You are on page 1of 4

10 Implantolgia

Dr. Gspr Lajos

A CSONTPTLS FVROSA
BUDAPEST
Nemzetkzi Csontptl Tudomnyos
Konferencia - Dental World 2017
A Dental World 2017 rendezvnyei kztt, a Digital Dental Show keretben, szerepelt egy olyan
tmakr s konferencia, amely eddig - eurpai szinten - sehol nem kerlt megrendezsre.
Ez pedig az j csontptl anyag, a BoneAlbumin egyre nagyobb mret sikerre ptve -
tbb ms tmakrrel kibvtve - kerlt a tudomnyos programba. Az eladk kztt olyan
nemzetkzi szinten elismert, rangos eladk fogadtk el a meghvst, akik az implantolgia, a
szjsebszet szakterletn valban a vilgsznvonalat kpviselik.

Kzttk az Egyiptomi Implantolgiai Trsasg, az Izra- rendelkez OrthoSera cg nemzetkzileg is pratlan kuta-
eli Protetikai Trsasg, a Brit Implantolgiai s Protetikai tsi s szakmai tevkenysgnek ksznhet.
Akadmia Tudomnyos Bizottsgnak az elnke, a g- Dr. Gspr Lajos eladsnak tmja: A csontmegmunk
rg s olasz Biomedical Engineering kutatsok vilghr ls s csontaugmentci fontossga az implantolgi
professzora, Svjcbl a biomaterial vezet kutatja, aki ban. BoneAlbumin s mgneses kalapcs egyttes alkal
a szervezetbe bepthet bioanyagok kutatsval fog- mazsnak tapasztalatai.
lalkozik, Bulgribl pedig egy egszen jszer kutatsi
program vezetje jtt el Budapestre. A tudomnyos kon- Az elads rvid kivonata:
ferencia legfontosabb megllaptsait az eladk rvid A BA (BoneAlbumin) human allograft egy csontptlsra
letrajzi bemutatsval, valamint az eladsuk ssze- alkalmas anyag, mely granultum, blokk, illetve Cad-Cam
foglaljval szeretnnk kzreadni a magyar szakmai k- blokkok formjban ll rendelkezsre. Az MM (Mgneses
znsg szmra. kalapcs) elektromos vezrlssel mkdtetett osteotom.
A kt mdszer egyttes alkalmazsa j lehetsget bizto-
st a csontptlsban.
Dr. Gspr Lajos igazgat,
Gspr Medical Center, Budapest Az MM-et 2014. 10. 01.2017. 04. 01. kztt alkalmaztuk,
419 beteg esetben, s segtsgvel 835 implanttumot
A Csontptl Nemzetkzi Tu- helyeztnk be. Az MM-et s BA forgcsot 102 beteg ese-
domnyos Konferencia prog- tben alkalmaztuk. A beavatkozsok sorn fogeltvoltst,
ramfelelse dr. Gspr Lajos, alveolus prezervcit s azonnali implantcit, csontt-
az orvostudomny kandidtusa mrtst, horizontlis s vertiklis csontexpanzit, sinus
volt. Megnyitjban kszntt- liftinget, cisztafeltltst vgeztnk.
te a kivtelesen magas rang Az osteotom segtsgvel a D4-es csonttmrsgbl D3-
nemzetkzi eladgrdt s a as, a D3-as-bl pedig D2-es hozhat ltre. A BA a beteg
hallgatsgot, egyben a hzi- sajt vrvel keverve jl kezelhet masszaknt applikl-
gazda szerept is betlttte. hat. A mttek sorn tbb alkalommal az implantci-
Nagy rmmel emltette, hogy a kor csontmintt vettnk, ennek szvettani rtkelse
csontptls fvrosa Budapest bemutatja az ltalunk alkalmazott mdszer csontosodsi
lett, s nemcsak ezen a napon, s mindez a magyar fog- eredmnyeit. Csont sztvlasztsa MM-mel, a forgcso-
szati, szjsebszeti s implantolgiai szakma elismers- ls csontvesztesg nlkl csontprezervcival tr-
nek is tekinthet. Ez jelents rszben dr. Lacza Zsombor tnik. Csonthasts knny s precz mdon vgezhet,
ortopdsebsz s tudomnyos kutat vilgsznvonal kimoss nlkl. A BA-t nem kell fecskendbe tlteni, t-
tevkenysgnek, valamint a fknt magyar gykerekkel mrthet, alakthat, formzhat. 6 hnap mlva, ese-
XIV. vfolyam, 2017. 2. szm 11

