DIPLOMA KEJURURAWATAN

PEPERIKSAAN AKHIR
SESII, TAHUN AKADEMIK 2009/2010
ARAHAN KEPADA CALON:
DHNF 2002
FARMAKOLOGI
1. Masa yang diperuntukkan bagi kertas soalan ialah 2 JAM 30 MINIT.
2. Kertas soalan ini mengandungi DUA bahagian iaitu
SAHAGIAN A: 60 soalan aneka pilihan
SAHAGIAN S: 2 soalan struktur
3. Jawab SEMUA soalan di SAHAGIAN A dan SAHAGIAN S.
4. Kertas Soalan ini mengandungi
i) Kertas Soalan
ii) Suku Jawapan
iii) Kertas Saranan Jawapan Aneka Pilihan Rumi
KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 22 MUKA SURAT BERCETAK.
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN.
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
BAHAGIANA
Markah : 60
Jawab SEMUA soalan pada kertas saranan jawapan yang disediakan.
1. Ubat oral yang diberikan kepada pesakit akan melalui proses penyerapan
iaitu
I. metabolisme ubat di hepar.
II. pencairan zarah ubat dalam jus gastrik.
III. penyerapan ubat di trek gastrointestinal.
IV. pemecahan tablet I kapsul ubat ke zarah yang lebih kecil.
A. I, II dan III
S. II, III dan IV
C. III, II dan IV
D. IV, II dan III
2. Penyebaran ubat adalah antara proses tindak balas badan terhadap ubat.
Keberkesanan proses ini adalah dipengaruhi oleh
A. first pass effect.
S. formulasi dos ubat.
C. cara pemberian ubat.
D. ikatan ubat dengan protin dalam plasma.
2
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
Soalan 3 hingga 4 adalah berdasarkan gambarajah di bawah.
, .' ,.'-i '"
: .
r .:IjI.' Jl'11V . '. .' . , .'
";, Cyto·tec
:,"" • r"'{ 11' . '- t ' ,

....... .
. '-• .......,..-g: ...
3. Berdasarkan label ubat di atas, kenalpasti ubat mengikut nama generik dan
dosnya.
A. Cytotec, 100mg.
B. Cytotec, 100mcg.
C. misoprostol, 100mg.
D. misoprostol,1 OOmcg.
4. Ubat di atas telah dicairkan menjadi 10ml. Kira amaun ubat di atas yang perlu
anda suntik secara intramuskular kepada pesakit jika doktor mengarahkan
dos sebanyak 30mcg.
A. 3.0 L
B. 3.3 ml
C. 3.0 ml
D. 0.3 ml
3
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
Soalan 5 hingga 6 adalah berdasarkan kenyataan di bawah.
Anda bertugas di sebuah wad surgikal. Wad tersebut tiada larutan Sodium Chloride
0.9%. Anda hanya dibekalkan dengan bahan larut Sodium Chloride dengan
kekuatan tulin.
5. Anda dikehendaki menyediakan 100ml larutan Sodium Chloride 0.9%. Kira
amaun bahan larut dan pelarut yang anda perlukan untuk menyediakan
larutan tersebut.
A. Bahan larut; 91 ml dan pelarut; 9.0 ml.
B. Bahan larut; 9.0ml dan pelarut; 91.0 ml.
C. Bahan larut; 0.9 ml dan pelarut; 99.1 ml.
D. Bahan larut; 99.1 ml dan pelarut; 0.9 ml.
6. Anda dikehendaki memberikan larutan di atas kepada seorang pesakit secara
infusi intravena. Kira kadar titisan jika larutan yang telah anda sediakan perlu
diinfusikan dalam tempoh 30 minit menggunakan giving set dengan faktor
titisan 20 titisan/ml.
A. 65 titisan/minit.
B. 66 titisan/minit.
C. 67 titisan/minit.
D. 68 titisan/minit.
7. Manakah diantara ubat berikut adalah ubat yang dikawal di bawah peraturan
psikotropik?
A. Valium.
B. Codine.
c. Morphine.
D. Pethedine.
4
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
8. Stat institusi kesihatan yang tidak dibenarkan mengendalikan ubat di bawah
Akta Dadah Merbahaya 1952 adalah
A. doktor.
B. ahli farmasi.
C. jururawat terlatih.
D. jururawat masyarakat.
9. Sebelum anda memberi ubat oral, lakukan asesmen berikut untuk
memastikan pesakit anda
I. sedar sepenuhnya.
II. boleh menelan dengan baik.
III. suka mengambil ubat yang akan anda berikan.
IV. tidak mengalami gangguan dalam sistem penghadaman dan
penyerapan usus.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
10. Sesetengah ubat kapsul mengandungi bijian di dalamnya. Persediaan
farmaseutikal ini adalah bertujuan mengoptimakan proses penyerapan dan
penyebaran ubat dengan
I. memudahkan pesakit menelan.
II. memperlambatkan kesan ubat.
III. membenarkan ubat bertahan lebih lama di gaster.
IV. membenarkan integrasi ubat hanya berlaku di usus.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
5
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
11. Ubat oral mempunyai bioavailabiliti yang rendah berbanding ubat yang diberi
secara parenteral. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kesan daripada
A. first pass effect.
B. formulasi dos ubat.
C. cara pemberian ubat.
D. ikatan ubat dengan protin dalam plasma.
12. Doktor mengarahkan pemberian ubat '0' Nitrazepam 10 mg pada 12
September 2009 pukul 2200jam. Arahan ini disifatkan sebagai
A. PRN order.
B. STAT order.
C. single order.
D. standing order.
13. Arahan ubat narkotik sama ada bertulis atau lisan daripada seorang doktor
hanya sah dalam tempoh
A. 12 jam.
B. 24 jam.
C. 36 jam.
D. 48 jam.
14. Jururawat Pelatih Ali bertugas untuk menguruskan pemberian ubat pada syif
pagi. Beliau harus elak dari memberi ubat kepada seseorang pesakit jika
I. ubat telah disediakan oleh orang lain.
II. label pada botol ubat tidak boleh dibaca.
III. pesakit minta pemberian ubat ditangguhkan.
IV. mempunyai keraguan pada arahan pemberian ubat.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
6
SULIT
DHNF 2002
SEPTEMBER 2009
15. Pemilihan saiz jarum yang betul untuk suntikan adalah bergantung kepada
jenis ubat yang hendak disuntik iaitu
A. lebih cair ubat yang akan disuntik lebih besar lumen yang diperlukan.
B. lebih dalam tisu yang hendak disuntik lebih pendek jarum yang
diperlukan.
c. lebih pekat ubat yang akan disuntik lebih besar lumen jarum yang
diperlukan.
D. lebih takut perasaan pesakit untuk disuntik lebih tajam jarum yang
digunakan.
Soalan 16 hingga 20 adalah berdasarkan kepada senario di bawah.
Jururawat Pelatih (JP) Ina diarahkan untuk menyuntik Maxolon 10mg secara
intramuskular ke atas Puan Anis yang mengalami muntah kesan daripada ubat
anesthesia.
16. JP Ina boleh memberikan suntikan tersebut pada otot di bawah kecuali
A. deltoid.
S. dorso gluteal.
C. ventro gluteal.
D. vastus lateralis.
17. Saiz jarum yang sesuai untuk digunakan oleh JP Ina untuk suntikan
intramuskular adalah
A. 18-23G.
B. 23-25G.
C. 25-29G.
D. 26-27G.
7 SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
18. Semasa menyediakan siring yang bersesuaian, JP Ina sedar mengenai
bahagian siring yang perlu dikekalkan kesterilannya iaitu
A. luar siring dan omboh.
B. hujung dan luar siring.
c. hujung siring dan omboh.
D. hujung, luar dan omboh siring.
19. Berapakah amaun Maxolon yang perlu JP Ina keluarkan daripada ampul
untuk disuntik kepada Puan Anis, jika kuantiti dalam stok Maxolon adalah
20mg/2 ml?
A. 0.1ml
B. 0.2ml
C. 1.0ml
D. 2.0ml
20. Sebelum mengeluarkan ubat dari ampul, JP Ina menggelekkan ampul ubat
dengan tapak tangannya. Ini adalah bertujuan untuk
I. melarutkan ubat.
II. memanaskan ubat pada suhu badan.
III. menghilangkan rasa gementar jururawat.
IV. mengelak larutan mempunyai banyak gelembong udara.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
8
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
Soalan 21 hingga 30 adalah berdasarkan senario di bawah
Puan 0 di masukkan ke wad kerana menghidap tekanan darah tinggi dan gangguan fungsi
jantung untuk mendapatkan rawatan terapi kardiovaskular.
21. Puan D telah dipreskripsikan dengan ubat antihipertensif nifedipine. Ubat ini
adalah ubat antihipertensif daripada kumpulan
A. beta blockers.
B. alpha blockers.
C. calcium channel blockers.
D. central acting adrenergic blockers.
22. Ubat yang dipreskripsikan kepada Puan D dapat membantu menurunkan
tekanan darah Puan D ke tahap yang normal melalui kesan
A. vasodilatasi
B. pengurangan volume darah.
C. penurunan daya kontraksi jantung.
D. pengurangan kadar denyutan jantung.
23. Semasa melakukan pemeriksaan tanda vital terhadap Puan D anda dapati
beliau mengalami kesan sampingan ubat nifedipine iaitu
A. arithma.
B. bradycardia.
C. refleks takikardia.
D. rebound hypertension.
24. Kadar nadi Puan 0 adalah antara 110-120 denyutan per minit dan
dipreskripsikan dengan ubat digoxin. Beliau berisiko tinggi untuk mendapat
toksisiti
A. renal.
B. hepar.
C. digitalis.
D. palmonari.
9
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
25. Tindakan tepat seorang jururawat untuk memantau kadar denyutan jantung
Puan D adalah dengan
A. mengambil nadi radial Puan 0 pada setiap jam.
B. merekod Electrocardiograph secara berterusan.
C. mengambil kadar denyutan apikal selama 1 minit.
D. mengauskultasi dada pesakit selepas pemberian ubat.
26. Puan 0 dijumpai jatuh di tandas. CT scan menunjukkan beliau mengalami
strok akibat pembekuan darah (thrombus) pad a saluran darah di otak. Doktor
telah mempreskripsikan ubat antikoagulant untuk merawat Puan 0 iaitu
A. aspirin.
B. heparin.
c. glyceryl trinitrate.
D. isosorbide dinitrate.
27. Tujuan ubat diatas dipreskripsikan oleh doktor kepada Puan D adalah untuk
A. merubah pembentukan plak platelet.
B. mengelakkan berlakunya pendarahan.
C. menganggu proses pembekuan dan pembentukan thrombus.
D. memecahkan thrombus yang telah terbentuk dengan merangsang
sistem plasmin.
28. Puan 0 juga menerima rawatan infusi manitol kerana mengalami edema di
sereberal. Ubat ini adalah ubat potassium wasting diuretic daripada kumpulan
A. loop diuretic.
B. thiazide diuretic.
C. osmotic diuretic.
D. collecting duct diuretic.
10 SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
29. Puan D berisiko tinggi untuk mendapat ____ kesan sampingan ubat
manitol.
A. hipokalemia
B. hiperkalemia
c. hiponatremia
D. hipernatremia
30. Puan D juga berisiko tinggi untuk mengalami dehidrasi dan tindakan utama
jururawat adalah memantau _______ untuk mengenalpasti masalah
ini.
A. tanda vital
B. turgor kulit
C. selera makan
D. keseimbangan pengambilan dan pengeluaran cecair badan
Soalan 31 hingga 35 berdasarkan senario di bawah.
Puon M, 68 tahun, menghidap diabetes mellitus. Beliau dirawat dengon ubat
antidiabetik.
