You are on page 1of 2

PRAVIDLA BOJOVKY

ZVEDNI ZADEK
Akce trv zhruba 3 hodiny, piem z toho jsou dv
hodiny "v ternu".

elem hry je sbrat body za plnn kol a vyeit hlavn hdanku. koly maj rzn bodov
ohodnocen, take je nutn zvit, kter budete jako tm plnit. Zrove po cest sbrte
indicie, kter vm pomohou s eenm hlavn hdanky.

Zkladnou pro organiztory je Hells Bells na Letn, odkud se cel akce d. Zkladna slou
jako startovn i clov msto.
Na zkladn si vysvtlme pravidla, vymnme si kontakty (zalome FB konverzaci, kterou
pojmenujeme podle nzvu tmu), pedme horkou bramboru, rozdme archy s koly.
Start a cl budou v pesn dan as, jinak nsleduje bodov penalizace.

/ASOV STRUKTURA AKCE

18:00 Warm Up

18:30 Osvta pravidel akce

19:00 Start do ternu

21:00 Uzaven asovho limitu na akci

21:30 Doplujc kvz

22:00 Vyhlen

Kad tm mus mt alespo jeden chytr mobil s fokem a dostatkem dat, kterm si
budeme pes messenger poslat fotky ze splnnch kol a doplujc instrukce. Pi souti
se mete ptt na jakkoliv otzky, piem organiztoi odpov na to, co uznaj za vhodn.

Fotky mus mt timestamp (asov raztko), nebo jinou jednoznanou identifikaci, podle
kter poznme, e nejde o fotku z internetu.

Fotky poslejte s slem kolu.


Fotka se pouv jako dkaz, jinak nemohou bt piten body.
Msta, kde najdete indicie, jsou s indiciemi zce spjat.
/HORK BRAMBORA
Ped startem se vylosuje jeden tm, kter dostane horkou bramboru.
Tm, kter donese horkou bramboru zpt do zkladny dostane penalizaci 10 bod.
Horkou bramboru si mohou tmy pedvat min. 20 minut od startu nebo od vyzved-
nut prvn indicie. Hork brambora nesm bt pedvna v okruhu 100m od zklady - v
tomto okol maj tmy imunitu.

/BODOVN
Zklad 300 bod + 25 bod zvren kvz
5 x 20bod za vyeenou indicii = 100 bod

Hlavn hdanka 70 bod


koly jsou rozdleny do 3 kategori podle obtnosti (15b, 10b a 5b.)
Za koly celkem 130 bod
Kvz 5 x 5bod = 25 bod
Prvn tm, kter pole sprvnou odpov na hlavn hdanku m + 10bod,
druh tm +5 bod.

Za pedasn nvrat do cle nejsou pitny body, na akci mte tedy cel dv hodiny.
Bonusov otzky budou sdlovny pes messenger v prbhu akce dle situace a
nlady.

/PENALIZACE
-10 bod za kad patn tip hlavn hdanky
-10 bod donesen hork brambora
-1bod/1min pozdn pchod na zkladnu (mus bt cel tm)

/PODVDN JE ZLOIN PROTI LIDSKOSTI.

Rate