kecenderungan pelajar negara ini memilih untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara di peringkat ijazah sarjana muda mahupun

ke peringkat yang lebih tinggi semakin menjadi trend masa kini. Seringkali diperkatakan golongan pelajar -pelajar di Malaysia mendapat peluang untuk belajar di luar negara di sogok dengan hamburan pujian dan harapan tinggi menggunung yang mengatakan mereka bakal menjadi pemimpin generasi masa hadapan dan terlibat secara aktif dan langsung dalam memacu ekonomi negara pada tahun -tahun mendatang. Ini adalah kerana, mereka mempunyai alasan dan maksud tersendiri sehingga mendorong untuk menyambung pelajaran ke luar negara. Pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Muhammad Marwan Ismail, 29, berkata, Peluang untuk menyambung pelajaran di luar negara bukan hak mutlak seseorang pelajar itu, sebaliknya ianya adalah peluang yang disediakan oleh kerajaan dan diperakui oleh golongan-golongan pembayar cukai. Beliau berkata, pengalamannya menyambung pelajaran ke luar negara banyak memberi kesan yang positif dan mendalami ilmu secara terperinci sehingga beliau memilih profession sebagai pendidik untuk mencurahkan apa yang dimilikinya semasa di luar negara. Secara amnya, beliau berpendapat bahawa kaedah dan sistem pembelajaran di luar negara dan dalam negara sama sahaja dan suasana belajar di luar negara pula berbeza berbanding belajar dalam negara. Ini kerana, cuaca dan bahasa yang dipertuturkan berlainan dengan bahasa asal yang biasa digunakan ketika berada di negara sendiri. Pelajar -pelajar menggunakan bahasa pertuturan antarabangsa untuk berinteraksi antara satu sama lain yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya. Secara tidak langsung, komunikasi seharian pelajar dapat melatih dan meningkatkan kemahiran berbahasa. Katanya lagi, pelajar memiliki pengalaman yang luas dari pelbagai aspek akademik mahupun kehidupan seharian ekoran berada di negara orang. Beliau berpandangan bahawa kualiti graduan dalam negara dilihat dari berbagai aspek tidaklah membanggakan (jika benchmark kita untu k menyediakan generasi pelapis). Negara hanya berjaya melahirkan graduan pengguna (consumer) yang berjaya melaksanakan tugas kepenggunaan baik ideologi, teknologi dan budaya yang diwarisi dan di susun atur oleh golongan kolonial. Tidak jelas kelihatan kum pulan atau generasi graduan yang menonjol sifat kritikalnya, inteleknya dan keterampilannya dalam menghadapi kenyataan hidup yang bercelaru. Jika dilihat dari sudut pembangunan negara pula, beliau berkata bahawa graduan yang belajar di luar negara dapat memberi kesan positif kepada tenaga modal insan pendidikan berkualiti negar kita, pengalaman yang banyak dapat menyumbang pendedahan yang luas dalam menguasai bahasa asing. Dari sudut sosial dan ekonomi pelajar pula, pelajar terpaksa berhadapan dengan keju tan budaya dari negara-negara luar. Namun, ada juga budaya -budaya asing yang memiliki contoh yang baik dijadikan serbagai tauladan. Melanjutkan pelajaran ke luar negara memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi tetapi dapat menjawat jawatan tinggi apabila pulang ke Malaysia.

