ALTERNATÍV ÉLETMÓD ÉS KENDERKULTÚRA MAGAZIN

CANNABIS KULTUSZ

MARC EMERY MARC EMERY
A VIDÁM HARCOS A VIDÁM HARCOS

VITA-AMINE

növényeink és a vitaminok

BENZIN KENDERBÕL
az olajlobbi drogháborúja
2008/1. augusztus-szeptember

DROGLÁTÓ EZT BENÉZTÉTEK

interjú Dávid Ferenc ötletgazdával

www.cannabis.kultusz.com

KANNABISZ A MÉDIÁBAN

Vigyázat, szerkesztett tartalom! tartalom!

ára: 485 Ft
fotó: Dutch Passion

JEGY ZET
HÁTTAL VAGY ELÕRE
is tudottakat: Európában atok megerôsítik az eddig országban A legfrissebb felmérési ad án gyakorlatilag minden ztása az 1990-es évek sor mint 70 a kannabisz fogyas ai felnôttek közül több cslések szerint is az európ tt” (15–64 nôtt. Konzervatív be er, ami az összes „felnô kannabiszt legalább egysz millióan használtak zött mozognak, zágos adatok 2–37% kö iaországban év) majd negyede. Az ors g Dániában (36,5), Franc lgáriában és Máltán, mí diában?! a legalacsonyabb Bu b. Még csak nem is Hollan ban (29,8) a legmagasab (30,6) és Britanniá támasztja alá számos kutatási eredmény A hivatkozott forráson túl nt az EU más országaira. kra éppúgy jellemzôk, mi a fentieket, melyek hazán ntha a helyzet – nálunk g azonban úgy tenni, mi mutat. A legnagyobb felelôtlensé . Leginkább azért, mert nem rózsásabb képet mutatna többnyire legalábbis – sokkal ngedôbb (a fogyasztókat törvényi tiltás és a mege egyénnek A jelenlegi szigorú yanis több kárt okoz az rlat együttes jelenléte ug elterelô) bírói gyako nem is beszélve, hogy amennyit használ. Arról vagy és a társadalomnak, mint aszthat: ti. bûnözô lehet, rlatilag két rossz közül vál a fogyasztó gyako társadalomnak, teljesen értékes, hasznos tagja a ra szorítani beteg. De semmiképp sem járul hozzá az ôt perifériá hogy amúgy mennyivel mindenki, függetlenül attól, oz. Felejtsük már el, hogy jólétéhez, gyarapodásáh alom igyekvô közösség lan léhûtô, fekély a társad ttal dologtalan, haszonta alapján aki füvet szív, egyú ha a jelenleg hatályos jog m bûnözô, még akkor is, at változott, testén, ad abszurdu az elmúlt ezer évben sok tô volna. Joganyagunk nem szolgálja ez utóbbi kijelenthe öttünk, hogy valójában módosítottuk, amikor ráj számtalan elemét mi érdekeinket szolgálja! érdekeinket, vagy nem a és fôszerkesztôje a vele Cannabis Culture kiadója Marc Emery, a kanadai évvel a tiltások feloldása k között azt állítja: „Egy an nem készített interjúban többe ndig legális.” A CK azonb érteni, miért nem volt mi Droglátó után nem is fogjuk lalkozik. Utánajártunk a politikai vetületekkel fog csak társadalmi és k Pont) ötletgazdával kapcsán Dávid Ferenc (Ké már média, médiahacknek, melynek tésrôl beszélgettünk. Ha hatékony ártalomcsökken milyen és a tévhitekrôl és a ítségével megvizsgáltunk a Szabaságjogokért) seg a TASZ (Társaság lnak bennünket. mis információval traktá y évszázados mennyi féligazsággal, ha r és az oljalobbi közel eg elf cikke nyomán a kende gyarázatáról A Treating Yours rintünk is lehetséges ma nemzetközi tiltás egy sze ában is küzdelmérôl és a gazdasági felzárkóztatás mint haszonnövény Afrika vak mellett írunk. A kender, gis úgy látja, a szép sza játszhatna, szerzônk mé komoly szerepet nisz. Bemutatunk egy amíg dübörög a segélybiz rhetetlen kevés a valódi szándék, es – számunkra persze elé hopot, néhány különleg l is. Emellett budapesti grows tevôkkel és a vitaminokka t, de foglalkozunk a kár beljebb. – kannabiszfajtá et, filmet stb. Bôvebben nlunk zenéket, könyvek természetesen ajá va ülünk a lovon, bár a hagyomány, hogy fordít ferenciáltabb Szóval nálunk ezeréves ánk hozzá. Némiképp dif tovább nem ragaszkodn részérôl magunk részérôl a társadalom és a hatalom alkotásra volna szükség látásmódra és jog évtizedekben nem igazán ók hiányában az elmúlt tos társadalmi egyaránt, ami informáci k is köszönhetô, hogy fon n kialakulni. Talán enne tudott e tárgyba án üvöltés, köpködés, egy sajátos formája az utc onyságát kérdésekben a párbeszéd Ennek értelmét és haték tés terjedt el leginkább. sségét vagy könnyû testi sér gyámkodásának szüksége ôjelezzük, mint az állam éppúgy megkérd veszélytelenségét. tájékoztatással, a teljes drogliberalizáció ltúra magazin, tényszerû magyar nyelvû kenderku áson alapuló Úgy véljük, egy jektivitáson és racionalit kkel hozzájárulhat az ob ez és talán egy adekvát felvetése s kultúrájának emeléséh terjedéséhez, a fogyasztá nem vonjuk véleményalkotás Sokakkal ellentétben mi szabályozás létrejöttéhez. adására, sem használhatóbb sem az információk befog gyar emberek képességét lára. Még akkor kétségbe a ma felelôs döntés meghozata sére, sem pedig önálló, gondolnak a azok értelmezé a lovon és nosztalgiával an máig fordítva ülnének ormációkra sem, ha néhány nyba! Ehhez azonban inf kre. Forduljunk inkább irá hátranyilazós idô közreadását tekintjük. nak mindenekelôtt ezek van szükség. Feladatunk Lukács Gábor
fõszerkesztõ

INDEX
ONICS 11 ADVANCED HYDROP 27 BUSHDOCTOR 39 CÖKXPON CAFÉ B2 CULTIVA 7 DUTCH PASSION 23 GHE 29 ENCOD NG B4 HESI PLANTENVOEDI 3 GREENHOUSE SEEDS 15 HOMEBOX B3 NIRVANA SEEDS 34 TITKOK KERTJE 34 ZÖLDERDÕ

IMPRESSZUM
KFT. KIADJA: KULTUSZ KIADÓ RJÉSI PÉTER FELELÕS KIADÓ: PE GÁBOR FÕSZERKESZTÕ: LUKÁCS EMESE SZERZÕK: BÁNHEGYI NYI PÉTER BENKE HUNOR, HOMÁ L ZSOMBOR KARDOS TAMÁS, PÁ I MIKLÓS PETRIKÓ GÁBOR, TOLD UDVARDI BALÁZS ELY DESIGN: VASK A GERG : HIRDETÉSFELVÉTEL CK@KULTUSZ.COM WEBOLDAL: M CANNABIS.KULTUSZ.CO BÜNTETŐ A JELENLEG HATÁLYOS 78. 19 TÖRVÉNYKÖNYV, AZ -283 §/C. ÉVI IV. TÖRVÉNY 282.§ ZERT AL APJÁN, AKI KÁBÍTÓS GSZEREZ, TERMESZT, ELŐÁLLÍT, MEHOZ, TART, AZ ORSZÁGBA BE ORSZÁG ONNAN KIVISZ, VAGY AZ VE ET TERÜLETÉN ÁTVISZ, ILL AD, RT KÍNÁL, ÁT KÁBÍTÓSZE GY FORGALOMBA HOZ, VA RESKEDIK, AZZAL KE EL SZABADSÁGVESZTÉSS TŐ. BÜNTETHE

TARTALOM
GREENFO INTERJÚ Culture) MARC EMERY (Cannabis ÁRÓL A TILTÓ DROGPOLITIK KENDER+MÉDIA ... A TÉVÉBEN MONDTÁK ZTÉTEK! DROGLÁTÓ – EZT BENÉ ÁSÓ+KAPA VITA-AMINE KÁRTEVÕK ATKÁK LEGYEK, SZÚNYOGOK, CANNA+GLOBE T! KENDERREL AFRIKÁÉR BETÉRÕ BOKORDOKTOR CIVIL N A JÓZAN ÉSZ NEVÉBE NTETÕJOG DROGPOLITIKA ÉS BÜ INDUSTRIA ANYAGA MÚLT ÉS JÖVÕ ÜZEM LATRA SZEMÉLYES HASZNÁ EURÓPÁBAN JOGI SZABÁLYOZÁS MEDICINAL RENDSZER ENDOKANNABINOID PREVENTIVE nt) DÁVID FERENC (Kék Po NTÉSRÕL AZ ÁRTALOMCSÖKKE A’LA CANNA ZENÉK KÖNYVEK FILM WEB CHEF 4–6 8–12 14–15 16–17 18–19 20–23 24–25 26–27 28 31 32–34 36–37 38–39

8

18

32

40–41 42 43 45 47 48

40

A Cannabis Kultusz kiadója felhívja olvasói figyelmét arra, hogy az életképes kendermaggal való kereskedés, azok értékesítése, birtoklása, szállítása illegálisnak minôsül több országban, így Magyarországon is. Minden tartalom elsôdlegesen szórakoztató és ismeretterjesztô céllal készül. Nem kívánunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy bárki a hatályos jogszabályok ellenében cselekedjen. A Cannabis Kultusz kiadója nem támogatja a kiadványban megjelenô termékek illegális használatát. A kiadó nem vállal felelôsséget a lap értékesített felületein megjelenô állításokért. A szerkesztôségi cikkben megjelenô minden vélemény a szerzôtôl származik, mely nem minden esetben azonos a kiadó álláspontjával. Idônként nem lehetséges a szerzôi jog tulajdonosát azonosítani, vagy vele kapcsolatba lépni, ezért igazolt tulajdonjogi igény elôterjesztése esetén a kiadványban megjelentekért utólag is vállaljuk meghatározott honorárium kifizetését. Minden szövegrôl és képrôl azt vélelmezzük, hogy megjelentetés céljából küldték, mindaddig, míg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem kapunk. A kiadvány akár részben, akár egészben történô sokszorosításához a kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges, akkor is, ha a sokszorosítás célja nem profitszerzés. Minden jog fenntartva!

SZÉP ÚJ VILÁG
Július elsején lépett életbe az a jogszabály Hollandiában, mely megtiltja a dohánytermékek fogyasztását az éttermekben, bárokban és a kávéházakban. A nemdohányzók védelmében ezeken a nyilvános helyeken a továbbiakban nem lehet dohányozni. Kivétel persze itt is akad, mert a tiszta marijuanás cigiket továbbra is el lehet fogyasztani – a híres coffee shopokban –, persze csak tisztán. Ha valaki dohányt is használ, akkor a hely tulajdonosa akár 2400 euro (kb. 580 ezer forint) büntetésre számíthat. Razziakor tehát a rohamrendôröknek bátran bevallhatjuk, hogy füvet szívunk, de ha dohányt találnak benne…!!!

a Kendermag Egyesület 2005. márciusi önfeljelentô kampányáról. Emellett átfogó szociológiai tanulmányokat közöl a kannabiszfogyasztási mintákról, annak az egészségre gyakorolt hatásáról és természetesen a prevencióról is. Az egyik legvitatottabb téma a felelôsségteljes fogyasztás: a témában a kenderszívás és az autóvezetés kapcsolata meglepô eredményt hozott. Ezúttal elsôsorban a fogyasztóra nézve hátrányosat, ami minden bizonnyal az ellenzôk táborának rendszeresen elôcitált érve lesz. A Szöveggyûjtemény… mindenképpen kötelezô olvasmány hiányosságai – nevezetesen a valós problémakezelés és szembesítés témájának felületes kezelése – ellenére is. (www.drogriporter.hu)

DIDGERIDOO KENDERBŐL

KENDERCIPŐ VEGÁKNAK ÉS TERMÉSZETVÉDŐKNEK
Csak növényi alapanyagokat használ cipôi elkészítéshez az angol Vegatarian Shoes. A www.vegetarian-shoes.co.uk weboldalon található termékskála meglepôen széles: a papucsoktól kezdve az utcai cipôkön át a 20 lyukú bakancsig terjed. Választékukban megtalálható a kendercipô is, potom 65 fontért. Kenderbôl amúgy korábban is készítettek lábbelit, például az amerikai Nike és Path márkák gyártója.

AKTIVISTA BÖRTÖNBEN
Artur Radosz, a legismertebb lengyel aktivista rács mögé került. A marijuana legalizálásáért küzdô Radoszt akkor kapcsolták le idén júniusban, amikor droggal a zsebében megpróbálta átlépni Lengyelország keleti határát. A bô egy hónapos Biala Podlaska-i elzárást Radosz éhségsztrájkkal töltötte, hogy felhívja a figyelmet tevékenységére. Akciója keretében még levelet is írt az igazságügyi minisztériumnak, követelve a lengyel drogtörvények megváltoztatását.

A FÜSTÖLÉS VÉGE
Osztatlan sikert aratott úgy a közönség, mint a szakma körében az osztrák Daniel Sherlock Werner találmánya, a vapbong, egy vaporizáló, inhaláló eszköz, amely teljesen új fogyasztói élményt nyújt. A külsôleg közönséges vastag alkoholos filctollat imitáló házban egy vékony üvegcsô rejtôzik, melynek végébe kell elhelyezni a kiszárított gyógyszert, eukaliptuszt vagy kendert. A csövet ezután kívülrôl melegítik, majd az így keletkezett és az üvegbe zárt, illetve egy belsô szûrôn át érkezô füstöt szívják a lelkes fogyasz-

Az ausztrál Zelfo ars poeticája a természetesség. Ennek fényében minden terméküket (vázák, lámpák, bútorok, játékok, ékszerek, dobok) csak és kizárólag növényi eredetû, jellemzôen kenderbôl nyert alapanyagokból készítik. Az eljárást 1993-ban fejlesztették ki, azóta folyamatosan tökéletesítik. Mára mindenféle mesterséges adalék nélkül képesek gyakorlatilag bármilyen használati tárgyat elôállítani. A didgeridoo ötlete, amelyet 100%-ban kenderbôl készítenek, magától értetôdô volt, hiszen ez az ausztrál bennszülöttek ôsi hangszere. A technológia továbbfejlesztését a vegyipari óriás, a DuPont is támogatja. (Bôvebb info: www.hempdidge.com és www.zelfoshop.com)

AMIT MINDIG TUDNI AKARTÁL A FŰRŐL
Hiánypótló kiadvány az Európai Kábítószer- és Kábítószerfüggôség Megfigyelô Központja (EMCDDA) gondozásában megjelent Szöveggyûjtemény a kannabiszról: globális kérdések, helyi tapasztalatok címû kétkötetes monográfia. A kiadvány igyekszik megoldani a lehetetlent: teljes körû képet adni a kannabisz és a társadalom kapcsolatáról. Tematikus fejezetekben tárgyalja az európai kendertörténetet, górcsô alá veszi az európai kenderpolitikát – különös tekintettel a svéd drogpolitikai modellre –, feltérképezi a kontinentális piacot, még hazai vonatkozása is akad: az egyelôre csak angolul elérhetô könyvbôl az olvasó értesülhet

4

tók. Az eszköz hossza – kb. 10-15 cm – és a cserélhetô szûrôbetét miatt a szájba, tüdôbe érkezô füst lehûl. A vapbongot a vízipipához szokták hasonlítani, lévén mûködési elve nagyon hasonló, ám itt víz helyett a levegô és a filter tölti be a hûtôszûrô szerepét. A lényegében inhalálás technikájával mûködô wapbong 2007ben elnyerte a madridi ExpoCannabis elsô díját, és ugyanebben az évben hazavitte az amszterdami Highlife legjobb termékének járó díjat is. (A feltalálóval készült interjúnk októberi számunkban olvasható.)

GOMBAMÓD

A SZOMSZÉD FÛJE

Az osztrák parlament július 9-én új törvényt fogadott el, amely engedélyezi a cannabis orvosi és tudományos célra történô termesztését, az egészségügyi minisztérium ellenôrzése alatt. Az elfogadott törvény kizárólagos joggal ruházza fel az Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (AGES) Ausztriában a különben drogként osztályozott növény termesztésére. Michael Bach, az osztrák fájdalomkutató szervezet, az OeSG elnöke üdvözölte az új jogszabályt, és így nyilatkozott: „Minden olyan kezdeményezést üdvözlünk, amely lehetôvé teszi a fájdalom kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztését és biztosítását. A cannabisból kivont anyagokat egyre szélesebb körben használják orvosi célra az elmúlt néhány évben.” A kannabisz birtoklása vagy árusítása egyébként hat hónapos szabadságvesztéssel büntethetô Ausztriában.

A pszilocibin- vagy varázsgombáknak világszerte több tucat faja él. Elsôsorban a psilocybe gombák – például a Psilocybe cubensis (fent), a Psilocybe mexicana (alább) és a Psilocybe semilanceata –, a panaeolus és a copelandia nemzetségek tagjai, de a pszichoaktív amanita fajokkal, például a légyölô galócával nem állnak rokonságban. Majd minden pszilocibin tartalmú gomba kisméretû; kalapjuk barna vagy sárgásbarna színû. Könnyen összetéveszthetôk sok nem pszichoaktív, ehetetlen vagy mérgezô gombával. A pszilocibin tartalmú gomba legfôbb megkülönböztetô jellemzôje, hogy ahol megfogjuk vagy megsértjük, felszíne kékes színûre változik. Általában szárított formában találkozhatunk vele, az ilyen gomba felszínén különösen jól megfigyelhetô a kékes elszínezôdés. A pszilocibint tartalmazó gombák spirituális hatása akár egy évig is tarthat, így segíthet például azoknak, akik gyógyíthatatlan betegséggel vagy addikcióval küzdenek – közölték amerikai kutatók a Journal of Psychopharmacology címû orvosi szaklapban nemrég megjelent tanulmányukban. Az eddig elvégzett kísérletek egyértelmûen igazolják, hogy ellenôrzött körülmények között, önkénteseken biztonságosan tesztelhetôk pszichoaktív szerek. Roland Griffiths, a baltimore-i John Hopkins Egyetem munkatársa és kutatócsoportja 36 önkéntesnek adott pszilocibint, ezt követôen kikérdezték ôket élményeikrôl. Legtöbben misztikus, spirituális

tapasztalatokról számoltak be, pozitívan értékelve az élményt. Több mint egy év elteltével többségük azt állítja, az élmény növelte életükkel való elégedettségüket. Míg a pszilocibin (4-foszforiloxi-N, N-dimetil-triptamin, egy pszichoaktív alkaloid, ami a triptamin családba tartozik) széles körben tiltott világszerte, az USA több állama és egyes országok szemet hunynak az esetleges használat felett, mely leginkább az ôslakosok vallási szertartásain gyakori. A 36 önkéntesbôl az egynapos teszt után 22-en meséltek misztikus tapasztalatokról a kitöltött kérdôíven. Több mint egy év elteltével 21-en még mindig pozitívan értékelték az élményt, sôt a résztvevôk 58%-a élete öt legfontosabb tapasztalata közé sorolta az átélteket.

SZIGORÍT A KIRÁLYSÁG
Nagy-Britannia megreformálja drogtörvényeit: a tervezet szerint az eddig C-osztályba sorolt kannabiszt ezentúl B-osztályú drogként tartja számon. A fogyasztók így – a korábbi gyakorlattól

eltérôen – ugyanolyan büntetésre számíthatnak (akár 14 év letöltendô börtönbüntetés), mint a dealerek és a termesztôk. 2004-ben – ekkor volt a legutolsó drogtörvény-módosítás – a kannabiszt a C-osztályba sorolták, azaz kevésbé veszélyes anyagnak minôsült, szemben az A- (legveszélyesebb), ill. a B-osztállyal (veszélyes drogok). Ennek értelmében a C-kategóriás anyagok személyes használatra történô birtoklása nem büntetendô cselekmény (az A-kategóriánál pusztán a birtoklás ténye 6 havi börtönbüntetéssel és/vagy pénzbírsággal jár, míg ugyanezen kategória kereskedelméért életfogytig terjedô szabadságvesztés is járhat). A mostani tervezet azonban megszüntetné ezt a gyakorlatot, és a kannabiszt az amfetaminokkal, barbiturátokkal és a kodeinnel egyenértékûként kezelné. A brit kormány a törvényjavaslat okai közt – többek között – a terrorizmus elleni harcot is erôsen hangsúlyozza. (www.sofsecrets.nl)
5

A LEGNÉPSZERÛBB NÖVÉNY

BEDÔLT AZ ENSZ MUTATVÁNYA
Úgy tûnik, az égvilágon semmit sem ért az ENSZ Speciális Kábítószerügyi Küldöttgyûlésének (UNGASS on Drugs) egy évtizede, 1998-ban kikiáltott jelszava. „Drogmentes világ – meg tudjuk csinálni!” – hangoztatták, hogy aztán most, tíz évvel késôbb és dollármilliárdok elköltése után szembesüljenek a valósággal: a drogmentes világ bizony nem létezik! Ettôl függetlenül persze évrôl évre összeülnek az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának (CND) egymás karikatúrájára hasonlító szürke euroeminenciásai, hogy értekezzenek mindenféle, általuk hasznosnak és hatékonynak vélt tiltó eszközrôl, miközben tinédzserek tízezrei szívnak vagy lövik be magukat a legkülönbözôbb módokon szerte a világban. Na bravo! Idén azonban történt valami, ami segíthet új mederbe terelni, esetleg újragondolni a drogprevenciós küzdelmet. A CND márciusi ülésén, Bécsben Frederick Polak holland pszichiáter egy egyszerû, ám annál lényegesebb kérdést intézett Antonio Maria Costához, az ENSZ Kábítószer- és Bûnüldözési Irodájának (UNODC) igazgatójához. Arra volt kíváncsi, hogy a „szakember” mivel magyarázza, hogy Hollandiában, ahol a felnôtt lakosság legálisan vásárolhat marihuánát a coffeeshopokban, kevesebben fogyasztanak cannabist, mint a legtöbb európai országban, ahol erôsen kriminalizált és tiltott a polgárok számára ez a tevékenység. Costa nemcsak hárította a kérdést, de közölte „kollégájával”, hogy az ülés nem vitaklub. Az persze

Habár mindenki a „hagyományos” (kukorica, búza, szójabab) kultúrnövényekre tippelne, egy évekkel ezelôtt publikált tanulmány szerint az Egyesült Államokban a kender a legnépszerûbb termesztett növény. A kukorica 23 milliárd és a szójabab majd 18 milliárd dollárnyi éves forgalmával szemben a kender, ill. a marihuána éves szinten 35,8 milliárd dollárt mozgat meg. A jellemzôen tiltott termesztésbôl származó bevétel azonban nem az államkasszát gazdagítja. Az USA-ban egyes kategóriával jelölt kender a kokainnal, heroinnal és egyéb hallucinogén anyaggal azonos megítélés alá esik. Habár többen is emlékeztették a kormányt arra, hogy az így „füstbe ment” pénz akár az ország javát is szolgálhatná, a Bush-adminisztráció mereven elzárkózik a dologtól. Afganisztán és Kolumbia példáját emlegetik; a két országban ugyanis állami szinten is óriási bevételt könyvelnek el a drogokból, s mindkét ország az USA fô ellenségének tekinthetô – hangzanak el sokszor az érvek. A világ legnagyobb drogfogyasztójának számító Egyesült Államok az ikertornyokat ért támadás után megszigorította határainak védelmét, így a lakosság marihuánafogyasztó része kénytelen volt más források után nézni. Ennek tudható be a megnövekedett termesztés – állítja a tanulmány.

nemcsak erre a területre jellemzô, hogy a vezetô pozíció birtokosa nem kedveli a szakmai vitát, az egyeztetést, viszont a dolog természetéhez tartozik, hogy kénytelen azt megtenni. Nem sokkal késôbb nevezett szaktekintély Amszterdamban tett hivatalos látogatása után arra a következtetésre jutott, hogy a városban háromszor annyi a kannabiszfüggôk aránya, mint bárhol máshol a kontinensen. Biztos megszámolta!? Kijelentését a téma legjelesebb szakértôi – addiktológusok, orvosok – tudományos kutatási eredményekkel cáfolták, s újfent rámutattak, hogy az úgynevezett könnyû drogok (kannabiszszármazékok és egyéb herbáliák) esetében a rendkívül szigorú szabályok közé szorított, ellenôrzött, de végsô soron legális piac több elônnyel jár, mint hátránnyal. Egyrészt az alvilág helyett az állam húzhatna hasznot a forgalmazásból, másrészt az ellenôrzött minôség és korlátozott hozzáférhetôség miatt kisebb az egészségügyi kockázat. És nemcsak a fogyasztó, de az egészségkárosodásból adódó késôbbi beavatkozások költségeit viselô társadalom számára is. Részben ennek is köszönhetô, hogy nemrég létrejött a Nemzetközi Drogpolitikai Konzorcium, melyben olyan – nem kormányzati – szervek léptek szövetségre egymással, akik megértették, hogy a nemzetközi drogpolitikát új mederbe kell terelni. A civilek öt alapelvet fogalmaztak meg, melyek közül az egyik kimondja, hogy a fogyasztói országokban a keresletcsökkentô tevékenységek nem jelenthetik a fogyasztók kriminalizálását.

UNITED COLORS OF GH
„Történelmi jelentôségû pillanathoz érkeztünk, kezdetét vette a magforradalom!” – hirdeti mindenfelé a Green House Seed Company (GH) holland magkereskedô cég. Kifejlesztettek egy merôben új magszínezési eljárást, melynek köszönhetôen az egy tasakba csomagolt magok nemcsak hogy megkülönböztethetôk egymástól, hanem termékenyebbek is. A szóban forgó színes magbevonathoz ugyanis gyökérstimulánsokat és úgynevezett antipathogéneket, azaz kórsemlegesítôket adnak, így – szó szerint – csírájában fojtják el a növény lehetséges betegségeit. Egyelôre huszonkétféle, különbözô magkeverékeket tartalmazó tasakot dobtak piacra, melyekben általában három különbözô fajtát talál a vásárló.

6

BOLYGÓJA FŰHERCEG E A M
MERY, A ARC
8

A FŐSZERKESZTŐJE

CANNABIS CULTURE CANNABIS KULTUSZNAK bert ban támogatják az em „Minél job k, szabadon gondolkodó a k eszélyesebbnek tekinti annál v a kormányok”

k rében ott Emery az aktivistáktaö ánus, arc Sc Az ötvenes kanadai M kesztője. Liber ri

Culture főszer szerte ismert Cannabis világ harcol Amerika több mint egy évtizede makacs és öntudatos, z lapot húz, ellen. Ha egyszer ross drogellenes háborúja rmánya m mártírja: az USA ko ációs mozgalo y bíróság elé a végén ő lesz a legaliz próbálja kiadatni, hog két társával évek óta interneten. vénymagokat árul az mert nö állítsa – névleg azért, E-mailben kérdeztük.
Williamst) az Egyesült Államoknak: marihuána termesztésére és terjesztésére, valamint pénzmosásra irányuló összeesküvéssel vádolnak minket. Ugyanakkor én sohasem árultam marihuánát, csak magokat. A DEA (az amerikai Kábítószerügyi Hatóság) emberei – álnéven – megpróbáltak tôlem tízfontnyi füvet venni, de kioktattam ôket, hogy hülyeség marihuánát rendelni tôlem, mert sosem kereskedtem vele. Az ilyen eseteknél amúgy mindig az az elsô gyanúm, hogy a rendôrség keresett meg.
A legnagyobb igazságot – bár negatív konnotációban – Karen Tandy, a DEA vezetôje mondta ki azon a napon, amikor letartóztattak. „Marc Scott Emery, a Cannabis Culture magazin kiadója és egy legalizációs mozgalom alapítójának mai letartóztatása nagy vesztesége nemcsak a Kanada és az USA közötti marihuánakereskedelemnek, de a legalizációs mozgalomnak is. Emery marihuánaárusítása és propagandamagazinja évente csaknem 5 millió dolláros profitot termelt, ami elôsegítette a terjesztést, de ez a terv most
dő életfogytig eti, pedig még soha nem tartó börtönnel fenyeg

ivistát az amerikai 3). A három kanadai akt y és Greg Williams (BC Raine Marc Emery, Michelle

CK: Hogyan lettél „Fűherceg”? MARC EMERY: 1979 nyarán olvastam Ayn Rand Atlasz vállat von címû könyvét. Ez segített libertáriánus szemszögbôl újraértelmezni mindazt, ami a világban történik. (A magyarul egyelôre kiadatlan, ezeroldalas regény egy filozofikus thriller a szocializmus csôdjérôl és az egyéni érvényesülés keresésének erejérôl – A szerk.) Aztán 1980. december 21-én, életemben elôször, elszívtam egy marihuánás cigit, és betéptem. 22 éves voltam akkor. Így kezdôdött a csaknem 30 éve tartó civil ellenállásom története. Tiltakozásokat szerveztem az adórendszer ellen, tiltott, trágárnak minôsített zenéket árultam, börtönbe kerültem, mert törvényellenesen nyitva tartottam vasárnap, és rendszerellenes újságokat jelentettem meg. 1980-ban indultam a választásokon, azóta még kilencszer, legutóbb három éve. Letöltöttem 67 napot egy három hónapos börtönbüntetésbôl, amiért 2004-ben továbbadtam egy jointot egy 22 évesnek. Eddig 22-szer vettek ôrizetbe füvezésért, 17-szer kerültem rács mögé, 6-szor razziáztak nálam, és az amerikai kormány életfogytiglant szeretne kiméretni rám, csak mert marihuánamagokat adtam el amerikai felnôtteknek – ráadásul Kanadából, merthogy kanadai vagyok, és itt üzletelek. A „Fûherceg” nevet 1996-ban aggatta rám a Seattle Post-Intelligencer napilap. Aztán így szólított meg a CNN is, amikor egy A CNN meglátogatja Kanada fûhercegét címû mûsort készített rólam, illetve a kanadai hírcsatorna, a CBC is, akik szintén forgattak egy filmet. Tökéletes titulus, az emberek imádják. CK: Pontosan mivel vádolnak? ME: Az amerikai igazságügy-minisztérium ki akar adatni minket (engem és két barátomat, Michelle Raineyt és Greg

ól és az USA-ban letölten érte a kanadai kormányt gügyi-minisztérium kik igazsá

fotó: Joe Kamon

edtek fűvel. jártak ott és nem keresk

füstbe ment. Emeryt és szervezetét az amerikai tisztifôorvos az egyik legkeresettebb nemzetközi drogterjesztô hálózatként írta le – egyike a világ 46 ilyen szervezetének, és Kanadában az egyetlen. Emery törvénytelenül szerzett profitjából több százezer dollár csorgott vissza legalizációs szervezeteknek Kanadában és az Egyesült Államokban. Ezeknek a lobbistáknak most eggyel kevesebb forrásuk van, amire támaszkodhatnak.” Azt gondolnánk, megemlítik szörnyû tevékenységeim tragikus áldozatait is, de ezt nem teszik, mivel nincsenek áldozatok. Sôt, mi vagyunk az áldozatok! De a hivatalos állásfoglalás ötször említi a politikai tevékenységemet, valamint Kanada „legkeresettebb drogterjesztô személyeként” aposztrofál – ami felháborítóan röhejes, mivel sohasem árultam drogokat. A dolog úgy áll, hogy volt egy ötletem, amivel dollármilliókat kerestem, hogy túltermeszszem a kormányt, és a kis házikertészeti forradalmam keretein belül 1994 és 2005 között négymillió dollárt visszaforgassak különbözô perekbe, népszavazási kezdeményezésekbe, pártokba és politikai gyûlésekbe. Nagyon, nagyon sikeresek voltunk, és a DEA ezt nyilván észrevet-

te. Minél jobban támogatják a szabadon gondolkodók az embert, annál veszélyesebbnek tekintik ôt a kormányok. CK: Beleegyeztél, hogy egyedül letöltesz egy ötéves börtönbüntetést, ha elejtik a vádakat két társad ellen. Ennek mi volt a gyakorlati értelme?

CK: Hogyan mûködik az általad grundolt Kanadai Marihuána Párt (KMP)? ME: A KMP-t csak segítettem elindítani, de már nem nagyon dolgozom velük. Ugyanakkor én vagyok az alapítója a BritKolumbiai Marihuána Pártnak (BKMP) is, amelyet 2001-ben indítottunk el. (Brit-

lítik szörnyű gondolhatnák, megem Azt it is, de nem geim tragikus áldozata tevékenysé áldozatok. teszik, mivel nincsenek tok! Mi vagyunk az áldoza
ME: Ezt a kanadai kormány visszautasította, és utólag örülök, hogy így történt. Már nem érdekelnek a megállapodások: ez a végzetem, de egy nagy, végsô csata még elôttem áll. Ha most börtönbe kerülnék, az már nem csak öt év lenne, ráadásul amerikai börtönben. Mindegyik vád legalább tíz évet jelent, szóval a három vád legalább harmincat, vagy akár életfogytiglant. Mondjuk 50 évesen igazából minden halálbüntetésnek számít, ami több, mint 15 év. Kolumbia Kanada egyik tagállama – A szerk.) Laza szervezet, kivéve választásokkor, amikor jobban megszervezzük magunkat. 2001-ben egy 79 jelöltes, teljes listánk volt, amivel a szavazatok 3,4 százalékát szereztük meg. 2005-ben 45 jelöltet tudtunk állítani, és csak 1,5 százalékot kaptunk. Az a cél, hogy választások alkalmával felhozzuk a legalizáció ügyét, gyûléseket szervezzünk, így folyamatosan megjelenítjük a témát a médiában. CK: Kik támogatnak téged vagy a pártodat? ME: A világ minden részén vannak támogatóim – átlagemberek. Sok politikus, celeb és médiasztár is van köztük, de a munkájukat kockáztatnák, ha kiállnának ezzel a nyilvánosság elé. A BKMP a forradalmi kapitalizmus híve – azaz a pénzt azzal teremtjük elô, hogy termékeket, szolgáltatásokat nyújtunk a kannabiszközösségnek, majd a pénzt visszaforgatjuk a politikai kampányokba. 1994 és 2005 között dollármilliókat kerestünk kendermag-árusítással, most ugyanezt tesszük bolthálózatokon keresztül, de ott a magazinunk, a Cannabis Culture vagy a POT. TV is. A kormány örült, és még mindig örül a pénznek, amit adók formájában ezek után befizetünk. CK: Korábban azt nyilatkoztad, hogy a legalizációs küzdelem napjaink legfontosabb ügye. Miért gondolod ezt? Azért akad még probléma a világban. ME: Semmilyen békés, ôszinte életmód miatt nem ülnek annyian börtönben, mint a drogok és a marihuána miatt. Az USA több mint 2 millió börtönlakója közül 55 ezer marihuána, 450 ezer pedig egyéb drogok miatt van bent. Kanadában a marihuánáért ülôk száma kevesebb, mint 2 ezer, míg a teljes börtönlakosság 36 ezres nagyságú. Az Egyesült Államokban kilencszer annyian élnek, mint Ka-

Marc és Jodie Emery

10

11

nadában, mégis, a világ börtönlakóinak negyede (!) náluk található. Szenvedés, tönkrement családok, a latin-amerikai drogkartellek megerôsödése, a börtönpopuláció robbanásszerû megnövekedése – ez mind a tiltáson alapuló drogpolitika eredménye. CK: Szerinted milyen társadalmi következményekkel járna a marihuána leglizációja? ME: Elôször is gyorsan csökkenne a drogot áruló fiatalok száma. Aztán, ahogy a drogprofitok megszûnnek, eltûnnének a bandák, ugyanúgy, ahogy az alkoholtilalom feloldásakor történt Amerikában. A prostitúció is nagyrészt megszûnne, ha az addiktív drogokat legálisan meg lehetne kapni beszerzési áron, ami nagyon alacsony. A marihuána ára lecsökkenne a mindennapi fogyasztási cikkek szintjére, és a kannabisz nem a pénzcsinálás, hanem a tudomány, a gyógyszeripar és a növénytermesztés miatt lenne fontos. Egy évvel a tiltások feloldása után már nem is fogjuk érteni, miért nem volt mindig legális. A börtönök kiürülnének, csak az igazán veszélyes bûnözôk maradnának bent. Kevesebb rendôr kellene. Afganisztán helyzete stabilizálódna. A világ egy

boldogabb hely lenne, ahol mindenki olcsóbban és törvényesen juthatna tudatmódosító szerekhez. CK: És hogyan fog véget érni a fűellenes háború? ME: Amikor egy ország az amerikai fenyegetések ellenére teljesen legalizálja

drogellenes háború egy globális probléma, néhány érdekcsoport és kormány azt szeretné, ha sohasem lenne vége. De egy ember jósága több ezer másik ember gonoszságát semlegesítheti, úgyhogy senkinek sem szabad alábecsülnie a saját erejét.

, latin-amerikai , tönkrement családok Szenvedés ó robbanásszerű ellek, a börtönpopuláci drogkart tiltáson alapuló megnövekedése – ez a . drogpolitika eredménye
a marihuánát, beindul a dominóelv, és a többiek is követni fogják a példát tíz éven belül. Ez a legnagyobb valószínûséggel egy legfelsôbb bírósági döntés lesz valahol Dél-Amerikában vagy Európában. Az ENSZ-megállapodásokat pedig ki kell dobni, mert elveszi az országok döntési szabadságát. Kanadának például azt mondták, hogy nem legalizálhatja a kannabiszt, mert része egy bonyolult egyezménynek, és ha felbontjuk, az sok negatív következménnyel jár majd az országunkra nézve. A Ha egy kormány azt mondja egy veszélyeztetett növény termesztésére, hogy felforgató tevékenység, akkor az a kormány nemcsak az emberek, de a természet ellensége is. Az embereknek biztosan tudniuk kell, hogy az ellenkezésük teljesen jogos. Így a küzdelem nem küszködés, hanem egy felhívás. Szenvedély. Élvezd a küzdelmet, mert sosincs vége. Én vagyok a vidám harcos. És csak egy vidám harcos tud egyre több aktivistát maga mellé állítani, hogy az eredmény egy nemzetközi hadsereg legyen, amely a növény szeretete és az igazság zászlói alatt egyesül. Marc Emery és a bíróságok küzdelmérôl a www.NoExtradition.net oldalon több információ is elérhetô, a CNN-interjút pedig a youtube.com/princeofpot címen lehet megnézni.
Pál Zsombor

bresztő rakoztató, de gondolaté tornán bemutatott szó A CBC kanadai hírcsa

ceofpot www.youtube.com/prin

mok Marc Emery erceg: az Egyesült Álla dokumentumfilm a Fûh ellen plakátja

EMERY ÉS A VILÁG ő élményei„A kedvenc fűhöz kötőd zött szerezmet 1980 és 1997 kö m Kanadán tem, azóta nem volta aikai Negrilt kívül. Imádtam a jam ály volt az a 80-as években, kir 3-ban, aztán indiai Keralában 199 és 1996 köa holland hasis 1994 a világon, és zött a legjobb volt füvet vettem két kiló nagyon ütős ézia Nyugat500 dollárért Indon 4-ben. Ezért Szumátra részén 199 is kaphatnék, most tíz év börtönt it sem érdede akkoriban még senk gytam el Kakelt. 1997 óta nem ha artóztathat, nadát, mert az USA let gyok, azóta amikor külföldön va ztül látom a viszont szűrőn keres n egész nap külvilágot, mert ittho , akik mindenolyanokkal vagyok .” ben egyetértenek velem

12

13

EN MONDTÁK... A TÉVÉB

módon jelenhessen meg b arra, hogy sokszínű gesélyeseb lmazható gyógyszer, A kannabisz talán a le ára univerzálisan alka sek szám holfogyasztással a hazai médiában: egye ja, elterjedtsége az alko ydrogok előszobá zásának kérdése mások szerint a kemén ényeképpen – szabályo és nyire e jelenség eredm indeközben az élettani vetekszik, illetve – több litikai vitákhoz vezet, m po dó visszatérő szakmai és egymásnak ellentmon tekintetében gyakran társadalmi kockázatok napvilágot látnak. kutatási eredmények is

, SZERKESZTETT TARTALOM! VIGYÁZAT

Azzal az uralkodó nézettel – mely tömören összefoglalva annyit állít, hogy a fû káros, ezért a fogyasztását tiltani kell – sok esetben még mindig megelégszik a média, de egyre gyakrabban találkozhatunk a jelenséget komplexebb módon közelítô és tálaló híradásokkal. Gyarapodásuk legfôbb akadálya, hogy a többség számára ezek egyáltalán nem hírértékûek. Általában elmondható, hogy a lenyûgözôen újszerû eredményekrôl beszámoló, vagy az egyenesen morális pánikot keltô hírek számítanak igazi médiacsemegének, így egy higgadt érvelés a marihuánahasználat szabályozása, gyógyászati hasznossága, esetleg épp az ártalomcsökkentés szükségessége mellett jellemzôen semmilyen fórumra vagy visszhangra nem talál a magyar médiában. Nemzetközi színtéren az utóbbi évek nagy vihart kavaró, „sokkoló tudományos eredményekkel” szolgáló médiahíreibôl kiemelkedik az egyik vezetô brit liberális lap, az Independent tavaly márciusban megjelent írása, melyben a szerkesztôk bocsánatot kértek az olvasóktól, amiért a 90-es években a marihuána dekriminalizációjáért kampányoltak. Az indok: az újabb kutatások beláttatták velük, hogy a ma forgalomban lévô füvek THC-tartalma akár 25-szöröse lehet a pár évtizeddel korábban elérhetôknek, és az ilyen szupererôs kannabiszfajták fogyasztása a tinédzserek mentális megbetegedéséhez, így a szkizofrénia kifejlôdéséhez vezethet.
14

