You are on page 1of 3

MAKLUMAN KEPADA SEMUA PEMBANTU

TADBIR PPD/SEKOLAH DI JPN KEDAH

PEMBERHENTIAN BISP 1 JANUARI 2014
KPM telah mengeluarkan surat siaran Pemakluman Mengenai
Status Perlaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP)
rujukan KP(PP)0053/7 Jld. 14 (30) bertarikh 1 November 2013,
untuk makluman dan tindakan semua Guru Besar/Pengetua/Pegawai
Pelajaran Daerah.

Sehubungan dengan itu semua Pembantu Tadbir dikehendaki menyediakan:
a. Laporan perubahan (kew.8) bagi pemberhentian BISP SEMUA
PPP yang masih menerima bayaran mulai 1 Januari 2014.

b. Laporan perubahan (Kew.8) disediakan mengikut ketetapan
berikut:

Peringkat Penyedia & Pelulus
Pengesah
Sekolah Rendah/ PT Sekolah/Guru PPD
SJK© /SJK(T) Besar/PK
Sekolah Menengah PT Sekolah/ JPN
Harian Pengetua/PK
Sekolah Menengah PT Sekolah/ PK Pengetua
PTJ
JPN PT JPN / PT N26/N22 Pegawai Eksekutif
Tinggi/ Pegawai
Eksekutif

Pemberhentian BISP ini hendaklah direkod dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan. d. 8 pemberhentian BISP seperti CONTOH A Sebarang pertanyaan sila hubungi : Salmah bt Hassan : 04-7404180 Intan Suhaila bt Othman : 04-7404179 Saniyah bt Md Isa : 04-7404178 Nur Aslinda bt Abas : 04-7414179 Lilis Hamiza bt Hamzah : 04-7404178 Hartini bt Mod Fadzin : 04-7404179 Fatimawati bt Omar : 04-7404178 Ruhayah binti Idris : 04-7404191 . MAKLUMAN KEPADA SEMUA PEMBANTU TADBIR PPD/SEKOLAH DI JPN KEDAH c. Kew.

pembatalan SPP KPM Bil.1. 3 Tahun 2003 . Terima KP(PP)0053/7 Diberhentikan BISP mulai 1 1. 2013. Terima T. CONTOH A Gaji No. 14 (30) bth 1 Januari 2014 berikutan . RM339. 2014 Jld.91 Nov. Surat Butir-butir Perubahan Tarikh Catatan Bulanan Kebenaran P.