31. Puan M dipreskripsikan dengan insulin. agen antidiabetik yang perlu diberikan
secara suntikan. Insulin tidak berkesan jika diberi secara oral kerana ia akan
dicerna oleh enzim
A. mikrosom.
B. musin di mulut.
C. pepsin di mulut.
D. pepsin di gaster.
32. Anda perlu menyuntik Puan M setengah jam sebelum makan. Ini adalah
bertujuan untuk mengelakkan
A. hipokalemia.
B. hipoglisemia.
C. hiperkalemia.
D. hiperglisemia.
1 1
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
33. Puan M adalah berisiko tinggi untuk mengalami hiperglisemia sekiranya tidak
mengambil insulin dengan dos yang mencukupi. Tanda gejala 3P untuk
hiperglisemia adalah
I. poliuria.
II. polipepsia.
III. polidepsia.
IV. poliphagia.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
34. Puan M telah juga dipreskripsikan dengan ubat antidiabetik dari jenis
biguanides iaitu
A. glipizide (Minidiab).
B. gliclazide (Diamicron).
C. glibenclamide (Daonil).
D. metformin (Glucophage).
35. Puan M dibenarkan keluar wad. Anda menasihati beliau untuk ubat
antidiabetik dengan makanan. Ini adalah bertujuan untuk
A. mengelakkan iritasi gaster.
B. mengelakkan hiperglisemia.
C. menggalakkan proses penelanan.
D. menggalakkan proses penyerapan.
12
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
Soalan 36 hingga 40 adalah berkaitan dengan senario di bawah.
Encik P mengalami selesema dan batuk sejak tiga hari yang lepas. Hari in; beliau berasa
sesak nafas.Beliau telah dihantar ke unit kecemasan untuk mendapatkan rawatan
36. Selepas melakukan auskultasi dada, doktor mendapati Encik P mengalami
bronkiolconstriction. Ubat yang berkesan untuk merawat bronchoconstriction
yang dialami oleh Encik P adalah
A. salbutamol.
B. beclomethasone.
C. ipratropium bromide.
D. sodium cromoglycate.
37. Anda memberikan ubat untuk merawat bronchoconstriction yang dialami oleh
Encik P secara inhalasi kerana dengan cara ini ubat tersebut berupaya
A. meningkatkan tekanan darah.
B. meningkatkan kadar denyutan jantung.
C. menyebabkan konstriksi saluran darah.
D. bertindak terus ke sistem pernafasan dan kesan sistemik dapat
dihadkan.
38. Doktor menetapkan diagnosa Encik P sebagai mengalami serangan asthma
akut, beliau telah dipreskripsikan dengan ubat kortikosteroid yang bertujuan
untuk
I. mengurangkan inflamasi.
II. mengurangkan hyper responsiveness.
III. melapangkan penyempitan saluran pernafasan.
IV. mengurangkan edema pada mukosa salur pernafasan.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. !, III dan IV
D. II, III dan IV
13
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
39. Selsema yang dihadapi oleh Encik P masih belum reda. Doktor mengarahkan
ubat promethazine yang bertindak sebagai antagonist histamine H1. Ubat ini
memberi kesan
I. vosokonstriksi kapilari nasal.
II. mengurangkan sekresi nasal.
III. mengecutkan membran mukosa nasal.
IV. menggalakkan pengeluaran sekresi nasal.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
40. Kesan sampingan ubat promethazine adalah sembelit. Nasihat kesihatan
yang sesuai berikan kepada Encik P untuk mengelak komplikasi ini adalah
I. bersenam.
II. minum susu sahaja.
III. makan buah-buahan.
IV. makan sayur-sayuran.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
14
SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
Soalan 41 hingga 45 adalah berdasarkan senario di bawah.
Encik S telah menjalani pembedahan di bahagian abdomen dan sedang dirawat rapi di
wad pemulihan dewan bedah. Semasa pembedahan beliau telah diberikan ubat
benzodiazepine dan kini beliau dipreskripsikan dengan ubat pethidine.
41. Ubat benzodiazepine diberikan kepada Encik S sebelum dan semasa
pembedahan kerana ia mempunyai kesan
I. hypnotic.
II. sedative.
III. anxiolytic.
IV. antipsychotic.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
42. Salah satu kesan ubat benzodipine adalah mengantuk. Diantara berikut
berikut yang manakah ubat benzodizapine yang diberikan semasa
pembedahan dan menyebabkan Encik S mengantuk sehingga selepas
pembedahan?
A. Tracium.
B. Norcuron.
C. Zolpidem.
D. Midazolam.
43. Encik S boleh dipulihkan daripada kesan ubat benzodizapine dengan ubat
antidot iaitu
A. nalaxone.
B. vitamin K.
C. flumazenil.
D. protamine sulphate.
15 SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
44. Ubat pethidine dipreskripsikan kepada Encik S selepas pembedahan. Yang
45.
manakah di antara berikut benar mengenai pethidine.
L kumpulan narkotik.
II. memberi kesan analgesik.
11'- bertindak ke atas sistem saraf pusat.
IV. bertindak ke atas sistem saraf periferi di tapak resetor kesakitan.
A- I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
Doktor seharusnya mempreskripsikan ubat ____ kepada Encik S untuk
mengelakkan kesan sampingan mual dan muntah disebabkan oleh
pengambilan pethidine.
A- antidot.
B. antiemetik.
C. anti platelet.
D. antidiarhea.
Soalan 46 hingga adalah berdasarkan senario di bawah
Encik V, 48 tahun seorang ketua eksekulif sebuah syarikat. Beliau mengalami mual,
muntah dan diarhea selepas majlis makan tengah hari bersama kliennya. Beliau adalah
penghidap ulser gastrik sebelum ini.
46. Semasa berada di unit kecemasan, Encik V disyaki mengalami keracunan
makanan dan beliau telah diberi activated charcoal dengan tujuan untuk
A- menyerap toksin.
B. menggalakkan muntah.
C. menyebabkan diarrhea.
D. menyebabkan kesan sedatif.
16 SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
47. Doktor mempreskripsikan loperamide (Immodium ®) kepada Encik V untuk
bertindak sebagai agen antidiarhea seperti di bawah kecuali
A. mengurangkan rembesan cecair & elektrolit ke dalam lumen usus.
B. meningkatkan pengecutan bersegmen usus agar penyerapan air lebih
lengkap.
C. mengubah permebiliti mukosa usus untuk merembeskan sodium dan
air ke kandungan usus.
D. memperlahankan tempoh laluan kandungan usus dengan
mengurangkan peristalsis.
48. Semasa dalam rawatan Encik V mengalami muntah. Ubat yang diberikan
kepada beliau merawat masalah muntah adalah kumpulan
A. laksatif.
B. antipeptik.
c. antiemetik.
D. a ntid ia rhea.
49. Encik V juga seorang penghidap ulser peptik dan mengamalkan pengambilan
ubat anti ulser daripada jenis proton pump inhibitor secara oral iaitu
A. ranitidine.
B. cimetidine.
c. famotidine.
D. omeprazole.
50. Encik V semakin pulih, beliau dibenarkan keluar wad. Anda menasihati beliau
supaya mengambil ubat proton pump inhibitor secara oral tanpa mengunyah
atau menumbuk halus kerana ubat ini
A. hanya bertindak diusus kecil.
B. tidak memberi kesan terhadap ulser di mulut.
C. dalam bentuk kapsul disebabkan terlalu pahit.
D. bertindak untuk menghalang rembesan ion H+ di sel parietal gaster.
17 SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
51. Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs (NSAIDs) mempunyai tiga tindakan
terapeutik utama untuk menghalang penghasilan prostaglandin iaitu
I. analgesic.
II. anti-pyretic
/II. anti-platelet.
IV. anti-inflammatory.
A. I, /I dan 1/1
B. I, II dan IV
c. I, III dan IV
D. 1I,lIldanlV
52. Aspirin dikenali juga sebagai acetylsalicylic acid. Ubat ini boleh
mengakibatkan kesan buruk berikut sekiranaya paras serum salicylate
melebihi 30 mg I dL.
A. Pendarahan.
B. Reye's Sindrom.
C. Hypersensitivity.
D. Salicylism Toxicity.
53. Hydrocortisone adalah kumpulan ubat glucocorticosteroid yang bertindak
untuk merawat inflamasi. la boleh diberikan secara intramuscular. Otot yang
sesuai untuk suntikan ubat ini adalah seperti berikut kecuali
A. deltoid.
B. dorsogluteal.
C. ventrogluteal.
D. vastus lateralis.
54. Ubat steroid juga boleh diambil secara inhalasi. Selepas pengambilan ubat
cara ini, jururawat perlu menasihati pesakit untuk berkumur mulut atau I dan
basuh muka untuk elak infeksi
A. menaik.
B. bersilang.
c. sekunder.
D. nosokomial.
18 SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
55. Cik Rina seorang penuntut, mengalami selsema akibat alahan. Ubat
antihistamine yang boleh dipreskripsikan oleh Doktor kepada beliau supaya
beliau tidak mengantuk dan boleh menghadiri kuliah adalah
A. loratidine.
B. promethazine.
C. diphenhydramine.
D. chlorpheniramine.
56. Encik Dol mengalami jangkitan paru-paru. Beliau telah diberikan antibiotik
yang memberi kesan bakteriosidal. Antibiotik ini berfungsi untuk
A. membunuh bakteria.
B. merencat pertumbuhan bakteria.
C. mengganggu biosentisis dinding sel.
D. berkesan terhadap banyak patogen.
57. Puan Minah mengalami demam dan disyaki mengalami infeksi. Beliau telah
diberi antibiotik vancomycin. Ubat ini bertindak untuk
A. mengganggu sintesis DNA.
B. mengganggu sintesis protien.
C. merencat sintesis dinding sel.
D. menghalang penggunaan bahan untuk pembiakan.
58. Anda dikehendaki memberikan antibiotik cloxacillin kepada Puan B. Label
ubat cloxacillin ialah 500mg/kapsul. Kira amaun ubat yang perlu diberi kepada
Puan B dalam satu hari jika arahan ialah Cloxacillin 1 gm QID.
A. 2 kapsul.
B. 4 kapsul.
C. 6 kapsul.
D. 8 kapsul.
19 SUUT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
59. Nasihat yang perlu diberikan kepada pesakit yang mengambil antibiotik untuk
mengelakkan kejadian antibiotic resistant adalah mengambil
I. mengikut dos yang di arahkan
II. mengikut waktu yang ditetapkan
"I. menghabiskan ubat yang dibekalkan
IV. memberhentikan pengambilan ubat bila tiada demam
A.
I, " dan "I
B.
I, " dan IV
C. I, "I dan IV
D. II, "I dan IV
60. Puan Dina sedang hamil, beliau telah diberikan antibiotik tetracyline. Bayi
Puan Dina terdedah kepada risiko
A. sembelit.
B. dehidrasi.
C. mual muntah.
D. gigi berwarna kekuningan dan rosak.
20
SULIT
DHNF 2002
BAHAGIAN B
Markah: 40
Jawab SEMUA soalan pada buku jawapan yang disediakan.
Soalan 1
SEPTEMBER 2009
Puan Normah, telah menjalani pembedahan dan dipreskripsikan dengan Morphine
50 mg PRN secara suntikan intramuskular (1M).
a. Nyatakan enam assesmen am anda ke atas pesakit sebelum anda menyuntik
(6 markah)
b. Terangkan bagaimana anda mengenalpasti lokasi suntikan di dorsogluteal
dengan betul.
(4 markah)
c. Terangkan lima tindakan anda untuk mengurangkan kesakitan Puan Normah
dalam menerima suntikan.
(10 markah)
21 SULIT
DHNF 2002 SEPTEMBER 2009
Soalan 2
Encik Abu dimasukkan ke wad kerana menghidap kegagalan jantung. Ubat berikut
telah dipreskripsikan:
• Captopril12.5 mg o.d
• frusemide 40 mg b.d.
a. Kira amaun ubat Captopril yang perlu diberi jika wad stok ialah Captopnl 25
mg I tablet. Tunjukkan proses pengiraan dengan jelas
(4 markah)
b. Kira amaun ubat frusemide yang perlu diberi untuk satu hari jika wad stok
ialah frusemide 20 mg I tablet.Tunjukkan proses pengiraan dengan jelas.
(4 markah)
c. Nyatakan assesmen am yang anda perlu lakukan terhadap Encik Abu
sebelum pemberian ubat oral.
(6 markah)
d. Terangkan kesan tindakan utama Captopril untuk rawatan hipertensif.
(2 markah)
Encik Abu berisiko untuk mendapat kesan sampingan ubat antihipertensif iaitu
postural hypotension.
e. Nyatakan dua tanda dan gejala yang menunjukkan Encik Abu mengalami
postural hypotension.
(1 markah)
f. Berikan tiga nasi hat kepada Encik Abu untuk mengatasi masalah postural
hypotension sebelum beliau keluar wad.
(3 markah)
22 SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful