloz-
hamisan megvdoltak, s ehhez ragaszkodnod kell. nak, knnyen flre lehet rteni.
Msrszt viszont az is elfordulhat, hogy valaki teUesen Ha valak.i olyasmit mond. ami sz szerinti rtelemben
rtatlanu) hamistja meg az igazsgot, egyszeruen azrt, mert tmadsnak hangzik, pl. azt, hogy "te ronda gengszter", de
fantziajtkot jtszik. gy van ez a rajzfilmfigurkat kzben nevet s mosolyog, akkor ezt trfnak sznja. Ezt
eUtsz gyemlekek, a Tlapnak ltztt felnttek vagy egy tbbnyire elg hamar meg kell rtened.
szndarab szereplinek az esetben. Azoknak a hazugsgoknak, amelyekkel tallkozhatunk, ta-
Ha valaki feltesz neked egy krdst, s az arra adott valdi ln az ugrats a legkellemetlenebb fajtja, amikor valaki
vl.asz felizgatn, illetve msoknak szgyent okozna vagy viccbl elmond valamit, hogy lssa, hiszel-e neki vagy sem.
igazsgtalanul bajba kevern ket, akkor hatrozhatsz gy, Ha az, amit elmondanak, nagyon valszntien, vagy ha a
hogy helyette "rtatlan hazugsgot" fogsz mondani, mely- krltte lev emberek prbljk visszafojtani a nevetsket,
lyel az sszes kellemetlensgeket elkerlheted. akkor valszinleg ugratnak tged. Erre a helyes vlasz az, ha
Ha nem is akarsz hazudni, akkor lehet, hogy el akarod nevetve elkldd ket a fenbe. Ha ltszik rajtad, hogy bi-
hallgatni az igazsgot. Ezzel lehet, hogy valaki ms titkt zonytalan vagy abban, hogy ugratnak-e vagy sem, azt esetleg
rzd meg, vagy tvol tartod a bajt magadtl vagy msoktl. a sebezhetsg jelnek fogjk tekinteni. Ne felejtsd el, hogy
Ilyen esetben sszer, ha elkerlsz bizonyos beszdtmkat, valsznleg soha nem fogjk beismerni, hogy ugrarnak,
mert klnben beleknyszerlhetsz annak szinlelsbe, hogy akrmilyen komolyan kred ket.
nem tudsz valamit, esetlen kerl taktikkat kell alkalmazood Elfordulhat, hogy az emberek megprblnak rvenni arra,
(amelynek gyakran rsze a humor is), st, akr hazudnod is hogy valahogyan figurt csinlj magadbl. Pldul arra kr-

20 21
nek, hogy tncolj vagy nekelj el egy dalt. Nagyon fontos, tetszik nekik, akr Dem. Lehet, hogy nem tesznek semmilyen
hogy mg akkor se dlj be nekik, ha te magad semmi rosszat megjegyzst mg akkor sem, ha szrevenk a tehetsgedet.
nem ltsz ebben, s ne trdj azzal, milyen ersen prblnak Ha megprblsz gy viselkedni, mint aki menbb, szelle-
rbeszlni. A helyes vlasz ugyanaz, mint az ugratsnl, csak mesebb, kemnyebb s magabiztosabb msoknl, akkor az
taln mg egy kis harag is kell hozz. Ha az ilyen krseknek emberek minden olyan alkalmat, amikor megszegsz egy
engedsz, akkor valszinleg a tbbiek ugratsnak ltalnos ratlan szablyt, tvesen komiszsgnak fognak hinni. Ebben
cltbljv fogsz vlni. Ha korbban mr tettl ilyet, ne az esetben sajt rdekedben az a legjobb, ha megsznteted ezt
nyugtalankodj miatta, de tbb ne menj bele. a ltszatot.
Ha valaha bekapcsoldnl egy olyan jtkba, mint a "truth
or dare" vagy a "vetkzs pker", akkor mg nagyobb nyo- BESZLGETS
ms alatt tallnd magad, hogy csinlj valamit. Ilyen esetben
ez gyakran elmegy, az is elfordulhat azonban, hogy olyasmit Taln tudod, hogy a beszlgets mvszete egy sor
kmek tled, ami teljesen "elfogadhatatlan", s ha erre tl korltoz szably kztt megy vgbe.
ersen prblnak rbeszlni, a legjobb megolds lehet egy- Amikor az emberek rszt vesznek egy beszlgetsben,
szeruen elhagyni a szobt Ha igaz bartok, akkor egy nap akkor ltalban annak, amit mondanak, kapcsoldnia kell a
elteltvel mr nem fogjk felhnytorgatni. legutoljra emlitett dologhoz. Ahhoz, hogy a beszlgets gr-
Nem szabad elfelejteni, hogy nem mindenki hsges az dlkeny legyen, a tma szempontjbl jelentsggel br
igazsghoz. Az emberek nagy rsznl olyan is elfordul, dolgokat kell mondanunk.
hogy kivlogatjk az igazsg bizonyos rszleteit, msokat vakodjunk a nyilvnval dolgokrl szl llitsoktl.
pedig sajt rdekkben elhallgatnak (pl. birsgi gyek- Lehet, hogya krdsek feltevstl is tanzkodnod kell
ben). olyankor, amikor te is ki tudod tallni a vlaszt. A beszlgets
Ha ki kell dertened, hogy valaki bazudik-e vagy sem, s gy hasznosabb dolgokrl fog szlni.
erre j okod is van, akkor krdsek segitsgvel feltrhatod a Ha mr megrtettk, mit akarsz mondani, ne ismtelgesd
logikai hibkat. magad s ne fogalmazd jra a mondanivaldat. Ez elgg
nehz lehet, mert a gondolatok ismtlse az autizmus egyik
alapvet jellemvonsa.
Msok veled Iapcsolatos esetleges flrertse; Az is elfordulhat, hogy az emberek azeltt vlaszolnak
neked, mieltt mg befejezhetnd a mondatot. Ha azonban
Ha nehzsgeket okoz szmodra a szemkontaktus vagy a mondanjvaldat helyesen vettettk elre, nincs is szksg
testbeszd, akkor elfordulhat, hogy az emberek tvesen arra, hogy befejezd.
megbizhatatlannak vagy szinttlennek fognak tartani. Ha Ha olyasmit mondasz. ami a krltted lvk szmra
ezt gondoljk, valszinleg tvednek. rtelmetlennek runik, akkor esetleg zavarba jnnek, de meg
Ha msok testbeszdre nem reaglsz a sajtoddal, akkor fognak neked bocstani. Vgl is mindenki csinl ilyet nha.
tvesen azt gondolhatjk rlad, hogy nem vagy egyttrz. Tl gyakran azonban ne tegyl ilyet.
Sokan tvesen azt hihetik rlad, hogy nem vagy okos. Ha Ha valami olyasmit kell mondanod, ami nem tartozik a
ez azrt van, mert ritkn van lehetsged arra, hogy meg- trgyhoz, de fontos - pldul azt, hogy "Bob keresett teg-
mutasd az okossgod jeleit, akkor nem sokat tehetsz azon nap", vagy hogy ,.szeretnk beszlni veled valamirl, ami
kivl, hogy mintegy vletlenl lehetv teszed, hogy lssa- engem nagyon nyugtalant" -, akkor az a legjobb, ha olyan-
nak valamilyen olyan dolgot vgezni, amiben j vagy, akr kor szlitod meg a megfelel embert. amikor ppen nem

22 23
beszlget. Prbld megtallni a megfelel pillanatot, idZts Nagyon nehezen tudsz bekapcsoldni egy beszlgetsbe
jl. Ha egy telefonzenetet kell tadnod, s gy gondolod, akkor, ha nem rendelkezel a hozz szksges ltalnos
hngy ha tl sokig kell vrakoznod, el fogod felejteni, egy- ismeretekkel. Az ilyenfajta ismeretekkel az a problma, hogy
szeruen rd fel s tedd a telefon mell. nem ltezik egyetlen olyan forrs, amelyben megtallhatnd
Ha olyasmit kell elmondanod, ami letbevgan fontos ket, adok azonban nhny tippet:
- pldul azt, hogy "Bob az elbb rettenetesen beverte a fejt A beszlgetsekben szerepl ltalnos ismeretek rend-
s most eszmletlenl fekszik" -, akkor flbe KELL szald- szerint a sporttal (Angliban rendszerint a labdargssal), a
tanod a beszlgetst. knnyzenvel, a filmekkel, a politikval, a mdikkal, a
Ahhoz, hogy be tudj kapcsoldni egy beszlgetshe, oda televzival, az emberek szmtgpei vel, ruhival, hobbi-
kell r figyelned. Rendldvl nehz lehet odafigyelned, kl- jval, valamint a szrakozsukkal kapcsolatosak. Ritkn for-
nsen akkor, ha napi 24 rn t kell nyitva tartanod a fuledet, dul el azonban az, hogy tallunk egy olyan embert. aki ezek
gyakorlssal azonban knnyebb vlhat. A legfontosabb do- kzl a dolgok kzl mindegyikhez jl rt.
log a beszlgets fonalra val odafigyels. Sok olyan tizenves s fiatal van, akik szmra a zenben a
Knnyebb odafigyelni, ha nem lsz elfeltevsekkel, ilIet- popsztroknak nagyobb jelentsge van, mint az ltaluk jt-
ve nem prblod elre Idtalloi, hogy a msik mit akar szott zennek. Idnknt mg a partnerket is aszerint v-
mondani. lasztjk meg, hogy kire hason lit a zene vagy a sport vilg-
Vannak olyan beszdtmk, amelyek tabunak szmita- ban. Az ilyen tpus emberek esetben elfordulhat, hogy
nak, s ha ezzel kapcsolatban ktsgeid vannak, jobb, ha egyszeruen tudomsul kell venned ssze nem illseteket, s
ilyeneket nem emltesz. msutt kell bartokat keresned.
Amikor a beszlgets rzelmi tmkra tereldik, az embe- A legutbbi mondatomra visszoutalva, a sport (pl. a labda-
rek gyakran mondanak olyanokat, hogy "fel a fejjel", "min- rgs) s elgg szelektv dolog lehet. A sport gyakran rend-
den rendben lesz", n. ez csodlatos!", vagy ..brav!". Ami- kivl patrita jelleg elfoglaltsg, mivel az emberek bart-
kor megprblsz ilyeneket mondani, eleinte elgg banlis- sgosak egymssal, ha ugyanannak a csapatnak drukkolnak,
nak s rzelgsnek fognak runni, viszont ugyanazt a clt ms csapatok rajongival azonban ellensgesen szoktak vi-
szolgljk, mint az, mikor szletsnapi dvzllapot kldnk selkedn.
valakinek. A beszlgets nyitottabb ttelt szolgljk, s A tv, a rd, a magazinok, a knyvtrak, a videotkk s
arra hvjk fel a msik embert, hogy mondja el, hogyan rzi az jsgok szintn segthetnek abban, hogy tbbet megtudj
magt. ezekrl a tmkrl. A magazinokban sok olyan katalgust is
lehet tallni, amelyekben benne van a legnpszerub albumok,
CD-k vagy filmek listja. Ha azonban rknyszerted magadat
ltalnos ismeretek arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzl, amelyek nem rde-
keinek, az idpocskols s lehet, hszen nem igazn akarsz
Br tbbnyire igaz, hogy az autistk jobban meg tudjk majd bekapcsoldni az ezekrl szl beszlgetsekbe sem.
jegyezni a rszleteket, ez csak akkor van gy, amikor erre tu- Ha gy dntesz, hogy elsajttod azokat az ltalnos sme-
datos erfesztst tesznek, s nagyon nagy problmt okozhat reteket, amelyek egyes beszlgetsekhez szksgesek, akkor
szmukra a megfelel rszletek kivlogatsa. nagyon fontos, hogy magukra a beszlgetsekre s megpr-
Az is rendkvU mdon megneheztheti "a dolgok menet blj megtanul ni odafigyelni, klnsen akkor, amikor bres
kzben val megtanuhist" - ahogyan ezt a nem autistk szok- embereket emltenek. Ez nagyon meggyorsthatja a tanulsi
tk tenni -, ha valaki llandan be van zrva a sajt fejbe. folyamatot.

