You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 11-26-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Mj Jezus! Kim jest mj Jezus? Dzisiejsza
uroczysto przypomina nam, e jest On KSIA CHRYSTUSOWCY
Panem i Krlem wszechwiata. Przed ks. Andrzej Malejak
Jezusem stan wszystkie narody i stan proboszcz
rwnie ja. Ks. Robert Wojsaw
Dlaczego Chrystus jest Panem i Krlem? Bo wikariusz
zmartwychwsta i zwyciy mier. w. Pawe Ks. Sergiusz Angur
w dzisiejszym fragmencie z pierwszego listu wikariusz
do Koryntian pisze: "Przez czowieka przysza
mier i przez czowieka dokona si te SIOSTRY MISJONARKI
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy CHRYSTUSA KRLA DLA
umieraj, tak te w Chrystusie wszyscy bd POLONII ZAGRANICZNEJ
oywieni". (1Kor 15, 21-22) s. Aleksandra Antonik
Opis sdu ostateczngo, jaki znajdujemy w przeoona
dzisiejszej Ewangelii (Mt 25, 31-46) jest s. Anna Wszoek
streszczeniem nauki Jezusa Chrystusa. Kto
okaza drugim swoj mio w yciu, kto NIEDZIELNE MSZE W.
zauway potrzebujcego czowieka, kto spenia uczynki miosierdzia co do sobota - 4:00pm
duszy i co do ciaa, ten osignie zbawienie. Saturday - 5:30pm
in English
W dniu dzisiejszym parafia nasza w cznoci z brami i siostrami w Polsce niedziela - 8:00, 9:30,
odnowi Akt przyjcia Jezusa Chrystusa za Krla i Pana, jaki zoylimy rok 11:15 (z udziaem dzieci),
temu. 1:00, 7:00
"Niemiertelny Krlu Wiekw, Panie Jezu Chryste, nasz Boe i Zbawicielu! (z udziaem modziey)
Oto my Polacy, stajemy przed Tob, by uzna Twoje Panowanie, podda si
Twemu Prawu, zawierzy i powieci Tobie nasz Ojczyzn i cay Nard.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, e Twego krlowania nam potrzeba.
Wyznajemy, e Ty jeden masz do nas wite i nigdy nie wygase prawa. Codzienne Msze W.
Dlatego z pokor chylc swe czoa przed Tob, Krlem Wszechwiata, od poniedziaku do soboty
uznajemy Twe Panowanie nad Polsk i caym naszym Narodem, yjcym w o 9:00am;
Ojczynie i w wiecie... od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
Krluj nam Chryste na wiksz chwa Przenajwitszej Trjcy i
dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasz Ojczyzn i wiat cay objo
Biuro Parafialne czynne:
Twe Krlestwo.
od poniedziaku do pitku
Oto parafia Matki Boej Czstochowskiej w Sterling Heights, Michigan 10:00am -12:00pm
uroczyscie ponawia Akt przyjcia Jezusa Chrystusa za Krla i Pana. Chwaa 1:00pm - 5:00pm
Ojcu i Synowi i Duchowi witemu, jak bya na poczatku, teraz i zawsze i na w soboty
wieki wiekw. Amen. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Malejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 2 GRUDNIA 2017

9:00 - O zdrowie wielopokoleniowe w rodzinie


4:00 +Jadwiga, Kazimierz Greccy
SOBOTA - 25 LISTOPAD 2017 5:30 +Aleksander, Helena Binkowscy
9:00 +Za zmarych z wypominek I NIEDZIELA ADWENTU - 3 GRUDNIA 2017
9:00 +Katarzyna Chryczyk
4:00 +Luiza Budzynowski, Amelia Czaczkowski 8:00 +Stanisawa Mierzwiska
5:30 - O Boe b. dla Czesawa Nowaka z okazji 70. 9:30 - za cierpicych i konajcych i za Arcybractwo
urodzin 11:15 +Stefania Orzo
1:00 - O Boe b. i opiek MB dla ywego Raca
CHRYSTUSA KRLA - 26 LISTOPAD 2017
1:00 - O wiato Duch w. i potrzebne aski dla Jakuba
8:00 - O Boe b. dla rodziny Kmieciw 1:00 - O Bogosawiestwo Boe i opiek Matki Boej dla
9:30 +Zdzisaw Burczak Moniki z okazji urodzin
9:30 +Jadwiga Gutowski (15 rocz. mierci) 1:00 +Monika, Tomasz Pelak
11:15 - O Boe b. dla Kapanw i Sistr z naszej parafii 1:00 +John Rozkowski
1:00 - O opiek MB dla Jarka, Magdy, Weroniki i Wiktorii 1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od Joanny z rodzin
- od Lidii 1:00 +Stanisaw Zielonka - od rodz. Mich
1:00 - O Boe b. dla Jadwigi i Jeremy Johns w 15 rocz. 1:00 +Edward Skrzypek - od Eli Bitel
lubu - od mamy i braci z rodzin 1:00 +Janina, Tadeusz Sudok oraz za zmarych z rodzin:
1:00 +za zmarych z wypominek Sudok, Maziarz i Maj
1:00 +Andrzej Szybisty - rodzina Cyganowskich 1:00 +Jzef Niksa (1 rocz. mierci)
1:00 +Marek Wierzbicki 7:00 +Tadeusz Sznitka
1:00 +John Rozkowski
1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od Joanny z rodzin
BOGOSAWIESTWO
1:00 +Lucyna Jurzak - od siostry Lidii
OPATKW
1:00 +Jan Krzysztaowicz ( 1. rocz. mierci) - od ony
1:00 +Jan Augustyniak (3 rocz. mierci) - crka z rodz. W niedziel, 3 grudnia bd
1:00 +Stanisaw Zielonka - Krystyna Mieczkowski rozprowadzane opatki witeczne na
1:00 +Edward Skrzypek - od D.A. Popawscy st wigilijny. Podczas kadej Mszy
1:00 +Mirosaw Kwiatkowski (2 r. mierci.), Jzef witej zostan one uroczycie
Brzozowski (6 rocz. mierci) pobogosawione.
1:00 +Andrzej Zawadzki
1:00 +Helena Mack
7:00 +ukasz Skowroski (7 r. m.), z rodz. - rodzice, syn
PONIEDZIAEK - 27 LISTOPAD 2017
LEKTORZY
9:00 - za Parafian Sobota/Niedziela 12-3-2017
7:00 +za zmarlych z wypominek 4:00 - B. Tyra
WTOREK - 28 LISTOPAD 2017 5:30 - J. Lewczuk
8:00 - I. Jdrzejczak, A. Szklarska
9:00 +za zmarych z wypominek 9:30 - B. Dulemba, R. Lisiak, A. Karlic
7:00 +Zygmunt Niemyjski - ona, Dzieci, wnuczki 11:15 - Harcerze
RODA - 29 LISTOPADA 2017 1:00 - J. Gmurowski, O. Oko, S. Bis
7:00 - A. Dulemba
9:00 +za zmarych z wypominek KOLEKTORZY
7:00 +Danuta Zielonka Sobota/Niedziela 12-3-2017
CZWARTEK - 30 LISTOPADA 2017 4:00 - chtnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - E. Filip, G. Mikoajczyk
9:00 +Stanisaw Zielonka - od rodz. Krlczyk 9:30 - A. Bieciuk, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach
7:00 - W intencji wiadomej w rodz. Gondek i Walczak 11:15 - M. Bieciuk, J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny
7:00 +za zmarych z wypominek 1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
PITEK - 1 GRUDNIA 2017 7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
9:00 - O ask zdrowia dla Cezarego
SKADKA CSA NA DZIE 12 Listopada 2017
9:00 +Antoni Mazurek i zmarli z rodziny Mazurek
7:00 - O Boe b. dla Ludwika i Stefanii Zaickich r. lubu
7:00 - O Boe b. i rozwj duchowy dla Gr. Modlitewnej DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
7:00 - O Boe b. dla Iwony, Andrzeja, Moniki - mama CSA $52,534.00 $33,642.00 $18,892.00
7:00 - O Boe b. dla Barbary z okazji urodzin
7:00 +Stanisaw Zielonka - od rodziny Kulpa
7:00 +Stanisaw Zielonka - od Grupy Modlitewnej
7:00 +Edward Skrzypek Bg zapa za trosk o Koci
7:00 +Michael Pietraszko
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Oglna: Aby chrzecijanie w Azji, dajc wiadectwo


Przeywamy dzi Ewangelii swoimi sowami i czynami,
uroczysto Chrystusa przyczyniali si do dialogu, pokoju i
Krla Wszechwiata. wzajemnego zrozumienia, zwaszcza z
Ma ona nam wyznawcami innych religii.
przypomina przede
wszystkim o tym, e dla
czowieka wierzcego
krlowa znaczy suy,
a to pociga za sob CZYTANIA MSZALNE
gotowo bycia do OD 27 LISTOPADA 2017
dyspozycji drugiego
czowieka. Uroczysto PONIEDZIAEK - Dn 1,1-6.8-20 Dn 3 k 21,1-4
ta zostaa ustanowiona w 1925 roku przez papiea Piusa WTOREK - Dn 2,31-45 Dn 3 k 21,5-11
XI. Jej celem jest zwrcenie uwagi na to, e Chrystus z RODA - Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Dn 3 k 21,12-19
samej swojej natury jest Krlem, jak zreszt sam si CZWARTEK - Dn 6,12-28 Dn 3 k 21,20-28
okreli, stojc przed Piatem. Krlestwo Jego jednak nie PITEK - Dn 7,2-14 Dn 3 k 21,29-33
jest z tego wiata, dlatego nie mona prbowa okrela
Chrystusowego krlowania na podobiestwo ziemskiego. SOBOTA - Dn 7,15-27 Dn 3 k 21,34-36
Krlestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, jzyki i NIEDZIELA - Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 Ps 80 1 Kor 1,3-9
narody, a panowaniu Jego nie bdzie koca. Za kadym Mk 13,33-37
razem, gdy odmawiamy modlitw Ojcze nasz,
wypowiadamy wezwanie: Przyjd krlestwo Twoje, I PITEK MIESICA
proszc o to, by nastao krlestwo Jezusa, ktre nie jest z
tego wiata. Jest to krlestwo sprawiedliwoci, mioci i W tym tygodniu 1 grudnia przypada I pitek.
pokoju. Warto, abymy o tym pamitali w naszej - Caodobowa Adoracja Najwitszego
codziennoci. W tym dniu swoje wito obchodz nasi Sakramentu
Kapani ze Zgromadzenia Ksiy Chrystusowcw oraz - Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm -
Siostry Misjonarki Chrystusa Krla. Pamitajmy o nich Okazja do spowiedzi witej
dzisiaj w swoich modlitwach. pierwszopitkowej rano od godz. 8:30am i
Dzi druga kolekta zostanie przeznaczona na wieczorem od godz. 6:00pm
Seminarium Duchowne Towarzystwa - Odwiedziny chorych z posug sakramentaln
Chrystusowego
Kolejny rok liturgiczny dobiega koca. Za tydzie, w
pierwsz niedziel Adwentu rozpoczniemy nastpny.
Hasem tego roku bd sowa z nakazu misyjnego
Chrystusa: Jestemy napenieni Duchem witym. W
tym roku bdziemy odkrywa wielopaszczyznow relacj
z Osob Ducha witego, na odkrywanie Jego obecnoci w
Kociele czy wreszczie na sposb Jego prowadzenia i
budowania Kocioa. Duch wity uzdalnia nas do bycia
wiadkiem Jezusa Chrystusa.

KONCERT KOLD
W ORCHARD LAKE
Kanclerz Szk Orchard
Lake, ks. Mirosaw Krl
zaprasza serdecznie na I SOBOTA MIESICA
koncert kold, ktry 2 grudnia z okazji pierwszej soboty miesica
odbdzie si w sobot, 2 powiconej Niepokalanemu Sercu NMP
grudnia 2017 roku zapraszamy na piewanie godzinek o godz.
o godzinie 5:30 po poudniu. 8:30am, a po Mszy witej na raniec.
Koncert odbywa si pod patronatem kardynaa Stanisawa
Dziwisza.
Wystpi: Collegium Cantorum Polonia Choir, WYMIANA TAJEMNIC
Chicago Nihtingale Childrens and YouthChoir, RACOWYCH
SS. Cyryl & Methodius Seminary Choir, W nastpn niedziel, 3 grudnia po
Jzef Dbrowski Polish Language School Childrens Choir Mszy witej o godz. 1:00pm.
Serdecznie zapraszamy!!!
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

RENOWACJA WNTRZA KOCIOA


W lipcu rozpocza si renowacja wntrza naszego
kocioa. Autorem projektu nowego wntrza jest architekt
Andrzej Ryczek, ktry zaprojektowa koci pod
wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i w. Jana
Pawa II w Toruniu. Dotychczas zostaa uoona w
prezbiterium nowa granitowa posadzka. Obraz Matki
Boskiej Czstochowskiej zosta odnowiony przez malarza
Cezarego Sienkiel.
Projekt renowacyjny obejmuje rwnie nowe stacje
drogi krzyowej, ktre bd podwietlane. Koszty
projektu oszacowane s na okoo $250 tysiecy dolarw.
Aby zebra fundusze na pokrycie kosztw renowacji
zorganizowalimy loteri samochodu Jeep Compass.
Zostao wydrukowane 4 tysice biletw loteryjnych po
$25.00. Dlatego zwracamy si z serdeczn prob do
NADCHODZI CZAS DZIELENIA wszystkich parafian i przyjaci o zakupienie biletw
Zapraszamy do wzicia udziau loteryjnych.
w akcji Choinka-spenienie WYGRAJ SAMOCHD
marze. Prosimy o pobranie JEEP COMPASS!!!
dekoracji z choinki, na ktrej LOTERIA W CZASIE
jest napisany rodzaj prezentu BAZARU
dla konkretnej osoby. Zakupiony WITECZNEGO
prezent wraz z ozdob prosimy 10 Grudnia 2017
o przynoszenie do Kocioa lub Zachcamy wszystkich do
biura parafialnego. Przyniemy wzicia udziau w naszej loterii. Bilety loteryjne s do
im rado z naszego prezentu! nabycia w biurze parafialnym, w zakrystii oraz w Srodek
Bakery & Dali w cenie: $25.00 za bilet.
POMAGAJMY DZIELMY SI
MIUJMY SI NAWZAJEM Do wygrania Jeep Compass, fabrycznie nowy, model
rocznik 2018, numer VIN 3C4NJCAB0JT123550
Komisja Chrzecijaskiej Dodatkowe 3 nagrody do wygrania tablet Samsung
Pomocy Galaxy. Cao dochodu przeznaczona jest na renowacj
kocioa. Losowanie odbdzie si w czasie naszego Bazaru
witecznego w niedziel, 10 grudnia.
WYSTAWA OBRAZW
NA WITECZNYM BAZARZE NASZYM MODLITWOM
9-10 grudnia 2017 POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Teresa Kabicka w czasie tegorocznego Bazaru bdzie
miaa wystaw swoich obrazw. Zachcamy do Jean Goembiowski, Julia
obejrzenia i zainteresowania si wystaw. Petecka, Irena, Antoni Popawski,
Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Maria Roek, Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Lidia
Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyska,
Izabella, Pawe Kuniec, ks. Jzef, ks. Sawek, Maria,
Elbieta, Urszula Derecka, Sawomir, Alek Kawaek,
Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si Jakub M.
w dniach 9 i 10 grudnia. Zwracamy si z prob do Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
parafian o przynoszenie OZDB WITECZNYCH i i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
wszystkiego, co jest zwizane ze witami Boego
Narodzenia. Osoby chtne do pracy przed i w czasie
bazaru proszone s o zapisywanie si na tablicy w holu
UWAGA RODZICE - NIE MA KATECHEZY
kocioa. Prosimy rodzicw dzieci z katechezy, ktrzy
zadeklarowali pomoc przy bazarze i wpisanie si na Ze wzgldu na dugi weekend nie bdzie katechezy
dyury. Na bazar mona ju rezerwowa stoliki na w sobot 25 listopada i w niedziel 26 listopada.
stoiska biznesowe.
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
6002 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Duszpasterstwo modziey - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak SChr;
Zakrystianka - s. Anna - (248) 224-8946 Lider - Halina Kocz
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
RADA DUSZPASTERSKA: Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Przewodniczcy: Mariusz Szrek (248) 909-9119 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Zastpca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Koo Seniorw Zota Ra
Sekretarz: Agnieszka Wrbel, Krystyna Palmeri - (588) 588 - 1932
Katarzyna Berry, Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
Brygida Czaczkowska i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Nina Orlik,
Pawe Rakowiecki, GRUPY NIE PARAFIALNE
Marcin Zajc Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA:
Harcerstwo - Janusz Dbrowski - (248) -623-0706
Przewodniczca: Margaret Parker
(248) 980 - 2797 Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Zastpca: Jola Lewczuk (586) 484-2657 Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
Leszek Lodej - sekretarz,
Jerzy Ryzner, ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII
Mariola Vanderest Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz na dwa miesice jest zbierana na ten cel Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Przedszkole parafialne Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
ANGELS CORNER CENTER Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Justyna Pal - (586) 258-9586 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
Sala Jana Pawa II
poniedziaek - 9:00pm
Rezerwacje - biuro parafialne Mateusz Wasioek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
od wrzenia do maja: lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
W rod o godz. 6:40pm
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO W I pitek miesica od godz. 6:00pm
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
i przygotowa potrzebne papiery.
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 .Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorn.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.