You are on page 1of 48

KERTAS SOALAN E-WARIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Nama : Kelas :

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 4 2016


MATEMATIK
Kertas 2 035/2

1jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

[Lihat halaman sebelah


035/1 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
1. ff U
Untuk Kegunaan Pemeriksa
b IT
a, /L ff6iT Kod Pemeriksa:
p ~&n . Markah Markah
Soalan
0. ~,r 15 Penuh Diperoleh
th . 1 2
1. ~ n . 2 2
3 3
2. ,r ,
4 4
~u
5 4
,r an an .
6 3
2. ~ 1T
~, ~&fl ~~ 7 5
~ 8 4
~ ~~~~ 9 4
. 10 5
3. a, ~~
ir a,~ 11 4
a)O ,T . 12 5
4. u ~ 13 5
~u ~ thy ~ ~ ir 14 5
&fl 1r ,r
,
15 5
~u ig ff , .
Jumlah 60
5. ~ ~ ~

~U .
Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.
Untuk
SULIT4 035/2
Kegunaan
[60 ]

6o)I U .

1 u 1 ~~ ~~~..

56 731

u 1

i. U ff ~6o)~.

[1 ]

ii. 56 731- I q I .
1

2
[1 ]

2 u 2, ff ~ 6o) ~~~..

i. u ~~u u ~ ~ ~.

[1 ]

0. LGT ~ I .

[1 ]
2
035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
2
SULIT 3 035/2Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
3 u 3, A, B g C ~ ~
Fr .
Untuk
SULIT2 035/2
Kegunaan .
SULIT 3 035/2Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

A B C
47 819 24 751 69 873
Untuk
SULIT4 035/2
Kegunaan

Rajah 3

(i) 7 ~
6)
~.

...
[1LJGftG ]

(0) u 6)
JUff 6o) I .

[2 ]
3

4. u 4, rr ~ ~ .
Untuk
SULIT5 035/2
Kegunaan

0.03 0.12 0.06 0.09


Untuk
SULIT6 035/2
Kegunaan
u 4
(i) 6)~6o)
~.
Untuk
SULIT7 035/2
Kegunaan

[1 ]
Untuk
SULIT8 035/2
Kegunaan

(ii) 0.

12

rr ~.

[1 ]
(0)
u ~u rr ~ i ~u
rr
~~ ~o ~. [2 ]

[Lihat halaman sebelah


035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 3 035/2Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

5. rr 6o) ff ~.~i ff
6 6o) u I .

~ 240 L
)GYT~
. 180 ~~~

i. rr rr ~~ ~.
[3 ]

ii. rr rr rr a ?
Untuk
SULIT10 035/2
` Kegunaan
SULIT 3 035/2Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Untuk
SULIT12 035/2
Kegunaan
[1 ]
Untuk
SULIT13 035/2
Kegunaan
035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

4
SULIT 5 035/2Untuk

6 u 5 ff ~~ ~~.

SULIT 5 035/2Untuk

i. u 35% ~ rr .
SULIT 5 035/2Untuk

[1 ]
SULIT 5 035/2Untuk

ii. ~ Fr U Uff 6) rr ~.
SULIT 5 035/2Untuk

[2 ]
SULIT 5 035/2Untuk

[Lihat halaman sebelah


035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

3
Untuk
SULIT1 035/2
Kegunaan
7 u 6 - L GT ~W ~ Fr ~~.

: 36 % ~~ : 58 %
~: 22 % rr :6 %
u 6

i. ff ff 6o)~ F
GT ff 6o)I .
.

[2 ]

ii. I rr rr q 64%. I
u ~ ~. ~~ ~~
~.

[3 ]
Untuk
SULIT2 035/2
Kegunaan
035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

5
SULIT 7 035/2Untuk

8 o 1 u q, u ~ u q
-

~
~ ff I.
u q. rr

14 025

~~ u ~~ 981
rr

saaT 1

i. u ~ u q rr ~
~
.

[2 ]

ii. u ~ rr ~
~
.
[2 ]
8

4
9 u 7 - 5 ~ 6o) ff GT I.

~ 7

i. ~ rr ~~ ~ rr
5 ~ rr u ~~.
SULIT 7 035/2Untuk

[1 ]

.
SULIT 7 035/2Untuk

ii. 9(i) ~~ 20 - ~ ~
[3 ]
9

[Lihat halaman sebelah 4


035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
Untuk
SULIT1 035/2
Kegunaan

10 U q , ~ rr rr .

U q rr rr 960 .

i. I
rr rr ~~
.
[2 ]

ii. U ~
i rr 125 rr rr~
U U rr . U, U rr 240 rr ~~
U q ~ rr . U q rr rr
~~.

.
[3 ]

1
0
5
11 1 m ~ 107 m U~ rr rr U U ~
2
Untuk
SULIT2 035/2
Kegunaan
.

i. U U U rr U~.
Untuk
SULIT3 035/2
Kegunaan
[2 ]
Untuk
SULIT4 035/2
Kegunaan
ii. U aU U U iUrr ?
Untuk
SULIT5 035/2
Kegunaan
[2 ]
1
1
4
035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
SULIT 1 035/2Untuk

12 rr o 2 -
~


rr ~U
~~
rr ~ .

6) 6
o)
V 29 587
W V ~ ~ 1 603 ~
X V ff ~

~ 2

i. W o rr o ~ ?
[2 ]

ii. rr

u rr ~
~6).
[3 ]

.
SULIT 3 035/2Untuk

[Lihat halaman sebelah 1


035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 2
5
SULIT 1 035/2Untuk

13 rr ~ 4 254 urr o o rr 2
o ~~. GT o I UFr o o

j i 3 ~ u rr.
.

i. rr urr o o ?
[2 ]

ii. GT rr ~ u urr o o ?
[3 ]

113035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


SULIT 2 035/2Untuk

14 ~ 10 050 . 7 408
~ Go rr .

i. ~ rr
~ 6b .
[2 ]

0. rr 651 rr ~u i. ~
rr ~ 394 u ff u . ~

rr rr rr ~?
[3 ]

035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [LihatSULIT


halaman sebelah514
035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
Untuk SULIT 3 035/2
Kegunaan
Pemeriksa
15
rr u u ~ rr ~~
Fr ~.

527 rr

~ 7

i. . ~ 6 u q rr ~ rr rr . rr
rr ~
~
.
[2 ]

ii. . ~
3 200 rr rr ~ ~
38 rr ~u ~ ~
rr .
j j L6) ~.

[3 ]
Untuk SULIT 4 035/2
Kegunaan
Pemeriksa
KERTAS SOALAN TAMAT
Untuk SULIT 5 035/2
Kegunaan
Pemeriksa
15
Untuk SULIT 6 035/2
Kegunaan
Pemeriksa

5
035/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia