You are on page 1of 5

SANCHEZ, Henrico Gustav Mikhail P.

T-ABM11-K
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Gng. Emma A. Basco, Ph.D.

ISANG SULYAP SA KATOTOHANAN


PAGSUSURI SA EMIR

A. PUMILI NG LIMANG LINYA/DIYALOGO NA NAGPAPALIWANAG SA PAKSA


NG PELIKULA

a. Naghihigpit ng sinturong mahigpit na


Ito ay ang isa sa mga linyang talagang tumatak sa aking isipan sapagkat
kahit kakaunti lamang ang mga salitang nilalaman nito, napakalalim ng
idolohiyang taglay nito. Madalas marinig sa mga pamilyang Pilipino ang
mga katagang Mahihigpit na tayo ng sinturon, na nagsasabi na sisimulan
na ang pagtitipid ng pera dahil sa kawalan o kakapusan nito. Ngunit, ang
sabi sa pelikula, Naghihigpit ng sinturong mahigpit na, na nagtitipid na nga
sila, lalo pa silang mangiipit ng pera sapagkat sila ay kapos na kapos na sa
buhay. Ito ang pangunahing dahilan ng malawakang pag-alis ng bansa ng
mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa bilang isang Overseas
Filipino Worker (OFW).

b. Gusto mo ba, gusto mo bang mangibang-bayan? Pagkakataon dooy


kumikinang at Kailangan isa sa atin ay maglakbay
Nakatatak na sa mga isipan ng iilang mga Pilipno na laging yayaman ang
isang magtatrabaho sa ibang bansa ito ang pangunahing mensaheng
gusto ipahiwatig ng linyang ito. Ngunit, harapin na natin ang katotohanang
di laging ginto ang maiuuwi mo galing sa Gitnang Silangan, maaaring
buhangin lang.

c. Ate babalik ka ah. Bilhan mo ako ng tsokolate at damit ah


Kala ko ba ayaw mo paalisin? Yun pala gusto mo rin dahil sa tsokolate at
damit na yan
Tila napakasimple lang ng hiling ng nakababatang kapatid na ito ngunit
napatindi ng mensaheng pinararating nito. Una, nagsasaad ito na ang mga
Pilipino (ang iilan) ay talagang may tinataglay na Colonial Mentality. Ang
mga bagay na tinaguriang imported ay pinagnanasaan kahit meron naman
tayong sariling atin na kasing ganda at kasing tibay naman ng nasa ibang
bansa. Pangalawa, ang pangunahing dahilan kung bakit aalis ang kanyang
ate ay para sila ay maahon sa hirap at hindi lamang silay mabigyan ng luho.
Nawala na ata sa isipan ng kanyang nakababatang kapatid na hindi ganun
kadali ang trabaho sa ibang bansa at napakaraming pawis ang dapat
itagaktak ng kanyang ate para lang dito.

d. Huwag mong kakalimutan ang pinanggalingan mo


Bakas na bakas naman sa pelikula na ang pangunahing suliraning
panlipunan na gusto nitong ipakita ay ang patuloy na pag-alis ng mga
Pilipino patungo sa ibang bansa para maging OFW. Totoo na hindi madali
makipagsapalaran sa bansang hindi mo naman kinalakhan ngunit sa sipag
at tiyaga, talagang ikaw ay magtatagumpay sa iyong hangarin. At meron
talagang iilan na nagtagumpay na at naihaon na ang sarilit pamilya sa
paghihirap ngunit nalimutan na ang pinanggalingang bansa. Dapat lang na
magbalik-tanaw sa bansang pinanggalingan at magbayad ng utang na loob
sa sinuman o anumang tumulong sa iyo sa pag-abot ng iyong mga
pangarap.

e. Magtitiis malayot mahiwalay nang makaranas ng kunting ginhawa kahit


kapalit minsay pagdurusa at Ano ang pipiliin? Puso o Tungkulin?
Ayon sa aking pagkakaintindi, ang ipinababatid na ideya ng linyang ito ay
dapat pumili lamang ng isang aspeto ng buhay na dapat pagtutuunan ng
pansin ang sarili o ang pamilya sa kabilang dayo ng daigdig. Aminin na
nating hindi madali makipagsapalaran sa bansang banyaga kayat
talagang kailangan isantabi ang sarili para sa ikabubuti ng kalagayan ng
pamilya sa Pilipinas kahit ang kapalit pa nito ay pagdurusa (sa
pamamagitan ng pagkaulila sa mga minamahal sa buhay sa Pilipinas).
B. ISYU/USAPING PANLIPUNAN
a. Pagyaman sa ibang bansa
b. Kalagayan ng mga naiwang pamilya ng mga OFW
c. Crab Mentality
d. Colonial Mentality
e. Pagiging stereotype ng pagiging Domestic Helper
f. Pesteng Daga

Maraming suliraning panlipunan ang naipakita sa pelikula ngunit ito lamang ang
lima dito. Isa sa pinakamabigat na isyung naiangat sa pelikula ay ang pag-iisip ng
iilang mga Pilipino na porket ikaw ay magtatrabaho sa ibang bansa, ikaw na agad ay
yayaman. Kung tutuusin, mas marami pa ngang dagok sa buhay ang iyong haharapin
kung ikaw ay magiging OFW tulad ng pagkakaulila sa mga minamahal sa buhay sa
bansa. Hindi mo alam kung ano na ang tunay na kalagayan ng mga naiwan mong
mahal sa buhay sa Pilipinas kung wala ka naman doon sa kanilang kinalalagyan.
Idagdag mo pa dito ay ang napatunayang Crab Mentality ng mga katrabaho mong
mga Pilipino. May mga pangyayari pa ngang mismong mga kababayan mo ang siyang
maghahatak sa iyo pababa sa laylayan para lamang makaangat. At ang lahat ng iyoy
may kapalit na iilan lamang mga benepisyo tulad ng mas mataas na kaunti na sahod.

