You are on page 1of 61

| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „
„ „„„
„


„
„
„
„
„
„
„ 

„
„
„
„ „
„
!„

„
"„#„$%
„
„
&'( „„)*+„

,) '-„„ ) .„/„!  „


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' -„„
„„„„„„„„„„„ + -„ ) ' „„„ &'(* „


‰ / „
0„
„
„

  O 
 
| 

  

„
„
„
„
 -„
„„„„„„‰& „ ' '„$
1„"12„3
#„2„ 3„ "$4 52„‰6„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„


„
„ „
„
„
„
„
„

  a 
 
| 

  

 '!„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%
3„
"#XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
„ $%"7„1%8„$#„#„%
9XXXXXXXXXXXXXXXXXX „
:;„6„86
„#„#1„
„
;97XXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
"8$
7„#1%„1%8„
3"7„"$„
„
„1„8
<9„%

„X „„„
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
 


  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  

  
 
  XXXXXXXXXXXXXX
 „)#


„#„3
"<
„
„%
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
 ! 

" 
 
" 
 #

 
 
 
$ # 
#
 


XXXXXXXXX 
„'$„#„19"9
„6„1
„="„$"9„XXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
 % #    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
 „"1$"„#„„
„;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
 &#   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
 '  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
„)#
97„#„;

„XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX („
 ) 


 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (
 &#   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (

>1
„#„$"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
„
"?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
„
‰:3
8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
„
„
„
„
„

   
 
| 

  

' , „


*+
 
 #  #
 „  
  #  
 
 "   
  
  ,    
 
 ,
 

# 
'

 
  # # #  
  #  

  


 

-
    # @„ „

5"  # 
  
   " 
 


  
 # 

 
   
 

 " # 

 
 " 
 # #
,


 

    " 

  

 
  
  
' 

#
" # #   # 

  . 

/  #,##
#
 #  ##   #   
 
& 

 

+
 
#
 # # 
   


#  " 
 "  #
 
# 
 , #    , 
# 
 #  
  
  , 
 # + 
   
 #
"   
 
#   


  ,#
 
 


& 
 
 

+
 
 #  
  #
  # 
  
 "
  # " 

 +    # "#
 
 "    
 

   

  # 


  , 
*+
  
 #  #  

"  # 

- # 

## # 

 

  , #
# 
&
      " 
  +  
A„?%$"
7„B
 
#  , ,
 
O
 
 #
  # 
"
 
 #
#
" 

  #0
 " " # 1" 
# 
#   

  Ô 
 
| 

  

„ ) '. „! + „),„, „  *„


   #
  
 # 
  
  # 
   , 

 # #
      #  
  


  
 


 

  
      
 , ' ' 0

  
' 
 ' # 

1"     
    
 # 
5;C"<

„$985-„
ƒ„ á 
 
2 
 # 
  
 
3

 # 
 
#
 
 
  # # ,
- # 

 
' 
 

 
   #

 
ƒ„ Œ 
  
* #

   # 

#


  "
 
#
 
&
 #  

  # 
ƒ„ ›  
/

   
&
  
 
 # # 
 #  
 
 ,#  
2
* #
 
  # 

      
 #  #
  4-5
 
 , + " $%"7„%81"
 
&
 #  #   
    

      

# "#   # 

   
-    * #  $%"7„ $# # 
  ,
 # 
 

 # ' # ,
# #
, 
 "
 


0#


"
  1
   
- "
# ,

#

 #  $%"7„
1
" , 
  # 
 
„
„
„

  o 
 
| 

  

„‰ „/„+/„, „, !  „„  *.„


„
)  

 

#
 
. 
   
6 
 ,
7  


 

 # 
 !„19
]„ 

- # 

  8
]„ 
 .  
8
]„ 
 
 # # 8
]„ 

   
 # $# " 
 

 8
]„ 
 .
  .  

  8
]„ 
#-#
   8
]„ 


   
 8
]„ 

 . ,. 
   8
]„  # #
# 
  # 8
 ="3„19
]„ # 
#

 #

   # 

#  "   
 
#
 8
]„ 
 
 
 # 
8
]„ 
   

  8
]„ 


 #
   
 
]„ 
 . 

 8
 %„19„„
]„ 
#   
   8
]„ 
#
 
, # 


 8
]„ 
 #  

  #8
]„ 
  , 
 
"  "#. 
 -
8
]„ 

  8
]„ 

   # # 

 #
8
]„  
 
 . #    


   
 
| 

  

+/„„, „, !  „„  *.„


„
!
  

#
 # , 9

  7

 # 

 
, # 

" 
, #  


      
, 
9Rezolvat´#
  

 #
 
   
 #  " + #  

  
 

  )  3 

/


  


 # 
 
  :2
  " „ 

 # 
 
+ 


 . 
 
: 
"
+ "" 
  8 
:;  " + "" 


   
 
:! # 


#   
 
 " + 
 


- # 

 
 
 # 
 
&

 


 # 
 
 
 
 :2#
  " „ 


- # 

 
 # + 
: 
" „ 

 . 
8 
# 
+ „ 
#     
:;  " „ 
 
 # 8 
+ """ „ 
 
 
 # 
 
 #   


 # 
 

 
 , :2#
  " 


 
 
#   +  # $# 8
 : 
" 

-#
   < 
+ ""
:;  " + "" 


  
# 
 

 #

2

 


 # 
 


 . ,. 
 8 „  

 
 .  „ 
 

:2#
  " „ 


   8 „ 
+  
# #
 „ 
:;  " +  

  # 8
„  #
   8 „ 
„ 

 . 

 „ 
 
„„„),„ ) „ „! !=  „
 
  


 
 

   ë 
 
| 

  

„
„"8$
7„#1%„1%8„
3"„"$„

„
„1„8
<9„%

„
„
„„„„„„ "
6
„
;97„
3"„"$„

„„„„„„' # #  


>
 "  
#
 
 

,

 
    * #


 

 


0 
#1#
 

0
 ##1 
* #
 


 # 
 " 
  , 


  

 
 " # 
  # 

 "
  


 #
 , 
 
 
 
 
# * #
 

 

#
,  
 
,#
 # 
 #
# 
0  "
# "  
 1 
 
 0 
  # #1" #
  
0 1" #


 #  
#   
#
 

+
0

 " ". # 1" 


 0   1 
|

 ", 

#
" 
"##  #
 "# 

 

 


 ## " 

 
 " #
 "#
? "
.@
? "

 # 

 "
#.A
@ 


 # #,

 ;<:
"3"

2„

;
„
B
 
 
 #
     

 
 
" #  " .

 
" 


" 

  #  # 
 # 
  "    "„ +   
 D+  "+ # 
" +
  1" #
 #
  
"   
" .   
"
 
 
#    

  ½ 
 
| 

  

„
„„„„„!
„%<"
„
„
3"„"$„„„
|

,
  
#
 
 


Õ # 
 # # # 8
Õ 


 

  #"


 


8
Õ  
 #    # , 
  " #  # 
   

   # 0( (((  # 
 
 @  #. ( (((  # 

 
8
Õ # (C # #
. 
 
  
 
8
Õ  
  
 
"
? " #

8
Õ 

  + # ## ## &! 
 8
Õ 
 .
 
 0 "
- "


 
" 
# 


1  
 8
Õ


  
 # ##

  
  "  
.
# " 

  8
„
)
3
<"„#1%"„#„-„
Õ

   A 8
Õ  # 

  " # 
"
8
Õ #
  
"   " 


"
Õ 
 
 # 8
Õ  " 
" #
  
  #   #
 0
"  "
 
1" 
   " 
  
"  

-
    
 #
 # 
8
Õ #

 ,
  "

 


8
Õ #
 

 # ,
# 8


„


 .  " #

 " 
 "

 " 
"#
 
 #
 
# 

 


 " 
 0 #
 
18

    
 
| 

  

"„;

„1„$
„0#
 ". " 1


Õ #   ##  #      
 # 
#   # 
 
 .
 
  +  

0

"      #  #  .
 "„
 
 
 "
 
 8
Õ 

# " # 
#


 "
 

# ## 
"#


"
#
 +
 

  "  
 #
 

" -


+ # 
# " 
# 
 # 

 
 
  
 
# 

   


  # " 

 . 
 #
" 

 
"  


" 
  
 " 
 
  # #
 #   "
 
"# 
 &

 ,   
 

 # 

 #  
 "   
# "
 #
 


 


-

 @3
"3
$
5 

"?
„"„
„
 #   
   , "  

 
#

 
 ,
 


 
 
 
 
3


#
# 

 
 
# =,
 ##  #@+6
„„
#„%<"
5D„"?
„"E„
„
&

,
  


 
 
 #

 # 
"
 

" +
" 
  

  O 
 
| 

  

„„„,%„6„:3
„8
79„#„
3"„"$„
,%„ :3
7„
##  
 

" # # 
 
 #
8
  
 
 # #
 # + 

 # 
  " 


"  

 

 # " # 
 
  
 
#
 .
 # 
8  
 


 #
8
 # 
  # 
-   
 # # 
%| 3)&V
%| # 
  
  #  #" 
 
 

 
 #
 #
#
", #
 ,  
 # 
   #"

"
 8  
 
 #
 
 
# 
 
 -
  #
 
" 
 # #

 # 
8
  
   
 8 # #
 $  $ 

 # # 
#    , 
  
   
 
 " ,
 
# 

#

8


     

 , 

 # 
 (  

 
#
"

 
 
#   

# #

 # 8 #
 
 

  
 "
 
 # 
 
 

 , #


 "
 

  
 
 8 8#
 

#   
 


 # # 
# .
   
  
  

" 
#  
8 + 
 #
  # 
 8

+

„%„
„;„„%
„8„
3"„"$-
 6


 

 #

 #
#
#
 
 

8
 ) 
 #  #
  

 # 

 # 

8
 


, 
 
 , 
8
 '   # 
 $# 
  
 
 8
 ) 
 

-
 
, 8


„% #


 # 
 , 
„

3 
    OO 
 
| 

  


 „), *.„, „>'( „„  „
„
„ %„#„%

2„$%„

2„
„#„#18
1
„
| DE%F*3/*|G32H3&B)37",
 
 


 

#
I&


  
" 
 
 #
  
 


'  

#
 
   "#

.  
@  
 5„
 #
"  ,
## 
 
 # #
 

8 
 # #
 
  8
 # #

 
# 
8
 

  

D"?
„"„E
&
 
 #  
 
 0( 1# ƒ # #
#

  

 #


" 
# 
8
ƒ  #


 

# 

  # # " 
 


 #
 
   
  


" 
 
 #

" # 
 #

8
ƒ 


#

0&'# 


#

1 
 

 

  ", 
  
 0#


1, # # 8
ƒ # 

    8
ƒ „  

#  


 

 
   "#
 
 #
# 


*

-

#
 # #  

 
0#
1 

 
 # 

 " # 
 

"#

 
 ,


  #
#


 8

 # 

 #
#
8

 
 # 
8
„
*

  #


"#;#
„ 3%  
„

  Oa 
 
| 

  

 '  

     
  # 


 #

 #


 
 

,pepartamentul foop0
 
1"


 
 "
  "
 " # 

 "

 "

 "
 " 

 
 " # 
" 
 , pepartamentul non-foop 0
 
1" 


   " 

 "

 # " + " 
-" 
" # "-
"   ", # 


 ,
 ## #" $   
>
8„#„%

D"?
„"E

„!
"„
#„##
1%"
1
:„„%3

„%

„
' 

 

 #
  
 

 #  
" 
  
 

 
 


 
 ' 
 ,# -# "
 

ƒ 
#


 

 
 

8
ƒ  

 $ 


# 8
ƒ 
$ 

 
 

 " ,
# 
8
ƒ & 
 


  
8
ƒ &
  # 

8
ƒ  

 "
 

 


 ## 


„
Œnstruirea practica reprezinta o componenta majora în procesul instructiv - epucativ pentru
viitoarea meserie pe care aţi ales-o, fapt pentru care în cazul absentării pe la practică aveti
obligaţia pe a recupera absenţele efectuate, inpiferent pe motivul absentării (învoire, concepiu
mepical etc) făra a perturba procesul pe pregătire teoretică 
„
„
„

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„

  O 
 
| 

  

„'$„#„19"9
„6„1
„="„$"9„
1%8„;C"<9„$98„
'  # 

#  
 #  # 
 " 

# 

## , #
#

" 

"
  #" 

 
#$#
 
  # 

 +# , # 


„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ '. „F„"„


1„1%- 
ƒ„ #", 
 
# 

#
" 
#   

#  
 8
ƒ„ + 
   
 
$,   # 

  
 #
"

 #
 ",  # 8
ƒ„ 
#     
8
ƒ„ 
,   # #

    ## 8
ƒ„ # 
# 


 # 
 #$#
#


 


  
8
ƒ„ 
 
- ""  .
  
 "
 

 
 


  
 
 

  8
ƒ„ 
 
 # $   #
   
  #
 
 "   
 .
 

8
ƒ„ 


 
 "  

#

8
ƒ„ 
  .

  0/&'18
ƒ„ 
 # # #,

8
ƒ„    
  #
  

   , 
 
 "

 "
#
  
  
 


8

o
' 


 #   
 "
   


 #   


 %|"  
   
# 


# 
- 

 #
 #   OÔ 
 
| 

  

ƒ„ # 
 #  #   


-   " 
 "

# " 

 +

 #
,#
 
8
ƒ„ 
,

 
 

- + #
 8
ƒ„ # "
-  
# " 
#


 
 
 #8
ƒ„ #

 

  

#

,
  # 
  8
ƒ„  # #

 
     
 

 
" ,  

#
 "
 "
 #

   
 8
ƒ„ #
  
 , 

  "  
+ 
 #  

" 
"
  
# # 
 ,#
0>
1
! 

 2 
 
 
6*&/!& 2/!/
 3
 
3
 2  
3
 ( 
' 

2  ( 
3
 (
!
 
2  ( 
„„„„„„
„„„„„„1„#„
#"
„=$:"9;„-„
Õ  
 .
 

 #
 

 8
Õ 
#
 

 
  8
Õ  
 -
 
# 8
Õ  

"  8
Õ 

 #  
0

" " 18
Õ #

 
0 #

" 

"

1#
 .
  8
Õ #
 # $# 
-
 
8

    


   

   
 
„

  Oo 
 
| 

  

„'! ) ' „, „ „ „ 


'  
 #


"   # 

 #  


   
 
 # 

  #   #    " , 
  
#

 
 #, 
 
   „
„"1$"„#„
D
  „„   #  8
D
 „  #
 , 


 
  # 
 
 " + 

 # # 
8
   #
 , # 
   0  +" 
 ", #

 
1 
 #  
 #
 
 * 

  #   # 
 

 
" 
 # 
 " #


 #

" # 
  " # 
  #
 #
#
 


 
 
š   "#  #
 "  "

 #
 
" 

#


 2„ # 

 

V„„
ë 
 
 # 

 
  

  #
#
   

 
 "    
 

 8
!   


 #
      
  # 

 

 #
 
 # 
8 
 
 
 
 
#
 , 
 # -" 

 
 " 
 # 
"


 # 8
D
  „,„
 # 

 

 
-
#
 

 "
 
  

 #


  
 
 ,
&

 # 
„„„„„„„„„„„
D"?
„"oE
D
  , 
 # 
 ,

 #
#
 

 "

 #
   #
, 0„"?
„"E
!  - #    
 
 
 

# "


 
 
 # " 
 #

 #,  #   "
 
 
  

 #

 
|   
  # 
 ,    #  ,

 
# "
# 
  
  
   " # 
 

  


 


 
* # 
 
 #  # 
   
  O 
 
| 

  

„
„ 8„#„%
9„

8„1
„$
%
„#;1„:„19„„"7"

„
  
  8
 
 #
 

8
 

  8
   
 " # + #
 8
 
 # # 

  8
  # 
 #

 #  8
 
    8
  " # 
 
#
$
  #8

  #
#
 8
 #   
 8
 # 
 # 
 
 #0 
?18
  
$   #

8
 # 
8
 
 
 
 " #  


 

 
 8
  # 
" $# 

 
 #
#
 8
 
 
 "# 
 #
#
 8
 

  # 

 
  8

* # , 

 
# 
 # 
 
 

-
#
     


 #  
>
 

G "Œ
ƒ J
 
 
 +  # # 
 8
ƒ 

, ##

#
 
 
 #
 ,

 
 
 

#

 
 

  Oë 
 
| 

  

„+/„„„, „„, ) ' „„'„„„„„„„„„„„„„„„ 


 „„ &'(*„)*+„
&

#
  


 .  # 

 
KG

„$"

L 
3 

 >  # #

 


 
 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,1%

„#„"„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+#<

„"7„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ;


„%1$%9
„
„ +
<
„#„" „ „
„ „„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„"
$%"

„ „„„„<

„ %
$"„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ "7„„ „„„„„„„„„„„$
„
"
„„;<
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+
<
„#„8
„
„„
1„<
$:„$
„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%
„ "„„„„„"$
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„#$"„
#"8

„";„6„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„$:


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
$;„#„$%9
„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„$98„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
%„#„;C"<
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„"
;
„ $
8„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+
<
„#„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3$"

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„#1 #„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„:„„„„„„„„„„„„ ";"3
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„"7„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+
<
„8„„„„„„„„„8
„$98„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6„
„"3„„„„„„„„$%$"
„„ "#
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%;"#„<

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
<
„%„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
„"8$
„
1%"<

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
„$
"

„„„„„„„„„„„„„„8
„
„%#1„„„„
8$„#„;C"<
„„„„„"

„";„„„„„„„„„„„„„„
„%#11;
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„8"#„„ „„„ "
„="„;

„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„#„$
8
„?1"„ „
„
97„%#1„
„„„„„
„„2 


 
  
 ## 
"# 


 ,„-„„
„„„„
ƒ „„ '. „
ƒ „„„„' !„
ƒ ,„„,'.„, „„ ) *„
ƒ „H„ .' „
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ !„        „
   
    
o
„ )   

 , H*  ! @ 6
"  
 
  #" 

  
 #
 # " 
 # 

 
#

M
 
 " 
 
 

# 

 #
" 
).

 


 #K L#
 #  .
 
 
 

  " # 
#

"

|  
 ## 
" 


 
" #


#
## #
  

 

  O½ 
 
| 

  

„„„+/„„„, „„, ) ' „„'„ „„„„„„„„„„„„„


„ „„, „„ '.„
0
„#„ $"„:1;
: „ $"„:3
„
„
%„#„"„

18
„ "„$%
$"„"„ $%
$"„;C"<9„
  "
" 
"  "
 "
 " 

 

# " #  

" # 
  " + 
 #
"  "

 " 
Dactori 2 


" "

  
 " 

#


psihologici :
  "
" 

"  "  "# #
  "
 

# 
" #"
  

#
  
 
 " #
" # 
"  "

 " 
"
| 
 
 "# # " . 

   "

,# 
  " 
 #"  #"  
"


"


# . 

#   


 
 
  " # 
  
 " #"


"
* 
 
  "#  

# 

 
 " 
 
á 

 #

 
"
 
  
 "##
 / 

 <". #   # " < 
  " 
"

 
 " #"
 


 

/ 
#
 # "  

"  + 
Dactori 
 "# # " 
   
" 
 "
# 
pemografici : 

"  # " 
    "
# 
"
* # 
› , "  ,  # 
 " #
 "
 
 # "# "  #
 "
  # 
"# ",
*
+ 
, #    
  
' #
 , # . 
# "

#


   "

" 
 " # "
 # 
 
" #
  

 #

 
 
# # " 
 "  " # "
 
 

"
2 
+ 

 #   #
 " + 
 
 
#
 #"
 


 
" 

 #
" 
#
"
 
6

 
 
,
   
#


ipuri socio-  
  ,   
 " #"
 ", 
$ profesionale : # "  "   #   
   
 " 
"
  
#  "
 , # " # 
  #  

Dactori N 
 ## 
 
conjuncturali
% .  # # # "#  


   "#

(Œmprejurarile
 # 

 " 
 # 
 "
 # 
" 


 
în care se fac % 
#  
   # # 
"#  + 


cumpăraturile)
M  # , 
  #

 "# # 
„ „ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„


 #   
  

,D

7,

  "
 + 
 #
  

, " #  
 

# + * #
# 


   # 

 
"# O# O",  #

 
#  #

  

 #

 

,
 
 #  
 
#

 #
 #
 #
 


  O  
 
| 

  

„„  ,

 #  

  "

 
#  "#
$  
 #
 
 


* #
 
 , 
 
 #
  
 
 
 # #
  # 0   

1 *# " 

 

. 8
 # 8

. 


 $ # 

 #
8


 #
$# 

  ,
 
 8
 # 8


 # 8
, 
# 
8
#
 + 
 0 

 "

 "#. " 1 

„„„„„„„„„„„„„„
„
„
„
„
„
„„„„„„„„„„„„„
„
„
„

  a 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„„„, „„, ) ' „'„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „


)  „, „ ) * „ „ '.„
„
|   
 

 

 
  #
 " # #  ##-
#

 |

 # 
# 
 - 
#
 # 

 
 | ) 
  
 
  
   #  
 
 


 
|   
 #
 #" + 


  "
 
 
 „

 
"  
 "


 " #  
,  

) „, „
 6 " # ) * „
 3 
 "
#"   
 #


º
 " ' 

 „
#
 
 „ %  
„ „

„

„„„„„„„„„„„„„„„„„

  aO 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„„„, „„, ) ' „'„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „


'+) „ ' „/„>) ' „ &'(*„
 <"

„8„#„%#1„6„1;„#"„
"2„<
"#1„"8$
„#1%-„„

<"

„8„
#„%#1„6„1;

„$
8
„J„ C„
„J„
 
 # 
 " 
„„%I7„J„ 
 "

 # 
"    <"„ 
 "

  
" #    - "  
 $
 
 # 
 # , # 
 
 8"1$% „ 
  „„„„„„„„„„„„„„„„„„

) 
 
  # 
 #
  
"  , 

 
 
 # "
 

 

 
  " # 


*&* ' 


  
# 
 # # 
 
 
ƒ 
 # ("# 


 8
ƒ 
 # " # # #

  8
„ 3$"„„#„;C"<
"„„8„

ƒ $
8
„H

 #0
  "

 #" <"
"


-   "„
  

 
 # # 8„
ƒ $;„#„$%9
„H 
# 

 


8„
ƒ "„„„  
#
 


 #  8
ƒ %
„$#„„  
 
 
8
ƒ :„"7„„="„  "
,
  #


  "#
#
 "#
 "
# "
 " 
 
 


2 
 #
 
# 

   "
# "
 #
 # " 
#  # M #   # 
 "
 "

# " # #
 # "

 #   " 
 " 

OO
' 


 # 
  
 #

 

"#  
"
 

 *   
# 
 

 # 


 # 


- # 
0P 1" 
 

 #
# # 
# 

  aa 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„ &
   #  
 
   


  
 
 
 #
 #"
   
   
 "  

 # 
 
"
 

  

 #
 # 
 
 +#
   
;
„131„%"„$%
$"„="„
<„:„"7„-„
ƒ
#

  
",
 #
=
ƒ 
,# #
 
 8
ƒ 
#
 #  +,  =
ƒ

 " #"
 " # ## =
ƒ 
#


 # " 
 
=„
ƒ #
   

 

    # #  # 

"
 <"

"  
 
 , 
 #   
  „
„
„ <;

„:„ +   
 
á : Am vazut un mopel aproape la fel, par cu mult mai ieftin.
› : Canp spuneti aproape la fel, la ce va referiti ?
Va amintiti cumva, materialul sau mopelul ?
á : Sincer sa fiu, nu prea.
›@ati-mi voie sa va explic putin. Exista mai multe mopele care arata aproape la fel, par
sunt extrem pe piferite pin punct pe vepere al performantei. Uitati, cel pe aici are«««

„„
„
„
„
„
„
„

  a 
 
| 

  

+/„„„, „„, ) ' „'„o„


+ „ „ G' „„, „ &'( „
„ „
!„8
„
„-„
ƒ   # # 
  

" 


 "

#
8„
„
ƒ H

 

 #   
-  
   #

 

 


" 
   "
#
  

" 
 "   " 
" 2„

 
"# # # "


 


8„
„
ƒ H

 
  #   
#
   , 
 #


 # . 
 „
„
ƒ H

 

 .
  
   
 

   

 
# 
#
 

0 "#
 "


 
"

 
 "


')1>"?
„"„8„
„
ƒ *


 #


  , 
 #
 „
 
   


 
 #
  8
 


 
  


# 
 
#
 " 
 


 0.
 """
"#
 #  1

ƒ & 
  

   #  
  
" #
"
.

"

" 
 

 
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
„%
„ "„#„;C"<
„1„#18
1

„="„8

„"2„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%"„
„
1
„1
„„%

„;8
„#"
„
1
„F„

O


   
 

 
# 

      !"    

  aÔ 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„„„, „„, ) ' „'„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+(„, „' G  „„ !„„, „ &'( „
„

1
„8
<
„%1%"
 
   
  ;%#  #
  # # 8„
;/# . 

#
  

 

8„
; 
 # "


 #"

 


  
 


„„ &
  X @oriti sa«.. ? »
 "„#„" &

 
 X @oriti««.pe«.sau«. ? »
 3 
«Spuneati ca.....„
 3 

X Sunt pe parere ca«««
 /


 # 
 >
 
 # 

   

 

 #
 # 
  

  
  

.
 «Multumim,
alegerea facuta este foarte buna !Va veti convinge canp«««.
 2 

 „„ 
 ,
#
# " 
. 
 

 # 8
 
 #  0" # 1"  # 
 "
. 
 8
 

 
  
 " 
 8

 

 


-  0
# 

 
"

# 


-
 18
 ) 
#  #
>
# 
 "#

" # "#  
 #

  > 
 
 #
. #
 


  
#
 " #
 


  
 

 Xla revepere şi
multumim frumos », Xmultumim şi va mai asteptam», Xmultumim şi va rugam sa ne mai vizitati,
pentru ca urmeaza sa primim«.», «multumim, o zi excelenta în continuare » şi altele.
% +#
 .
  # 
 # 
"

 ,
  
 
 
 "
 +  "
 " .
 
 
"
  
"  

" 


„

  ao 
 
| 

  

$%"7
„-„ ;

<9„";„"„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
+/„„„, „„ „„'„
' 

#   
„6„" 


#

  # 
 

? '


  # 
, 
 
 
 
 # 

"
 

 
 # 
,


  

   


 
 #
8
?„ 

  
  

        


 #
 ,
   
 # 
  

 ,  #  

& 


  , 

 
 #1
„"„ %„#„"„
* #

 
"
 
 
 <". #  „
  "
, # "# 
 ## 
 „
 " #
" # 
" "# # " . 

 „
„
?B
, 
  
# 
   "


# 

#   #   
 
 # H  

   "
 
    

 #

 #
= 

=
|  
 % 

 |   


 Õ 
Õ 
 Õ 
 Õ 
Õ 

 Õ 
 Õ 
Õ 

 Õ 

  a 
 
| 

  

? 3 

      .
  
  ,

"

 
 
 
" +
  

  "
 
#
 #
#
   
 
,

 #
#

Q
$%
$"„
8$
„ $%
$"„ +$„
"„ ;C"<9„ #„„
#1
„
Kse plimbaK 

" „
„
, #
#

 #
 
Analizeaza un propusul (=contactul cu 
acesta).
Vreau o camasa alba, pin bbc, nr.38, 
cu maneca scurta.
XXXX nimic, ma uitam ». 
M-ar interesa un capou«. 
As pori o cafea Œlly (propusul lipseste 
pin raion).
„
?o„3

# 
-,
 
 # #  


- 

# 
 "

 


 # /

,
 ## 

  # 
  

 

 
 
 
„
? # 
+ Q3 
 $38„
3 
 #
    

*6 # 
"
 
 

  ", 
 „
 
 „ „ „ „ „ „ „


 
„ „ „ „ „ „ „
 #

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „

„ „ „ „ „ „
 -

„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„‰„
„„„„„„,1
7„="„
#„3%2„?%"„;
1„#"„

1
„86
„„#„„F„

  aë 
 
| 

  

„
$%"
„-„"8$
<9„"„„%;„
„8
„#„%#1„6„1;„
+/„„„, „„ „„'„„
' 

#   
 


#

  # 
 

? '


  # 
, 
 
 
 
 # 

"
 

 
 # 
,

  

   # 8

?„„2 #
 
- # 


 # 
 # 
 " 

 # #
  =
 
 „
„
?%
7„„

1
 
|

 
 $|  
*
# $* #  
! 


-$*#  

 

&  $
  
 

|
#
 $ # 

' < 

3
 

   
$

 
 

 
#
$ 
&#  
* 

 

„
#
 +
 #  # # 
  
 


 "


 #
 # "
 #
   

  a½ 
 
| 

  

„
„
?„


 # 
  " 
# 
   
&


 #  # 
 # 
#
" 
,
 "
 # "

"# "
# 

"
 #
" ## "
"# #

" #"# #"

" 
 „
N 


- 

-  #
 # 

 # 
#1„ ,1
„31„
| 
! 
 

 
 


 
„
„ ?„' 

 

 #  
  


 # 
 
XXXXXXXXXXXXXXXX '
 XXXXXXXXXXXX 
B
 XXXXXXXXXXXXXXX |
#
 #

XXXXXXX X


XXXXXXXXXXXXXX 

#
XXXXXXXXXXX 
H  # 


 
 
 
#
  

 
  
#  
 #
 
#

 #
Q
„
?o„& 
 
 
 # 
 
 

 ' + #
 # 
 # 

 +  + 
 

* , 
 
 
 


8
  < 8

 # 


  
 # 8
 #  # 8
  # 
$ 

„
„
„

O
' 

#


   
 # "
" "


 "
 " # " # 

  a  
 
| 

  

$%"
„-„ "16„„
3$"
„="„1%„;C"<9„
+/„„„, „„ „„'„„
?*   
  
,
 

#
  

" 
 #
 # 


  
 
 

 " 
, 
# # 
*  
 3 
 3 


 # 
 
Acest costum pe baie este un mopel nou. 
Œntr-o ora va mopificam pantalonul. 
Pretul acestui tricou garanteaza calitatea 
Œn cazul în care nu se potriveste sotiei pvs,vi-l putem schimba. 
elevizorul are garantie trei ani. 
Este un propus 100% natural. 

?*   
  
 #

#

 

#  
 3
# A„„B#
A„31„B


 


 
  

  

X Va pot pemonstra ca««. «Platiti acolo la casa 2 »


KConvingeti-va va rog, ca««« «Aceasta haina va va placea sigur»
. «Sper, ca va place aceasta rochie » . «Ati fi amabil sa achitati la casa 5 »

„*

 

 + 


# 

 ", # + 
 
  Q 

 + 
 
) 
  

 /+ 
R K|
 #
 #
 # #
=L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

R # 
R
  XXXXXXXXX 
„„
,1
7„="„
#„3%„#1%„?%"7„#;1„

   
 
| 

  

„
$%"7
„-„+"
<
<9„;C"<

„
„
+/„, „ „'„„
„
„
?„ '

 
  #  
 , 
 
 
 
 # 

"
# 
 
  #   
 
 
 ,
 # # 0 #  
 
 

1 

?  ,
  > H  # 

(( 

 
   "( $?  , 
 (( 

 
 "( $? 
" ?  
 
   " ( $? #
 

0"? 1

 


"( $#
 Õ 

  


  
 
Õ  # 
 "


 #

 
 
 
 (( Q

„ ?„3
 

 


" # ,#   ) 
  #(C

  ."

 #    


 8 
&  
8
3

 . 
 <
#
  .  

  O 
 
| 

  

?„ 


 

 # 
 

Õ (( 8
Õ (( 
8
Õ ( 

8
Õ ? #8

„
?o H  #  
  
 
  #
 


#
 

#
#

 
 

 
  # # 

- 

# Õ*

 # ,
 ## =
Õ #
* +
 


„„„„„

 
„„„„„„,1
7„="„
#„3%2„?%"7„;
1„#"„

19„86
„„#„„F„
  „F„
„ „„„„„„D
  E„

  a 
 
| 

  

„
! ,„„, „„ (
G     
  ! 
 #    
     %    
  & '
 
    '
       %& (
„
?„)#  
  
K & 
 # 

   &. " 


  #  

#  
 


/


  #"

# 

 
" #
# =
K 
 

 # Q%
  "#
 QL
K /."  #
 # 
  
  " #
 , 

 #
  

 
# 
#
, "

 #

 
  
  "


#


#


 

#
 # *#

 #
 #  
L
K

 QLXXXXXXXXX
#

 
"
# 


 
 # 
 


=

?B

  
- # 

#,
 ,  
 #

,

  

 
 #

#  
& 
"
 #


# 


 
 
#
 
 
-

 

*#  ( 
 #
#
"

#  #
# 
 

"  


 # "


#


= 

#
"


# 
=
 #


#
"
 "


 #

# "# +
 # 
/  
 
 
 

%
##
"

 
 
#


"# =
*

#
 


 


=* #
 ,X; 
 

 L

„
   
 
| 

  

?„B

  

 "

&
 #"(( # "  ? 

X "
 


=
 #
# 
 "#
#


#

/
 

 


"
  

 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    

## " 

 
 # 
=

 #
 =|  # #


#=
*#


"# # 


='

 #
 =.

#

#
    
-

"

"

XXXX 

 
 
"
#

#
 #  

 
 
  #
# #

#
 # 
 "#
 
 
 

 =
  

   

" 

= %
 

 #

 
 #
  

  

 

?) 

    
 # 
   
  
 
 
#
  Q
' 
Motiv principal  . # 
 
Alte motive .
 #  8
  
 
 8
& 

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
„

„
„
„

  Ô 
 
| 

  

?o 
  
 #

 

!

„#„;C"<
„„ !

„#„;C"<
„„
C : Caut o fusta ! C : M-ar interesa o fusta !
V : La ce sa se potriveasca ? V : La ce poriti sa o purtati ?
C :Stiti, as vrea sa fie ceva mai C : Ei, asa pentru fiecare zi, nimic scump, mai pegraba
peosebit, ceva mai nou ! ceva simplu.
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
V : (pupa ce clienta iese pin cabina V : Corespunpe fusta intr-o oarecare masura
cu fusta). » Va place cum va sta ? asteptarilor pvs. ?
C : Doarte mult ! (uitanpu-se în C :@a, cat costa ?
oglinpa.) V : Dusta este pintr-un amestec pe lana cu poliester,
V : Dusta are o croiala peosebita, costa 230 lei, nu se sifoneaza, o puteti purta mult timp
care o face foarte la mopa » şi astfel merita pretul. Pe termen lung, chiar economisiti
XXXXXXXXXXXXXXXX„ bani.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX„
   

#
 , #
Q

- 

  # +
   #Q
# 
    
# 
 
 

Q* 
 

?„ # 
 

 
. 

"    #

#   
  " #  #
  

 
  #  

 

 
 # * , 
  
 8
  
 8
 
 


 # 
8
 
 #
#
 
 

?
 + 
 

  
  
# 
 " 


 

  #
 

 
 
 . 


 

  # 
 
&
 ,

 #    #
 + 
 +#
 
   
 
#
 ## 

 
 " +

 "
 
"

 #

 #
 # #
 

Π      
   
 
     #  
„

  o 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„K „„, „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„


Pentru fiecare exercitiu, realizati pialogul comercial17, sub forma unui joc pe rol, avanp în
vepere etapele piscutiei pe vânzare, comunicarea verbala şi non verbala şi succesul vânzarii.
Evaluati-le impreuna cu grupa şi caprul pipactic sau inprumatorul pe practica !.„

„) 


 # . 
,


 
 
# 

  


 # #


  


#
 
-
"
# =

? &
 
    
 #  
   
    
 
  


 # 

?„ & #

 
 #  , 
  "  
 , #

   # 
M 
, ,


 # # L*


  #
 
 Q=|# 
# 
=L 

 ?„ 
,
   ,

 
 # 
 #

 


 # 
 # -  


 
 
  % 
 #
 

 
 #  


?o„H ,
  + 


# #  ,

#
 
 =
 "# 
,- 

- 

 

   

 
  
 

#Q
/+


 # 
 =
 

 

#
 

 ,
# =' - 


- 
 * 
  
  


„H# 
  
 
 #  
" 
" #
" 


  
 # "


 
  
 


# 
#

   


#

 

 , 
   
 
| 

  

?„&
  ,
 


 #  
 

 # 
,

#
 
 
 #  . 
 
#  # 

 

2 

 #


 . "# 
 
 
 


# 
- 
 

 
.
 
 #    


 


2
 ,
#
 
#
 
#
# . # # 

? H  
  # ,
   
 
 

 
" + . 


 " X


 
#  #  #
 &#


 # 
 "

# 
 +
 *   # 
 


 
" #

 , 
  
  

8
 
 #
 "#
# 
" 
 8
   #
 

 
 # +"
#
" 

 ". @ 
# 

 
 
   
" 
" #

"
 


 #
  ,
 
# "# # 
  
 #  Q

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
„
„
<„%

„
7„="C"„#L
„="„
;

„#„;C"<
„J„
$„;
7„$%
„J„„„„„„„„„„„„„„„„,
7„?$%„F„
„
„
„
„
„
„
„
„
  ë 
 
| 

  

K'„„, „„  *„
„
„
;-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1
XX„

#
-„#07-0

"
 1
)#-

  
$
-„&

 
$%"
-&

  
 
 # # 
;

-' # 

  
„!
"„#„-„
'


 # 

  "
 
 
 # 

 

   # # 8
 # 
 # # , 
 
' 

#  # .  

  


# # 
,
 
 „


# 
 
 
 
 
 # 
#
 
 #
Q

„   
,
Q
„ 

 #   #
  

Q| 
 

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
  ½ 
 
| 

  

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„


 3

   

,
 #
"

!      X„

„:„19„%"#9-„
O „ )   
 
8

a „ '
 
 

 

 

 8
#
  
 8
#

 # #
 

 „ 6  

 


 8
 #

 #
 # # 

Ô „ | 
 


  
 
 


 ' ,& 

, .
 

   


  , .
#
ƒ *#

  8
ƒ 3 # 

   8
ƒ 


 . 
ƒ #
  


    
 
| 

  

„)#
97„#„;

„
„3
"<

„;
9„
  , 


 "


 $#

  
8„
 /


# 


 
 
 

, 
 

# #
 

#   

8
      
    . "  
   

 # ,


 
  

 +1„ #„ :1;

D"?
„"0E
"1$"„#„;

# 
 , 

Y +6
„#„:1;
„="„
 

 
 
 
#

 
 # ,

    
Y 1„ #„ ;8
„ #
 , + #


 
 

-
 # 
 

 # 
  # 
 
   
 
Y +6
„„#„;

„ 
# 
# #

   „
 8
Y K„#„  


 
" 

"
 # 
 „,#
 # ##
 
 
Y K"
„H„
 #
 
 #
 " 
# 
 

 8
Y :
„

„H„ #
, 


# 


 
 " 
8
Y :
„%

„„
 ,

 #
 
,
 
 


# 

8# 
#  
# 
Y „     0 # 
 "  # 
 1
Y 8„#„%

„„ 
 
 

,. 
#

  
" # #  + " + 
 „
3 

 # 
 0

   1 # # 
J#

,
 # #
,#
   "
 
 # 

 
 

 
  

"  
   " # 
# 

#  # 

+1„#„%31„1
„D"?
„"E„„
B
# #
  

 

 #  

„
A„+1„#„
;

„BD„"?
„"E


 # $       
  %& ' #  
  Ô 
 
| 

  

+/„„, „‰!  „'„


%  
% # 
 $ 

 
  
 ;

<
„";„"„
'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


 # 
,
 „ „
 Õ &


   
 

 
 

 

 
 
 
 #  
 

  
## 


 
  

 
 

  


 
 

  
 Õ & 

  
  #
 
0
 1 
   
  # # 0#
1 

 

 0
 1 
 Õ * 

 
K# 
K 

 

 # 

 # #
  #
#  
 
 #

  

# 
 # # #  
 Õ 
-,
  


. # 
 
 Õ 3 

  

#  
* 
 

 
 # 
 "  ÔO 
 
| 

  

+/„„, „‰!  „'„„


%  
% # 
 $ 

 
  
„"8$
<9„"„„%;„
„8
„#„%#1„6„1;
'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


 # 
,
 „ „
 Õ #  
 #1„%#1„="„8"7„#„-„ 
 
 # , 

"# " "

# "
 # 


   


 


-"
# "
"
  
 


 

 < 
 
#
"#   

#1„%#1„#%
„31„„6„„
1% 


6

 

 


  
 Õ )
 #   
 
  
  
  

 
 
  
 
#
 #

 


#
 
 Õ ' 
 

# #  
 
 #  # 
 #  
  
 

 

* 
 

 
 # 
 "  Ôa 
 
| 

  

„
+/„„, „‰!  „'„„
%  
% # 
 $ 

 
  
„ "16„„
3$"
„="„1%„;C"<9„

'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


 # 
,
 „ „
 Õ ' 

   
 
 & 


   
 


 

 

 

 

 


  
  
& 


## 
  
 #
 


   

 
 
 # 
 <
& 

   

 ' #
 
 
 

* 
 


 
 # 
 "


„
„
„
„

  Ô 
 
| 

  

+/„„, „‰!  „'„


%  
% # 
 $ 

 
  
„+"
<
<C„;C"<


'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


 # 
,
 „ „

 Õ *

  #  
 
 
 .  
 

 . 

 
   
  


 
 
 
 

  
  

& 
 
 

3


 .   
 # 
 
 

' # 
 
 
*


 #  
  

* 
 


 
 # 
 "


„
„
„

  ÔÔ 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1„#„;8
„"„„„„„„„„„„„„„„„„„ „
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„D„ ;


„";„"E„„„„„„„„„ "

#

?„) 
 
 
 
  # 
-„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2o„%
 ) 
 # $# 

 * 

  
 & 

  
   

 /


 # 

 
 
 

 # 

?„*# 
 #  

*   
 

62o„%
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‰„
 2 3

 ' 
 
!  

KBMK' # 
 

 " 
 
M
M  
 " #  
*
 

"

 ", 
* 
 " #

 
 #
 

%  

„
?„ 
#
    -„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2„„%„
|   XXXXXX 
 XXXXXX   
 
  
  X XXX#

XXXXXXXX" # # XXXX#
X XXX
#

 
XXXX
? „& ## „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2„%
  
 " # 

 # 
"# # "
 #8
  "
#"  
8
 
# " #"
  
 
 |   
 

 


 
  8
  


-   8
 


  
$%„#„( 
 
  

  Ôo 
 
| 

  

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„>!„„, „„ ) '
3$"D
E„
 "
 #
"
, 
 
"„> #


, #
 

 # $#    
#
#

  
$
<
„>

 #
#
 

  ,# 
 „
$"
„""„;:

„„ 

" 
" # ",

   
$"
„%

;:

„ " " 
 " +"
  „
$"
„;:

„>
 # + 
  „
$%
$"„ %81"
„ „ 

  

 
 ,
  , -  #
 #
 

  # 
8 " 
" 
„
,
3„$
„> 
 +" 

 
  
 
 

,#
#
 

 
,"7„ 
  
 
   
 " 
 # ##     


  
+#<

„"7„„
#  
   
# 
 
 
  


  

  

   
 #
 

 #
 ,
# # 
)
3
<"„ „   
 , 
   # #
" # + #  
 #
 "„
)
8
„„ 0
 
1 #
#. 
    "
);„#„$%

„>„

#
# 
 


';„„
 # " "  #
 " 
 

 „
:„ „ # 
  
  ,
 # 
 
  
  # #

#  
8
„#„$98„>#    +# 


 
 „
I„„# 
 
 # 
#  
. 

 # 
#1 
 
 
  #  
#1„ $%$"
„ „ #  

 # 

" 
 
 # 

 , 
  

# 
C"<
„>

 
 
 8 #
 "
#
" 

  ԏ 
 
| 

  

 >„„, „„‰(„„ ' „„! !„„ &'(*„„


„
ƒ (
$:1„F„
„
ƒ +„
$„F„
„
ƒ +„%1„6„
$
:„F„
„
ƒ #
%
<
„="„8"7„#„%„#„"„F„
„
ƒ "1
<
„„"„6„";"3„F„
„
ƒ "
<
„$#
„F„
„
ƒ "„="„%

„„
„„1„F„
„
ƒ +„„ + !'! „F„„„„
„

„„„ 1"7
„-„A„„!*.„„‰ / „„) ! „„ !*„B„

  Ôë 
 
| 

  
„'„ „„ „
„

„
„
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„
  Ô½ 
 
| 

  

„J „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'„„

„
 J „„ J„

„
 „
 J „
„ „ „

º „ „


 J „

º º„
„
º „  „ º „  „
JJ „ J„ JJ „ J„
„
º „ J„ º „ J„
º „

ºº„ ºº„
º 
 „
„
º„
„
J J „ J J „

 „
 „ º „
 „

º
„
 „

 „
 „

J J „

„

 „


ºJ „
  Ô  
 
| 

  

' „'„„
+/„„, „ ( ' „
„' *.„ )  „D)>('E„
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 2
> 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 * 
#


0

 

 1XXXXXXXXXXXXXXX 


 )  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ' 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  .

>
#
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 


 

0 # 

1XXXXXXXXXXXXXXX


  
 

>#
 
 XXXXXXXXXXXXXXX

  o 
 
| 

  

 !   


0

 1XXXXXXXXXXXXXXXXX


( 2 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


 3 # # 
 
 > .
 
XXXXXXXXXXXXX 


 
 

    XXXXXXXXXXX 


 # 
  
> XXXXXXXXXXXXXXXX 


 | 
 

  XXXXXXXXXXXXXXXX


 | 
 

 # 
XXXXXXXXXXXXXX


     > #

 $
XXXXXX

XXXXX
 # XXX 

XXXXXX

 / 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
„
„
„

  oO 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'„„
„
+/*„, „‰!  „„ „
# 

#
0&'1

* 

|
# # 

#

I&
SSSSSS
  


 )|/3T„ ) ' „„ &'(* „
 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

!$1„„ !$1„„
„
),„ ) '. '
„ '
„
3"„ '
„„ '
„
3"„

#„ "$„ 
#„ "$„
##
„ ##

* #

    „ „ „ „
%|'& 
&
 #   
 
   „ „ „ „
#
/

   „ „ „ „

&
    
  
 „ „ „ „
 # $# 

),„ „„„ #  


 
 , # „ „ „ „
 
&'( „„ 2 
  # 
    „ „ „ „
)*+„„ 

3

 #  
  „ „ „ „
„ 
#
 
2 „ „ „ „
  
   # # , „ „ „ „

- # 

 
' 
  
 
 „ „ „

   #


%)!*2&%*B* „ „ „ „
0 
    1
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„|
# # "& 
 


„
„

  oa 
 
| 

  

' „'„„
Ë (  )

+ ,
# * 
-%".

+ /
 $ 0
- .

  o 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'o„


„ „„
„„
„
 „ „ „ „„„ „ „„ „ „„
„„ „ „ „ „ „Å„
š 
 
 
  
 

 
  

„„ „ „„ „
„
„
„
„
„
„„„„„„„
„
„
„
„
„
„
„„„ „„„ „„„ „ „„„„
„ „
„
„
„
„
1# / #  # $ / , #   
#2

º „ „ „
„ „ „
„ „„ „

  oÔ 
 
| 

  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'„„
„
„ „ „ „

„

„

„„ „ „„ „„


„
„
„
„
„
„ „„„„ „ „„„ „„„
„
„
„
„
„
„
„!„„ „„ „„„ „ „ „ „ !„
„„„ „ „Å„
š 

 
 
  
 

 
 


 

 


 


 „ „ „„„„„ „"„„„„„ „


#$„
º „
„ „ „ „ „ „ „ „ 
„„„„„„„
  oo 
 
| 

  

' „'„

/+  
- #  
 

# 
  

2 

  
  |

 
 


#  


 
 % 
 
 

2 
  
#
 

2
 
 3 „| 
  „

„
  o 
 
| 

  

' „'„

*

- 
 

 #  #
 
  

„ „ „
„

  oë 
 
| 

  

' „'„0„
„
„ „$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$„
 „„„$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$„
„
„„ „„Jº
 „
„ „ „„„„ „
„
„ „„„„
 „„  34*) „
„„%!„„3+ „
„
„ „ „ „
 $ „"„ „ „ ! „ „  „„ „"„ J$„
 „ „  „„ „ „„ „„ „ „
„ „ „ J„ „ „ „
„  „
O$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
&$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
'$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
($„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„

$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
)$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
*$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
„
 $„„º„ „„„ „„+ ,„„„+,„„º„+º,„„„+,„
„
 J „ „-„J „
„
„

„
  o½ 
 
| 

  

' „'„

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„, „M' >! „„ > !„/ „


| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
%  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

H

    

 * /


  
 
  
 6 
# 3 
 


 /


 &


  
     
 & 

  
  
 


H

  
 . 
 

 
 '   


  

# 3 # #  #

 0 
 
1

„

%  # XXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
„
„
„

  o  
 
| 

  

„„„„„„ ' „'


+/„„„, „„  „
$%
$"„
"„

„#„
+
<
„#„;C"<
„ "„ ;C"<9 „
,„ '„
&


  #
 „ „
„ 
 

 
 „ „
+(„, „ ' 
 #
  
 „ „
, ! G, „ & 

  
   
 „ „
) 

  
  

 +# „ „
) 
 # $# 
 „ „
) 

 #  

 # „ „
„ '
, #  „ „
„
+(„+ „
&
 

" 

"
#

 „ „
 #  
/„„„
* 

   „ „ „
' > „
 
 ,
 
 # „ „ „
) 
   
$# 
 „ „
H

 

 .
  
 „ „
+(„, „
+ „„ 
 
 

 #  „ „
 „ & 
  #  „ „
G' „ *


 #


   „ „
„ /


 # 
 „ „
+(„„, „ 2 

  „ „
' G  „ #

  $
 „ „
H


-
 
 # 

   „ „
%
 
## A„,„B„ 

#

 
& (
## *>;C"<9„"8"„0
 #"#"

" - 18
& 
## *>;C"<9„"$#
0 #" .
"
 
18
& (
## *>;C"<9„8"0
 " # " 
" # #1 

   
 
| 

  


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„
‰‰>+ „
„
„
„
 6
! @"&#
3.
"D C"<
„"3"952/
 #"6 #"

 
 

 
#
" |# |
 
" D 1 3„ 6„ 
„ %81"
97" /' 
 
"6 #" 


 &
 *
 *
" '
# / 
" D|
"
3$"„ 
7„ „ "77" /
 ' 
H #

"6 #"(( 

 ! #  #
 0 
 1"D "3
„ $
<
„ $98" /' 
 
"6 #" 

 UUU 9 C"<

„)987"*  
"% "6 #"(( 

 NNN„!
"#
#„#„ 39„ 81"
92„ "%   O