You are on page 1of 4

PK07 - PENGURUSAN MESYUARAT

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL JALAN TAJUL, KOTA TINGGI,
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
MINIT MESYUARAT SEJARAH BIL 3/2017

Tarikh : 9 Ogos 2017

Masa : 1.45 Petang

Tempat : Bilik Guru

Pengerusi : Pn.Jaya A/P Jaya Row

Kehadiran (bilangan) : Rujuk pada lampiran

Turut Hadir :-

1. Perutusan Pengerusi.

1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru kerana telah
menghadirkan diri ke mesyuarat tepat pada masanya.
1.2 Pengerusi juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang memberikan
kerjasama dalam segala aktiviti yang dijalankan dari bulan Januari hingga Jun.

Tindakan : Semua Guru

2. Pengesahan Minit Mesyuarat Yang lalu.

2.1 Dicadang untuk disahkan oleh Pn.Tamil Selvi.
2.2 Disokong untuk pengesahan oleh Pn.Kalai Selvi.

_________________________________________________________________________

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00

Tindakan: Makluman 4.30 petang.PENGURUSAN MESYUARAT 3.1 Kuiz-kuiz berunsur kemerdekaan akan dijalankan dalam VLE Frog dan guru-guru yang mengajar matapelajaran sejarah dikehendaki membawa murid ke bilik ICT semasa PdPc untuk membuatkanya. PK07 . 3. 3.2 Semua guru yang ditugaskan dengan tugasan bulan kemerdekaan diminta mmebuat kertas kerja susulan dan perlu diberikan kepada penyelaras.1 Ketua Panitia Sejarah membacakan kertas kerja bulan kemerdekaan dan meminta kerjasama daripada semua guru untuk menjayakan program bulan kemerdekaan tahun 2017. 5. Perkara Berbangkit.2 Semua program yang dirancangkan untuk bulan kemerdekaan dijalankan dengan lancar.3 Penyemakan rph akan dilakukan dari masa ke semasa. 5. Tindakan:Makluman Penutup a) Ucapan penagguhan oleh pengerusi Mesyuarat/ahli mesyuarat dan penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya. _________________________________________________________________________ Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti. 5.1. b) Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.1 Semua guru perlu menjalankan PdPc sejarah seperti yang dirancangkan dalam rph.2 Semua guru juga perlu memnggunakan alat bantu mengajar untuk matapelajaran sejarah di dalam kelas. 4. Tindakan:Makluman 5. Jabatan Pelajaran Negeri Johor 01 Februari 2017 . 4. Pembentangan Kertas Kerja/Fokus Mesyuarat 4.1 Pembentangan kertas kerja bulan kemerdekaan.1.Keluaran 04 | Pindaan 00 . Hal-hal lain.

J.JOHOR KOTA TINGGI. PK07 . KOTA TINGGI. R. ( PN. Ketua Panitia Sejarah. ………………………………….KALAI SELVI ) ( PN. SJK TAMIL JALAN TAJUL. Disahkan Oleh. Jabatan Pelajaran Negeri Johor 01 Februari 2017 .JOHOR _________________________________________________________________________ Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.PENGURUSAN MESYUARAT Disediakan Oleh. ………………………………….JAYA ) Setiausaha Panitia Sejarah. SJK TAMIL JALAN TAJUL.Keluaran 04 | Pindaan 00 .

Keluaran 04 | Pindaan 00 .PENGURUSAN MESYUARAT _________________________________________________________________________ Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti. Jabatan Pelajaran Negeri Johor 01 Februari 2017 . PK07 .