24 25
Nevek Sok znolgus szerint a humor az emberi megfelelje annak
az erszaknak, amelyet az llatok a dominanciasorrend (a
Az emberek nevnek megjegyzse problmt jelenthet. ez csipegetsi sorrend) fellltsa rdekben alkalmaznak.
azonban klnsen fontos az olyan trsalgsi tmk esetben, Senki nem beszl arrl a csipegetsi sorrendrl, amelybe
amelyek hires emberekrl szlnak, illetve klnbz filmek, maga is beletartozik.
knyvek s klnsen krimik cselekmnynek a kvetse- Sok olyan banda vagy csoport ltezik, amelyekben nem
kor. nagyon rlnek a kivlllknak, vannak azonban olyanok,
Azoknak az embereknek a nevt is nebz lehet megjegyez- amelyekbe knnyebb bekerlni, mint msokba.
ni. akiket szemlyesen ismersz, ez azonban nem annyira Ha kt vagy tbb ember sszeszvetkezik egy ellen, annak
lnyeges, mint ahogy gondnlnd. Ha nem felejted el, hogy gyakran az az oka, hogy ettl egysgesnek rzik magukat.
ugyanannak az embemek a nevt kettnl tbbszr nem Ilyen okoknl fogva gyakran knnyebben lehet komolyan
szabad megkrdezni, vagy - ha ezek utn mg mindig nem beszlni az emberekkel olyankor, amikor egyedl vannak.
emlkszel r - odafigyelsz, amikor valaki legkzelebb a Ha valami olyasmit mondasz vagy teszel, amit szexulis
nevn szlitja ezt az embert, rendszerint megszhatod azzal, utalsknt lehet flrertelmezni, az valszinleg a te rov-
hogy rossz a nvmemrid. sodra trtn vicceldshez fog vezetni.
A nevek megjegyzsben segit az, ha gondolatban Ha valaki ms trflkozsnak az ldozatv; vlsz, akkor
arcokkal kapcsolod ssze ket, s pldul olyan dolgokra (magadban) gyakran pit kritikv alakithatod, s igy a sze-
gondolsz, hogy "Sarah az, akinek orrbavalja van" vagy mlyisged ptshez is felhasznlhatod.
,,Bob az, akinek bajsza van". Ha a feld irnyul trfa nem tl durva, akkor akr ma-
gadon is nevethetsz.
Ha egy feld irnyul trfa vagy gnyolds tlsgosan
HUMOR S KONFLIKTUS durva, akkor megkrdezheted, hogy "mit rtesz ezalatt",
"mirt mondtad ezt", "mit akartl ezzel mondani", vagy azt
Az autistk tbbnyire olyan dolgokat tartanak bumoros- mondhatod, hogy "ez nem volt tl szp". Gnyos hangon
nak, amelyek valami butasgot, kptelensget foglalnak megprblhatod azt is mondani, bogy "elbvl" vagy "igen,
magukban, vagy amelyek egy kicsit bolondosnak runnek. gy van!". Beltsod szerint vlaszthatod ki a megfelel v-
Elfordulhat, hogy vissza kell fojtanod a nevetsedet laszt, az azonban mindenkppen j vdekezs, ha valakit
olyankor, amikor te viccesnek tallsz valamit, msok azon- reflektorfnybe lltunk.
ban nem. A nevets az egyik legjobb rzs a vilgon, s na- Ha a feld rnyul trfa vagy gnyolds egyenesen srt,
gyon kellemetlen visszafojtani, ha azonban rosszkor neve- akkor mg mindig van egy utols mentsvr. Mondd nyu-
tnk, azzal zavarba ejthetnk msokat. godtan azt, hogy a trft srtnek talltad, s krdezd meg,
A nem autistk gyakran azt tartjk bumorosnak, ha okosan hogy valban srtnek szntk-e. Ha a msik azt mondja,
r tudnak mutatni msok hibira, s zavarba rudjk ejteni hogy "nem rted a trft?" vagy valami ms mdon ugrat, ak-
ket. Idnknt mindenki msok vicceldsnek ldozatv kor tovbbra is llj ki magadrt s nyugodtan krdezd meg
vlik, vannak azonban olyan emberek, akiknek msoknl jra, bogy srtnek sznta-e. Ha azt mondja, hogy "nem",
tbbet kell szenvednik. A nem autistk nha elgg sziv- akkor azt a vlaszt kaptad, amit akartl. Ha azt mondja, hogy
telenl vicceldnek. Ez klnsen gy van a tizenvesek s a "igen", akkor nyugodtan menj el, s a jvben, amig magtl
fiatal felnttek krben, akik valszinleg kevsb tapin- bocsnatot nem kr, nagyon neheztsd meg, hogy ez az ember
tatosak az idsebbeknl. szba llhasson veled.

26 27
A krdsek gyakran hatkonyabb vdekez eszkzk, mint A frfiak tbbsge az olyan nkhz vonzdik, akik jl
a kijelentsek. nznek ki, tmaszl nyjtanak s hatrozottak, ez azonban
Ne felejtsd el, hogy azok az emberek, akik igazsgtalanul minden frti esetben ms s ms.
s rtelmetlenl leszlnak tged, bell gyakran gyengnek Ha egy nnek mr nagyon sok bar~a volt, akkor azt
rzik magukat, s csak a sajt gyengesg rzsket vetitik ki mondjk r, hogy ringy, kurva vagy szajha. Ez srts, br-
rd. milyen igazsgtalannak tnik is ez a szably. Ha valaki
Ha te is be akarsz kapcsoldni s msok rovsra akarsz viccbl ezt mondja egy ore, akkor biztosnak kell lennie
trflkozni, tartsd szem eltt a kvetkezket: abban, hogy ez viccnek is tnjn. s hogy a megfelel id-
Trekedj arra, hogy a te trfid ne legyenek srtek, mg pontban hangozzk el. Ha nem vagy biztos abban, hogy ez a
akkor sem, ha a tbbiek azok. Azok az emberek, akik igy megfelel id mikor jn el, jobb, ha egyltaln nem is mon-
tesznek, rendszerint rosszat csinlnak. dasz ilyet.
Trfidat igyekezz ne nlad szellemesebb vagy viccesebb A nk tbbsge ltalban az olyan frfiakhoz vonzdik,
emberekre irnytani, mert esetleg visszavgnak, s akkor akik elgg jkpek, jl neveltek, kpesek megrteni a
valszinleg legyznek tged, attl pedig elveszited a presz- hatrvonalakkal kapcsolatos jelzseiket (lsd restbeszd), ud-
tizsedet. Ez ugyanolyan, mintha egy nlad ersebb emberrel variasak, tisztk, szintk, nem trekszenek tlsgosan arra,
kelnl birokra, csak szban. hogy mly benyomst keltsenek, alkalmazkodkpesek, po-
Trfidat ne irnytsd nlad csendesebb vagy flnkebb zitvak, tmaszt tudnak nyjtani, van szemlyes varzsuk,
emberekre sem. Ez ugyanolyan, mintha egy nlad kisebb em- szrakoztat velk egytt lenni, jellegzetes hangjuk van, nem
bert bntanl, vagy verekednl vele, csak szban. tl ertlenek, de nem is tl macssak, valamint akik kimu-
Ne gyrts vicceket msok mamjrl vagy papjrl, csak tatjk az rzelmeiket s a nk rzelmei irnt is rdekIdnek.
akkor, ha mindenki ms is gy tesz. Ha rosszkor kezdesz bele Ritkn lehet olyan frfit tallni. aki mindezekkel a tulajdon-
egy ilyesfajta trflkozsba, azzal magadra irnyithatod m- sgokkal egyttesen rendelkezik, s a nk tbbsge nem is
sok agresszijt. vlja el tlk, hogy tkletesek legyenek.
Prblj meg nem nevetni a sajt vicceiden. Ahhoz hasonlan, ahogyan a nkre s a frfiakra vonat-

,
A komdia nemcsakjtkos konfrontcitjelent, hanem ez koz szablyok eltrnek egymstl, a homoszexulisokra s a
annak is egy nagyon okos mdja, hogy az emberek el tudjk leszbikusokra vonatkoz szablyok is klnbzek.
fogadni az let tragdiit anlkl, hogy elszomorodnnak Az sszes trgrsg s a klnfle szlengek ismerete
tlk. ,,Ha nem nevetnnk, akkor simnk. " nagyon fontos, ha meg akarod rteni a tiatalok krben ",jl
trflkozs nagy rszt. Ha te magad nem akarod hasznlni
ezeket a szavakat, akkor nem kell, s ez j dolog lehel. Ha
A SZEXUALIT SSAL S A SZRAKOZSSAL
KAPCSOLATOSPROBLMK
J van egy elgg modem s elgg nagy sztrod, abban is meg
tudod nzni ket.
A flrtls (vagy is a rendszerint ellenkez nemek kzl
A tiatalok sokkal tbbet beszlnek s vicceldnek a szex- kikerl bartok kztti lelkezs vagy cskolzs) miatt
rl, mint amennyit csinljk. nagy bajba kerlhetsz, ha nem a megfelel emberekkel pr-
A frfiakra s a nkre ms szablyok vonatkoznak. blsz meg flrtlni. Ha frfi vagy, akkor egy elgg prob-
Ha egy frfinak nagyon sok bartnje volt mr, akkor azt lmamentes s valszinleg j alternatva az, hogy hagyod,
mondjk r, hogy tenyszbika vagy csdr. Ez egy bk. hogy msok odajjjenek hozzd s flrtljenek veled, de te
nem msz oda msokhoz flrtlni. (lsd a hatrvoTlalakat).

28 29
Ha n vagy, akkor megvlaszthatod, kivel akarsz flrtlni. kozsrl. Ez rendkivl zavarba ejt lehet. Ilyen helyzetben
Ha egy olyan frfival kezdesz flrtlni, aki egyltaln nem gy is dnthetsz, hogy egyltaln semmit sem mondasz el
tartja tiszteletben a hatrvonalakat, akkor a viselkedse kel- nekik, s remnykedhetsz abban, hogy majd cskken a ki-
lemetlenn is vlhat. vncsisguk. Vagy az is lehet, hogy egyszeruen NEM veszed
Ha kzted s msok kztt testi kontaktusra kerul sor ezt komolyan, s nevetve viccesen eltlzod a trtnteket.
prbld meg kitallni, hogy mi az, ami ..megfelel", s mi az: Vannak olyan frfiak, akik nehezen rtik meg azt, hogyha
ami nem, mert msklnben elfordulhat, hogy egyesek rej- elkezdenek dicsekedni azzal, hogy felidzik, milyen sok
tlyes mdon bartsgtalann vlnak veled szemben anlkl, nvel volt mr szexulis kapcsolatuk, az a n szemlyisgt
hogy valaha is megmondank, valjban mirt. srti vagy lealacsony\ja.
Ha belezgtl valakibe, nyilvnosan ne mondd el sen- Sok olyan ember van, aki szintn elismeri, hogy az els
kinek. Az emberek esetleg elkezdenek treflkozni rajta, s ez szexulis lmnye kibrndt volt.
valszinleg tnkreteszi az eseIyeidet. Titokban elmondha-
tod egy bartodnak, akit ismersz s akiben megbizol, s
akirl azt gondolod, hogy tud neked segiteni. Ebben a feje- Szrakozssal tlttt estk
zetben megemUtek nhny olyan tletet, amelyek segit-
segvei kikrdezhe\jk az embereket. Annak, hogy mirt tltenek az emberek egy estt vagy
Ha szz vagy, senkinek ne mondd el, s - klnsen akkor, jszakt egy kocsmban vagy egy jszakai helyen, a legfbb
ha frfi vagy - prbld meg elkerulni az ehhez kapcsol- oka az, hogy jl akarjk rezni magukat s beszeIgetni akar-
d beszdtmkat. A tbbiek kztt is nagyon sok szz van nak.
- olyanok is, akik mr a harmincas veikben jrnak -, ezt Valsznleg sokkal jobban fogod rezni magadat, ha
azonban msoknak tbbnyire nem mondjk el.. Ha mr bartokkal, mint ha egyedl mesz el valahova.
elmondtad nhny embernek, ne nyugtalankodj, msoknak Egy esti kiruccans sorn a testbeszdre vonatkoz sza-
azonban mr ne mondd eL blyok jelentsgteljesebb vlnak.
Ha az emberek azrt trflkoznak rajtad, mert szz vagy, Figyelj arra, hogy hov nzel (kivve termszetesen, ha
hitesd el velk, hogy ez tged nem rdekel, s ne hagyd, hogy beszlgetsz valakivel). Ha tl sokig nzel valakit, akkor
a befolysuk hatsa alatt olyan ember vljon belled, aki csak ezt valsznleg szre fogja venni a szeme sarkbl. Ettl
egyetlen dologra tud gondolni, mivel ez nagyon sok stresszt knyelmetlenl fogja rezni magt. Esetleg elmondja a bar-
okozna a szmodra. tainak, s k titokban bartsgtalanul fognak feld fordulni.
Azon se aggdj, hogy megtedd-e, csak azrt, hogy azt Ez klnsen gy van akkor, ha a frfiak nket bmulnak.
mondhasd, hogy mr csinltad. Ezenkivl, amikor megkr- Vannak olyan emberek, akik nagyon udvariasak veled, a
dezik tled, hogy "csinltad mr?", rendszerint sokkal na- btad mgtt azonban csnyn beszlnek rlad. Ha meg
gyobb elismerst vltasz ki azzal, ha nevetve azt mondod, szeretnd tudni, hogy k valjban kedvelnek-e tged vagy
hogy: "s te?", "ez szemlyes gy" vagy hogy "trdj a ma- sem, akkor lsd a szemkontaktusrl szl szablyokat.
gad dolgval". Ezzel egybknt knnyen becsaphatsz mso- Ha meghivnak egy buliba, tbbnyire az a legjobb, ha leg-
kat, mert azt is hihetik, hogy mr csinltad. Vgl is, ha va- albb egy fl rt ksel.
laki ms mondana ilyet neked, te mit hinnl? l, ha lezuhanyozol vagy megfiirdesz, mieltt elmesz sz-
Ha mostanban elmentl valakivel szrakozni vagy lefe- rakozni.
kdtl valakivel, a bartaid s a haveljaid elgg kitartan Az a legjobb, ha a tncparketten nem te vagy az els, mg
megprblnak majd minl tbbet megtudni errl a tall- akkor sem. ha ebben te magad semmi rosszat nem ltsz. Ez

30 31
nem azt jelenti, hogy megprblhatsz rbeszlni valaki mst lentsr61), az igazsg e/tarztsrl, a beszlgetsrl, a hu-
arra, hogy legyen az els. morrl s a konjliktusrl, valamint a s=exxeJ kafX'solatos
Ha egy brban vagy s nehezen tudsz beszlgetsbe ele- humorrl szl fejezeteket. Valjban az lenne a legjobb, ha
gyedni az emberekkel azrt, mert a zene tl hangos, akkor a knyv eddigi sszes pontjt elolvasnd.
lehet, hogy azok kz az emberek kz tartozol. akik egy kocs- Az ismerkedst hagyomnyosan a frfi dolgnak szoktk
mban vagy egy laksban tartott bulin jobban rzik magukat. tekinteni, napjainkban azonban nem ritka, hogya n veszi t
Ha szeretsz alkoholt inni, mert attl szocibilisabb vlsz, a kezdemnyez szerepet.
akkor valszinleg egy-kt kors elg lesz. Igyekezz nem Ha szeretnl valakivel megismerkedni, legjobb, ha el-
inni annyit, hogy mr feltnst keltsl, mert ennek kvet- szr csak beszlsz hozz, s eleinte NEM msz tl kzel.
keztben az emberek nagy valsznsggel elveszitik az irn- A megfelel halrvonalak minden ember esetben msok
lad val rdekldsket, vagy ki fognak hasznlni. (lsd a testbeszdet).
Az emberek nagy rsze NEM hiszi azt, hogy a dohnyzs Fontos, hogy ne tnj tl svrnak.
men, gyhogy emiatt ne akard elkezdeni. Ha frfi vagy, ne nts magadra tl sok after shave-et.
Ha elmsz valakihez egy buliba, elfordulhat, hogy vad- Ne kezdj ki akrki vel, hanem bizonyosodj meg arrl, hogy
kendert adnak krbe. A vadkender (caonobis) sokfle nven valban tetszik.
ismert, ilyen pldul a f, a spangli, a spuki, a joint vagy a Ha egy frfi elcsbt egy rszeg nt, akkor mindenki azt
roarihuana. Rendszerint dohnnyal egytt sodornak belle fogja gondolni rla, hogy kihasznlja.
cigarettt. Ha gy rzed, szksged van arra, hogy az letnek Ha frfi vagy, mg a leghalvnyabban se clozgass arra,
ezen a teruletn is rszt vegyl, tartsd szem eltt az ezzel jr hogy mennyire tetszik neked valaki, mg akkor sem, ha ezek
sokfle kockzatot, s legyen tudomsod arrl, hogy mialatt nagyon kifinomult clzsok. Ezzel csak gyengted az es-
szivod, kevsb leszel szocibilis. A kbitszerek egybknt Iyeidet. Ha egyltaln elejtesz valamilyen clzst, akkor leg-
is msknt fognak hatni rd, mint a tbbi emberre, mert az jobb, ha szinte csodlatbl fakad.
agyadban lev kmiai anyagok egy kss eltrek. Ha n vagy, s a fentiekhez hasonl clzsokat ejtesz el
Legyl nagyon vatos azzal kapcsolatban, hogy hol s mi- egy frfival kapcsolatban, akkor a frfi esetleg tbbet fog
kor beszlsz illeglis szerekrl, mert ezek tnyleg illeglisak. vrni tted, mint amennyit te nyjtaoi szeretnl.
SOHA ne vegyl illeglis anyagokat az utcn, mert ott Ha egy n nem akar elmenni egy frfival szrakozni, akkor
szinte mindig t fognak verni, s az is elfordulhat, hogy ezt gy tudathatja vele, hogy becsempszi"a bartom' szava-
azok az emberek, akik eladjk ket, rosszul fogadjk a visel- kat a beszlgetsbe. Ez idnknt lehet hazugsg is, az embe-
kedsedet, s agresszivv vlnak, ha megprblsz velk ba- rek tbbsge azonban gy gondolja, hogy ez a legtapinta-
rtsgos lenni. tosabb mdja a visszautasts kzlsnek.
Megismerkedni valakivel nem tr el nagyon sok minden-
ben egy felvteli beszlgetstl. Ne felejtsd el, bogy az id
Ismerkeds ktharmad rszben (vagy mg tbben) nzd az arct annak,
akivel megismerkedsz, mikzben hallgatod vagy beszlsz
Ha elhatrozod, hogy gy msz el szrakozni, hogy fel hozz, s egy kicsit mosolyogj. Ha is ugyanezt teszi, az azt
akarsz szedni vagy el akarsz hvni magaddal valakit, akkor a jelenti, hogy kedvel tged.
kvetkez tletek a segtsgedre lehetnek, nagyon fontos Ha valakit el akarsz hvni valahov, akkor erre keress egy
azonban, hogy elszr is olvasd el a testbeszdrl (klnsen megfelel alkalmat, s szintn beszlj vele egy olyan
a hatrvonalakrl, a szemkontaktusrl s az ltzkds je- helyen, ahol senki sem hallja.

