You are on page 1of 7

RozUmiem niemiecki!

bo aby umie, trzeba rozumie!

Jakie wyrazy nie


maj w niemieckim
liczby mnogiej?
AGNIESZKA DRUMMER - NEWSLETTER

www.metodaAD.pl www.AgnieszkaDrummer.pl
JAKIE WYRAZY NIE MAJ W NIEMIECKIM LICZBY MNOGIEJ? WERSJA 1.0

Wstp

Wszyscy znamy liczb mnog podstawowych sw, np.:

die Frau die Frauen kobieta kobiety

der Mann die Mnner mczyzna mczyni

das Kind die Kinder dziecko dzieci

der Tisch die Tische st stoy

das Bett die Betten ko ka

usw. itd.

Tak, liczb mnog w jzyku niemieckim tworzy si niestety w rny sposb i to


z pewnoci temat na osobny newsletter, ale dzi chc Ci opowiedzie o takich
rzeczownikach, ktre w ogle nie maj liczby mnogiej.

Zacznijmy od rzeczy oczywistych.

1 pierwsza grupa

Imiona i nazwy wasne, nazwy miejscowoci, krajw i kontynentw, rzek, gr


i regionw geograficznych.

A wic nie tworzymy nigdy liczby mnogiej od


np.: Joanna, Peter, Max, Berlin, Deutschland,
Europa, die Spree, der Montblanc, die Karibik,
die Sahara itp.

WWW.METODAAD.PL WWW.AGNIESZKADRUMMER.PL 1
JAKIE WYRAZY NIE MAJ W NIEMIECKIM LICZBY MNOGIEJ? WERSJA 1.0

2 druga grupa

Okrelenia materiaw te uywane s w liczbie pojedynczej (z bardzo


nielicznymi wyjtkami), np.:

der Reis ry

die Wolle wena

das Gummi guma

das Mehl mka

das Wasser woda

der Honig mid

der Zucker cukier

die Milch mleko

die Erde ziemia

das Leder skra

das Blut krew

das Fleisch miso

das Eisen elazo

das Gold zoto

Jeli chcemy wic np. mwi o rnych miodach czy mkach, to powiemy:

die Honigsorten rodzaje/ typy/ gatunki miodu

die Mehlsorten rodzaje/ typy/ gatunki mki

die Sorte, die Sorten rodzaj, rodzaje, typ, typy, gatunek, gatunki

WWW.METODAAD.PL WWW.AGNIESZKADRUMMER.PL 2
JAKIE WYRAZY NIE MAJ W NIEMIECKIM LICZBY MNOGIEJ? WERSJA 1.0

3 trzecia grupa

Pojcia abstrakcyjne. Rwnie w jzyku polskim raczej nie uywamy liczby mnogiej
w przypadku np.:

der Durst pragnienie

der Hass nienawi

der Hunger gd

der Mut odwaga

der Neid zazdro

der Sinn sens

die Eile popiech

die Gesundheit zdrowie

die Kindheit dziecistwo

die Liebe mio

die Treue wierno

die Musik muzyka

die Ruhe spokj

das Glck szczcie

das Gedchtnis pami

der Tod mier

das Christentum chrzecijastwo

der Optimismus optymizm

das Bewusstsein wiadomo

die Erziehung wychowanie

die Begeisterung zachwyt

WWW.METODAAD.PL WWW.AGNIESZKADRUMMER.PL 3
JAKIE WYRAZY NIE MAJ W NIEMIECKIM LICZBY MNOGIEJ? WERSJA 1.0

4 czwarta grupa

W przypadku rzeczownikw ywcem utworzonych z czasownikw rwnie nie


istnieje liczba mnoga, mwi tu o drugiej kolumnie tabeli:

czasownik rzeczownik tumaczenie istnieje te tumaczenie


arbeiten das Arbeiten pracowanie die Arbeit praca
fahren das Fahren jedenie die Fahrt jazda
schlafen das Schlafen spanie der Schlaf sen
reisen das Reisen podrowanie die Reise podr
laufen das Laufen bieganie der Lauf bieg
gehen das Gehen chodzenie der Gang chd
springen das Springen skakanie der Sprung skok

Nie maj liczby mnogiej take rzeczowniki utworzone od przymiotnikw i imiesoww


(wiem, e imiesw to okropne sowo. Po ludzku mwic to ta trzecia forma czasownika
w czasie przeszym, np. sehen sah gesehen: gesehen to wanie imiesw czasu
przeszego):

przymiotnik lub imiesw tumaczenie rzeczownik


rot czerwony das Rote
schwarz czarny das Schwarze
gelb ty das Gelbe
gut dobry das Gute
schn adny das Schne
gesehen zobaczony das Gesehene
gelesen przeczytany das Gelesene

WWW.METODAAD.PL WWW.AGNIESZKADRUMMER.PL 4
JAKIE WYRAZY NIE MAJ W NIEMIECKIM LICZBY MNOGIEJ? WERSJA 1.0

5 pita grupa

Wiele zjawisk atmosferycznych i meteorologicznych nie ma liczby mnogiej, np.:

der Nebel mga

der Regen deszcz

der Schnee nieg

die Gltte lisko (drg)

die Hitze upa

die Klte chd

die Wrme ciepo

die Trockenheit sucho

6 szsta grupa

Pojcia zbiorowe, a wic okrelajce ca grup jakich rzeczy lub osb, np.:

die Polizei policja

das Vieh bydo

das Obst owoce

das Gepck baga

die Menschheit ludzko

die Ernhrung odywianie

das Getreide zboe

der Mll mieci

WWW.METODAAD.PL WWW.AGNIESZKADRUMMER.PL 5
JAKIE WYRAZY NIE MAJ W NIEMIECKIM LICZBY MNOGIEJ? WERSJA 1.0

P.S.

Zapamitaj!

Rwnie sowo der Unterricht (zajcia, lekcja)


nie ma liczby mnogiej.

Jak wic powiedzie Mam jeszcze 2 lekcje.?

Jeli s to lekcje np. w szkole, to powiemy:


Ich habe noch 2 Stunden (Unterricht).,
a jeli jest to np. kurs jzykowy po szkole albo
korepetycje, to powiemy:
Ich habe noch zweimal Unterricht.

Do usyszenia wkrtce!

Pozdrawiam serdecznie,

Agnieszka Drummer

Zapraszam rwnie na mj
opatologiczny kurs
niemieckiego online dla
pocztkujcych:

www.metodaAD.pl

www.AgnieszkaDrummer.pl

WWW.METODAAD.PL WWW.AGNIESZKADRUMMER.PL 6