Bulletin

December
2017

Claes har ordet
Hej Hopp alla Julegrysare.
Julen står snart för dörren och detta blir nog icke Skåningar. Lotteriet inbringade lite mer
den sista Bulletinen för året. än 5.000 kronor, om jag räknar rätt, ett bra
För två dagar sedan hade jag 10 grader kallt tillskott till kassan. Tack!
och snö överallt och nu 7 grader +, vad Vad stundar då inför det nya året?
händer med vårt klimat? Båtmässan, Allt för sjön, årsmöte den
Långsamt tror jag ett klimattänkande smyger 17 februari 2018, med val av nya styrelse-
över oss alla, definitivt hos mig, och det medlemmar och sedan det vanliga allt efter.
behövs. Det som gladde mig mest under 2017 var
Kanske sista gången firade vi Mårten GYS att vi kom tillbaka till
hos Janne, det blev en härlig fest, 47 Gysare Riddarfjärden, och så bra
om jag räknar in Hang Arounds (vilka som det blev kan vi hoppas
borde vara med i GYS) så vi kunde öka på på fler båtar till 2018.
kassan lite. Janne Gusten hade som vanligt Glöm inte träffen den 6/12
åstadkommit en fantastisk gåsmiddag med på Klubbarnas klubb, kan
allt därtill, tyckte t.o.m. att svartsoppan var bli mycket intressant.
godare än vanligt, kanske mer anpassad för Till dess GOD JUL och
GOTT NYTT
Pryd gärna granen med ett GYS märke.
Claes
Ärtsoppa med punsch och mycket båtsnack
Du har väl bokat den 6 december för en Lars Olov Jansson kommer att berätta
MYCKET intressant kväll på Klubbarnas om byggande av de två nya A 22: or de är
Klubb. (Du vet väl att den ligger ovanpå inblandade i. Dvs ser till att de blir byggda!
Skroten i Nya Djurgårdsvarvet.) Därefter kommer sekreteraren att berätta
Fast det är inte där vi ska samlas, utan i om sin vecka i Cannes och kappsegling med
stora båthallen strax nedanför backen. Där Havsörnen 1 i Regattes Royales.
kommer allas vår Tor Hedvall berätta vad Efter dess tunga programpunkter kan det bli
som händer med hans kär SK 55 Ninni, skönt med en avkopplande tallrik ärtsoppa
som fick ett stort hål i babordsidan under och ett glas näringsrik punsch!
Riddarfjärdsregattan i somras. Vi hoppas alla Men, glöm inte att anmäla ditt deltagande
att försäkringsbolaget ger med sig och att genom att sätta in en hundring på vårt
Mattias kan börja reparationen! numera välkända PG 118005-8 redan nu.
När vi ändå står där i hallen kommer Mattias Vi måste ju få veta hur mycket ärtsoppa och
att berätta om den A 22 han håller på att punsch vi ska ordna!
bygga. Det är ju inte alla år det byggs nya Märk väl att annan dryck köpes till själv-
jakter i trä! kostnadspris på plats! En tjuga per glas (öl,
Men inte bara det. Efter detta promenerar vi punsch eller vatten). Kontanter föredras!
upp till Klubbarnas Klubb där vi förberett Vi börjar vid 18-tiden. Närmare program fanns
nästa två programpunkter: i förra Bulletinen
vår käre ordförande och hans kompis Enklast att ta sig dit är med 7:ans spårvagn!

[1]
Allt för Sjön 2 - 11 mars 2018
Tiden bara rusar iväg! se vad som finns för 300 000 kr i A-hallen
Snart är det dags för vårt årliga deltagande och sedan komma till oss och notera att man
i denklassiska delen av Allt för Sjön. Vi har får så oerhört mycket mer om man köper en
ju deltagit med monter och engagerade klassiker!
deltagare i bra många år nu. För att vi även 2018 ska kunna framstå som
I år har vi som vanligt ett monterutrymme de främsta bevararna av klassiska segeljakter,
som ”delas” med SYS, SSKF och Nepparna. behöver vi som vanligt monterpersonal!
Vår monterplats vetter också som tidigare Så anmäl ditt intresse att delta till Åke
mot den stora platsen, som i år upptas Rundqvist (ake.rundqvist@hotmail.com)
av prisvärda klassiker som Chris Craft, redan nu!
campingbåtar, IF och andra trevliga jakter. Väntar du så kommer du bara att glömma!
Tanken hos koordinatorn är att publiken ska Trust me!

