You are on page 1of 5

PK01 – Pengurusan Panitia

LAPORAN BULAN SEMARAK BAHASA TAMIL TAHUN 2017

1. Nama Program : Bulan Semarak bahasa Tamil
2. Tarikh : 6 Ogos hingga 15 September 2017
3. Hari / Masa : Ahad hingga Khamis
4. Tempat : Dewan Sri Gemilang
5. Objektif :
3.1 Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran kepentingan Bahasa Tamil
dikalangan murid india.
3.2 Memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan kebolehan dan
bakat mereka.
3.3 Memupuk semangat yakin diri dan nilai-nilai murni di kalangan murid.

6. Sasaran : Pelajar bukan Islam SK(P) Jalan Yahya Awal, 80100
Johor Bahru, Johor.
7. Butiran aktiviti :
7.1 Pertandingan yang diadakan ialah Pertandingan Aathiccudi
Pertandingan Thirukkural, Pertandingan Perbahasan , Pertandingan
Sol Vilayaattu, Pertandingan Uji Bakat, dan Kuiz Bahasa Tamil.

8. 8.1 Kekuatan Program :
Dapat menerapkan semangat bahasa dan nilai-nilai murni dalam diri
murid-murid.

8.2 Kelemahan Program :
Kekangan masa kerana aktiviti tidak dapat dijalankan seperti yang
dirancang sebab persediaan UPSR cuti.

8.3 Cadangan Penambahbaikan :
Aktiviti yang lebih kreatif perlu diadakan pada masa akan datang.

HakCiptaTerpelihara © SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

................ JabatanPelajaran Johor 19 Mac 2012 ..............……… (MARIYAH BT NASIR) Guru Besar SK (P) Jalan Yahya Awal Johor Bahru HakCiptaTerpelihara © SektorJaminanKualiti.Keluaran 03 | Pindaan 00 .....……………….....………………..... ............ PK01 – Pengurusan Panitia 9.........…….... (VIJAYA LETCHIMI A/P LETCHIMANAN) (HJH DALILAH BT ABDULLAH) Ketua Panitia Bahasa Tamil GPK Pentadbiran SK (P) Jalan Yahya Awal SK (P) Jalan Yahya Awal Johor Bahru Johor Bahru Disahkan oleh : . Dokumentasi Bergambar : Rujuk Lampiran 1 Disediakan oleh : Disemak oleh: ................

PK01 – Pengurusan Panitia Lampiran 1 Dokumentasi Bergambar Pertandingan nyanyian dan alat genderang Tahap 1 HakCiptaTerpelihara © SektorJaminanKualiti. JabatanPelajaran Johor 19 Mac 2012 .Keluaran 03 | Pindaan 00 .

JabatanPelajaran Johor 19 Mac 2012 .Keluaran 03 | Pindaan 00 . PK01 – Pengurusan Panitia Pertandingan nyanyian dan alat genderang Tahap 2 Pameran Seni Visual HakCiptaTerpelihara © SektorJaminanKualiti.

JabatanPelajaran Johor 19 Mac 2012 .Keluaran 03 | Pindaan 00 . PK01 – Pengurusan Panitia Penyampaian Hadiah HakCiptaTerpelihara © SektorJaminanKualiti.