You are on page 1of 1

Sekolah Menengah Kebangsaan

Bandar Seri Alam

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017
Dengan ini diperakui bahawa
Achmad Danieal Bin Azarat
000426-01-0039

telah menyempurnakan tugasan
Rekabentuk Pembungkusan Nasi Lemak

Pada tahun
2017

Memperolehi Gred
Cemerlang(82%)
Dengan pencapaian kriteria berikut:
Kebolehan melukis dan mengolah idea secara kritis dan kreatif
Kebolehan berimaginasi dengan baik,relevan dan realistik
Kebolehan mengolah motif secara terperinci,kreatif dan analitik
Kemahiran mempelbagaikan penggunaan alat dan bahan
Kebolehan mempelbagaikan proses dan teknik secara kreatif dan sistematik
Kebolehan menghasilkan artifak mengikut spesifikasi dan berkualiti
Komited dalam melaksanakan tugasan,kreatif dan inovatif

……………………………
Tandatangan Pengetua
SMK BANDAR SERI ALAM