May mga bagay-bagay akong naisip habang nakaririnig ng mga balita,


nakasasagap ng mga ideya at saloobin ng mga kilala kong OFW. Isa na dito ang
pagiging stereotypical ng trabahong Domestic Helper (DH) ng mga Pilipino particular
ang mga babae. Oo, maganda ang nagiging epekto nito sa atin, mababang
unemployment rate, isang pinanggagalingan ng pinagkakakitaan at nakapagtataas ng
ekonomiya. Pero, kung titingnan ito sa isang perspektibo ng sosyolohiya, makikita na
may masama din itong epekto, hindi sa ating ekonomiya kung hindi sa ating mga sarili
ang pagkakilanlan nating bilang isang Pilipino. Bakit? Kapag sumagi sa ating mga
isipan ang pagiging OFW, ang pagiging isang DH ang atin agad nasasaisip sapagkat
ito ang karamihang trabaho ng mga OFW, lalo na sa HongKong. Hindi sa aking
sinasabi na ang pagiging isang DH ay isang trabahong hindi dapat ipagmalakit hindi
marangal ngunit ang aking punto ay sana huwag limitahan sa ating isipan na hindi
lamang DH ang nandoong trabaho.
Ngunit, hindi lamang sa perspektibo ng mga OFW ang natalakay na mga isyu.
Meron ding mga isyung pambansa ang naiangat. Una na dito ay ang Colonial
Mentality ng mga Pilipin na talaga naming bakas na bakas sa pangaraw-araw na
buhay. Halimbawa, kung hihiling ka ng tsokolate sa iyong kamag-anak o magulang at
naiwan na lamang sa dalawang tatak ng tsokolate ang iyong isipan ang Hersheys
at Lala, ano ang pipiliin mo? Siyempre, ang Hersheys sapagkat ito ay imported at
mas masarap. Nasa isipan na natin ito na kapag imported ang isang bagay,
awtomatikong ito ay mas maganda, matibay at sosyal.

Sa kabilang dako, natalakay din ang pamemeste ng mga daga sa pananim ng


mga magsasaka. Talagang napakalaking dagok sa kanila ang pamemeste ng mga
nasabing hayup sapagkat nasisira nito ang mga dapat na iluluwas na sa pamilihan at
magdudulot ng kawalan ng pangkabuhayan ng mga magsasaka.

C. USAPING PANGKABABAIHAN

Iilan lamang na paglabag sa karapatang pangkababaihan ang naipakita sa


pelikula. Isa na dito ay ang pag-gahasa sa karakter na ginampanan ni Julia Clarete na
si Angie ng isang drayber na arabo na siya ring ka-trabaho niya. Naiiwasan ang mga
ganung pangyayari sa pamamagitan ng pag-iingat at pananamit ng wasto. Sa mga
bansa sa Gitnang Silangan, ang mga babae ay nagsusuot ng mga damit na tinatawag
na hijab na tumataklob sa kanilang buong katawan pati mukha na mata na lamang
ang nakikita. Sa ganitong paraan, naliliitan ang tsansa na ikaw ay bastusin ng mga
lalaki doon.

Idagdag pa rito ang naganap na pag-iwan ng asawa ni Tersing sa mga isyung


pangkababaihan. Nagtatrabaho sa kabilang ibayo ng mundo si Tersing at ang
kanyang asaway nagliliwaliw sa Pilipinas at natukso sa iba. Ang ganitong anyo ng
problema o sitwasyon ay maaaring makadulot ng pagkawatak-watak ng pamilya,
pang-aabuso at lalong pagtindi ng mga suliranin sa loob ng pamilya. Ngunit ipasok
kung ipapasok sa konteksto ang kalagayan sa Pilipinas, hindi na bago ang mga
ganitong pangyayari. May mga balita din akong narinig na mismong ang kanilang
napangasawa ang siyang nang-aabuso sa kanila pisikal man o mental.

Labis na nakalulungkot marinig at mabalitaan na totoong nangyayari ang mga


pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang bagay lang naman ang kayang gawin natin
sa kasalukuyan na talagang magkakaroon ng epekto sa kinabukasan. Ito ay ang
pagtuturo sa kasalukuyang henerasyon ng mga tamang etiquette, pag-uugali at
respeto hindi lamang sa mga kababaihan kung hindi sa kapwa tao dahil sila mismo
ang hahawak sa ating mundo sa kinabukasan at kung ngayon palang ay alam na nila
ang tamang gawin at mali, sa tingin koy talagang liliit ang tsansang mangyayari ang
mga pang-aabuso at iba pang suliraning panlipunan tulad ng krimen at paggamit ng
ilegal na droga.