tenknt D4, mskor D3 vagy D2 kemnysg, l csont ket raktroz s szabadt fel, melyek a sebgygyuls pro-
keletkezik, mely kedvez klinikai tulajdonsgokat mutat. liferatv, exsudatv stdiumban kapnak szerepet, illetve
Amikor implantci esetn a csont keskeny, vkony vagy gyulladst gtl citokineket is, melyek a szvetformlds
puha, akkor kiemelten fontos a meglev kevs csont pre- kezdett szablyozzk.
zervcija. Specilis csontmegmunkl eszkzk szks- A PRF koncepcijnak tovbbfejlesztse az alacsony se-
gesek, mint az MM, s elnys tulajdonsgokkal rendelke- bessggel trtn centrifuglsban ll, mely emeli a le-
z csontptlra van szksg. ukocitk szmt, a nvekedsi faktorok mennyisgt, s
Eddigi tapasztalataink szerint a vkony, keskeny, puha fokozza a mtrixtulajdonsgokat. gy kt j protokoll vlt
csont esetben az MM, a Straumann s SGS implanttu- elrhetv: az Advanced (azaz tovbbfejlesztett) PRF
mok, valamint a BA egyttes alkalmazsval szereztnk => A-PRF s az Injectable (azaz az injektlhat, fecsken-
kedvez tapasztalatokat (95% sikeressg). dezhet) PRF=> i-PRF. A preparlt A-PRF-bl membrn is
kszthet, kombinlhat csontptl anyagokkal, illetve
i-PRF-fel is.
Dr. Joseph Choukroun A PRF alkalmazsnak javasolt indikcis terletei: den-
Franciaorszgbl rkezett toalveolris sebszet (alveolus-prezervci, augment-
ci, sinus-elevatio, fogszati implantci), a parodonto-
Eladsnak tmja a beteg sa- lgia klnbz terletei (regeneratv sebszet, rekonst-
jt vrbl centrifuglsi elj- ruktv sebszet), valamint a brgygyszat, fl-orr-g-
rssal ksztett specilis anyag gszet s a plasztikai sebszet. Az i-PRF hasznlata,
s eljrs: PRF technolgia s mivel sok embrionlis ssejtet is biztost, egyb szvet-
csontaugmentci. (Choukroun regenercis eljrsban, mint porc, n, csont, lgyszvet,
doktor technikai okokbl elad- s nem utolssorban arceszttikai beavatkozsok alkal-
st az Implantolgia szekciban mval is javasolt.
tartotta meg.) Az eddigi kt centrifugtum (A-PRF s i-PRF) a 2017 mr-
ciusi IDS killtson jonnan bemutatott tovbbi nggyel
Eladsban tbbek kztt elmondta, hogy a sebgy- (i-PRF+, I-PRFM, A-PRF Liquid, L-PRF) bvlt.
gyuls elsegtsnek egyik leghatsosabb, korsze-
r mdja a vrben lev nvekedsi faktorok fokozott
felhasznlsa. Az egyik els lpcs ebben az irnyban Dr. Vasilena Ivanova Bulgribl
a Platelet Rich Plasma (PRP), a trombocitban gazdag
plazma alkalmazsa volt (Marx, 1998). A Platelet Rich
rkezett, a Plovdivi Egyetem
Fibrin (PRF) az elbbi mdszer tovbbfejlesztett, an- Szjsebszeti Klinikjrl
nak msodik genercijt jelenti. A PRP s a PRF kztti
klnbsg, hogy mg az elbbiben nincs fibrin s csak Eladsnak tmja: Alveolus
kevs fehrvrsejt van, addig a PRF fibrinben s leukoci- megrzs BoneAlbuminnal. Tr
tkban is ,,gazdag. fogatbeli dimenzivltozsok s
szvettani trtnsek. (Esetta-
nulmny)

Eladsban az albbiakra
trt ki: A fog elvesztse utn
az alveolus csontja felsz-
vdsi s jra alakulsi fo-
lyamaton megy keresztl. Az
alveolusprezervci egy olyan sebszeti technika,
amely konzervlja az alveolus felptst, s meg-
elzi a kemny szvetek sszeesst. Ez cskkenti a
jvben a csontptl eljrsok szksgessgt. Ma-
napsg a sebszeti gyakorlatban az j csontallograf-
A PRF mdszert dr. Joseph Choukroun (sebsz, aneszte- tok gretes eredmnyeket mutatnak, egyb csont-
ziolgus, fjdalomspecialista) dolgozta ki 2001-ben, mely ptl anyagok htrnyainak kikszblsvel. Ennek
mr az egsz vilgon elterjedt. Elksztshez a pciens az esettanulmnynak az a clja, hogy megvizsglja
sajt vns vre szksges, melyet vralvadsgtlk hoz- a trfogatbeli dimenzivltozsokat s a szvettani
zadsa nlkl centrifuglnak. A termszetes koagulcis gygyulsi eredmnyeket a fogeltvolts utn, s az
folyamat eredmnye egy leukocitkban s trombocitk- alveolus megrzst csontalbuminnal.
ban gazdag fibrinalvadk. Az ers fibrinhl extracellulris Esettanulmny: Egy 37 ves frfi pciens fogeltvo-
mtrixknt szolgl, a fibrinbe begyazdott s koncentr- ltsra tlt, ellts nlkli rlfoggal jelentkezett. Az
ldott leukocitk s trombocitk nvekedsi faktorai pedig rzstelents beadsa eltt 3D lekpezst vgeztek a
lassabban szabadulnak fel, s tovbb hatnak. A PRF nem- Trios intraorl szkennerrel, s virtulis tanulmnyi min-
csak nvekedsi faktorokat, hanem gyulladsos citokine- tt ksztettek. Az atraumatikus fogeltvolts utn a
12 Implantolgia

mukoperiosztelis lebenyt elemeltk. A msodik szken- oszteotm oldalon s az implanttum besllyesztsnek


nels sorn az alveolus csontjt kpeztk le. Csontal- segtsgvel, hogy az arcreg alkalmazkodni tudjon az j
bumint ksztettek el, s belehelyeztk a sebbe, majd krlmnyekhez, s j csontot kpezzen az implanttu-
PRF membrnnal fedtk. A mukoperiosztelis lebenyt mok krl, az arcreg alapjnak megemelse nlkl (SFA).
visszahelyeztk s sszevarrtk. 4 hnappal ksbb Eredmnyek kztt emltette, hogy a CBCT felvtelek j
a mukoperiosztelis lebenyt jra elemeltk, s a Trios csont formldst mutattk az implanttumok krl, ami
intraorlis szkennerrel 3D-be beolvastk. Csontmin- egyezett a szveti kpanalzissel.
tt nyertek trepnfrval a szvettani elemzshez, s Egyik pciens arcrege sem mutatott gyulladsos jeleket.
egy fogszati implanttumot helyeztek be. A szvettani Az implanttumok stabilitsi egytthat rtke 63 s 71
eredmnyek s a pontos, nem invazv mdszerrel nyert kztt volt a stabilitsmr eszkz mrse alapjn, ami
3D szkennelt eredmnyek is azt mutatjk, hogy a csont nagy implanttumstabilitst bizonytott. A kvetkeztet-
albumin sikeresen hasznlhat alveolusmegrz elj- sekben kitrt arra, hogy az IPG technika (amikor az arc
rsknt. regbe egy membrnbl kszlt lggmbt emelnk be,
majd ezt megtltjk csontptlval, s ebbe kerl az imp-
lanttum) gretes eredmnyeket mutat, ami megbzhat
Prof. Ioannis Georgakopoulos alternatvnak tekinthet az SFE (Sinus Floor Elevation)
Grgorszgbl rkezett eljrssal szemben.

Grg, olasz, amerikai, nmet


egyetemek s trsasgok nem- Dr. Ahmed Halim Ayoub az Egyiptomi
zetkzi eladja. A Biomaterials
s Engineering professzora.
Implantolgiai Trsasg elnke
Eladsnak tmja: Az esztti
Eladsnak tmja: Azonnali kai eredmnyek optimalizls
implantci a szinuszba allo nak jszer megkzeltse.
grafttal, szinuszalap emelse
nlkl. Eladsnak rvid sszefoglal-
sa: a pciensek magas eszttikai
Eladsnak rvid sszefoglal- elvrsaik miatt nagy kvetel-
sa: Clja az implanttum s a graft gyors behelyezse az mnyeket tmasztanak a keze-
arcreg membrnjnak szndkosan trtn perforci- lsi tervvel szemben, klnsen
jakor a szinusz regbe, bizonyos klinikai protokollok el- a kompromittlt szitucikban.
vgzse utn az arcreg alap emelse (SFE) nlkl. Anya- Habr az jabb anyagoknak
gok s mdszerek sorn kitrt arra, hogy 18 pcienst vizs- nagymrtkben javult a kiszmthatsga, a lgyrszek
gltak, 39 s 68 v kztt (7 n, 11 frfi), akiknl a fels ll- s a kemnyszvet kezelse alapvet szerepet jtszik, ha
csontban rehabilitcira volt szksg kivehet fogsor nl- az eszttikus terleten dolgozunk. A f cl a termsze-
kl. A pcienseknek sszesen 28 darab implanttum be- tes lgy- s kemnyszveti felpts megrzse. Ezek a
helyezst ajnlottk fel lehetsgknt (17-et a bal oldali, javasolt technikk illusztrljk a lgy- s kemnyszvet
11-et a jobb oldali arcreg felli rszen). Mindenkit tjkoz- kezelsek fontossgt az eszttikailag ersen rintett te-
tattak a klinikai eljrssal kapcsolatban s alrattattk az rleteken. A BoneAlbumin jelentsen javtja az eszttikai
rsbeli hozzjrulst. A Patras Egyetem Etikai Bizottsga znban az implantcis kezelsek tfog eredmnyt.
hagyta jv a tanulmnyt. A javasolt klinikai protokollnak
megfelelen minden implanttumot behelyeztek lebeny
nlkli megkzeltsbl, s tlptek az arcregbe, szn- Dr. Hassan Maghaireh az Egyeslt
dkosan tszaktva a Schneider membrnt. A koncentrlt
nvekedsi faktorok (CGF & CD 34+ ssejtek) OrthoSera al-
Kirlysgbl rkezett
lografttal kombinlt alkalmazsa olyan mdon kszlt az A Brit Implantolgiai s Prote-
tikai Akadmia Tudomnyos Bi-
zottsgnak az elnke.

Eladsnak tmja: A vgleges


eszttika elrse az implant
cis fogszatban: kiszmthat
irnytott csontregenerci a
frontrgiban.

Eladsban kifejtette, hogy a


frontterleteken az implanttumok behelyezse, a s-
rlt vagy hinyz fogak ptlsa nhny nagyon fontos
elemzst ignyel, helyes, hromdimenzis elhelyezst,
XIV. vfolyam, 2017. 2. szm 13

tovbb kiegszt csont- s lgyszvet-kezels is


szksges. Valjban, ha a kezelst nem megfelelen
vgezzk el, akkor nagy a kockzata annak, hogy nem
lesznk elgedettek az eszttikai vgeredmnnyel,
mert az nyszl nem kvnt mdon visszahzdik, s
fekete hromszgek jelennek meg a fogak kztt az in-
terdentlis papillk apiklis irnyba trtn vndorlsa
miatt. Amennyiben gondosan jrtunk el a csontregene-
rcis technikk alkalmazsa, a lgyszvet megfelel
kezelse, tovbb az implanttum helyes behelyezse
sorn, az garantlja a kockzatok jelents cskkentst
s a kiszmthat eszttikai eredmnyt, mind a szl
foghinyok, mind a teljes fronthiny rehabilitcijnak
esetben. Tovbb az implanttum krli lgyrszek
helyes fogptlstani kezelse segt optimalizlni az j
implanttumon elhorgonyzott fogptls tervt s kr-
vonalt, fenntartja az eszttikai znban az implant-
tum rzsaszn-fehr eszttikjt. Ez az elads a mai
Dr. Eitan Mijiritsky Izraelbl rkezett,
napig bizonytkokon alapul gyakorlati klinikai strat- az Izraeli Protetikai Trsasg elnke
gikat mutatott be, amelynek az a clja, hogy az imp-
lanttumos fogptlsok tkletes harmnit nyjtsa- Eladsa: A teljes digitlis ter
nak a krnyez fogakkal, a lgy- s kemnyszvetekkel vezs koncepcija. A fogptls
egyarnt. ltal irnytott implanttum be
helyezse.
Eladsban kitrt arra, hogy
Dr. Gianni Pertici Svjcbl rkezett, a komplex implantcis eset
a pisai s londoni egyetemek elksztsnek legfontosabb
fzisa a pontos preoperatv di-
biomaterial kutatja agnzis, a kezelsi clok s az
eset korltainak a megrtse.
Eladsa: Innovatv graft a Az eset digitlis modellezs-
csontregenercirt. vel s szoftverek segtsgvel trtn digitalizlssal
Eladsnak rvid ssze- a klinikus elre kiszmthatja az anatmiai llapotokat
foglalsa: a hidroxi-apatit s az okklzis korltokat. Lehetv teszi a klinikus
(HA)-ot, a szarvasmarhacsont szmra, hogy a tervezett 3D-s implanttumot the-
xenograftokat, a poli (L-lakt- lyezze a szoftvertl a mtti terletre, elre megter-
id-co--kaprolakton) (PLCL) s vezze a helyrelltott fogakat az okkluzlis relcihoz
RGD-tartalm kollagn frag- s az optimlis beltetsi pozcihoz kpest, hogy el-
mensekkel vontk be a mechanikai tulajdonsgok, a re elksztse a CAD/CAM ideiglenes ptlst, s dnt-
hidrofilits, a sejtadhzi s az oszteogenits nvel- sn a mtti s protetikai protokollokrl, mint pldul
shez azzal a cllal, hogy j sszetett anyagot dolgoz- a ksi s az azonnali terhelsrl, egy hagyomnyos
zanak ki a csontszvet tervezshez. lebennyel s lebeny nlkli implantcis mttet k-
A vz mikrostruktrt in vitro krlmnyek kztt vizs- veten. De mi a helyzet a rendelkezsre ll intraorlis
gltk krnyezetpsztz elektronmikroszkp (ESEM) szkennerek pontossgval az orlis implantolgiban?
analzissel s mikrotomogrfia segtsgvel, mikzben Vajon ott tartunk mr? A prezentci sorn a relevns
a mechanikai tulajdonsgokat kompresszis tesztekkel s a legfrissebb irodalmat, valamint a tnyleges k-
vizsgltk. Ezenkvl humn osteosarcoma sejtvonalak vetkeztetseket mutatta be nhny sszetett klinikai
(SAOS-2 s MG-63) felhasznlsval a hromdimenzis esettel.
vz bels szerkezetn belli sejtkapcsoldst s -nve-
kedst is igazoltk. Szabvnyos ISO in vivo biokompati- A konferencia nagyon sok jdonsgot hozott, az egyik leg-
bilitsi vizsglatokat vgeztek modell llatokon, mg a fontosabb megllaptsa az volt, hogy a csontptls az
termk hatkonysgnak rtkelsre humn csontre- implantolgia egyik legnagyobb jelentsg sarokkve.
genercikat vgeztek. Az ellltott csontszvet az t- Fontos a tervezs gondos kivitelezse, s ennek a jelen-
lagos kortiklis, nem ultrakompakt csonthoz hasonl t- tsge egyre n. Az allograft s klnsen a BoneAlbumin
lagos mikrostruktrt mutatott, tlagosan 27%-ban nyi- az eltelt vek alatt egyre nagyobb figyelmet rdemel, az
tott porozitssal s egy megfelelen merev szerkezettel, elrt eredmnyek egyre biztatbbak, s joggal irnyul a fi-
amely a beltets utn jobb osszeointegrcit biztost. gyelem az implantolgiban ennek az anyagnak az egyre
Minden eredmny azt hangslyozza, hogy ez a vz else- szlesed felhasznlsa fel. Ebben a magyar implanto-
gti a csontregenercit s rdekes klinikai eredmnyeket lgusok az lvonalban jrnak, nem vletlen, hogy ezen a
mutat. napon a csontptls fvrosa Budapest lett.

You might also like