³Bagi saya. Bergaul dengan pelbagai kaum dan budaya yang mempunyai pemikiran yang berlainan.´ katanya yang pernah melanjutkan pelajaran dalam bidang teknologi komputer di UK. Natijahnya ialah supaya negara ini bukan setakat maju membangun tetapi pesat membangun supaya tidak ketinggalan di dalam pergolakan zaman yang melihat dunia ini melahirkan intelektual . lokasi dan lain-lain) yang membantu ke arah pembinaan sahsiah terpuji dan pencapaian akademik yang cemerlang. ³ Dalam konteks ini. Tanpa kekuatan semangat serta pemikiran yang optimistik seseorang pelajar itu tidak mungkin akan dapat mengharungi semua ini dengan kuat. jauh daripada keluarga sendiri. Katanya. seseorang pelajar it u dapat berdikari dan mengharungi semua cabaran -cabaran dengan cara bijak dan pandai terutama dalam menjaga diri sendiri . mestilah yang bersifat menyeluruh iaitu elemen-elemen atau variable dalam pengukurannya dengan mengambil kira aspek pembangunan kerohanian. tidak ada kongkongan dari mana -mana pihak serta berupaya membuat keputusan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. seterusnya dapat mematangkan pemikiran pelajar dalam menongkah arus kehidupan dalam era globalisasi kini. sosialisasi. bahan rujukan yang digunakan dan persekitaran yang kondusif (infrastruktur. Pensyarah di Fakulti Kepimpinan Pengurusan. pelajar dilatih menjadi seorang yang µindependent¶ dan berdiri amat susah pada awalnya. apa yang menjadi kayu ukur bagi melayakkan pendidikan dalam dan luar negara itu diiktiraf sebagai unggul jika diukur dari sudut pencapaian kemahiran dan akademik. intelek.´ tegas Mazni Buyong. Ini adalah kerana. pelajar membuktikan bahawa bukan sahaja cerdik pandai tetapi juga untuk membawa pengalaman dari luar negara lalu diserapkan bagi membina satu perubahan yang positif memboleh kan negara kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi setaraf d engan negara-negara maju yang lain. Pokoknya di negeri orang. Ini amat penting kerana apabila graduan melangkah ke alam pekerjaan. mahasiswa yang belajar di luar negara tidak menjadikan masalah komunikasi sebagai halangan untuk memajukan diri melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti sosial.intelektual yang berupaya merubah i mej sesuatu bangsa. ³Menyentuh mengenai langkah melanjutkan pelajaran ke luar negara ialah sejauh mana keinginan sesorang itu untuk mencapai tahap pendidikan yang lebih tinggi dan mencabar di dalam bidang akademik.³Menyentuh cabaran semasa berada di luar negara. akan berdepan dengan pelbagai cabaran di sekeliling serta . Bagi pelajar yang tidak berpengaruh dengan budaya luar mempunyai keupayaan untuk memilih dan memanfaatkan semua yang positif dan berjaya menangkis apa saja yang negatif dengan semangat jati diri dan kepercayaan yang ampuh. Tetapi dengan adanya pengalaman dan tunjuk ajar serta pertolongan dari kawan -kawan sebangsa atau berbangsa asing dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di luar negara. Beliau berpendapat. Bak kata pepatah µdi mana ada kemahuan di situ ada jalan. Jadi. kualiti graduan bergantung kepada pendidik contoh. hendak seribu daya tak hendak seribu dalih¶.´ tambahnya lagi. jasmani dan emosi. kemajuan dalam bidang sahsiah pula. dari sudut pembanguna n negara pula. pelajar berada berjauhan dengan keluarga. cabaran semasa berada di luar negara ialah pelajar menjadi dagang di negeri orang.

kita telah ada Sk im Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) untuk tujuan yang sama. Pendapatnya terhadap kemajuan graduan dalam negara pula. untuk memahami kemajuan pendidikan kita secara lebih terperinci. Keempat. tidak boleh lagi mengharapkan kepada pinjaman daripada kerajaan semata-mata. akhlak. Ini bermakna mampu bersaing dengan negara maju dalam ³industri pendidikan´. dapat menyumbang kepada kuantiti pakar dalam bidang terjemahan bahasa asing serta dapat menjalinkan hubungan akademik yang baik antara negara. Menurut Norazimah Ibrahim. Bagaimanapun. Kepada ibu bapa yang mampu. mempelajari bahasa di negara asal bahasa tersebut sebenarnya dapat meningkatkan kemahiran berbahasa serta mempelajari kaedah dan cara menyebut perkataan bahasa asing dengan betul serta dapat merasai persekitaran budaya dan loghatnya. Selanjutnya. Pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Perkembangan fizikal amat membanggakan dan pendidikan ne gara kita juga mengikut arus kemajuan dalam aspek aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p). masyarakat dan negara. personaliti dan faham tujuan hidup sebenar. pelajar yang berpengalaman dalam kursus Intensif Bahasa Arab Universiti Al-Bayt Jordan. cemerlang dalam akademik. Untuk membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran di di luar dan dalam negara. Memang berjauhan daripada keluarga menyeksakan namun berbaloi kerana banyak pengalaman baru diperoleh selain mengajar hidup berdikari. cemerlang dalam sahsiah. Katanya lagi. Kepada yang tidak mampu. apabila berja uhan dari ibu bapa. Tambahnya lagi. bukan mudah kerana banyak cabaran terpaksa diharungi tanpa mereka disisi. mereka perlu diberi kemahiran untuk menjana perniagaan bersandarkan ilmu yang telah diperoleh. berguna pada diri. ibu bapa perlu ada simpanan sendiri untuk tujuan itu. tuntutan . Negara -negara luar telah mengiktiraf negara kita sebagai tempat untuk mencari ilmu yang setaraf dengan negara -negara lain di Barat atau Timur Tengah. Perkembangan dan kemajuan pendidikan di tanah air amat memberangsangkan dari satu sudut. ini adalah satu cara untuk menyediakan keperluan kewangan anak -anak untuk melanjutkan pelajaran. sekarang kita sudah menerima pelajar dari negara luar yang belajar pelbagai bidang di IPT tempatan. 30. baik di dalam mahupun di luar negara. Ketiga. Dari sudut sosial pula. Selain itu juga. cemerlang dalam kemahiran dan emosi. Menurutnya. Jika dulu negara kita menghantar pelajar ke luar negara untuk belajar. keluarga. 24. Kedua. Tegasnya lagi. Mahu tidak mahu. Atau. ciri-ciri sebenar pelajar atau g raduan luar negara yang berkualiti ialah yang cemerlang memiliki atribut berikut. keluarga mahupun tanah air. Kini telah ada takaful pendidikan. pertama. pelajar dapat mempelajari budaya baru dan memahami cara pergaulan bangsa lain walaupun hanya beberapa bulan sahaja beliau di sana. graduan yang akan terhasil kelak mampu bersaing dengan graduan lain untuk mencari peluang kerja yang terhad.´ kata Arnida Abu Bakar.membuktikan kepada masyarakat bahawa mereka mampu berdikari dalam menghadapi dan mengatasinya dengan kebolehan masing -masing .

Selain itu. Oleh yang demikian. sikap para majikan. Faktor lain yang turut mendorongkan amalan pengiriman para siswa ke luar negara ini ialah dasar tajaan pemerintah sendiri yang dilaksanakan dalam kerangka DEB ± yakni dalam rangka usaha memperbanyak bilangan golongan profesional bumiputera dalam bidang -bidang tertentu. banyak aspek seperti makanan. Pilihan ibu bapa itu. Pada waktu itu jugalah mengetahui pentingnya menjalin persahabatan dan berdikari selain mematangkan diri dengan pelbag ai pengalaman. Oleh yang demikian. sikap penaja biasiswa. pendidikan luar negara sejak lama telah ditanggap oleh golongan tersebut sebagai ´jalan keluar´ atau ´penyelamat´ daripada semacam ketidakadilan yang terdapat dalam sistem pendidikan tinggi dalam negeri. sejak tahun 70-an lagi. Usia muda ditambah rasa kekok sanggup berhijrah untuk belajar walau terpaksa lalui cabaran bahasa. makanan yang berbeza sudah tentu banyak menguji kecekalan saya. Pertamanya dari segi pergaulan yang bukan saja berguna untuk menambah rakan baru tapi membantu dalam pembelajaran. pendidikan tinggi luar negara telah menjadi sebahagian daripada cara hidup golongan tertentu di negara ini ± baik dalam keadaan ekonomi negara memuncak mahupun merosot. budaya. tetapi prasangka menyeluruh di kalangan semua pihak terhadap pendidikan tinggi dalam negara berbanding dengan pendidikan luar n egara.´ tegas Muhammad Abu Bakar. ibu bapa yang lebih suka menghantar an ak-anak mereka mengikuti kursus universiti ijazah pertama di luar negara kini bukanlah semata -mata pilihan ibu bapa ke arah itu. pengalaman berada di negara orang dapat merubah dan mengajar diri supaya dapat menyesuaikan diri. c uaca dan persekitaran mengganggu emosi. tanggapan tersebut ditunjangi pula oleh beberapa faktor seperti bahasa pengantar yang digunakan oleh IPT dalam negeri yang dianggap sebagai salah satu unsur yang terus menjejas dan menurunkan mutu pendidikan IPT dalam negara.mencari ilmu di luar negara terbaik menyebabkan dia sanggup meninggalkan keluarga tercinta meskipun di tempat asalnya mempunyai institusi pengajian yang menawarkan kursus-kursus seperti itu juga. sebenarnya sekadar memantulkan sikap para pelajar sendiri. Katanya lagi. Oleh yang demikian. salah seorang pelajar yang pernah menyertai kursus Intensif Bahasa Arab Universiti Al-Bayt Jordan. sikap kerajaan dan malah sikap setengah-setengah parti politi . ³ Ini kali pertama saya berjauhan den gan keluarga. Bukan saja terpaksa jauh dari keluarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful