You are on page 1of 3

STRATEJK PLANLAMADA PAYDA ANALZNN DEERLENDRLMES..

Merhaba Sevgili Dostlarm,

2000 li yllardan bu yana i dnyamzda nem kazanmaya balayan kurumsallama ve marka


olmak kavramlarnn her zaman bir proje kapsamnda ele alnmas gerektiini dnenlerden
iseniz, doru yerdesiniz!

Kurumsallama denildii zaman, aklnza hemen... Katma deerler retmesi arzu edilen, tm
kurum ve kurulularda; tarihsel geliim itibaryla, misyondan - vizyona giden yolda, kiilerden
bamsz olarak, kurallarn belirlenmesi, alma standartlarnn saptanmas ve prosedrlerin
oluturulmas ile insan kaynaklar destekli almalarn balatlmas... eklindeki aklamalarn
geldiinden, hi phem yok!

Bu tanmlamadan yola karak, kurumsallamann olmazsa - olmaz... Stratejik Planlamaya


(Yani! Marka olmann yol haritasna!) yakndan baktmzda; Bir kurumun veya bir irketin
var olma nedenini ve de kimler iin var olduunu ortaya koyan Misyon, gelecekte ulamak
istedii yerleri ifade eden Vizyon, tm bunlar yapmaya alrken - itenlikle bal kalmaya
sz verdii lkeler ve Deerler, ksa + orta + uzun vadede gerekletirmek istedii Ama ve
Hedefler ile birlikte Bte ve Kaynak Ynetimi... lojistik proje planlama hamleleri ve proje
dngs olarak karmza kmakta!..

Bu hamleler arasnda dikkat edilmesi ve netletirilmesi gereken, anahtar nokta; o irket veya
kurumun var olma nedeni ve kimler iin var olduunu belirten Misyon - yani 1. k / Stratejik
planda, yola k noktas! Ve bu aklamadaki kimler ifadesi de zaten yazmzn ana konusu.

Kimler? Tabii ki; Paydalar!..

Yani; ortaklar + yneticiler + alanlar + tedarik zinciri + satclar + mteriler + sosyal evre +
ilgili kamu kurumlar (odalar, borsalar, birlikler, sendikalar, vergi daireleri...) + zel kurulular
(bankalar v.s.) + sektrel sivil toplum kurulular + ortaya konulacak rn ve hizmetlerle ilgili
srdrlebilir bir ekilde - dolayl veya dolaysz - maddi veya manevi - gelir elde edenler...

Ksaca stratejik planlamada yaplan tm almalarn; artsyla eksisiyle i ve d paydalarmz


iin olduunu belirtmekte fayda var. Zaten tm deerlendirmelerin kahraman da onlar!..

Elbette ki payda listesinde yer alan deiik kii - grup ve kurulularn bu almalarda tad
anlamlar edeer deil. Ayrca; tm paydalarn her zaman, edeer bir neme haiz olduklar
da pek sylenemez. Yani, baz paydalar; irketin veya kurumun ynetimiyle direkt / dolaysz
olarak ilgilidir. Kuruluun faaliyetleri ve elde edecei sonularla dorudan etkilenirler. Dier
paydalar ise konumlarna gre endirekt / dolayl olarak etki alan iinde yerlerini alrlar.

Hangi kurum veya kurulu iin yaplrsa yaplsn stratejik planlama da izlenecek yollar bellidir.

Bu yollar 5 ana balkta toplamak mmkn!

1) Hazrlk almalar; Konuya olan inan ve yaplacak alma plann bata en st ynetim
olmak zere tm alanlar tarafndan sahiplenilmesi, proje organizasyon ekibinin alt ve st
kadrolarnn oluturulmas, kurum ihtiyalarn tespiti, i plannn oluturulmas ve program
5 N & 1 K ... Ne - Konu + Neden - Ama + Nerede - Yer + Nasl - Yntem + Ne Zaman - Sre & Kimler

2) Durum Analizi; Kurumun tarihsel geliimi, yasalar ve mevzuat analizi, faaliyet alanlar, rn veya
hizmetlerin detaylandrlmas, payda analizi, evre analizi ve ileriye dnk beklentiler...

3) Gelecee Bak; Misyon, vizyon, ilkeler ve deerler, amalar, hedefler, swot / tows / pest / rekabet
/ analizleri, stratejik planlama detaylar, Organizasyonel nsan Kaynaklar, Kurumsal Eitimler, Yeniden
Yaplanma, Deneme Sreleri ve Performans Gstergeleri...

4) Zamanlama ve Maddi Konular; Maliyet tablolar, kaynaklar ve bteleme almalar...

5) Proje zleme; Denetim ve deerlendirme...

Bu izlenecek yollar arasnda, dikkatinizi 2. Maddede yer alan Payda Analizine ekmek
istiyorum! nk payda analizinin nemi; stratejik planlamann deerli uzmanlarndan Sayn
Orhan Alkann da belirttii gibi... Organizasyonlarn; paydalarn, kurulularnn faaliyetleri
ve elde ettikleri sonulara etkisi asndan deerlendirmeleri, nem sralamasna sokmalar
ve daha sonra da paydalardan geribildirim alacak sistemleri kurmalar gerekmektedir. Tm
paydalardan elde edilen geri bildirimler, organizasyon srelerinin iyiletirilmesinde (srekli
iyiletirme) kullanlacak ve bylelikle paydalarn beklenti ve gereksinimlerinin karlanmas,
tatmini ve dengelenmesi mmkn olabilecektir... eklinde her zaman karmza kmakta!..

Stratejik planda payda analizinin bu kadar nemli olmasnn nedeni; kurum veya irketlerden
dolayl veya dolaysz olarak etkilenen herkesin beklentilerini tespit etmek ve onlarda mutlaka
almalarn iine ekerek, dncelerine ve nerilerine deer verildiini gstermektir!

Neticede stratejik planlama srecinin balarnda, bu konunun nemli uzmanlarndan Sayn


Dr. Yksel Vardarn sunumlarnda belirttii gibi payda analizinde yaplmas gerekenler,
srasyla;

*) Paydalarn net bir ekilde belirlenmesi,

*) Paydalarn direkt ve endirekt kategorilerde nceliklendirilmesi,

*) Paydalarla etkili iletiim tarznn belirlenmesi (1/1 grme + anket + mail + toplant)

*) Paydalarn ilgisinin almalara ekilmesi + katlm ve katklarnn salanmas,

*) Paydalara sorulacak sorularn ve grlecek konularn saptanmas,

*) Paydalarn kurulu hakkndaki grlerinin alnmas ile kuvvetli ve zayf ynlerin tespiti,

*) Paydalarn birbirleriyle olan ilikilerinin ve olas kar atmalarnn izlenmesi,


*) Payda analizinin raporlanmas + istatistik verilerin deerlendirilmesi,

*) Paydalarn gr neri ve beklentilerinin stratejik planlama srecine dhil edilmesi,

eklinde olabilecei gibi, bu standart maddelerin dnda - kurum veya irketlerin ama ve
hedefleri dorultusunda, gerekli olan baz deiik maddelere de - mutlaka yer verilmelidir!..

Neticede; ilk paragrafta belirttiim gibi kurumsallamay, yani kurumlama ve marka olmay
bir proje olarak deerlendirdiimizde (Ki mutlaka, bir proje olarak deerlendirmek ve stratejik
planlamaya da bu projenin yol haritas olarak bakmak gerekiyor.) stratejik planlamann tm
nemli mihenk talarnda i ve d paydalarn yer aldn gryoruz.

Sayn Nee Marmara YK nn da belirttii gibi, paydalarn; bu projeye olan ilgileri, beenileri,
heyecan ve motivasyonlar da kurumlarn vizyonuna ulama yolundaki, en nemli faktrler!..

Yani ksaca; paydalarnda heyecan yaratmayan bir projenin baarl olma ans da, pek yok!

O nedenle yola kmadan nce, tm paydalar yanmza almamz ve onlara verdiimiz deeri
gstermemiz gerekiyor. Tabii ki tm paydalarmz derken, kamuoyu oluturmak adna hedef
kitlemiz olarak onlar nceliklendirmemiz ve Ya + Cinsiyet + Eitim + Gelir Dzeyi + Sosyal
Stat + Vs. durumlarna gre kategorize etmemiz de ok nemli!..

Baka bir adan konuya Proje Ynetimi olarak bakmakta mmkn!

(Bu noktada eer arzu ederseniz sizlere; 2007 - 2010 yllarnda ilk yazdm e-kitaplardan olan
Proje Ynetimi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri - Afedersiniz Biey Sorabilir miyim? yardmc
olacaktr. https://tr.scribd.com/doc/273496424/Proje-Yonetimi-Sosyal-Sorumluluk-Projeleri-
Afedersiniz-Bi-Sey-Sorabilir-Miyim-E-kitap-Ali-Riza-DEGER-1 diye dnyorum. cretsiz. )

Bu arada bu projeye deerli katklarndan dolay da ok deerli; brahim ve Nesliah Erdeme,


Teoman Samuray ve Ertan Cillova, Sevim ve Eser Tekere, Yasemin ve Ersin Erene, Glren
zdemir ve evik Uraza, Demir Kurdolu ve Ahmet Krgile, mit eliker ve Selahattin Recai
Budaka, Antonia Taksim ve Ertan Anapaya, Gler Sesigr ve smet Atama, Zahide Gletli ve
smail Zafer Yalna, Ziya Demiralp ve Hikmet Menekeye, Nursel Emanlar ve Necla Glere,
Resmiye ve Nee Yeniyola, Aydemir Akun ve Cem Bingle, Bahadr Silifke ve Hseyin Ina,
Necla Ayline, Mmine Saptmaza, Munise Yetene Alper Hana, Tamer Ergne nci Otmana,
Dekay Baarel Cuma Halazoluna ve Dede Ticaret Seyhana, en iten sayglarm sunuyorum!

Tm paydalarnzla birlikte, hedeflerinize ulamanz dileiyle...

Daha mutlu bir gelecek iin sevgiyle kaln!..

Ali Rza DEER

You might also like