Essäer till jubileumsskriften 50+
Som alla som var med på årsmötet förra året om vad du upplevt de senaste sex åren som
vet har Stiftelsen återupplivat produktionen medlem i GYS.
av vår Jubileumsbok. Den har ju legat nere Vi skulle allt bra gärna oxå få några rader
ett tag. från alla tidigare ordförandena om deras
Sedan tidigare finns det en hel del material, upplevelser inom GYS. Gärna från några av
men ingenting efter 2010! de tidigaste ordförandena!
Redaktionen efterlyser därför berättelser Så skriv så knapparna glöder!

[2]
GYS Stiftelses Stipendium 2017
Förra året fick SK 95 Marga stipendiet. Med tiden har Stipendiet blivit alltmer
Vem får det i år? ansett som ett av de viktigaste incitamenten
Ja, se det får vi inte vdeta förrän i början av bland ägarna till äldre båtar av olika slag
nästa år. I samband med Båtmässan. att göra en insats för att bevara sin klenod.
Så det är nog så viktigt att komma dit. Helst Stipendiet har hjälpt många ägare att kunna
då som monterpersonal. skaffa utrustningsdetaljer till sin renovering
I Stipendiestadgarna står det att dess avsikt eller underhåll av sin kulturskatt.
är att bidra till att bevara äldre segelbåtar Känner du till någon som borde få
och riggtyper samt att jakten måste ha seglat stipemdiet - hör av dig till GYS Stiftelse,
efter renovering/restaurering. Sven Matton, x@skumslev.se.
Före 1 januari 2018.
100 åringarna i Mariefred
Man kan fråga sig vad detta är. Jo, GYS har mindre. Svenska Seglarförbundeet har t.ex.
blivit ombedda att medverka till en regatta i visat intresse för att arrangera ”prova på”-
Mariefred i slutet av juli 2018. segling under tiden. Bra idé tycker vi.
Till regattan specialinbjuds segeljakter Naturligtvis är även MBK (Mariefreds
byggda före 1918 för att delta i två dagars BåtKlubb, Mariestads Företagarförening och
bankappsegling. Eventuellt kommer vi Strängnäs med i arrangemanget.
ävenatt kunna arrangera matchracing mellan
några 100-åringar och moderna segeglbåtar.
Naturligtvis kommer även segeljakter och
motormed några år på nacken att vara
välkomna
Hittills har flera intressenter anmält sitt
intresse att delta som sponsorer - mer eller

[3]
Vad händer? Vårt kalendarium för 2017
Inte mycket kvar av 2017 års aktiviteter!
Klubbarnas Klubb GYSaren Bobby Cyrus och Andreas Millde
Den 6 december bjuder vi in till en på Stockholms Båtsnickeri i Fisksätra har
intressant kväll på Klubbarnas Klubb i Nya alltså, efter många års övertalning, lyckats
Djurgårdsvarvet. få hem denna raritet och har påbörjat en
Förevisning av SK 55 Ninnis reparation, omfattande renovering.
Mattias Malmros A 22 bygge och Vi är alltså välkomna till Bobby och Andreas
Havsörnens återuppståndelse. den 19 januari för att höra hela historien och
se hur renoveringen fortskrider. Om inte
Princess Svanevit, 17 januari 2018 annat är intarsiorna i salongen värda en resa,
Alla har vi nog hört talas om Princess som Guide Michelin skriver i sina omdömen.
Svanevits återkomst till Sverige i september? Vårt besök kostar 100 kr/pers kr som går
Den största trätolvan som byggts. direkt till Princess Svanevits renoverng!
Detta redan 1930 för att visas upp under Anmäl att du kommer till sekreteraren!
Stockholmsutställningen. Hon ritades av Kontant betalning före visningen.
Gustaf Estlander åt Åhlen & Åkerlunds
direktör Erik Åkerlund.

Har du köpt vår snygga slips än?
För första gången har vi fått äkta GYS slipsar.
Och snygga är de också.
Avsikten var att de skulle vara klara till
årsmötet. Men som alltid händer något på
vägen och de har inte kommit förrän nu.
Fast den som väntar på något gott väntar ju
aldrig för länge. Vi har bara beställt några
få, så då måste du allt beställa en slips per
omgående, eftersom vi lär inte beställa fler i
brådrasket.
För 499 spänn får du en kanonfin sidenslips,
för ytterligare 200 spänn får du även en
schysst näsduk för kavajfickan!
Mejla sekreterare@gys.se, så kommer slirre
och näsduk när du satt in stålarna på vårt PG
118005-8!

Gaff Yacht Society
c/o Holgersson
Mariagatan 2
172 30 Sundbyberg
sekreterare@gys.se/gys@gys.se

[4]

Related Interests