32 33
Attl kezdve, hogy elszr tallkozol valakivel, nhny Bizonyos helyeken - pldul a dikszllsokon - a szab-
perctl kezdve rkig, napokig, hetekig, hnapokig, st lyok ettl egy kiss eltmek, mivel ezeken a helyeken az
vekig akrmennyi id eltelhet, mire partnerek lesztek. Ha emberek amgy is ki-be jrklnak egyms laksba. Minden-
azonban ez csak msodpercekbe telik, akkor valszinleg esetre lgy vatos.
valami nem stimmel. Egy bulira val meghvs NEM azt jelenti, hogy akkor is el
BRMIKOR tallkozhatsz olyan emberrel, akit el akarsz kell menned, ha nincs kedved.
hivni valahov, ez teljesen bejsolhatatlan. Ha hvatlanul bellitasz egy olyan buliba, ahol tbb, mint
Lehet, hogy valakivel, akit nagyon kedvelsz, s aki nagyon 20 ember van jelen, dc visszafogottan viselkedsz, senki nem
felkelti a remnyeidet eltltesz egy, kt vagy hrom estt, fogja bnni, hagyott vagy.
csak azrt, hogy a vgn kiderljn, hogy csaldnod kell Idnknt nebz eldnteni, bogy vendgsgben visszalsz-e
benne. Ez brkivel megtrtnhet, s akkor a legnehezebb a marasztalssal, vagy tnyleg azt szeretnk, ha tovbb
megbirkzni vele, amikor mg csak jonc vagy abban, hogy maradnl. Ha azt mondjk, hogy fradtak, akkor ez egy udva-
jrjl valakivel. rias clzs arra. bogy szeretnk, ha mr mennl. Ha moso-
Sokan titokban jrnak egymssal, vagy sokig flrtlnek lyognak, belenznek a szemedbe s rdekldst tansitanak a
egymssal, de soha nem ismerik be, bogy jrnak. Gyakran a beszlgets irnyban, akkor valsznleg azt szeretnk,
nyitott kapcsolatok is ilyen jellegek. hogy maradjl.
Valszinleg mindezek kzl az a legnehezebb, hogy
megtalld az els lps megttelnek megfelel pillanatot, s
elfordulhat, hogy meg kell szegned nhnyat az ltalam Szemlyes biztonsg
megadott szablyok kzl (csalnod kell egy kicsit). Ha el-
hvsz valakit valahov, az egy kicsit olyan, mint az nbecs- A frfiak s a nk szmra egyarnt az a legjobb, ha nem
lseddel val szerencsejtk, ahol mindent egy lapra teszel stlgatnak ks este egyedl a kihalt vagy rosszul meg-
fel. Ha viszont ejtenek, az NEM azt jelenti, bogy hlyesg vilgtott utcn, de itt van nhny tancs arra, hogy hogyan
volt megkrdezni. tudod megvdeni magadat.
Mindig legyl felelssgteljes, s ne felejtsd el, milyen Mindig legyl biztos abban, hogy a pnztrcd nincs
fontos a biztonsgos szex. lthat helyen.
J, ha idnknt a vllad fltt htranzeI.
Ne lefel nzz, hanem egyenesen elre.
Meghvs Csinlj gy, mint aki tudja, hov megy, s ne mutass
flelmet.
Ha hvatlanul megjelensz valakinek a hzban, az rossz Ha kveted ezeket az irnyvonalakat, kevsb fogsz vd-
modorra vall, hacsak nem mondtk azt, hogy "brmikor szi- telennek runni s jobban meg fogod tudni vdeni magadat.
vesen ltunk", az azonban, hogy ezt gy rtettk-e, hogy egy Ha valaki megijeszt s elkezdesz futni, akkor ne llj meg.
hnapban egyszer, vagy gy, hogy minden msodik nap, sok Ha mr tl ks, vagy kptelen vagy elfutni, add oda a
klnbz dologtl fiigg. pnztrcdat, ha krik. Ez a legkisebb r, amit a szemlyes
Msrszt viszont nha nehz eldnteni, hogy mibl ll egy psged rdekben fizethetsz.
meghvs. Ha elveszik a pnztrcdat, minl hamarabb tiltasd le az
Tbbnyire az a legjobb, ha telefonlunk, mieltt bellita- sszes hitelkrtydat s cserltesd ki ket.
nnk valakihez.

34 35
Soha ne prbij meg alkudozni vagy vitatkozni a t- Igaz bartok Hamis bartok Ellensgek
mad(i)ddal.
Hossz mvaD Rvid tvon reztetik veled,
Vgl, mindig hvd fel a mamdat vagy a papdat s
ugyangy rlnek szvesen ltnak) hogy nem szi vesen
mondd meg nekik, ha gy dntttl, mshol alszol, mert
neked, mint rvid azutn ejtenek ltnak, minden
klnben annyira aggdni fognak rted, hogyarendrsggel
tvon. hibdat szreveszik,
fognak kerestetni.
s esetleg msok
Ha megdicsmek, Sok olyan bkot figyelmt is
akkor azt szintn mondbatnak felhvjk ezekre.
A nemi erszak vJsgos helyzetben
teszik. neked, amelyek
NEM szintk. A gnyoldsti, a
Abban a szerencstlen esetben, ha valaha is szexulis t-
nmagukkal rosszindulat
mads ldozatv vlnl, valszinleg az a legjobb, ha tiszta
egyenlknt Gyakran megjegyzsektl s a
erdbl elkezdesz kiablni, mieltt a tmad nak alkalma
kezelnek. elfordulhat, dhkitrsektl
nyilna arra, hogy megfenyegessen, hogy maradj csendben.
hogy kezdve a nmasgjg
A rendrsg azt tancsoija, hogy a nk hordjanak maguk-
Segithetnek neked tisztessgtelen brmilyen
kal szksg esetre nemi erszak elleni riasztt.
abban, hogy dolgokat kmek bnsmdra
A nemi erszak ldozatul es emberek tbbsge ismeri a
szksg esetn tled. szmthatsz tlk.
tmadjt. St, a legtbb nemi erszakot nem is az utcn
meglsd, mi az
kvetik el.
igazsg msok Elfordulhat, Tbbnyire gy
Ha veled mr megtrtnt, tudd, hogy nem te vagy az
csalrdsgai hogy azt akarjk, fognak kezelni,
egyetlen, ez nem a te hibd, s ha elmondod az embereknek
mgtt. hogy kinosan mintha nluk
az igazsgot, akkor hinni fognak neked.
felhvd magadra a kevsb fontos
Ha nem elg egyszeruen nemet mondani, akkor mi a fene Mit keD tenned: figyelmet. szemly volnl.
elg.
Te is ugyanolyan
Elfordulhat, Mit kell tenned:
figyelemmel
A MEGFELEL BARTOK MEGTALLSA fordulj feljk, hogy Lehet, hogy
mint k feld, s megfenyegetnek, valamilyen
Gyakran nehz megmondani, mi a klobsg egy igazi s figyelj oda rjuk. hogy nem kellemetlensget
bartkoznak veled okoztl nekik, vagy
egy hamis bart kztt, az autistk szmra azonban ez mg
sokkal nehezebb. Itt van egy olyan tblzat, amelynek Fogadd el minden tbb, vagy csak egyszeruen
dicsretket gy, visszalnek a fltkenyek
segitsgvel meg tudod llapitani a klnbsgeket:
hogy egyszeruen bntudatoddal, ha valamilyen
megksznd, s arrl van ~~. kszsgedre vagy a
Igaz bartok Hamis bartok Ellensgek gy egyltaln nem hogya saJat tudsodra. Ha
Ugyangy bnnak fogjk magukat cljaik elrsben fltkenysgrl van
Elfordulhat, Tbbnyire nem
veled, mint az hogy msknt hlyn rezni segtsd kel. sz, soha nem fogjk
vesznek rlad
sszes tbbi bnnak veled, tudomst. amiatt, hogy elismerni. Ha egy
bartjukkal. mint msokkal. bkoltak neked. ilyen emberrel

36 37
Igaz bartok Hamis bartok Ellensgek TARTSD FENN A J HREDET
A szemkontaktus Mit kell tenned: egyszer gy
(lsd testbes=d) , tallkozol, hogy Amikor teljesen j krnyezetbe keTlnk, ahol mg senki
alatt megadott AlIj ki ellenk, segyedl van, lehet, sem ismer, akkor tiszta lappal indulunk, vagyis feddhetetlen
szablyok nyugodtan mondd hogy nyugodtabban himvnek rvendnk.
segitsgvel meg nekik, hngy s btortalanabbul Az emberek legtbbszr azzal szoktk bemocskolni a
prbld meg menjenek a fog feld fordulni, s hirnevket, bogy megszegik a trsadalom ratlan szablyait.
kimutatni, hogy fenbe, ha feltebetsz neki Ha folyamatosan alkalmazni tudod azokat a dolgokat,
szereted ket. nyilvnvalan nhny furcsa amelyeket ebben a knyvben olvastl, akkor az minden
tisztessgtelen krdst arrl, hogy bizonnyal elegend lesz ahhoz, bogy elgg j himevet tudj
dolgokat mirt nem gy bnik fenntartani magadrl, ennek azonban nem kell brki msnl
mondanak. veled, mint tisztbbnak lennie.
msokkal. Ha ezt jl A sajt kis csoportjn bell mindenki megprblja szben
Lehet, bogy azok meg tudja indokol ni, tartani, hogy a tbbieknek milyen hire van. Ebbe beletartozik
kz az em berek azzal arra is az, hogy az emberek mit mondtak, mit csinltak, mi az, amit
kz tartoznak, lehetsget ad, hogy meg tudnak csinlni s mi az. amit nem, valamint egy lta-
akik rmket bocsnatot klj tle, lnos kp arrl, hogy hogyan szoktak viselkedni.
lelik abban, hogy ha valamilyen Az emberek leginkbb a hirneved alapjn tudnak rajtad
- mivel bell kellemetlensget gnyoldni.
gyengnek s akaztl neki, Ha a himeved mr bemocskoldott, ne ess ktsgbe, ez
alkalmatlannak valamint, hogy tbbnyire visszafordithat folyamat, s ha Trelmes vagy,
rzik magukat- megmondd, hogy a lassan megjavithatod azzal. hogy nem csinlsz semmi
olyan embereket jvben majd rosszat.
bntsanak, akik megprblsz Igyekezz, hogy senkinek ne beszlj tl sokat magadrl
nluk kevesebb vagy valamelyik gyengesgedrl, akinek pedig ilyesmirl
sebezhetbbek. kellemetlensget beszlsz, azt elgg jl kell ismerned, mert a tuds hatalom.
okozni. Ez nem azt jelenti, hogy magadba kellene zmod dolgokat
(lsd az aggodalom ral szl fejezetet).
Ha akarod, akkor azzal, hogy nyitott fllel jrsz, megtud-
hatod, hogy msoknak milyen ahirneve.
Valszinleg sok olyan emberrel fogsz tallkozni aki Vannak olyan emberek, akik szeretnek kitnni. Azok, akik
ennek a tblzatnak egyik kategrijba sem illik bele'pon- eltrbe helyezik magukat, de ekzben nem tudjk betartani
tosan, s ilyen esetekben a sajt beltsodra kell biznod az iratlan szablyokat, nagyon knnyen msok kteke-
magadat. dsnek cltbljv vlhatnak, illetve semmibevehetik
Ne lj abban a hiedelemben, hogy mindenki, aki ismer, ket.
odafigyel rd, mert ez nem igy van. Azok, akik gondos- Ha valaki kinos feltnst kelt, azzal is nagyon knnyen
kodnak rlad, valszinleg az igaz bartok kategrijba tar- vlhat msok cltbljv, ba azonban Asperger szindrmd
toznak, vagy pedig csaldtagok. van, akkor gyakran nagyon nehezen tudod pontosan meg-
Soha ne becsld le egy igaz bart rtkt. rteni, hogy ez mit jelent.

38 39
Az, hogy kinos feltnst keltesz, ltalban azt jelenti, hogy Elfordulhat, hogy azzal, hogy tisztzod magadat, sok em-
olyan dolgokat csinlsz nyilvnosan, amelyek miatt gy t- ber rdekldst felkelted, s sokat fognak beszltelni.
nik, hogy te ms vagy, mint a tbbiek (kakukktojs vagy). Ha az a hr, hogyautista vagy, eljut egy olyan emberhez,
Azok az emberek, akik kpesek arra, hogy kitnjenek s aki klnsen megkeseritette az letedet, akkor lehet, hogy ez
npszerek legyenek, ltalban ragaszkodnak az irat lan sza- az ember bntudatot fog rezni s valami jt tesz, de nem
blyokhoz, s azt mondjk rluk, hogy szemlyes varzzsal mindig.
rendelkeznek. Ez olyan adottsg, amely bizonyos emberekben A legrosszabb reakci, amit kivlthatsz, az az, hogy az em-
megvan, msokban azonban nincs. Lehet, hogy te egy ter- berek mg rosszindulalbbak lesznek veled, miutn meg-
mszetes vonzervel rendelkez ember vagy, de eddig mg tudtk. Majdnem mindig olyan emberek fognak igy reaglni,
soha nem nyilt lehetsged arra, hogy ez megmutatkozzon. akik mr kezdettl fogva nem kedveltek tged, vagy akik
Rendszerint jobh, ha bels, mint ha kls dolgokban csak nagyon kevss vagy egyltaln nem ismerik az autiz-
lnnk ki. must.
Gyerekek vagy tiatal tizenvesek kztt jobb, ha nem tisz-
SAJT MAGAD TISZTZSA tzod magadat, legalbbis addig, amg nagyon jl nem is-
mered ket.
Lehetnek olyan csoportok, amelyekben esetleg gy dn- Az autizmus s az Asperger szindrma vilgban elg
tesz, hogy tisztzni akarod magadat, s meg akarod mondani nagy szksg lenne arra, bogy szhoz jussanak azok az As-
oekik, hogy autista vagy. Ez a dnts teljes mrtkhen tled perger szindrmsok, akik kpesek arra, hogy a szleknek, a
fiigg. tanraiknak s a szakembereknek pontosan elmondjk, hogy
Az is elfordulhat azonban, hogy csak a csoport egyik mlyen rzs autstnak lenn. Ebben akr mg pnz s lehet.
tagjnak (lehetleg annak, aki a legbartsgosabban visel-
kedik veled) akarod elmondani, ilyen esetekben pedig -ha a
titkot tovbbra is meg akarod tartani -, az a legjobb, ha meg- OKTATS
kred, hogy tartsa is titokban, mert msklnben a hr
elterjed a htad mgtt, s rendkivl nehz lesz megllap- Lehet, bogy olyan tanrad vannak, akik matt nem tudsz
tani, hogy az emberek vgl is tudjk-e vagy sem. elre jutni, mert azt hiszik rlad, nem vagy elg okos ahhoz,
Ha letedben most kerul sor elszr arra, hogy tisztzd hogy letedd a vizsgkat. Ha bell rzed, hogy kpes vagy
magadat, akkor ez nagyon nehz lps lehet, ha azonban az erre, akkor ez rendkvl frusztrl lehet. Prbld meg ebben
emberek megtudjk, taln kevsb ellensgesek s kicsit egy olyan tanr segtsgt kmi, akvel ltszlag jl ki tudsz
elnzbbek lesznek veled. jnni.
Msrszt viszont az is lehet, hogy olyan sok klnbz Ha azrt tartanak vissza, mert az angol vizsgn nem na-
ember eltt kell tisztznod magadat, hogy a vgn mr gyon jl teljestesz, akkor lehet, hogy ez azrt van, mert
belefradsz s belebetegedsz abba, hogy ezt mondogatod. furcsa s irrelis helyzetekrl rsz, ebben az esetben pedg
Lehet, hogy amikor idsebb vlsz, hatkonyabb takti- ennek a knyvnek az elolvassa segthet rajtad. Ne felejtsd el,
knak fogod tartani azt, hogy tisztzd magadat. A gondos- hogy ez a tantrgy inkbb rzelmekrl, s nem pedg sza-
kod s rett emberek sok olyan dologra felhvhatjk a vakrl szl.
figyelmedet, amelyektl konstruktvabb vlhatsz. Mind- A tanraidti sznnaz minden tancsot vagy instrukcit
azonltal jobb, ha ezt olyankor teszik, amikor csak ketten hallgass meg, mg akkor is, ha azok els hallsra jelentk-
vagytok a szobban. telennek tnnek a szmodra.

40 41
Nagyon figyelj oda az iskolai bizonyitvnyaidra, mert ezek valahov, igyekezz nem nagyon aggdni a munkd miatt,
tbbnyire dugig vannak pit jelleg birlatokkal. prblj meg rugalmas lenni. Mg rengeteg idd lesz dol-
Az egyik olyan problma, amellyel az rk vagy az gozni.
eladsok sorn szembe kell nzned, a koncentrci prob-
lmja. Senki sem kpes 100%-osan figyelni egy teljes rn ELKLTZSOTTHONRL
t, ltalban azonban azt fogjk elvrni tled, hngy gyors-
irssal kszits olyan jegyzeteket, amelyeket ksbb majd Annak, hogy otthonrl e!kltzl, szmos oka lehet, vagy
tnzhetsz. az, hogy kpes vagy az nll letvitelre, vagy az, hogy
Ha az elad vagy a tanr feltesz egy krdst s senki sem egyetemre msz, vagy akr az is, hogy egy-kt htre be-
teszi fel a kezt, az gyakran azrt van, mert senki sem akar kltzl egy youth hostel-be azrt, hogy egyn legyl em-
killni, s NEM pedig azrt, mert senki sem tudja a vlaszt. berekkel.
Idnknt kiss nehz egymstl megklnbztetni azokat Tiszta lappal fogsz indulni. Ahhoz, hogy ezt hogyan kell
az informcikat, amelyeket meg kell jegyezned, s azokat, megtartani. lsd az erre vonatkoz fejezetet.
amelyeket nem. Szoksaidnak elgg rugalmasnak kell lennik, ha kln-
Ha rengeteg homlyos elmleti ismeret fitogtatsval pr- fie szrakozsi lehetsgeket akarsz megragadni. Az is
blsz nyilvnos elismersben rszeslni, akkor ezt lehet, lehet, hogy vrni kell a sorodra a konyhban, amikor tl
hogy rosszul csinlod, fggetlenl anl, hogy milyen okosak sokan vannak ott, vagy idnknt le kell mondanod a kedvenc
azok az emberek, akikkel beszlsz. tvmsorodrl. ha a tbbiek valami mst akarnak nzni (ha
Jegyezd meg, hogy az emberek tbbsge tlozni szokott csak egy tv van).
azzal kapcsolatban, hogy mennyire keveset dolgozik. Szoksaidat elgg bonyolult s nehz lesz betartani, ha
Igyekezz ne nagyon hasonltgatni magad msokhoz. tanfolyamra jrsz vagy stresszkelt munkt vgzel, s ilyen
Elfordulhat, hogy rendkivl aggdsz a vizsgk mian, ne esetekben rendkvl hasznos. ha minden egyes hetedet elre
felejtsd el azonban azt, hogy mindenfle kpesits nlkl is meglervezed (ez vasrnap estnknt krlbell 20 percet
boldog s teljes letet lhetsz, mint ahogyan ezt sok ms em- vesz ignybe. hossz tvon azonban sokkal tbb idt taka-
bemek is gy kell tennie. rtasz meg velel.
Lehet, hogyamatekot. a termszettudomnyokat s az Az is ugyanilyen fontos, hogy munkba menet elni este
idegen nyelveket knnyebbnek fogod tartani az angolnl s a rakj ssze mindent amire szksged lehet, hogy ne reggel
trtnelem nl, az emberek tbbsgnl azonban ez ppen kelljen rlt rohansban mindent elrendezned, mieln
fordtva van. elszguldanlonhonrl.
Ne felejtsd el, hogy az elmleti mdszernek s bemu- Mieln belpsz valakinek a szobjba vagy az irodjba,
tatsnak elre rgziten szahlyai s hagyomnyai vannak. mindig kopogj az ajtn s vrd meg, amig vlaszol, men
Zrvizsgidhoz nagyon fontos lehet ezeknek az irnyvo- msklnben meg fognak szidni.
nalaknak a kvetse s a tananyaghoz val szigot ragasz- Mindig kzld a laktrsaiddal, ha egy napnl tbb idre
kods. elmsz otthonrl, mert klnben aggdni FOGNAK mianad
Az autizmus egyik tnete, hogy rendkivl nyugtalannak mg akkor is, ha msklnben nem is a legkellemesebb em-
rzed magadat. ha a napirended vagy a heti idheosztsod berek. Ha ezt valamilyen oknl fogva nem tudod megtenni,
felborul. Kpes lehetsZ az idd olyan beosztsra, hogy jus- telefonlj nekik.
son id a munkra is s ms dolgokra is, pldul tvnzsre, Az emberek elvrjk tled, hogy idnknt mosogass vagy
filmekre, zenehallgatsra vagy szrakozsra. Ha valaki elhv takarits. Ezt gy mondjk, hogy mindenkinek egyformn s

42 43
igazsgosan ki keU vennie a rszt a munkbl, s a lakst Ha az emberek alaksodban vadkendert szivnak vagy ms
kzs erfesztssel kell tisztn s rendben tartani. Vannak illeglis anyagot fogyasztanak, akkor errl mshol ne beszlj
olyan emberek, akik nem bnjk, ha teljes rendetlensgben (tovbbi inforrncikrt I.sd a szrakozsrl szl rszt).
lnek. Vannak olyan emberek, akiket a rendetlensg nem Amennyiben kveted a (testbeszd) cm fejezetben lert
zavar addig, ameddig tisztasg van, olyan emberek is vannak szablyokat, akkor kicsit knnyebb lesz veled egytt lni. Azt
azonban, akik utljk a rendetlensget s gy gondoljk, is jegyezd meg, hogy lehet, hogy a laksban van egy olyan
hogy mindenkinek ki kell vennie a rszt a rendszeres taka- rangsor, amellyel mindenki teljesen tisztban van, de soha
ritsbl. Ha szerencsd van, akkor olyan emberekkel keru lsz senki nem beszl rla.
ssze, akiknek a felfogsa hasonl a tidhez. Annak is nagy a Elfordulhat, hogy egy olyan laksba kerulsz, ahol min-
valszinsge, hogy azok az emberek, akik utljk a rendet- denki undok veled, ilyen esetben pedig a legjobb elkltzni
lensget. olyankor is megjegyzseket fognak tenni, ha nem egy msik laksba, s ms emberekkel s tiszta lappal jra-
frdesz vagy zuhanyozol elg gyakran. kezdeni.
Lehet. hogy egy csom konyhai szoksod van amelyek Ha teheted, akkor a "szerzdst" olvastasd el szakember-
eltrnek mindenki mstl. Az emberek egy rsznek sze- rel, mieltt alrnd s j helyre kltznl.
mben ez nem problma mindaddig, amig nem hagysz magad
utn felesleges rendetlensget, s az tkezsi szoks.id meg-
felelek, olyan emberek is akadh.tnak azonban, akik ezzel Telefonls
kapcsolatban megjegyzseket tesznek s arra kmek, hogy
csinlj mindent ugyangy, mint k. Rajtad mlik, hogy ere- Mindig rthet, udvarias s nyugodt hangon szlj bele a
deti akarsz-e maradni vagy alkalmazkodsz, gondolkozz el telefonba.
azonban mindkt lehetsgen. Telefonls kzben elg nagy megknnyebblst jelenthet
Ha fejben feljegyzseket ksztesz arrl, hogy msok ho- az a tudat, hogy most nem fontos a testbeszd s a
gyan fznek, mosnak, takaritanak vagy vsrolnak, te is meg- szemkontaktus, a hanglejts s a beszd tisztasga azonban
tanulhatod gyorsabban s hatkonyabban elvgezn ezeket. nagyobb jelentsget nyer.
dolgokat. Lehet, hogy olyan leegyszerstseket teszel, ame- Ha a telefonl valaki mssal akar beszlni, akkor ahhoz,
lyek valjban ksbb plusz munkt jelentenek a szmodra. hogy megtudd a nevt, udvariasan krdezd meg, hogy "Ki
Ha van egy kis szabad idd, lehet, hogy ki tudsz ugrani a beszl?", azutn mondd azt, hogy "Igen, megyek s szlok
kzrtbe, be tudod vsrolni a szksges alapanyagokat, s neki". A msik embernek gy lehetsge lesz arra, hogy meg-
tudsz fzni magadnak egy nagyon j telt. Ha van egy recep- krdezze, ;,Ki az?", s lehet, hogy abban az esetben, ha olyas-
ted vagy valamilyen utasits van egy veg old.lra rva, valaki keresi, akivel nem akar beszlnj, azt mondja: ,,Mondd
akkor ne hagyd figyelmen kvl, hanem inkbb prbld meg meg neki, hogy nem vagyok itt".
felhasznlni. Az is valamivel olcsbb, ha elre megtervezed, Ha ez a szemly nincs ott, akkor lehet, hogy megkrnek
hogy milyen alapanyagokra lesz szksged, s ezeket a tbbi arra, hogy adj t egy zenetet, ilyenkor pedig - ha gy gon-
bevsrolnivalval egytt nem a sarki kzrtben, hanem egy dolod, hogy esetleg elfelejted tadni -le KELL mod az ze-
nagyobb lelmiszer ruhzban szerzed be. netet, s a telefon mell kell tenned.
A nem autistk elg jl szoktak emlkezni arra, hogy me- Ha telefonlsz valakinek, reggelll korn vagy este tl k-
lyik tnyr, cssze, serpeny vagy konyhaszekrny ki. Ezek sn ne hvd. Ez esetleg azt jelenti, hogy nagyon rurelnlesnek
a dolgok teszik szmukra lehetv a detektivmunkt, s a kell lenned. Ha olyasvalakit akarsz felhivnj, akivel egy esti
dolgok szrevtelt. kiruccans sorn ismerkedtl meg s aki tetszik neked, akkor

44
fontos, hogy ne rgtn azutn telefonlj, miutn meg- Minl tbb lehetsges krdsre kszlj vlaszokkal, rl
ismerkedtetek. Legjohb, ha legalbb egy nappal elhalasz- sokszor azonban ne prbld el ket, s a vlaszaid se legye-
tod. nek merevek. J, ha ebben a szakaszban valaki segt neked.
Legyl tisztban a kszsgeiddel s a kpessgeiddel.
A beszlgets vge fel a megbeszls vezetje (els-
Vendgek sorban testbeszd segitsgvel) gyakran el szokott ejteni n-
hny olyan megjegyzst, amelyekbl megtudhatod, hogy
Ha nlad van egy bartod, ha meghivnak valahov, vagy valszin-e az, hogy megkapod az llst.
valamelyik bartodnl laksz, akkor hasznos, ha tisztban Vannak olyan tanfolyamok s kurzusok, amelyeken a fel-
vagy nhny dologgal. vteli beszlgetsek technikit tanitjk.
Rendszerint a hzigazda feladata az, hogy a vendget meg- A munkahelyeken ugyanazok a szablyok rvnyesek,
kinlja egy itallal. A vendgnek nem szabad krnie. mint mshol, a klnbsg csak annyi, hogy itt az llsod a tt.
Elfordulhat, hogy kell egy kis erfeszitst tenned azrt, Ez azt jelenti, hogy a j hirnv rendkivl fontos, mert k-
hogy a vendged jl rezze magt. lnben a bnbakkeress ldozatv vlhatsz, ez pedig vesze-
Igyekezz elkerlni az olyan helyzeteket, amelyekben a delmesen fenyegetheti az llsodat (lsd az igazsg eltorzit-
msik kiss gy rezheti, hogy akr fizikailag. akr verbli- srt szl rszt).
san "sarokba szoritortk". Legalbbis addig, amig elg jl Ha valamiben bizonytalan vagy, maradj csndben. A mun-
nem ismered ket. kahelyeken ezt tbbnyire j tulajdonsgnak tekintik.
Igyekezz elkerlni az olyan helyzeteket, amelyekben v- Mivel autista vagy Asperger szindrms vagy, akr tetszik,
ratlanul magra hagyod egy bartodat vagy vendgedet. akr nem, vannak olyan llsok, amelyek jobban megfelelnek
Annak az eldntse, hogy mikor kell elbcszni, nehz neked mint msok. Ilyenek pldul a kvetkezk:
folyamat, s idnknt az is beletartozik, hogy az emberek
enyhe clzsokat vagy trfkat ejtenek el arrl, hogy ki- Megfelel llsok Nem megfelel llasok
dobjk a msikat. Ha az ezekben rejl zenetet nem rted Grafikai tervez Elad
meg idejben, az nha feszltsget teremthet. Egy nevetssel Szmitgp programoz Igazgat
s egy mosollyal azonban gyakran sokkal kellemesebb te- Szmtgp technikus vagy Jogsz vagy gyvd
he~k a bcszkods fnlyamatt. opertor Rendrtisztvisel
Tudomnyos kutat Orvos, fogorvos vagy
Kutatorvos egszsggyi felgyel
LLSOK S FELVTELI BESZLGETSEK pitsz Kzpiskolai tanr
Pilta
A felvteli beszlgets sorn a testbesod klnsen fon-
tos, mert magabiztosnak s nyugodtnak akarsz ltszani. Azt is (Ezek olyan
elvrjk tled, hogy leeresztett karral vagy lbe tett kzzel. kztiszteletben ll (Ezek mindegyike
megfelel testtartsban nyugodtan ldglj, ami nagy er- foglalkozsok, amelyeket rendkivli stresszel jrbat,
feszitst jelenthet a szmodra. Azt vrjk tled, hogy rthe- ltalban olyan emberek versenyszellemben ztt
ten, szakmai hozzrtssel beszlj. krnyezetben kell foglalkozsok, amelyekhez
Az els benyomsok rendkvl fontosak. vgezni, akik ltalban hozz tartozik, hogy ms
vve taln kicsit emberektl szrmaz

46 47
Megfelel allasok Nem megfelel allsok vagy be kell bizonyitanod, hogy tled szrmazik. Az a
engedkenyebbek a intenzv nyoms alatt kell legegyszerubb, ha kszitesz rla egy msolatot, lepecstelve
beteszed egy boritkba s feladod az otthoni cimedre. A
szorong emberek dntseket hozni s
szksgleteivel dtumot a postn fogjk majd rpecstelni. Amikor a boritk
kompromisszumokat ktni)
kapcsolatban. Krlek, megrkezik, ne nyisd fel, hanem lepecstelve tedd el, s rizd
vedd tudomsul, hogy itt meg egy biztonsgos helyen. Ha ajnlottan vagy trtive-
szndkosan elgg nehz vnyesen adod fel, az mg megbzhatbb s jogilag is meg-
plykat vlasztottam ki tmadhatatlan mdszer. A munkd megalkotsa sorn irt
bemutatsra, s hogy jegyzeteidet is tedd el. gy mr trvnyes bizonyitkod van
rengeteg ezeknl arra, hogy ez a te munkd, s nem kell tlsgosan aggdnod
knnyebb plyt is lehet amiatt, hogy esetleg illetktelen kezekbe kerl.
tallni.) Az letben ltalban hromfle emberrel lehet tallkozni,
engedkenyekkel, rmensekkel s agresszvekkel. Igyekezz
a rmens tpushoz tartozni.
Egy munkahelyen rendszerint mindenki folyamatosan
kzd az lhisa megtartsrt. Ez azt jelenti, hogy a zavarba Engedkeny Rmens Agresszv
ejt helyzetek elkerlse rdekben mindig rendezettnek s
Lefel nz. Egyenes, de laza Mozdulatlanul,
mdszeresnek kell lenni. Nagyon fontos a megfelel kom-
klbe szoritja a a testtartsa. Ha feszes, merev
munikci.
kezt (a zrtsg msokat hallgat testtartsban ll.
Brmilyen szomornak runik is, a munkahelyeken fondor-
jele) Gyakran vagy ha beszl, Karba fonja a kezt.
latos jtszmk zajlanak, s elfordulhat, hogy nha nagyon
beszl tl halkan (az id tbb, mint Kiabl s ujjal
megsajnlsz valakit, aki mltnytalanul kerlt kzel az llsa
Ha szlnak hozz, ktharmadban ) mutogat. Az asztalt
elvesztshez. Ha azonban az ilyen embereket megvded,
htra lp. Gyenge a fenntartja a vagy rasztalt
azzal a sajt llsodat is kockztatod. Ha egy nagyobb ha-
kzfogsa. szemkontaktust, csapkodja. Amig
talomtl akarsz valakit megvdeni, elszr tedd fel magad-
s a msik egsz beszl, szinte egesz
nak a krdst, hogy vajon megrie a kockzatot.
arct nZI. Ers. id alatt fenntartja a
Az igazsg feltrsa olyankor, amikor az igazsg valame-
de nem tl ers a szemkontaktust
lyik munkatrsadat bajba keverheti, egy msik mdja annak,
kzfogsa. (gy, hogy
ahogyan egyes emberek elveszitbetik az llsuk~t.
egyenesen a msik
Vigyzz a "tekintlyelv szemlyisgekke!". Ok olyan em
szembe nz).
berek, akik nagyon ragaszkodnak a szablyzatbaz, rendkvli
Jobban tud beszlni,
mdon tisztelik a nluk nagyobb hatalmat, az alrendeltjeik-
mint msokat
kel hatalmaskodnak, s roppant nehezen lehet szrvekkel
meghallgatni
hatni rjuk. Azt pedig mindenkppen tekintetbe kell venni,
hogy ezek az emberek gyakran sokkal ravaszabbak, mint Msok knnyen Ha a sliiksg gy Szereti msoknak
amilyennek ltszanak. flbe kerekednek kvnja, kpes megmondan , hogy
Ha kutatssal foglalkozol, egyszercsak abban a helyzetben Gyakran dhs nemet mondani. mit csinljanak. Azt
taJalhatod magadat, bogy szabadalmazlatni akarod vagy szer- magra azrt, mert Ki tudja fejezni hiszi, hogy mindig
zi jogvdelem al szeretnd helyezni valamelyik munkdat, hagyja, hogy msok valdi rzset. neki van igaza.

48 49
Engedkeny Rmens Agresszv Ha idegen orszgban vagy, klnsen figyelj oda, amikor
tmsz az ttesten, mert vannak olyan orszgok, ahol sok az
kihasznljk. Msok Szereti msokkal
elvigyzatlan, rszeg vezet, a gyorsh.ajt, a bekanyarod, a
Trsasgban vlemnye kzlni, hogy nem
vezetk kiabl nak a tbbi vezetvel s fitogtatjk gyess-
szgyenJs s ugyangy jk semmire.
gket.
visszahzd. rdekli. mint a ltalban elgg
Ha a magad szakllra utazol, gondosan vlaszd meg az
Nem szereti, ha sajtja. magnyoss vlik,
ticljaidat, tudd meg, hogy az emberek tbbnyire milyen
dicsrik. Mindenkit mert az emberek gy
okbl mennek oda, s NE hamarkodd el a dntst.
Tl sokszor egyenlknt rzik, hogy
Ha trsastra indulsz, ne felejtsd el, hogy valszinleg a
mondja azt, prbl kezelni. vatosnak kell vele
nap mind a 24 rjban ugyanazzal a csoporttal fogsz egytt
hogy ,,Jzusom'" lenni.
utazni s egytt lakni, s hogy az Elklt=s otthonrl cm
s "Bocsnat".
fejezetben megadon szablyok in ktszer olyan ersen rv-
nyeslnek. Az is lehet, hogy olyan letmdot kell folytatnod,
AUTVEZETS amely klnsen knyelmetlen s alkalmatlan a szmodra.
Ha vgl nem sikerlolyanjl kijnnd a csoporttal, mint
Az aut vezets kszsgnek elsajttsa nagyon bizarr le- ahogy szeretted volna, akkor egyedl is elkalandozhatsz a
het. Annak, hogy milyen gyorsan tanulsz meg vezetni, egy- csoporttl s beszlgethetsz a helybeliekkel, akik esetleg trt
ltaln semmi kze sincs ahhoz, hogy ms dolgokban meny- karokkal dvzlnek s megtiszteltetsnek tekintik, bogy
nyire vagy okos. Vannak olyan igazi tkfejek, akik mr t ra megbivhatnak az otthonukba, amelyben lehet, hogy az let-
alatt is meg tudnak tanulni vezetni, mg egyes valban okos ritmus lassbb s nyugodtabb annl, amelyet te megszoktl.
embereknek pedig akr tven rra is szksgk lehet. Ha a vgn a brndjeiddel s az sszes vagyontrgyadda!
n magam valdi poklon mentem keresztl, amikor vezetni egytt valakinek a bzban ktsz ki, akkor ne felejtsd el- le-
tanultam. Szmomra a legnehezebb az volt, hogy elre kellett hetleg titokban - minl elbb felirni ezeknek az embereknek
tervezni s gondolkozni. Az egyik oktatm jl le is bordott. a cimt s/vagy a telefonszmt, gyhogy ha (pl. a vrosban)
Ha tudsz, akkor prbij meg megrt oktatt tallni. Az eltvednl, akkor nem szakadsz el tlk rkre. Az AS szind-
oktatk egy rsze nagykp, lnns, impulzv s trelmetlen. rmsokkai klnsen knnyen megtrtnik, hogy tlsgosan
Mr mondtam, hogy igyekezz ne hasonltgatni magad m- megbznak a tlzottan bartsgos emberekben, mg akkor is.
sokhoz. Elfordulhat, hogy msok eltlozzk, milyen kevs ha elszr gy gondolod. hogy ez nem jelenthet problmt.
rra volt szksgk, s az is lehet, hogy hazudnak, amikor Vannak azonban olyan orszgok is, ahol az emberek ltal-
azt mondjk, hogy k elsre tmentek. ban hvsebbek s kevsb rdekldnek irntad, mint nyu-
A lass fejlds is fejlds. gaton, s ket nem lenne helynval megszltani. Az is el-
fordulhat, bogy ezeken a helyeken nagy feszltsgek, vala-
mint faji s egyb eltletek vannak, gyhogy ha valamilyen
KLFLDI UTAZS ms vallshoz tartozol, akkor legjobb, ha ezt megtartod ma-
gadnak.
Ha valamilyen oknl fogva valahov klfldre utazol, A hamladik vilghoz tartoz orszgokban a dolgok nem
esetleg azt veszed szre, hogy egy teljesen ms letmdhoz mennek olyan simn, mint nyugaton, s ezrt itt sokkal koc-
kell alkalmazkodnod. Ez kellemes, de nehz s knyelmetlen kzatosabb az let. Mg a rendkivl bartsgos emberek is
is lehet a szmodra (kulturlis solliats). elg veszlyess vlhatnak, ha valamilyen mdon srtegetik

50 51
vagy megtmadjk kel. Az emberi let rtke sokkal ala- dulhat, hogy tvozskor ers botudatot prblnak kelteni
csonyabb lehet, mint nyugaton. benned azzal, hogy utnad kiablnak valami ehhez hasonlt:
Elfordulhat, hogy a harmadik vilgban l emberek szz- "a gyereke im szjbl hzza ki a falatot!".
szor szegnyebbek azoknl, akik nyugaton lnek, ez azonban Ne felejtsd el, hogy esetleg baragudni fogsz magadra, ha
nem azt jelenti, hogy segtesz rajtuk azzal, ha a pnzedet szt- megvgnak.
osztod kzttk. A szegny s korrupt orszgokban a pnz Ezek az emberek nem adjk el az ruikat vesztesgesen, s
mindig megtallja a maga tjt azokhoz a gazdagabb s gtls- egy rszknek tbb vtizedes kereskedi gyakorlat van a hta
talanabb emberekhez, akik a nluk szegnyebb embereken mgtt.
lskdnek. Az Oxfam-hoz vagy a Comic relief-hez hasonl Ha valaki tisztessgtelen vagy megbizhatatlannak run al-
jtkonysgi szervezetek nagy jrtassggal s tapasztalatokkal kut prbl ktni veled, egyszeruen mondd azt, bogy "Ksz-
rendelkeznek azon a tren, hogy a pnzt s az erforrsokat nm, nem", s nyugodtan llj odbb.
hogyan lehet a megfelel helyekre, a megfelel embereknek Knnyen megvgbatnak, ha nem ismered a pnz rt kt.
eljuttatni. Ha ottbon ktsz valakivel nem hivatalos alkut, akkor se tl
A harmadik vilgban sok olyan orszg van, amelyben a nagylelk, se tl kicsinyes ne akaIj lenni. A kzpt megta-
rendrsg, a brsg s a trvny rendkivl durva s konupt, llsa esetleg elg nehz.
gyhogy ne keveredj bele semmibe s legyl nagyon vissza-
fogott. A rendrsg nagy sszegekkel megvsrolhat arra,
hogy tged lltsanak el bnbakknt, azutn pedig bedugnak LEHETSGEK
valamelyik egszsgtelen, tbboyire tlzsfolt s rendkivl
knyelmetlen rendrsgi celljukban. Ha szocilis letre vgysz, akkor az els lpst gyakran az
Ha elszr utazol nllan klfldre, akkor ktsgtelenl jelenti, hogy megltsz egy birdetst a helyi jsgban s fel-
az a legjobb, ha a nyugati vilgban maradsz, s olyan orsz- emeled a telefonkagyll. A legnehezebb lps gyakran ppen
gokba utazol, mint Franciaorszg, Hollandia, Kanada, Spa- a telefonls.
nyolorszg, Skcia vagy Svjc, hiszeo ezeknek az orszgok- A klnfle klubok s egyesletek megfelel alkalmat
nak egyes tjai nagyon gynyruek s kellemesek lehetnek. teremtenek az emberekkel val tallkozshoz, ezeknek az
esetben azooban - ha azt akarod, hogy a csoportban elis-
merjenek - gyakran arra van szksg, hogy legyen egy olyan
Alkudozs hobbid vagy rdekldsi krd, amelyben j vagy. Vannak
azonban magnyosok szmra ltrehozott klubok, valamint
Sok olyan orszg van (a harmadik vilgban mindentt, s olyan helyek is, amelyeket egyszeruen csak azrt tartanak
Dl-Eurpa nagy rszn is), ab ol folyamatosan elvrjk t- fenn, hogy az emberek egytt lehessenek egymssal.
led, hogy a piacon alkudozz. Az ltalnos megegyezs alap- Az jsgokban - s valszinleg a helyi knyvtrban szin-
jn kialaktott r annak az egy-nyolcada s a fele kztt fog tn - nkntes munkkat is szoktak hirdetni.
ingadozni, mint amit az zletekben vagy nyugaton a fizets- Az is nagyon j lps lehet, ha beiratkozol egy esti tan-
kor ltalban elvrnl. Mosolyogva s nyugodtan alkudozz, folyarom. A tancsadi kurzusok s a pszicholgiai foglal-
de ne felejtsd el, bogy mindig neked kell rmensnek lenned, kozsok rengeteg betekintst nyjthatnak szmodra a szo-
s nem szabad hagynod, hogy megvgjanak. Az viszont teljes cilis interakcikba. Mg ha tnylegesen nem is vizsgzol,
mrtkben az rusra tartozik, hogy semmit ne adjon el vesz- akkor is knnyen elfordulhat, bogy tbb hasznod s elnyd
tesggel. Ha szmodra kedvez alkut ktttl, akkor elfor- szrmazik a kurzusbl, mint brmelyik msik diknak.

52 53
A PROBLMA MLYREHAT, nek kvetkeztben az intucira s a kontextus megrtsre
SZEMLYES ELEMZSE val kpessg is cskken.
Egy szocilis helyzet felmrshez az a legjobb, ha az
n szemly szerint azt gondolom, hogy az autizmus legy- egyn lehetleg minl tbb tmpontot kpes felismerni, s
zshez a megrtse a legjobb kulcs. gyorsan ssze tudja ezeket illeszteni. A vgs kvetkeztets
Az autizmust az agy fej ldst befolysol klnfle bio- gyakran tbbet jelent az egyes rszek sszegzsnl.
kmiai folyamatok okozzk. Egy autista szmra az ,.egyensly megtallsa" is nehz
Egy ideig azt hittem, hogy az autistk agya kicsit eltren lehet, s ez a viselkeds s az rvels minden egyes szin~n
van strukturlva, gyhogy a neuronlis impulzusok ltalban megmutatkozhat. A "helyzetek folytonossghnz" val alkal-
inkbb fel- s lefel mennek (sz szerinti gondolkods), s mazkodsra s a krnyez vilgba trtn beilleszkedsre
nem oldal irnyba (laterlis gondolkods). Ez a jelensg nem val kpessg azonban rendkvl rgi, az let szocilis szf-
bizonyos terletekre korltozdna, hanem az egsz agyra ki- rjnak leginkbb mltat idz tllsi stratgija.
terjedne. A szmtgpes rendszerek neurlis hl6zatainak gy tnik, hogy az Asperger szindrmsok ltal tlt prob-
szakrti kimutattk, hogy azok a hlzatok, amelyekben a lmk nagy rsze gy nyilvnul meg, mintha csupn a bal-
bangsly (az autistk agyhoz hasonlan) az informcik fel- szerencsnek lenne tulajdonthat. Ez nagyon frusztrl lehet
s lefel trtn ramlsra irnyul, kitnen troljk a rsz- akkor, ha te olyan ember vagy, aki a kihivsok helyett inkbb
leteket, a dolgok megklnbztetsre azonban kevsb k- az akadlyokat szokta szrevenni.
pesek. Az informcik oldalirny mozgst hangslyoz
hlzatok viszont kitn megklnbztet kpessggel ren- Ha egyetlen mondattal kellene megmagyarznom, hogy mi
delkeznek, s nem olyan jk a trolsban. az Asperger szindrma, akkor azt mondanm:
Nagyobb s sszetettebb lptkben tekintve az agyat ez azt
jelenti, hogy a nem autistk jobban ismerik a cselekmnyt, az
autistk pedig a rszleteket. Az autistk jobban tudnak lo- Az autistknak tudomnyos alapon
gikai problmkat megoldani, intuicijuk azonban kevesebb.
kell megrteniiik azokat a dolgo-
Ez nem felttlenl azt jelenti, hogy az autistknak rendkivl
j az emlkeztehetsge, st, ppen ellenkezleg, bizonyos kat, amelyeket a nem autistk sz-
dolgokat elg gyakran elfelejtenek. Az, hogy sokkal nagyobb
a szenzoros rzkenysgk s folytonosan rengeteg apr, je-
tnsen is rtenek.
le.ntktelen rszletet jegyeznek meg, soha vget nem r m-
don zavarhatja knncentrcijukat s tanulsi kszsgeiket. Ez
klnsen megnehezitheti az egyn sajt kultrjra vonat-
koz informcigyjtst, fkpp a mai nyugati trsadalom-
ban, amely rzsem szerint kulturlis tlterheltsgben szen-
ved (lsd azltalnos ismereteket).
Amit jelenleg gondolok, az a fentiekhez hasonl, csak egy
kiss mdosult. Most gy rzem, hogy az autizmus alapvet
oka a korbbi gondolatok trtkelsveI szembeni ers tar-
tzkods (innen erednek az ismtelgetsek s a ritulk). En-

54 55
A~ Knyvkiad
jelenleg kaphat kiadvnyai:
Kny ..
~k:
Frith, Uta: Autizmus - A rejtly nyomban
Peelers, Theo: Autizmus - Az elmlettJ a gyakorlatig

Autizmus Fii:etek sorozat:


Balzs Anna: Az autizmus korszcr szemllete
Balzs Anna - szi Pmrlcia - Prekop Csilla s az Autiz-
mus Kutatcsoport munkatrsai:
Pedaggiai irnyelvek az autista, autisztikus, pervazv
fejldsi zavarban szenved gyermekek fejleszts-
hez. nevelshez, tantshoz
Howlin, Patricia - Rutler, Michael: Autisztikus gyermek
kezelse A nyelvi fejlds elmozditsa (A "Treal-
men' of Autistic Children" 4. fejezetnek fordtsa)
Howlin, Pa/rieia - Rutter. Michael: Autisztikus gyermek
kezelse A szocilis fejlds elmozdtsa (A
"Treatment of Autislic Children" 5. fejezetnek for-
dtsa)
Jordan, Rita - Powe/l, Stuart: Autisztikus gyermekek
specilis tantervi szksgletei Tanulsi s gondol-
kodsi keszsegek
Lord, Catherine - Rutler. Michael: Autizmus s pervazv
fejldsi zavarok (A ,. Child and Adolescellt Psy-
chiatry" 33. fejezetnek fordtsa)
Autisztikus gyermekek vislekedsproblminak ke-
zelse (Sutherland House School, Nottingham)

A kiad\'nyok Olegrendelhetk, illetve megvsrolhatk


az albbi cmen:

~
AZ AlTI12:~tUS ALAPtrvA,"oo'Y KNYVKIADJA
1089 Budapest, Delej utca 24-26.
Telefon/fax: 314-2859, 210-4364