A hazai mainstream média hamar keblére ölelte a hírt, és a dekriminalizáció híveinek észhez térését látta benne, de mellettük ideológiailag olyan eltérô portálok közölték le kritikátlanul a cikket, mint például a Hírszerzô és a Kuruc.info. Pettkó András (MDF) képviselô 2007. május 15-i napirendi felszólalásában részletesen beszámolt a bocsánatkérésben feltüntetett adatokról, és a liberális pártnak szegezte a kérdést, hogy vajon ôk mikor követik az Independent példáját, majd átnyújtotta a cikk fénymásolatait a képviselôknek. Az Independent-botrány néven tálalt híresztelések kapcsán az Index az elsôk között volt, aki a Drogriporter szakmai elemzésére támaszkodva a hivatkozott adatok mögé nézett, és erôteljes kritiká-

val illette az Independent bocsánatkérô írását. Ugyanezt négy hónappal késôbb maga az Independent is megtette, amikor bocsánatkérô írását visszavonva közölte, „egyszerûen nem igaz”, hogy a kannabisz napjainkban 20-30-szor erôsebb lenne, és szakértôi vélemények alapján belátta, hogy a „bizonyítékok szerint a kannabisz használata még a legrosszabb esetben is 1%-kal növelheti a szkizofrénia kialakulásának kockázatát”. Ez a duplacsavar azonban már jóval kevésbé mozgatta meg a magyar médiát, és néhány portál kósza híradásán kívül nem is jutott el a közéletbe, az ellenzôk tábora továbbra is elôszeretettel hivatkozik a már szerkesztôi által is felülbírált írásra.

zerszáros Zoltán Kábítós Kenyeres László és Mé tanulan címû 2005-ös kép a nyomtatott sajtób zerrel három hetilap kábítós mánya négy napilap és tól it elemzi 2000 januárjá kapcsolatos diskurzusa ényben szerzôk végeredm 2004 decemberéig. A nsébítószer-használat jele azt állítják, hogy a ká rális a konzervatív és a libe gére adott válaszok égügy, omórészt az egészs sajtó részérôl is túlny almacia kontextusában fog a bûnözés és a devian jellemasználók véleményét zódnak meg. A drogh port tatja be, amellyel a cso zôen egyik lap sem mu ngsúés passzivitását ha cselekvôképtelenségét ban ókat negatív konnotáció lyozza, így a fogyaszt tünteti fel. utóbbi évek némi reEzzel kapcsolatban az ermag okot, hiszen a Kend ménykedésre adnak i (polnosságot kapott akció Egyesület nagy nyilvá ációk, mozgalom, demonstr gári engedelmességi rok llett a televíziós mûso jointtekerô verseny) me bbnyire k fogyasztókat (tö is meg-megszólítana ó kitartást nyomatékosít sajnos a bûnözôi maga és fagított hang mellett), kockázott kép és eltorz szomiértjérôl, használati gatják ôket füvezésük zásról a jelenlegi szabályo kásaikról vagy éppen . alkotott véleményükrôl

Mindezek fényében nem túl meglepô, hogy a magyar sajtóban megjelenô, kannabisszal kapcsolatos cikkek leggyakrabban riogató hangvételûek, és paranoiával, szkizofréniával, tüdôrákkal és egyéb nemkívánatos szövôdményekkel próbálják elrettenteni a fiatalokat a fogyasztástól. A legnagyobb probléma a tárgyi tévedések sokasága (pl. THC helyett DHC), a tudományosan meghaladott elméletek és modellek alkalmazása (pl. kapudrogelmélet) és a lehetséges hosszú távú hatások eltúlzása mellett az, hogy az elrettentô kampányt gyakran a legális drogok kedvezôbb színben való feltüntetésével próbálják ütôsebbé tenni, ami egy fatális „prevenciós stratégia”. A jól ismert agyrém, mely szerint az alkohollal megtanultunk együtt élni, és a marihuánával szemben az alkoholt lehetséges mértékkel fogyasztani már nem csupán a drogellenesség indulatos szószólóinak véleményében jelenik meg, hanem mondvacsinált drogprevenciós alapítványok kiadványaiban is. Ezek az alapítványok nyilatkozataikkal és rendszeresen megrendezett zenei és sporteseményeiken keresztül gyakran szerepelnek a sajtóban, ezért a média elemzése során fontos helyretenni az ô tévedéseiket is. A drogsajtó monitorozásának végsô célja az lenne, hogy a szakmailag hiteles információkat tartalmazó írások és tudósítások kerüljenek túlsúlyba, elôsegítve ezzel a többség differenciáltabb, indulatoktól és elôítéletektôl mentes gondolkodását ebben a kérdésben.
Kardos Tamás (A szerzô a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa)

15

T BENÉZTÉTEK! EZ
A

űri ki a drogosokat orsan és egyszerűen sz „Az új szerkezet gy lmány új távlatokat tokból. A magyar talá egészséges csopor vagy szabadidőa közterületekről és az ságosabb szórakozás kor közlekedés és a bizton üléket elhelyeznünk, ak nyit a biztonságosabb felelő mennyiségű kész l sikerül meg ok közelébe kerül.” Ezze eltöltés számára is. Ha a gyermekünk drogos ttegni, hogy exdrogos, feltaláló. nem kell többet attól re interneten Holló János lálmányát az olkodott el senki… a szöveggel hirdette ta okott, ezúttal sem gond Aztán, ahogy lenni sz
Mi lehet ez a rejtélyes szerkezet, mely megóvhatja gyermekeinket a rájuk leselkedô kábítószerektôl? Nem más, mint a Droglátó, amely az emberi test által kibocsátott rezgésmintázatból 97%-os valószínûséggel megmondja, hogy a gép által ismert 10 kábítószer közül (cannabis, amphetamin (speed), LSD, kokain, heroin, MDMA (extasy), varázsgomba, methamphetamine (ice), ketamin, GHB) fogyasztotta-e valamelyiket az illetô... A találmány annyira egyszerû és nagyszerû, hogy az egy hónapos beetetés idôszakában is számos hívet szerzett magának, a kampányidôszak alatt 11 500 egyedi látogatót és 34 000 oldalletöltést produkált. Elsôsorban szülôk, pedagógusok és cégvezetôk körében volt kiemelt érdeklôdés, akik a Droglátóval óhajtották bemérni gyereküket, tanulóikat és beosztottaikat. A jelentkezôk között akadt szociálpolitikai szakember, luxusszálló biztonsági fônöke és önkormányzati képviselô is, sôt egy orvosi eszközöket gyártó cég viszonteladói ajánlatot is tett. A Droglátó béta verziójának önkéntes tesztelésére is lehetett jelentkezni, amely 3 hónapos ingyenes használatot ígért. 117-en regisztráltak tesztelésre, és ennél is többen fejezték ki rokonszenvüket a készülék iránt. Szinte látom magam elôtt a ravasz osztályfônököt, ahogy kihívja felelni a gyanúsan viselkedô nebulót, és közben a tanári asztal alatt a Droglátóval babrál. Vagy az aggódó szülôt, aki az ôszinte beszélgetés esélyérôl végképp lemondva este belopózik kamasz gyerekének szobájába,
16

S VISSZHANGJAI GLÁTÓ MÉDIAHACK É DRO

Droglátó hozzávalók:
1 db õsrégi távirányító 3 db USB-kábel 1 db kibelezett mikrofon 1 db pingponglabda 1 db fekete filctoll 1 db aktatáska (némi habszivacs) 1 db weboldal és egy ország, ahol nem gondolkodnak

hogy egy titkos biorezonancia-mérés keretében megbizonyosodjék az igazságról. A kampány kezdete után egy hónappal, az ENSZ Kábítószer-ellenes Világnapján és a Droglátó hivatalos bemutatóján lehullt a lepel, és az egybegyûltek kénytelenek voltak szembesülni azzal, hogy Holló János, a szerkezet feltalálója csupán a képzelet szülötte. A lelkes követôk és tesztelésre jelentkezô önkéntesek a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány médiahackjének estek áldozatául (bôvebben a Kék Pontról lapunk 40. oldalán). Az önleleplezô sajtótájékoztatón a Kék Pont munkatársai be-

jelentették, hogy a Droglátó nem létezik, és figyelmeztettek arra, hogy a tudomány és a technológia nem nyújt gyógyírt a társadalmi problémára. Sokkal inkább a közösség megtartó ereje és a közös cselekvés az, ami valódi prevenciós utakat tud nyitni, ami képes valódi, hiteles információk mentén bevonni a fiatalokat, és valóban felnôttként kezelni ôket egy olyan kérdésben, melyben igazán felnôttként kell viselkedniük – hangsúlyozták az ötletgazdák. A Tilos Rádió július 1-jei Morális Vállalkozók címû mûsorában kék pontos és más drogügyi szakemberek járták körül

kból. ányára érkezett reakció ítvány Droglátó-kamp Alap s tesztelésre Válogatás a Kék Pont z kitöltésével (önkénte om levelek egy szövegdobo Az itt olvasható hollo.janos@droglato.c oglato.com, valamint a o@dr azokat, jelentkezéshez), az inf ye nélkül válogattuk ki ciókból a teljesség igén festéket. A reak e-mail címre érkeztek. melyek tûrik a nyomda
trica ot is letesztelem hol hallott rólunk?: ma : Ha adnak mellé drog használná a droglátót? hogyan magamon. órólap lgozom, a drogohol hallott rólunk?: sz : Gyermektáborban do használná a droglátót? megmenteni. Nagyon hogyan a normális fiatalokat eretném lebuktatni és táborban. sokat sz szívesen tesztelném a gy van ez a találmány, örülök, ho laki mesélt róla kamasz gyerekek hol hallott rólunk?: va : Gimnáziumi tanár és használná a droglátót? kíváncsi. Elítélem hogyan a gyerekeimre vagyok ént a tanítványaimra és anyukájak alapuló tiltását szakon és büntetésen a drogfogyasztás erô ogle keresés/hírdetés en vesz részt, ennek hol hallott rólunk?: go : Egy barátom elterelés használná a droglátót? hogyan mérni a sikerét szeretném fel resés/hirdetés szállodában dolgohol hallott rólunk?: ke : Üdvözlöm. Egy luxus használná a droglátót? róbálva a készülék hogyan tel dolgozóin lenne kip tonsági tisztként. A ho zom biz ernetes híradás hol hallott rólunk?: int gét látom oglátót?:: akinél szüksé hogyan használná a dr ernetes híradás ifjúság körében, ishol hallott rólunk?: int : A vajdasági magyar használná a droglátót? sôbb örömmel válhogyan zô rendezvényeken. Ké n, táborokban, különbö kolákba szülék értékesítését lalnánk Szerbiában a ké ! oglátót?: Tisztelt Uram anciát, hogyan használná a dr etikai tényezôket, rezon szülék energ Ön által kifejlesztett ké hanem a hatáMivel az az anyagot, leményem szerint nem kt, csak kisugárzást érzékel, vé Ez anomália. Nem egza otot észleli. lemzôen kiváltott állap ációval, az ópisára jel van a medit al: hiteltelen. Mert mi in lenne? feltételez. Csúnya szóv örömködéssel az koka ongással, m? lemzôként észleli? A raj umra jel érti az aggályo tán amfetamin? Ugye A sporttevékenység ne ernetes híradás sofôrjeit vizsgálhol hallott rólunk?: int : szállítmányozó cégem használná a droglátót? hogyan nám meg mit csinálnak, ez ténys, Önök azt sem tudják llott rólunk?: Félelmete hol ha olatrendôrség felé leg ugródeszka a gond t, akkor biátnák a drog jelenségé k?: ...ha egy kicsit is átl cs, nem is volt hol hallott rólun s világ” mint olyan nin nek, hogy „drogmente sadalom vezonyára rájönné deviáns viselkedés a tár m is lesz, mindennemû „nagyszerû” sohasem és ne rkheim) az amit ezzel a kciója van... (lsd. pl. Du ohol látót lejeárója, és fun c... miért nem éppen alk veznek, egyszerûen vic tás mérföldektalálmánnyal ter on az alkoholfogyasz ?! Ma Magyarország lata, a másik talált fel az Úr illegális szerek haszná blémát jelent mint az a feltaláló, de kel nagyobb pro hológiai ismeretttel bír m tudom mennyi pszic k minôsítek dolog, hogy ne gy ha valakit drogosna ésszel is felfogható, ho látóm ezt kijózan paraszti es cigarettát, és a drog ndjuk elszívott egy füv a társadalomazért, mert mo annak az egyénnek, és r nagyobb kárt okozok mutatta, akko ál füves cigaretta... nak, mint az az egy sz ernetes híradás hol hallott rólunk?: int oglátót?: Anyádon hogyan használná a dr

a gerillamarketing eredményeit és visszhangját. A kevéssé meglepô tény mellett, hogy sokan bedôltek a kampánynak, furcsállták, hogy droghasználókkal foglalkozó szervezetek képviselôi nem jelentek meg a sajtótájékoztatón. Eredményként könyvelték el viszont, hogy egy prevenciós szervezet sem támogatta Holló János találmányának alkalmazását. A sajtó részérôl azt nehezményezték, hogy a puszta híradáson kevesen merészkedtek túl, így nem nagyon lehetett betekintést nyerni az emberek reakcióiba. A Droglátó oldalára érkezett reakciókból és regisztrációkból azonban nagyon is (lásd keretes írásunkat). Amennyire a drogfogyasztás jelensége komplex, úgy a megoldásokban is komplex és árnyalt módszereket kell keresnünk – írja honlapján az ártalomcsökkentô szervezet. Határozottan elutasítja és kerüli a beteg vagy bûnözô szemlélet népszerûsítését és a drogfogyasztás jelenségére végtelen leegyszerûsítéssel, könnyû gondolati lekerekítésekkel reagáló megoldásokat. A kampány elsôdleges célja az volt hogy rámutassunk a drogprobléma tudományos alapokon nyugvó megközelítéseinek szükségességére, a jelenkori drogprobléma kezelésének hiányosságaira, valamint a hiteles információk elérhetôségének nehézségeire. „Mi úgy véljük, hogy a drogmentes társadalom utópia, a drogprobléma komplex megközelítése közös felelôsségünk” – olvasható a Kék Pont honlapján. Mi pedig ezzel maximálisan egyetértünk.
Kardos

17

VITA-AMINE
NÖVÉNYEINK ÉS A VITAMINO

K

mindenki tudja, hogy létszükséglet, és azt is reknek mennyiségű vitamin A vitamin nekünk, embe ahhoz, hogy elegendő séges nyek esetében is, egészséges étrend szük yanez érvényes-e növé . De ug rténő kezelése? jusson a szervezetébe vények vitaminokkal tö sznos a nö sszük szemügyre és milyen mértékben ha Ezúttal közelebbről ve . et a növények életében taminokat és szerepük a vi
A vitaminok története A B1-vitamin hiánya okozta betegségek több mint négyezer éve ismertek. A beriberi betegség tüneteit már i.e. 2600-ban leírták Kínában, 1882-ben pedig egy japán tengernagy felismerte, hogy ez a (skorbutnak is nevezett) betegség hatásos táplálkozással kezelhetô. A legénység ellátásába ekkor épültek be a magas tápértékû ételek. 1897-ben egy holland orvos, dr. Christiaan Eijkman Java szigetén kísérletezett a beriberi betegséggel, amelyet jelenleg polineuritisznek neveznek. Eijkman úgy idézte elô a betegséget, hogy hántolt fehér rizst adott a csirkéknek, amitôl egy idô után a csirkék elkezdtek bicegni. Majd meggyógyította ôket azzal, hogy újra beiktatta a hántolatlan rizst az étrendjükbe. Így nyilvánvalóvá vált, hogy a rizs héja egy olyan anyagot tartalmaz, amely a csirkéket egészségesebbé teszi. Ezt az aktív, gyógyító hatású anyagot a rizs héjában, 1926ban fedezték fel, majd az elsô vitaminként (B1) szintetizálták és elismerték. Mivel ez a vitamin az aminocsoporthoz tartozik és alapvetô életszükséglet, így az „Amino az életért”, azaz „VITAAMINE” elnevezéssel illették. A B1-vitamin felfedezése teremtette meg az alapot a további vitaminok felfedezéséhez, melyek a jelenlegi formájukban ismertek. A legtöbbet 1930–1940 között fedezték fel; ez volt a kémia úttörôinek hôskora. A vitamin jelenlegi meghatározása szabad fordításban: olyan szerves összetevôk, amelyek kis mennyiségben szükségesek az egészség megôrzéséhez, de az egyén nem képes elôállítani, így a táplálékbevitel során kell magához vennie. A vitaminokat jól ismerjük a sok reklámból és termékcsomagolásról, amelyek arról tájékoztatnak bennünket, hogy az egyik termék egészségesebb, mint a másik, mert sok vitamint tartalmaz. Kisvártatva még a cukorkát is gyorsan egészségesnek nyilvánították, mert minimális mennyiségû C-vitamint adagoltak hozzá. Kinek és miért van szüksége vitaminra? Mindannyian tudjuk, hogy a vitaminok szükségesek, és hogy ha nem fogyasztunk elegendô egészséges táplálékot, a szervezetünkben egy idô után hiányosságok lépnek fel. Sok vitaminnak ismert a szerepe. Az A-vitamin jót tesz a szemnek, a látásnak, a C-vitamin jó hatással van az immunrendszerre, a H-vitaminnak a fénylô hajért lehetünk hálásak stb. Az állatoknak szintén szükségük van vitaminokra, a kutya- és macskatápokhoz is adagolnak vitaminokat a gyártók.
18

De vajon a növényeknek vagy a baktériumoknak is szükségük van vitaminokra? Hát persze! És ez nagyon is logikus. Mert mi másért lenne karotin (A pro-vitamin) a sárgarépában, C-vitamin a paprikában és a krumpliban, vagy B-vitamin a zöldségekben és a gabonában? Bizonyára nem azért, hogy a megörvendeztessenek bennünket. Ezeknek a növényeknek ugyanúgy szükségük van a vitaminokra, mint nekünk. Az állatok és a növények sejtekbôl épülnek fel, amelyeknek mindegyike fenntartja a saját anyagcseréjét. A növényi, bakteriális vagy állati sejtek anyagcseréjének alapjai általában azonosak. Például a DNS (örökítôanyag), a zsírsavak és fehérjék elôállítása a növényekben és az embernél ugyanúgy történik. A fô különbség ember és növény között a vitaminok anyagcseréjét illetôen az, hogy az embernek kívülrôl, a táplálkozás útján kell magához vennie ôket, míg a növények maguk állítják elô saját vitaminjaikat. Mindamellett a növények „fotoönellátók”, ami annyit jelent, hogy fény által tartják fenn magukat. Az állatok a növények jelenlététôl és a növények által elôállított anyagoktól függnek. Meghatározás szerint (lásd fentebb) a vitaminok valójában nem a növények hasznára léteznek, ôk elô tudják állítani

Vitaminok tiszta formában

saját maguknak. De néhány baktérium már nem képes a maga számára elôállítani az összes vitamint, így életük a növényektôl vagy más baktériumoktól függ. Ezeket a vitaminokat, melyeket a baktériumoknak a környezettôl kell magukhoz venniük, növekedési anyagoknak nevezik. A baktériumsejtek fejlôdése során a vitaminok elhagyásával vagy túladagolásával azok növekedése csökkenthetô vagy növelhetô. A vitaminok feladatai A vitaminoknak az élô szervezetben sokféle feladatuk van, de leginkább az anyagcserében aktívak. Az anyagcsere pedig épp azt jelenti, hogy az anyagok más anyagokká alakulnak át. Például: egy kômûves a falakat külön kövekbôl építi fel, ily módon a kövek anyagából egy új anyagot, szilárd falat hoz létre. A sejtekben a kômûvest (az aktív erôt) enzimnek nevezzük. Az egyes vitaminok segítenek az enzimeknek, hogy tegyék a dolgukat. Emiatt ebben az esetben ôket koenzimeknek hívjuk. A vitaminok a kômûves (az enzimek) szerszámai, mint a vakolókanál. Képzeljük el, amint egy enzim hozzákapcsolódik a vitaminhoz, és együtt egy új összetevôt alkotnak, amely aztán végrehajtja feladatát. A vakolókanál nélkül a kômûves nem tudja elvégezni a feladatát, szintúgy vitaminok nélkül az enzimek sem képesek elvégezni a munkájukat, és az anyagcsere nem fog mûködni. A növényekben hol aktívak a vitaminok? A vitaminok növények életében kifejtett minden szerepe távolról sem ismert. Egyesek azonban igen: ilyen a B1-vitamin szerepe a cukorösszetevôk (szénhidrátok) lebontásában, ezáltal az energia keményítô formájában történô tárolásában (lásd a rajzot). A B2-vitamin (riboflavin) a közvetlen energia-anyagcserében játszik szerepet. Enzimmé átalakulva egyenesen a növény „üzemanyag-ellátásához” nyújt segítséget, de egy fehérje is képzôdik belôle, mely a fotoszintézisben fény-energia akceptorként mûködik (fotoaktív anyag). A B3-vitamin szintén energiamegtartó molekulává alakul át. A B6-vitamin a zsírsavanyagcsere összetevôje (gyanta, olaj), valamint a fehérje-anyagcserében van aktív szerepe, azok felépítése és lebontása során. Az A-vitamin (és az A pro-vitamin = karotin), a magasabb növények tipikus anyagcsereterméke az éterolajak és gyanták építôkövei! Az A-vitamin továbbá a sejtosztódást is felügyeli. Az E-vitamin a termékenység vitaminja. Nem véletlen az sem, hogy fôképpen a növények magjában található. Sejtfenntartóként leginkább a zsírsavak antioxidánsaként (megromlás ellen) mûködik. A folsav a nukleinsavak (amelyek a DNS-t is alkotják) elôállításának fontos összetevôje. Persze mindez csak rövid áttekintése a vitaminok növényekben kifejtett tevékenységének. Életükben szinte minden vitaminnak többszörös szerepe, funkciója van, ezért a növények számára nem létezik olyan tipikus vitaminhiányos állapot, mint az emberek esetében. Ennek ellenére a növények is szenvedhetnek vitaminhiányban. Hogyan és miért keletkezhetnek hiánytünetek? Vitaminhiányok akkor léphetnek fel, ha növényeink nem kaptak elégséges mennyiségû ásványi anyagot. Éppen ezért fontos a komplex növényi tápanyag alkalmazása, ugyanis egyetlen öszszetevô hiánya is (például nitrogén vagy magnézium) leállíthatja az egész anyagcserét. Elégtelen ásványianyag-bevitel esetén elégtelen vitaminkoncentráció állhat elô. Egyik vagy másik tápanyag hiánya fonnyadt vagy legyengült növényt eredményez, mely nem nô meg, vagy nem virágzik szépen.

A növények képesek a szükséges összetevõk kivonására a levegõbõl (CO2), vízbõl és a szervetlen anyagokból. Elsõsorban cukor termelõdik, melyet a késõbbiekben energiához használnak, vagy eltárolják jövõbeni használatra (keményítõ). A cukor elvezetésre kerül a növény további részeihez is.

További tényezôk is csökkenthetik növényeinkben a vitaminok elôállításának képességét Az elégtelen fény (növényi energia) és a víz (szállítókapacitás) hiánya meggátolhatja a növényekben a vitaminok képzôdését. Túl magas környezeti hômérséklet esetén (30 Celsius-fok felett) a növény csak elégtelen fotoszintézisre képes, mert a kritikus hômérsékletet elérve bezárja pórusait, hogy megelôzze a dehidratálást. Ekkor a növény mozdulatlan. Idôtényezô. A növekedésben gyakran jelentkezik egy további probléma, az idô. Általában megpróbáljuk arra késztetni a növényt, hogy a lehetô legrövidebb idô alatt jusson el a növekedéstôl a virágzásig. Bôségesen megadunk neki mindent (mesterséges fényt, táplálékot, és meleget, akár szeretetet is), de egyetlen dolgot rendszerint nem adunk neki: IDÔT! Idôt, hogy nyugodtan és fokozatosan elôállítsa mindazt, amire szüksége van. A lehetô leghamarabb minél nagyobb növényt akarunk, sok virágot, és hogy a lehetô leghamarabb begyûjthessük a termést. Ahhoz, hogy növényünknek egy kicsit több idôt és energiát biztosítsunk, adhatunk neki kész tápanyagokat, olyan vitaminokat és más létfontosságú anyagokat, melyekre szüksége van, de így nem kell elôállítania. Egy növény azonban a kereslet-kínálat elve szerint mûködik. Ha valamibôl túl sok van (mert túladagoltuk), azt nem termeli tovább, ha viszont túl kevés van belôle, akkor azt bôkezûen állítja elô. A növényt aktiváló létfontosságú anyagok adagolásával a növénynek nem kell többé saját magának elôállítania azokat, ami számunkra idôt, számára energiát takarít meg. Ezek a beavatkozások megnövelik a növény életesélyeit, egyúttal csökkentik a stresszt. A vitaminokat nagy mennyiségben tartalmazó tápszereket összhangba kell hozni a növények anyagcseréjével, mert a vitaminok mellett más létfontosságú anyagokat is, például aminosavakat tartalmaznak. Ezekrôl és arról, hogy mi másra van még szükségük növényeinknek, a következô részben olvashatnak.
Siglinde Winkler okl. vegyészmérnök (Hesi Plantenvoeding)

Készült a

támogatásával

19

re a tavaszi, nyári, támadhat növényeink A kártevôk egész hada is. A nálunk leginkább akár a téli idôszakban etén de beltéri növények es lönbözô tetvek, atkák, mát okozó fajták a kü oblé elterjedt és a legtöbb pr tesen megelôzéssel ékonyabban természe Leghat szúnyogok és legyek. észetes ellenségeikkel már megjelentek, term védekezhetünk, de ha vel is felléphetünk. iai védekezés eszközei és a biológ
1.

1.

Levéltetvek (Auchenorrhyncha)

Leírás A levéltetvek többnyire a levelek fonákján, friss hajtások esetén a rügyeken, a virágokon és a hajtások csúcsán jelennek meg, egyesével vagy tömött kolóniákban. Ritkábban a gyökereken is. A felnôtt egyedek 1-4 mm nagyságúak, színük lehet sárga, narancsvörös, zöld vagy fekete, de különbséget tesznek szárnyas, illetve szárny nélküli fajták között is. Az utótestük végén két hátrafelé mutató potrohcsô látható. A levéltetvek jellemzôen négy, úgynevezett repülésképtelen lárvastádiumon mennek át, mielôtt felnôtt rovarrá válnak. Fôként szûznemzéssel szaporodnak. Termesztôházakban ugyan lassabb ütemben, de egész télen képesek rá. A levéltetû 3-4 hétig él, a nôstény 40–80 utódot hoz létre. Tünetek A levéltetvek többféleképpen károsíthatják a növénye20

ket. Az értékes, tápanyagokban gazdag nedvek kiszívása miatt sárgulás, mélyedések, rendellenes fejlôdés és bepöndörödô levelek, valamint növekedési zavarok jelentkezhetnek. Táplálkozás közben a tetvek mészharmatot választanak ki, melyen korompenész telepedhet meg. Megelôzés A levéltetvek elszaporodását megfelelô talajápolással és megfelelô trágyázással meg lehet akadályozni. (A levéltetvek kedvelik a túltrágyázott növényeket!) Sokat segít az elegendô fényellátás, a jó levegôkeringtetés, a kôliszttel történô beszórás és a különbözô algakészítmények. Javasolt az erôsen károsított rügyek és virágok eltávolítása. Az élôsködôk e fajtáját amúgy vízzel is jól le lehet mosni a levelekrôl. Kezelés E kártevôk természetes ellenségei például a fátyolatkák (Chrysopa carnea), melyet súlyosságtól függôen 1–20 db növényenként, négyhetente alkalmazhatunk, valamint a gubacsszúnyogok (Aphidolethes aphidimyza) és a levéltetûfürkészek (Aphidius colemani). Biológiai védekezésként Neem-olaj, Neudosan, Spruzit-folyadék és Naturen ajánlott.

2.

Tetűatkák (Tarsonemidae)

Leírás A tetûatkák jellemzô testmérete 0,1–0,3 mm, így szabad szemmel nem lehet ôket észrevenni. A levélszôrök között, hajtáscsúcsokon vagy a rügyekben, virágokban rejtôzködnek. A nôstények kb. 10 napig élnek, ez idô alatt naponta kb. öt tojást raknak le. 20-26 fokos (Celsius) hômérséklet mellett a tojásokból 4-5 nap alatt ivarérett egyedek fejlôdnek. A magas páratartalom terjedésüket és szaporodásukat egyaránt elôsegíti.

Tünetek A növény felsô sejtrétegeiben végzett szívó tevékenység (táplálkozás) miatt a megtámadott levelek fodrosodnak, aprók lesznek. Különösen súlyos fertôzöttség esetén bebarnulnak, majd elszáradnak. Kezelés A tetûatka természetes ellenségei szintén a ragadozó atkák (Amblyseius cucumeris), de hatékonyak ellenük a tripszek is. FIGYELEM! E kártevôk ellen a biológiai védekezés nem lehetséges! Különleges, tetradifon, triazofosz hatóanyagú atka elleni szer alkalmazása szükséges (pl. Vertimec).

3.

2.

3.

Takácsatka (Tetranychus urticae)

Leírás A közönséges takácsatka kb. 0,5 mm nagyságú, a fehértôl a sárgászöldig színezôdhet, fekete pigmentfoltokkal a hátán. Gyakori károsítója a szabadföldi és a beltéri kultúráknak egyaránt. Kozmopolita faj, így a szabadból könnyen betelepül a termesztôházakba, télikertekbe. Néhány párosodás után a nôstény élete végéig termékeny, egyszerre 100 tojást is lerak, melyek 75%-ából nôstény, 25%-ából hím utód fejlôdik ki. A száraz, meleg környezet kedvez a takácsatka elszaporodásának. FIGYELEM! Ha a növényen egyszer megjelentek az atkák, a károsodás nagyon gyorsan továbbterjed. Tünetek A takácsatkák kis fehér pontokként jelennek meg a leveleken. Ha ilyet látunk a levelek fonákján, érdemes atkák és tojások után kutatni. A felnôtt egyedeket nagyító nélkül is fel lehet ismerni, fekete, mozgó pontok formájában. A levelek fo-

nákján (és csak ritkán a felszínén) táplálkoznak, a szövetnedveket szívogatják. Elôször kicsi sárgás foltok jelennek meg, erôsebb fertôzés esetén a levelek elsárgulnak, majd elszáradnak, végül leesnek. A takácsatkák a levél fonákján „pókhálót” képeznek, ami különösen jól látható és felismerhetô permetezéskor. Szélsôséges esetben az egész növényt befonhatják. Megelôzés Az atkák elleni harcban a legfontosabb és leghatásosabb fegyver a tisztaság. Kezelés Az érintett (fertôzött) növényeket azonnal el kell távolítani. A gyakori vizes permetezés magasabb páratartalmat eredményez, melyet az atkák nehezen viselnek, és a tojásrakás mértéke is csökken. A helyiség hômérsékletét is érdemes csökkenteni, vagy legalább a meleg napokon alaposan kiszellôztetni. A károsított levelek minimum 50%-át el kell távolítani. A takácsatkák természetes ellenségei a ragadozó atkák (Phytoseiu lus persimilis, Amblyseius cucumeris) és a zöld fátyolka (Chrysopa carnea) lárvái. Biológiai védekezésként szerves alapú növényvédô szerek használhatók: Neem-olaj, Bio Myctan Spinnmilbe, Naturen, Neudosan, Promanal Austrieb, Spruzit.

Készült a

támogatásával

21

5.

6.

(L 6. Árvaszúnyogok
5. Aknázólegyek

ycoriidae)

is / (Liriomyza huidobrens Agromyzisae)

Leírás A kártevôk egy másik elterjedt fajtái a legyek. Az aknázólegyek mérete 1,7–2,3 mm között változik, színük sárgásfekete, sárga hátlemezzel. Hômérséklettôl függôen 2–10 hétig élnek. Tojásaikat a levél szövetébe rágott mélyedésekben helyezik el. Ezek a rágások a teljes levélszövetet beboríthatják (lásd a tüneteknél), beltéri termesztésnél azonban ritkán okoznak gondot. A kikelt lárvák úgynevezett aknákat rágnak a levél szövetébe, ami szélsôséges esetben olyan sûrû lehet, hogy nem marad ép zöldfelület. Tünetek A lárvák folyamatos táplálkozása világos színû aknákat hoz létre, leginkább a friss, lédús hajtásokon. Ezáltal a levelek növekedése lelassul, a virágzás tovább tart. Ritkán fordul elô teljes pusztulás, de a növény más betegségekre is fogékonyabb lesz. Kezelés A járatokban rejtôzô nyüvek ellen a permetezés gyakran hatástalan, de ezeknek a kártevôknek is megvan a maguk természetes ellensége, például a darazsak (Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea, Opius pallipes). A károsított leveleket szintén el kell távolítani, míg a kifejlett egyedekkel szemben a sárga rovarcsapdák is hatékonyak lehetnek. Biológiai védekezésként Neem-olaj alkalmazható.

Leírás E fekete színû rovarok testmérete 2–4 mm. Mind a talajos, mind a talaj nélküli termesztés során megjelenhetnek. Fejlôdésükhöz a sötét, nedves környezet a legmegfelelôbb, ezért a kôzetgyapotos és a tápanyagfilmes termesztésben gyakran elôfordulnak. Tojásaikat szerves tápanyagban dús környezetbe rakják. A kifejlett állatok 15 fok felett rajzanak. A teljes életciklus (petétôl a kifejlett egyedig) három hétig tart. A lárvák testmérete 6–7 mm, testük fehéres, áttetszô, fejükön fekete folttal. A növény gyökérzetét és szárát egyaránt megtámadják. FIGYELEM! A lárvákat a rossz minôségû földkeverékkel gyakran magunk hurcoljuk be. Tünetek A tényleges kárt ez esetben sem a szúnyogok, hanem a szúnyoglárvák okozzák, melyeket az anyaállat a földbe helyez, majd kikelve a növény gyökérzetébôl szívják el a tápanyagokat, az eredmény elhalt gyökérzet. Különösen a fiatal növényekre és palántákra veszélyes. A finom gyökérszôrök és nagyobb gyökerek károsodása miatt a növény legyengül, levelei elsápadnak, ami kifejezetten kedvez a különbözô gombás fertôzéseknek (Fusarium, Pythium), különösen ha a növénynek amúgy is tápanyagproblémái vannak. Erôs, idôsebb egyedek esetén az árvaszúnyogok már nem okoznak nagy kárt. Megelôzés Feltétlen kerülni kell a harmatképzôdést, tanácsos lefedni továbbá a tartályt, hogy ne képzôdjenek algák. Kezelés Ahol a lárvák megjelennek, a közeget szárazon kell tartani. Itt is segíthetnek a sárga színcsapdák, melyek megfogják a felnôtt szúnyogokat. A fertôzött táptalajra 2-3 cm vastagon szórjunk sterilizált homokot, ami öntözés után betömörödik, így a lárvák nem tudnak kikelni, és a további tojások lerakását is akadályozzuk. Az árvaszúnyog természetes ellenségei a ragadozó atkák (Hypoaspis miles), valamint a fonalférgek (Steinernema feltiae). Biológiai védekezésként Neem-olaj, Pyrethrum, Neudomück használható.

22

Készült a

támogatásával

23

REL AFRIK ÁÉRT KENDER LDÁS
felszámolásában? az afrikai szegénység A kender segíthet ndkívül hasznos, sének kulcsa lehet e re tartható fejlődé ásul A harmadik világ fenn ? A folyamatban ráad kkor igénytelen növény ugyana legnagyobb szerepet? a turisták játszanák a an működő szervezet, l rendelkező, Ugandáb ke Egy kanadai gyökerek om kérdésre: igen. Háza) válasza mindhár ény a House of Hope (Rem
Ökoturizmus. A szó a rendszerváltás utáni katzenjammert évek óta kiheverni képtelen országokban – így nálunk is – még kissé idegen hangzású, noha tôlünk nyugatabbra már a hetvenes évek óta ismerik. Sokan, akik eltölthetnek két-három hetet, esetleg egy hónapot Afrika szívében, tisztában vannak kiváltságos helyzetükkel, s pontosan tudják, hogy a földrész lakóinak komplex problémái nem orvosolhatók havonta nyújtott segélyekkel. Sôt ma már egyre többen vállalnának aktív szerepet a fenntartható fejlôdés megteremtésében az afrikai kontinensen is. De hogy függ össze a kender és az ökoturizmus? A választ a House of Hope adja: a kanadai szervezet részint e növényben látja a fertôzô betegségek és a szegénység elleni küzdelem végének, az oktatás, a kutatás, a gyógyászat fejlesztésének kulcsát. Mivel a kender rendkívül könynyen termeszthetô, és nem utolsósorban élelmiszer, ruha, sôt üzemanyag is készíthetô belôle, alapvetô iparágak épülhetnek rá. Ha pedig van ipar, van mivel foglalkozni, van hol dolgozni, amiért meg ugye fizetést szoktak adni, és szép lassan megoldódhatnak a problémák. A semmibôl persze nehéz lenne egy csapásra kenderültetvényeket telepíteni, azokat gondozni, s a termést feldolgozni. Afrikában elsôsorban a kellô szakmai tudás hiányzik mindehhez, amit honnan máshonnan szerezhetnének meg, ha nem a fejlett nyugati világból? Többek között a House of Hope is szervez olyan egy hónapos utakat, amelyeken a résztvevôk nem csupán
24

ALAMIZSNA HELYETT MEGO

megismerhetik Afrikát, hanem meg is tanulhatnak ott élni, s nem mellesleg megoszthatják tudásukat a szervezet birtokán élô árvákkal és egyedülálló anyákkal, akik támogatására egyébként 2001-ben eredetileg létrejött a szervezet. A kasesei (Uganda) negyvenhektáros farmra érkezô négy-hat személyes csoportok két hétig azt eszik és azt teszik, amit a nyomorgó afrikaiak többsége: a menü legtöbbször rizs és bab, a szegényes étkezések között pedig a földeken dolgoznak. Így a legközvetlenebb módon cserélhet gazdát a turisták

delkezésre ahhoz, hogy – kezdetben szintén az ökoturisták segítségével – minél nagyobb területeket öntözhessenek és mûvelhessenek meg. Ahogy pedig növekednek az ültetvények, újabb és újabb lehetôségek nyílhatnak a kender hasznosítására: az ipari mennyiségben termesztett növény már üzemanyagforrásként, kozmetikumok – például szappan – és ruhák alapanyagaként is szolgálhat. Ehhez azonban jóval fejlettebb infrastruktúra szükséges, mint ami jelenleg rendelkezésre áll, akik pedig azt megteremthetnék, hát pont

A kender a gazdaság, az oktatás, a kutatás, a gyógyászat fejlesztésének korát hozhatja el a fekete kontinensen élõknek
találékonysága és tapasztalata az árvák hôsiességével és túlélési ösztöneivel – a kapcsolatból mindkét fél profitál. A House of Hope most az efféle turizmus súlypontját – a fentebb sorolt elônyök miatt – a kendertermesztésre, azon belül is elsôsorban az élelmiszer-elôállításra kívánja helyezni. Mint mondják, a kenderbôl nyert olaj és liszt kiváló alapanyag vaj, kenyér, kása és megannyi más élelmiszer készítéséhez, amelyeknek a mindennapi étkezés elengedhetetlen részévé kell válniuk. Ha a folyamat elindul, és esetleg a piacra is kikerülnek ezek a termékek, elôbbutóbb kellô anyagi háttér áll majd rennem ôk a legelkötelezettebbek a fekete földrész felzárkóztatásában. Egyelôre tehát az afrikai kenderfeldolgozó ipar fogalma maholnap még biztosan nem ivódik mélyen a köztudatba. Persze korántsem a gyorsaság, mint inkább a fejlôdés megindítása s annak fenntartása a cél. Mostanra ugyanis bebizonyosodott: havonta néhány dollár és egy adag védôoltás nemhogy nem oldja meg, inkább elodázza a problémát. Olyan ez, mintha kisiskolás korunkban valaki mindig megírná helyettünk a házi feladatot, aztán a témazárónál hirtelen kiderülne, hogy nem tudunk semmit. Afrikával ugyanez a helyzet: az élelmiszer-

alamizsna pillanatnyilag enyhíthet az éhínségen, de hosszú távon csakis az jelent megoldást, ha az ott élôk lehetôséget és tudást kapnak, hogy saját maguk termeljék meg, állítsák elô a mindennapi életükhöz szükséges javakat. Ugyanígy a betegségek sem tûnnek el, ha nincs a helyszínen meghonosodott orvostudomány, gyógyszeripar, hanem csak a „fejlett” világból érkeznek – idôszakosan – kemikáliák. Adományokra természetesen továbbra is szükség van, de azoknak a kézzelfogható helyett egyre inkább szellemi természetûvé kellene válniuk.

Ebben a folyamatban tényleg kulcsfontosságú szerepet játszhat a kender? Nos, valószínûleg hosszú évek telnek még el, mire választ kapunk a kérdésre – a kezdeményezés mindenesetre biztató és elôremutató. Problémát talán csak az okozhat, ha az afrikai kenderbôl is elôbb húz hasznot az alvilág, mint maga társadalom, ami kizárólag felelôs és idôben meghozott politikai döntésekkel kerülhetô el.
BH (A TreatingYourself „Operation–Hemp for HIV, health and sustainability for Africa” c. cikke nyomán)

Nem fenntartható! Afrika – és tulajdonképpen az egész világ – alapvetô problémái, a mély szegénység, az éhínség, a járványok voltaképp egy tôrôl fakadnak. Az elmúlt néhány évtizedben robbanásszerûen nôtt a népesség, s ez a folyamat elsôsorban a fejlôdô országokat (a föld népességének 80 százaléka tartozik ide), nem pedig a fejlett nyugati társadalmakat érinti. Míg felénk havi 3-4000 forint maholnap egy középiskolás havi zsebpénzének is nevetséges, addig Afrika jelentôs részén ennyi az átlagkereset. És ez már nem szegénység, és nem nyomor, ez magáért az életben maradásért vívott kemény küzdelem a kilátástalanság kellôs közepén. Tegyük még hozzá, hogy egy tavalyi felmérés szerint percenként világszerte csaknem kétszáz nô esik teherbe akarata ellenére. Mindez pedig nem azért történik, mert a pároknak nincs lehetôségük védekezni, hanem mert egész egyszerûen nem is hallottak még a fogamzásgátlásról. Kísérletekkel, próbálkozásokkal persze makro- és mikroszinten egyaránt találkozhatunk. Néhány éve a világ összes országának vezetôje aláírt egy 2015-ig szóló, nyolc millenniumi fejlesztési célt felsorakoztató dokumentumot. Ebben többek között az éhínség felszámolása, az elemi szintû oktatás biztosítása, a gyermekhalandóság csökkentése, az AIDS és más járványok visszaszorítása, a föld és a természet rohamos állapotromlásá-

nak megállítása, valamint az anyai és reproduktív egészségügyi ellátás javítása szerepelt. Hurrá! De vajon elég lesz-e ez az írásba foglalt együttmûködési szándék, a most minden eddiginél komolyabb elhatározás? Kétlem, sôt, attól tartok, hogy 2015-ben Afrikával kapcsolatban hasonló eredményt (vagy inkább eredménytelenséget) állapítanak meg, mint az ENSZ Speciális Kábítószerügyi Közgyûlésének 1998-ban tíz évre meghirdetett „Drogmentes világ – meg tudjuk csinálni” akciója végén, pár hónapja Bécsben. Az efféle programok ugyanis csak akkor lehetnek eredményesek, ha a világ minden országának minden polgára részt vesz bennük, megismeri, elfogadja s mintegy kötelezô érvényûnek tekinti önmagára nézve. De pontosan miért állnának oda éppen Afrika mellé a fejlett világ polgárai és politikai vezetôi? Hiszen õk – és persze mi is – hozzájuk képest nagyon jól élnek, amúgy messze is van, meg különben is kell egy játszótér. A fenntartható fejlôdés és ezáltal az elmaradott térségek felzárkóztatásának kulcsa csak az lehet, ha – bármennyire is demagóg – itt, a fejlett régióban kicsit visszaveszünk a tempóból, nem hajtjuk a még laposabb, még nagyobb képernyôst, hanem lassítunk, és megelégszünk azzal, ami van. Akkor talán utolérhetnek minket ahelyett, hogy magukkal rántanának a mélybe: õk ugyanis négyszer annyian vannak. (Nézd meg és gondold tovább itt: www.worldometers.info/hu)
25

BOKORDOK TOR
HEAD & GROWSHOP
A

JÓK AI

UTCÁBAN

cska birodalom, essze létezik egy apró Az Oktogontól nem m néhány négyzetméteres ak birodalma. Ebben a a bokrok doktorán a – laknak mindenféle zöld kendermező tarkítj ek egét örök ős tasakok, félkarú királyságban – melyn , titokzatos leplek, csíp nyforrások iás Vízi Füstölő. varázsszerek, éltető fé pedig ott strázsál az ór ódok, a sarokban pesti üzletében. üvegmanók és papírapr shdoctor-hálózat buda k Bu Körülnéztünk az osztrá
A pult mögött fiatal srác helyezgeti a „papírapródokat”, azaz a különféle cigipapírokat, mikor megérkezem. Épp a hétvégi PASO fesztiválról tértek haza – mondja, s még nem végeztek teljesen a pakolással. Közben megérkezik Balla Péter, a bolt vezetôje is, hogy aztán bô egy óra alatt végigvezessen a doktor országában. De ki is az a Bushdoctor? Jamaicában ezzel a névvel tisztelték meg régen a bölcs népi orvosokat, akik tövirôl hegyire ismerték, s e tudás birtokában alkalmazták a különféle gyógynövényeket. Aztán sok évvel késôbb jött egy Peter Tosh nevû reggaemogul, aki hasonló címû albumán nemhogy élesen kritizálta az éppen regnáló politikai hatalmat, de a korongot
26

marihuánaillatú borítóba is csomagolta, és a növény legalizálása mellett kardoskodott. Így hát adott volt a név, amikor 1998-ban Harald Schubert megnyitotta elsô üzletét Bécsben. A növénytermesztési berendezésekkel és mindenféle füstölnivalóhoz kínált eszközökkel foglalkozó vállalkozás szépen gyarapodott, melynek öt-hat évvel ezelôtt a brunni, 2006-ban pedig a budapesti üzlet lett a gyümölcse. S bár a különbözô növényvédô és tápszerektôl elkezdve a komplett keltetôrendszereken át a vízipipákig, cigarettapapírokig és párologtatókig minden kapható, a Bushdoctor – bármennyire is közel áll hozzá – mégsem kenderszaküzlet.

– Nap, mint nap elôfordul, hogy marihuánát akarnak tôlünk vásárolni. Ez ellen nincs mit tenni, a bécsi tízéves gyakorlat is azt mutatja, hogy az ilyesfajta félreértések velejárói az ilyen típusú üzletnek. Semmit nem árusítunk, aminek a forgalomba hozatala illegális volna – mondja Balla Péter. A boltban csakis a növénytermesztéshez használatos eszközök és kiegészítôk kaphatók – és hogy a kender is épp egy növény? Nos, ez ellen nincs mit tenni. Ugyanígy a pipákba sem kell feltétlenül kannabiszszármazékokat tömni, és a vaporizer is alapvetôen egy orvosi segédeszköz – hogy ki mit párologtat benne, az más lapra tartozik. Tény azonban,

hogy nem mindennapi helyzeteket és meglepetéseket tartogathat egy ilyen profilú üzlet mûködtetése. – Elôfordult, hogy házkutatást tartott nálunk a rendôrség, mivel egy lefülelt kendertermesztô azt állította, tôlünk szerezte be a szükséges magokat. Drogkeresô kutyával vizslatták át az egész boltot – természetesen semmit nem találtak, ami érdekelhette volna ôket – mesélt egy korábbi történetet a boltvezetô. A mûtrágyák, növekedésserkentô, szellôztetô és adagoló berendezések, gyökereztetôhormonok, homeboxok

és a különféle pipák mellett egyébként számos – máshol szinte elérhetetlen –, termesztéssel foglalkozó szakirodalom és film is kapható a Bushdoctorban, így az is találhat kedvérevalót, aki csupán elméletben ismerkedik a kender – no és persze az egyéb növények – színpompás világával. Ráadásul – még mindig a legális határok között – a polcokon különféle gyógynövénykeverékek is helyet kaptak, melyek fogyasztása legalább annyira kellemes, mint amennyire nem tiltja semmiféle törvény. – Hamarosan bôvítjük az úgynevezett ethnobotanikai kínálatunkat, tervezzük,

hogy salviát, damianát, kratomot és hawaii törperózsamagot is forgalmazunk majd – ismerteti néhány közeli tervét Balla Péter. Addig is mindenképpen érdemes benézni a Jókai utcai boltba, hiszen megismerve ezt a különös birodalmat, biztosan nem távozunk üres kézzel. Akit pedig még ennél is jobban érdekel a növénytermesztés, az az ország különbözô pontjain megrendezett, legkülönfélébb zenei és egyéb mûvészeti irányzatú nyári fesztiválon is találkozhat a bokordoktorral.
Benke Hunor

27

GOS ÉS HATÉKONY LATFORM AZ IGAZSÁ EURÓPAI P

N ÉSZ NEVÉBEN A JÓZA DROGPOLITIKÁÉRT

y olitikáért (ENCOD) eg gos és Hatékony Drogp Igazsá egyéni szakértőből áll, Az Európai Koalíció az n civil szervezetből és lenleg 140 olya léma megoldásának. páneurópai hálózat. Je résztvevői a drogprob akik napi szinten aktív zetközi koalíciót, vezet alkotja azt a nem öző civil szer i platformja. Világszerte 200 különb ek az ENCOD az európa melyn
A ENCOD-ot 1993-ban az Európai Bizottság támogatásával alapították, belgiumi székhellyel, az EU Kábítószer és Kábítószer-függôség Európai Megfigyelôközpontja (EMCDDA) civil megfelelôjeként. Ennek ellenére az EMCDDA vezetôsége rendre figyelmen kívül hagyja bármilyen civil szervezet észrevételét, javaslatát. Önfenntartó és teljesen önálló hálózatként mûködik, melyet egy héttagú bizottság irányít, tisztségviselôi az Unió különbözô országaiból származnak. Az ENCOD-tagokat minden évben meghívják éves ülésükre, melyrôl a havonta kiadott elektronikus körlevelekben küldenek tájékoztatást. E körlevelek egyúttal információval szolgálnak az ENCOD akcióiról, eredményeirôl, valamint az európai drogszabályozás aktuális kérdéseirôl, irányairól és állapotáról, továbbá segíthetnek a helyi kampányok megtervezésében. A hírleveleket az elôfizetôk és tagok közvetlenül a postaládájukba kapják. SZABAD TERMESZTÉST! Az emberek több ezer éve termesztenek kendert, kokát, ópiumot és más növényeket, melyeket hagyományos és lélekgyógyászati vagy egyéb, például rekreációs céllal használnak. A kérdés Európában legalább 35 millió, a világon több mint 200 millió embert érint, akik naponta használnak ilyen növényeket. Az 1961-es ENSZ-egyezmény következtében azonban, amely a föld majdnem minden országára vonatkozik, e növények termesztését betiltották, mely tiltás a mai napig érvényes. Nem mellékesen e növények termesztése, kereskedelme vagy használata miatt megöltek, megkínoztak, bebörtönöztek, örökre megbélyegeztek és összetörtek embereket. A drog használata persze kárt is okozhat, és ez fôleg a fiatalokra érvényes, de a tilalma még katasztrofálisabb következményekkel jár: a fogyasztókat gyakran olyan életmódra kényszeríti, amivel önmaguknak és másoknak is árthatnak, és amúgy könnyen megelôzhetô egészségügyi problémákhoz vezet. A drog tilalma lehetôvé teszi a szervezett bûnözés drogpiaci jelenlétét és annak irányítását számukra. Bár nagy összegû, közösségi, fôleg pénzügyi erôforrásokat használnak a drogok elleni háborúra, minden jel arra mutat, hogy ez a törekvés hatástalan és eredménytelen. Az ENCOD olyan európai polgárok közös platformja, akik intelligens és hatékony megközelítéssel szeretnék a drogproblémát megoldani. Véleményük szerint csak a drogpiac jelenleginél hatékonyabb jogi szabályozása mérsékelheti a gondokat. Egy átgondoltabb, nem tiltáson alapuló szabályozás milliónyi ember életszínvonalát növelné, míg a világ egyik legnagyobb bûnügyi jövedelemforrását jelentôsen csökkentené. Fontos célkitûzésük az 1961. évi drogokról szóló ENSZ-egyezmény modifikálása. Arra kérik az ENSZ-t, tegye lehetôvé a világ minden felnôtt polgárának a természetes növények kizárólag személyes használatra történô nevelését és birtoklását, illetve a rendelkezésre álló technikai eszközök használatát. Ugyanakkor támogatják az egyes országok, nem tiltáson alapuló, egyedi szabályozási kísérleteit. BE

Minden tag aláírásával támogatja a Kiáltvány az Igazságos és Hatékony Drogpolitikáért címû dokumentumot, melyet 1998-ban adtak ki. Tagjaik között megtalálhatók a kannabisz és más drogok fogyasztóinak egyesületei, egészségügyi dolgozók szervezetei, kutatók, aktivisták és gazdasági társaságok egyaránt. Közös aggodalmukat elsôsorban az képezi, hogy jellemzôen a fogyasztók kerülnek hátrányos helyzetbe, amikor szembekerülnek a drogkereskedelem és a drogpolitikai szabályozások negatív mellékhatásaival. Mindemellett ezen polgárok ki vannak rekesztve azokból a nemzetközi fórumokból, ahol a drogpolitikához kapcsolódó és azt befolyásoló szabályozásokat terjesztik elô, illetve a döntéseket hozzák. Legfontosabb célkitûzésünk éppen ezért a nagyobb átláthatóság biztosítása és minél több demokratikus elem alkalmazása a drogpolitikai szabályozásokban. Az ENCOD javaslata szerint a drogpolitikai szabályozások megoldása a józan irányítás alapelveinek elfogadásában és alkalmazásában rejlik, mint ahogy azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az Egyezmény a Biológiai Sokféleségrôl c. dokumentumokban is látjuk. Ez különösen azon alapelvek tekintetében fontos, melyek a szociális, gazdasági és politikai jogok gyakorlását, az emberi kulturális sokszínûség iránti tiszteletet, valamint bolygónk fejlôdésének fenntarthatóságát garantálhatják. Az ENCOD a tagszervezetek hálózatában kialakította a hatékony információáramlást, a közös elemzés és cselekvés koordinációját, melynek segítségével jelenleg is több millió olyan ember érdekeit védi, akik nem képesek vagy nem mernek felszólalni a témával kapcsolatban, egyéni érdekeik védelmében.
28

WWW.

.ORG

29

A Frisian Dew az egyik legkiválóbb minőségű kültéri kenderfajta, melynél már október első hetén számíthatunk termésre, mivel maga a növény gyorsan, akár 7-8 hét alatt kivirágzik. A Dutch Passion munkatársai három évig dolgoztak a fajta nemesítésén, különböző klónok közül válogattak, mely végül egy nőivarú Super Skunk és egy hímivarú Purple Star keresztezését eredményezte. Bár az elmúlt 20 év során számos Skunk/ Purple hibridet nemesítettek, elmondásuk szerint ehhez hasonlóval alig találkoztak. A növény a fajtáját illetően 50% Indica/Sativa, rendkívül magas terméshozammal bír, emellett a szár levélhez viszonyított aránya is kitűnő (csak kisebb levelekkel rendelkezik), ráadásul penészedésre sem hajlamos. Apró kristályok – a THC-t kiválasztó mirigyek termékei – borítják a növény teljes felületét, még a nagyobb leveleket is. A virágok szerkezete is egyedi: a sárgásbarna, hosszú, tekervényes szőrszálak kiemelik a növény halványlila színét. A Frisian Dew nemcsak a leggyönyörűbb és legeredményesebb kültéri kenderfajta a Dutch Passion kínálatában, hanem egy prémiumkategóriás fajta a kültéri termesztést előnyben részesítőknek, mindemellett az északi klímához is remekül alkalmazkodik. Illata és íze enyhe, de a hatása épp ellenkezőleg, átlagon felüli. A Frisian Dew alapkövetelmény kültéri termesztőknek.
30

DROGPOLITIKA ÉS BÜNTETŐJOG
ÁBRÁNDOKAT KERGET AZ ENSZ ÉS AZ EU
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 1994-ben Budapesten alakult jogvédő és jogfejlesztő nonprofit szervezet. Államhatalmi szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait nagyrészt alapítványok biztosítják, tevékenységét nagy tekintélyű tanácsadók segítik.
A TASZ kitüntetett figyelmet fordít a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelmére, és a kezdetektôl fogva egyik legfôbb feladatának tartja a kábítószer-fogyasztók jogainak védelmét. A szervezet 2000 óta hét drogpolitikai füzetet adott ki, többek között a drogjogi esetekrôl, az ártalomcsökkentésrôl, az intravénás használatról, illetve a hazai drogpolitika és büntetôjog alakulásáról az 1998-as szigorítás óta, részletes kritikával ellátva. Emellett a társaság képviselteti magát a jelentôsebb nemzetközi drogügyi konferenciákon, és bô tíz éve rendszeres részvevôje a drogszabályok módosításáról folyó vitáknak, melyekben visszatérôen emeli fel hangját a fogyasztókat sújtó szankciók ellen. A TASZ munkatársai tavaly dokumentumfilmet készítettek Józan drogpolitikát! címmel, amelyben szakértôk foglalnak állást a szabálysértési javaslat mellett. A drogfogyasztók és -kereskedôk helyzetére Európa-szerte a legnagyobb hatást az ENSZ drogellenes háborújának meghirdetése gyakorolta az utóbbi tíz évben, amelynek aktualitását az elmúlt hetekben történt éves értékelés adta. Június 26-án, a Drogellenes Világnapon ülést tartottak az ENSZ-társaságok, hogy áttekintsék a tízéves program eredményeit és következményeit. A tagállamok ugyanis nem kisebb célt tûztek ki 1998ban, mint a drogmentes világ tíz éven belüli megteremtését. Az elképzelésnek valószínûtlenségében sikerült felülmúlnia azt az 1961-es ENSZ-célkitûzést, mely 25 éven belül szándékozta megszüntetni a kokacserje fogyasztását világszerte. Mely ötlet annak fényében meghökkentô igazán, hogy a dél-amerikai ôslakosok évezredek óta napi szinten fogyasztják a növényt, gyakorlatilag problémamentesen. Ha máshonnan nem, az USA 70-es

évek óta tartó szigorú drogellenességébôl és zéró toleranciájából okulhatott volna a világszervezet, hiszen a nagyhatalom a közel 40 éves tiltással annyit ért el – a WHO által megrendelt 2008-as tanulmány szerint –, hogy az ország a világ elsô számú drogfogyasztójává vált. E sikertörténet ellenére az Egyesült Államok mint az ENSZ legfôbb pénzügyi támogatója gyakorlatilag meghatározza a nemzetközi drogpolitikát. Az ENSZ a jelek szerint továbbra is bízik a tiltás eredményességében: a 2008 márciusában, Bécsben megrendezett ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának (CND) 51. drogügyi konferenciáján Frederick Polak holland pszichiáter arról érdeklôdött, hogy ha valóban a tiltás az egyedüli út a drogfogyasztás visszaszorítására, akkor vajon mivel magyarázza Antonio-Maria Costa (az ENSZ kábítószerügyi fôigazgatója) azt a jelenséget, hogy Hollandiában kisebb a marihuánát fogyasztók aránya, mint a környezô országokban. Costa a válaszadás helyett egész egyszerûen elhallgattatta a kérdezôt, ahogyan errôl a TASZ munkatársai által készített video is tanúskodik, melyet eddig 40 ezren tekintettek meg. Polak két hónappal késôbb Barcelonában,
Készült a

a Nemzetközi Ártalomcsökkentési Konferencián ismét kérdôre vonta Costát (www. tasz.hu/hclu-tv/polaksquestion). A drogellenes háború másik nem kívánt „mellékhatása” a börtönállam kiépülése: míg az USA lakossága a világ népességének kevesebb, mint 5%-át teszi ki, mégis ott él a világ börtönnépességének mintegy 25%-a: arányában 8-szor több a fogvatartott, mint Európában. Az elítéltek legjelentôsebb csoportját a kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmények elkövetôi teszik ki. Ez a büntetôipar 45 milliárd dollárjába kerül az adófizetôknek. Mindeközben – a drogokat kipróbálók gyarapodásával párhuzamosan – a világon a termesztett ópium mennyisége körülbelül a kétszeresére, az elôállított kokain mennyisége pedig 20%-kal nôtt az elmúlt tíz évben, tehát a drogellenes törekvések a legkevésbé sem tudták megvalósítani céljaikat. Amíg az ENSZ fô támogatója számára az ártalomcsökkentés gyakorlatilag egyet jelent a legalizációval, és a politikáját érintô bármilyen nyílt vitától mereven elzárkózik, addig Európának nagyon nehéz lesz megszabadulnia a jelenlegi drogpolitikát uraló eredménytelen szemléletmódtól.
KT

támogatásával

31

századokra volt sz erdőket, amelyeknek év knek megmunkálása „Miért használnánk az ve a bányákat, amelye a kifejlődéshez, illet yártáshoz, énybe, az üzemanyagg hosszú éveket vesz ig kiaknázásával ést hozó kenderföldek amikor az évente term ünk el?” hasonló eredményt ér (Henry Ford)
Kevesen tudják, de az ipari kender, illetve az abból elôállított javak még a múlt században is jelentôs bevételi forrásnak számítottak. Ruházati cikkek, kötélverés és -fonás mellett a kender fontos bioüzemanyag-összetevô. Napjainkban különösen aktuális és divatos téma ez, amely mellett és ellen több érv is szól. Kampány a bioüzemanyagok ellen Környezetbarátabb, tisztább és olcsóbb, mint a jelenlegi kôolajszármazékok. Az elsô két állítással nem is szokás vitatkozni, ám az elôállítás költségeit, az olcsóságot tekintve már árnyaltabb a kép. Egyrészt a kenderbôl nyert etanol és metanol önköltsége még nem sokat mond: az eljárás nem titkos, de a kendertermesztés és -feldolgozás a föld legtöbb országában illegális. Másrészt a kenderbôl (kukoricából, cukornádból stb.) nyert etanol kevésbé hatékony üzemanyag, mint a benzin (dízelolaj), így az egy kilométerre vetített ára magasabb, mint a jelenlegi erôforrásoké. Pillanatnyilag a „kenderbenzin” 15 USD árban mozog gallononként (1 gallon kb. 3,8 liter – A Szerk.). Önmagában ez az ár nem sokat jelent, nagyon fontos, hogy arra a célra, amire használni szeretnénk, mennyire megfelelô. Azaz az adott üzemanyag hatékonysága perdöntô, hiszen hiába kerül pl. feleannyiba, ha az általa megtehetô távolság is csak feleannyi. A kender alapú etanollal kb. 34%-kal kevesebb energia nyerhetô ki gallononként, ami kb. ugyanennyivel kevesebb hatékonyságot jelent a mérföld/gallon viszonylatban. Így ez a tény inkább a folyamatos jármûfejlesztés irányába mozdítja el a piac résztvevôit. (A témában lásd pl. a gyôri SZIE rendszeresen kiírt pályázatait – A Szerk.). Mielôtt fejvesztve rohannánk megszerezni az egyébiránt igen valószínûtlenül elérhetô engedélyt, nem árt tisztában lenni néhány igen fontos szabállyal: üzemAlapvetõen kétféle kenderüzemanyagot különböztetünk meg: a kenderbiodízelt, amely a kendernövény magjából nyert olaj finomításával jön létre, valamint a kenderetanolt/metanolt, amelyet a növény szárának erjesztésével nyernek. A kész üzemanyag végsô formáját további finomítás és adalékok (etanol esetében cukor, gabona, keményítô stb., míg metanol esetében pusztán faszármazékok) hozzáadásával nyeri el.

Ő ÜZEMANYAGA MÚLT ÉS JÖV ükségük

Henry Ford kenderautója

Rudolf Diesel 1858–1913

anyaggyártásra csak ipari kendert lehet használni, és rendkívül szigorú, államilag ellenôrzött kitételeknek kell megfelelni (pl. a THC-tartalomnak 0,3% alatt kell, lennie és minimum 10 hold termôföld beültetésével kell számolni. Ha mindezt teljesíteni tudjuk, máris egy olyan haszonnövénnyel gazdálkodhatunk, amely semmivel sem kíván több gondoskodást (esetenként még kevesebbet is), mint az egyéb bioüzemanyagok alapanyagai (pl. kukorica), ott is megél, ahol más bioenergiahordozó nem, és ellenállóbb az idôjárás viszontagságaival szemben. Mindezt hosszú évek tapasztalata mondatja a legalizálást követelôkkel. A 30-as évek végéig az ipari kender termesztése és hasznosítása magától értetôdô és – természetesen – legális volt. Sôt az elsô autók is mûködtek a kenderbenzinnel. A Henry Ford jegyezte autógyár is készített a „benzinnél tisztább és jobb üzemanyaggal” mûködô gépkocsit, amely bioüzemanyaggal és benzinnel egyaránt közlekedett (A-modell). Az 1926-ig gyártott híres T-modell szintén mûködött benzinnel és etanollal egyaránt. Éves jelentésében Ford kifejtette, hogy minden haszonnövényben és gabonában, amelyet erjeszteni lehet, elegendô alkohol van a motorok meghajtásához. Az 1930-as években a Ford Motor Company komolyan invesztált

32

fotó: freeplanet.net

Henry Ford 1863–1947

Ford egy fejszével mutatja be a kender alapú karosszéria tartósságát 1941-ben

a biomassza üzemanyagokba. A tervekben, sok más mellett, szerepelt a kenderültetvény is. Mérnökei metanolt, növényi szenet, kátrányt, szurkot, etil-acetátot és karbolsavat nyertek ki a kenderbôl. Mindegyik elengedhetetlen összetevôje a modern iparnak. Ráadásként Ford nem elégedett meg a bioüzemanyaggal: még kender, len és hócsalán alapú mûanyagot is gyártott, amelybôl autót (karosszériát) épített. Az anyag annyira erôs volt, hogy kalapáccsal sem tudott rajta sérülést okozni. Tízszer erôsebb volt az acélnál, miközben súlya annak csak a harmada! (A korabeli felvételeket megnézheted a youtube-on) Természetesen Ford nem volt egyedül: Rudolf Diesel, a hasonló nevû motor alkotója egy évvel halála elôtt, 1912-ben a következôket mondta: „A haszonnövények olajtartalmából nyerhetô üzemanyag napjainkban jelentéktelennek tûnik, de ezek némelyike hamarosan ugyanolyan fontos lesz, akárcsak a petróleum vagy a kôszén.”

Az olaj „csúcsára”, az úgynevezett Peak Oil egy olyan jelenség, amely feltételezi, hogy az emberiség elérte a nyersanyag kitermelésének a végét, és a kôolaj ára az egekbe szökik. Ennek hosszú távú hatásaként társadalmi és gazdasági összeomlás következik; a folyamat legvégén pedig a jelenlegi társadalmakat elsöpri a Nagy Depresszió vagy a Fekete Halál (Ezúttal az olajra utalva és nem a pestisre – A Szerk.). E teória szerint olyan világ lesz ez, ahol az energiaárak négyszer-ötször is magasabbak lehetnek, mint napjainkban. Az nyersolaj pedig drágább lesz, mint bármikor az elmúlt évtizedekben.

fotó: freeplanet.net

Ennek fényében meglepônek tûnhet, hogy miért nem terjedt el ez a technika. Virágzott az alkoholmeghajtású motorok piaca, de az alkohol mellett megjelent az olaj. A kifôzdékben párolt, saját készítésû üzemanyag potenciális vásárlókat vont el a felfutóban lévô olajbizniszbôl. A fejlôdô társaságok ezt nem nézték jó szemmel, így összeköttetéseik és vagyonuk révén nyomást gyakoroltak a politikai elitre, hogy az állam betiltsa az alkohol árusítását. A döntés a történelembe alkoholtilalom (1920-33) néven vonult be. Értelemszerûen cikkünkben most csak az alkohol és a belôle nyerhetô üzemanyag kapcsolatát vizsgáljuk, a társadalomra és a szociális viselkedésformákra stb. gyakorolt hatását nem. Az intézkedést csak

Ford 1928-as A-modellje is mûködött bioüzemanyaggal

maga John D. Rockefeller (többek közt az akkori Standard Oil olajfinomító cég tulajdonosa) 4 millió dollárral támogatta. Ezzel remélték biztosítani saját piacuk vásárlóit. A rendelkezés azonban visszafelé sült el. Az emberek maguk kezdték el gyártani az üzemanyagot. A tilalom alatt 90 százalékkal megnôtt a kifôzdék és egyéb, sufniban mûködtetett alkoholgyártó egységek száma, ahol az alkoholgyártás melléktermékeként üzemanyagot is elôállítottak. Olyannyira, hogy a társaságok végül ismét nyomást gyakoroltak a kormányra, ám ezúttal a tilalom eltörlése miatt, majd mindezt „megfejelték” egy kendertilalommal is, s mintegy ráadásként 1937-ben megadóztatták a kendert. Ez egycsapásra véget vetett a kender alapú mûanyagok és kötelek gyártásának. (Érdekes történelmi tény, hogy a DuPont kifejlesztette nejlon éppen ekkor jelent meg a piacon.) A benzin esetében azonban még nem született végleges megoldás, mert a szükséges etanolt/metanolt a többi, legális haszonnövénybôl is ki lehetett nyerni. A megoldást végül a DuPont és a Standard Oil közös vállalati megegyezése jelentette, leszögezték, hogy Henry Ford alkoholmeghajtású motorját betiltják, valamint kötelezôen az ólmot használják adalékként (90%-ban) az üzemanyagokhoz. Habár az ipari kender termesztésében – és még inkább a kender alapú üzemanyagok elôállításában – nagy pénz van, a nagyhatalmak ódzkodnak azt újból legállissá tenni, amíg az olajtartalékok kitartanak.

33

Hempcar Transamerica: 20 ezer kilométer, 50 város, 92 nap, 462 interjú, 150 millió nézõ és 2200 liter kender üzemanyag. Ennyi kell a világrekordhoz

Olajválság és klímaváltozás Könnyen hihetnénk, hogy az olaj magas ára az iparág és a fogyasztás végét jelentheti. Hosszú távon ez természetesen így is van, de az ebben érdekeltek csak rövid távban gondolkodnak, és mindent megtesznek, hogy az extraprofitot hozó idôszak minél tovább tartson. A háborúkra önigazolást nyerni nagyon egyszerû: a Peak Oil (lásd keretes írásunkat) megmagyarázza – Dick Cheney szerint – a katonai jelenlétet az olajban gazdag országokban: „2010-re több mint ötvenmillió

hordó (olajra) lesz szükségünk naponta. S honnét jön az olaj? […] a Közel-Keletrôl, ahol a világ olajkészletének kétharmada található. És ahol az árak alacsonyabbak, mint bárhol másutt.” A több millió literes olajfogyasztás tovább folytatódik, a szén alapú energiahordozók elégetésével a légkörben és az atmoszférában jelentôs változást okoztunk, amelyet mindannyian a bôrünkön megtapasztalhattunk: a globális klímaváltozást. Az ipari kender legalizálását követelôk igyekeznek észérveket felsorakoztatni: minden termés ugyanannyi oxigént pro-

dukál, mint amennyi CO2 létesül, ha azt teljes egészében elégetik – ezzel egyensúlyozva a körforgást. Továbbá a kender a tömege 10%-át – gyökerei révén – a földben „tartja”, 30%-át pedig levelei eldobásával csökkenti – mindezt az aratási idôszakban. Ez azt jelenti, hogy 20-40%kal több oxigént „termelhetünk” minden egyes aratási idôszakban, melyet a késôbbiekben üzemanyagként használhatunk fel: a friss, oxigéndús levegôt nézve tehát tiszta haszon keletkezik. Akár a „melegházi effektus ellentétjének” is hívhatjuk. Sok ember csak mosolyog azon, amikor a legalizálást követelôket környezetvédôknek és olajellenes aktivistáknak hívják. Pedig igaz. Az ellenzôk a legegyszerûbb – s amint láthattuk, a 30-as évek második feléig visszanyúló – módszerhez folyamodnak: az aktivistákat kannabiszfüggôknek, drogosoknak és a társadalom megrontóinak tartják. De gondoljunk csak bele, hogy mennyi kárt okoz(ott) a háború, a szmog és a klímaváltozás?!
Petrikó G.

(TreatingYourself „Fuel of the Future” c. cikke nyomán)

34

Az AMS Sativa és Indica keresztezése magas terméshozammal és rendkívül erős ellenálló képességgel bír a penész és gubórothadással szemben. Eredetileg egy svájci Sativa-növényről van szó, melyet a Ticinorégióból származó, szintén svájci Indicával kereszteztek. Az eredmény meghökkentő volt: indica-domináns növény összetett, édeskés ízzel, mely rendkívül erős testi és intenzív pszichés hatással bír. A növény mérete közepes, kedvező ágazatszerkezete révén külön támasztékot nem igényel. Toboz formájúvá fejlődik, az erős ágazat pedig megfelelő támasztékot nyújt a gyorsan növekedő, tömör gubóknak. A szártagok (internodium) mérete átlagosan 6 és 10 cm között mozog, a növény levelei vastagok, és sötétzöld színben pompáznak. Az apróbb levelek kissé átfedik egymást az enyhe indica-dominancia miatt. Az AMS THC-tartalma átlagosan 15%, a CBD értéke 1% fölött mozog, így sok páciens és gyógyászati felhasználó számára is kiváló fajta. A kellőképpen magas CBN-érték – átlagosan 0,7% – miatt nyugtató hatással bír. Igazán kellemes a legtöbb „füstölő” számára, bár nem igazán „utazós”. Az AMS illata nagyon erős, egyszerre édes és csípős. Az Indica miatt édeskés, amit a Sativa rendkívül csípős háttere szépen kiegyensúlyoz. Gyorsan és könnyen növekszik, erős rostjai révén ideális kültéri termesztésre, de beltéren is kiválóan szerepel. Az AMS kilenc hét alatt elvirágzik, de már a nyolcadik héten lehet aratni. Mégse kapkodjunk, mert a sietséggel lemaradunk a kilencedik héten elérhető összetett ízhatásáról. A Green House Seed Company azt tanácsolja, várjuk meg a teljes érést a maximális zamat és pszichés hatás elérése érdekében. A virág szerkezete tömör: nagy kerek kelyhek és rózsaszines-barna árnyalatú szőrök. Tapasztalatuk szerint a földben termesztett AMS nyújtja a legédesebb ízt, míg a hidroponikus rendszerekkel elérhető terméshozam akár 700 g/m2 is lehet. A mediterrán térségben az AMS kültéri betakarítási ideje október eleje, de a feminizált magok révén tökéletes hatékonysággal nevelhetjük a növényt akár beltéren is. Semmi mást nem igényel, csak a szokásos gyengéd odafigyelést.
35

SZEMÉLYES

L ZNÁE ATRA HAS
KANNABISZ BIRTOKLÁSA
URÓPÁBAN

, és az Európai Unióban vitásabb politikai kérd jogállása az egyik leg ltoznak. A személyes használat dig nemzeti szinten vá mzően azott intézkedések pe nyelveit, de azok at jelle az alk alm gedett az ENSZ vonatkozó irá átvették s országokban megen A tagállamok többnyire edményeképp bizonyo ntetéseket azították. Ennek er tratív szankciók at és bü a helyi viszonyokhoz ig sának, mások adminisz . abisz birtoklá k alk almazása is fennáll némely formája a kann rópa-szerte ágban büntetőszankció ny orsz monként különböző, Eu alk almaznak, míg néhá t jogi hozzáállás tagálla ben képviselt élyes használatra szán Bár a kannabisszal szem kis mennyiségű, szem a ti elítélés s tendencia, miszerint a bűncselekmény miat megfigyelhető általáno körülmények nélkül – etén – súlyosbító már gyakran kannabisz birtoklása es nak. A kannabiszt ma tik meg ézkedéseket alk almaz helyett alternatív int gyakorlatban különbözte nyelvben vagy a bírói ségi irá büntetések a törvényben, ügyész n a fogvatartással járó . több európai országba és tanácsadás jellemző a többi anyagtól. A leg gok illetve az elterelés sek, bírsá helyett a figyelmezteté i állam szabályzásának alommal néhány európa alk l. Sorozatunkban minden a teljesség igénye nélkü juk be, természetesen sajátosságait mutat

SPANYOLORSZÁG Mint minden kábítószer esetében, a kannabisszal való visszaélés is, úgymint birtoklás és nyilvános helyen történő fogyasztás, szabálysértési szankciókkal büntethető. BÜNTETHETÕSÉG A bírósági gyakorlat szerint a büntethetőség hasis esetében 40 g feletti mennyiségnél lép életbe. A törvény szerint a személyes használatra történő tartás pénzbírságot vagy 6 hónap elzárást vonhat maga után. A gyakorlatban ez kényszerkezelést, ritkábban próbára bocsátást jelent. A csekély mennyiséget meghaladó, de jelentős mennyiséget el nem érő birtoklás 3 évig terjedő szabadság vesztéssel jár, míg a jelentős mennyiség (legalább 2 kg) birtoklása 2-10 évig terjedő börtönbüntetést von maga után. MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Az egyes szerek között jogi értelemben nincs különbségtétel. MEGJEGYZÉS A kereskedelemre vonatkozó ítéletek jóval súlyosabbak a „nagyon veszélyes drogok” esetében – ebbe a kannabisz nem tartozik bele.
36

BELGIUM Kannabisz birtoklása személyes használatra ugyan tilos, de közrendzavarás hiányában csak rendőri figyelmeztetést von maga után. A közrendzavarás azonban 3 hónaptól egy évig terjedő börtönnel büntethető. BÜNTETHETÕSÉG A hatályos 2003-as rendelet szerint a személyes használatnak minősül max. mennyiség 3 g kannabisz, vagy egy növény. Személyes használatra történő tartás esetén elsõ alkalommal 75-125, 2. alkalommal 250, 3. alkalommal pedig max. 500 eurós pénzbírság jár, utóbbi kiegészítve 8 naptól legfeljebb egy hónapig terjedő elzárással, ha az ismételt elkövetések 1 éven belül történtek. Jelentős mennyiség és/vagy kereskedelem esetében alapesetben is legfeljebb 5 év börtön, míg különösen nagy mennyiségű anyag birtoklásáért 20 évig terjedő szabadságvesztés a jutalom. Kiskorúak bevonása esetén a bíróság 10-20 évet szabhat ki. MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Az egyes szerekre vonatkozó különbségtételt ügyészi irányelv határozza meg. MEGJEGYZÉS Szintén a 2003-as rendelet kimondta, hogy a kannabisszal való visszaélést pénzbírsággal kell büntetni, amennyiben nem „problémás viselkedésről” van szó.

MAGYARORSZÁG Minden kábítószer esetében, csekély mennyiség birtoklása vétség, ami akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. A birtokolt kannabiszban a THC mint aktív elem jelenléte egy gramm mértékig csekély mennyiségnek minősül. A büntetés elterelhető: ha az elkövető hajlandó részt venni rehabilitációs programban, mentesülhet alóla. (Nem drogfüggőknél csekély, míg függők esetében jelentős mennyiséget el nem érő mennyiség esetén.) BÜNTETHETÕSÉG Személyes használatra történő tartás esetén legfeljebb 2 évig terjedő szabadságvesztés a törvényi előírás, ám a gyakorlatban inkább az elterelés jellemző. Ha mégsem, akkor a büntetés a pénzbírságtól a felfüggesztett szabadságvesztésig terjedhet. A csekély mennyiséget meghaladó birtoklás 28 évet, ugyanez jelentős mennyiség estén 5-10 évet vonhat maga után. A jelentős mennyiséggel való kereskedés 5-15 év börtönbüntetést jelenthet. A drogfüggők enyhébb büntetésre számíthatnak, rájuk egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy bírság szabható ki. MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Az egyes szerek között jogi értelemben nincs megkülönböztetés.

LITVÁNIA Minden kábítószer esetében kis mennyiség birtoklása szabálysértésnek számít. BÜNTETHETÕSÉG Kevesebb mint 5 g fű vagy 0,25 g hasis személyes használatra történő tartása szabálysértés, 203 euro pénzbüntetéssel jár. A terjesztés legfeljebb 3 év szabadságvesztést jelent, míg a csekély mennyiséget meghaladó fű tartása akár 2 évet is nyomhat a latban. Jelentős mennyiség (azaz 500 g marihuána vagy 25 g hasis) tartása 2-8 év börtönbüntetést vonhat maga után. A legsúlyosabb büntetés a különösen jelentős mennyiség (2,5 kg fű vagy 125 g hasis) birtoklásáért jár: 5-15 év. MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Az egyes szerek között jogi értelemben nincs megkülönböztetés.

források: Illicit Drug Use in the EU: Legislative Approaches (Liszabon: EMCDDA, 2005), The Role of the Quantitiy in the Prosecution of Drug Offences (Liszabon: EMCDDA, 2003), European Legal Database on Drugs (http://eldd.emcdda.eu.int)

37

INOID RENDSZER ENDOKANNAB

n ternational Associatio emzetközi Egyesület (In yszer N t. Ez a tudományos A Kannabisz mint Gyóg 00 márciusában alakul ine –IACM) 20 ztásával foglalkozó for Cannabis as Medic nabis Sativa L.) fogyas ny (Can ilag legfontosabb társaság a kendernövé t annak gyógyszertan vítását, valamin zte zászlajára, jogi szabályozások ja szati felhasználását tű inoidnak gyógyá vel. összetevője, a kannab tájékoztatás eszközei sok támogatása és a elsősorban a kutatá
Erre a két receptortípusra vannak hatással a kannabiszban található egyes vegyületek (kannabionidok), különösen a Delta-9-tetrahidrokannabinol (THC). Ez a vegyület, a CB1 és CB2 receptorokra kapcsolódva fejti ki hatását. A több millió éves – az emlôsök mellett madaraknál, halaknál és puhatestûeknél is megfigyelhetô – endokannabinoid rendszer különös jelentôséggel bír az emberi test normális mûködése során. A kendernövény a – legtöbbet kutatott Delta-9 THC mellett, mely gyógyszertanilag valószínûleg a legaktívabb kannabinoid – még számos egyéb, megközelítôleg hatvanfajta kannabinoidot tartalmaz. A leggyakrabban elôforduló kannabionidok: a Kannabigerol (CBG), a Kannabihromen (CBC), a gyulladáscsökkentô, fájdalomcsillapító és feszültségoldó hatású Kannabidiol (CBD), illetve a Kannabinol (CBN). A kannabionoidok elôfordulása más és más a különbözô növényekben, ugyanakkor általában egy növényben mindössze három vagy négy típusa van jelen 0,1 százalékos koncentrációt meghaladóan.

Bizonyos kannabiszkészítményeket már évezredek óta használnak gyógyszerként, és a kendernövény aktív alkotórészei ma is számos betegség kezelésére használhatóak. Ugyanakkor a természetes kannabiszkészítmények, illetve a növény egyes gyógyszertanilag aktív elemeinek alkalmazását komolyan megnehezítik a jelenleg érvényben lévô jogszabályok, elôírások. A kannabinoidok, avagy a CB-receptorokra ható anyagok láthatóan számos testi funkciót befolyásolnak. Testünk egy endogén kannabinoidrendszert tartalmaz, melyet más néven endokannabinoid rendszernek neveznek, és kémiai vegyületeket, illetve azokkal reakcióra lépô receptorokat foglal magába. A receptoroknak eddig két azonosított típusát ismerjük. Az egyik a CB1 receptor, mely elsôsorban az agy, gerincvelô és periferiális idegszövetek sejtjeiben, míg a receptorok másik típusa, az úgynevezett CB2 elsôsorban az immunrendszer sejtjeiben található meg.

ak – esküjük tja szerint az orvosokn Az IACM álláspon isz pácienseiket a kannab lmében– jogukban áll érte gosítani gyógyhatásairól felvilá
Klinikai alkalmazások A kannabinoidok hatásmechanizmusa meglehetôsen összetett, terápiás hatása az alábbi területeken lehet: túlsúlyproblémák kezelése, nikotin- és egyéb függôségek kezelése, továbbá állatkísérletek során bizonyítást nyert, hogy a fájdalom, a stressz enyhítésében, rákos daganatok növekedésének csökkentésében is hatásosan bevethetôk. Ami a klinikai felhasználást és a kutatás mai állását illeti, jelenleg két kannabionidreceptor-blokkoló (Dronabinol és Nabilon), egy kannabiszkivonat (Sativex) és egy kannabionid-receptor-antagoniszt (Rimonabant) van jelen a gyógyszerészeti alkalmazásban, de a holland patikákban gyógyszerészeti szabványok alapján elôállított kannabiszhoz (fûhöz) is hozzá lehet jutni. Egyes országokban (pl. Hollandiában, Spanyolországban, Belgiumban és Svájc egyes tartományaiban) a kis mennyiségû,

Delta-9-tetrahidrokannabinol (THC) vegyület molekulaszerkezete

38

Szintetikus marihuánát tartalmazó Marinolkapszulák 2.5, 5 és 10 mg kiszerelésben. 1999-ben az amerikai Kábítószerügyi Hatóság (Drug Enforcement Administration–DEA) változtatott a szintetikus marihuána megítélésén, és a legszigorúbb I-esbõl a legenyhébb III-as státusba helyezte azt, egyúttal elutasította a természetes marihuána besorolásának módosítását. Státus III (A) A gyógyszer vagy más anyagok kevésbé alkalmasak visszaélésre, mint a Státus I vagy II kategórián belül felsorolt gyógyszerek vagy más anyagok. (B) A gyógyszer vagy más anyag alkalmazása gyógyászati kezelésre jelenleg elfogadott az Amerikai Egyesült Államokban. Ezalatt a Kábítószerügyi Hatóság elutasította a marihuána Státus I-beni megváltoztatását.

saját fogyasztásra, illetve egészségügyi célokra szánt kannabisz tartása megengedett. Az egészségügyi felhasználás az Egyesült Államok tizenegy államában szintén engedélyezett a tagállamok törvényei szerint, annak ellenére, hogy a szövetségi elôírások szerint a kannabisz fogyasztása továbbra is illegális. Kanadában a gyógyászati célú felhasználás orvosi engedély birtokában lehetséges. Sôt amennyiben a páciens a kannabisznövény termesztését saját maga nem vállalja, úgy az Egészségügyi Minisztérium (Health Canada) maga bocsátja a betegek rendelkezésére. Legális készítmények Az egészségügyi felhasználás körében figyelemre méltó, hogy 1987 óta megtalálható az amerikai piacon egy Marinol fantázianevû gyógyszerkészítmény, mely szintén Delta-9-THC-t tartalmaz. Leginkább súlyvesztés ellen, étvágygerjesztôként alkalmazzák, elsôsorban AIDS-betegeknél, de kemoterápiában részesülôknek és gyomorbypassmûtéten átesetteknek is felírják. A Marinolt Kanadában és egyes európai országokban is alkalmazzák szükség esetén az orvosok.

Egy másik, kemoterápiás kezelés alatt álló betegek hányingerét és émelygését csökkentô legális Dronabinol-tartalmú készítmény az ún. Cesamet kapszula, mely jelenleg az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és egyes európai országokban is elérhetô. A Sativex nevû, kannabiszból nyert kivonatot tartalmazó terméket, amelyet a GW Pharmac eutical gyógyszergyár szájspray formában hozott forgalomba, a világon elsôként a kanadai egészségügyi minisztérium hagyta jóvá. A szer elsôsorban a sclerosismultiplexben szenvedô betegek fájdalmainak és izomgörcseinek csillapítására alkalmas. A készítmény engedélyezési eljárása jelenleg folyamatban van Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Dániában és Hollandiában.
BE

39

ában?! Zsákutc

ENTÉSRŐL Z ÁRTALOMCSÖKK ÉS A FERENC A DROGLÁTÓRÓL DÁVID

probléma komplex rsadalom utópia, a drog A drogmentes tá kezünkben lelősség. A megoldás a megközelítése közös fe pányt szervező vallja a Droglátó-kam van, beszéljünk róla – rsa, Dávid Ferenc. t Alapítvány munkatá Kék Pon lszólításnak. Lapunk eleget tett a fe

CK: Gerillakampány és médiahack. Nagyjából ezekkel a kifejezésekkel jellemezte a sajtó a Droglátó-kampányt. Mi is történt valójában? És kicsoda Holló János? DÁVID FERENC: Nem egy hálás dolog drogprevenciós kampányt szervezni, mert általában klisék mentén halad a kommunikációja: legtöbbször különbözô sztárok és hip-hop arcok állnak össze, és a „ne drogozzál” vagy más, ehhez hasonló, rosszabbnál rosszabb szövegeket nyomva kampányolnak. Ugyanakkor napjainkban már a tiltásra és az elrettentésre épülô programoknak sincsen hatékonyságuk. Éppen ezért, egy poént felhasználva próbáltuk elindítani a diskurzust: kitaláltunk egy nem létezô személyt, Holló Jánost, és egy nem létezô eszközt, a Droglátót, ami a biorezonancia segítségével képes bemérni, ki használt korábban drogokat. Az egész kampányt úgy próbáltuk öszszeállítani, mintha valóságalapja lenne.

Holló János karakterét például általunk ismert volt anyagosokból gyúrtuk össze. Nagyon fontos, hogy nem az emberek kifigurázása volt a cél, sokkal inkább arra akartunk rávilágítani, hogy zsákutcában vagyunk. Az, aki a technikai forradalom talajára támaszkodva azt gondolja, hogy az emberi kapcsolatok problémáit meg lehet oldani gépek, eszközök segítségével, az zsákutcában áll. Sokkal összetettebb és bonyolultabb a kérdés. Azt akartuk érzékeltetni, nem létezik varázsszer, ami egy csapásra megoldja a drogproblémát. CK: Szenzáció helyett hoppon maradt a honi sajtó. Mennyire voltak csalódottak a firkászok? DF: Nagyon érdekes helyzet volt, ugyanis a Drogellenes Világnapra hirdettük meg a sajtótájékoztatót, így a médián volt egyfajta nyomás, hogy írnia kell a témáról. Várakozásunkat felülmúlva legalább harmincan regisztráltak, több vezetô televíziós csatorna is képviseltette

40

magát a helyszínen. Mikor közöltük, hogy nem létezik Holló János, és nincsen csodaszer sem, mint az ôrültek reflexszerûen fotózni kezdték a nagy semmit. Sajtónyilatkozatunkat késôbb lehozták, azonban mindössze néhányan vették a fáradságot, hogy valóban utánamenjenek a történetnek. Az is világossá vált, hogy kiválóan mûködik a honi médiában a „copy paste”-effektus. Egy biztos, az újságok soha nem írtak ennyit sem a Kék Pontról, sem pedig a prevenciós programokról. Jó lett volna, ha a kereskedelmi tévék is lehozzák az elkészült riportokat, ám miután senkit sem akasztottunk fel, senkit sem kiáltottunk ki drogosnak, nem értük el a „kívánt” ingerküszöböt. Igaz, náluk amúgy sem szoktuk. CK: Milyen tapasztalatokkal szolgált a Droglátó-kampány? Mit lehetett megtudni a magyar társadalom drogfelfogásáról és ismereteiről? DF: Olyan társadalomban élünk, amelyben az emberek 99 százaléka kizárólag a televízióból szerzi az információit, éppen ezért kiválóan felépített drogos rémképpel állunk szemben. Ennek egyenes következménye az a felmérési eredmény, mely szerint a magyarok többsége legkevésbé drogost látna szívesen a szomszédjában. Hiszen a drogos öl, csal, meglopja az anyját, hazudozik stb. Jól láthatóan nem az egyént utasítja el, hanem a képet, amit alkotott róla, a bûnbak képét. Mindezek ellenére hiszek abban, hogy a magyarok hamarosan felébrednek Csipkerózsika-álmukból. Már egy negyedórás személyes beszélgetés után is látható a változás az emberek felfogásában. A Droglátó-kampány amúgy sikeresnek nevezhetô, mindössze néhányan jelezték, hogy szerintük nem volt jó ötlet. Általában azok, akik hittek benne. CK: Az 1997 óta működő Kék Pont Alapítvány milyen prevenciós és felvilágosító tevékenységet folytat? DF: Szervezetünk tevékenysége három szakaszra bontható. Az elsô néhány év alapvetôen arról szólt, hogy fel tudtuk hívni a lakosság figyelmét a kábítószer problémájára. Ebben az idôszakban már az is sikernek számított, hogy egy osztályfônöki óra vagy egészségügyi nap keretein belül el tudtunk jutni egy-két iskolába. A második szakasz nagyjából az ezredforduló környékére esik, mikor a prevenciós programoknak már az a feladatuk, hogy az alaptájékoztatás mellett a téma jogi és kulturális dimenzióit is bemutassák. Napjainkra eljutottunk addig, hogy az internet és a tévé szerepének köszön-

hetôen komolyabb ismeretekkel rendelkezünk a drogokról. Ôk pontosan tudják, hogy a fû az nem a heroin, és a függôség nem egyenes következménye az alkalmi beszívásnak. Az utóbbi években fordítottuk vitorláinkat olyan programok felé, aminek kiinduló hipotézise szerint 89-tôl felnôtt egy olyan generáció, akiknek soha semmilyen társadalomújító szándék mögé nem kellett beállni. Ez a magára hagyott generáció arra lett nevelve, hogy nézze a tévét és fogyasszon. Hiányzik belôlük még a lázadás is. De akkor mi viszi majd elôre ôket, és velük a világot?! CK: Hogyan lehet megfogni és megszólítani ezeket a fiatalokat? DF: A modern társadalmak életformája megbukott, ezért közösen kell egy olyan együttélési formát találnunk, amire ismét el lehet kezdeni építeni a jövô társadalmát. EgészségIskola néven egy harmadik generációs programot indítottunk, melynek során középiskolás diákok négy tanítási órából álló, igazán különleges programban vehetnek részt, egy mûvelôdési házban kialakított speciális térben. Az EgészségIskola három alapgondolata a hasznosság, a tudatosság és a mértékletesség. Ez a három érték segíti az alkalmazkodást a folyton változó környezeti és gazdasági viszonyokhoz. A tudatosság a klímaváltozás okozta eddig ismeretlen kihívásokra helyezi a hangsúlyt, a mértékletesség elve a források ésszerû és fenntartható felhasználására utal, míg a hasznosság az egyéni és közösségi cselekvések társadalmi hasznára hívja fel a figyelmet. CK: Mi a véleményed a hazai drogpolitika irányvonalairól és hatékonyságáról? DF: Magánemberként úgy látom, a büntetôjogi szabályozás teljesen elszakadt a valóságtól. Sajnos minél jobban átpolitizálódik a téma, annál inkább alkalmas szavazatszerzésre, nagyjából erre is használják. A Kendermag Egyesület ugyan ébren tartja az ügyet, azonban ôk sem léphetnek át bizonyos határokat, így kialakult egy stagnáló állapot Magyarországon. A jelenleg is preferált elterelés intézménye a legrosszabb: az állam egyik kezével megbüntet, a másikkal megment. Legnagyobb problémának azt látom, hogy az emberek a mai napig nem kapnak választ arra a kérdésre: miért érdemes egészségesnek lenni? Szélesebb lesz az internetsávom tôle, vagy esetleg a pénzem lesz több? Meg kell találni azt a pontot, ahonnan el lehet kezdeni építkezni.

CK: A Kék Pont az ártalomcsökkentést tekinti elsődleges feladatnak. Mit jelent ez a fogalom a gyakorlatban? DF: Magyarországon egész szépen sikerült meghonosítani ezt a drogpolitikai modellt, ami nagyon sikeres tud lenni, ha jól kombináljuk megfelelô programokkal és rehabilitációval. A modell a kocsisoron történô tûcsereprogrammal kezdôdött, majd a partiszervizzel folytatódott, ami az elektronikus zenei kultúrában fellelhetô drogproblémákra kereste a válaszokat. Az ártalomcsökkentés elmélete szakít azzal a rózsaszínû álomvilággal, hogy lesz majd egy kor, amikor az emberek nem használnak drogokat, és a világ drogmentes lesz. Tudjuk, hogy nincs ilyen, így bizonyos fokú droghasználattal számolnunk kell. Éppen ezért olyan programokat hoz létre ez a drogpolitika, amelyek csökkentik a droghasználat ártalmait az egyén és a társadalom számára is. Olcsóbb és humánusabb, mint az ésszerûtlen és céltalan tiltás. Persze az ártalomcsökkentés nem mondja azt, hogy a drogozás jó, csupán hatékony és emberi megoldást keres a problémára. Megpróbálja megakadályozni a droghasználattal kapcsolatban gyakran tapasztalható olyan jelenségeket, mint a hajléktalanság, a munkanélküliség, a fertôzések terjedése, a bûnözô életmód vagy a pszichés rendellenességek kialakulása, de idetartozik az elmagányosodás és a marginalizáció. A drogfüggôség természetesen rossz, de a drogháború még rosszabb. CK: Milyen új elemekkel lehetne bôvíteni a programokat? DF: A metadon (Szintetikus ópioid, fájdalom- és köhögéscsillapító, eredményesen csökkenti a heroin megvonásakor keletkezô súlyos tüneteket – A Szerk.) környékén továbbra is vákuum van, bizonyos esetekben pedig szúrószobára is szükség lenne az országban. Emellett örömmel vennénk, ha léteznének olyan félutas házak, ahol a rehabilitációs intézményekbôl kilépôket segítenék. Elsôsorban azonban kreatív megoldásokkal a már meglévô programokat kellene hatékonyabban, profibban csinálni. CK: A Cannabis Kultusz hatással lehet a prevenció és az ártalomcsökkentés területére? DF: Ilyen esetben mindig az a kérdés, mennyien olvasnak újságot. Amennyiben a lap képes értéksemlegesen, tudományos ismeretterjesztéssel operálva hasznos információkat, érdekes és olvasmányos dolgokat eljuttatni az olvasókhoz, akkor a kender kultusza fejlôdhet.

41

SOKO
Not Sokute
(2007)

BËLGA
Zigilemez
(2007) Magyarország egy földrajzi hely, állítólag demokratikus köztársaság, mások szerint egyfajta gondolkodásmód, na és akkor itt van a Bëlga, aki meg egy magyar zenekar, vagy nemzenekar, sokkal inkább egyedi kifejezésmód. Egy ilyen általában izmos és eredeti formációban mindig van sansz arra, hogy a közönség ketrecét rázva várja a level ötöt, és ha nem üti meg a mércét, legfeljebb nosztalgiázunk a régi számokkal, az újat meg megbocsátjuk, vagy elfelejtjük kissé. A Bëlga is fenntartja azt a láthatatlan territóriumát, hogy minden kúl környezetben, látens hájp induljon a lemezt megelőző időszakban. Talán épp ezért néhol már túlmisztifikálják a zenekar képleteit. Le kell szögezni a Bëlga mára trade mark lett, és ennek valóságát egyre jobban érezni. Tudni illik, a magyar popkultúrának is van vállalható oldala, sőt megértük, hogy irodalmárok elemzik az utolsó album szövegeit. A bölcsészrapnek titulált Bëlga szerencsére nagyon messze van a kóros bölcsészettől, annál sokkal kézzelfoghatóbb, hitelesebb. Sokkal inkább kötelező oktatási segédanyag, egyfajta kórtünettükör. A Majd megszokod c. debütalbummal olyan gyökeret vertek a magyar ugarra, ami néhány év távlatából nézve már pótolhatatlan mérföldkő. A soron következő Jön a gólemnek és az azt követő dupla albumnak kevés olyan fogyasztója van, akinek ne lenne személyes kedvence, és ez a Zigilemezre is igaz lehet. Indulónak az utca törvényei, mintegy másfél percben manifesztálódva. A tőlük megszokott laza stílusgyakorlat zenében, szövegben egyaránt a helyén van. Folytatásnak nem rossz a vadnyugatos köntösbe bújtatott kellemetlen farokbetegségben szenvedő kavboj balladája, majd egy hangulat és habitus lángosországról. A yuppie-közönségnek is tetszetős Boros a hazai borkultúrára fekszik rá. Így a kötelező Tisza-öltözet mellé mostantól a jobbnál jobb pincészetek is helyet foglalhatnak a Bëlga támogatói között.

ZUBOLY
Értem a kujonságot
(2007)

Az album ugyan 2007-ben jelent meg, mégis kiváló és ritka példája annak, amikor az acsarkodó, tespedt hazai lemezkiadás felmutatott valami újnak ígérkező, izgalmas kísérletet. Megérte kockáztatni, mára kiderült, hogy a Zubolyra igenis van érdeklődés, sőt kis túlzással a fiatalok körében némi kúlságot jelent, amolyan kultuszosdi különcség. E fiatalok többsége persze a kispálos, quimbys táborból vándorol, hisz nem titok, hogy „a Lovasi” márkajelzés elég sokat nyom a latban. Akinek nem egészen világos: Lovasi András a kiadója (megadó kiadó) az első Zuboly-lemeznek. A zenekar négy karakteres tagból áll, lássuk, milyen szerszámokat is használnak? Szájharmonika, falevél, dob, doromb, ének, rap, beatbox, bõgõ, szaxofon, duda, dorombének. A breakdance és a népzene keveréke, amolyan broken etno. Magyar népzene, külföldi sláger, beatbox, rapbetét, jazz, valami ilyesmi a Zuboly. A posztmodern kocsmazenekarának titulált arcok az imidzsükkel is jól bánnak, a site-juk is elég pofás. A tizenegy dalt tartalmazó hanglemezen van pár időtálló darab. Irónia, idézőjel, bohóckodás, örömzene. Itt van pár dalcím: Pannondráma, Boldog Karácsonyt M.J., Homeopátia, Felixir, Korossorok, Másfél millió tépés Magyarországon. Meglepően jó hangulatúak és legalább olyan színvonalúak a koncertek is, ahol szép számban található hallgatóság is. Sőt néhány szám csak a koncerteken hallható, mert a lemezre nem kerülhetett rá, bizonyos feldolgozásokhoz szükséges szerzői engedélyek hiánya miatt. Első fülre közepes próbálkozásnak tűnt, aztán rájöttem, hogy ez olyan lemez, amit meg kell fejteni, érlelni, mint a jó bort. Egy kis híd a joviális, müpás öltönyös népség és az alteros völgyes között. Mindenesetre Franciaországban nagyon szeretik a Zubolyt, ami már fél siker, egyfajta kultúrmisszió.

A rengeteg közösségi portálnak köszönhetően egyre több érdekes előadó növi ki magát szűkebb környezetéből. Egyfajta valami modern földalatti vonzással bír, ahogy felrakják a youtube-ra videóikat, vagy az utcán, parkban, ruhaboltban, étteremben spontán eljátsszák dalaikat. (Magyar zenekarok közül a Kaukazus dobott hasonló instant koncertet egy mcdonaldsban. – A Szerk.) Soko, azaz Stéphanie Sokolinski Bordeaux-ban született, és hasonló módon figyelt fel rá a közönség és a szakma. A lengyel származású francia, de angolul éneklő 22 éves lány ma már Párizsban él. Élőben ketten játszanak, egy hasonló korú sráccal, aki egy akusztikus gitárral közreműködik. A Not Sokute albumon mégis egy gondosan összerakott akusztikus, folkos, popos lemezt hallhatunk, több kísérő hangszerrel. Azóta folyamatosan újulnak demói a myspacen, állítólag hamarosan megjelenik a nagylemez is. Egyre több az effajta csaj-fiú duó élőben, aztán az albumon meg profin összerakott mega orchestra szól (pl. The Do). Az alap teljesen rendben van, gondosan van hangszerelve, mellé kapjuk Soko hangulatfestő játékos hangját, fülbemászó dallamtémáit. Na és abszurd humorú bájos szövegeit, a szakítás utáni érzéseket, a reménytelen szerelmet, a szexuális vágyakat egy lány szemszögéből, vagy épp vérkomoly gyűlölködést megcsalás után. Ahogy azt énekli, hogy senkit nem fog jobban szeretni a Flaming Lips dobosánál, a Beatles White Albumánál, tőle mégsem terhes az ilyen megnyilvánulás. Egy huszonéves törékeny lány, aki halvány hippiattitűddel tök hiteles, és nagyon szerethető. A kislemezen szereplő I’ll Kill Her nagy sikert aratott Hollandiában, Dániában, Belgiumban és Ausztráliában, de nálunk sajnos csak néhány blogon láttam megemlítve. Ez volt a belépőszám, amikor megismertem, napi rendszerességgel hallgattam, egyszerűen tökéletes. Ahogy az EP minden dala valamiért Oldy ugyanolyan könnyedén működik.

42

Stark Attila

Kulocity

tal ar könyvpiacon. Egy fia tot, s, üdítő színfolt a magy a, mely számtalan vázla rk Attila Kulocityje fris Sta sa. Önálló munk en egyéni és szefoglaló jellegű alkotá jes képzőművész ös lyek együttesen egy tel revételt tartalmaz, me gyorsabban jövő jegyzetet, képet és ész művészek mindig a leg nak elénk. Rajzban a is ezt tette. karakteres világot tár yezték le, Stark Attila zadbeli t és gondolataikat jeg ötleteiket, érzéseike ros omladozó, múlt szá feltűnnek a vá i világát is jellemzi. , munkái számos helyen Aktív alkotó világ a Kulocity kép tokon. Ez a street art lo Jani nemcsak egy házain, flyereken, plaká esek. Majomfigurája, Ku morosak és karakter Alakjai egyszerre hu ber allegóriája is. a gó, hanem a városi em második részben, mely önironikus saját altere utatásával vezeti be. A nek, az elhidegüléstől főhős, majd Kulocity bem Művét a stációi következ Kulo Jani szakításának a nem csupán a kötet gerincét is adja, dalom sűrű atmoszféráj ú g. A harag és a fáj a egy vers, mely a hossz egészen a felejtési megjelenik. Csúcspontj nem a szövegekben is anatát rögzíti. A sztori képeken, ha án legmélyebb pill etlen meghatározó, tal nalitást. A könyvet szenvedéstörténet egy zerűvé varázsolja a ba egyénisége mégis újs a szabadság, ahogy a hétköznapi, Stark lönlegessé, hanem az lom vizuális világa teszi kü ntázs, festmény, iroda nem annyira képregény, plakát, mo zavaró. okkal bánik, hisz lapjain műfaj ltetett vagy egy pillanatra sem erő találkozik úgy, hogy az

ás többségében a legend n megjelent Hašek-kötet ilus Kiadó gondozásába Jaroslav Hašek neve a A Cartaph tárcáit közli. , publikált elbeszéléseit, is lehetőség a nevetésre cseh szerző eddig nem alig 130 oldalán adódik És a rövid könyv s – nem sokat írta, azok – sajno nevetés garanciája. vegeket közel 100 éve y viccre épülő mert bár a szerző a szö főként egyszeri, egy-eg kból. Az elbeszélések elnek. Nyelve tiszta, veszítettek aktualitásu lmi értéket nem képvis lyek különösebb iroda em érdemes felületesen novellamakettek, me tõ bárki számára, mégs et. kötet könnyen emészthe san használta is a nyelv éppen ezért a erte és értette, de tudato mi és hogy kell írnia. Ezt mert Hašek nemcsak ism olvasni, etést elérje, mit z, hogy célját: a nevett an gyorsan k oly Pontosan tudta, ahho replő szövegek, melye minthogy a kötetben sze év után is meg sem bizonyítja jobban, gy a tárca, még ennyi a humoreszk va ot a derültségre, mert fajba sorolhatók, mint avuló mű a tárcák adtak ok túl ket. Számomra főként eztem fel, s nem kellett tudták őrizni üdeségü zában a jelenünket fed ik között sem. közéletének gúnyraj gó a múlt század replők és ma élő altere rhuzamokat a fiktív sze hatta belülről is, sokáig keresnem a pá híve, így mindegyiket lát i irányzatnak volt egész egyszerűen Hašek számos politika ések ellen kel ki, hanem , irányzatok, meggyőződ got teszi nevetségessé kívülről is. Mégsem önzőséget és kapzsisá n mázzal borítva. az emberi ostobaságot, legyenek azok bármilye

Jaroslav Hašek

Amikor a bolsik yt betiltották a karácson

pi Marjane Satraolis ep
Pers

inkább a muszlim világ egyre Marjane és az iraki háború óta ést próbálja kielégíteni Szeptember tizenegy, Ezt az érdeklőd középpontjába került. n nyújt betekintési az érdeklődés pulárisabb formába A szerző a lehető legpo család életén keresztül Satrapi képregénye is. ismerő, baloldali iráni ugati kultúrát jól lehetőséget egy, a ny g. nép történelmébe. ori élményeit rajzolta me az ország és a perzsa tetében saját gyermekk elhatározza, hogy képregényének első kö Satrapi ik, kislányként . zármazottai közé tartoz sadalmi különbségeket A valamikori király les teti a fájdalmat és a tár tosan veszíti féta lesz, megszün ha nagy lesz, pró ekkorból kilépve fokoza l kapcsolatát a gyerm mutató és hazug Istennel beszélget, akive ebb az őt körülvevő kép ül egyre közel ó ogy cseperedik, úgy ker nem szerető, őt elfogad el. Ah hogy lázadása orára már egyértelmű, ndása és világhoz. Kamaszk vallás ellen. Szókimo a hazug rendszer és a hagynia hazáját. szülei ellen fordul, hanem nye, hogy végül el kell ak következmé mást, melyeket az írónő ival való konfliktusain tanára ok követik egy nak rajzok, rövid dialógus sága, gyermeki világá Egyszerű fekete-fehér portosít. A főhős tiszta teszik a történetet y főbb téma köré cso mindig egy-eg iv igazságkeresése később kamaszkori na hazai mozik is mesés motívumai, majd zfilm készült, melyet a képregényből raj rhetetlenül bájossá. A vál nagydíját. mé feszti n elnyerte a cannes-i film Lombhullató játszottak, és 2007-be

43

A Green House Seed Company 2008. évi katalógusát a kenderipar szereplői régóta nagy izgalommal várták. Az abban felsorolt fajták ugyanis teljesen új ízvilágot nyújtanak mind a fogyasztók, mind az ipar számára. Arjan – a Green House tulajdonosa – a 2005-ben megrendezett High Times Cannabis Cup óta egészen mostanáig aktívan dolgozott olyan új, elismert fajták létrehozásán, mint a közismert „Cheese” (Cannabis Cup 2005. évi győztese) vagy a „Trainwreck” (a legendás Arcata-klón, ami California büszkeségévé vált az utóbbi években). Ezek a korábbi győztesek új életet kezdenek a Green House neve alatt, mivel most már feminizált változatban is elérhetők, 100% hermafroditamentesek, és készen állnak, hogy meghódítsák az egész világot. Az Arcata az USA-ból származó legendás fajta, a Trainwreck pedig az új millennium kezdetén vált irányadóvá Californiában, elsősorban a beltéri termesztés vonatkozásában. Több évig vándorolt Amerika nyugati részén, a legkülönbözőbb díjakat és elismeréseket besöpörve, majd végül az Atlanti-óceánon keresztül eljutott Hollandiába. A Trainwreck Indica és Sativa keresztezésében, az Indica-dominanciát jól megfigyelhetjük a jellegzetes gubók formáján és ízén. A növény nagy szártagokkal és hosszú oldalsó ágakkal rendelkezik, melyek révén a szerkezete terjedelmes. Nagyméretű levelei vannak, az apróbb levelek hosszúak, csillogó, sötétzöld színűek. Igazán magasra nem, de megfelelő méretre nő, ahhoz képest, hogy inkább Indica. A virágok kelyhei kifejezetten nagyok, a körte formájú gubókon vastag és lédús gyantabevonat alakul ki. Növekedésük során nagyméretű, kerek alakú kelyhek fejlődnek, melyek egymásra borulva a szőlő szerkezetére hasonlítanak. Az intenzíven gyümölcsös illat kissé elrejti a növény többi zamatát, mint az enyhe mandula, áfonya, amitől egyidejűleg édes és savanyú is. A virágzási idő nyolc hétig tart, terméshozama megfelelő, a gubók tömörek, hatása lenyűgöző. A fajta egyik védjegye a gubók között elhelyezkedő úgynevezett „banánok”, melyek révén az eredeti szülők hermafrodita vonása érzékelhető. Szerencsére ez a vonás nincs befolyással a „füst” minőségére, mely a fajta egyik valódi jellegzetessége. A Trainwreck az egyik leggyorsabban és leghosszabban ható fajták közé tartozik, így fogyasztásához szükség van némi tapasztalatra, de legalább felkészülésre. Az első pár slukk után a fogyasztó úgy érzi, mintha egy tehervonat ment volna át rajta. Éppen ezért csínján kell bánni vele. Vigyázat! Jön a vonat!

NANCY ÜL A FÛBEN
Akarom mondani, Spangli, avagy miért nem lehetett első körben normálisan lefordítani valaminek a címét, ha az eredeti bár szleng, de frappáns, passzol és működőképes?
cirka öt ropit a DVD-változatokért. (A DVD-kiadás egyébként a magyar változat munkatársaitól származó, meglehetôsen debil Nancy ül a fûben címmel keresendô, mert ugyebár eme ostoba címmel nyitott nálunk annó a tévében is, tehát biztosan „muszáj” volt, hogy így dobják piacra. Szénné égetve önmagukat, a potenciális, még be nem avatott vásárlókat pedig végképp elriasztva ezzel, a valamilyen húsvéti, családi baromságszériát ígérô „címmel”, amit ugye összesen tíz rugóért, látatlanba csak nagyon kevesen vállalnának be, vélhetôen.) De nézzük, mi is ez a lassan, de biztosan kultikussá váló móka. Jenji Kohan, aki korábban a Szex és New York sorozat egyik megálmodója volt (remélhetôen csak valamilyen oxigénhiányos, delíriumos pillanatban vetemedett arra az öncélú feminista ámokfutásra, de a Weeds feloldja és menti gyalázatos bûne alól), most is biztosra ment. Követve az utóbbi évek nagy költségvetésû televíziós produkcióinak sikerreceptjét, viszonylag ismert hollywoodi sztárokkal spékelte meg az amúgy vele együtt összesen több mint hat forgatókönyvíró és kilenc rendezô által létrehozott szériákat. A nôi fôszereplô Mary-Louise Parker, akit az álomgyár korábban indoktalanul könyvelt el az ôzikeszemû háttérkarakterek közé, pedig az Angyalok Amerikában címû sorozatért és a jelen esetben tárgyalt eposzért is Emmyvel, majd Golden Globe-bal díjazták. A másik domináns domina pedig Elizabeth Perkins, aki elvileg mindent játszott már filmvásznon, vegyes eredménnyel, itt azonban ô is remekel. Ezt bizonyítja temérdek Emmy- és Golden Globe-jelölése is. A film „In medias res” kezdôdik. Egy fiatalon megözvegyült, kétgyermekes aszszonyka, bizonyos Nancy Botwin (M.L.P.) állandó anyagi nehézségei oldása gyanánt elkezd marihuánával kereskedni. Hamarosan ô lesz a legkeresettebb piti díler abban a kaliforniai kisvárosban (a teljesen fiktív Agresticben), ahol él. Legjobb barátnôje, Celia Hodes (E.P.) a meglehetôsen bigott és frusztrált hölgyemény semmit sem tud Nancy üzelmeirôl, mert ôt inkább tizenöt éves lánya szexuális élete érdekli, ami Nancy hasonló korú fiával realizálódik, valamint férje és egy távolkeleti teniszoktató maca szexuális aberrációkkal zsúfolt kapcsolatának análízise. Fô vezérfonal még a Nancyt anyaggal ellátó, nagyban utazó, szókimondó afroamerikai „keresztanya” és zûrös rokonsága, továbbá a helyi tanácsnok és családja is, akit szintén Nancy lát el fûvel. Rajtuk kívül még jó néhány remekül kidolgozott karakter és mellékszál variálódik folyamatosan, röpködnek a zseniális dumák és beszólások. Noha gyakran az egész kissé a Született feleségekre emlékeztet, elsôsorban a folyamatos vitriolos pletykák miatt, plágiumról vagy utánérzésrôl szó sincs. Sokkal inkább arról, hogy két, merôben eltérô megközelítésben ugyan, de a látszólag jómódú, rendezett és uniformizált, valójában azonban széthulló és a szônyeg alá söpört problémáitól fuldokló amcsi kisvárosi középosztály erkölcsi és mentális kataklizmájának humoros, ugyanakkor gondolatébresztô, parabolisztikus látleletei kerülnek terítékre. Fûnépszerûsítô és különbözô destruktív magatartásformák utánzására sarkalló vádakkal gyakran illetik a Weedst. Epizódonként jó, ha egykét rövid snitt erejéig láthatunk bizniszt vagy „tépést”, azt is ironikus és olykor kifejezetten cinikus formában, egyedi humorforrásként. A sorozatot érô támadások kiötlôinek figyelmét sokkal inkább Celia mentalitására hívnám fel, mert amikor ôrajta nevetnek, nos, akkor saját magukon szórakoznak, és ahogy a mondás tartja: aki önmagán nevetni tud...
mr. green

A Jenji Kohan forgatókönyvíró és executive producer nevével (is) fémjelzett Weeds címû televíziós sorozat 2005-ben debütált, és sikere töretlen. Amerikában túl van a negyedik évadon, és a lelkes rajongótábor ahelyett, hogy ráunna, illetve apadni kezdene, ahogy az általában az ilyen jellegû minisorozatokkal kapcsolatos tendenciákra jellemezô, éppen ellenkezô irányba orientál. Hazánkban egyelôre az elsô két évad volt látható, illetve látható most is az egyik kereskedelmi csatornán. Egyébként összesen huszonkét rész, ami elérhetô DVD-n is. Az elsô, tízrészes évad tavaly nyáron jelent meg. A második, tizenkettes blokk pedig idén februárban. Mindkét évad duplalemezes változatban jött ki. Azonban míg az elsô, extrák szempontjából zseniális (audiokommentek, füves (!) kajareceptek, bakiparádé, videoklip, agyas kisfilm), addig a második adag meglehetôsen szerény ilyen szempontból. Igaz, jelen esetben nem is az extrák a lényegesek, hanem maga a huszonkét epizódnyi, egyenként harmincperces kiváló agymenés, amely tûéles képminôségben, nagyon zsír (tehát az összes vulgáris szöveget precízen visszaadó) szinkronnal vagy eredeti, szlenggel zsúfolt amcsi angolban, szükség szerint korrekt magyar felirat segédlettel fetrenghetô végig. Az idôszerûség vonatkozásában az évad utolsó részei Spangli címmel láthatók azon a bizonyos kercsaton. Tehát a bizonytalanok, vagy a szériával most még csak megismerkedni óhajtók itt végezhetnek elôtanulmányokat, mielôtt kicsengetik az évadonkénti

45

A Jorge’s Diamond egy különlegesen gyantás, édes ízzel és aromával rendelkező, meglepően könynyen szívható Indica-domináns fajta. A szórványos Indica-domináns géneket éppen elegendő mértékű Sativával keresztezték ahhoz, hogy erős, szárnyaló és hosszan tartó hatást eredményezzen. Mesés íze és aromája édeskés gyümölcsökre emlékeztet, kissé hasonlít a vadmézzel kevert málnára. Ez a fajta alig igényel gondozást: a pókatkák és más kártevők messzire elkerülik a Jorge’s Diamondst. Vékonyrétegkromatográfiával 16 és 18% közötti THC-tartalmat állapítottak meg, mindemellett a fajta jelentős mértékben tartalmaz THCV-t, CBD-t és CBN-t. A Dutch Passion az alábbiak szerint nyilatkozott kifejezett e fajtáról: „Büszkék vagyunk, hogy együttműködhetünk Jorge Cervantes-szel e közös projekt megvalósításán, melyet „Jorge gyémántjainak” neveztünk el. J. Cervantes számos termesztésről szóló könyvet, DVD-t és cikket publikált, melyeket az utóbbi 25 évben kilenc nyelvre fordítottak le. A fajta genetikáját Jorge Cervantes a 25 éves Dutch Passion „kutató-génállományából” szelektálta.

LŐN VILÁGOSSÁG… S
DROGRIPORTER.HU
is vannak – túl sok y természetesen nekik gaira – merthog A kábítószerfüggők jo amúgy társadalmilag. be, sosem fordítottunk, la, a DrogRiporter figyelmet, valljuk témának szentelt olda ságjogokért ennek a os szolgáltatással A Társaság a Szabad latos hírek mellett szám ával kapcso azonban a drogpolitik áll rendelkezésre. és egyéb tartalommal

Az elsô pillantásra zsúfoltnak tûnô oldal mozgatója a Drupal portálrendszer, így aki már látogatott hasonló felépítésû portált, nagyon hamar kiismeri magát a navigáció és a funkciók tekintetében. Az oldal struktúrája áttekinthetô, minden információ könnyen olvasható a háromhasábos felépítésnek köszönhetôen. A fejléc alatti gombokkal navigálhatunk a menüpontok között. Külön említésreméltó, hogy a könynyebb tájékozódás érdekében a fejlécben mindig az aktuális aloldalnak megfelelô piktogram és felirat jelenik meg. A DrogRiporter.hu tartalmi felépítése szintén könnyen áttekinthetô, jól böngészhetô. A nyolc fô menüpont rendre a következô: Hírek és aktualitások, Médiamonitor, Eurodrog, Drogkönyvtár, Drogjog, Droglexikon, Dossziék, Linkek. A Hírek közt leginkább drogpolitikai információk, értesülések olvashatók, és természetesen kommentálhatók a regisztrált felhasználók által. A Médiamonitor alatt szereplô anyagok többnyire a sajtóban megjelent drogokkal kapcsolatos írásokban felmerülô ellentmondásokat, hibás fogalmazásokat, félreértéseket veszik górcsô alá, vagy érdekes cikkeket ajánlanak. Számomra – mint outsider webes szakírónak – különösen meglepô volt, hogy milyen mértékû tévedések fordulnak elô a napisajtóban a témával kapcsolatban. Az Eurodrog alatt pdf formátumban érhetô el néhány EU-s táblázat a büntetôjogi fenyegetettséggel, tûcsereprogrammal, illetve személyes használatra szánt kannabiszbirtoklással kapcsolatban. A Drogkönyvtár a TASZ-kiadványok, online tanulmányok, rádiómûsorok és könyvajánló aloldalak felülete, melyek közt megtalálhatók a Drogpolitikai füzetek, Iskolai drogszûrés és munkahelyi

drogtesztekkel kapcsolatos írások, kritikák. Az online tanulmányok szintén kiadós olvasnivalót biztosítanak a tudatmódosító szerekkel kapcsolatos mítoszok, tények etikai és politikai vonatkozásai iránt érdeklôdôk számára. A Drogjog menüben a TASZ ingyenes jogsegélyszolgálatáról és egyéb drogjogi kérdésekkel kapcsolatban tájékozódhatunk, továbbá itt találhatók összegyûjtve a hatályos jogszabályok is. A gyakran felmerülô kérdések gyûjteménye egyaránt segíthet a szülôknek, pedagógusoknak, illetve fogyasztóknak, hogy miként kezeljék a droghasználat során vagy annak következtében felmerülô speciális helyzeteket. A Droglexikon folyamatosan bôvülô kínálatában jelenleg négy bejegyzés található. Ezek a Wikipédia drogtémájú bejegyzéseinek lefordított, kiegészített változatai, ez esetben azonban a lexikon szerkesztésénél egyértelmûen a minôség a mennyiség felett elv érvényesül. Minden

szócikk alaposan kidolgozott, jól felépített átfogó írás. Amennyiben itt nem szereplô szerekrôl olvasnánk, a linktárban találunk néhány adatbázisra mutató linket angol és magyar nyelven is. A Dossziék menü újabb öt témában tartalmaz hosszabb-rövidebb írásokat. Találunk információt a tûcsereprogramot övezô mítoszokról és tényekrôl, a diszkórazziákról, a kábítószer-fogyasztással öszszefüggô mentôellátásról, illetve a kannabisz és a szkizofrénia közötti feltételezett kapcsolatról. A Linkek között angol és magyar nyelvû közösségi oldalak, civil szerveztek oldalai, drogokkal kapcsolatos adatbázisok és drogpolitikával kapcsolatos oldalak találhatók. A DrogRiporter összességében egy átfogó, részletes, objektív tájékoztatást és háttéranyagokat biztosító portál, melynek léte feltétlenül üdvözlendô és támogatandó, még outsiderként is. volker
47 47

C Sodálatos csokitorta
Hozzávalók
180 g étcsokoládé 45 dkg vaj zer 30 g speciális zöldfűs 4 db tojás 1 vaníliás cukor ½ teáskanál só 625 ml méz 90 dkg liszt zabadon választott) 3 evőkanál whiskey (s

en. Add hozzá a d fel a vajat egy tepsib Olvaszd meg és forral színű nem lesz. d addig, míg a vaj zöld zöldfűszert, majd forral en vajazz ki egy zb amíg megszilárdul. Kö Szűrd le, és pihentesd, . á a fűkb. 20x30 cm-es tepsit serpenyőben, add hozz meg a csokoládét egy Olvaszd hozzá a tojásod keverd össze, majd ad ia, ezeket szeres vajat, a mézet, g. Most jön a só, a vaníl verd me kat, és még egyszer ke sszát öntsd tepd hozzá a lisztet. A ma is keverd bele, majd ad gedd 1 órát hűlni. g 190 ºC-on, ezután en sibe, és süsd 35 perci űanyag tasakba vágva tálalhatod. (M Kb. 5 centis kockákra vagy hűtve tárolható.) ábbi ízesítőként éért, használhatsz tov A változatosság kedv t, vagy akár 2 ndyt, meggydaraboka whiskeyt, konyakot, bra meleg vízben kell port, melyet 1 evőkanál evőkanál instant kávé hoz keverni. feloldani, és a masszá mézes, mágikus n ez az ínyencség: a Egy jóízû vacsora utá a a legjózanabbarsonyos íze elvarázsolj csokitorta gazdag, bá kat is!

48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful