«ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»

Περί ψεκασμού των πεύκων
«Ερωτήσεις σχετικά με τους ψεκασμούς εναντίον του μελιτογόνου
εντόμου της πεύκης Marchalina hellenica»

Σύνταξη: Διαχειριστές της διαδικτυακής ομάδας και του ιστολογίου «Δάσκαλοι
Μελισσοκομίας»
27/11/2017
27η Νοεμβρίου 2017

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμε κ. Αναπληρωτή Υπουργέ
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα
Αξιότιμες/-οι Κυρίες/Κύριοι

Εν είδει προλόγου σας αναφέρουμε ορισμένα εισαγωγικά σχετικά με τη διαδικτυακή
ομάδα των «ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ».

Η διαδικτυακή ομάδα υπό το όνομα «ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» στο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης facebook και στο αντίστοιχο ιστολόγιο απαρτίζεται από
ερασιτέχνες και επαγγελματίες μελισσοκόμους, νέους και παλαιούς, κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, αλλά και ετεροαπασχολούμενους, μικρομεσαίους και μεγαλύτερους
επιχειρηματίες του χώρου, επιστήμονες και ερευνητές, ενεργούς πολίτες γνωστούς για το
έργο που προσφέρουν στον κλάδο της μελισσοκομίας και του πρωτογενή τομέα εν γένει.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των μελών είναι η αγάπη για την ίδια τη Μέλισσα
και ο συνδετικός κρίκος που καθιστά την ομάδα επιτυχημένη (έως τώρα απαριθμεί περί
τα 10000 εγγεγραμμένα μέλη, πλήθος που βαίνει διαρκώς αυξανόμενο) δεν είναι άλλος
από την εμπράκτως αποδεδειγμένη τεράστια συνεισφορά της εξασκούμενης
μελισσοκομίας στο φυσικό περιβάλλον και στην άμεση και έμμεση οικονομία που
προκύπτει από την εκμετάλλευση των μελισσοκομικών προϊόντων. Πόσω μάλλον των
προϊόντων κυψέλης του Ελλαδικού χώρου, γνωστών παγκοσμίως και μετά
επιστημονικών μελετών για την ασύγκριτη, εξαιρετική τους ποιότητα και μοναδικότητα.

Σας υποβάλλουμε τα κάτωθι φλέγοντα ερωτήματα για τον κλάδο μας και
αναμένουμε την άμεση απόκρισή σας.

[2]
Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας (Ιωάννινα, 04-
05/11/2017) ενημερωθήκαμε ότι πραγματοποιούνται ψεκασμοί εναντίον του μελιτογόνου
εντόμου της πεύκης Marchalina hellenica με ποικίλες χημικές ουσίες (Triona, Saf-T-
Side, ΧΕΛΛΟΝΑ, Applaud, Insegar, Admiral, Tetrastop, Savona και PVP). Οι ψεκασμοί
υποτίθεται ότι στηρίζονται σε πιλοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους
επιστήμονες κ. Κωνσταντίνο Σουλιώτη, κ. Νικόλαο Εμμανουήλ και κ. Παναγιώτη
Πετράκη και η οποία περαιώθηκε σε χρονικό διάστημα μόλις οκτώ ημερών (8-
16/06/2005) και σε τρεις περιοχές (Αγ. Στέφανος, Ν. Ερυθραία - Εκάλη, Κηφισιά -
Μελίσσια) (ΔΤ ΥπΑΑΤ, 31.05.2005). Μάλιστα, ορισμένες εκ των χημικών ουσιών
αναφέρονται από τα ΔΤ του ΥπΑΑΤ ως μη εγκεκριμένες (Tetrastop, RVP) κατά το
διάστημα διενέργειας των πειραμάτων και της έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής
(ΔΤ ΥπΑΑΤ, 05.08.2005).

Μάθαμε, επίσης, ότι η πιλοτική μελέτη των τριών επιστημόνων ουδέποτε
δημοσιοποιήθηκε, δημοσιεύτηκε ή παρουσιάστηκε με οποιονδήποτε τρόπο ή σε
οποιοδήποτε μέσο δημοσίως, αλλά ότι επρόκειτο να υποβληθεί «έκθεση για τη
διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των πειραματικών εφαρμογών στη Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ» (ΔΤ ΥπΑΑΤ, 31.05.2005). Ακολούθως
δε της εν λόγω μελέτης δόθηκαν εγκρίσεις σε συγκεκριμένα χημικά σκευάσματα
(02.05.2006) πλήρως αντίθετα της αρχικής πρότασης «… με μέσα φιλικά προς το
περιβάλλον» (ΔΤ ΥπΑΑΤ, 31.05.2005), ενώ από τα Δελτία Τύπου του ΥπΑΑΤ που
έπονται διαφαίνεται ότι οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του εντόμου Marchalina
hellenica πιθανόν να έχουν επεκταθεί ή να εφαρμόζονται και σε αστικά ή περιαστικά
δάση του λεκανοπεδίου.

Η σημασία του Marchalina hellenica ως μελιτογόνου εντόμου είναι ιδιαιτέρως
μεγάλη για την Ελλάδα, καθώς το μέλι που παράγεται αποτελεί σταθερά κάθε χρόνο το
65% της συνολικής εγχώριας παραγόμενης ποσότητας, ενώ είναι αναγνωρίσιμο σε όλην
την υφήλιο ως μοναδικά εξαιρετικό προϊόν της Ελληνικής φύσης που δεν απαντάται με
την αυτή διατροφική και οργανοληπτική αξία και ποιότητα, εν συγκρίσει με το
αντίστοιχο παραγόμενο μέλι πεύκης των ελαχίστων περιοχών/χωρών της αλλοδαπής. Το
έντομο της πεύκης Marchalina hellenica συμβιώνει εδώ και εκατοντάδες έτη με το
δένδρο και συντελεί στη σύνθεση και στη δυναμική ισορροπία του δασικού
οικοσυστήματος του Ελλαδικού χώρου. Κακώς δε αναφέρεται στα ΔΤ του ΥπΑΑΤ ως
«ασθένεια», χαρακτηρισμός με τον οποίο διαφωνεί η πλειοψηφία των επιστημόνων
ενδιαφέροντος.

Ως μελισσοκόμοι έχουμε έννομο συμφέρον να προστατεύσουμε το ζωικό μας
κεφάλαιο και της τόσο ωφέλιμης μέλισσας για ολόκληρο το οικοσύστημα. Ως εκ τούτου
αξιώνουμε:

α) Να μας κοινοποιηθεί άμεσα η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της
οκταημέρου πιλοτικής μελέτης των τριών επιστημόνων.

[3]
β) Να μας δοθεί από το Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς πλήρης και
αναλυτικός κατάλογος με τις περιοχές όπου έλαβαν χώρα ψεκασμοί για την
αντιμετώπιση του εντόμου Marchalina hellenica από το 2005 έως και σήμερα.

γ) Να ενημερωθούμε από το ΥπΑΑΤ για τον περαιτέρω προγραμματισμό του
αναφορικά με τους ψεκασμούς των πευκοδασών.

Σας γνωστοποιούμε ότι η παρούσα δεν είναι αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των
διαχειριστών της Ομάδας. Τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και τον ευρύτερο χώρο
της οικολογικής συνείδησης τίθενται υπό διαβούλευση στο ιστολόγιο και
συνυπογράφονται μαζικά από πληθώρα συναδέλφων οι οποίοι ανησυχούν εντόνως για το
μέλλον του επαγγέλματος και του τόπου τους. Δικαιούνται δε και απαιτούν να μάθουν
από το αρμόδιο Υπουργείο την πραγματική αλήθεια, ως ενεργοί πολίτες, μετέχοντες στα
κοινά μέσω της δυναμικής παρουσίας της Ομάδας στο Ελληνικό μελισσοκομικό
γίγνεσθαι. Στο τέλος της παρούσης, εντός παραρτήματος επισυνάπτουμε συγκεντρωμένα
τα ονοματεπώνυμα των μελών που υπέγραψαν μετά του μελισσοκομικού κωδικού
εκάστου μέλους. Ο Υπουργός κος Τσιρώνης, ως προερχόμενος από το χώρο της
οικολογίας, οφείλει να γνωρίζει και να κόπτεται υπέρ των εν λόγω θεμάτων.

Ήδη σας έχουμε αποστείλει δυο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία
αρνείστε να απαντήσετε (01/09/2017 και επαναπροώθηση 25/09/2017). Ποιός ο λόγος;
Μάλιστα, με το email σας προς την Ομάδα (06/11/2017) αποκρίνεστε ότι θα μας
απαντήσετε και ότι «αναλαμβάνεται την ευθύνη για τη δυσλειτουργία που εμφανίστηκε».
Ακόμη, ωστόσο, απάντηση δεν έχουμε λάβει. Να γνωρίζετε ότι οι υποβληθείσες
ερωτήσεις μας και οι απαντήσεις σας αναρτώνται και πρόκειται να αναρτηθούν στο
ιστολόγιο και στη σελίδα της Ομάδας στο facebook προς ενημέρωση όλων των μελών
συναδέλφων. Η μη απόκρισή σας εγείρει βάσιμες υποψίες και, ως εκ τούτου, θα
προχωρήσουμε πολύ ενεργά μέσω του ιστολογίου, του τύπου και των ηλεκτρονικών
μέσων προκειμένου να προβληθεί το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση και να
λάβουν γνώση επί του θέματος οι μελισσοκόμοι σε όλην την επικράτεια, καθώς και όλοι
οι Έλληνες πολίτες σχετικά με τους ψεκασμούς, τα υπό χρήση χημικά μέσα και την
αποκατάσταση της ψευδούς καθεστηκυίας αντίληψης περί «ασθενείας» των πεύκων
λόγω ύπαρξης του Marchalina hellenica, το οποίο -αντιθέτως- θα πρέπει να αποτελέσει
προστατευόμενο είδος ως ωφέλιμο έντομο.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους Διαδικτυακής Ομάδας «ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»
Ιωάννης Λύτρας
Κοσμάς Βασιλειάδης
Μόσχος Ντιώνιας
Χαράλαμπος Βαχλιώτης
Ιωάννης Τζιάσιος
Δημήτριος Νικολάου
Γεώργιος Αθανασιάδης

[4]
Παράρτημα - Υπογραφές

[5]