NOTA NOTA 1 SUSUTNILAI HARTA TETAP BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Ubahsuai Premis Kaunter Cash Register Meja, Kerusi Dll

Air Corn Talipon/Fax Sign Board JUMLAH Tempuh Susutnilai Susutnilai Bulanan Susutnilai Tahunan RM

0 10 tahun 0 0

NOTA 2 AMOTIS BIL PERKARA 1 Yuran Francais Tempuh Sustnilai Amotis Bulanan Amotis Tahunan RM 0 5 tahun 0 0

NOTA 3 FAEDAH PINJAMAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 TAHUN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Jumlah BULANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 TAHUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA 4

1+51

1

PENGIRAAN MARGIN KEUNTUNGAN UNTUNG BERSIH SEBELUM CUKAI JUALAN X 100

* Contoh Tahun 5 : 155,740 1,140,000 = = = 0.14 13.66 14

X 100 X 1000

2

PENGIRAAN ROI UNTUNG BERSIH SEBELUM CUKAI KOS BARANG JUALAN + KOS OPERASI X 100

* Contoh Tahun 5 : 155,740 741,000 + 243,260 = 155,740 984,260 0.16 15.82305488 16

X 100

X 100 X 100

= = =

3

PENGIRAAN TITIK PULANG MODAL

2+51

KOS OPERASI MARGIN KASAR %

* Contoh Tahun 1 : 222,020 35% 634,343 12 52,862 30 1,762 setahun

sebulan

sehari

3+51