You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT PERSATUAN BAHASA INGGERIS 2017

SMK BAKTI
13300 TASEK GELUGOR, PULAU PINANG

Tarikh : 8 Feruari 2017

Masa : 2.00 – 3.00 p.m

Tempat : Perpustakaan SMK Bakti

Kehadiran :

1. Pn. Alia Bt Mohamad Khalid
2. Pn. Suhana Bt Ismail

1. Ucapan aluan daripada ketua guru penasihat
Guru penasihat mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kerana sudi hadir ke Mesyuarat
Persatuan Bahasa Inggeris bagi kali kedua. Mesyuarat ini bertujuan untuk memaklumkan kepada AJK
berkaitan aktiviti yang akan dijalankan.
AJK yang telah dilantik akan bertanggungjawab bagi melaksanakan serta menjayakan aktiviti tersebut
yang akan diadakan mengikut tarikh yang telah ditetapkan dalam perancangan tahunan.

Tindakan dan makluman : Semua ahli

2. Pelaksanaan dan Penglibatan Murid
Guru penasihat sangat berpuas hati dengan kadar penglibatan ahli yang tinggi dalam semua aktiviti
yang dijalankan oleh persatuan.Peranan yang telah dimainkan oleh AJK yang dilantik amatlah baik
dalam semua aktiviti yang telah dijalankan.

Tindakan dan makluman : Semua ahli

3. Perlaksaan program yang dirancang awal tahun
Guru penasihat menyatakan beberapa program telah berjalan dengan baik contohnya reading corner
dan English Board. Ada aktiviti tidak dapat dijalankan kerana kekangan kewangan dan menunggu
peruntukan.

.... Disediakan oleh............. PN...00 petang...4. Alia Bt Mohamad Khalid Ketua Guru Persatuan Bahasa Inggeris SMK Bakti .. Alia bt Mohamad Khalid mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua AJK Bahasa Inggeris kejayaan menjalankan program yang dirancang dengan baik.... Ucapan penangguhan Pn.. . Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3..........