You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017

MINGGU/HARI 25 SELASA TARIKH 11/07/2017


KELAS/MASA 3 ORKID 1.10 - 2.10 MP MATEMATIK
TEMA/ TAJUK WANG
OBJEKTIF PdP Murid dapat : KOD 9.1
1. Menolak nilai wang hingga RM1000.
AKTIVITI PdP 1. Murid membuat brain teaser.
2. Murid diperkenal tajuk hari ini.
3. Murid dibimbing menolak beberapa harga barangan hingga RM1000
4. Aktiviti : barang dibeli
5. Murid dibahagikan kepada enam kumpulan.
6. Murid menyatakan jumlah harga yang perlu dibayar untuk membeli barang diberi.
7. Murid menyatakan baki wang yang tinggal
8. Murid diberi peluang menjawab pada papan putih.
9. Murid membuat latihan.
10. PdP dirumuskan.
EMK Keusahawanan
BAHAN PDP Buku teks, buku aktiviti

PENILAIAN PdP Berdasarkan latihan murid.


REFLEKSI/IMPK / murid dapat memahami dan menguasai topik yang diajar.
/ murid memerlukan lebih penerangan yang lebih mendalam.
................................................................................................................................
KERJA RUMAH Latihan buku teks / aktiviti / modul muka surat ..................
LEMBARAN KERJA Lain-Lain:

MINGGU/HARI 25 SELASA TARIKH 11/07/2017


KELAS/MASA 1 ORKID 2.40 - 3.40 MP MATEMATIK
TEMA/ TAJUK PECAHAN
OBJEKTIF PdP Murid dapat : KOD 3.1
1. Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat
AKTIVITI PdP 1. Murid membuat brain teaser.
2. Murid diperkenal tajuk hari ini.
3. Murid membuat pecahan yang dipelajari menggunakan teknik lipatan kertas dan tanah liat.
4. Aktiviti : pecahan kami
5. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.
6. Murid mempersembah hasil karya pecahan yang dibuat.
7. Murid diberi latihan
8. PdP dirumuskan.
EMK Keusahawanan
BAHAN PDP Buku teks, buku aktiviti

PENILAIAN PdP LISAN / LEMBARAN KERJA / PENTAKSIRAN


REFLEKSI/IMPK / murid dapat memahami dan menguasai topik yang diajar.
/ murid memerlukan lebih penerangan yang lebih mendalam.
................................................................................................................................
KERJA RUMAH Latihan buku teks / aktiviti / modul muka surat ..................
LEMBARAN KERJA Lain-Lain:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017

MINGGU/HARI 25 SELASA TARIKH 11/07/2017


KELAS/MASA 3 ORKID 4.00 - 4.30 MP MUZIK
TEMA/ TAJUK PENGALAMAN MUZIKAL /KENALI REKORDER
OBJEKTIF PdP Murid dapat : KOD 1.4.1
1. Memainkan rekoder secara ensembel.

AKTIVITI PdP 1. Set induksi


2. Guru memperkenalkan tajuk hari ini.
3. Guru memperkenalkan rekorder kepada murid.
4. Murid diterangkan cara penggunaan rekorder dan cara penjagaan rekorder.
5. Aktiviti : Bermain alat rekorder
6. Murid diperkenalkan not A,B dan G
7. Murid memainkan not A,B dan G
8. PdP dirumuskan.
EMK Keusahawanan
BAHAN PDP Variasi lagu, senikata.

PENILAIAN PdP LISAN / LEMBARAN KERJA / PENTAKSIRAN


REFLEKSI/IMPK / murid dapat memahami dan menguasai topik yang diajar.
/ murid memerlukan lebih penerangan yang lebih mendalam.
................................................................................................................................
KERJA RUMAH Latihan buku teks / aktiviti / modul muka surat ..................
LEMBARAN KERJA Lain-Lain:

WEEK/DAY 25 TUESDAY DATE 11/07/2017


CLASS/TIME 2 DAHLIA 5.00 - 6.00 SUBJECT WORLD OF SCIENCE AND THECHNOLOGY
THEMES/ TOPIC PHYSICAL SCIENCE/ BRIGHT AND DARK
PDP OBJECTIVES By the end of the lesson, pupils able to : CODE 4.1.1 , 4.1.2
1. State sources of light
PDP ACTIVITIES 1. Teacher do the set induction.
2. Teacher ask pupils orally related to the topic.
3. Teacher introduce todays topic.
4. Activity : Sources of light around me
11. Teacher divides pupils to 6 group a
12. Pupils in group go around classroom and find sources of light
13. Pupils draw sources of light around them.
14. Teacher conclude todays lesson.
E.A.C Creativitiy
SPS Communication, classifying,
TEACHING AIDS Text book, hand out, picture

PDP ASSESSMENT ORAL / WORKSHEET / ASSESSMENT


REFLECTION/IMPACT / pupils able to understand and master the topic
/ pupils need more explanation
................................................................................................................................
HOMEWORK Exercise text book/ activity / module page .....................
Worksheet Others :