You are on page 1of 1

DOMENIU LIMBA SI COMUNICARE

1. Denumeşte imaginile. Desparte cuvintele în silabe şi le reprezintă - le grafic.

2. Denumeste imaginile. Deseneaza în spaţiile libere atâtea liniute câte silabe are fiecare cuvant.

3. Alcatuieste propozitii pornind de la denumirea imaginilor. Reprezinta grafic propozitiile si cuvintele care le alcatuiesc in spatiile date..