You are on page 1of 2

Nom

:
TEXT Record de la meva vida.

TEXT Record un altre text: llibre, televisió, pel·lícula, revista.

TEXT Record de coses que he sentit, o que han passat al món. Data:

El text diu... Em fa pensar en...
Nom:
TEXTO Recuerdo de mi vida.

TEXTO Recuerdo otro texto: libro, televisión, película, revista.

TEXTO Recuerdo de cosas que he oído, o que han pasado en el mundo. Data:

El texto dice... Me hace pensar en...