You are on page 1of 3

DREPTUL FINANCIAR

§. 1. Notiunea si obiectul de reglementare al dreptului financiar

Totalitatea normelor juridice care reglementeaza domeniul finantelor publice formeaza
“legislatia finantelor publice” sau “dreptul finantelor publice”.

Dreptul finantelor publice este definit ca fiind ansamblul de norme si reguli care
reglementeaza – in mod complet si unitar – relatiile sau raporturile care se stabilesc pentru
(sau in legatura cu) constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti ale statului si ale
colectivitatilor publice locale, in vederea satisfacerii trebuintelor generale, cu caracter
preponderent social-economice, ale societatii.

Dreptul financiar este definit ca fiind ansamblul format din totalitatea normelor
juridice care reglementeaza relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti
ale statului si ale institutiilor publice, destinate satisfacerii nevoilor social-economice ale
societatii; de asemenea, el cuprinde normele juridice prin care este asigurat cadrul legal al
altor institutii importante in domeniu, precum creditul public (imprumutul de stat) si controlul
financiar.

Dreptul fiscal este format din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile financiare, ca
relatii sociale care iau nastere in legatura cu formarea, administrarea, intrebuintarea si controlul resurselor
financiare ale statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale.

Normele dreptului financiar, ca norme de drept public, au in general caracter imperativ[1].

§. Izvoarele Dreptului financiar

Prin izvor (formal) de drept se intelege forma (sursa) de exprimare a normelor
juridice.

Izvoarele dreptului financiar sunt acele acte normative care reglementeaza raporturile
juridice incidente in domeniul financiar.

Izvoarele dreptului financiar sunt acele acte normative care reglementeaza raporturile
juridice nascute in legatura cu relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor
publice si din activitatile privind creditul public si controlul financiar.

Izvoarele dreptului financiar sunt:

1. Constitutia Romaniei – sub aspectul reglementarilor privind activitatea financiara a
statului;

Legea finantelor publice nr. 500/2002 - este legea-cadru a finantelor publice din
Romania si stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea,
angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice
implicate in procesul bugetar.

mixt ori privat). obiectul si continutul. ordonante. 4. hotarari guvernamentale. ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1. fiind reprezentat printr-un organ de specialitate care se comporta ca detinator al unei fractiune din puterea publica). Legea nr. ordine ministeriale etc. Ceea ce este particular raportului juridic financiar (ca de altfel tuturor raporturilor juridice de drept . 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar[2]. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare 5. societate comerciala (cu capital de stat. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei. sau orice persoane fizice (cetateni romani. 45/2003 privind finantele publice locale) – legea-cadru pentru organizarea si desfasurarea activitatilor financiar de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. nr. Legea nr. iar pe de alta parte o persoana juridica sau o persoana fizica. Codul fiscal adoptat prin Legea nr.U. 1753/2003 privind aprobarea Codului Etic al inspectorului de control fiscal etc. Raporturile juridice de Drept financiar Prin raport juridic se intelege acea relatie sociala reglementata de norme juridice. Sunt subiecte ale raportului juridic financiar: pe de o parte. H. cetateni straini rezidenti in Romania ori cetateni straini nerezidenti). totdeauna statul (avand calitatea de subiect specializat.Curtii de Conturi a Romaniei O. Subiectele raportului juridic financiar. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru.U. judetene) (de exemplu. 3. 8. Legea nr. Ordonanta Guvernului nr. 241 din 15 iulie 2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. respectiv o regie autonoma. orasenesti. acte normative ale autoritatilor administrative locale (comunale. 94 din 1992 privind organizarea si functionarea . Raporturile juridice din domeniul finantelor publice se disting – fata de celelalte raporturi specifice altor ramuri de drept – prin unele particularitati derivand din specificitatea pe care le-o confera elementele lor constitutive si definitorii: subiectele. Ordonanta Guvernului nr. repartizarii si utilizarii fondurilor banesti ale statului si care sunt reglementate de normele juridice financiare”. o institutie publica etc. nr. Legea nr. Codul de procedura fiscala adoptat prin Ordonanta Guvernului nr.G. 1574/2003privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor s a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 6. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale (care a abrogat O. In literatura juridica s-a aratat ca “raporturile juridice financiare sunt formate de relatiile sociale care iau nastere. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv. alte acte normative (legi.) prin care sunt reglementate diferite aspecte din domeniul finantelor publice – de exemplu.G. se modifica si se sting in procesul constituirii. 7. Raporturile juridice financiare sunt relatii sociale reglementate de normele dreptului financiar. 92 din 24 decembrie 2003.G. Legea nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publica Legea nr. 4. 215/2001 privind administratia publica locala. nr. hotarari privind aprobarea bugetelor locale) prin care sunt reglementate aspecte ale finantelor publice locale §.

U. raporturile juridice de drept financiar pot fi clasificate in mai multe categorii: raporturi juridice bugetare. de circulatie monetara.. cu ultimele modificari facute prin O. Este un obiect specific si foarte variat sferei complexe a domeniului finantelor publice. raporturi juridice de asigurare prin efectul legii. raporturi juridice de organizare a circulatiei monetare. nr. Continutul raporturilor juridice financiare. raporturi juridice fiscale. raporturi juridice de creditare.G. 3. de control financiar. plata unor sume de bani la care sunt obligate subiectele participante la raporturile juridice bugetare. publicata in M. Continutul unui raport juridic financiar este format din drepturile si obligatiile subiectelor de drept ale raportului. nr. Obiectul raporturilor juridice financiare. 36. fiscale. obligatia de a plati cu titlu de impozit. de asigurari etc. p. de creditare. raporturi juridice valutare. corelativ cu obligatia acestuia de a utiliza banii in concordanta cu prevederile legale in vigoare. raporturi juridice de control financiar etc. 201 din 30 august 1995. nr. Datorita raportului de subordonare dintre subiecte. de finantare. raporturi juridice bancare. [2] Publicata in M. 465 din 23 iunie 2008.Of. . [1] A se vedea Emil Balan. se modifica si se sting pe baza manifestarii unilaterale de vointa a statului. op.Of. 77 din 18 iunie 2008.public) este pozitia de subordonare a tuturor celorlalte subiecte participante. Obiectul raporturilor juridice financiare este format din conduita specifica subiectelor participante in cadrul acestor raporturi. De exemplu: dreptul la alocatie bugetara al beneficiarului. exercitata prin forme si modalitati specifice prevazute de normele juridice financiare. raporturile juridice din domeniul finantelor publice se nasc. In functie de obiectul concret. dreptul de a incasa si de a urmari incasarea veniturilor bugetare ale statului. raporturi juridice de garantare. taxa sau alta contributia obligatiile fata de buget etc. DE exemplu: actiuni de prognoza si organizare bugetara. fata de subiectul purtator al autoritatii de stat.cit.