You are on page 1of 4

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BORANG KEBERHASILAN
TAHUN 2017

NAMA PYD HAMSIAH BT YAN GRED JAWATAN


NO.K.P. '691128135760 TEMPAT
JAWATAN PK HEM BERTUGAS

PENILAIAN
BIDANG TUGAS NO SASARAN KEBERHASILAN
PERTAMA

Memastikan pemeriksaan mengejut disiplin dilakukan 4 kali


Pengurusan 1
setahun oleh badan disiplin sekolah.
90
Memstikan purata peratus kehadiran murid ke sekolah meningkat
2
daripada 90% kepada 95%.
90
memastikan peratus kehadiran murid mencapai 92% setiap
3 90
bulan.
Memastikan kantin sekolah meningkat daripada gred B kepada
4 85
gred A
Memastikan tahap kebersihan kantin sekolah kekal pada gred A
5
dan menepati peraturan yang telah ditetapkan.
85
Mengurangkan kes salaah laku murid daripada 25% kepada
6
05%.
90
Memastikan latihan kecemasan kebakaran di sekolah
7
dilaksanakan pada bulan Februari 2017.
80
Memastikan 95% murid-murid mendapat pendedahan tentang
8 60
bahaya dadah melalui program Anti Dadah.
Memastikan 2 sesi gotong royong membersihkan kawasan
9 sekolah bagi membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes 80
dilaksanakan sebelum November 2017.
Memastikan semua guru kelas mengemas kini Buku Rekod
10
Kedatangan murid pada minggu pertama setiap bulan.
90
Memastikan kadar ponteng kelas menurun sebanyak 2%
11 90
berbanding tahun sebelumnya.
Memastikan semua fail unit HEM diurus dengan sempurna dan
12
lengkap mengikut senarai semak yang telah ditetapkan.
90
Memastikan 2 program peningkatan sahsiah murid di peringkat
13 90
sekolah dilaksanakan sebelum oktober 2017.
Memastikan 100% maklumat pelajar yang layak mendapat
14
KWAPM dilengkapkan sebelum April.
95
Memastikan 3K (kebersihan, keceriaan dan keselamatan)
15 90
berjalan mengikut ketetapan.
Menjalankan pertandingan kebersihan tandas antara Aras
16
Bangunan.
90
Memastikan 100% muird-murid mendapat sekurang-kurangnya
PDP 1 gred B dalam Subjek Bahasa Melayu Pemahaman dan 80
Penulisan.
Memastikan sekurang-kurangnya 10 orang murid dari 6 Arif
2
mendapat A dalam kedua-duaa kertas Bahasa Melayu.
85
Memastikan penurunan murid linus 5% untuk setiap kelas Tahap
3 85
1.
Menjalankan PLC untuk subjek Bahasa melayu menepati tarikh
4
yang telah ditetapkan.
60
Menjalankan Kelab Bahasa Melayu pada setiap hari Rabu
KoKurikulum 1
selama 2 jam.
85
Memastikan kehadiran murid kelab bahasa melayu 95% pada
2 85
setiap bulan.
Tugas Sampingan 1 Ahli STU Daerah Kuching. 60
2 Ahli PIBG Sekolah. 80
Pemeriksa kertas Bahasa Melayu UPSR peringkat Kebangsaan
3
_ Lantikan Lembaga Peperiksaan Malaysia.
60

Tarikh Dicetak: 11/23/2017


BILANGAN SASARAN 25
JUMLAH MARKAH 2065
PERATUS PENCAPAIAN 82.60
SKOR 4
PENGESAHAN
T/TANGAN & TARIKH PENILAIAN PERTAMA PENILA

PP1 ENCIK ISMAIL BIN BUJANG

PP2 CIK NORSIAH BINTI SEPAWI

PYD
HAMSIAH BT YAN

Tarikh Dicetak: 11/23/2017


DG44

SK SG STUTONG, KUCHING

PENILAIAN MELEBIHI
CATATAN
AKHIR SASARAN

Tarikh Dicetak: 11/23/2017


0 2
0 200
#DIV/0! #DIV/0!
###
PENGESAHAN
PENILAIAN AKHIR

Tarikh Dicetak: 11/23/2017