You are on page 1of 1

SMK KUNDASANG, RANAU

VISI:
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI:
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

LAPORAN
AKHIR TAHUN
KOKURIKULUM
KELAB OLAHRAGA
2017

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

…………………………….. …………………………….
SAJDI JUPIN MUHAMMAD SOLLEH SAID
Ketua Penasihat Kelab Olahraga PK Kokurikulum
SMK Kundasang, Ranau SMK Kundasang,Ranau
Tarikh: 13 NOVEMBER 2017 Tarikh:____________