You are on page 1of 3

JAWAPAN

BAHAGIAN A

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

11. A B C D

12. A B C D

13. A B C D

14. A B C D

15. A B C D

16. A B C D

17. A B C D

18. A B C D

19. A B C D

20. A B C D

Ujian keterusan ialah ujian yang boleh memeriksa bekalan voltan SALAH . Suis DUA HALA sesuai digunakan di tangga. Soket alur keluar tidak boleh dipasang di dalam bilik AIR. Soket alur keluar (litar gelang) menggunakan kabel 4mm BETUL 3. MCB bermaksud Main Cut Breaker SALAH 4. Kabel PVK adalah singkatan nama bagi kabel POLI VINIL KLORIDA 5. Suis PERANTARAAN ialah suis yang boleh menghubungkan suis dua hala 4. 1. Suis satu hala boleh mengawal soket alur keluar SALAH 2. 3. Alat untuk mengawal kelajuan kipas dikenali sebagai ALAT ATUR KIPAS BAHAGIAN C SOALAN BETUL SALAH Arahan : Jawab semua soalan dengan menulis BETUL atau SALAH 1.BAHAGIAN B SOALAN ISI TEMPAT KOSONG Arahan : Jawab semua soalan dengan mengisi tempat kosong di ruang kosong yang telah disediakan. 2. Simbol suis satu hala sama seperti simbol suis dua hala SALAH 5.

LAMPU PENDAFLOUR KIPAS SILING SOKET ALUR KELUAR 13AMP KIPAS DINDING SUIS SATU HALA PENGHAWA DINGIN .BAHAGIAN D SOALAN PADANAN Arahan : Padankan bentuk dan nama bagi alat uji di bawah.