You are on page 1of 37

Republika e Kosovs

Republika Kosova-Republic of Kosovo


Qeveria - Vlada Government
Zyra e Kryeministrit Ured Premijera Office of the Prime Minister
Agjencia e Statistikave t Kosovs - Agencija za Statistike Kosova Kosovo Agency of Statistics

Seria 5: Statistikat Sociale

Anketa e Fuqis Puntore


2016
Republika e Kosovs
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada Government
Zyra e Kryeministrit Ured Premijera Office of the Prime Minister
Agjencia e Statistikave t Kosovs - Agencija za Statistike Kosova Kosovo Agency of Statistics

Seria 5: Statistikat Sociale

Anketa e Fuqis Puntore


2016
Botuesi: Agjencia e Statistikave t Kosovs (ASK)
Data e botimit: Maj, 2017
: Agjencia e Statistikave t Kosovs
Riprodhimi autorizohet nse tregohet burimi.

Informata t shumta jan n dispozicion n internet,


ku mund t qaseni prmes veb-faqes s ASK-s
n internet http://ask.rks-gov.net/
Parathnie

Anketa e Fuqis Puntore (AFP) n Kosov ofron t dhna statistikore mbi indikatort
statistikor t tregut t puns dhe mundson krahasimin e tyre me vitet paraprake. Anketa e
Fuqis Puntore prfshin si mostr 1030 Qarqe Regjistruese (QR) n tr territorin e
Kosovs.

Raporti mbi AFP-n, n vitin 2016 prmban t dhna mbi punsimin dhe papunsin sipas
moshs, gjinis, gjendjen e punsimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fushave t
tjera t tregut t puns.
N vitin 2016, shkalla e punsimit sht 28.0 %, shkalla e papunsis sht 27.5 % ndrsa
shkalla e jo aktivitetit sht 61.3 %.

T dhnat e AFP-s tregojn q prqindja e personave t punsuar me orar t pjesshm pr


vitin 2016, sht 6.0%. Vetpunsimi (si prqindje e t punsuarve) pr vitin 2016 sht 22.1
%. Prqindja e t punsuarve n pun t paqndrueshme (personat, q jan t vetpunsuar
dhe nuk kan punonjs dhe ata q punojn pa pages n nj biznes familjar) ishte 22.9%.
Tregtia, prodhimi, ndrtimtaria dhe arsimi vazhdojn t punsojn pothuaj gjysmn e
personave t punsuar.

Sa i prket pjesmarrjes n fuqin puntore q sht 38.7 % n kt periudh, numri i


femrave q i prkasin fuqis puntore ishte 18.6 % ndrsa meshkuj ishte 58.3 %.
Shkalla e papunsis tek t rinjt sht 52.4%.
Papunsia afatgjate e t rinjve (15-19), q kan qen t papun pr m shum se 12 muaj
pr kt vit sht 39.7 %.
Prqindja e t rinjve q nuk jan t punsuar, as n shkollim, as n trajnim NEET (t
intervistuarit e moshs 15-24 vje), sht 30.1 %.

Me kt rast, ASK-ja falnderon pjesmarrsit dhe aktert e tjer, e posarisht stafin e


angazhuar n realizimin e AFP-s 2016. Njkohsisht, i bn me dije t gjith prdoruesit e
statistikave zyrtare se ASK-ja, brenda mundsive buxhetore, n vazhdimsi po bn prpjekje
pr ngritjen e kapaciteteve pr t publikuar statistika t qndrueshme dhe sa m cilsore.
N baz t Ligjit t Statistikave Zyrtare Nr.04/L-034, Agjencia e Statistikave t Kosovs sht
prgjegjse pr prodhimin e statistikave zyrtare n Republikn e Kosovs, prandaj, gjat
shfrytzimit t ktyre t dhnave, duhet t citohet burimi.
Komentet, vrejtjet, sugjerimet dhe propozimet tuaja lidhur me kt publikim jan t
mirseardhura dhe ato t drgohen n adresn elektronike : social@rks-gov.net

Publikimin prgatitn:

Avni Kastrati - U.D. Drejtor i Departamentit t Statistikave Sociale


Bujar Hajrizi - Shef i Sektorit
Bedrije Demaj - Zyrtare e lart
Besarta Thai - Zyrtare

Maj, 2017 Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-s


Isa Krasniqi
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Hyrje

Agjencia e Statistikave t Kosovs (ASK), ka filluar realizimin e Ankets s Fuqis Puntore


(AFP) n vitin 2001, duke vazhduar si anket vjetore deri n vitin 2009. Pr shkak t
prgatitjes s regjistrimit t popullsis, Anketa e Fuqis Puntore (AFP) nuk u realizua n vitin
2010 dhe 2011.

Nga viti 2012 Anketa e Fuqis Puntore (AFP) zhvillohet sipas metodologjis s Eurostatit si
anket e vazhdueshme (52 jav kalendarike - jav referuese), si dhe:

Pyetsori i prmirsuar (duke vazhduar me respektimin e udhzuesve t Eurostat-it)

Korniza e re e mostrs (bazuar n Regjistrimin e Popullsis, Ekonomive Familjare


dhe banesave t vitit 2011 n Kosov)

Nn-mostra longitudinale, ku do ekonomi familjare e przgjedhur intervistohet


katr her (nj her n tre muaj, ku hera e par n ekonomin familjare t
przgjedhur sht Anketim dhe tri intervistat tjera si Rianketime ku prcillen
ndryshimet eventuale t Indikatorve, ne at ekonomi familjare te przgjedhur prej
tremujorit ne tremujorin tjetr).

Intervistimi i ekonomive familjare sht realizuar me an t laptopit, prkatsisht


prmes metods CAPI Intervista Personale me Asistenc Kompjuterike, e cila
mundson gjenerimin e t dhnave m shpejt se sa prmes metods PAPI,
prkatsisht metods s intervistimit tradicional t mbledhjes s t dhnave me
letr dhe laps, t cilat futen m pas n kompjuter.

Objektivat kryesore t AFP-s jan grumbullimi i informatave kryesisht pr ann e ofe rts s
tregut t puns, d.m.th. informatave mbi ata q punojn apo q jan aktiv n krkim t nj
pune.

2
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Falenderim

Nga viti 2014, AFP-ja realizohet me buxhetin e ASK-s. Shprehim mirnjohjen ton ndaj
puns t zyrave rajonale t ASK-s, t cilt kan mbikqyrur punn n terren, dhe ndaj
familjeve, q kan ndar kohn e tyre dhe kan ofruar t dhna duke ndihmuar n kt
mnyr mbledhjen e ktyre informacioneve t detajuara.

3
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Shkurtesat

AFP - Anketa e Fuqis Puntore


ONP - Organizata Ndrkombtare e Puns
ASK - Agjencia e Statistikave t Kosovs
BE - Bashkimi Evropian
NACE - Klasifikimi Statistikor i Aktiviteteve Ekonomike
ISCO - Klasifikimi Standard Ndrkombtar i Profesioneve
QR - Qark Regjistrues
NEET - T rinj q nuk jan t punsuar, nuk ndjekin shkolln apo trajnim

