You are on page 1of 7

Mua hng trn Amazon khng cn xa l i vi ngi tiu dng Vit

Nam hin nay, y c xem l knh mua sm trc tuyn hng u trn
th gii, l ng vua bn l trc tuyn khng l c ng o ngi tiu
dng trn khp th gii la chn gia hng trm trang thng mi in
t hng u uy tn khc. Nhng mt hng trn Amazon lun thu ht
c ng o khch hng v cht lng sn phm cng nh a
dng, phong ph hng ha v gi c hp l, ph hp vi ti tin ca i
a s ngi tiu dng.

Tuy nhin, vic mua hng trn Amazon lm th no nhanh chng


cng nh m bo cht lng hng ha th khng phi ai cng bit, v
hin nay, hng ha trn trang thng mi in t ny c nhp t rt
nhiu a ch khc nhau khin cht lng kh c kim duyt, nu
khng c kinh nghim la chn hng ha th s rt d mua nhm hng
km cht lng. Thu hiu c nhng kh khn trong vic mua hng
trn trang thng mi in t Amazon, bi vit sau s chia s cc
bn kinh nghim khi mua hng trn Amazon, m bo mua c sn
phm cht lng tt nht, gip cc bn tha sc mua sm bt k hng
ha no trn Amazon ch vi vi c click chut n gin ngay ti nh.

Trang web Amazon l g?

Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN) l nh bn l trc tuyn ln nht


Hoa K, vi trang web l Amazon.com. y l mt cng ty thng mi
in t a quc gia c tr s chnh ti thnh ph Seattle, bang
Washington, Hoa K. Amazon pht trin rng khp th gii, thnh
lp trang web ring bit ti Canada, Vng quc Anh, c, Php, Nht
Bn v Trung Quc. Amazon cng cung cp vn chuyn quc t vi cc
nc nht nh cho mt s sn phm ca mnh.

n vi "siu th online" Amazon, cc bn s v cng chong ngp bi


y l kho hng ha v cng khng l, a dng, bn c th tm thy bt
c mn hng no bn cn ti y.

Cc bn c th tham kho chi tit bi vit hiu r hn v trang web


Amazon l g, v sao ngi tiu dng Vit li chn Amazon l a ch
mua sm hng u hin nay ti y: http://giaonhan247.vn/amazon-la-
gi.html

Hng dn cch mua hng trn Amazon ship v Vit Nam uy


tn
mua hng trn Amazon, c 2 cch l bn t t mua trn web
Amazon v s dng dch v mua h t bn th 3, cng tm hiu chi tit
2 cch mua hng trn Amazon cng nh kinh nghim la chn sn phm
cht lng trn Amazon nh sau:

Cch 1: T mua hng trc tip trn Amazon

t mua hng trc tip trn Amazon, cc bn cn c nhng iu kin


sau y:

C vn ting Anh ti thiu c hiu ni dung sn phm, cc


bc mua hng, thanh ton,...
C th thanh ton quc t Master card/Visa,... v bt buc trong
th phi c tin thanh ton.
C a ch nhn hng ti M v a s sn phm Amazon khng h
tr ship hng v Vit Nam.

Khi c cc iu kin trn, cc bn c th d dng t order t mua


hng trn Amazon theo cc bc chi tit trong bi
vit: https://goo.gl/suDuZE

Kinh nghim mua hng trn Amazon

trnh mua nhm hng km cht lng, khi mua hng trn Amazon
cc bn cn lu nhng iu quan trng sau y:

1. Trnh mua hng c bn v giao bi i tc ca Amazon

Thng tin v ngi bn (seller) l yu t quan trng c th nh hng


trc tip n cht lng hng ha m bn mua, cc bn nn lu iu
ny, v hng ha trn Amazon thng c phn loi theo ngi bn v
cch thc ship hng, gm 3 nhm hng chnh sau y:

"Ship and sold by Amazon.com": c ngha l hng ha do Amazon


trc tip phn phi v vn chuyn. y l nhm hng chnh hng
m bo cht lng, cc bn nn chn nhm hng ny.
"Sold by Seller and Fullfilled by Amazon": c ngha l hng ha
do nh phn phi k gi kho hng ca Amazon. Nhm hng ny
cng kh m bo, cc bn cng c th yn tm la chn nhm
hng ny.
"Ship from and sold by seller": c ngha l hng ha c phn
phi v vn chuyn bi i tc ng bn trc tip trn Amazon.
y l nhm hng n cha mc ri ro cao, cc bn nn cn
nhc k trc khi la chn nhm hng ny.

Theo kinh nghim khi mua hng trn Amazon, th cc bn nn trnh


mua hng c bn v vn chuyn bi i tc khi mua hng M qua
Amazon hn ch ti a ri ro, trnh "tin mt tt mang".

2. Trnh mua hng ca nhiu i tc trong mt ln mua sm

Mt kinh nghim khi mua hng trn Amazon cc bn cn lu l


trnh mua hng ca nhiu i tc trong mt ln mua. Nu bn vn mun
mua sm hng M c phn phi v ship bi i tc ca Amazon, th
cc bn nn mua hng ca 1 i tc trong mt ln mua sm nht nh. V
nu nhng mt hng bn mua c bn bi cc i tc cc bang khc
nhau, ph ship s c tnh ring cho tng i tc ch khng c gp
chung cho mt ln mua hng. V hn ht bn l ngi chu ton b ph
ch khng phi ai khc. Kiu mua hng ny s khin bn tn km thm
khng t chi ph mua hng y.

3. Trnh chuyn khon trc tip khi mua hng trn Amazon

hn ch ti a tnh trng gian ln, la o, khi mua hng trn


Amazon, bn nn trnh vic thanh ton bng hnh thc chuyn khon
trc tip. Thay vo , bn hy chn hnh thc thanh ton thng qua cc
h thng thanh ton quc t nh Paypal c mua sm vi ch
thanh ton cng khai, minh bch, bo mt v an ton nht. c bit l
khi mua hng ca cc i tc trc tip giao dch trn Amazon.

Cch 2: Nh mt cng ty uy tn ti Vit Nam chuyn dch v order


mua h hng Amazon ship v Vit Nam

Nu bn khng th t mua hng trn Amazon v khng cc iu kin


nh khng c th thanh ton quc t, khng rnh ting Anh hay khng
c a ch nhn hng ti M v hn ht l khng c kinh nghim mua
hng trn Amazon th tt nht nn s dng dch v mua h hng trn
Amazon ca n v vn chuyn uy tn nc ta.

Trong s cc n v mua h v vn chuyn hng ha quc t v Vit


Nam nc ta hin nay, phi k n n v hng u Giaonhan247 rt
c lng ngi tiu dng hin nay. Giaonhan247 chuyn dch v order
t mua h hng trn Amazon ship v Vit Nam uy tn s gip bn tha
sc mua sm bt k hng ha no trn Amazon ch vi vi c click
chut n gin ngay ti nh.
Vi dch v tin ch ny, cc bn ch cn la chn sn phm bn mun
mua v gi link sn phm cho chng ti, sau khi tha thun c chi ph
mua h v vn chuyn, Giaonhan247 s tin hnh order, mua h, thanh
ton v vn chuyn hng ha v Vit Nam sm nht cho bn trong
khong thi gian t 7 n 10 ngy.

Xem chi tit dch v nhn order t mua hng h t trn Amazon ship v
Vit Nam ca Giaonhan247 ti y: https://goo.gl/QQrXMW

Giaonhan247 t ho l a ch uy tn, ng tin cy, l cu ni gip cc


bn nhanh chng tip cn vi kho hng ha khng l, a dng ti
Amazon cng nh nhanh chng s hu cho mnh nhng mt hng cht
lng tt nht t trang thng mi in t hng u th gii ny. Mi
thc mc, cc bn lin h vi chng ti theo thng tin sau y:

Giaonhan247.vn

Hotline: 1900 54 55 84

a ch:

H Ni: S 4 ng 26, Nguyn Hng, phng Lng H, qun ng


a, H Ni
H Ch Minh: Ta nh 247, 602/45D in Bin Ph, phng 22,
qun Bnh Thnh, TP. H Ch Minh

Email:

Mua h: order@giaonhan247.com
Ship h: shipping@giaonhan247.com
Ngun bi vit: https://www.linkedin.com/pulse/kinh-nghiem-khi-
mua-hang-tren-amazon-muahang-my/