You are on page 1of 14

Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 144/2017 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane n unitile de poliie ale Ministerului
Afacerilor Interne i a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane n unitile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum i
ncetarea aplicabilitii unor dispoziii din Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
154/2004 privind activitile de educaie fizic i sport n Ministerul Afacerilor Interne
Text publicat n M.Of. al Romniei.
n vigoare de la 22 noiembrie 2017
n temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile
i completrile ulterioare, ministrul afacerilor interne emite urmtorul ordin:

Art. I. -
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane n
unitile de poliie ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
702 i 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, dup litera c) se introduce o nou liter, litera c1), cu urmtorul cuprins:
"
c1) proba, normele i baremele pentru evaluarea performanei fizice, prevzute n anexa nr. 31;".
2. La articolul 2, dup litera o) se introduce o nou liter, litera p), cu urmtorul cuprins:
"
p) Tabel centralizator cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanei fizice
la concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal pentru nevoile MAI,
precum i pentru ocuparea posturilor vacante, prevzut n anexa nr. 27."
3. n anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (4), litera a) se abrog.
4. n anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(5) Verificarea ndeplinirii criteriului prevzut la alin. (4) lit. b) se realizeaz cu ocazia examinrii
medicale."
5. n anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (4), litera a) se abrog.
6. n anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(6) Verificarea cerinelor prevzute la alin. (3) lit. b) i alin. (4) lit. b) se realizeaz cu ocazia examinrii
medicale."
7. n anexa nr. 3, la articolul 1, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i (4), cu
urmtorul cuprins:
"
(3) Evaluarea performanei fizice a candidailor pentru admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal pentru nevoile MAI se face potrivit probei, normelor i baremelor prevzute n anexa nr.
31.
4) La evaluarea performanei fizice a candidailor pentru admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal pentru nevoile MAI, nu se admit contestaii."
8. n anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"

Art. 28. -
(1) Evaluarea performanei fizice se face potrivit probei, normelor i baremelor specifice prevzute n anexa
nr. 31."
9. n anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (2) se abrog.
10. n anexa nr. 3, la articolul 39, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"

Art. 39. -
(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecrei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de
promovare a fiecrei probe de concurs este minimum 7,00.
(2) Proba de evaluare a performanei fizice se promoveaz potrivit prevederilor din anexa nr. 31."
11. n anexa nr. 3, articolul 50 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"

Art. 50. -
(1) Proba de evaluare a performanei fizice se apreciaz i se noteaz potrivit normelor i baremelor
specifice prevzute de anexa nr. 31, care se afieaz i se aduc la cunotina candidailor naintea nceperii
probelor.
(2) Rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanei fizice se consemneaz n
tabelul centralizator prevzut n anexa nr. 27."
12. Dup anexa nr. 3 se introduce o nou anex, anexa nr. 31, avnd cuprinsul prevzut n anexa nr. 1 la
prezentul ordin.
13. Dup anexa nr. 26 se introduce o nou anex, anexa nr. 27, avnd cuprinsul prevzut n anexa nr. 2 la
prezentul ordin.

Art. II. -
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane n
unitile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
931 i 931 bis din 18 noiembrie 2016, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, dup litera c) se introduc dou noi litere, literele c1) i c2), cu urmtorul cuprins:
"
c1) proba, normele i baremele pentru evaluarea performanei fizice pentru candidaii la concursurile
pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru nevoile MAI, precum i
pentru ocuparea posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu personal militar, cu excepia candidailor la
concursurile de admitere pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen sau la
concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevzute n statele de organizare ale acestuia i ale
unitilor subordonate, sunt prevzute n anexa nr. 31;
c2) proba, normele i baremele pentru evaluarea performanei fizice pentru candidaii la concursurile
pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru nevoile MAI, pe
locurile repartizate formrii iniiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen, precum i pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului
General pentru Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate acestuia, prevzute a fi ncadrate cu
personal militar, sunt prevzute n anexa nr. 32."
2. La articolul 2, dup litera o) se introduc dou noi litere, literele p) i q), cu urmtorul cuprins:
"
p) Tabel centralizator cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanelor
fizice la concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt ale MAI care pregtesc personal militar
pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale a personalului militar, precum i pentru ocuparea
posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu personal militar, cu excepia celor din statele de organizare
ale Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate acestuia, prevzut n
anexa nr. 27;
q) Tabel centralizator cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanelor
fizice la concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru
nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen, precum i pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale
Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate acestuia, prevzute a fi
ncadrate cu personal militar, prevzut n anexa nr. 28."
3. n anexa nr. 2 la articolul 7 alineatul (1), litera b) se abrog.
4. n anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
c) s nu aib semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaie, n inuta de var; criteriul
specific nu se aplic pentru candidaii pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen;".
5. n anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) Verificarea cerinei prevzute la alin. (1) lit. c) se realizeaz cu ocazia examinrii medicale."
6. n anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaie, n inuta de var; criteriul
specific nu se aplic pentru rechemarea n activitate n cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen sau n cadrul unitilor subordonate acestuia;".
7. n anexa nr. 2, la articolul 10 alineatul (1), litera a) se abrog.