4
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Prmbajtja

Faqe
Parathnie ............................................................................................................................. 1
Hyrje ...................................................................................................................................... 2
Falenderim............................................................................................................................. 3
Shkurtesat ............................................................................................................................. 4
Definicione ............................................................................................................................. 7
Treguesit kryesor ............................................................................................................... 10
Tab. 1: Indikatort kryesor t tregut t puns ..................................................................... 12
1. Punsimi ....................................................................................................................... 13
1.1: Punsimi sipas gjinis ................................................................................................... 13
1.2: Punsimi sipas grupmoshs dhe nivelit arsimor ............................................................ 13
Tab.1.1: Numri i t punsuarve dhe shkalla e punsimit sipas gjinis dhe grupmoshs ...... 14
Tab. 1.2: Punsimi sipas nivelit arsimor .............................................................................. 14
Tab. 1.3: Niveli m i lart arsimor sipas llojit t pundhnsit (15-64) .................................. 15
1.3: Statusi i punsimit ......................................................................................................... 15
Tab. 1.4: Statusi i punsimit sipas gjinis (%) ...................................................................... 15
1.4: Punsimi i paqndrueshm ........................................................................................... 15
Tab. 1.5: Punsimi i paqndrueshm sipas gjinis .............................................................. 16
Tab. 1.6: Punsimi i paqndrueshm sipas profesionit dhe gjinis ...................................... 16
Tab. 1.7: Punsimi i paqndrueshm sipas nivelit arsimor dhe gjinis ................................. 17
1.5: Llojet e kontratave......................................................................................................... 17
1.6: Punsimi sipas aktiviteteve ........................................................................................... 17
Tab. 1.8: Punsimi sipas aktiviteteve dhe gjinis (n mijra) ............................................... 18
Tab. 1.9: Punsimi sipas aktiviteteve dhe gjinis (n %) ...................................................... 18
1.7: Punsimi sipas profesioneve......................................................................................... 19
Tab. 1.10: Punsimi sipas profesioneve dhe gjinis (n %) ................................................. 19
1.8: Modelet e puns ........................................................................................................... 20
Tab. 1.11: Arsyet e t punuarit me orar t pjesshm sipas gjinis (%) ................................. 20
Tab. 1.12: Punsimi sipas orve t puns n jav dhe sipas gjinis .................................... 20
Tab. 1.13: Numri mesatar i orve t punuara n jave sipas llojit t pundhnsit dhe
gjinis .................................................................................................................................. 21
Tab. 1.14: Modelet e punsimit sipas gjinis ........................................................................ 21
1.9: Paga mujore neto.......................................................................................................... 22
2. Papunsia..................................................................................................................... 23
2.1: Papunsia sipas gjinis................................................................................................. 23
Tab. 2.1: Numri i t papunve dhe shkalla e papunsis sipas gjinis ................................. 23
2.2: Papunsia sipas grup moshs dhe nivelit arsimor......................................................... 24
Tab. 2.2. Numri i t papunve dhe shkalla e papunsis sipas gjinis dhe grup moshs..... 24
Tabela 2.3. Numri i t papunve dhe shkalla e papunsis sipas nivelit arsimor dhe gjinis 24
2.3: Papunsia tek t rinjt................................................................................................... 25
Tab. 2.4: Prqindja e t rinjve t papun n papunsin e prgjithshme dhe shkalla e
papunsis tek t rinjt sipas gjinis .................................................................................... 25
Tab. 2.5: Shkalla e papunsis s t rinjve ndaj t rriturve, sipas gjinis ............................. 25
2.4: Kohzgjatja e papunsis ............................................................................................. 25
Tabela 2.6: Kohzgjatja e papunsis pr m shum se nj vit sipas grup moshs dhe
gjinis (%) ............................................................................................................................ 25
Graf. 2.2. Kohzgjatja e papunsis pr m shum se nj vit sipas grup moshs dhe gjinis
(%) ....................................................................................................................................... 26
3. Pjesmarrja n fuqin puntore .................................................................................... 27
Graf. 3.1: Shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore sipas gjinis ...................................... 27

5
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Tab. 3.1: Fuqia puntore dhe shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore sipas gjinis dhe
grupmoshs ......................................................................................................................... 28
4. Personat joaktiv .......................................................................................................... 29
Graf 4.1: Shkalla e pjesmarrjes jo aktive sipas gjinis ........................................................ 29
4.1: T rinjt joaktiv q nuk jan t punsuar, nuk ndjekin shkollimin ose trajnim (NEET) .. 30
Tab 4.1: T rinj q nuk jan t punsuar, nuk ndjekin shkoll ose trajnim (NEET) sipas
gjinis .................................................................................................................................. 30
5. Shkallt e varsis demografike dhe ekonomike .......................................................... 31
Tab 5.1: Shkallt e varsis demografike ............................................................................ 31
Tab 5.2: Shkallt e varsis ekonomike ............................................................................... 31

6
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Definicione
Popullsia n mosh pune prfshin personat e moshs 15 deri 64 vjeare. Kjo mas
prdoret pr t dhn nj vlersim t numrit t prgjithshm t punonjsve potencial
brenda nj ekonomie.

Fuqia puntore prbhet nga personat e punsuar dhe personat e papun, sipas
prkufizimeve t sakta, t paraqitura mposhtm. Personat joaktiv nuk konsiderohen
pjes e fuqis puntore.

1. T punsuar: personat, t cilt gjat javs referente kan br ndonj pun


pr pages, fitim ose prfitim familjar, n t holla ose n natyr, ose ata q
mungonin prkohsisht n punn e tyre.

2. T papun: personat, t cilt gjat javs referente:

Ishin pa pun, d.m.th. nuk ishin t punsuar me pages ose t


vetpunsuar;

Aktualisht ishin t gatshm pr pun, d.m.th. ishin t gatshm t fillojn pun


me pages ose vetpunsim brenda dy javsh; dhe

Krkonin pun, d.m.th. kishin ndrmarr hapa specifik gj at katr


javve t fundit n krkim t punsimit me pages ose vetpunsimit.

3. Persona joaktiv: personat, t cilt gjat periudhs referente nuk


ishin as t punsuar ose t papunsuar.

Klasifikimi i popullsis n kto tri kategori t lartprmendura varet nga aplikimi i


parimit t aktivitetit far ka br personi n t vrtet gjat javs referuese - dhe
nj grup rregullash prioritare mbi aktivitetin, q i japin prparsi punsimit mbi
papunsin dhe papunsis mbi joaktivitetin ekonomik. Klasifikimi gjithashtu varet
nga t kuptuarit e qart se cilat aktivitete konsiderohen si punsim.

Shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore sht prqindja e popullsis n mosh


pune e nj vendi, q angazhohet n mnyr aktive n tregun e puns (t punsuar
apo t papunsuar). Raporti i fuqis puntore (t punsuarit dhe t papunt) ndaj
popullsis n mosh pune, i shprehur si prqindje sht:

+
Shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore = x100

Shkalla e jo-aktivitetit sht prqindja e popullsis n mosh pune e nj vendi, q


nuk bn pjes n fuqin puntore (as t punsuar as t papun). Kur mblidhen s
bashku, shkalla e jo-aktivitetit dhe ajo e pjesmarrjes n fuqin puntore japin
rezultatin 100 pr qind.

7
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Raporti i punsimit ndaj popullsis, i njohur edhe si shkalla e punsimit, sht


prqindja e popullsis n mosh pune e nj vendi, q sht e punsuar.


Raporti i punsimit ndaj popullsis = x100

Shkalla e papunsis sht prqindja e fuqis puntore, q nuk sht e punsuar.


Fuqia puntore prcaktohet si baz pr kt indikator dhe jo popullsia n mosh
pune.

Shkalla e papunsis = x100

Punonjs t dekurajuar jan personat q nuk kan pun, t cilt aktualisht jan t
gatshm pr pun, por q kan hequr dor s krkuari pun sepse besojn se nuk
mund t gjejn pun. Kjo kategori e personave t dekurajuar prfshihen n kategorin
e popullsis joaktive.

Papunsia e t rinjve i referohet papunsis s personave t moshs 15-24 vje.

NEET prbjn pjesn e t rinjve(15-24 vje), q nuk jan as t punsuar, nuk ndjekin
as shkollim dhe as trajnim.

Punsimi i paqndrueshm i referohet personave t vetpunsuar, q nuk kan t


punsuar ose puntorve t papaguar familjar. Kta lloj t punsuarish kan m pak
gjasa t ken marrveshje formale pune dhe ka m shum gjasa q ktyre tu
mungojn kushtet e prshtatshme pr pun.

Diagrami i mposhtm, ilustron kriteret, q prdoren pr klasifikimin e


popullsis n moshe pune si t punsuar, t papun, apo joaktive.

8
Grafiku 1: Klasifikimi i fuqis puntore n Anketn e Fuqis Puntore t Bashkimit Evropian

Person i moshs 15
vje e m shum q
jeton n nj ekonomi
familjare private

Personi ka br ndonj
Po
pun pr pages ose
fitim gjat javs
Jo
referente

Personi nuk ka punuar


por ka pasur nj pun Po
Person i punsuar
ose biznes prej t cilit
ka munguar n javn Jo
referente

Po
Puntor familjar i
papaguar
Jo Fuqi Puntore

Person i moshs 15-74


vje, i cili nuk ka Po
krkuar punsim sepse
puna e cila do t filloj Jo Gjat katr javve t Personi ka mundur
fundit personi ka t filloj punn
brenda 3 muajve tanim ndrmarr hapa aktiv menjher (brenda
ishte gjetur pr t gjetur pun dy javve)

Person i moshs 15-74 Po Po Po Person i


vje, q krkonte papun
punsim

9
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Treguesit kryesor

Grafikoni 2 paraqet nj prmbledhje t gjendjes s tregut t puns t popullsis s Kosovs


duke u bazuar n Anketn e Fuqis Puntore t vitit 2016. Ndr rezultatet kryesore t AFP -s
pr vitin 2016, si paraqitet n grafikonin 2 dhe elaborohet m tej n kt raport, jan:

Pothuajse dy t tretat e popullsis s Kosovs sht n mosh pune (15 -64 vje). Pritet q
popullsia n mosh pune t rritet shpejt gjat dekads s ardhshme pasi Kosova sht ndr
vendet me popullsin m t re n Evrop.

Nga popullsia n mosh pune, 61.3 % nuk jan ekonomikisht aktiv, q do t thot se ata
nuk jan t punsuar dhe nuk kan qen aktiv n krkim t punsimit gjat katr javve t
kaluara dhe/ose nuk jan t gatshm t fillojn pun brenda dy javsh.

Nga 38.7 % e popullsis, q sht ekonomikisht aktive, 27.5 % (126,070 persona) jan t
papun. Kjo do t thot se 72.5% (331,761) e personave ekonomikisht aktiv jan t
punsuar, duke krijuar nj raport punsimi ndaj popullsis (shkalla e punsimit) prej 28.0 %.

61.3 % e popullsis n mosh pune, q sht joaktive.

Ekzistojn dallime t mdha gjinore n tr tregun e puns.

Pothuaj nj n pes (18.6 %) femra n mosh pune jan aktive n tregun e


puns, krahasuar me rreth tri te pestat ( 58.3 %) e meshkujve n mosh pune.

N mesin e personave n fuqin puntore, papunsia sht m e lart pr femrat


se sa pr meshkujt (31.8 % krahasuar me 26.2 %).

Shkalla e punsimit n mesin e femrave n mosh pune sht vetm 12. 7 %,


krahasuar me 43.0 % pr meshkujt.

Kjo shkall shum e ult e papunsis te femrat rrjedh nga kombinimi i


pjesmarrjes shum t ult n fuqin puntore dhe papunsis s lart.

Femrat ishin t punsuara kryesisht n sektort e arsimit, treg tis dhe t


shndetsis (51.3 % e femrave t punsuara). Meshkujt ishin kryesisht t
punsuar n sektort e prodhimit, ndrtimtaris dhe tregtis (duke punsuar
me 44.3 % t meshkujve t punsuar).

Papunsia tek t rinjt sht shum e lart n Kosov

N vitin 2016, t rinjt n Kosov kishin gjasa dy her m shum t jen t papun
krahasuar me t rriturit. N mesin e personave t moshs 15 -24 vjeare dhe n fuqin
puntore, 52.4 % ishin t papun.

Papunsia sht m e lart te femrat e reja (65.4 %) se te t rinjt meshkuj (47.2%).

Nj e treta (30.1 %) e personave t moshs 15 deri 24 vjeare n Kosov


nuk ishin n shkollim, punsim apo trajnim (NEET). Kjo shifr sht 34. 2 % pr
femrat e reja krahasuar me 26.5 % pr t rinjt meshkuj.

10
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Pjesa m e madhe e atyre q jan t punsuar raportojn t punojn me orar t plot.

94.0 % e t intervistuarve raportuan se punojn me orar t plot n punn e tyre


kryesore.

Arsyet e t punuarit me orar t pjesshm dallojn midis dy gjinive, pasi grat,


duke marr prsipr m shum rolin e kujdesit brenda familjes, reduktojn ort
n dispozicion pr punsim.

Arsyeja numr nj pr meshkujt pse nuk punojn me orar t plot, ishte mungesa
e nj pune me orar t plot.

22.9 % e personave t punsuar i prkiste kategoris s punsimit t paqndrueshm.


Kjo do t thot se ata ose jan t punsuar n biznesin e tyre (puntor pr llogari
vetanake), ose kontribuojn n nj biznes familjar (t paguar ose t papaguar).

Vetm 29.5 % e personave t punsuar kishin kontrat t prhershme n punn


e tyre kryesore, ndrkoh q 70.5 % kishin kontrat t prkohshme, pa dallime
sinjifikante midis meshkujve dhe femrave. Personat, q kishin kontrata t
prkohshme, u pyetn se pse kishin kt lloj kontrate dhe 98.5 % e t
intervistuarve raportuan se nuk kishte kontrat tjetr n dispozicion.

Pagat neto t shumics s punonjsve ishin midis 300 deri 400 n muaj.
Jan vrejtur dallime shum t vogla gjinore.

11
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Graf. 2: Klasifikimi i tregut t puns pr popullsin e Kosovs, 2016

Popullsia e prgjithshme e para


vlersuar (1
Korrik 2014)
vlersuar (per
1,811,521
vitin 2016) 1,771,604
(Meshkuj 911,131, ;Femra:
(Meshkuj:896,466 Femra:900,390)
875,138)

T moshuar (mosha 65+): 165,991


149,797
Popullsia n mosh pune:
(Meshkuj: 79,124
72,217,;Femra:
Femra:77,570)
86,867)
1,202,489
1,184,529
(Meshkuj: 598,639
600,481 Femra:
; Femra:602,008)
585,890)
Fmij (mosha 0-14): 421,084
459,244
(Meshkuj: 218,702
238,433,;Femra
Femra:220,811)
202,382)

Fuqia puntore (persona aktiv) Persona joaktiv (15-64 vje):


(15-64 vje): 457,831
500,251 702,238
726,699
(Meshkuj: 348,764
371,276,;Femra:
Femra:128,975
109,067) (Meshkuj: 249,876
229,205,;Femra:
Femra:473,033)
476,823)

T punsuar (15-64 vje): T papun(15-64 vje):


323,508
331,761 176,743
126,070
(Meshkuj: 257,398
248,224,;Femra:
Femra:75,284)
74,363) (Meshkuj: 91,366
123,052,; Femra:
Femra:34,704)
53,691)

T rinj t punsuar (15-24 vje):


32,222
34,874
(Meshkuj: 27,709
25,046 ,; Femra: 7,176)
7,165)
Fuqia puntore tek t rinjt (15-24 vje):
82,619
73,206
(Meshkuj: 52,524
57,230,;Femra:
Femra:25,389)
20,682) T rinj t papun (15-24 vje):
50,396
38,332
(Meshkuj: 24,815
32,183,;Femra:
Femra:18,213)
13,517)

Tab. 1: Indikatort kryesor t tregut t puns

Indikatort kryesor t tregut t puns (%) Meshkuj Femra Gjithsej

Shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore 58.3 18.6 38.7


Shkalla e joaktivitetit 41.7 81.4 61.3
Raporti punsim ndaj popullsis (shkalla e punsimit) 43.0 12.7 28.0
Shkalla e papunsis 26.2 31.8 27.5
Shkalla e papunsis tek t rinjt (15-24 vje) 47.2 65.4 52.4
Prqindja e t rinjve NEET n popullsin e t rinjve (15-24 vje) 26.5 34.2 30.1
Prqindja e punsimit t paqndrueshm ndaj punsimit t prgjithshm 24.1 18.8 22.9

12
Anketa e Fuqis Puntore 2016

1. Punsimi

1.1: Punsimi sipas gjinis

Nga e gjith popullsia n mosh pune, 28.0% ishin t punsuar. Shkalla e punsimit ishte m
e lart pr meshkuj se sa pr femra: 43.0 % t meshkujve n mosh pune ishin t punsuar
krahasuar me 12.7 % t femrave po ashtu ne mosh pune.
Krahasuar me AFP-s 2015 n Kosov, kemi rritje t shkall s punsimit me 2.8 %, ku kjo
rritje te meshkujt ishte 4.3 % prderisa te femrat sht 1.2%.

Graf. 1.1: Shkalla e punsimit sipas gjinis

Punsimi sipas gjinis


50.0
45.0 43.0

40.0
35.0
30.0 28.0

25.0
20.0
15.0 12.7
10.0
5.0
0.0
Meshkuj Femra Gjithsej

1.2: Punsimi sipas grupmoshs dhe nivelit arsimor

Shkalla e punsimit npr grup mosha ishte m e larta n mesin e personave t moshs
mes 35-44 vje (38.5 %) dhe m e ult n mesin e t rinjve (15-24 vje) (10.1 %).

Shkalla e punsimit te femrat pr grup moshat 25-44 vje sillet nga 17.0% ne grup moshn
25 - 34 vje ku ka rnie 0.1 % n grup moshn 35-44 vje (16.9%). Ndrsa femra t
punsuara n grup moshn e re (15-24 vje), ishin vetm 4.4% derisa n grup moshn e
vjetr (55-64 vje) ishin 10.0 %.

Tek meshkujt (Tabela 1.1), shkalla e punsimit ishte m e larta pr grup moshn 35 deri 44
vje (61.8%), dhe m e ult pr t rinjt (15.2%).

13
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Tab.1.1: Numri i t punsuarve dhe shkalla e punsimit sipas gjinis dhe grupmoshs

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


PUNSIMI (N MIJRA)
15-24 27.7 7.2 34.9
25-34 64.4 20.1 84.5
35-44 67.2 20.0 87.1
45-54 60.3 19.4 79.7
55-64 37.8 7.7 45.5
15-64 257.4 74.4 331.8
Raporti punsim ndaj popullsis (%)
15-24 15.2 4.4 10.1
25-34 48.3 17.0 33.6
35-44 61.8 16.9 38.5
45-54 61.7 17.7 38.4
55-64 49.4 10.0 29.6
15-64 43.0 12.7 28.0

Tabela 1.2 tregon q sa m i lart t jet shkollimi aq m e lart do t jet mundsia


pr t u punsuar (57.1%).

Tab. 1.2: Punsimi sipas nivelit arsimor

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


PUNSIMI (N MIJRA)
Pa shkoll 0.3 0.4 0.8
Fillor 45.9 14.1 60.0
Arsim i mesm profesional 93.3 19.3 112.5
Shkoll e mesme gjimnazi 61.8 11.2 73.1
Terciar 56.1 29.3 85.4
Gjithsej 257.4 74.4 331.8
SHKALLA E PUNSIMIT (%)
Pa shkoll 4.3 2.0 2.6
Fillor 28.5 5.0 13.6
Arsim i mesm profesional 46.9 17.3 36.2
Shkoll e mesme gjimnazi 43.1 10.4 29.1
Terciar 64.9 46.5 57.1
Gjithsej 43.0 12.7 28.0

14
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Tab. 1.3: Niveli m i lart arsimor sipas llojit t pundhnsit (15-64)

Ndrmarrje n
Sektori publik, Kompani Individuale
Kosov pronsi
qeveria private private
shtetrore
NIVELI M I LART ARSIMOR (%)
Pa shkoll 0.1 0.0 0.1 0.0
Fillor 4.9 5.2 17.6 29.1
Arsim i mesm profesional 26.4 22.1 39.4 40.7
Shkoll e mesme gjimnazi 12.2 29.6 24.2 22.1
Terciar 56.4 43.0 18.8 8.1
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0
Tabela 1.3 tregon q krkesat pr vende pune jan m t larta pr pozita qeveritare, ku mbi
gjysma e t gjith t punsuarve (56.4%) e kan t prfunduar arsimin e lart.

1.3: Statusi i punsimit

N vitin 2016, 70.0% e personave t punsuar ishin punonjs, 7. 2% ishin t vet-punsuar


dhe kishin punonjs t tjer, 15.0% ishin t vet-punsuar pa punonjs t tjer dhe 7.9%
ishin puntor familjar (Tabela 1.4). Shumica e femrave t punsuara kishin statusin e
punonjsit (77.9% krahasuar me 67.7% pr meshkujt).

Tab. 1.4: Statusi i punsimit sipas gjinis (%)

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


Statusi i Punsimit (%)
Punonjs 67.7 77.9 70.0
I vet-punsuar me punonjs 8.3 3.2 7.2
I vet-punsuar pa punonjs 15.9 11.8 15.0
Puntor familjar i papaguar 8.1 7.1 7.9
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

1.4: Punsimi i paqndrueshm

Prve shkalls s ult t punsimit n Kosov, 22.9% e personave t punsuar punonin


n vende pune t paqndrueshme. Puntort n pun t paqndrueshme jan ose persona
t vetpunsuar pa punonjs, ose ata q punojn pa pages n nj biznes familjar. Kto dy
grupe puntorsh kan gjasat m t pakta t ken nj marrveshje formale pune n
krahasim me puntort me pages dhe rrog.

Meshkujt kan m shum gjasa t mbajn pun t tilla t paqndrueshme (2 4.1% e


meshkujve t punsuar krahasuar me 18.8% t femrave t punsuara). Shprehur
n numra absolut, 75,963 nga 331,761 t punsuar i prkasin kategoris s

15
Anketa e Fuqis Puntore 2016

punsimit t paqndrueshm (Tabela 1.5). T punsuarit n fusha profesionale kan m


pak gjasa t jen t punsuar n pun t paqndrueshme (Tabela 1.6), si dhe personat me
nivel t lart arsimimi (Tabela 1.7).

Tab. 1.5: Punsimi i paqndrueshm sipas gjinis

Kosov
PUNSIM I PAQNDRUESHM (N MIJRA)
Meshkuj 62.0
Femra 14.0
T gjith 76.0
PRQINDJA E PUNSIMIT T PAQNDRUESHM N PUNSIMIN E PRGJITHSHM (%)
Meshkuj 24.1
Femra 18.8
T gjith 22.9

Tab. 1.6: Punsimi i paqndrueshm sipas profesionit dhe gjinis

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


T VETPUNSUAR PA PUNONJS T TJER (%)
Ligjvns, zyrtar dhe menaxher t lart 2.4 0.0 2.0
Profesionist 1.7 0.6 1.5
Teknik dhe profesione t lidhura me ta 2.5 0.2 2.1
Npuns 0.5 0.7 0.5
Puntor shrbyes dhe puntor shits n dyqane dhe tregje 17.9 16.7 17.7
Puntor t kualifikuar n bujqsi dhe peshkatari 9.5 1.0 8.0
Puntor zejtarie dhe t ngjajshm me ta 22.9 73.0 31.7
Operator fabrikash dhe makinerish dhe montues 11.5 0.5 9.6
Profesione elementare 31.0 7.3 26.9
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
PUNTOR FAMILJAR T PAPAGUAR (%)
Ligjvns, zyrtar dhe menaxher t lart 3.4 3.6 3.5
Profesionist 1.6 4.5 2.2
Teknik dhe profesione t lidhura me ta 0.5 2.3 0.9
Npuns 0.2 0.0 0.1
Puntor shrbyes dhe puntor shits n dyqane dhe tregje 20.3 39.4 24.1
Puntor t kualifikuar n bujqsi dhe peshkatari 7.2 3.7 6.5
Puntor zejtarie dhe t ngjajshm me ta 23.3 3.2 19.3
Operator fabrikash dhe makinerish dhe montues 4.7 0.0 3.8
Profesione elementare 38.8 43.3 39.7
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

16
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Tab. 1.7: Punsimi i paqndrueshm sipas nivelit arsimor dhe gjinis

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej

T VETPUNSUAR PA PUNONJS T TJER (%)


Pa shkoll 0.4 4.3 1.1
Fillor 32.0 67.3 38.2
Arsim i mesm profesional 33.3 14.8 30.1
Shkoll e mesme gjimnazi 27.5 12.3 24.9
Terciar 6.8 1.4 5.8
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
PUNTOR FAMILJAR T PAPAGUAR (%)
Pa shkoll 0.3 0.0 0.2
Fillor 32.2 51.3 36.0
Arsim i mesm profesional 37.5 28.5 35.7
Shkoll e mesme gjimnazi 23.6 15.0 21.9
Terciar 6.4 5.3 6.2
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

1.5: Llojet e kontratave


Pr sa i prket llojit t kontrats, q kishin t punsuarit e intervistuar, shumica (73.7%) kishin
nj kontrat individuale, ndrsa pjesa tjetr punonin pa kontrat. Pr t rinjt e moshs (15 deri
24 vje), prqindja e atyre q punonin pa kontrat ishte 54.8 %.

Nga personat, q kishin kontrat pune, vetm 29. 5% kishin nj kontrat t prhershme pr
punn e tyre kryesore, ndrsa 70.5% kishin kontrata t prkohshme. Shifrat jan t ngjashme
pr meshkujt dhe femrat. Personat, q kishin kontrata t prkohshme, u pyetn se pse ata
kishin kt lloj kontrate dhe 98.5% e t intervistuarve raportuan se nuk kishte asnj lloj tjetr
kontrate n dispozicion.

Kur u pyetn nse kishin t drejt, n punn e tyre kryesore, t prfitimit nga nj skeme e
sigurimeve sociale n pun, t dhnat nga anketa treguan se vetm 3.6 % e punonjsve e
kishin kt t drejt.

1.6: Punsimi sipas aktiviteteve

Tregtia, prodhimi, ndrtimtaria dhe arsimi punsonin m shum se gjysmn e personave t


punsuar n vitin 2016 (tabelat 1.8 dhe 1.9). Tregtia punsonte 14. 8%, duke vazhduar me
prodhimin 13.2%, ndrtimtarin 11.5% dhe arsimi 10.6 % t personave t punsuar n
Kosov.

Arsimi, tregtia dhe kujdesi shndetsor ishin tre pundhnsit kryesor pr femrat (duke
punsuar 51.3% t femrave t punsuara). Prodhimi, ndrtimtaria dhe tregtia jan sektort
m t zakonshm t punsimit pr meshkujt (duke punsuar 44. 3% t meshkujve t
punsuar).

17
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Tab. 1.8: Punsimi sipas aktiviteteve dhe gjinis (n mijra)

Kosov (mosha 15 e m shum) Meshkuj Femra Gjithsej


Bujqsi, pylltari dhe peshkim 12.5 1.7 14.2
Minierat dhe xehroret 3.6 0.0 3.6
Prodhimi 39.9 4.3 44.2
Furnizimi me elektricitet, gaz, avull dhe klimatizim 5.3 0.2 5.5
Furnizimi me uj, ujrat e zeza, menaxhim i mbetjeve 6.1 0.7 6.7
Ndrtimtari 38.2 0.4 38.6
Tregti me shumic dhe pakic, riparime automjetesh dhe motoikletash 36.8 12.8 49.5
Transport dhe depozitim 9.8 0.8 10.6
Aktivitete akomodimi dhe shrbimesh ushqimi 18.5 2.8 21.3
Informim dhe komunikim 5.5 1.8 7.3
Aktivitete financiare dhe sigurimesh 4.3 2.2 6.5
Aktivitete me prona t paluajtshme 0.3 0.0 0.3
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 5.0 1.7 6.6
Aktivitete administrative dhe shrbime mbshtetse 9.2 1.8 11.0
Administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshm social 19.3 5.5 24.8
Arsimi 20.1 15.3 35.4
Aktivitetet e shndetit njerzor dhe puns sociale 8.5 10.3 18.8
Arti, zbavitja dhe rekreacioni 3.8 1.8 5.6
Aktivitete t shrbimeve t tjera 8.9 3.2 12.1
Aktivitete t punsimit shtpiak 2.0 6.6 8.6
Aktivitete t institucioneve dhe organizatave jasht-territoriale 2.0 1.0 3.0
Gjithsej 259.4 74.8 334.2

Tab. 1.9: Punsimi sipas aktiviteteve dhe gjinis (n %)

Kosov (mosha 15 e m shum) Meshkuj Femra Gjithsej


Bujqsi, pylltari dhe peshkim 4.8 2.3 4.2
Minierat dhe xehroret 1.4 0.0 1.1
Prodhimi 15.4 5.8 13.2
Furnizimi me elektricitet, gaz, avull dhe klimatizim 2.1 0.2 1.6
Furnizimi me uj, ujrat e zeza, menaxhim i mbetjeve 2.3 0.9 2.0
Ndrtimtari 14.7 0.5 11.5
Tregti me shumic dhe pakic, riparime automjetesh dhe motoikletash 14.2 17.1 14.8
Transport dhe depozitim 3.8 1.1 3.2
Aktivitete akomodimi dhe shrbimesh ushqimi 7.1 3.8 6.4
Informim dhe komunikim 2.1 2.5 2.2
Aktivitete financiare dhe sigurimesh 1.7 2.9 1.9
Aktivitete me prona t paluajtshme 0.1 0.0 0.1
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 1.9 2.2 2.0
Aktivitete administrative dhe shrbime mbshtetse 3.5 2.4 3.3
Administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshm social 7.4 7.3 7.4
Arsimi 7.7 20.5 10.6
Aktivitetet e shndetit njerzor dhe puns sociale 3.3 13.8 5.6
Arti, zbavitja dhe rekreacioni 1.5 2.4 1.7
Aktivitete t shrbimeve t tjera 3.4 4.3 3.6
Aktivitete t punsimit shtpiak 0.8 8.8 2.6
Aktivitete t institucioneve dhe organizatave jasht-territoriale 0.8 1.3 0.9
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

18
Anketa e Fuqis Puntore 2016

1.7: Punsimi sipas profesioneve

N vitin 2016, shumica e t punsuarve kishin pozita pune n shrbime dhe shitje, n
profesione elementare, si profesionist dhe si puntor zejtarie (Tabela 1.10).

Pothuaj gjysma e femrave t punsuara ishin profesioniste, teknike dhe profesione q


lidhen me to (39.9%), 18.1% ishin n shrbime dhe shitje dhe 14.6% n profesione
elementare. Meshkujt ishin m t shprndar npr sektor, por shu mica ishin t punsuar
n profesione elementare (24.1%), 18.0% punonin si punonjs n shrbime dhe shitje,
17.6% si puntor zejtare dhe te ngjashm me t kurse 9.7% ishin profesionist (Tabela
1.10).

Tab. 1.10: Punsimi sipas profesioneve dhe gjinis (n %)

Kosov (mosha 15 e m shum ) Me shkuj Fe mra Gjithse j


PUNSIMI SIPAS PROFESIONEVE (N MIJRA)
Ligjvns, zyrtar dhe menaxher t lart 22.1 3.5 25.5
Profesionist 25.1 21.0 46.2
Teknik dhe profesione t lidhura me ta 15.9 8.8 24.7
Npuns 11.6 6.7 18.4

Puntor shrbyes dhe puntor shits n dyqane dhe tregje46.8 13.6 60.4

Puntor t kualifikuar n bujqsi dhe peshkatari 7.1 0.3 7.4


Puntor zejtarie dhe t ngjashm me ta 45.8 9.1 54.9
Operator fabrikash dhe makinerish dhe montues 22.4 0.8 23.2
Profesione elementare 62.6 10.9 73.5
Gjithse j 259.4 74.8 334.2
PUNSIMI SIPAS PROFESIONEVE (N %)
Ligjvns, zyrtar dhe menaxher t lart 8.5 4.6 7.6
Profesionist 9.7 28.1 13.8
Teknik dhe profesione t lidhura 6.1 11.8 7.4
Npuns 4.5 9.0 5.5

Puntor shrbyes dhe puntor shits n dyqane dhe tregje18.0 18.1 18.1

Puntor t kualifikuar n bujqsi dhe peshkatari 2.7 0.4 2.2


Puntor zejtarie dhe t ngjashm me ta 17.6 12.2 16.4
Operator fabrikash dhe makinerish dhe montator 8.6 1.1 6.9
Profesione elementare 24.1 14.6 22.0
Gjithse j 100.0 100.0 100.0

*Profesionet elementare prfshijn pastrues dhe ndihms, puntor t bujqsis, pylltaris dhe peshkimit,
puntor t minierave, ndrtimit, prodhimit industrial, transportit, asistent t prgatitjes s ushqimit, puntor t
shitjeve n rrug, puntort e pastrimit t mbetjeve urbane dhe puntor t tjer elementar (ISCO 88 COM).

19
Anketa e Fuqis Puntore 2016

1.8: Modelet e puns

Vetm 0.8 % e popullsis s punsuar kan raportuar se kishin nj pun t dyt gjat javs
referente.

N punn e tyre kryesore, 94.0 % e t intervistuarve raportuan se punojn me orar t plot


dhe 6.0% me orar t pjesshm/orar t shkurtuar. Jan vrejtur dallime gjinore, me m
shum gjasa q femrat t punojn me orar t pjesshm (11.7% krahasuar me 4.4%).

Pr ata q bjn pun me orar t pjesshm, arsyet dallonin midis dy gjinive, grat marrin
nj rol m t madh kujdesi brenda familjes duke reduktuar kshtu ort n dispozicion pr t
punuar (Tabela 1.11). Arsyeja numr nj pr meshkujt pse nuk punojn me orar t plot,
ishte mungesa e disponueshmris s puns me orar t plot.

Tab. 1.11: Arsyet e t punuarit me orar t pjesshm sipas gjinis (%)

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


Kujdesi pr fmijt apo t rriturit me aftsi t kufizuar 0.0 0.6 0.2
Invaliditet ose smundje 0.3 0.0 0.2
Arsye t tjera personale ose familjare 0.3 68.5 28.2
Vazhdon shkollimin ose trajnimin 9.2 7.2 8.4
Nuk ka munds t gjej pun me orar t plot 82.1 18.1 56.0
Nuk dshiron nj pun me orar t plot 0.7 2.0 1.2
Arsye tjetr 7.4 3.7 5.9
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

Prafrsisht tri t pestat e t punsuarve kan punuar midis 40-48 or n jav. Pothuajse
dy t dhjetat (15.9%) e t punsuarve kan punuar 60 ose m shum or n jav. Brenda
nj jave, 16.8 % e t punsuarve kan punuar m pak se 40 or.

Meshkujt priren t punojn me orare m t gjata se femrat, 29.9 % e meshkujve punojn


m shum se 48 or n jav krahasuar me 9.9 % t femrave (Tabela 1.12). Nj pjes m e
madhe e femrave t punsuara (25.9%) ka punuar m pak se 40 or n krahasim me 14.2
% e meshkujve.

Tab. 1.12: Punsimi sipas orve t puns n jav dhe sipas gjinis

Kosov Me shkuj Fe mra Gjithse j


PUNSIMI SIPAS NUMRIT T ORVE (N MIJRA)
M pak se 25 22.2 14.0 36.3
25-34 12.3 4.5 16.8
35-39 2.0 0.7 2.7
40-48 143.9 47.7 191.6
49-59 27.8 3.6 31.5
60 e m shum 49.1 3.7 52.9
Gjithse j 257.4 74.4 331.8
PUNSIMI SIPAS NUMRIT T ORVE (N %)
M pak se 25 8.6 18.9 10.9
25-34 4.8 6.1 5.1
35-39 0.8 0.9 0.8
40-48 55.9 64.2 57.8
49-59 10.8 4.9 9.5
60 e m shum 19.1 5.0 15.9
Gjithse j 100.0 100.0 100.0

T intervistuarit, q punojn n sektorin publik, kan raportuar orar m t shkurtr t puns


se ata n sektorin privat (Tabela 1.13). Meshkujt dhe femrat, q punojn n kompani
private, kan punuar me orare m t gjata krahasuar me t gjitha llojet e punsimit.

20
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Tab. 1.13: Numri mesatar i orve t punuara n jave sipas llojit t pundhnsit dhe
gjinis

Kosov Sektori publik, Ndrmarrje n Kompani Individuale


qeveria pronsi shtetrore private private
Meshkuj 37 or 39 or 48 or 45 or
Femra 34 or 34 or 43 or 42 or
Gjithsej 36 or 38 or 47 or 44 or

Gjasat jan m t vogla q femrat t punojn me ndrrime, gjat ndrrimeve t nats,


mbrmjeve dhe fundjavave por pak m t mdha q t punojn nga shtpia (Tabela 1.14).

Tab. 1.14: Modelet e punsimit sipas gjinis

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


NSE PUNON ME NDRRIME
Punon me ndrrime 22.6 17.0 21.2
Nuk punon me ndrrime 77.4 83.0 78.8
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
NSE PUNON MBRMJEVE
Zakonisht 15.0 12.1 14.3
Ndonjher 29.3 19.3 27.1
Kurr 55.7 68.6 58.6
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
NSE PUNON NATN
Zakonisht 2.7 0.3 2.2
Ndonjher 12.0 6.7 10.8
Kurr 85.3 93.0 87.0
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
NSE PUNON T SHTUNAVE
Zakonisht 40.8 29.9 38.3
Ndonjher 35.2 22.2 32.3
Kurr 24.0 47.9 29.4
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
NSE PUNON T DIELAVE
Zakonisht 9.6 14.5 10.7
Ndonjher 30.4 14.0 26.7
Kurr 60.0 71.5 62.6
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
NSE PUNON N SHTPI
Zakonisht 4.3 10.2 5.7
Ndonjher 15.8 15.6 15.7
Kurr 79.9 74.2 78.6
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

21
Anketa e Fuqis Puntore 2016

1.9: Paga mujore neto

Shumica e pagave mujore neto ishin midis 300 dhe 400 , n mesin e atyre q u
prgjigjn. Jan vrejtur dallime shum t vogla gjinore, me nj tendenc t leht q
meshkujt t marrin paga m t larta

Graf. 1.2: Paga mujore neto pr punonjsit sipas gjinis

30.0

25.0

20.0

15.0 Mashkull

10.0 Femr

5.0

0.0
nn 100 100 deri 150 deri 200 deri 250 deri 300 deri 400 deri 500 deri 600 deri 800 e m
nn 150 nn 200 nn 250 nn 300 nn 400 nn 500 nn 600 nn 800 shum

22
Anketa e Fuqis Puntore 2016

2. Papunsia

2.1: Papunsia sipas gjinis

Sipas vitit 2016 n Kosov ka pasur 126,070 persona t moshs 15-64 vje, q ishin t
papun, 91,366 nga t cilt ishin meshkuj dhe 34,704 femra (Tabela 2.1). Shkalla e
papunsis ishte 27.5 %, m e lart pr femra se pr meshkuj, respektivisht 3 1.8 % dhe
26.2 % (Graf. 2.1).
Krahasuar me AFP-s t vitit 2015 n Kosov, kemi rnie t shkalls s papunsis me 5.4%,
ku kjo rnie te meshkujt ishte 5.6% prderisa te femrat kemi rnie prej 4.8%.

Graf. 2.1: Shkalla e papunsis sipas gjinis

Papunsia sipas gjinis


35.0
31.8
30.0 27.5
26.2
25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
Meshkuj Femra Gjithsej

Tab. 2.1: Numri i t papunve dhe shkalla e papunsis sipas gjinis

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


PAPUNSIA (N MIJRA)
15-64 91.4 34.7 126.1
SHKALLA E PAPUNSIS (%)
15-64 26.2 31.8 27.5

23
Anketa e Fuqis Puntore 2016

2.2: Papunsia sipas grup moshs dhe nivelit arsimor

52.4 % e popullsis s re n Kosov ishin t papun (Tabela 2..2). Shkalla m e ult e


papunsis sht hasur n mesin e personave t moshs 55-64 vje (12.3%).

Tab. 2.2. Numri i t papunve dhe shkalla e papunsis sipas gjinis dhe grup moshs

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


PAPUNSIA (N MIJRA)
15-24 24.8 13.5 38.3
25-34 30.7 13.5 44.1
35-44 18.3 5.5 23.8
45-54 11.8 1.7 13.5
55-64 5.8 0.5 6.4
15-64 91.4 34.7 126.1
SHKALLA E PAPUNSIS (%)
15-24 47.2 65.4 52.4
25-34 32.3 40.1 34.3
35-44 21.4 21.6 21.4
45-54 16.3 8.1 14.5
55-64 13.4 6.5 12.3
15-64 26.2 31.8 27.5

Shkalla e papunsis ishte m e larta pr personat e pashkolluar (47.2% e ktij grupi ishin
t papun) dhe m e ult pr personat q kishin prfunduar arsimin e lart (18.0%).

Tabela 2.3. Numri i t papunve dhe shkalla e papunsis sipas nivelit arsimor dhe
gjinis

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


PAPUNSIA (N MIJRA)
Pa shkoll 0.6 0.1 0.7
Fillor 24.2 4.7 29.0
Arsim profesional i mesm 42.0 12.2 54.2
Shkoll e mesme gjimnazi 17.2 6.2 23.4
Terciar 7.4 11.4 18.8
Totali 91.4 34.7 126.1
SHKALLA E PAPUNSIS (%)
Pa shkoll 62.9 19.5 47.2
Fillor 34.5 25.2 32.6
Arsim profesional i mesm 31.1 38.8 32.5
Shkoll e mesme gjimnazi 21.7 35.7 24.3
Terciar 11.6 28.0 18.0
Totali 26.2 31.8 27.5

Shkollimi k a prmirsuar perspektivat n tregun e puns, n veanti pr m eshk ujt pasi


62.9 % e m eshkujve t pashk olluar ishin t papun, n k rahasim m e 1 1 . 6 % t atyre
q k ishin prfunduar arsim in terciar.

24
Anketa e Fuqis Puntore 2016

2.3: Papunsia tek t rinjt


Bazuar n AFP-n e vitit 2016, 30.4% e t papunve n Kosov ishin t rinj (t moshs 15-24
vje) me pothuajse 12 pik diferenc midis meshkujve dhe femrave.

Nj pjes e konsiderueshme e popullsis s re sht e papun (52.4%) dhe shkalla e


papunsis tek rinia e gjinis femrore sht m e lart (65.4 %) k rahasuar me meshk ujt
(47.2%).

Tab. 2.4: Prqindja e t rinjve t papun n papunsin e prgjithshme dhe shkalla e


papunsis tek t rinjt sipas gjinis

Kosov
Meshkuj Femra Gjithsej

Prqindja e t rinjve t papun n papunsin e prgjithshme (%) 27.2 38.9 30.4

Prqindja e t rinjve si t papun n popullsin e re (%) 47.2 65.4 52.4

N vitin 2016, t rinjt n Kosov kishin dy her m shum gjasa t ishin t papun n
krahasim me t rriturit, me shifra pothuajse t ngjashme per meshkujt dhe femrat (Tabela
2.5).

Tab. 2.5: Shkalla e papunsis s t rinjve ndaj t rriturve, sipas gjinis

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


Shkalla e papunsis s t rinjve ndaj papunsis s t rriturve 2.1 2.7 2.3

2.4: Kohzgjatja e papunsis

T intervistuarit e papun jan pyetur pr sa koh jan t papun. Nj numr i madh (65.5%)
i te papunve raportuan se jan t papun pr m gjat se 12 muaj. Jan vrejtur dallime t
vogla gjinore (65.6% e meshkujve dhe 65.0% e femrave).
(Tabela 2.6) tregon se gjasat pr t qen i/e papun pr m shum se nj vit rriten me
moshn.

Tabela 2.6: Kohzgjatja e papunsis pr m shum se nj vit sipas grup moshs dhe
gjinis (%)

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


15-19 35.6 47.4 39.7
20-24 52.1 57.8 54.1
25-29 67.9 64.6 66.8
30-34 69.6 71.2 70.0
35-39 66.3 75.5 68.5
40-44 74.6 78.1 75.3
45-49 74.4 88.2 76.6
50-54 81.0 88.9 81.7
55-59 82.0 47.0 78.9
60-64 93.1 100.0 93.6
Gjithsej 65.6 65.0 65.5
Grafikoni 2.2, tregon se grup mosha 30-34 edhe pse grup mosh e re, te femrat papunsia pr
m shum se nj vit arrin 71.2% krahasuar me 69.6% te meshkujt.

25
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Graf. 2.2. Kohzgjatja e papunsis pr m shum se nj vit sipas grup moshs dhe
gjinis (%)

120.0

100.0

80.0

60.0 Meshkuj
Femra
40.0

20.0

0.0
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

26
Anketa e Fuqis Puntore 2016

3. Pjesmarrja n fuqin puntore


N vitin 2016, nga popullsia e prgjithshme e prllogaritur prej 1,771,604, popullsia e
prgjithshme n mosh pune (15 deri 64 vje) ishte 1,18 4,529 persona. 38.7% e personave
n mosh pune merrnin pjes n fuqin puntore (ekonomikisht aktiv). Kjo do t thot se ata
ishin ose t punsuar ose t papun (por aktiv n krkim t nj pune dhe t gatshm pr
pun). Pjesa tjetr prej 61.3% ishin ekonomikisht joaktiv (Grafi. 4.1). Personat ekonomikisht
joaktiv prfshijn studentt, amviset, punonjsit e dekurajuar dhe persona t tjer, t cilt
nuk ishin aktiv n krkim t nj pune dhe kjo kategori shqyrtohet m hollsisht n kapitullin e
ardhshm.
Krahasuar me AFP-s e vitit 2015 n Kosov, kemi rritje t shkalls s pjesmarrjes n fuqin
puntore me 1.1 %, ku kjo rritje te meshkujt ishte 1. 6 % prderisa te femrat ishte vetm 0.5 %.

Graf. 3.1: Shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore sipas gjinis

Fuqia puntore
70.0
58.3
60.0

50.0
38.7
40.0

30.0
18.6
20.0

10.0

0.0
Meshkuj Femra Gjithsej

Nga figura 3.1 sht e qart se pjesmarrja ne fuqin puntore n mesin e femrave ishte
shum m e ult se n mesin e meshkujve: 18.6 % e femrave ishin aktive n krahasim me
58.3 % e meshkujve.

Shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore ishte m e larta n mesin e personave t


moshs 30-34 vje (52.5 %) dhe m e ult n mesin e personave t moshs 15 deri 19
vje me 9.2 % (Tabela 3.1). Shkalla e ult e pjesmarrjes s t rinjve nuk sht pr tu
habitur sepse shumica e ktij grupi ndjekin shkoll n.

Tek meshkujt, moshat 45-49 vje kishin shkall m t lart pjesmarrjeje ( 79.9 %), ndrsa
pr femrat shkalla m e lart ishte n grup moshn, 25-29 vje (28.5 %) (Tabela 3.1).

27
Anketa e Fuqis Puntore 2016

Tab. 3.1: Fuqia puntore dhe shkalla e pjesmarrjes n fuqin puntore sipas gjinis
dhe grupmoshs

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej


Fuqia Puntore (n mijra)
15-19 12.1 4.6 16.7
20-24 40.4 16.1 56.5
25-29 50.7 17.7 68.4
30-34 44.3 15.9 60.2
35-39 41.7 12.8 54.5
40-44 43.8 12.7 56.4
45-49 38.6 12.5 51.1
50-54 33.5 8.7 42.1
55-59 26.9 5.1 32.0
60-64 16.7 3.2 19.9
Totali 15 - 64 348.8 109.1 457.8
Shkalla e Pjesmarrjes n Fuqin Puntore (%)
15-19 12.8 5.3 9.2
20-24 46.3 21.1 34.5
25-29 67.9 28.5 50.0
30-34 75.5 28.3 52.5
35-39 77.6 21.9 48.5
40-44 79.7 21.3 49.3
45-49 79.9 22.1 48.8
50-54 67.8 16.2 41.0
55-59 65.1 11.6 37.6
60-64 47.5 9.5 28.8
Totali 15 - 64 58.3 18.6 38.7

28
Anketa e Fuqis Puntore 2016

4. Personat joaktiv

Vmendje e veant i sht kushtuar prshkrimit dhe vlersimit t popullsis s punsuar dhe
asaj t papun, q s bashku prbjn Fuqin Puntore (ose personat ekonomikisht aktiv).
Megjithat, kategoria joaktiv sht po aq e rndsishme. Ndryshimet n shkalln e
aktivitetit jan pjes e rndsishme e ndikimit t oferts s puns n rritjen potenciale
ekonomike. Kjo pr shkak t numrit t madh t puntorve potencial n mesin e personave
aktualisht joaktiv.

Krahasuar me AFP-s e vitit 2016 n Kosov, kemi rnie t shkalls s jo aktivitetit me 1.1%,
ku kjo rnie te meshkujt ishte 1.6% prderisa te femrat ishte vetm 0.5%.

Nga graf. 4.1 sht e qart se pjesmarrja m e madhe sht n mesin e femrave se n
mesin e meshkujve: 81.4% e femrave ishin jo aktive n krahasim me 41.7% e meshkujve.

Graf 4.1: Shkalla e pjesmarrjes jo aktive sipas gjinis

Popullsia Joaktive
90
81.4
80
70
61.3
60
50
41.7
40
30
20
10
0
Meshkuj Femra Gjithsej

29
Anketa e Fuqis Puntore 2016

4.1: T rinjt joaktiv q nuk jan t punsuar, nuk ndjekin


shkollimin ose trajnim (NEET)

T rinjt e ktij grupi (NEET) prfshijn t rinjt q nuk jan t punsuar, nuk ndjekin
shkolln, as nuk trajnohen, d.m.th. jan krejtsisht t shkputur nga tregu i puns dhe
nuk marrin pjes as n sistemin arsimor. Prqindjet e larta t ktij grupi n popullsin e
t rinjve rrisin shqetsimet n lidhje me punsimin e t rinjve n t ardhmen pasi tregon
shkputje nga tregu i puns. Prve ksaj, nj numr i madh i t rinjve t pa angazhuar n
vendet me papunsi t lart t t rinjve, si sht Ko sova, mund t shkaktoj uljen e
fitimeve pr shkak t rritjes s konkurrencs, si dhe ka mundsi ti kontribuoj problemeve
sociale.

N vitin 2016, 103,843 t rinj (t moshs 15 deri 24) n Kosov nuk ndiqnin shkollimin, nuk
ishin t punsuar apo n trajnim dhe prbnin 30.1 % t popullsis s re. Pjesa e femrave
NEET sht 34.2% krahasuar me 26.5% t meshkujve (Tabela 4.2).

Tab 4.1: T rinj q nuk jan t punsuar, nuk ndjekin shkoll ose trajnim (NEET) sipas
gjinis

Kosov Meshkuj Femra Gjithsej

T rinj NEET (n mijra) 48.3 55.6 103.8

Prqindja e t rinjve NEET n popullsin e re (%) 26.5 34.2 30.1

30
Anketa e Fuqis Puntore 2016

5. Shkallt e varsis demografike dhe ekonomike


N Tabeln 5.1 jan paraqitur tri shkall t varsis ekonomike (me t dhnat e paraqitura
si prqindja e t varurve pr 100 nga popullsia n mosh pune):

Shkalla e varsis s t rinjve (t intervistuarit e moshs nn 15/t intervistuarit e


moshs 15-64)
Shkalla e varsis se t moshuarve (t intervistuarit e moshs 65+/ t intervistuarit e
moshs 15-64)
Shkalla e varsis moshore (t intervistuarit m t rinj se 15 ose m t vjetr se 64/ t
intervistuarit e moshs 15-64).

Tab 5.1: Shkallt e varsis demografike

Shkalla e varsis s Shkalla e varsis s t Shkalla e varsis


Kosov 2016
t rinjve moshuarve moshore

2016 36% 14% 50%

Nj shkall tjetr e prdorur shpesh, n veanti n publikimet e Eurostat -it, sht shkalla e
varsis efektive ekonomike e t moshuarve. Ky sht nj indikator i rndsishm pr
vlersimin e ndikimit potencial t moshs s shtyr n shpenzimet sociale, q lidhen me
punsimin (pensionet etj.). Ky indikator kalkulohet si raport midis populls is s moshs 65+
(t gjith t klasifikuar si joaktiv) dhe punsimit t prgjithshm. Pr kt raport Eurostat -i ka
vendosur gamn e moshs pr t punsuarit nga 20 deri n 64 vje. Sipas projeksioneve, ky
indikator do t rritet n 68 % n vitin 2060 n BE28. N Kosov ky raport ishte 50 % pr vitin
2016.

Tab 5.2: Shkallt e varsis ekonomike

Shkalla e varsis efektive Shkalla totale e varsis


Kosov 2016
ekonomike e t moshuarve ekonomike
2016 51% 274%

Shkalla totale e varsis ekonomike kalkulohet si raport midis popullsis s prgjithsh me


joaktive (15+) dhe punsimit (20-64 vje). Ai mat numrin mesatar t personave t moshs
15 vje e m shum, q "prkrah" secili i punsuar. Ky raport ishte 2 74% n vitin 2016.
Sipas projeksioneve deri n vitin 2023 ky raport do t vazhdoj t rritet n BE, n 122.2% n
vitin 2023 dhe 141.6 % n vitin 2060.

31
Katalogimi n botim (CIP)
Biblioteka Kombtare e Kosovs Pjetr Bogdani

331: 311(496.51) 2015(084.2)

Anketa e Fuqis Puntore 2016 / [Publikimin e prgatitn Avni Kastrati].


- Prishtin : Agjencia e Statistikave t Kosovs, 2017. - 36 f. : ilustr. ; 28 cm.
- (Seria 5 : Statistikat Sociale)

Preface / Isa Krasniqi: f. 1

1.Kastrati, Avni

ISBN 978-9951-22-351-5
Agjencia e statistikave t Kosovs
prshkrim i shkurtr

Agjencia e statistikave t Kosovs sht institucion profesional i cili merret me grumbullimin,


prpunimin dhe publikimin e t dhnave zyrtare t statistikave. Si i till vepron q nga viti 1948 i cili ka
kaluar npr disa faza historike, i strukturuar sipas rregullimit shtetror t asaj kohe.

M 2 Gusht 1999, Agjencioni ka rifilluar punn e vet profesionale (pas 9 viteve t ndrprerjes t t gjitha
serive statistikore n dm t interesit t Kosovs), si institucion i pavarur n kuadr t Ministris s
Administrats Publike. Q nga data 12.12.2011 ky Agjencion vepron n kuadr t Kryeministris s
Kosovs. Agjencioni financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovs por edhe nga donatort pr
projekte t veanta dhe pr ndihm teknike profesionale.

Agjencia e Statistikave t Kosovs vepron sipas Ligjit Nr. 04/L-036 i cili ka hyr n fuqi me
12.12.2011. Plani zhvillimor strategjik 2009-2013 sht n implementim afatmesm pr zhvillimin e
sistemit statistikor n korrelacion me Statistikat e Bashksis Evropiane (EUROSTAT-it).

Agjencia e statistikave t Kosovs ka kt strukture organizative: Departamentet prodhuese;


(Departamenti i statistikave ekonomike dhe llogarive kombtare, Departamenti i statistikave t bujqsis
dhe mjedisit, dhe Departamenti i statistikave sociale. Departamentet mbshtetse; (Departamenti i
metodologjis dhe teknologjis informative, Departamenti pr politika, planifikim, koordinim dhe
komunikim, Departamentii i Regjistrimit dhe Anketimit si dhe Departamenti i administrats. Ne kuadr
t Agjencionit veprojn edhe; Zyrat Rajonale; Gjakov, Gjilan, Mitrovic, Pej, Prizren, Prishtin, dhe
Ferizaj

Numri i t punsuarve dhe buxheti akoma jan t limituar. T punsuar jan gjithsej 143 puntor, prej
tyre, 98 (68,5%) n seli t Agjencionit, gjersa n Zyrat Rajonale, 45 (31,5%), Agjencioni ka ket
strukture kualifikuese, 61,7% me shkollim universitar, 15,4 me shkollim t lart, ndrsa 17,5% me
shkollim te mesm.

Kemi bashkpunim profesional dhe teknik me t gjitha Ministrit e Qeveris s Kosovs, sidomos me
Ministrin e Ekonomis dhe Financave, Bankn Qendrore t Kosovs, me institucionet ndrkombtare,
EUROSTAT-in, Fondin Monetar Ndrkombtare, Bankn Botrore, SIDA e Suedis, DFID,UNFPA,
UNDP, UNICEF, dhe me statistikat e shteteve n rajon.

Agjencia e Statistikave t Kosovs mbulon gati krejtsisht territorin e Republiks s Kosovs, duke u
organizuar n strukturimin e qarqeve statistikore dhe njsive raportuese si njsi baz dhe t vetme n
shkall vendi nga t cilat merr informatat e dors s par. Te gjitha anketat e zhvilluara n terren
prdorin shtrirjen e mostrs n kto qarqe statistikore por edhe metodologjin sipas rekomandimeve
ndrkombtare. Gjat grumbullimit t t dhnave statistikore dhe raporteve nga njsit raportuese
angazhohen; profesionist, teknik, administrator, civil t zyrave t vendit, regjistrues terreni nga
Zyrat Rajonale etj.

N vitin 2011 sht realizuar me sukses projekti i Regjistrimit t Popullsis Ekonomive Familjar dhe
Banesave, ndrsa n vitin 2014 sht realizuar po ashtu me sukses Rrgjisrimi i Bujqsis . Rezultatet e
fituara nga kto regjistrime do t ken nj rol t rndsishm pr hartimin e Politikave zhvillimore.

Misioni i Agjencionit; t prmbush nevojat e shfrytzuesve me t dhna statistikore kualitative,


objektive, n koh dhe hapsir n mnyr q shfrytzuesit t ken baz t besueshme q t bjn
analiza t rregullta n interes t planifikimit dhe zhvillimit gjat hartimit t projekteve n shkall
vendbanimi, komune dhe vendi. T prkrah institucionet qeveritare, institutet, shkencn, akademin ,
bizneset si dhe hulumtuesit e pavarur etj. n mnyr qe tu siguroj informata t duhura pr vendim-
marrsit si dhe prdoruesit tjer n Kosov.

o Adresa: AGJENCIA E STATISTIKAVE T KOSOVS,


Rr. Zenel Salihu, nr. 4, 10000 Prishtin
o Telefoni: +381 (0) 38 200 31 129
Kryeshefi Ekzekutiv: +381 (0) 38 200 31 112
o Fax:: +381 (0) 38 235 033
o E-mail: infoask@rks-gov.net
o Ueb-faqe: http://ask.rks-gov.net