DAN, JUSTER & YAKOVLEV, INC.

RESEARCH, CONSULTING & EDUCATION

METODE DE SPOLIERE A POPOARELOR “Inginerie socială”
Lect. univ. drd. Marian COVLEA MA, MS, MSL 3 septembrie 2011

1. INTRODUCERE………………………………………………………………………

…pag. 1
2. PREZENTAREA METODELOR DE SPOLIERE A POPOARELOR……

pag. 2
3. SOLUȚII ȘI

CONCLUZII………………………………………………………………pag. 9

METODE
DE SPOLIERE1 A POPOARELOR
sau ceea ce se numeşte în mod tehnic, eufemistic şi cinic

„Inginerie socială”
INTRODUCERE

1.

Toate afirmaţiile făcute în acest material se susţin cu dovezi de netăgăduit din surse concordante (din istorie, din mass-media şi din viaţa noastră reală). Din cauza caracterului sintetic al acestui material, nu am putut include argumentaţii detaliate, pe care le vom prezenta în lucrări viitoare. Anumite exemplificări, necesare, se referă în general la România, deoarece materialul se adresează în special cititorilor de limba română. Vă doresc lectură plăcută şi vă aştept părerile pe portalul academic www.scribd.com, pe cel de socializare Facebook sau pe adresa de email marian.covlea@gmail.com!

1

Exploatare, deposedare, jefuire, prădare, oprimare, excludere, marginalizare, agresare psihologică, falsificare identitară, sărăcire economică, distrugere fizică individuală, comunitară, naţională... Se referă atât la planul naţional, cât şi la cel internaţional şi chiar mondial, deoarece lucrurile sunt organic interconectate.

2

2.

PREZENTAREA METODELOR DE SPOLIERE A POPOARELOR

1.

Războaiele, cea mai monstruoasă aplicare a principiului Divide et Impera, cea mai mare infracţiune „legală”, cea mai mare crimă împotriva umanităţii dar şi cea mai mare sursă de legitimitate, onoruri şi averi pentru învingători, care de altfel scriu şi istoria de o manieră convenabilă lor.2

2.

Distrugerea elitelor naționale, frângerea coloanei vertebrale a națiunilor, lichidarea modelelor sociale, fără de care popoarele rămân paralizate, ca o “turmă fără păstor”: dezorientate, vulnerabile, pasive, confuze, lipsite de solidaritate și de viziune. Această metodă, împreună cu altele (naționalizări, cooperativizări, reforme monetare, confiscări, represiune, arestări, asasinate, deportări, etc. invocate mai departe în acest material) a condus la distrugerea țesutului social și spiritului patriotic, național, ușurând cucerirea, colonizarea și jefuirea statelor, din interior și din exterior. Au fost astfel distruse învățământul, educația, cultura, identitatea națională. Aceasta a fost politica tuturor imperiilor, mai vechi sau mai noi.

3.

Dezmembrarea ţărilor mici (Yugoslavia începând cu 1991 şi ulterior Serbia – afacerea Kosovo 2008-2009, Cehoslovacia în 1992, Polonia în 1939, România în 1940, Coreea în 1953, etc.) sau prost administrate (URSS în 1991), în timp ce ţările mari şi puternice devin şi mai mari şi mai puternice prin reunificare (Germania în 1990).

2

Războiul a fost condamnat ca cea mai mare crimă împotriva umanității și propus a fi scos în afara legii prin Pactul Briand-Kellog din 1928.

3

4.

Banii de război3, rechiziţiile şi munca forţată, ca forme economicofinanciare specifice războiului şi concrete de rapt şi spoliere a ţărilor ocupate şi a cetăţenilor lor.

5.

Deportările şi schimburile de populaţie, cu tot cortegiul lor de suferinţe, moarte şi spoliere a proprietăţii oamenilor, şi cu consecinţe pe termen lung în plan istoric, politic, etnic, juridic, economic, demografic, psihologic, etc.

6.

Dezinformarea, manipularea, intoxicarea, înfricoşarea, învrăjbirea populaţiei (inclusiv prin folosirea sentimentului religios), distrugerea ţesutului social, a solidarităţii sociale şi a sentimentului naţional, încurajarea lansării şi proliferării exagerate a unor ideologii periculoase4.

7.

Legiferarea şi înfăptuirea abuzivă a justiţiei, practicarea torturii, în afara şi împotriva valorilor, principiilor şi normelor universale ale dreptului.5

8.

Discriminarea şi represiunea socială pe considerente de clasă, avere, rasă, etnie, religie, sex, etc. Lista este foarte lungă, în toate epocile și (aproape) în toate țările.

3

Emiterea ilegală de monedă naţională de către ocupant şi achiziţionarea masivă de bunuri şi servicii de către acesta folosind asemenea hârtii fără valoare, uneori multiplicate în mod grotesc la şapirograf. La sfârşitul războiului, Banca Naţională îi despăgubeşte pe comercianţii înşelaţi, la presiunea acestora, deşi ei nu trebuiau să accepte asemenea mijloace de plată în tranzacţii. Dar în realitate ei nu vindeau marfa la preţuri normale în schimbul banilor buni, ci o doseau pentru a o vinde pe „bani de război” pentru preţuri de 10 ori mai mari! Ocupantul plătea oricât, cu bani ilegali multiplicaţi în mod grosolan. România sa confruntat cu asemenea practici atât în primul război mondial (monedă emisă de ocupantul german), cât şi în al doilea război mondial, după 23 august 1944 (monedă emisă de „aliatul” sovietic). 4 Ideologiile sunt periculoase prin înseşi natura lor, pentru că sunt partizane pro-domo, parţiale, egoiste şi reprezintă „organizarea sistematică a urii” împotriva celor diferiţi, justificând astfel orice și conducând către manifestări extremiste violente cum ar fi comunismul, terorismul sau genocidurile (pe temei etnic, religios, de clasă, etc.). 5 Dreptate, adevăr, justiţie, echitate, celeritate, specifice inclusiv Dreptului Divin şi Dreptului Natural. Problema este că legislația în România și pe plan mondial se depărtează tot mai mult de preceptele Dreptului Divin şi Dreptului Natural, după cum acuză toți marii doctrinari ai dreptului și practicieni ai justiției.

4

9.

Exploatarea, uciderea, genocidul, oprimarea altor popoare (colonialismul, imperialismul) sau chiar a propriului popor (Germania nazistă, China comunistă, URSS, Cambodgia, Rwanda, Nigeria, România comunistă, etc.).

10. Proasta

administrare, distrugerea și furtul patrimoniului național: privatizările pe nimic, distrugerea și furtul patrimoniului UGSR,6 distrugerea patrimoniului stațiunilor balneo-climaterice, defrișarea pădurilor (cu consecințe catastrofale asupra fenomenelor meteorologice, hidrologice, etc.), lăsarea în paragină timp de peste 20 de ani a unor clădiri, etc.

11. Achitarea

unor contribuţii anuale exorbitante la organizaţiile internaţionale (de ordinul miliardelor de euro - de exemplu, România cotizează la Uniunea Europeană 1,1 mld. euro/an) fără a primi aproape nimic în schimb.

12. Dezrădăcinarea

popoarelor şi a oamenilor, distrugerea tradiţiilor şi a elitelor veritabile, instigarea chiar de către guvernanți a oamenilor să emigreze, impunerea unor tipare culturale străine şi aberante prin încurajarea sau chiar provocarea migraţiilor şi „internaţionalizare”, „mondializare”, „globalizare”, „integrare (europeană)”, etc.

13. Pervertirea

gustului, minţii şi sufletului public (şi în special a tineretului) prin mass-media, prin intermediul unor „creaţii” vulgare şi de proastăcalitate.

6

Uniunea Generală a Sindicatelor din România, unica organizație sindicală (comunistă) dinainte de 1989.

5

14. Lansarea

unor virusuri, microbi şi bacterii obţinute în laborator şi letale (Ebola, HIV/SIDA, boala vacii nebune, diversele tipuri de gripe mutante, etc.), încurajarea consumului de substanţe nocive (tutun, alcool, droguri, “plante etno-botanice”, etc.).

15. Naţionalizările

(în special cele fără despăgubire echivalentă), cooperativizările, secularizările, orice alt fel de deposedări şi confiscări justificate doar politic şi ideologic. Este de menţionat că populaţia pierde atât la deposedarea abuzivă de proprietăţi, cât şi la reîmproprietărire şi repunerea în posesie, deoarece acestea din urmă se fac cu consum de timp, bani şi energie, în care intervin justiţia, birocraţia şi corupţia, etc. De exemplu, împroprietărirea funciară promisă de Regele Ferdinand pe front în 1917 s-a terminat în 1936, iar reîmproprietăririle funciare şi imobiliare din România post-decembristă nu s-au încheiat de 20 de ani şi se fac cu conflicte, tergiversări, înşelăciuni, procese, cheltuieli, birocraţie şi corupţie: se inventează moștenitori, se falsifică acte de proprietate și se fură astfel numeroase proprietăți, inclusiv ale românilor stabiliți în străinătate, sau se barează drumul moștenitorilor legali spre reîmproprietărire, aceștia fiind împinși să renunțe la proprietate prin mecanismul “cedării drepturilor litigioase”, totul prin complicitatea interesată și vinovată a tuturor autorităților și persoanelor fizice implicate (avocați, arhive, notariate, primării, judecătorii, etc.)

16. Crearea

unor vini şi responsabilităţi colective imaginare, exagerate, şi spolierea popoarelor pe aceste temeiuri inventate („reparaţiile de război” sunt doar un exemplu).

17. Generarea,

formarea şi promovarea falselor elite, demoralizantă şi marginalizatoare pentru adevăratele elite şi pentru restul populaţiei.

6

18. Distrugerea

avuţiei publice, privatizările frauduloase, înstrăinarea resurselor strategice ale Ţării: pământuri, păduri, bănci, aluminiu, oţel, ciment, petrol, gaze, energie electrică, servicii publice (apă potabilă şi menajeră), apă minerală...

19. Falimentarea

frauduloasă a firmelor de stat şi a băncilor de stat (BANCOREX) şi particulare şi suportarea costurilor de către populaţie.

20. Distrugerea

unor branduri naționale foarte valoroase, binecunoscute și apreciate în străinătate:7 ONT “Carpați”, Gerovital, Aslavital, PECO, Neptun-Olimp, Transporturi “Bucureștii Noi”, ITIA (Întreprinderea de Transporturi Internaționale Auto), BRCE/BANCOREX (Banca Română de Comerț Exterior), etc.

21. Poluarea

mediului, otrăvirea alimentelor, distrugerea Naturii, care nu este vina populaţiei, ci a „elitelor” pentru profitul lor, care ocultează toate invențiile care ar reduce în mod substanțial poluarea mediului (automobilul electric este doar un exemplu binecunoscut). În plus, cei mai mari poluatori mondiali (SUA, China și India) refuză semnarea documentelor înternaționale de limitare și reducere a poluării (Protocolul de la Montreal, Protocolul de la Kyoto, Acordul post-Kyoto, etc.)!8

22. Falsificarea

de monedă, care este apanajul conducătorilor politici, al managerilor şi al tehnocraţilor („gulerele albe”).9

7 8

Și care reprezentau mari valori, active și mijloace economice (necorporale) în sine. Quoad Liced Jovi, Non Liced Bovi, nu-i așa? (Ceea ce este permis zeilor nu este permis boilor, din limba latină). 9 Copierea la xerox a bancnotelor este o formă grotescă de falsificare, la care recurg infractorii mărunți și care reprezintă o foarte mică parte a falsului de monedă.

7

23. Reformele

şi stabilizările monetare (schimbarea semnelor, denominările) pentru deposedarea populaţiei și firmelor private de sumele care le aparţin,10 aşa cum au fost cele din 1929, 1947, 1952 şi în perioada post-decembristă, ca să ne limităm doar la „reformele monetare” (indiferent cum au fost denumite şi justificate) din perioada istoriei moderne a României. Trecerea la moneda euro în Uniunea Europeană a avut același efect, și în plus prețurile au ajuns imediat (în câteva luni) la nivelurile dinainte de adoptarea euro, când erau exprimate în monede de câteva ori mai scăzute ca valoare (francul francez, marca germană).

24. Imperialismul

şi colonialismul monetar-valutar, impunerea unei monede ale unor anumite popoare [SUA, Marea Britanie, Elveţia, UE, etc. care dau hîrtii colorate (bancnote) în schimbul substanţei/produselor şi serviciilor, pe care le primesc astfel gratuit] şi financiar (prin intermediul FMI, Băncii Mondiale și firmelor de rating financiar), consideraţi adevăraţi „asasini economici” ai popoarelor sărace, atragerea statelor spre o îndatorare împovărătoare, imposibil de achitat (capcana datoriilor suverane), în vederea restrângerii suveranității acestora.11

25. Imperialismul

şi controlul informaţional, exercitat prin serviciile de informaţii şi reţelele globale de interceptare a comunicaţiilor (Echelon al SUA/NATO, Syrene al Franţei/UE, etc.).12 De exemplu, CIA a declarat ritos că „vrea şi poate ca nici un semnal, nici un mesaj de pe glob din reţelele de telecomunicaţii să nu-i scape”!

10

Fie că populația n-a avut voie să schimbe întraga sumă deținută în vechea monedă, fia că n-au avut timp să-i repatrieze în vederea preschimbării, fie că n-a putut să-i scoată la lumină deoarece nu putea să le justifice proveniența. În orice caz, populația sau companiile au fost astfel spoliate de mari sume de bani. 11 O sintagmă introdusă în vocabularul internaţional de John Perkins, fost funcţionar al celor două instituţii în ţările în curs de dezvoltare din America de Sud şi Africa, autorul cărţii cu acelaşi titlu. 12 Un Big Brother la nivel planetar.

8

26. Controlul

general al vieţii cetăţeanului, prin măsuri excesive, nejustificate, disproporţionate [violarea corespondenţei, urmărirea deplasărilor şi violarea vieţii intime, instituirea documentelor de identitate cu chip biometric, violarea secretului bancar (supravegherea operaţiunilor financiar-bancare din conturile personale şi corporatiste), interdicţii diverse, etc.] sub pretexte mai mult decât puerile („războiul global împotriva terorismului”, etc.)

27. Inflaţia:

erodarea valorii veniturilor şi economiilor populaţiei, inducerea unui stress în populaţie pentru cheltuire şi consum rapid.

28. Manipularea

şi spolierea culturală generală şi permanentă prin massmedia prin intermediul unor reclame comerciale agresive, mincinoase, imorale şi de prost-gust, care instigă la consum deşănţat, inutil şi dăunător, lăcomie, obiceiuri proaste (râgâit – Penelope Cruz într-o reclamă pentru Coca-Cola, sorbit ultimele picături din pahar cu paiul cu zgomot – sucurile Granini, strănutat fără a duce mâna la gură – promo Pro TV, şiretenie meschină – mâncat pe ascuns ciocolata Poiana, ospătăriţa care trage cu urechea la ce vorbesc clienţii între ei – reclama Cosmote, etc.) şi care pervertesc comportamentul în special al tineretului (mai vulnerabil, mai influenţabil) doar pentru ca o companie sau alta să-şi mărească profiturile.

29. Înşelăciunea

directă, fie oficială (prin piaţa de capital/bursele de valori, jocurile de noroc tip Loto13), fie neoficială (jocurile piramidale de tip Caritas,14 escrocheriile tip FNI, jocurile de bingo, poker, pariuri, etc.). De exemplu, de ce CEC a girat escrocheria FNI asociindu-se acesteia? De ce

13

Introducerea jocurilor de tip Loto pe lista înşelătoriilor „oficiale” pare ciudată, dar este pe deplin justificată deoarece autorităţile nu pot răspunde în mod satisfăcător la cel puţin 5 întrebări: 1. De ce se câştigă tot mai rar? 2. De ce doar 2 firme din lume (una din SUA şi una din Grecia) fabrică maşini de extragere a numerelor câştigătoare? 3. De ce nu se permite un control public real asupra maşinii şi a procesului de extragere? 4. De ce cei care extrag numerele câştigătoare ştiu care numere (combinaţii) s-au jucat şi care nu? 5. De ce se adună reporturi tot mai mari tocmai în perioadele când oamenii sunt aşteptaţi la vot? 14 În original, Pondzi Schemes.

9

CNVM, BNR, MFP şi alte instituţii abilitate nu şi-au îndeplinit atribuţiunile? Dar în cazul Caritas, sistem interzis prin lege chiar la acel moment, de ce nu s-a pus capăt „jocului”, de ce n-a fost protejată populaţia de escroci? Poate pentru că poliţişti, procurori, judecători, demnitari, ofiţeri din serviciile secrete, etc. s-au înfruptat la greu?

30. Manipularea

dobânzilor, inclusiv prin mecanismul dobânzii de politică monetară (cu care se taxează de către BNR creditele acordate băncilor din rezervele minime obligatorii constituite tocmai din resursele lor!). Evident că este un venit al BNR, suportat tot de către solicitanţii de credite, persoane fizice şi juridice.

31. Manipularea

cursului valutar împotriva deţinătorilor de valută „neînregimentaţi” (în preajma unor tranzacţii internaţionale masive ale acestora) şi pentru creşterea impozitelor (taxe vamale, accize, TVA) şi altor obligaţii (fiscale sau nefiscale, cum ar fi facturile telefonice sau cele pentru energia electrică!) care se calculează pe baza raportului RON/euro la un moment dat sau chiar pentru un an întreg.

32. Fiscalitatea:

taxe, impozite, contribuţii, amenzi şi penalizări excesive, numeroase (presiune fiscală) şi aberante.

33. Datoria

publică internă şi externă inoportună și nenecesară, făcută numai pentru remunerarea clientelei politice și a băncilor (internaționale), prin acordarea de dobânzi exagerate la titlurile de stat şi bonurile de tezaur, când de fapt acestea ar trebui să aibă cea mai mică dobândă de pe piaţă, de referinţă, pentru că sunt Risk-Free!15 Astfel băncile nu mai sunt interesate să crediteze economia reală și populația dintr-o motivație imorală, dar foarte rațională: de exemplu, dacă statul le oferă 15% dobândă (pentru titlurile de

15

Există principiul ştiinţei Finanţelor de proporţionalitate directă între riscul tranzacţiei şi remunerarea acesteia.

10

stat) fără să facă nimic, de ce să muncească, să aibă răspundere și costuri pentru numai 12% dobândă?

34. Complicitatea

guvernanţilor cu crima organizată16, inclusiv prin menţinerea „paradisurilor fiscale” şi a zonelor fără o jurisdicţie clar definită, de tip Transnistria, Kurdistan, Somalia sau chiar Kosovo.

35. Incompetenţa,

imoralitatea, dispreţul faţă de populaţie, reaua-credinţă şi corupţia: lipsa rezultatelor şi efectelor economico-sociale pozitive pentru viaţa populaţiei, nepotismul şi instaurarea de toxice și ridicole „dinastii” proletare,17 clientelismul politic, batjocorirea resurselor publice (în principal prin mecanismul achiziţiilor publice), naţionalizarea pierderilor şi privatizarea profiturilor, devalizarea fondurilor de pensii, crearea de false elite şi ierarhii sociale.

36. Represiunea

sălbatică, băile de sânge, crimele și genocidurile pentru menținerea puterii, a privilegiilor și avantajelor oferite de aceasta, pe termen cât mai îndelungat, combinate cu instaurarea și perpetuarea unor dinastii proletare (amintite și ilustrate la pct. 34 de mai sus).18

16

Crima organizată este considerată „placa turnantă”, veriga de legătură între guvernanţi şi terorismul internaţional, prin care acesta din urmă se finanţează, se antrenează şi se aprovizionează cu arme şi alte mijloace de luptă. 17 Andreas și Giorgios Papandreu (socialiști), Konstantinos și Kostas Karamanlis (conservatori) în Grecia, Hafez al Assad și Bashar al Assad în Siria, Kim Ir Sen-Kim Jong Il-Kim Jong Un în Coreea de Nord (prima dinastie proletară din istorie), Francois Mitterand-Frederic Mitterand și Nicolas Sarkozy-Jean Sarkozy “Prințișorul” în Franța, Nicolae Ceaușescu-Nicușor Ceaușescu “Prințișorul” în România comunistă, Fidel Castro-Raul Castro în Cuba, Todor Jivkov-Ludmila Jivkova în Bulgaria comunistă, Boris Yeltsin-Tatiana Diacenko în Federația Rusă, Zulfikar Ali Bhutto-Mohtarma Benazir Bhutto în Pakistan, Saddam Hussein-Ouday Hussein în Irak, Hosni Mubarak-Gamal Mubarak în Egipt, Muammar al-Gaddafi-Saif al-Islam Gaddafi în Libia; Napoleon Bonaparte (Franța) și Jean Bedel Bokassa (Republica Centrafricană/Imperiul Centrafrican) s-au autoproclamat împărați, lucru obișnuit și la alte etnii aflate în forma de organizare tribală în sec. XXI (țiganii): împăratul Iulian, regele Stănescu, regele Cioabă. Mai sunt și alții, dar după cum se vede, unii n-au mai apucat să-și fondeze sau să-și continue dinastia….. 18 Hosni Mubarak 30 de ani în Egipt, Muammar al-Gaddafi 42 de ani în Libia…

11

37. Birocraţia,

serviciile publice proaste, pentru care statul are monopol: consum inutil de resurse (salarii fabuloase la toate regiile de servicii publice, de exemplu), tarife exagerate, dominarea, oprimarea şi exploatarea populaţiei prin mijloace administrative și birocratice aberante.

3.

SOLUȚII ȘI CONCLUZII

Nu suntem neapărat şi necritic adepţii „Teoriei Conspiraţiei”; multe dintre aceste nelegiuiri sunt înfăptuite de către guvernanţi numai „pentru că se poate”, numai pentru că poporul este divizat datorită răutăţii, prostiei, fricii, laşităţii, egoismului, indiferenței, manipulării, lipsei de informare şi de cultură şi urii între indivizi şi diferite categorii sociale (induse tot de guvernanţi, după cum am arătat) şi pentru că nu există un control social eficient asupra actului de guvernare la toate nivelurile (global, european naţional, local) şi chiar la nivel corporatist. Reformarea întreprinderii capitaliste şi promovarea unor metode alternative la aceasta (A Treia Cale, distributismul, cooperatismul, etc.) este însă a altă discuţiune. Ce este de făcut?:

Învăţătură de carte, informare, cultură, educaţie, pentru a nu ne mai lăsa manipulaţi şi înşelaţi; se ştie că cea mai bună apărare împotriva dezinformării şi manipulării este cunoaşterea, informarea, ştiinţa de carte („Knowledge Is Power!”).

Implicare civică, atitudine activă împotriva birocraţiei şi nedreptăţilor, comunicare şi solidaritate socială, reducerea egoismului şi indiferenţei, dezvoltare personală – pentru o mai bună autoprotecţie.
12

Reducerea lenei, lăcomiei, tendinţelor parazitare, de poluare, de consum exagerat şi de risipire a resurselor.

Renunţarea la superstiţii, închipuiri, invidie, ipocrizie, minciună, falsitate, frică, răutate, duşmănie şi alte emotivităţi negative învrăjbitoare, automanipulatoare şi păguboase. Această prezentare nu este vaietul de neputinţă al învinsului, ci este

îndemnul la trezire al Învăţatului şi îndemnul la luptă al Războinicului pentru Poporul său. În aceste ultime două ipostaze (trebuie să) vă aflaţi fiecare dintre dv. și noi cu toții împreună!

13