8. n anexa nr. 2, la articolul 10 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaie, n inuta de var; criteriul
specific nu se aplic pentru ncadrarea direct n cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen
sau n cadrul unitilor subordonate acestuia;".
9. n anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) Verificarea cerinei prevzute la alin. (1) lit. b) se realizeaz cu ocazia examinrii medicale."
10. n anexa nr. 3, la articolul 1, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i (4), cu
urmtorul cuprins:
"
(3) Evaluarea performanei fizice a candidailor pentru admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal pentru nevoile MAI se face potrivit probei, normelor i baremelor prevzute n anexa nr.
31 sau, dup caz, n anexa nr. 32.
(4) La evaluarea performanei fizice a candidailor pentru admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal pentru nevoile MAI, nu se admit contestaii."
11. n anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 28. -
(1) Evaluarea performanei fizice se face potrivit probei, normelor i baremelor specifice prevzute de
anexa nr. 31 sau, dup caz, de anexa nr. 32."
12. n anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (2) se abrog.
13. n anexa nr. 3, la articolul 39, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"

Art. 39. -
(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecrei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de
promovare a fiecrei probe de concurs este minimum 7,00.
(2) Proba de evaluare a performanei fizice se promoveaz potrivit prevederilor anexei nr. 31 sau, dup caz,
anexei nr. 32."
14. La anexa nr. 3, articolul 50 se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 50. -
(1) Proba de evaluare a performanei fizice se apreciaz i se noteaz potrivit normelor i baremelor
specifice prevzute de anexa nr. 31 sau, dup caz, de anexa nr. 32, care se afieaz i se aduc la cunotina
candidailor naintea nceperii probei.
(2) Rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanei fizice se consemneaz n
tabelul centralizator prevzut n anexa nr. 27 sau, dup caz, n anexa nr. 28."
15. Dup anexa nr. 3 se introduc dou noi anexe, anexele nr. 31 i 32, avnd cuprinsul prevzut n anexele nr.
3 i 4 la prezentul ordin.
16. Dup anexa nr. 26 se introduc dou noi anexe, anexele nr. 27 i 28, avnd cuprinsul prevzut n anexele
nr. 5 i 6 la prezentul ordin.

Art. III. -
Anexele nr. 1-6 fac parte integrant din prezentul ordin.

Art. IV. -
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 154/2004
privind activitile de educaie fizic i sport n Ministerul Afacerilor Interne, cu modificrile i completrile
ulterioare*), i nceteaz aplicabilitatea n ceea ce privete probele, normele i baremele stabilite pentru
verificarea performanelor fizice ale candidailor la admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc
personal pentru nevoile MAI, precum i ale candidailor recrutai n vederea ocuprii prin concurs a
posturilor vacante.
*) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 154/2004 privind activitile de educaie fizic i sport
n Ministerul Afacerilor Interne, cu modificrile i completrile ulterioare, nu a fost publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.

Art. V. -
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul afacerilor
interne,
Carmen Daniela Dan
Bucureti, 21 noiembrie 2017.
Nr. 144.
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 140/2016)
PROBA, NORMELE I BAREMELE
pentru evaluarea performanei fizice a candidailor la admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal pentru nevoile MAI, precum i ale candidailor recrutai n vederea ocuprii prin
concurs a posturilor vacante
I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanei fizice
1. Evaluarea performanei fizice a candidailor const n parcurgerea traseului practic-aplicativ.
2. Proba se execut n inut sportiv decent adecvat anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scuri
sau trening).
3. Este declarat "promovat" candidatul care ndeplinete baremul minim de 2'25''. Performana obinut de
candidai i calificativul acordat ("promovat", "nepromovat") se consemneaz n tabelul prevzut n anexa
nr. 27 la ordin.
4. Pe timpul susinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminri sau repetri.
5. Abandonul, accidentarea sau nendeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs
i declararea acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidailor nu se consider abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate i sntate n munc se face de ctre lucrtorul desemnat sau de
un membru al comisiei/subcomisiei desemnat n acest sens, nainte de nceperea probei, pe baz de
semntur.
7. Candidaii sunt rspunztori de eventualele accidentri pe timpul desfurrii probei, datorate
nerespectrii normelor prelucrate sau a execuiilor greite.
8. Pregtirea organismului pentru efort i influenarea selectiv a aparatului locomotor se desfoar
individual, n spaiul destinat acestei activiti, altul dect cel de desfurare a probei.
9. naintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezint candidailor elementele,
modul de execuie a acestora, restriciile, penalizrile, precum i procedura de apreciere/msurare.
10. Pe timpul desfurrii probei, supravegherea medical n vederea acordrii primului ajutor n caz de
nevoie este obligatorie i se asigur gratuit.
11. Rezultatele obinute se aduc la cunotina candidailor, la finalul probei, pe baz de semntur.
NOT:
n cazul n care condiiile meteorologice mpiedic organizarea i desfurarea activitilor de evaluare a
performanei fizice (pe timpul ploilor toreniale, pe timp de cea, la temperaturi de peste +30C sau sub 0C
ori n alte condiii de natur s favorizeze producerea de accidente), acestea se desfoar n sala de sport.
Desfurarea probei se poate amna, la propunerea comisiei, cu acordul preedintelui comisiei, pn la
momentul cnd proba se poate desfura n condiii normale. Candidaii vor fi anunai de modificrile care
pot s apar.
II. Organizarea i desfurarea probei "traseu practic- aplicativ"
A. Precizri generale referitoare la proba traseu practic- aplicativ
1. Candidaii trebuie s parcurg n ntregime traseul practic- aplicativ i elementele care l compun i s
abordeze obligatoriu toate obstacolele, n ordinea stabilit, conform schiei de mai jos. Parcurgerea unui
obstacol n alt mod dect cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final
penalizrile acumulate fiind consemnate n tabelul prevzut n anexa nr. 27 la ordin i adunate la timpul
realizat. n situaia n care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat "nepromovat".
2. n situaia constituirii mai multor subcomisii, suprafaa i condiiile de amenajare i desfurare a traseelor
practic- aplicative vor fi identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ n prezena a cel puin 2 candidai martori.
B. Descrierea elementelor care compun traseul practic- aplicativ, a algoritmului de desfurare i a modului
de evaluare a execuiei:
1. Sritura n lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execut sritura n lungime de pe loc, n spaiul
delimitat. n situaia n care se calc linia de start, se depete lateral spaiul delimitat sau nu este ndeplinit
baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care candidatul refuz
s execute sritura este declarat "nepromovat".
Cronometrarea ncepe la prima micare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri
3. Ocolire jalon
4. Alergare 8 metri
5. Trecerea prin pas srit peste saltea (obstacolul nr. 2):
Dup executarea sriturii n lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continu cu alergare, trecerea prin
pas srit peste saltea dup trecerea peste obstacol n mod corect. n situaia n care, pe timpul alergrii, se
ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care candidatul refuz s
execute sritura sau ocolete obstacolul este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
6. Alergare 10 metri
7. Ocolire jalon
8. Alergare 4 metri
9. Dou rostogoliri succesive nainte (obstacolul nr. 3):
Din alergare, candidatul va executa 2 (dou) rostogoliri succesive nainte. n situaia n care, pe timpul
execuiei, se depete spaiul saltelelor cu ntreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n
situaia n care candidatul refuz executarea rostogolirilor sau ocolete obstacolul este declarat
"nepromovat".
Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lime = 1 m.
10. Alergare 5 metri
11. Deplasarea n echilibru pe banca de gimnastic cu transport de greuti (obstacolul nr. 4):
Se execut ridicarea celor 2 (dou) greuti de cte 5 kilograme fiecare, depozitate n faa bncii de
gimnastic la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastic, deplasarea n echilibru cu transportul simultan al
greutilor, coborrea i depozitarea greutilor pe sol. n situaia n care, pe timpul execuiei, candidatul
atinge solul, scap una din greuti sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care
candidatul refuz executarea deplasrii sau transportul de greuti pe tot parcursul este declarat
"nepromovat".
Caracteristici tehnice ale bncii de gimnastic: lungime = 4 m, lime = 0,25 m, nlimea de la sol n partea
superioar = 0,30 m.
12. Alergare 2 metri
13. Ocolire jalon
14. Alergare 20 de metri
15. Ocolire jalon
16. Deplasare ntre icane (obstacolul nr. 5):
Candidatul se deplaseaz fr a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. n situaia n care, pe timpul
execuiei, candidatul se dezechilibreaz i cade, acesta va continua parcursul, fr a fi penalizat. n situaia n
care candidatul refuz s parcurg distana precizat este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, limea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din
polietilen. Toat lungimea i limea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel nct candidatul s parcurg
ntreaga distan.
17. Ocolire jalon
18. Alergare 10 metri
19. Sritura n sprijin deprtat peste capra de gimnastic (obstacolul nr. 6):
Din alergare, candidatul va executa btaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mini i sritura
n sprijin deprtat peste capra de gimnastic. Abordarea obstacolului presupune cel puin urcarea pe aparat,
traversarea acestuia i coborrea pe la captul deprtat. Parcurgerea obstacolului n alt mod dect cel descris
duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. n situaia n care candidatul refuz parcurgerea
obstacolului sau ocolete obstacolul este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: nlime capr de gimnastic = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor
folosi trambuline elastice.
20. Alergare 2 metri
21. Ocolire jalon
22. Alergare 2 metri
23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):
Din alergare, candidatul se deplaseaz pe sub un obstacol marcat, acoperit i nchis la ieire. Parcurgerea
obstacolului n alt mod dect cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. n situaia n
care candidatul refuz parcurgerea obstacolului sau ocolete obstacolul este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lime = 1 m, nlime = 0,80 m, lungime = 4 m.
24. Alergare 4 metri
25. Escaladarea unei lzi de gimnastic (obstacolul nr. 8):
Din alergare, candidatul execut escaladarea obstacolului aezat transversal pe direcia de deplasare, printr-
un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului n alt mod dect cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei)
secunde a candidatului. n situaia n care candidatul refuz parcurgerea obstacolului sau ocolete obstacolul
este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale lzii de gimnastic: lungime = 1,60 m, limea prii superioare = 0,40 m, nlime
= 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice i saltele de gimnastic.
26. Alergare 4 metri
27. Ocolire jalon
28. Alergare 10 metri
29. Transportul unui manechin prin trre (obstacolul nr. 9):
Din alergare, candidatul execut priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mini. Transportul
manechinului pe distana de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind s depeasc n
mod obligatoriu linia de sosire. n situaia n care candidatul trece linia de sosire fr manechin este declarat
"nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: distana de parcurs = 10 m, nlimea manechinului = 1,60 m, limea
umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.
30. Ocolire jalon
31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la int (obstacolul nr. 10):
Candidaii se vor opri n faa pragului dispus transversal pe direcia de aruncare i vor arunca la inta aflat la
7 (apte) metri, prin procedeul azvrlire, cu o singur mn, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la
dispoziie. O aruncare este considerat reuit dac mingea a atins inta, cu condiia s nu fi atins solul
nainte de int. Fiecare candidat are dreptul la dou ncercri, a doua ncercare executndu-se doar n situaia
n care prima aruncare este nereuit. n situaia n care, la prima aruncare, mingea nu atinge inta, atinge
solul nainte de int, este scpat spre nainte/napoi, cu depirea pragului care delimiteaz sectorul de
aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu i mai are dreptul la
o singur aruncare. Dac i la urmtoarea ncercare va repeta una din situaiile prevzute anterior, candidatul
va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care candidatul refuz parcurgerea obstacolului sau ocolete
obstacolul este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, limea = 0,10 m. inta este dispus la o
distan de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale intei: lungime = 1 m, limea = 1 m,
dispus la 1 m de sol (msurat de la sol pn la baza inferioar, fix).
Pentru aruncare se vor utiliza 2 (dou) mingi de handbal, tip 3.
32. Alergare 20 metri
33. Navet 10 repetri x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):
Din alergare, candidatul ridic un jalon i alearg cu acesta pn la o linie aflat la 20 de metri distan,
depune jalonul i preia un alt jalon de culoare diferit i revine n alergare 20 de metri. Se efectueaz 5
cicluri dus-ntors.
n situaia n care, pe timpul execuiei, candidatul se dezechilibreaz i cade, acesta va continua parcursul,
fr a fi penalizat. n situaia neschimbrii culorii n mod succesiv dup parcurgerea fiecrei distane de 20
de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care candidatul refuz s parcurg
distana precizat sau trece linia de sosire fr jalon, este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, limea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din
polietilen, avnd 2 culori diferite n proporii egale (de exemplu, 5 de culoare roie, 5 de culoare verde),
distribuite cte 5 din aceeai culoare la fiecare dintre cele dou capete ale culoarului. Toat lungimea i
limea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel nct candidatul s parcurg ntreaga distan.
Pentru ca traseul practic-aplicativ s poat fi parcurs de 2 candidai, obstacolul nr. 11 se amenajeaz de dou
ori, pe dou culoare distincte.
34. Sosire. Obstacolul 11
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 140/2016)

ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 177/2016)


PROBELE, NORMELE I BAREMELE pentru evaluarea performanei fizice pentru candidaii la
concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru
nevoile MAI, precum i pentru ocuparea posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu personal
militar, cu excepia candidailor la concursurile de admitere pe locurile destinate Inspectoratului
General pentru Situaii de Urgen sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevzute
n statele de organizare ale acestuia i ale unitilor subordonate
I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanei fizice
1. Evaluarea performanei fizice a candidailor const n parcurgerea traseului practic-aplicativ.
2. Proba se execut n inut sportiv decent adecvat anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scuri
sau trening).
3. Este declarat "promovat" candidatul care ndeplinete baremul minim de 2'25". Performana obinut de
candidai i calificativul acordat ("promovat", "nepromovat") se consemneaz n tabelul prevzut n anexa
nr. 27 la ordin.
4. Pe timpul susinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminri sau repetri.
5. Abandonul, accidentarea sau nendeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs
i declararea acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidailor nu se consider abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate i sntate n munc se face de ctre lucrtorul desemnat sau de
un membru al comisiei/subcomisiei desemnat n acest sens, nainte de nceperea probei, pe baz de
semntur.
7. Candidaii sunt rspunztori de eventualele accidentri pe timpul desfurrii probei, datorate
nerespectrii normelor prelucrate sau a execuiilor greite.
8. Pregtirea organismului pentru efort i influenarea selectiv a aparatului locomotor se desfoar
individual, n spaiul destinat acestei activiti, altul dect cel de desfurare a probei.
9. naintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezint candidailor elementele,
modul de execuie a acestora, restriciile, penalizrile, precum i procedura de apreciere/msurare.
10. Pe timpul desfurrii probei, supravegherea medical n vederea acordrii primului ajutor n caz de
nevoie este obligatorie i se asigur gratuit.
11. Rezultatele obinute se aduc la cunotina candidailor, la finalul probei, pe baz de semntur.
NOT:
n cazul n care condiiile meteorologice mpiedic organizarea i desfurarea activitilor de evaluare a
performanei fizice (pe timpul ploilor toreniale, pe timp de cea, la temperaturi de peste +30C sau sub 0C
ori n alte condiii de natur s favorizeze producerea de accidente), acestea se desfoar n sala de sport.
Desfurarea probei se poate amna, la propunerea comisiei, cu acordul preedintelui comisiei, pn la
momentul cnd proba se poate desfura n condiii normale. Candidaii vor fi anunai de modificrile care
pot s apar.
II. Organizarea i desfurarea probei "traseu practic- aplicativ"
A. Precizri generale referitoare la proba traseu practic- aplicativ
1. Candidaii trebuie s parcurg n ntregime traseul practic- aplicativ i elementele care l compun i s
abordeze obligatoriu toate obstacolele, n ordinea stabilit, conform schiei de mai jos. Parcurgerea unui
obstacol n alt mod dect cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final
penalizrile acumulate fiind consemnate n tabelul prevzut n anexa nr. 27 la ordin i adunate la timpul
realizat. n situaia n care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat "nepromovat".
2. n situaia constituirii mai multor subcomisii, suprafaa i condiiile de amenajare i desfurare a traseelor
practic- aplicative vor fi identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ n prezena a cel puin 2 candidai martori.
B. Descrierea elementelor care compun traseul practic- aplicativ, a algoritmului de desfurare i a modului
de evaluare a execuiei:
1. Sritura n lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execut sritura n lungime de pe loc, n spaiul
delimitat. n situaia n care se calc linia de start, se depete lateral spaiul delimitat sau nu este ndeplinit
baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care candidatul refuz
s execute sritura este declarat "nepromovat".
Cronometrarea ncepe la prima micare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri
3. Ocolire jalon
4. Alergare 8 metri
5. Trecerea prin pas srit peste saltea (obstacolul nr. 2):
Dup executarea sriturii n lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continu cu alergare, trecerea prin
pas srit peste saltea dup trecerea peste obstacol n mod corect. n situaia n care, pe timpul alergrii, se
ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care candidatul refuz s
execute sritura sau ocolete obstacolul este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
6. Alergare 10 metri
7. Ocolire jalon
8. Alergare 4 metri
9. Dou rostogoliri succesive nainte (obstacolul nr. 3):
Din alergare, candidatul va executa 2 (dou) rostogoliri succesive nainte. n situaia n care, pe timpul
execuiei, se depete spaiul saltelelor cu ntreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n
situaia n care candidatul refuz executarea rostogolirilor sau ocolete obstacolul este declarat
"nepromovat".
Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lime = 1 m
10. Alergare 5 metri
11. Deplasarea n echilibru pe banca de gimnastic cu transport de greuti (obstacolul nr. 4):
Se execut ridicarea celor 2 (dou) greuti de cte 5 kilograme fiecare, depozitate n faa bncii de
gimnastic la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastic, deplasarea n echilibru cu transportul simultan al
greutilor, coborrea i depozitarea greutilor pe sol. n situaia n care, pe timpul execuiei, candidatul
atinge solul, scap una din greuti sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care
candidatul refuz executarea deplasrii sau transportul de greuti pe tot parcursul este declarat
"nepromovat".
Caracteristici tehnice ale bncii de gimnastic: lungime = 4 m, lime = 0,25 m, nlimea de la sol n partea
superioar = 0,30 m
12. Alergare 2 metri
13. Ocolire jalon
14. Alergare 20 de metri
15. Ocolire jalon
16. Deplasare ntre icane (obstacolul nr. 5):
Candidatul se deplaseaz fr a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. n situaia n care, pe timpul
execuiei, candidatul se dezechilibreaz i cade, acesta va continua parcursul, fr a fi penalizat. n situaia n
care candidatul refuz s parcurg distana precizat este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, limea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din
polietilen. Toat lungimea i limea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel nct candidatul s parcurg
ntreaga distan.
17. Ocolire jalon
18. Alergare 10 metri
19. Sritura n sprijin deprtat peste capra de gimnastic (obstacolul nr. 6):
Din alergare, candidatul va executa btaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mini i sritura
n sprijin deprtat peste capra de gimnastic. Abordarea obstacolului presupune cel puin urcarea pe aparat,
traversarea acestuia i coborrea pe la captul deprtat. Parcurgerea obstacolului n alt mod dect cel descris
duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. n situaia n care candidatul refuz parcurgerea
obstacolului sau ocolete obstacolul este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: nlime capr de gimnastic = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor
folosi trambuline elastice.
20. Alergare 2 metri
21. Ocolire jalon
22. Alergare 2 metri
23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):
Din alergare, candidatul se deplaseaz pe sub un obstacol marcat, acoperit i nchis la ieire. Parcurgerea
obstacolului n alt mod dect cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. n situaia n
care candidatul refuz parcurgerea obstacolului sau ocolete obstacolul este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lime = 1 m, nlime = 0,80 m, lungime = 4 m
24. Alergare 4 metri
25. Escaladarea unei lzi de gimnastic (obstacolul nr. 8):
Din alergare, candidatul execut escaladarea obstacolului aezat transversal pe direcia de deplasare, printr-
un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului n alt mod dect cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei)
secunde a candidatului. n situaia n care candidatul refuz parcurgerea obstacolului sau ocolete obstacolul
este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale lzii de gimnastic: lungime = 1,60 m, limea prii superioare = 0,40 m, nlime
= 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice i saltele de gimnastic.
26. Alergare 4 metri
27. Ocolire jalon
33. Navet 10 repetri x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):
Din alergare, candidatul ridic un jalon i alearg cu acesta pn la o linie aflat la 20 de metri distan,
depune jalonul i preia un alt jalon de culoare diferit i revine n alergare 20 de metri. Se efectueaz 5
cicluri dus-ntors.
n situaia n care, pe timpul execuiei, candidatul se dezechilibreaz i cade, acesta va continua parcursul,
fr a fi penalizat. n situaia neschimbrii culorii n mod succesiv dup parcurgerea fiecrei distane de 20
de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. n situaia n care candidatul refuz s parcurg
distana precizat sau trece linia de sosire fr jalon, este declarat "nepromovat".
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, limea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din
polietilen, avnd 2 culori diferite n proporii egale (de exemplu: 5 de culoare roie, 5 de culoare verde),
distribuite cte 5 din aceeai culoare la fiecare dintre cele dou capete ale culoarului. Toat lungimea i
limea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel nct candidatul s parcurg ntreaga distan.
Pentru ca traseul practic-aplicativ s poat fi parcurs de 2 candidai, obstacolul nr. 11 se amenajeaz de dou
ori, pe dou culoare distincte.
34. Sosire obstacol 11
ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 177/2016)
PROBA, NORMELE I BAREMELE pentru evaluarea performanei fizice pentru candidaii la
concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru
nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale a personalului militar al Inspectoratului General
pentru Situaii de Urgen, precum i pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale
Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate acestuia, prevzute a
fi ncadrate cu personal militar
I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanei fizice a candidailor
Evaluarea performanei fizice se realizeaz prin susinerea probei unice "traseu practic-aplicativ", cu caracter
eliminatoriu.
II. Organizarea i desfurarea probei
Precizri generale referitoare la proba "traseu practic- aplicativ"
Desfurarea probei:
1. Candidaii trebuie s parcurg n ntregime traseul practic- aplicativ i elementele care l compun i s
abordeze obligatoriu toate segmentele, n ordinea stabilit, conform schiei de mai jos. Parcurgerea unui
segment, n alt mod dect cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/segment a candidatului, la final
penalizrile acumulate fiind consemnate n tabelul prevzut n anexa nr. 28 la ordin i adunate la timpul
cronometrat.
Refuzul parcurgerii unui segment de ctre un candidat duce la eliminarea acestuia din concurs, fapt ce se
consemneaz n tabelul prevzut n anexa nr. 28 la ordin.
2. Traseul aplicativ va fi amenajat prin grija organizatorului, iar, n situaia constituirii mai multor
subcomisii de concurs, suprafaa i condiiile de amenajare i desfurare a traseelor practic-aplicative vor fi
identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ n prezena a cel puin doi martori din rndul candidailor.
NOT:
n cazul n care condiiile meteorologice mpiedic organizarea i desfurarea activitilor de evaluare a
performanei fizice (pe timpul ploilor toreniale, pe timp de cea, la temperaturi de peste +30C sau sub 0C
ori n alte condiii de natur s favorizeze producerea de accidente), acestea se desfoar n sala de sport.
Desfurarea probei se poate amna, la propunerea comisiei, cu acordul preedintelui comisiei, pn la
momentul cnd proba se poate desfura n condiii normale. Candidaii vor fi anunai de modificrile care
pot s apar.
Descrierea elementelor ce compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfurare i a modului de
evaluare a execuiei:
Segmentul nr. 1: Alergare (pn la limita de 20 de metri)
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul pornete alergarea de vitez cu start din
picioare.
Cronometrarea ncepe la prima micare a candidatului.
Segmentul nr. 2: Ridicarea a 2 (dou) greuti de pe sol, urcarea pe banca de gimnastic i deplasarea n
echilibru cu transportul simultan al greutilor, coborrea i amplasarea greutilor pe sol, continuarea
alergrii 2 metri
Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, diferena fiind determinat de ntoarcerile de la capetele
culoarelor.
Se execut ridicarea celor 2 (dou) greuti/gantere de cte 5 kilograme fiecare, amplasate ntr-un loc marcat,
situat la distana de 20 metri de la linia de start i 50 cm fa de prima banc de gimnastic i se continu
deplasarea cu transport de greuti pe ansamblul de dou bnci de gimnastic, aezate una n continuarea
celeilalte, coborrea i amplasarea greutilor pe sol n spaiul marcat i se continu alergarea.
n situaia n care, pe timpul execuiei, candidatul se dezechilibreaz i cade de pe banc, scap una din
greuti sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde pentru fiecare greeal.
n situaia n care candidatul cade de pe banc, acesta va urca pe banc la poziia n care a prsit-o i
continu proba.
n situaia n care candidatul scap una sau ambele greuti, acesta va fi obligat s ridice greutatea/greutile
i s continue parcurgerea segmentului urcnd pe banc n poziia la care a scpat greutile. n aceast
situaia coborrea de pe banc nu se penalizeaz.
Caracteristici tehnice ale ansamblului de bnci de gimnastic: lungime = 6 m, lime = 0,26 m, nlimea de
la sol la partea superioar = 0,33 m;
Segmentul nr. 3: Deplasare prin "aparatul de trecere prin spaii nguste" i revenirea candidatului n poziie
de alergare (2 metri)
Din alergare, candidatul se apleac i se deplaseaz pe sub un obstacol marcat, printr-un procedeu la alegere.
Dup executarea trecerii prin obstacol, concurentul se ridic, avnd la dispoziie 2 metri pentru a reveni cu
poziia corpului la normal i s continue traseul.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lime = 0,70 m, nlime = 0,70 m, lungime = 5,4 m.
Suprafaa solului de sub aparat trebuie s fie neted, obstacolul va fi acoperit cu o foaie de cort, obturnd
vizibilitatea n timpul execuiei.
Segmentul nr. 4: Deplasare ntre icane
Candidatul se deplaseaz, fr a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. n situaia n care, pe timpul
execuiei, candidatul se dezechilibreaz i cade, acesta va continua parcursul, fr a fi penalizat.
Caracteristici tehnice ale segmentului: lungime = 3 x 10 m, limea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din
polietilen. Toat lungimea i limea obstacolului va fi delimitat vizibil, astfel nct candidatul s parcurg
ntreaga distan.
Segmentul nr. 5: Escaladarea/Trecerea peste calul de gimnastic de 1,10 m
Din alergare, candidatul execut escaladarea/trecerea obstacolului aezat transversal pe direcia de deplasare,
printr-un procedeu la alegere. Dup executarea trecerii peste calul de gimnastic, de la locul de aterizare, se
continu traseul cu alergare 10 metri.
Ocolirea prin lateral sau pe sub a obstacolului duce la declararea candidatului "NEPROMOVAT" i
consemnarea n tabelul prevzut n anexa nr. 28 la ordin. Stilul de escaladare/trecere este la alegerea
executantului.
Caracteristici tehnice ale calului de gimnastic: lungime = 1,55 m, limea prii superioare = 0,30 m,
nlime = 1,10 m.
Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, distana parcurs la ntoarcerea de la captul culoarului fiind
inclus n distana segmentului.
Segmentul nr. 6: Sritur din alergare peste un obstacol marcat i alergare 5 metri pe direcia oblic nainte
Din alergare se execut trecerea prin pas srit peste obstacol n mod corect i se continu alergarea. n
situaia n care, pe timpul alergrii, se ating marginile superioare ale obstacolului, candidatul va fi penalizat
cu 3 (trei) secunde.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: gard cu lungime = 2 m, limea prii superioare = 10 cm, nlime =
70 cm.
Segmentul nr. 7: Escaladarea unei scri poziionate n unghi de nclinare fa de vertical de 30 i coborrea
de pe scar, sprijinit de perete, i continuarea alergrii pe distana de 5 metri (pe direcia oblic)
Scara este sprijinit de perete, iar alergarea se va executa pe direcia de deplasare, oblic, astfel nct s fie
respectat distana de 5 metri pn la scar i 5 metri dup ce se coboar treptele.
Urcarea i coborrea pe/de pe scar se fac treapt cu treapt, 5 trepte, la a cincea treapt candidatul se va
poziiona cu ambele picioare pe treapt dup care va ncepe coborrea, iar apoi se continu alergarea,
conform traseului marcat.
Dac candidatul atinge solul nainte de a cobor cele 5 trepte, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.
Segmentul nr. 8: Alergare cu schimbri de direcie pe un segment de 5 metri, mutarea a 2 stingtoare P6,
dintr-un loc n altul
Dup coborrea de pe scar i atingerea solului se continu alergarea, oblic, pe direcia traseului marcat i se
urmrete mutarea a 2 stingtoare P6, aezate n dou locuri fixe, marcate, la distan de 2 metri unul fa de
altul. Deplasarea se face cu schimbare de direcie, se ridic stingtorul 1 aezat n unghi de 45 n partea
dreapt fa de direcia de deplasare, se mut lng stingtorul 2 din partea stng (n loc marcat), iar
stingtorul 2 aezat n unghi de 45 n partea stng se mut n partea dreapt, n al treilea loc marcat.
Dac stingtorul cade, acesta se ridic de ctre candidat i se poziioneaz n locul marcat fr ca executantul
s fie penalizat. Procedeul se execut cu o singur mn. n cazul n care candidatul se ajut i de a doua
mn, acesta va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.
Lungimea segmentului este de 5 metri, delimitat prin praguri de departajare a segmentului, distana parcurs
de candidat fiind de 6 metri.
Segmentul nr. 9: Conducerea prin rostogolire a unei mingi medicinale (de form rotund) pe distana de 5
metri
Candidatul se va opri n faa pragului dispus transversal pe direcia de deplasare i va conduce prin procedeul
rostogolire, cu o singur mn, mingea avut la dispoziie spre pragul marcat, aflat la 5 (cinci) metri. O
ncercare este considerat reuit dac mingea a depit pragul marcat n acest sens. Fiecare candidat are
dreptul, de regul, la o ncercare.
Candidatul poate ncepe execuia urmtorului segment din prob doar n momentul cnd mingea a depit
pragul marcat.
n situaia n care, la nceperea rostogolirii, candidatul i creeaz diferite avantaje, voluntar sau involuntar,
acesta va fi penalizat cu 3 (trei) secunde, se va ntoarce la pragul de ncepere a segmentului de prob i mai
are dreptul la o singur ncercare cu mingea avut la dispoziie, de rezerv. Dac situaia se repet (i
creeaz avantaje), nu respect indicaiile metodice primite la nceperea concursului referitor la modul de
execuie al procedeului de rostogolire prin conducere a mingii medicinale sau depete pragul de start care
delimiteaz sectorul de rostogolire, acesta se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de
traseu, considerndu-se c nu a parcurs segmentul i va fi declarat "NEPROMOVAT".
Caracteristici tehnice ale liniei de ncepere a rostogolirii: lungime = 1,20 m, limea = 0,10 m
Pragul marcat este dispus la o distan de 5 metri de pragul de ncepere al segmentului (linia de ncepere a
rostogolirii).
Pentru executarea probei se va utiliza 1 (una) minge medicinal rotund, de 7 kg, i alt minge va fi
amplasat la startul segmentului, de rezerv.
Segmentul nr. 10: Transportul unui manechin prin trre
Din alergare, candidatul execut priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mini. Transportul
manechinului pe distana de deplasare se face cu spatele sau n lateral, iar picioarele manechinului trebuind
s depeasc n mod obligatoriu linia de sosire. n situaia n care, pe timpul execuiei, candidatul se
dezechilibreaz, cade, acesta va continua parcursul, fr a fi penalizat, fiind obligat s transporte manechinul
pn la linia de sosire. n situaia n care candidatul trece linia de sosire fr manechin, se consider c acesta
nu a parcurs segmentul i va fi declarat "NEPROMOVAT".
Caracteristici tehnice ale segmentului:
a) distana de parcurs = 10 m
b) caracteristici manechin:
(i) manechin de lupte cu un/dou picioare;
(ii) forma: anatomic, confecionat dintr-o singur bucat;
(iii) fabricat din piele natural sau artificial ori din material textil;
(iv) umplutur: deeuri textile i/sau piele mcinat;
(v) nlimea manechinului minimum 1,60 m;
(vi) greutatea manechinului = 60 kg.
III. Dispoziii finale:
1. Nesusinerea probei sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
2. Proba se execut n inut sportiv decent adecvat anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scuri
sau trening).
3. Este declarat "PROMOVAT" candidatul care ndeplinete baremul minim de 1'05" (un minut i cinci
secunde) la proba "traseu practic-aplicativ".
4. Pe timpul susinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminri sau repetri.
5. Pe timpul desfurrii probei nu sunt admise indicaii metodice din partea organizatorilor, toate precizrile
referitor la desfurarea probei, pe segmente, se vor da la nceputul concursului, pentru toi candidaii odat.
6. Performana obinut de candidai i calificativul final acordat ("PROMOVAT", "NEPROMOVAT") se
consemneaz n tabelul prevzut n anexa nr. 28 la ordin.
7. Abandonul, accidentarea sau nendeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs
i declararea acestuia "NEPROMOVAT".
8. Instructajul privind normele de securitate i sntate n munc se face de ctre lucrtorul desemnat sau de
un membru al comisiei/subcomisiei desemnat n acest sens, nainte de nceperea probei, pe baz de
semntur.
9. Candidaii sunt rspunztori de eventualele accidentri pe timpul desfurrii probei, datorate
nerespectrii normelor prelucrate sau a execuiilor greite.
10. Pregtirea organismului pentru efort i influenarea selectiv a aparatului locomotor se desfoar
individual, n spaiul destinat acestei activiti, altul dect cel de desfurare a probei.
11. naintea parcurgerii traseului aplicativ, unul dintre evaluatori va prezenta candidailor elementele, modul
de execuie a acestora, restriciile, penalizrile, precum i procedura de apreciere/msurare.
12. Pe timpul desfurrii probei, supravegherea medical este obligatorie, gratuit, n vederea acordrii
primului ajutor n caz de nevoie.
13. Rezultatele nregistrate de ctre fiecare candidat vor fi comunicate acestuia la finalul probei, de ctre
examinator, pe baz de semntur.
14. Pe timpul desfurrii probei, trecerea de la alergare la mers a candidailor nu se consider abandon.
TRASEUL PRACTIC-APLICATIV
ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 177/2016)
- Model -
TABEL CENTRALIZATOR
cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanelor fizice la
concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt ale MAI care pregtesc personal militar
pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale ale personalului militar, precum i pentru
ocuparea posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu personal militar, cu excepia celor din statele
de organizare ale Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate
acestuia

Preedintele Subcomisiei de evaluare a performanei


Preedintele Comisiei de
fizice,
concurs,
..........
..........
Membrii Subcomisiei de evaluare a performanei
fizice
Secretarul Comisiei de
..........
concurs,
..........
..........
..........
ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 177/2016)
- Model -
TABEL CENTRALIZATOR
cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanelor fizice la
concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru
nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale ale personalului militar ale Inspectoratului General
pentru Situaii de Urgen, precum i pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale
Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i unitilor subordonate acestuia, prevzute a fi
ncadrate cu personal militar
Preedintele Comisiei de concurs,
Preedintele Subcomisiei de evaluare a
..........
performanei fizice,
Membrii Subcomisiei de evaluare a
..........
performanei fizice
Secretarul Comisiei de concurs,
..........
..........
..........